Wyrazy z ź

Wyrazy zawierające literę ź

Wyrazy na literę ź o długości 3

baź 13Forma podstawowa: bazia
Opis: odmiana kłosa lub grona, typ kwiatostanu, w którym pojedyncze kwiaty osadzone są na osi pędu bez szypułek lub z krótkimi szypułkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buź 15Forma podstawowa: buzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciź 12Forma podstawowa: cizia
Opis: atrakcyjna seksualnie dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hyź 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idź 12Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
jaź 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaź 12Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kazia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiź 12Forma podstawowa: kizia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leź 12Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
łaź 13Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
maź 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mazia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paź 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raź 11Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
weź 11Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
woź 11Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóź 15Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
źga 13Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źle 12Opis: negatywnie, nieprzychylnie, z dezaprobatą.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
źli 12Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ź o długości 4

bądź 19Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
bodź 15Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bódź 19Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
budź 17Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
cedź 14Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dźga 15Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
gódź 19Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
groź 14Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróź 18Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gryź 15Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
gźle 15Forma podstawowa: gzło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadź 15Forma podstawowa: jadzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jaźń 20Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźw 14Forma podstawowa: jaźwa
jedź 15Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
judź 17Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kadź 14Forma podstawowa: kadzić
Opis: rodzaj zbiornika na substancje płynne, wykorzystywany np. w hutnictwie, odlewnictwie i procesach technologicznych związanych z innymi dziedzinami wytwórstwa.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaźń 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kneź 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leźć 18Część mowy/forma fleksyjna:
lodź 14Forma podstawowa: lodzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lódź 18Forma podstawowa: lodzić
ładź 15Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łódź 19Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łudź 17Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
modź 14Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
módź 18Forma podstawowa: modzić
mroź 13Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróź 17Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nudź 15Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pędź 18Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
płoź 15Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóź 19Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pudź 16Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radź 13Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rodź 13Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródź 17Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeź 12Opis: masowa zagłada ludzi, brutalny mord.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzęź 16Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadź 13Forma podstawowa: sadzić
Opis: zamróz, szadź - osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sądź 17Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
skaź 13Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdź 17Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uleź 15Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uraź 14Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoź 14Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóź 18Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadź 13Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wędź 17Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
widź 13Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Część mowy/forma fleksyjna:
wieź 12Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
więź 16Forma podstawowa: więzić
Opis: to, co jednoczy, zespala, łączy ludzi ze sobą.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wleź 13Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
właź 14Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wódź 17Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wraź 12Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwoź 12Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóź 16Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zleź 13Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
złaź 14Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraź 12Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęź 16Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoź 12Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóź 16Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
źgać 19Część mowy/forma fleksyjna:
źgaj 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgał 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgam 15Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgań 20Forma podstawowa: źgać
źgną 18Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnę 18Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źleb 15Opis: żleb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źreb 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
żydź 18Forma podstawowa: żydzić

Wyrazy na literę ź o długości 5

baźce 16Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baźka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baźką 20Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baźkę 20Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baźki 16Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baźko 16Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biedź 16Forma podstawowa: biedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bladź 17Opis: kurwa, dziwka, podła kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bluźń 24Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądź 22Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bredź 16Forma podstawowa: bredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodź 16Forma podstawowa: brodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brudź 18Forma podstawowa: brudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
buźce 18Forma podstawowa: buźka
Opis: złożony ze znaków tekstowych wyraz nastroju, używany głównie w komunikacji elektronicznej, zwykle przedstawia symboliczny grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buźka 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buźką 22Forma podstawowa: buźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buźkę 22Forma podstawowa: buźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buźki 18Forma podstawowa: buźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buźko 18Forma podstawowa: buźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździ 16Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
chodź 17Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Część mowy/forma fleksyjna:
chudź 19Forma podstawowa: chudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czadź 15Forma podstawowa: czadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdź 17Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doleź 15Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaź 16Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowoź 14Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóź 18Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dzidź 15Forma podstawowa: dzidzia
Opis: niemowlę, małe dziecko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźati 15
dźgać 21Część mowy/forma fleksyjna:
dźgaj 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgał 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgam 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgań 22Forma podstawowa: dźgać
dźgną 20Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnę 20Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwig 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałąź 21Opis: fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gandź 16Forma podstawowa: gandzia
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdź 22Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardź 16Forma podstawowa: gardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gędźb 22Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gędźby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ględź 21Forma podstawowa: ględzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gładź 18Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodź 18Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głódź 22Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grodź 16Forma podstawowa: grodzić
Opis: pionowa przegroda w postaci ściany, umieszczona wzdłużnie lub poprzecznie wewnątrz kadłuba jednostki pływającej.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródź 20Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gróźb 21Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
guźca 18Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźce 18Forma podstawowa: guziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźcu 20Forma podstawowa: guziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idźmy 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idźże 18Forma podstawowa: iść
Część mowy/forma fleksyjna:
jaźni 15Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwa 15
jaźwą 19Forma podstawowa: jaźwa
jaźwę 19Forma podstawowa: jaźwa
jaźwo 15Forma podstawowa: jaźwa
jaźwy 16Forma podstawowa: jaźwa
jeźdź 24Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźmy 16Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźni 14Forma podstawowa: kaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaźże 18Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kładź 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kniaź 14Forma podstawowa: kniazić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
koźla 15Forma podstawowa: koźle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlą 19Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźle 15Forma podstawowa: kozieł
Opis: dorosły samiec kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlę 19Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźli 15Forma podstawowa: koźle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźni 16Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźwa 16Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
leźli 15Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
leźmy 16Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
leźże 18Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
luźna 16Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźną 20Forma podstawowa: luźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźne 16Forma podstawowa: luźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźni 16Forma podstawowa: luźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźno 16Opis: tak, że nie przylega do ciała, ma duży rozmiar, jest obszerne.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
luźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźca 16Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźce 16Forma podstawowa: łaziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcu 18Forma podstawowa: łaziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźmy 17Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźni 15Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźże 19Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
mendź 15Forma podstawowa: mendzić
Część mowy/forma fleksyjna:
miedź 15Opis: rudy kolor, podobny do barwy miedzi - metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mierź 14Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
młódź 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najdź 16Forma podstawowa: najść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
naleź 14Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaź 15Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
naraź 13Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
nawoź 13Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawóź 17Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
niźli 14Część mowy/forma fleksyjna:
obądź 20Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obleź 16Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obłaź 17Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraź 15Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obudź 18Forma podstawowa: obudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoź 15Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwóź 19Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odkaź 15Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odleź 15Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odłaź 16Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odraź 14Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwoź 14Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwóź 18Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryź 16Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
okadź 15Forma podstawowa: okadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olodź 15Forma podstawowa: olodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olódź 19Forma podstawowa: olodzić
opędź 19Forma podstawowa: opędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osadź 14Forma podstawowa: osadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osądź 18Forma podstawowa: osądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
owędź 18Forma podstawowa: owędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźreb 15Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
piędź 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pindź 15Forma podstawowa: pindzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piźdź 23Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
płódź 21Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
poleź 15Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
połaź 16Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraź 14Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoź 14Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powóź 18Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdź 21Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
późna 18Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późną 22Forma podstawowa: późny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późne 18Forma podstawowa: późny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późni 18Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późno 18Opis: będąc w dość zaawansowanym wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
późny 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pudźa 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźą 21Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźe 17Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźę 21Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźi 17Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźo 17Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźmy 15Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźna 13Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźną 17Forma podstawowa: raźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźne 13Forma podstawowa: raźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźni 13Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźno 13Opis: z energią, dziarsko, energicznie, żwawo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
raźny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźże 17Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
rządź 18Forma podstawowa: rządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźb 15Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
scedź 15Forma podstawowa: scedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
siądź 18Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
siedź 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
słodź 16Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słódź 20Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
snadź 14Część mowy/forma fleksyjna: kublik
spadź 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spędź 19Forma podstawowa: spędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
studź 17Forma podstawowa: studzić
Część mowy/forma fleksyjna:
swędź 18Forma podstawowa: swędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: swędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
szadź 14Forma podstawowa: szadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szydź 15Forma podstawowa: szydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledź 19Forma podstawowa: śledzić
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudź 17Forma podstawowa: trudzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądź 22Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodź 18Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódź 22Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
udźca 17Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźce 17Forma podstawowa: udziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźcu 19Forma podstawowa: udziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugódź 22Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryź 18Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedź 18Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
uładź 18Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudź 18Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędź 21Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uradź 16Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodź 16Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródź 20Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadź 16Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędź 20Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieź 15Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięź 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodź 16Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódź 20Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wejdź 16Forma podstawowa: wejść
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmy 15Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźże 17Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
węźle 18Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: węzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgryź 16Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedź 14Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźć 18Część mowy/forma fleksyjna:
więźb 19Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
witeź 14Opis: wojownik, mężny rycerz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wjedź 16Forma podstawowa: wjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
woźmy 15Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
woźna 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźną 17Forma podstawowa: woźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźne 13Forma podstawowa: woźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
woźni 13Forma podstawowa: woźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźny 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźże 17Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźmy 19Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźże 21Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpędź 19Forma podstawowa: wpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrodź 14Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródź 18Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadź 14Forma podstawowa: wsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieź 13Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwódź 18Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjdź 17Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleź 15Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaź 16Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraź 14Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywoź 14Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywóź 18Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zajdź 16Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaź 14Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleź 14Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
załaź 15Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraź 13Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęź 17Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawoź 13Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawóź 17Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźga 15Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbądź 20Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodź 16Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódź 20Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudź 18Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdź 16Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlą 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlę 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźli 14Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgódź 20Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryź 16Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedź 16Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zleźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zlodź 15Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlódź 19Forma podstawowa: zlodzić
złudź 18Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmroź 14Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróź 18Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudź 16Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradź 14Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrodź 14Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zródź 18Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadź 14Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadź 14Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędź 18Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidź 14Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieź 13Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódź 18Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zżydź 19Forma podstawowa: zżydzić
ździr 14Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źgają 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgali 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgała 17Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgało 17Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgały 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgamy 17Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgana 15Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źganą 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgane 15Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgani 15Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgano 15Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgany 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgasz 15Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnąć 24Część mowy/forma fleksyjna:
źgnął 21Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnie 15Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnij 17Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źlebu 18Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źleby 17Forma podstawowa: źleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebi 15Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: źrebie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebu 17Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źreby 16Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdź 18Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźni 18Forma podstawowa: żyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ź o długości 6

baźkom 18Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bądźby 24
bądźmy 23Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
bądźże 25Forma podstawowa: być
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźni 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bliźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bluźni 19Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźni 18Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźca 18Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźce 18Forma podstawowa: bodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźcu 20Forma podstawowa: bodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźmy 19Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźże 21Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
bojaźń 24Opis: uczucie strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bódźmy 23Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bódźże 25Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bruźdź 27Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
brzydź 18Forma podstawowa: brzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
budźmy 21Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
budźże 23Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
buźkom 20Forma podstawowa: buźka
Opis: złożony ze znaków tekstowych wyraz nastroju, używany głównie w komunikacji elektronicznej, zwykle przedstawia symboliczny grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździć 22Część mowy/forma fleksyjna:
bździj 19Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździł 19Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździn 17Forma podstawowa: bździna
Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździu 19Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
cedźmy 18Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
cedźże 20Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chabaź 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłodź 20Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódź 24Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźli 16Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobądź 22Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobodź 18Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódź 22Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobudź 20Forma podstawowa: dobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogódź 22Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryź 18Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojedź 18Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
domroź 16Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróź 20Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
donudź 18Forma podstawowa: donudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopędź 21Forma podstawowa: dopędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doradź 16Forma podstawowa: doradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosadź 16Forma podstawowa: dosadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowędź 20Forma podstawowa: dowędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowidź 16Forma podstawowa: dowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieź 15Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowódź 20Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dźatak 17Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgają 23Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgali 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgała 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgało 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgały 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgamy 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgana 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźganą 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgane 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgani 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgano 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgany 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgasz 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnąć 26Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnął 23Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnie 17Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnij 19Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięk 20Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwiga 17Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigi 17Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigu 19Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fontaź 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźa 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźą 27Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźe 23Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźę 27Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźi 23Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźo 23Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gawędź 21Forma podstawowa: gawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździ 17Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaźnik 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźba 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbą 27Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbę 27Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbo 23Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźby 24Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gieźle 17Forma podstawowa: giezło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gódźmy 23Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gódźże 25Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grandź 17Forma podstawowa: grandzić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźba 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźbą 22Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźbę 22Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźbo 18Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźby 19Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźmy 18Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźna 16Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźną 20Forma podstawowa: groźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźne 16Forma podstawowa: groźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźni 16Forma podstawowa: groźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźno 16Opis: wywołując, budząc uczucie grozy.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
groźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźże 20Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróźmy 22Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróźże 24Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gruźle 19Forma podstawowa: gruzła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gruzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gruzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryźli 18Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
gryźmy 19Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
gryźże 21Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
grząźć 25Forma podstawowa: grzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
guźcem 20Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźcom 20Forma podstawowa: guziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźców 23Forma podstawowa: guziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoźdź 25Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwóźdź 29Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idźcie 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idźmyż 21Forma podstawowa: iść
Część mowy/forma fleksyjna:
jadźmy 19Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadźńa 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźńą 27Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźńe 23Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźńę 27Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźńi 23Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźńo 23Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźże 21Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jaźnią 20Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźnie 16Forma podstawowa: jaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwca 17Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwce 17Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
jaźwcu 19Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwie 16Forma podstawowa: jaźwa
jaźwom 17Forma podstawowa: jaźwa
jedźmy 19Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
jedźże 21Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździ 17Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
judźmy 21Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
judźże 23Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kadźmy 18Forma podstawowa: kadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kadźże 20Forma podstawowa: kadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźcie 16Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźmyż 21Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźnią 19Forma podstawowa: kaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaźnie 15Forma podstawowa: kaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlak 17Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlan 16Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźląt 21Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlej 18Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlim 17Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlin 16Forma podstawowa: koźlina
Opis: kozie mięso.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnia 17Opis: warsztat kowalski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnią 21Forma podstawowa: kuźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnic 18Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnie 17Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnię 21Forma podstawowa: kuźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnio 17Forma podstawowa: kuźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
labidź 18Forma podstawowa: labidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
leźcie 16Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
leźmyż 21Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lędźwi 20Forma podstawowa: lędźwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liźnie 15Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźnij 17Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lodźmy 18Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lodźże 20Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lódźmy 22Forma podstawowa: lodzić
lódźże 24Forma podstawowa: lodzić
ludźmi 19Forma podstawowa: człowiek
Opis: "osoba z pozytywnym wartościowaniem, taka, która ma najlepsze cechy gatunku ludzkiego, ""prawdziwy człowiek"", także: człowiek stworzony do czegoś, oddany jakiejś dziedzinie, mistrz czegoś."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ludzie
Opis: "co najmniej dwie osoby, supletywna forma liczby mnogiej rzeczownika ""człowiek""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luźnej 19Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźnie 17Opis: bez sztywnych formuł, w sposób pozwalający się zrelaksować.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
luźnym 19Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łabędź 23Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładźmy 19Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ładźże 21Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagodź 19Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagódź 23Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźbca 19Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbce 19Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbcu 21Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbin 18Forma podstawowa: łaźbiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcem 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcie 17Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźcom 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźców 21Forma podstawowa: łaziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźmyż 22Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźnia 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźnią 20Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźnie 16Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźnię 20Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźnio 16Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łudźmy 21Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łudźże 23Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
marudź 18Forma podstawowa: marudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnic 16Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnie 15Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnij 17Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
modźmy 18Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
modźże 20Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
módźmy 22Forma podstawowa: modzić
módźże 24Forma podstawowa: modzić
mroźmy 17Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mroźna 15Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźną 19Forma podstawowa: mroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźne 15Forma podstawowa: mroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźni 15Forma podstawowa: mroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźno 15Opis: bardzo zimno, tak, że jest mróz.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
mroźny 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźże 19Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróźmy 21Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróźże 23Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabądź 21Forma podstawowa: nabyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nacedź 16Forma podstawowa: nacedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwoź 15Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwóź 19Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagroź 16Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagróź 20Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryź 17Forma podstawowa: nagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najedź 17Forma podstawowa: najechać
Część mowy/forma fleksyjna:
nakadź 16Forma podstawowa: nakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
nanudź 17Forma podstawowa: nanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napędź 20Forma podstawowa: napędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naradź 15Forma podstawowa: naradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
narodź 15Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naródź 19Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasadź 15Forma podstawowa: nasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieź 14Forma podstawowa: nawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawłaź 16Forma podstawowa: nawłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazłaź 16Forma podstawowa: nazłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwoź 14Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwóź 18Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nieźle 15Opis: całkiem dobrze, przyzwoicie pod względem jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
nieźli 15Forma podstawowa: niezły
Opis: taki, który wyraża czyjąś całkiem pozytywną (w każdym razie nie taką, która jest negatywna) opinię, któremu jest nadane takie znaczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nudźmy 19Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nudźże 21Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obejdź 19Forma podstawowa: obejść
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryź 19Forma podstawowa: obgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
objedź 19Forma podstawowa: objechać
Część mowy/forma fleksyjna:
obkadź 18Forma podstawowa: obkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
oblodź 18Forma podstawowa: oblodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oblódź 22Forma podstawowa: oblodzić
obmroź 17Forma podstawowa: obmrozić
obmróź 21Forma podstawowa: obmrozić
oboźna 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźną 20Forma podstawowa: oboźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźne 16Forma podstawowa: oboźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
oboźni 16Forma podstawowa: oboźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźny 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obradź 17Forma podstawowa: obradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrodź 17Forma podstawowa: obrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsadź 17Forma podstawowa: obsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieź 16Forma podstawowa: obwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwódź 21Forma podstawowa: obwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oczadź 16Forma podstawowa: oczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odbądź 22Forma podstawowa: odbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odcedź 17Forma podstawowa: odcedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odejdź 18Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryź 18Forma podstawowa: odgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odjedź 18Forma podstawowa: odjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
odlodź 17Forma podstawowa: odlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odlódź 21Forma podstawowa: odlodzić
odmroź 16Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmróź 20Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odpędź 21Forma podstawowa: odpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odradź 16Forma podstawowa: odradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrodź 16Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odródź 20Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsadź 16Forma podstawowa: odsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsądź 20Forma podstawowa: odsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwidź 16Forma podstawowa: odwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieź 15Forma podstawowa: odwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwódź 20Forma podstawowa: odwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogładź 19Forma podstawowa: ogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłodź 19Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłódź 23Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogrodź 17Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogródź 21Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
opóźni 19Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
osiądź 19Forma podstawowa: osiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
osłodź 17Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłódź 21Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostudź 18Forma podstawowa: ostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebi 16Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźli 18Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pędźce 21Forma podstawowa: pędźka
pędźka 21
pędźką 25Forma podstawowa: pędźka
pędźkę 25Forma podstawowa: pędźka
pędźki 21Forma podstawowa: pędźka
pędźko 21Forma podstawowa: pędźka
pędźmy 22Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
pędźże 24Forma podstawowa: pędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pierdź 16Forma podstawowa: pierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździ 16Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
płoźmy 19Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płoźże 21Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźmy 23Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźże 25Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobądź 22Forma podstawowa: pobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobodź 18Forma podstawowa: pobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobódź 22Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobudź 20Forma podstawowa: pobudzić
Opis: zintensyfikować za pomocą odpowiednich działań procesy biologiczne i psychiczne.
Część mowy/forma fleksyjna:
podleź 17Forma podstawowa: podleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podłaź 18Forma podstawowa: podłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwoź 16Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwóź 20Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podźga 18Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pogodź 18Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogódź 22Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogroź 17Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogróź 21Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryź 18Forma podstawowa: pogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
pojedź 18Forma podstawowa: pojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
połudź 20Forma podstawowa: połudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomroź 16Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomróź 20Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponudź 18Forma podstawowa: ponudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
popędź 21Forma podstawowa: popędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poradź 16Forma podstawowa: poradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porodź 16Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poródź 20Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posadź 16Forma podstawowa: posadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posądź 20Forma podstawowa: posądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powadź 16Forma podstawowa: powadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powieź 15Forma podstawowa: powieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
powięź 19Forma podstawowa: powięzić
Opis: błona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej zbitej, której zadaniem jest zewnętrzna osłona poszczególnych mięśni, grup mięśniowych i całej warstwy.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powłaź 17Forma podstawowa: powłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powódź 20Forma podstawowa: powodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pozłaź 17Forma podstawowa: pozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwoź 15Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwóź 19Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożydź 21Forma podstawowa: pożydzić
późnej 21Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnią 23Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnić 24Część mowy/forma fleksyjna:
późnię 23Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnij 21Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnił 21Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnym 21Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prządź 20Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przędź 20Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźom 19Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźmy 17Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
radźże 19Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźcie 15Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźmyż 20Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźnej 16Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźnia 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźnią 18Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźnie 14Opis: z energią, dziarsko, energicznie, żwawo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźnię 18Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźnio 14Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźnym 16Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rodźmy 17Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rodźże 19Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozleź 15Forma podstawowa: rozleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozłaź 16Forma podstawowa: rozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwoź 14Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwóź 18Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźmy 21Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźże 23Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźba 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbą 20Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbę 20Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbi 16Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbo 16Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźby 17Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźna 14Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźną 18Forma podstawowa: rzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźne 14Forma podstawowa: rzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźni 14Forma podstawowa: rzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźny 15Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwa 14Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwą 18Forma podstawowa: rzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwe 14Forma podstawowa: rzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwi 14Forma podstawowa: rzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwo 14Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest wypoczęty i pełen energii, gotowy do działania.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
rzeźwy 15Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzęźmy 20Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzęźże 22Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadźca 16Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźce 16Forma podstawowa: sadziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźcu 18Forma podstawowa: sadziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźmy 17Forma podstawowa: sadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadźże 19Forma podstawowa: sadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sądźmy 21Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sądźże 23Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schodź 18Forma podstawowa: schodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sierdź 15Forma podstawowa: sierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
skaźmy 17Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
skaźże 19Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
smrodź 16Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smródź 20Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłódź 22Forma podstawowa: spłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźni 19Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
strudź 18Forma podstawowa: strudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
swadźb 17Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szkodź 16Forma podstawowa: szkodzić
Opis: powodować negatywne skutki, prowadzić do powstania szkód.
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźni 21Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedź 19Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzeźw 15Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudź 21Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodź 20Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
udźcem 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźcom 19Forma podstawowa: udziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźców 22Forma podstawowa: udziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwig 19Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugałęź 24Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładź 21Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźmy 21Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźże 23Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeźdź 27Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźli 18Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźmy 19Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźże 21Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźmy 18Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźże 20Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urządź 21Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźb 18Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądź 21Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedź 17Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
utrudź 20Forma podstawowa: utrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiedź 17Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźmy 18Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźże 20Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźmy 22Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźże 24Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uździe 17Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyźni 21Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadźmy 17Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadźże 19Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wchodź 18Forma podstawowa: wchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
weźcie 15Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmie 15Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmij 17Forma podstawowa: wziąć
weźmyż 20Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wędźmy 21Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wędźże 23Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
węźlic 20Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
widźmy 17Forma podstawowa: widźma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Część mowy/forma fleksyjna:
widźże 19Forma podstawowa: widzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźm 16Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieźli 15Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźmy 16Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźże 18Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźba 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźbą 24Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźbę 24Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźbo 20Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźby 21Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźli 19Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźmy 20Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
więźże 22Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźli 16Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźmy 17Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźże 19Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
właźmy 18Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
właźże 20Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wnijdź 17Forma podstawowa: wnijść
Część mowy/forma fleksyjna:
woźcie 15Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
woźmyż 20Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
woźnej 16Forma podstawowa: woźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnym 16Forma podstawowa: woźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódźmy 21Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wódźże 23Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźcie 19Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźmyż 24Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wraźmy 16Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wraźże 18Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźb 16Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiądź 19Forma podstawowa: wsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wstydź 17Forma podstawowa: wstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiedź 15Forma podstawowa: wwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wwoźmy 16Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwoźże 18Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóźmy 20Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóźże 22Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybądź 22Forma podstawowa: wybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wybudź 20Forma podstawowa: wybudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wycedź 17Forma podstawowa: wycedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygodź 18Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygódź 22Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryź 18Forma podstawowa: wygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjedź 18Forma podstawowa: wyjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wykadź 17Forma podstawowa: wykadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
wyłudź 20Forma podstawowa: wyłudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymodź 17Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódź 21Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymroź 16Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymróź 20Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynudź 18Forma podstawowa: wynudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypędź 21Forma podstawowa: wypędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrodź 16Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyródź 20Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzęź 19Forma podstawowa: wyrzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysadź 16Forma podstawowa: wysadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysądź 20Forma podstawowa: wysądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieź 15Forma podstawowa: wywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywódź 20Forma podstawowa: wywodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzbudź 19Forma podstawowa: wzbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzejdź 17Forma podstawowa: wzejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodź 17Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódź 21Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźga 17Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagroź 16Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagróź 20Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagryź 17Forma podstawowa: zagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajedź 17Forma podstawowa: zajechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakadź 16Forma podstawowa: zakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zalodź 16Forma podstawowa: zalodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalódź 20Forma podstawowa: zalodzić
zamroź 15Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamróź 19Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanudź 17Forma podstawowa: zanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapędź 20Forma podstawowa: zapędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaradź 15Forma podstawowa: zaradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaródź 19Forma podstawowa: zarodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarzęź 18Forma podstawowa: zarzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasadź 15Forma podstawowa: zasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasądź 19Forma podstawowa: zasądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawadź 15Forma podstawowa: zawadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźl 19Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieź 14Forma podstawowa: zawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawódź 19Forma podstawowa: zawodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgać 21Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgaj 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgał 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgam 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgań 22Forma podstawowa: zaźgać
zaźreb 16Forma podstawowa: zaźrebić
zażydź 20Forma podstawowa: zażydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźń 25Forma podstawowa: zbluźnić
zbłądź 23Forma podstawowa: zbłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrudź 19Forma podstawowa: zbrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdradź 16Forma podstawowa: zdradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźleń 21Forma podstawowa: zeźlić
zeźlić 20Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlij 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlił 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgładź 19Forma podstawowa: zgładzić
Opis: zamordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
zjeźdź 25Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźli 16Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźmy 17Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźże 19Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźni 17Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźmy 18Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźże 20Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmierź 15Forma podstawowa: zmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znajdź 17Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znajść
Część mowy/forma fleksyjna:
znawoź 14Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znawóź 18Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zohydź 18Forma podstawowa: zohydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźmy 16Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźże 18Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrządź 19Forma podstawowa: zrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzędź 19Forma podstawowa: zrzędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiądź 19Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźmy 20Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźże 22Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiedź 15Forma podstawowa: zwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zwięźl 19Forma podstawowa: zwięźla
zwoźmy 16Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoźże 18Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźmy 20Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźże 22Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ździra 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrą 19Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrę 19Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździro 15Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździry 16Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbeł 27Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźble 26Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbła 27Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbło 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbłu 29Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źgacie 17Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgając 23Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
źgajmy 20Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgajże 22Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałam 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałaś 22Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałby 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałem 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałeś 22Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źganej 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgania 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źganie 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źganiu 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źganym 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnęli 21Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęła 22Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęło 22Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęły 23Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnięć 25Forma podstawowa: źgnąć
źlebem 18Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źlebie 17Forma podstawowa: źleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źlebom 18Forma podstawowa: źleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źlebów 21Forma podstawowa: źleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebak 17Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebca 17Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebce 17Forma podstawowa: źrebiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebcu 19Forma podstawowa: źrebiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebem 17Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebią 20Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebic 17Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebić 21Część mowy/forma fleksyjna:
źrebie 16Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebię 20Forma podstawowa: źrebić
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebił 18Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebmy 18Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebna 16Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebną 20Forma podstawowa: źrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebne 16Forma podstawowa: źrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebni 16Forma podstawowa: źrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebom 17Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebów 20Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebże 20Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrenic 15Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbek 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbka 21Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbki 21Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbku 23Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródeł 21Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródle 20Forma podstawowa: źródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródła 21Forma podstawowa: źródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródło 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłu 23Forma podstawowa: źródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądź 25Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydźmy 22Forma podstawowa: żydzić
żydźże 24Forma podstawowa: żydzić
żyźnic 20Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnie 19Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek

Wyrazy na literę ź o długości 7

baźkach 21Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baźkami 19Forma podstawowa: baźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bądźbym 26Forma podstawowa: bądźby
bądźbyś 29Forma podstawowa: bądźby
bądźcie 23Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
bądźmyż 28Forma podstawowa: być
Część mowy/forma fleksyjna:
biedźmy 20Forma podstawowa: biedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
biedźże 22Forma podstawowa: biedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnia 18Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnią 22Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bliźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnić 23Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnie 18Forma podstawowa: blizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bliźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnię 22Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnij 20Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnił 20Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnim 19Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bliźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bluźnią 24Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnie 20Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnię 24Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnij 22Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnił 22Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźńmy 28Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźńże 30Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnią 23Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnić 24Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnie 19Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błaźnię 23Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnij 21Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnił 21Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądźmy 26Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądźże 28Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcem 20Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźcie 19Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcom 20Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźców 23Forma podstawowa: bodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźcuj 23Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźmyż 24Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bojaźni 19Forma podstawowa: bojaźń
Opis: uczucie strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bódźcie 23Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bódźmyż 28Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bredźmy 20Forma podstawowa: bredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bredźże 22Forma podstawowa: bredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodźca 19Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźce 19Forma podstawowa: brodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźcu 21Forma podstawowa: brodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźmy 20Forma podstawowa: brodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodźże 22Forma podstawowa: brodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brudźmy 22Forma podstawowa: brudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brudźże 24Forma podstawowa: brudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździ 20Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźnie 18Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźnij 20Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
budźcie 21Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
budźmyż 26Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
buźkach 23Forma podstawowa: buźka
Opis: złożony ze znaków tekstowych wyraz nastroju, używany głównie w komunikacji elektronicznej, zwykle przedstawia symboliczny grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buźkami 21Forma podstawowa: buźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździak 19Opis: o niegrzecznym młodym człowieku, gówniarz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździli 19Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździła 20Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździło 20Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździły 21Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździmy 20Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździna 18Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździną 22Forma podstawowa: bździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździnę 22Forma podstawowa: bździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździno 18Forma podstawowa: bździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździny 19Forma podstawowa: bździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździsz 18Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
cedźcie 18Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
cedźmyż 23Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chodźmy 21Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Część mowy/forma fleksyjna:
chodźże 23Forma podstawowa: chodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chudźca 22Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźce 22Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
chudźcu 24Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźmy 23Forma podstawowa: chudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chudźże 25Forma podstawowa: chudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czadźmy 19Forma podstawowa: czadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czadźże 21Forma podstawowa: czadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czeladź 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czeźnij 18Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrudź 21Forma podstawowa: dobrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dochodź 20Forma podstawowa: dochodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogładź 21Forma podstawowa: dogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogrodź 19Forma podstawowa: dogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogródź 23Forma podstawowa: dogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
dojdźmy 21Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdźże 23Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźli 18Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźmy 19Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźże 21Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaźmy 20Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaźże 22Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
doraźna 16Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźną 20Forma podstawowa: doraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźne 16Forma podstawowa: doraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźni 16Forma podstawowa: doraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dorzeźb 18Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiądź 21Forma podstawowa: dosiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiedź 17Forma podstawowa: dosiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłodź 19Forma podstawowa: dosłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłódź 23Forma podstawowa: dosłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dostudź 20Forma podstawowa: dostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośledź 22Forma podstawowa: dośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowiedź 17Forma podstawowa: dowieść
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dowoźmy 18Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowoźże 20Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóźmy 22Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóźże 24Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziumdź 20Forma podstawowa: dziumdzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatace 18Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźataka 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźataką 22Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatakę 22Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźataki 18Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatako 18Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgacie 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgając 25Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dźgajmy 22Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgajże 24Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałam 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałaś 24Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałby 23Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałem 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałeś 24Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźganej 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgania 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźganie 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźganiu 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźganym 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnęli 23Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęła 24Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęło 24Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęły 25Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnięć 27Forma podstawowa: dźgnąć
dźinizm 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwięcz 21Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięki 21Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwięku 23Forma podstawowa: dźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigać 23Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigaj 20Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigał 20Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigam 19Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigań 24Forma podstawowa: dźwigać
dźwigar 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigną 22Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignę 22Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigni 18Forma podstawowa: dźwignia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigom 19Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigów 22Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
francuź 22Forma podstawowa: francuzić
Część mowy/forma fleksyjna:
fręźlic 25Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęźmi 24Forma podstawowa: gałąź
Opis: fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźom 25Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardźmy 20Forma podstawowa: gardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gardźże 22Forma podstawowa: gardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gawiedź 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździć 23Część mowy/forma fleksyjna:
gaździe 18Forma podstawowa: gazda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździj 20Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździł 20Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździn 18Forma podstawowa: gaździna
Opis: żona gazdy, góralka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźnika 18Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźniki 18Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźniku 20Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbie 24Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbom 25Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gędźby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ględźmy 25Forma podstawowa: ględzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ględźże 27Forma podstawowa: ględzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gładźmy 22Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
gładźże 24Forma podstawowa: gładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głodźmy 22Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głodźże 24Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głódźmy 26Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głódźże 28Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieźdź 26Forma podstawowa: gnieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
goździk 19Opis: kwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gódźcie 23Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gódźmyż 28Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grodźmy 20Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grodźże 22Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gromadź 19Forma podstawowa: gromadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźbie 19Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźbom 20Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźcie 18Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźmyż 23Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnej 19Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźnie 17Opis: w sposób niebezpieczny, niosąc zagrożenie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
groźnym 19Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gródźmy 24Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gródźże 26Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróźcie 22Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróźmyż 27Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gruźlic 21Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlik 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryźcie 19Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
gryźmyż 24Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
grzęźli 22Forma podstawowa: grzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
guźcach 23Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźcami 21Forma podstawowa: guziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźcowi 20Forma podstawowa: guziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździ 18Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idźcież 21Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
jadźcie 19Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadźmyż 24Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadźńom 25Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźniom 18Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwach 20Forma podstawowa: jaźwa
jaźwami 18Forma podstawowa: jaźwa
jaźwcem 19Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwcom 19Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwców 22Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwiec 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jedźcie 19Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
jedźmyż 24Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździć 23Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździe 18Forma podstawowa: jazda
Opis: w slangu młodzieżowym szaleństwo, sytuacja, w której odnosi się wrażenie, że bieg wydarzeń wyprzedza percepcję uczestników, czasem dzieje się tak pod wpływem środków odurzających.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeździj 20Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździk 19
jeździł 20Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeźdźca 27Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźce 27Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
jeźdźcu 29Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźcy 28Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźmy 28Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeźdźże 30Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
judźcie 21Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
judźmyż 26Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kadźcie 18Forma podstawowa: kadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kadźmyż 23Forma podstawowa: kadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźcież 21Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźniom 17Forma podstawowa: kaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kładźmy 21Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kładźże 23Forma podstawowa: kłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
kniaźmy 18Forma podstawowa: kniazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kniaźże 20Forma podstawowa: kniazić
Część mowy/forma fleksyjna:
koźlaka 18Forma podstawowa: koźlak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlaki 18Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
koźlaku 20Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlany 18Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
koźlarz 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlego 19Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlemu 20Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęca 22Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęcą 26Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęce 22Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęcy 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęta 22Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlich 20Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlimi 18Forma podstawowa: koźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlina 17Opis: kozie mięso.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźliną 21Forma podstawowa: koźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlinę 21Forma podstawowa: koźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlino 17Forma podstawowa: koźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźliny 18Forma podstawowa: koźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krawędź 21Opis: sytuacja skrajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzywdź 18Forma podstawowa: krzywdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuźnica 19Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnicą 23Forma podstawowa: kuźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnice 19Forma podstawowa: kuźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnicę 23Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnico 19Forma podstawowa: kuźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnicy 20Forma podstawowa: kuźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniom 19Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
labiedź 19Forma podstawowa: labiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
leiźnie 16Forma podstawowa: leizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leźcież 21Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
leźliby 20Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lędźwie 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liźnięć 25Forma podstawowa: liznąć
lodźcie 18Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lodźmyż 23Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lódźcie 22Forma podstawowa: lodzić
lódźmyż 27Forma podstawowa: lodzić
luźnego 20Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźnemu 21Forma podstawowa: luźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźniej 20Forma podstawowa: luźnie
Opis: bez sztywnych formuł, w sposób pozwalający się zrelaksować.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: luźno
Opis: tak, że nie przylega do ciała, ma duży rozmiar, jest obszerne.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
luźność 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luźnych 22Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźnymi 20Forma podstawowa: luźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładźcie 19Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ładźmyż 24Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźbcem 21Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbcom 21Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbców 24Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbiec 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbiny 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcach 21Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcami 19Forma podstawowa: łaziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcież 22Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźcowi 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźniom 18Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łudźcie 21Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łudźmyż 26Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
maździe 17Forma podstawowa: mazda
Opis: samochód marki Mazda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnica 17Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnicą 21Forma podstawowa: maźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnice 17Forma podstawowa: maźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnicę 21Forma podstawowa: maźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnico 17Forma podstawowa: maźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnicy 18Forma podstawowa: maźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnięć 25Forma podstawowa: maznąć
mendźmy 19Forma podstawowa: mendzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mendźże 21Forma podstawowa: mendzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźli 17Forma podstawowa: mierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźmy 18Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźże 20Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
modźcie 18Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
modźmyż 23Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
módźcie 22Forma podstawowa: modzić
módźmyż 27Forma podstawowa: modzić
mroźcie 17Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mroźmyż 22Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mroźnej 18Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźnia 16Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźnią 20Forma podstawowa: mroźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźnie 16Forma podstawowa: mroźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: bardzo zimno, tak, że jest mróz.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
mroźnię 20Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźnio 16Forma podstawowa: mroźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźnym 18Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mróźcie 21Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróźmyż 26Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabiedź 18Forma podstawowa: nabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźń 26Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabłądź 24Forma podstawowa: nabłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabredź 18Forma podstawowa: nabredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabrudź 20Forma podstawowa: nabrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździ 18Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nachodź 19Forma podstawowa: nachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadejdź 19Forma podstawowa: nadejść
Część mowy/forma fleksyjna:
nadgryź 19Forma podstawowa: nadgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadjaźń 24Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadjedź 19Forma podstawowa: nadjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwieź 16Forma podstawowa: nadwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nagrodź 18Forma podstawowa: nagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagródź 22Forma podstawowa: nagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
najdźmy 20Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: najść
Część mowy/forma fleksyjna:
najdźże 22Forma podstawowa: najść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeźdź 26Forma podstawowa: najeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nakładź 19Forma podstawowa: nakłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźli 17Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźmy 18Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźże 20Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaźmy 19Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaźże 21Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
napłódź 23Forma podstawowa: napłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naraźmy 17Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
naraźże 19Forma podstawowa: narazić
Część mowy/forma fleksyjna:
narządź 20Forma podstawowa: narządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiądź 20Forma podstawowa: nasiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiedź 16Forma podstawowa: nasiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
naszydź 17Forma podstawowa: naszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
natrudź 19Forma podstawowa: natrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawiedź 16Forma podstawowa: nawiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nawieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
nawoźmy 17Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawoźże 19Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawóźmy 21Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawóźże 23Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawywoź 16Forma podstawowa: nawywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawywóź 20Forma podstawowa: nawywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nieźgań 23Forma podstawowa: źgać
niźliby 19
nudźcie 19Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nudźmyż 24Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obądźmy 24Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obądźże 26Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obchodź 21Forma podstawowa: obchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźć 25Część mowy/forma fleksyjna:
objeźdź 28Forma podstawowa: objeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
oblaźli 19Forma podstawowa: oblazły
Opis: taki, który oblazł, stracił swoją wierzchnią warstwę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obleźli 19Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźmy 20Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźże 22Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźni 20Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłaźmy 21Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłaźże 23Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmierź 18Forma podstawowa: obmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oboźnej 19Forma podstawowa: oboźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźnym 19Forma podstawowa: oboźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obraźmy 19Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraźże 21Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrządź 22Forma podstawowa: obrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrzydź 19Forma podstawowa: obrzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsiądź 22Forma podstawowa: obsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
obudźmy 22Forma podstawowa: obudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obudźże 24Forma podstawowa: obudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwiedź 18Forma podstawowa: obwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźmy 19Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźna 17Forma podstawowa: obwoźny
Opis: o wydarzeniu, działaniu - taki, który przemieszcza się z miejsca na miejsce i ma charakter społeczny, np. handel obwoźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźną 21Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźne 17Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźni 17Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźny 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźże 21Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwóźmy 23Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwóźże 25Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłodź 21Forma podstawowa: ochłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłódź 25Forma podstawowa: ochłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odchodź 20Forma podstawowa: odchodzić
Opis: stopniowo rezygnować z czegoś, wycofywać się, odstępować.
Część mowy/forma fleksyjna:
odchudź 22Forma podstawowa: odchudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgałęź 24Forma podstawowa: odgałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgrodź 19Forma podstawowa: odgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgródź 23Forma podstawowa: odgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
odkaźmy 19Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odkaźże 21Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźli 18Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźmy 19Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźże 21Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odłaźmy 20Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odłaźże 22Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmłódź 24Forma podstawowa: odmłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odnajdź 19Forma podstawowa: odnaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odraźmy 18Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odraźże 20Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsiedź 17Forma podstawowa: odsiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwiedź 17Forma podstawowa: odwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
odwoźmy 18Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwoźże 20Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwóźmy 22Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwóźże 24Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odżelaź 21Forma podstawowa: odżelazić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźli 19Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźmy 20Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźże 22Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
okadźmy 19Forma podstawowa: okadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
okadźże 21Forma podstawowa: okadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olodźmy 19Forma podstawowa: olodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olodźże 21Forma podstawowa: olodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olódźmy 23Forma podstawowa: olodzić
olódźże 25Forma podstawowa: olodzić
omarźli 17Forma podstawowa: omarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: omarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
opaźnia 16Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opędźmy 23Forma podstawowa: opędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
opędźże 25Forma podstawowa: opędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnia 20Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnią 24Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnię 24Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnij 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnił 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
oprządź 21Forma podstawowa: oprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
oprzędź 21Forma podstawowa: oprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orzeźwi 15Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
osadźca 17Opis: założyciel osady, ten, kto sprawdza osadników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźcą 21Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźce 17Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
osadźcę 21Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźco 17Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźcy 18Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźmy 18Forma podstawowa: osadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osadźże 20Forma podstawowa: osadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osądźmy 22Forma podstawowa: osądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osądźże 24Forma podstawowa: osądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ośliźle 21Forma podstawowa: oślizły
Opis: o człowieku: taki, któremu nie należy ufać, taki, który jest godny pogardy.
ośliźli 21Forma podstawowa: oślizły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ośliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźw 16Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
owędźmy 22Forma podstawowa: owędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
owędźże 24Forma podstawowa: owędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebią 21Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebić 22Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebię 21Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebił 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebmy 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebże 21Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
paskudź 20Forma podstawowa: paskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźnie 18Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźnij 20Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pędźcie 22Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
pędźkom 23Forma podstawowa: pędźka
pędźmyż 27Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
piździć 22Część mowy/forma fleksyjna:
piździe 17Forma podstawowa: pizda
Opis: głupia, wredna kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piździj 19Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździł 19Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piźdźmy 27Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piźdźże 29Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
płoźcie 19Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płoźmyż 24Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płódźmy 25Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
płódźże 27Forma podstawowa: płodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźcie 23Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźmyż 28Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobiedź 19Forma podstawowa: pobiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźń 27Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobłądź 25Forma podstawowa: pobłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobrudź 21Forma podstawowa: pobrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pochodź 20Forma podstawowa: pochodzić
Opis: spędzić czas chodząc
Część mowy/forma fleksyjna:
podejdź 20Forma podstawowa: podejść
Opis: oszukać kogoś, stwarzając początkowo pozory uczciwego, zaskoczyć kogoś zmianą sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
podgryź 20Forma podstawowa: podgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podjedź 20Forma podstawowa: podjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
podjudź 22Forma podstawowa: podjudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podkadź 19Forma podstawowa: podkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podleźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
podmroź 18Forma podstawowa: podmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podmróź 22Forma podstawowa: podmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podpędź 23Forma podstawowa: podpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podsadź 18Forma podstawowa: podsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwędź 22Forma podstawowa: podwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwieź 17Forma podstawowa: podwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podwięź 21Opis: metalowe okucie służące do mocowania want lub innych lin olinowania stałego do kadłuba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podźgać 24Część mowy/forma fleksyjna:
podźgaj 21Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgał 21Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgam 20Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgań 25Forma podstawowa: podźgać
pogardź 19Forma podstawowa: pogardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poględź 24Forma podstawowa: poględzić
pogładź 21Forma podstawowa: pogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogłodź 21Forma podstawowa: pogłodzić
pogłódź 25Forma podstawowa: pogłodzić
pogrodź 19Forma podstawowa: pogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogródź 23Forma podstawowa: pogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
pojeźdź 27Forma podstawowa: pojeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pokaźna 17Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźną 21Forma podstawowa: pokaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźne 17Forma podstawowa: pokaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźni 17Forma podstawowa: pokaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźny 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokładź 20Forma podstawowa: pokłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźli 18Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźmy 19Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźże 21Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźni 19Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
połaźmy 20Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
połaźże 22Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodłaź 19Forma podstawowa: poodłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwoź 17Forma podstawowa: poodwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwóź 21Forma podstawowa: poodwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźmy 18Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźna 16Forma podstawowa: poraźny
Opis: w medycynie: związany z porażeniem (niedowładem), np. objaw poraźny, objaw karkowo-poraźny, składnik poraźny zaburzenia myotonicznego, chód kurczowo-poraźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźną 20Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźne 16Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźni 16Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźże 20Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
porządź 21Forma podstawowa: porządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźb 18Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
posiądź 21Forma podstawowa: posiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
posiedź 17Forma podstawowa: posiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
posłodź 19Forma podstawowa: posłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posłódź 23Forma podstawowa: posłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poszydź 18Forma podstawowa: poszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pośledź 22Forma podstawowa: pośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
potrudź 20Forma podstawowa: potrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pouwodź 19Forma podstawowa: pouwodzić
powiedź 17Forma podstawowa: powieść
Część mowy/forma fleksyjna:
powieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
powoźmy 18Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoźże 20Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powóźmy 22Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powóźże 24Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powyłaź 19Forma podstawowa: powyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powywoź 17Forma podstawowa: powywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powywóź 21Forma podstawowa: powywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawoź 16Forma podstawowa: pozawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawóź 20Forma podstawowa: pozawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozbądź 23Forma podstawowa: pozbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwodź 17Forma podstawowa: pozwodzić
pozwódź 21Forma podstawowa: pozwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdźce 24Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźka 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźką 28Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźkę 28Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźki 24Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźko 24Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźmy 25Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdźże 27Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
późnawa 20Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawą 24Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawe 20Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawi 20Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawo 20Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
późnawy 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnego 22Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnemu 23Forma podstawowa: późny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późniąc 25Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
później 22Forma podstawowa: późno
Opis: będąc w dość zaawansowanym wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
późnień 26Forma podstawowa: późnić
późnili 21Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniła 22Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniło 22Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniły 23Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnimy 22Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnisz 20Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późność 29Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
późnych 24Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnymi 22Forma podstawowa: późny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pradźni 17Forma podstawowa: pradźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prowadź 17Forma podstawowa: prowadzić
Opis: żyć jakoś, mieć jakiś styl bycia.
Część mowy/forma fleksyjna:
przejdź 19Forma podstawowa: przejść
Część mowy/forma fleksyjna:
przeleź 17Forma podstawowa: przeleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przełaź 18Forma podstawowa: przełazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przeraź 16Forma podstawowa: przerazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewęź 20Forma podstawowa: przewęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewoź 16Forma podstawowa: przewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewóź 20Forma podstawowa: przewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przyjdź 20Forma podstawowa: przyjść
Część mowy/forma fleksyjna:
przyleź 18Forma podstawowa: przyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przyłaź 19Forma podstawowa: przyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywoź 17Forma podstawowa: przywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywóź 21Forma podstawowa: przywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pudźach 22Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudźami 20Forma podstawowa: pudźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźcie 17Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
radźmyż 22Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
radźput 20Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźcież 20Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźnego 17Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźnemu 18Forma podstawowa: raźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźniej 17Forma podstawowa: raźnie
Opis: z energią, dziarsko, energicznie, żwawo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: raźno
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
raźniom 16Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźność 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźnych 19Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźnymi 17Forma podstawowa: raźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rodźcie 17Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rodźmyż 22Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozbudź 20Forma podstawowa: rozbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozejdź 18Forma podstawowa: rozejść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźla 16Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlą 20Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlę 20Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźli 16Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgryź 18Forma podstawowa: rozgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozjedź 18Forma podstawowa: rozjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
rozmroź 16Forma podstawowa: rozmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmróź 20Forma podstawowa: rozmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpędź 21Forma podstawowa: rozpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozrodź 16Forma podstawowa: rozrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozródź 20Forma podstawowa: rozrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsadź 16Forma podstawowa: rozsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsądź 20Forma podstawowa: rozsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwieź 15Forma podstawowa: rozwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwódź 20Forma podstawowa: rozwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźcie 21Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźmyż 26Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rządźmy 22Forma podstawowa: rządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rządźże 24Forma podstawowa: rządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbią 21Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbić 22Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbie 17Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbię 21Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbij 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbił 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbmy 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbom 18Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbże 21Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźnej 17Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnia 15Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnią 19Forma podstawowa: rzeźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnie 15Forma podstawowa: rzeźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnię 19Forma podstawowa: rzeźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnik 16Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnio 15Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnym 17Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwej 17Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwią 19Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwić 20Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwię 19Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwij 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwił 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwym 17Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzęźcie 20Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzęźmyż 25Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadźcem 18Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźcie 17Forma podstawowa: sadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadźcom 18Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźców 21Forma podstawowa: sadziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźmyż 22Forma podstawowa: sadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sądźcie 21Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sądźmyż 26Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
scedźmy 19Forma podstawowa: scedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
scedźże 21Forma podstawowa: scedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schłodź 21Forma podstawowa: schłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schłódź 25Forma podstawowa: schłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sczeźli 17Forma podstawowa: sczeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: sczezły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
siądźmy 22Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
siądźże 24Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
siedźmy 18Forma podstawowa: siedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
siedźże 20Forma podstawowa: siedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
skaźcie 17Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
skaźmyż 22Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
słodźmy 20Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słodźże 22Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słódźmy 24Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słódźże 26Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźnia 16Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spełźli 19Forma podstawowa: spełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spełzły
Opis: taki, który w wyniku utraty wyrazistości, intensywności barwy (barw) sprawia wrażenie pozbawionego konkretnej, dającej się jednoznacznie określić barwy, wypłowialy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spędźmy 23Forma podstawowa: spędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spędźże 25Forma podstawowa: spędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnia 20Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnią 24Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnię 24Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnij 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnił 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
sprawdź 17Forma podstawowa: sprawdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sprządź 21Forma podstawowa: sprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
sprzędź 21Forma podstawowa: sprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
studźmy 21Forma podstawowa: studzić
Część mowy/forma fleksyjna:
studźże 23Forma podstawowa: studzić
Część mowy/forma fleksyjna:
swadźba 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swadźbą 22Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swadźbę 22Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swadźbo 18Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swadźby 19Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swędźmy 22Forma podstawowa: swędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: swędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
swędźże 24Forma podstawowa: swędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: swędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
szadźmy 18Forma podstawowa: szadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szadźże 20Forma podstawowa: szadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szczędź 21Forma podstawowa: szczędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szydźmy 19Forma podstawowa: szydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szydźże 21Forma podstawowa: szydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledźmy 23Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledźże 25Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnie 20Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślizno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliźnij 22Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźnia 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnią 26Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnie 22Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnię 26Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnio 22Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmierdź 21Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
trudźmy 21Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trudźże 23Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryźnie 17Forma podstawowa: tryzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzeźwa 16Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwą 20Forma podstawowa: trzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwe 16Forma podstawowa: trzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwi 16Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwo 16Opis: tak, że nie jest pijany.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
trzeźwy 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twierdź 17Forma podstawowa: twierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądźmy 26Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądźże 28Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodźmy 22Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodźże 24Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódźmy 26Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódźże 28Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
udźcach 22Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźcami 20Forma podstawowa: udziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźcowi 19Forma podstawowa: udziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigi 20Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigu 22Forma podstawowa: udźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugódźmy 26Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugódźże 28Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźli 21Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźmy 22Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźże 24Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrząźć 28Forma podstawowa: ugrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźcie 21Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźmyż 26Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedźmy 22Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedźże 24Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździ 20Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźcie 19Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźmyż 24Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładźmy 22Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uładźże 24Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułagodź 22Forma podstawowa: ułagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułagódź 26Forma podstawowa: ułagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarźli 19Forma podstawowa: umarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: umarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unudźmy 22Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudźże 24Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędźmy 25Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędźże 27Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprządź 23Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzedź 19Forma podstawowa: uprzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzędź 23Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uradźmy 20Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uradźże 22Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźcie 18Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźmyż 23Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodźmy 20Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodźże 22Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźmy 24Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźże 26Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbi 19Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźmy 20Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźże 22Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uszkodź 19Forma podstawowa: uszkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utwardź 19Forma podstawowa: utwardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uweźmie 18Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uweźmij 20Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędźmy 24Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędźże 26Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźli 18Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźmy 19Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźże 21Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźli 22Forma podstawowa: uwięzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uwięznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźmy 23Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźże 25Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodźmy 20Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodźże 22Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźcie 18Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźmyż 23Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódźmy 24Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódźże 26Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźcie 22Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźmyż 27Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnia 22Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnią 26Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnić 27Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnię 26Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnij 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnił 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadźcie 17Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadźmyż 22Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wejdźmy 20Forma podstawowa: wejść
Część mowy/forma fleksyjna:
wejdźże 22Forma podstawowa: wejść
Część mowy/forma fleksyjna:
weźcież 20Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wędźcie 21Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wędźmyż 26Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
węźlica 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węźlicą 25Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węźlice 21Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węźlicę 25Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węźlico 21Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węźlicy 22Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgryźli 19Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wgryźmy 20Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wgryźże 22Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
widźcie 17Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Część mowy/forma fleksyjna:
widźmyż 22Forma podstawowa: widzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźma 17Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmą 21Forma podstawowa: wiedźma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmę 21Forma podstawowa: wiedźma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmi 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmo 17Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmy 18Forma podstawowa: wiedźma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźże 20Forma podstawowa: wieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźcie 16Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźmyż 21Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźbie 21Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźbom 22Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźcie 20Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
więźmyż 25Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
więźnia 19Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźnie 19Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźnij 21Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźniu 21Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wjedźmy 20Forma podstawowa: wjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wjedźże 22Forma podstawowa: wjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźcie 17Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźmyż 22Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
właźcie 18Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
właźmyż 23Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmarźli 17Forma podstawowa: wmarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
woźcież 20Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
woźnego 17Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnemu 18Forma podstawowa: woźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnica 16Opis: osoba, która kieruje wozem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnicą 20Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnice 16Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
woźnicę 20Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnico 16Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnicy 17Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnych 19Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnymi 17Forma podstawowa: woźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódźcie 21Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wódźmyż 26Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźcież 24Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpełźli 19Forma podstawowa: wpełzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpędźmy 23Forma podstawowa: wpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpędźże 25Forma podstawowa: wpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wprządź 21Forma podstawowa: wprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wprzędź 21Forma podstawowa: wprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wraźcie 16Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wraźmyż 21Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrodźmy 18Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrodźże 20Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródźmy 22Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródźże 24Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbi 17Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadźmy 18Forma podstawowa: wsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadźże 20Forma podstawowa: wsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wschodź 19Forma podstawowa: wschodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźli 16Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźmy 17Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźże 19Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwoźcie 16Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwoźmyż 21Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwódźmy 22Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwódźże 24Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóźcie 20Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóźmyż 25Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybrudź 21Forma podstawowa: wybrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychodź 20Forma podstawowa: wychodzić
Opis: okazywać się kimś, mieć jakieś cechy w określonej sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wychudź 22Forma podstawowa: wychudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygładź 21Forma podstawowa: wygładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygłodź 21Forma podstawowa: wygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygłódź 25Forma podstawowa: wygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygrodź 19Forma podstawowa: wygrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygródź 23Forma podstawowa: wygrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
wyjdźmy 21Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjdźże 23Forma podstawowa: wyjść
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeźdź 27Forma podstawowa: wyjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźli 18Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźmy 19Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźże 21Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaźmy 20Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaźże 22Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynajdź 19Forma podstawowa: wynaleźć
Opis: wymyślić, wykoncypować
Część mowy/forma fleksyjna:
wynawoź 16Forma podstawowa: wynawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynawóź 20Forma podstawowa: wynawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyobraź 18Forma podstawowa: wyobrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźmy 18Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźna 16Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźną 20Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźne 16Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźni 16Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźże 20Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrządź 21Forma podstawowa: wyrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźb 18Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiądź 21Forma podstawowa: wysiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiedź 17Forma podstawowa: wysiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłodź 19Forma podstawowa: wysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłódź 23Forma podstawowa: wysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wystudź 20Forma podstawowa: wystudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyszydź 18Forma podstawowa: wyszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyśledź 22Forma podstawowa: wyśledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywiedź 17Forma podstawowa: wywieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
wywoźmy 18Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywoźże 20Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywóźmy 22Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywóźże 24Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzbądź 23Forma podstawowa: wyzbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzgardź 18Forma podstawowa: wzgardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiedź 18Forma podstawowa: zabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabłądź 24Forma podstawowa: zabłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabrudź 20Forma podstawowa: zabrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachodź 19Forma podstawowa: zachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachudź 21Forma podstawowa: zachudzić
zaczadź 17Forma podstawowa: zaczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgać 23Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgaj 20Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgał 20Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgam 19Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgań 24Forma podstawowa: zadźgać
zagładź 20Forma podstawowa: zagładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagłodź 20Forma podstawowa: zagłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagłódź 24Forma podstawowa: zagłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrodź 18Forma podstawowa: zagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagródź 22Forma podstawowa: zagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagryźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
zajdźmy 20Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajdźże 22Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajeźdź 26Forma podstawowa: zajeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaźmy 18Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaźna 16Forma podstawowa: zakaźny
Opis: związany z zakażeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakaźną 20Forma podstawowa: zakaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakaźne 16Forma podstawowa: zakaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakaźni 16Forma podstawowa: zakaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakaźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakaźże 20Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźli 17Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźmy 18Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźże 20Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
załaźmy 19Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załaźże 21Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamiedź 17Forma podstawowa: zamiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźni 20Forma podstawowa: zapóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraźmy 17Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraźże 19Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarządź 20Forma podstawowa: zarządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasiądź 20Forma podstawowa: zasiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zasiedź 16Forma podstawowa: zasiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasłodź 18Forma podstawowa: zasłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasłódź 22Forma podstawowa: zasłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaswędź 20Forma podstawowa: zaswędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zaswędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźla 20Forma podstawowa: zawęźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlą 24Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlę 24Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźli 20Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźmy 21Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźże 23Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiedź 16Forma podstawowa: zawieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zawoźmy 17Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawoźna 15Forma podstawowa: zawoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawoźną 19Forma podstawowa: zawoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawoźne 15Forma podstawowa: zawoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawoźni 15Forma podstawowa: zawoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawoźny 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawoźże 19Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawóźmy 21Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawóźże 23Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgają 23Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgali 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgała 19Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgało 19Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgały 20Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgamy 19Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgana 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźganą 21Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźgane 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźgani 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźgano 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgany 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźgasz 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźrebi 17Forma podstawowa: zaźrebić
zbądźmy 24Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbądźże 26Forma podstawowa: zbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźni 20Forma podstawowa: zbluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłaźni 19Forma podstawowa: zbłaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodźmy 20Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodźże 22Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódźmy 24Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódźże 26Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbruźdź 28Forma podstawowa: zbruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrzydź 19Forma podstawowa: zbrzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudźmy 22Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudźże 24Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobądź 23Forma podstawowa: zdobyć
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdźwiga 18Forma podstawowa: zdźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
zebździ 18Forma podstawowa: zebździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdźmy 20Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdźże 22Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźleni 16Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zeźlili 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliła 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliło 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliły 19Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlimy 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlisz 16Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlona 16Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zeźloną 20Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zeźlone 16Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zeźlono 16Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlony 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgódźmy 24Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgódźże 26Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźla 20Forma podstawowa: zgruźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlą 24Forma podstawowa: zgruźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlę 24Forma podstawowa: zgruźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźli 20Forma podstawowa: zgruźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryźli 19Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryźmy 20Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryźże 22Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedźmy 20Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedźże 22Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeździ 18Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźcie 17Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźmyż 22Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodźmy 19Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodźże 21Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlódźmy 23Forma podstawowa: zlodzić
zlódźże 25Forma podstawowa: zlodzić
zluźnia 18Forma podstawowa: zluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnią 22Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnić 23Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnię 22Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnij 20Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnił 20Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
złagodź 20Forma podstawowa: złagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złagódź 24Forma podstawowa: złagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźcie 18Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźmyż 23Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złudźmy 22Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złudźże 24Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarudź 19Forma podstawowa: zmarudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarźli 17Forma podstawowa: zmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmarzły
Opis: o człowieku lub częściach ciała: taki, który zmarzł.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmroźmy 18Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmroźże 20Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróźmy 22Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróźże 24Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znaleźć 21Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znudźmy 20Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudźże 22Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradźmy 18Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradźże 20Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźcie 16Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźmyż 21Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźnik 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrodźmy 18Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zrodźże 20Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zródźmy 22Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zródźże 24Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadźmy 18Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadźże 20Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadźmy 18Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadźże 20Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędźmy 22Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędźże 24Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźcie 20Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźleń 26Forma podstawowa: zwęźlenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwęźmyż 25Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidźmy 18Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidźże 20Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźli 16Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźmy 17Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźże 19Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwięźla 20
zwięźlą 24Forma podstawowa: zwięźla
zwięźle 20Opis: krótko, w sposób treściwy, konkretny, w niewielu słowach.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zwięźlę 24Forma podstawowa: zwięźla
zwięźli 20Forma podstawowa: zwięzły
Opis: zazwyczaj o człowieku: taki, który komunikuje krótko, szybko, zwięźle.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwięźlo 20Forma podstawowa: zwięźla
zwoźcie 16Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoźmyż 21Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódźmy 22Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódźże 24Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźcie 20Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźmyż 25Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zżydźmy 23Forma podstawowa: zżydzić
zżydźże 25Forma podstawowa: zżydzić
ździrom 17Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrus 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrze 16Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbłem 29Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbłom 29Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źgająca 24Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źgającą 28Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źgające 24Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źgający 25Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źgajcie 20Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgajmyż 25Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgaliby 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałaby 22Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałbym 23Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałbyś 26Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałoby 22Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałyby 23Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źganego 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źganemu 20Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źganiem 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źganiom 18Forma podstawowa: źgać
źganych 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źganymi 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnąłby 26Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnąłem 24Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnąłeś 27Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęłam 24Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęłaś 27Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgniemy 19Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgniesz 17Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnięci 22Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnięta 22Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgniętą 26Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnięte 22Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnięto 22Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnięty 23Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnijmy 21Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnijże 23Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źlebach 21Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źlebami 19Forma podstawowa: źleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źlebowi 18Forma podstawowa: źleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebach 20Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebaka 18Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebaki 18Forma podstawowa: źrebak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebaku 20Forma podstawowa: źrebak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebami 18Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebcem 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebcie 18Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebcom 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebców 22Forma podstawowa: źrebiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebiąc 22Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
źrebiąt 22Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebica 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebicą 22Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebice 18Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebicę 22Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebico 18Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebicy 19Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebiec 18Opis: młody koń, ogierek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebień 23Forma podstawowa: źrebić
źrebili 18Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiła 19Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiło 19Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiły 20Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebimy 19Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebisz 17Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebmyż 23Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebnej 19Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebnym 19Forma podstawowa: źrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebowi 17Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrenica 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrenicą 20Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrenice 16Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrenicę 20Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrenico 16Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrenicy 17Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbkom 23Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbków 26Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłem 23Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłom 23Forma podstawowa: źródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaźni 20Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeleźca 21Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźce 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźcu 23Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydźcie 22Forma podstawowa: żydzić
żydźmyż 27Forma podstawowa: żydzić
żyźnica 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnicą 25Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnice 21Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnicę 25Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnico 21Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnicy 22Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźniej 22Forma podstawowa: żyźnie
Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek

Wyrazy na literę ź o długości 8

akcyźnik 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bądźcież 28Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
biedźcie 20Forma podstawowa: biedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
biedźmyż 25Forma podstawowa: biedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniak 20Opis: część ubioru damskiego: bluzka ze sweterkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniąc 24Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
bliźniąt 24Forma podstawowa: bliźnię
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliźnięta
Opis: znak zodiaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliźnięta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnich 22Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bliźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniej 21Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bliźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnień 25Forma podstawowa: bliźnić
bliźnili 20Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniła 21Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniło 21Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniły 22Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnimi 20Forma podstawowa: bliźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźnimy 21Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnisz 19Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniąc 26Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
bluźnień 27Forma podstawowa: bluźnić
bluźnięć 30Forma podstawowa: bluznąć
bluźnili 22Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniła 23Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniło 23Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniły 24Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnimy 23Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnisz 21Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźńcie 28Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźńmyż 33Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniąc 25Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
błaźnień 26Forma podstawowa: błaźnić
błaźnili 21Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniła 22Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniło 22Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniły 23Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnimy 22Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnisk 21Forma podstawowa: błaźnisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błaźnisz 20Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądźcie 26Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądźmyż 31Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcach 23Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźcami 21Forma podstawowa: bodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźcież 24Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcowa 20Forma podstawowa: bodźcowy
Opis: związany z bodźcem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bodźcową 24Forma podstawowa: bodźcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bodźcowe 20Forma podstawowa: bodźcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bodźcowi 20Forma podstawowa: bodźcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodźcowo 20Opis: pełniąc funkcję zachęcającą, motywującą do działania, do zrobienia czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: bodźcowy
Opis: związany z bodźcem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
bodźcowy 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bodźcują 28Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcuje 24Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcuję 28Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bojaźnią 24Forma podstawowa: bojaźń
Opis: uczucie strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bojaźnie 20Forma podstawowa: bojaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bódźcież 28Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bredźcie 20Forma podstawowa: bredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bredźmyż 25Forma podstawowa: bredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodźcem 21Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźcie 20Forma podstawowa: brodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodźcom 21Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźców 24Forma podstawowa: brodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźmyż 25Forma podstawowa: brodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brudźcie 22Forma podstawowa: brudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brudźmyż 27Forma podstawowa: brudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździć 26Część mowy/forma fleksyjna:
bruździe 21Forma podstawowa: bruzda
Opis: bardzo głęboka zmarszczka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bruzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bruździł 23Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruźdźmy 31Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruźdźże 33Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźnięć 28Forma podstawowa: bryznąć
brzydźmy 22Forma podstawowa: brzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brzydźże 24Forma podstawowa: brzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
budźcież 26Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bździaka 20Forma podstawowa: bździak
Opis: o niegrzecznym młodym człowieku, gówniarz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździaki 20Forma podstawowa: bździak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
bździaku 22Forma podstawowa: bździak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździągw 25Forma podstawowa: bździągwa
Opis: pluskwa, gatunek owada należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, rodziny pluskwowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździcie 20Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździjmy 23Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździjże 25Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłam 22Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłaś 25Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłby 24Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłem 22Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłeś 25Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździnie 19Forma podstawowa: bździna
Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździnom 20Forma podstawowa: bździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
caliźnie 18Forma podstawowa: calizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cedźcież 23Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłodźmy 24Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłodźże 26Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódźmy 28Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódźże 30Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chodźcie 21Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Część mowy/forma fleksyjna:
chodźmyż 26Forma podstawowa: chodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chudźcem 24Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźcie 23Forma podstawowa: chudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chudźcom 24Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźców 27Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźcze 23Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźmyż 28Forma podstawowa: chudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czadźcie 19Forma podstawowa: czadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czadźmyż 24Forma podstawowa: czadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźliby 21Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźnięć 26Forma podstawowa: czeznąć
dobądźmy 26Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobądźże 28Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobodźmy 22Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobodźże 24Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódźmy 26Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódźże 28Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobudźmy 24Forma podstawowa: dobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobudźże 26Forma podstawowa: dobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dodźwiga 20Forma podstawowa: dodźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dogódźmy 26Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Część mowy/forma fleksyjna:
dogódźże 28Forma podstawowa: dogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźli 21Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźmy 22Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźże 24Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdźcie 21Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdźmyż 26Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojedźmy 22Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojedźże 24Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźcie 19Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźmyż 24Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaźcie 20Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaźmyż 25Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
domarźli 19Forma podstawowa: domarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: domarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
domroźmy 20Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domroźże 22Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróźmy 24Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróźże 26Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
donudźmy 22Forma podstawowa: donudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
donudźże 24Forma podstawowa: donudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopełźli 21Forma podstawowa: dopełzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: dopełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopędźmy 25Forma podstawowa: dopędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopędźże 27Forma podstawowa: dopędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doprządź 23Forma podstawowa: doprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
doprzędź 23Forma podstawowa: doprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
doradźmy 20Forma podstawowa: doradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doradźże 22Forma podstawowa: doradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doraźnej 19Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźnie 17Opis: w danej chwili, przez jakiś krótki czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
doraźnym 19Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dorzeźbi 19Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosadźmy 20Forma podstawowa: dosadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosadźże 22Forma podstawowa: dosadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowędźmy 24Forma podstawowa: dowędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowędźże 26Forma podstawowa: dowędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowidźmy 20Forma podstawowa: dowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowidźże 22Forma podstawowa: dowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźli 18Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźmy 19Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźże 21Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowoźcie 18Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowoźmyż 23Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowódźmy 24Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowódźże 26Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóźcie 22Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóźmyż 27Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
droździe 18Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drozda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: droździ
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
droździk 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźajnizm 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatakom 20Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgająca 26Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dźgającą 30Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dźgające 26Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dźgający 27Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dźgajcie 22Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgajmyż 27Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgaliby 23Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałaby 24Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałbym 25Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałbyś 28Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałoby 24Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałyby 25Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźganego 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźganemu 22Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźganiem 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźganiom 20Forma podstawowa: dźgać
dźganych 23Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźganymi 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnąłby 28Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnąłem 26Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnąłeś 29Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęłam 26Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęłaś 29Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgniemy 21Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgniesz 19Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnięci 24Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnięta 24Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgniętą 28Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnięte 24Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnięto 24Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnięty 25Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnijmy 23Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnijże 25Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźinista 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinistą 22Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinistę 22Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinisto 18Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinisty 19Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dźiniści 22Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinizmu 20Forma podstawowa: dźinizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinizmy 19Forma podstawowa: dźinizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwięczą 26Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięczę 26Forma podstawowa: dźwięczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięczy 23Forma podstawowa: dźwięczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwiękną 26Forma podstawowa: dźwięknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięknę 26Forma podstawowa: dźwięknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwiękom 23Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwięków 26Forma podstawowa: dźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigach 22Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigacz 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigają 25Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigali 20Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigała 21Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigało 21Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigały 22Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigami 20Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigamy 21Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigana 19Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwiganą 23Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwigane 19Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwigani 19Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwigano 19Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigany 20Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwigara 19Forma podstawowa: dźwigar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigaru 21Forma podstawowa: dźwigar
dźwigary 20Forma podstawowa: dźwigar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigasz 19Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigiem 20Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignąć 28Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignął 25Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignia 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignią 23Forma podstawowa: dźwignia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignic 20Forma podstawowa: dźwignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignie 19Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dźwignia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignię 23Forma podstawowa: dźwignia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignij 21Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignik 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignio 19Forma podstawowa: dźwignia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigowa 19Forma podstawowa: dźwigowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwigową 23Forma podstawowa: dźwigowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwigowe 19Forma podstawowa: dźwigowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwigowi 19Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dźwigowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwigowy 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwińscy 25Forma podstawowa: dźwiński
Opis: związany z Dźwiną, rzeką przepływającą przez Rosję, Białoruś i Łotwę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwińska 24Forma podstawowa: dźwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwińską 28Forma podstawowa: dźwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwiński 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwińsko 24Forma podstawowa: dźwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dźwińsku 26Forma podstawowa: dźwiński
Opis: związany z Dźwiną, rzeką przepływającą przez Rosję, Białoruś i Łotwę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
fręźlica 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fręźlicą 30Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fręźlice 26Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fręźlicę 30Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fręźlico 26Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fręźlicy 27Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęźnik 25Opis: ptak łowczy, który dopiero uczy się latać i przelatuje z gałęzi na gałąź.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźach 28Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańdźami 26Forma podstawowa: gańdźa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardźcie 20Forma podstawowa: gardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gardźmyż 25Forma podstawowa: gardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gawędźmy 25Forma podstawowa: gawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gawędźże 27Forma podstawowa: gawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździli 20Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździła 21Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździło 21Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździły 22Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździmy 21Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździna 19Opis: żona gazdy, góralka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździną 23Forma podstawowa: gaździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnę 23Forma podstawowa: gaździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździno 19Forma podstawowa: gaździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździny 20Forma podstawowa: gaździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździsz 19Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaźnikom 20Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźników 23Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbach 28Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gędźby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gędźbami 26Forma podstawowa: gędźby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gędźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ględźcie 25Forma podstawowa: ględzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ględźmyż 30Forma podstawowa: ględzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gliździe 20Forma podstawowa: glizda
Opis: pospolita pierścienica z gromady dżdżownic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gładźcie 22Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
gładźmyż 27Forma podstawowa: gładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głodźcie 22Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głodźmyż 27Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głódźcie 26Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głódźmyż 31Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieździ 19Forma podstawowa: gnieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieźnik 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goliźnie 19Forma podstawowa: golizna
Opis: przenośnie o biedzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołoledź 22Opis: warstwa lodu tworząca się na powierzchni ziemi, powstająca wtedy, gdy deszcz lub mgła opada na podłoże o temperaturze niższej od zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goździka 20Forma podstawowa: goździk
Opis: kwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goździki 20Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goździku 22Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gódźcież 28Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grandźmy 21Forma podstawowa: grandzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grandźże 23Forma podstawowa: grandzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grodźcie 20Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grodźmyż 25Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźbach 23Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźbami 21Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźcież 23Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnego 20Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźnemu 21Forma podstawowa: groźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźniał 20Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnieć 23Część mowy/forma fleksyjna:
groźniej 20Forma podstawowa: groźnie
Opis: w sposób niebezpieczny, niosąc zagrożenie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: groźno
Opis: wywołując, budząc uczucie grozy.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
groźnień 24Forma podstawowa: groźnieć
groźność 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
groźnych 22Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
groźnymi 20Forma podstawowa: groźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gródźcie 24Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gródźmyż 29Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróźcież 27Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gruźlica 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlicą 26Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlice 22Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlicę 26Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlico 22Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlicy 23Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gruźlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlika 22Forma podstawowa: gruźlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźliki 22Forma podstawowa: gruźlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
gruźliku 24Forma podstawowa: gruźlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryźcież 24Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
gryźliby 23Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
grzęźnie 22Forma podstawowa: grzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
grzęźnij 24Forma podstawowa: grzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwiździe 19Forma podstawowa: gwizd
Opis: śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździa 19Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździć 24Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździe 19Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździk 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździł 21Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździu 21Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoźdźmi 28Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoźdźmy 29Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoźdźże 31Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwóźdźmy 33Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwóźdźże 35Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
haliźnie 19Forma podstawowa: halizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haridźan 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haźlascy 21Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
haźlaska 20Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
haźlaską 24Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
haźlaski 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
haźlasko 20Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
haźlasku 22Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
jadźcież 24Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadźńach 28Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadźńami 26Forma podstawowa: jadźńa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźniach 21Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźniami 19Forma podstawowa: jaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwcach 22Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwcami 20Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwcowa 19Forma podstawowa: jaźwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jaźwcową 23Forma podstawowa: jaźwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jaźwcowe 19Forma podstawowa: jaźwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jaźwcowi 19Forma podstawowa: jaźwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaźwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaźwcowy 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jedźcież 24Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździec 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeździka 20Forma podstawowa: jeździk
jeździki 20Forma podstawowa: jeździk
jeździku 22Forma podstawowa: jeździk
jeździli 20Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździła 21Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździło 21Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździły 22Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździmy 21Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździsz 19Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeźdźcem 29Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźcie 28Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeźdźcom 29Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźców 32Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźcze 28Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźmyż 33Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
judźcież 26Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kadźcież 23Forma podstawowa: kadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kaźniach 20Forma podstawowa: kaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaźniami 18Forma podstawowa: kaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiełźnie 19Forma podstawowa: kiełzno
Opis: część ogłowia, krótki, jedno- lub dwudzielny, zwykle stalowy pałąk wkładany koniowi do pyska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kładźcie 21Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kładźmyż 26Forma podstawowa: kłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
kniaźcie 18Forma podstawowa: kniazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kniaźmyż 23Forma podstawowa: kniazić
Część mowy/forma fleksyjna:
koźlakom 20Forma podstawowa: koźlak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlaków 23Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlance 19Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanek 19Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanie 18Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanin 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanka 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanką 23Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlankę 23Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanki 19Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanko 19Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanom 19Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlarza 18Forma podstawowa: koźlarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlarze 18Forma podstawowa: koźlar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
koźlarzu 20Forma podstawowa: koźlarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlarzy 19Forma podstawowa: koźlarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlątek 24Forma podstawowa: koźlątko
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlątka 24Forma podstawowa: koźlątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlątko 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlątku 26Forma podstawowa: koźlątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlęcej 25Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęcia 23Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlęciu 25Forma podstawowa: koźlę
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlęcym 25Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlętom 24Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlinie 18Forma podstawowa: koźlina
Opis: kozie mięso.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlinom 19Forma podstawowa: koźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniach 22Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniami 20Forma podstawowa: kuźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniccy 22Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźnicka 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźnicką 25Forma podstawowa: kuźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźnicki 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźnicku 23Forma podstawowa: kuźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
kuźnicom 21Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnictw 21Forma podstawowa: kuźnictwo
Opis: gałąź metalurgii, obejmująca techniki produkcji wyrobów metalowych metodą kucia metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnicza 20Forma podstawowa: kuźniczy
Opis: związany z kuźnicą - miejscem obróbki metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniczą 24Forma podstawowa: kuźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźnicze 20Forma podstawowa: kuźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniczo 20Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: kuźniczy
Opis: związany z kuźnicą - miejscem obróbki metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
kuźniczy 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
labidźmy 22Forma podstawowa: labidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
labidźże 24Forma podstawowa: labidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lewiźnie 17Forma podstawowa: lewizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leźliśmy 24Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lędźwian 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lędźwiom 23Forma podstawowa: lędźwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liźniemy 19Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźniesz 17Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźnięci 22Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźnięta 22Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźniętą 26Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźnięte 22Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźnięto 22Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźnięty 23Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźnijmy 21Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźnijże 23Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lodźcież 23Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lódźcież 27Forma podstawowa: lodzić
luźności 24Forma podstawowa: luźność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładźcież 24Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagodźmy 23Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagodźże 25Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagódźmy 27Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagódźże 29Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźbcach 24Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbcami 22Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbcowi 21Forma podstawowa: łaźbiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbinom 21Forma podstawowa: łaźbiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźniach 21Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźniami 19Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźniowa 18Forma podstawowa: łaźniowy
Opis: związany z krakowskim teatrem Łaźnia Nowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźniową 22Forma podstawowa: łaźniowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźniowe 18Forma podstawowa: łaźniowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźniowi 18Forma podstawowa: łaźniowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźniowy 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łudźcież 26Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
maliźnie 18Forma podstawowa: malizna
Opis: małe dziecko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marudźmy 22Forma podstawowa: marudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
marudźże 24Forma podstawowa: marudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnicom 19Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnicza 18Forma podstawowa: maźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
maźniczą 22Forma podstawowa: maźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
maźnicze 18Forma podstawowa: maźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
maźniczy 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
maźniemy 19Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźniesz 17Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnięci 22Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźnięta 22Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźniętą 26Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźnięte 22Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźnięto 22Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnięty 23Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźnijmy 21Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnijże 23Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mendźcie 19Forma podstawowa: mendzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mendźmyż 24Forma podstawowa: mendzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźcie 18Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźmyż 23Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźnie 17Forma podstawowa: mierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźnij 19Forma podstawowa: mierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
miniłódź 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modźcież 23Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
módźcież 27Forma podstawowa: modzić
mroźcież 22Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mroźnego 19Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźnemu 20Forma podstawowa: mroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźniej 19Forma podstawowa: mroźnie
Opis: bardzo zimno, tak, że jest mróz.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: mroźno
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
mroźniom 18Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźność 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźnych 21Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mroźnymi 19Forma podstawowa: mroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mróźcież 26Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
muliźnie 20Forma podstawowa: mulizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nabądźmy 25Forma podstawowa: nabyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabądźże 27Forma podstawowa: nabyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźni 21Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabruźdź 29Forma podstawowa: nabruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździć 24Część mowy/forma fleksyjna:
nabździj 21Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździł 21Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nacedźmy 20Forma podstawowa: nacedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nacedźże 22Forma podstawowa: nacedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadchodź 21Forma podstawowa: nadchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadgryźć 25Część mowy/forma fleksyjna:
nadjaźni 19Forma podstawowa: nadjaźń
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadwieźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
nadwoźmy 19Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwoźże 21Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwóźmy 23Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwóźże 25Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadźwiga 19Forma podstawowa: nadźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
nagawędź 23Forma podstawowa: nagawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagroźmy 20Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagroźże 22Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagróźmy 24Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagróźże 26Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźli 20Forma podstawowa: nagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźmy 21Forma podstawowa: nagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźże 23Forma podstawowa: nagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najdźcie 20Forma podstawowa: najść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najdźmyż 25Forma podstawowa: najść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najedźmy 21Forma podstawowa: najechać
Część mowy/forma fleksyjna:
najedźże 23Forma podstawowa: najechać
Część mowy/forma fleksyjna:
najeździ 19Forma podstawowa: najeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nakadźmy 20Forma podstawowa: nakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nakadźże 22Forma podstawowa: nakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźcie 18Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźlin 18Forma podstawowa: naleźlina
Opis: Andreaea - rodzaj z rodziny naleźlinowatych, wszystkie gatunki tego rodzaju są w Polsce pod ochroną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naleźmyż 23Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaźcie 19Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaźmyż 24Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
namarźli 18Forma podstawowa: namarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: namarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nanudźmy 21Forma podstawowa: nanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nanudźże 23Forma podstawowa: nanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napędźmy 24Forma podstawowa: napędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napędźże 26Forma podstawowa: napędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naprządź 22Forma podstawowa: naprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
naprzędź 22Forma podstawowa: naprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
naradźmy 19Forma podstawowa: naradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naradźże 21Forma podstawowa: naradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naraźcie 17Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
naraźmyż 22Forma podstawowa: narazić
Część mowy/forma fleksyjna:
narodźmy 19Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
narodźże 21Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naródźmy 23Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naródźże 25Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasadźmy 19Forma podstawowa: nasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasadźże 21Forma podstawowa: nasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naschodź 20Forma podstawowa: naschodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasmrodź 18Forma podstawowa: nasmrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasmródź 22Forma podstawowa: nasmrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naszkodź 18Forma podstawowa: naszkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawchodź 20Forma podstawowa: nawchodzić
nawieźli 17Forma podstawowa: nawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieźmy 18Forma podstawowa: nawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieźże 20Forma podstawowa: nawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawłaźmy 20Forma podstawowa: nawłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawłaźże 22Forma podstawowa: nawłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawoźcie 17Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawoźmyż 22Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawóźcie 21Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawóźmyż 26Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazłaźmy 20Forma podstawowa: nazłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazłaźże 22Forma podstawowa: nazłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazrzędź 21Forma podstawowa: nazrzędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwoźmy 18Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwoźże 20Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwóźmy 22Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwóźże 24Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
niedźgań 25Forma podstawowa: dźgać
niekoźla 18Forma podstawowa: niekoźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niekoźlą 22Forma podstawowa: niekoźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niekoźle 18Forma podstawowa: niekoźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niekoźli 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieluźna 19Forma podstawowa: nieluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieluźną 23Forma podstawowa: nieluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieluźne 19Forma podstawowa: nieluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieluźni 19Forma podstawowa: nieluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieluźno 19Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
nieluźny 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niepóźna 21Forma podstawowa: niepóźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niepóźną 25Forma podstawowa: niepóźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niepóźne 21Forma podstawowa: niepóźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niepóźni 21Forma podstawowa: niepóźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niepóźno 21Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
niepóźny 22Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźna 16Forma podstawowa: nieraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźną 20Forma podstawowa: nieraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźne 16Forma podstawowa: nieraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźni 16Forma podstawowa: nieraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźno 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
nieraźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieźgana 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieźganą 22Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieźgane 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieźgani 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieźgany 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieżyźni 21Forma podstawowa: nieżyźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nieżyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niźlibym 21Forma podstawowa: niźliby
niźlibyś 24Forma podstawowa: niźliby
nowiźnie 16Forma podstawowa: nowizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nudźcież 24Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obądźcie 24Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obądźmyż 29Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obejdźmy 23Forma podstawowa: obejść
Część mowy/forma fleksyjna:
obejdźże 25Forma podstawowa: obejść
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźli 22Forma podstawowa: obgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźmy 23Forma podstawowa: obgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźże 25Forma podstawowa: obgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
objedźmy 23Forma podstawowa: objechać
Część mowy/forma fleksyjna:
objedźże 25Forma podstawowa: objechać
Część mowy/forma fleksyjna:
objeździ 21Forma podstawowa: objeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
obkadźmy 22Forma podstawowa: obkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obkadźże 24Forma podstawowa: obkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźcie 20Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźmyż 25Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obliźnie 19Forma podstawowa: obliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obliźnij 21Forma podstawowa: obliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
oblodźmy 22Forma podstawowa: oblodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oblodźże 24Forma podstawowa: oblodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oblódźmy 26Forma podstawowa: oblodzić
oblódźże 28Forma podstawowa: oblodzić
obluźnia 21Forma podstawowa: obluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnią 25Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnić 26Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnię 25Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnij 23Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnił 23Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłaźcie 21Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłaźmyż 26Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmarźli 20Forma podstawowa: obmarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: obmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obmroźmy 21Forma podstawowa: obmrozić
obmroźże 23Forma podstawowa: obmrozić
obmróźmy 25Forma podstawowa: obmrozić
obmróźże 27Forma podstawowa: obmrozić
oboźnego 20Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźnemu 21Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźnych 22Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oboźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oboźnymi 20Forma podstawowa: oboźna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oboźny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obradźmy 21Forma podstawowa: obradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obradźże 23Forma podstawowa: obradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraźcie 19Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraźmyż 24Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraźnik 19Opis: ktoś, kto wytwarza obrazy, ryciny i odbitki drzeworytnicze wykonane głównie na papierze – przeważnie o tematyce dewocyjnej i religijnej, oraz je sprzedaje (zazwyczaj jako domokrążca).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrodźmy 21Forma podstawowa: obrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrodźże 23Forma podstawowa: obrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obryźnie 19Forma podstawowa: obryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obryźnij 21Forma podstawowa: obryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obsadźmy 21Forma podstawowa: obsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsadźże 23Forma podstawowa: obsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obśliźli 24Forma podstawowa: obślizły
Opis: o człowieku: taki, któremu nie należy ufać, taki, który jest godny pogardy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: obśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obudźcie 22Forma podstawowa: obudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obudźmyż 27Forma podstawowa: obudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźli 19Forma podstawowa: obwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźmy 20Forma podstawowa: obwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźże 22Forma podstawowa: obwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźcie 19Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźmyż 24Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźnej 20Forma podstawowa: obwoźny
Opis: o wydarzeniu, działaniu - taki, który przemieszcza się z miejsca na miejsce i ma charakter społeczny, np. handel obwoźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźnym 20Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwódźmy 25Forma podstawowa: obwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwódźże 27Forma podstawowa: obwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwóźcie 23Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwóźmyż 28Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
oczadźmy 20Forma podstawowa: oczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oczadźże 22Forma podstawowa: oczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odbądźmy 26Forma podstawowa: odbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odbądźże 28Forma podstawowa: odbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odcedźmy 21Forma podstawowa: odcedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odcedźże 23Forma podstawowa: odcedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odchłodź 23Forma podstawowa: odchłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odchłódź 27Forma podstawowa: odchłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oddźwięk 23Opis: reakcja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odejdźmy 22Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odejdźże 24Forma podstawowa: odejść
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźli 21Forma podstawowa: odgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźmy 22Forma podstawowa: odgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźże 24Forma podstawowa: odgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odgwoźdź 28Forma podstawowa: odgwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
odgwóźdź 32Forma podstawowa: odgwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
odjedźmy 22Forma podstawowa: odjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
odjedźże 24Forma podstawowa: odjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
odkaźcie 19Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odkaźmyż 24Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźcie 19Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźmyż 24Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odlodźmy 21Forma podstawowa: odlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odlodźże 23Forma podstawowa: odlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odlódźmy 25Forma podstawowa: odlodzić
odlódźże 27Forma podstawowa: odlodzić
odłaźcie 20Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odłaźmyż 25Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmarźli 19Forma podstawowa: odmarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: odmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odmroźmy 20Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmroźże 22Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmróźmy 24Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmróźże 26Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odnaleźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
odpełźli 21Forma podstawowa: odpełzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: odpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odpędźmy 25Forma podstawowa: odpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odpędźże 27Forma podstawowa: odpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odradźmy 20Forma podstawowa: odradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odradźże 22Forma podstawowa: odradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odraźcie 18Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odraźmyż 23Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrodźmy 20Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrodźże 22Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odródźmy 24Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odródźże 26Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsadźmy 20Forma podstawowa: odsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsadźże 22Forma podstawowa: odsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsądźmy 24Forma podstawowa: odsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsądźże 26Forma podstawowa: odsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwidźmy 20Forma podstawowa: odwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwidźże 22Forma podstawowa: odwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźli 18Forma podstawowa: odwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźmy 19Forma podstawowa: odwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźże 21Forma podstawowa: odwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwoźcie 18Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwoźmyż 23Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwódźmy 24Forma podstawowa: odwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwódźże 26Forma podstawowa: odwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwóźcie 22Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwóźmyż 27Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odźwierń 23Forma podstawowa: odźwiernia
ogładźmy 23Forma podstawowa: ogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogładźże 25Forma podstawowa: ogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłodźmy 23Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłodźże 25Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłódźmy 27Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłódźże 29Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogrodźmy 21Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogrodźże 23Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogródźmy 25Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogródźże 27Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźcie 20Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźmyż 25Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
okadźcie 19Forma podstawowa: okadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
okadźmyż 24Forma podstawowa: okadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olodźcie 19Forma podstawowa: olodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olodźmyż 24Forma podstawowa: olodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olódźcie 23Forma podstawowa: olodzić
olódźmyż 28Forma podstawowa: olodzić
omierźli 18Forma podstawowa: omierzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: omierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
opaskudź 21Forma podstawowa: opaskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniać 22Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniaj 19Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniał 19Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniam 18Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniań 23Forma podstawowa: opaźniać
opędźcie 23Forma podstawowa: opędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
opędźmyż 28Forma podstawowa: opędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oporządź 22Forma podstawowa: oporządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniać 26Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniaj 23Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniał 23Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniam 22Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniań 27Forma podstawowa: opóźniać
opóźnień 27Forma podstawowa: opóźnienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opóźnili 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniła 23Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniło 23Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniły 24Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnimy 23Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnisz 21Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
oprowadź 18Forma podstawowa: oprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwia 16Forma podstawowa: orzeźwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwią 20Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwić 21Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwię 20Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwij 18Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwił 18Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
osadźcie 18Forma podstawowa: osadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osadźcom 19Forma podstawowa: osadźca
Opis: założyciel osady, ten, kto sprawdza osadników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźców 22Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźmyż 23Forma podstawowa: osadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osądźcie 22Forma podstawowa: osądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osądźmyż 27Forma podstawowa: osądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osiądźmy 23Forma podstawowa: osiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
osiądźże 25Forma podstawowa: osiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
osłodźmy 21Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłodźże 23Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłódźmy 25Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłódźże 27Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostudźmy 22Forma podstawowa: ostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostudźże 24Forma podstawowa: ostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oswobodź 19Forma podstawowa: oswobodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oswobódź 23Forma podstawowa: oswobodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oszczędź 22Forma podstawowa: oszczędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ośliźnie 21Forma podstawowa: ośliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ośliźnij 23Forma podstawowa: ośliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwi 17Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
owędźcie 22Forma podstawowa: owędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
owędźmyż 27Forma podstawowa: owędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebcie 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebień 24Forma podstawowa: oźrebić
oźrebili 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiła 20Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiło 20Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiły 21Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebimy 20Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebisz 18Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebmyż 24Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
paździor 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: paździora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pełźliby 23Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźnięć 28Forma podstawowa: pełznąć
pędźcież 27Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
pędźkach 26Forma podstawowa: pędźka
pędźkami 24Forma podstawowa: pędźka
pierdźmy 20Forma podstawowa: pierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
pierdźże 22Forma podstawowa: pierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
pilźnian 18Forma podstawowa: pilźnianin
Opis: mieszkaniec Pilzna - miasta w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piździli 19Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździła 20Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździło 20Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździły 21Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździmy 20Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździsz 18Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piźdźcie 27Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piźdźmyż 32Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
płoźcież 24Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płódźcie 25Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
płódźmyż 30Forma podstawowa: płodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźcież 28Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobądźmy 26Forma podstawowa: pobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobądźże 28Forma podstawowa: pobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźni 22Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobodźmy 22Forma podstawowa: pobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobodźże 24Forma podstawowa: pobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobódźmy 26Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobódźże 28Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobruźdź 30Forma podstawowa: pobruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobudźmy 24Forma podstawowa: pobudzić
Opis: zintensyfikować za pomocą odpowiednich działań procesy biologiczne i psychiczne.
Część mowy/forma fleksyjna:
pobudźże 26Forma podstawowa: pobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podbrudź 23Forma podstawowa: podbrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podchodź 22Forma podstawowa: podchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podgałąź 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podgryźć 26Część mowy/forma fleksyjna:
podleźli 20Forma podstawowa: podleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podleźmy 21Forma podstawowa: podleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podleźże 23Forma podstawowa: podleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podłaźmy 22Forma podstawowa: podłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
podłaźże 24Forma podstawowa: podłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
podsiądź 23Forma podstawowa: podsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
podstudź 22Forma podstawowa: podstudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwieźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
podwoźmy 20Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwoźże 22Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwóźmy 24Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwóźże 26Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgają 26Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgali 21Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgała 22Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgało 22Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgały 23Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgamy 22Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgana 20Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźganą 24Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźgane 20Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźgani 20Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźgano 20Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgany 21Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźgasz 20Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźwięk 23Opis: zwielokrotnienie siły dźwięku, echo, pogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podźwiga 20Forma podstawowa: podźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
pogawędź 24Forma podstawowa: pogawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogodźmy 22Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogodźże 24Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogódźmy 26Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogódźże 28Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogroźmy 21Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogroźże 23Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogróźmy 25Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogróźże 27Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźli 21Forma podstawowa: pogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźmy 22Forma podstawowa: pogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźże 24Forma podstawowa: pogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
pojedźmy 22Forma podstawowa: pojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
pojedźże 24Forma podstawowa: pojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
pojeździ 20Forma podstawowa: pojeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pokaźnej 20Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźnie 18Opis: znacznie pod względem ilości lub wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
pokaźnym 20Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poleźcie 19Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźmyż 24Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnia 20Forma podstawowa: poluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnią 24Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnię 24Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnij 22Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnił 22Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
połaźcie 20Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
połaźmyż 25Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
połudźmy 24Forma podstawowa: połudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
połudźże 26Forma podstawowa: połudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomarudź 21Forma podstawowa: pomarudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomarźli 19Forma podstawowa: pomarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: pomarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomroźmy 20Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomroźże 22Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomróźmy 24Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomróźże 26Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponudźmy 22Forma podstawowa: ponudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponudźże 24Forma podstawowa: ponudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwódź 23Forma podstawowa: poodwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
popełźli 21Forma podstawowa: popełzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: popełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
popędźmy 25Forma podstawowa: popędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
popędźże 27Forma podstawowa: popędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
popierdź 19Forma podstawowa: popierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
poprzedź 19Forma podstawowa: poprzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poradźmy 20Forma podstawowa: poradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poradźże 22Forma podstawowa: poradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźcie 18Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźmyż 23Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźnej 19Forma podstawowa: poraźny
Opis: w medycynie: związany z porażeniem (niedowładem), np. objaw poraźny, objaw karkowo-poraźny, składnik poraźny zaburzenia myotonicznego, chód kurczowo-poraźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźnym 19Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
porodźmy 20Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porodźże 22Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porozłaź 19Forma podstawowa: porozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
porozwoź 17Forma podstawowa: porozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
porozwóź 21Forma podstawowa: porozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poródźmy 24Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poródźże 26Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbi 19Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
posadźmy 20Forma podstawowa: posadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posadźże 22Forma podstawowa: posadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posądźmy 24Forma podstawowa: posądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posądźże 26Forma podstawowa: posądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poschodź 21Forma podstawowa: poschodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powadźmy 20Forma podstawowa: powadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powadźże 22Forma podstawowa: powadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powchodź 21Forma podstawowa: powchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poweźmie 18Forma podstawowa: powziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
poweźmij 20Forma podstawowa: powziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
powieźli 18Forma podstawowa: powieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
powieźmy 19Forma podstawowa: powieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
powieźże 21Forma podstawowa: powieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
powięźmy 23Forma podstawowa: powięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powięźże 25Forma podstawowa: powięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powłaźmy 21Forma podstawowa: powłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powłaźże 23Forma podstawowa: powłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoźcie 18Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoźmyż 23Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoźnik 18Opis: woźnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powódźmy 24Forma podstawowa: powodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powódźże 26Forma podstawowa: powodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powóźcie 22Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powóźmyż 27Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powstydź 20Forma podstawowa: powstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawódź 22Forma podstawowa: pozawodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozłaźmy 21Forma podstawowa: pozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozłaźże 23Forma podstawowa: pozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozrzędź 22Forma podstawowa: pozrzędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwoźmy 19Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwoźże 21Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwóźmy 23Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwóźże 25Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożydźmy 25Forma podstawowa: pożydzić
pożydźże 27Forma podstawowa: pożydzić
pójdźcie 25Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdźkom 26Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźmyż 30Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
półsiedź 24Forma podstawowa: półsiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
późnawej 23Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawym 23Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późniąca 26Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
późniącą 30Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
późniące 26Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
późniący 27Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
późnicie 22Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnijmy 25Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnijże 27Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłam 24Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłaś 27Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłby 26Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłem 24Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłeś 27Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniono 21Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późności 26Forma podstawowa: późność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pradźnia 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pradźnią 22Forma podstawowa: pradźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pradźnie 18Forma podstawowa: pradźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pradźnię 22Forma podstawowa: pradźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pradźnio 18Forma podstawowa: pradźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prządźmy 24Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
prządźże 26Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przebądź 24Forma podstawowa: przebyć
Część mowy/forma fleksyjna:
przebodź 20Forma podstawowa: przebość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: przebóść
Część mowy/forma fleksyjna:
przebódź 24Forma podstawowa: przebóść
Część mowy/forma fleksyjna:
przebudź 22Forma podstawowa: przebudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przecedź 19Forma podstawowa: przecedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegryź 20Forma podstawowa: przegryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przejedź 20Forma podstawowa: przejechać
Część mowy/forma fleksyjna:
przeleźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
przemroź 18Forma podstawowa: przemrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przemróź 22Forma podstawowa: przemrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przenudź 20Forma podstawowa: przenudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przepędź 23Forma podstawowa: przepędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przerodź 18Forma podstawowa: przerodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przeródź 22Forma podstawowa: przerodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przesadź 18Forma podstawowa: przesadzić
Opis: przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
przesądź 22Forma podstawowa: przesądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewędź 22Forma podstawowa: przewędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewidź 18Forma podstawowa: przewidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
przewieź 17Forma podstawowa: przewieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przewódź 22Forma podstawowa: przewodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przędźmy 24Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przędźże 26Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przybądź 25Forma podstawowa: przybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
przygryź 21Forma podstawowa: przygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przyjaźń 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: przyjaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
przyjedź 21Forma podstawowa: przyjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
przyleźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
przymroź 19Forma podstawowa: przymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przymróź 23Forma podstawowa: przymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przynudź 21Forma podstawowa: przynudzić
przypędź 24Forma podstawowa: przypędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przyrodź 19Forma podstawowa: przyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przyródź 23Forma podstawowa: przyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przysadź 19Forma podstawowa: przysadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przysądź 23Forma podstawowa: przysądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywędź 23Forma podstawowa: przywędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywidź 19Forma podstawowa: przywidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
przywieź 18Forma podstawowa: przywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przywódź 23Forma podstawowa: przywodzić
Opis: powodować
Część mowy/forma fleksyjna:
radźcież 22Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
radźputa 21Forma podstawowa: radźput
Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźputy 22Forma podstawowa: radźput
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
raźniach 19Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźniami 17Forma podstawowa: raźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźności 21Forma podstawowa: raźność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodźcież 22Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozchodź 20Forma podstawowa: rozchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlać 22Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlaj 19Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlał 19Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlam 18Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlań 23Forma podstawowa: rozeźlać
rozeźleń 23Forma podstawowa: rozeźlić
rozeźlić 22Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlij 19Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlił 19Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgałęź 24Forma podstawowa: rozgałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgrodź 19Forma podstawowa: rozgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgródź 23Forma podstawowa: rozgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
rozjeźdź 27Forma podstawowa: rozjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozlaźli 18Forma podstawowa: rozlazły
Opis: o komunikacie: taki, który nie jest zwarty, składny, zgrabny, taki, którego zbyt rozwlekła, czasem zagmatwana forma nie sprzyja śledzeniu treści.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozleźli 18Forma podstawowa: rozleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozleźmy 19Forma podstawowa: rozleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozleźże 21Forma podstawowa: rozleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźni 19Forma podstawowa: rozluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozłaźmy 20Forma podstawowa: rozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozłaźże 22Forma podstawowa: rozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpiźdź 26Forma podstawowa: rozpiździć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpłódź 24Forma podstawowa: rozpłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozrządź 21Forma podstawowa: rozrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozrzedź 17Forma podstawowa: rozrzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsiądź 21Forma podstawowa: rozsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwiedź 17Forma podstawowa: rozwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
rozwoźmy 18Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwoźna 16Forma podstawowa: rozwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźną 20Forma podstawowa: rozwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźne 16Forma podstawowa: rozwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźni 16Forma podstawowa: rozwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźże 20Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwóźmy 22Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwóźże 24Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźcież 26Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rządźcie 22Forma podstawowa: rządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rządźmyż 27Forma podstawowa: rządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbach 21Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbami 19Forma podstawowa: rzeźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbcie 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiąc 23Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rzeźbień 24Forma podstawowa: rzeźbienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbili 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiła 20Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiło 20Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiły 21Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbimy 20Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbisz 18Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbmyż 24Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźnego 18Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnemu 19Forma podstawowa: rzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnicy 18Forma podstawowa: rzeźnik
Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rzeźnica
Opis: miejce uboju zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnika 17Forma podstawowa: rzeźnik
Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźniki 17Forma podstawowa: rzeźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
rzeźniku 19Forma podstawowa: rzeźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźniom 17Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnych 20Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnymi 18Forma podstawowa: rzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwego 18Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwemu 19Forma podstawowa: rzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwiał 18Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiąc 21Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rzeźwieć 21Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiej 18Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rzeźwo
Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest wypoczęty i pełen energii, gotowy do działania.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
rzeźwień 22Forma podstawowa: rzeźwić
rzeźwili 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiła 18Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiło 18Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiły 19Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwimy 18Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwisz 16Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwość 25Opis: cecha człowieka, który jest żywy, pełen werwy, energii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźwych 20Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźwymi 18Forma podstawowa: rzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzęźcież 25Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadźcach 21Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźcami 19Forma podstawowa: sadziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźcież 22Forma podstawowa: sadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sadźcowi 18Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sądźcież 26Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
scedźcie 19Forma podstawowa: scedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
scedźmyż 24Forma podstawowa: scedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schodźmy 22Forma podstawowa: schodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schodźże 24Forma podstawowa: schodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sczeźnie 17Forma podstawowa: sczeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sczeźnij 19Forma podstawowa: sczeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sfrancuź 23Forma podstawowa: sfrancuzić
Część mowy/forma fleksyjna:
siądźcie 22Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
siądźmyż 27Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
siedźcie 18Forma podstawowa: siedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
siedźmyż 23Forma podstawowa: siedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
sierdźmy 19Forma podstawowa: sierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sierdźże 21Forma podstawowa: sierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
siniźnie 16Forma podstawowa: sinizna
Opis: wada drewna z grupy zabarwień, smugi i plamy różnej wielkości i różnego kształtu, o barwie od szarej do czarnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siwiźnie 16Forma podstawowa: siwizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skaźcież 22Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
skrzywdź 19Forma podstawowa: skrzywdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słodźcie 20Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słodźmyż 25Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słódźcie 24Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słódźmyż 29Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smrodźca 19Forma podstawowa: smrodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smrodźce 19Forma podstawowa: smrodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smrodźcu 21Forma podstawowa: smrodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smrodźmy 20Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smrodźże 22Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smródźmy 24Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smródźże 26Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spaskudź 21Forma podstawowa: spaskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniać 22Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniaj 19Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniał 19Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniam 18Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniań 23Forma podstawowa: spaźniać
spełźnie 19Forma podstawowa: spełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
spełźnij 21Forma podstawowa: spełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
spędźcie 23Forma podstawowa: spędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spędźmyż 28Forma podstawowa: spędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłódźmy 26Forma podstawowa: spłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłódźże 28Forma podstawowa: spłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sporządź 22Forma podstawowa: sporządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spowiedź 18Opis: jeden z sakramentów w katolicyzmie, prawosławiu i anglikanizmie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóźniać 26Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniaj 23Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniał 23Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniam 22Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniań 27Forma podstawowa: spóźniać
spóźnień 27Forma podstawowa: spóźnienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóźnili 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniła 23Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniło 23Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniły 24Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnimy 23Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnisz 21Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
sprowadź 18Forma podstawowa: sprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
strudźmy 22Forma podstawowa: strudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
strudźże 24Forma podstawowa: strudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
studźcie 21Forma podstawowa: studzić
Część mowy/forma fleksyjna:
studźmyż 26Forma podstawowa: studzić
Część mowy/forma fleksyjna:
stwierdź 18Forma podstawowa: stwierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
swadźbie 19Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swadźbom 20Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swędźcie 22Forma podstawowa: swędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: swędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
swędźmyż 27Forma podstawowa: swędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: swędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szadźcie 18Forma podstawowa: szadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szadźmyż 23Forma podstawowa: szadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szkodźmy 20Forma podstawowa: szkodzić
Opis: powodować negatywne skutki, prowadzić do powstania szkód.
Część mowy/forma fleksyjna:
szkodźże 22Forma podstawowa: szkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szydźcie 19Forma podstawowa: szydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szydźmyż 24Forma podstawowa: szydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledźcie 23Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledźmyż 28Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnięć 30Forma podstawowa: śliznąć
śluźniom 24Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniźnie 17Forma podstawowa: tanizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępiźnie 22Forma podstawowa: tępizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężyźnie 26Forma podstawowa: tężyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudźcie 21Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trudźmyż 26Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwej 19Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwią 21Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwić 22Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwię 21Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwij 19Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwił 19Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwmy 19Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwym 19Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwże 21Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądźcie 26Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądźmyż 31Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodźcie 22Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodźmyż 27Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódźcie 26Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódźmyż 31Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudźmy 25Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudźże 27Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodźca 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźcą 27Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźce 23Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uchodźcę 27Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźco 23Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźcy 24Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźmy 24Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodźże 26Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
udźwigną 25Forma podstawowa: udźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udźwignę 25Forma podstawowa: udźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udźwigom 22Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigów 25Forma podstawowa: udźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugałęźmy 28Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugałęźże 30Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładźmy 25Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładźże 27Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugódźcie 26Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugódźmyż 31Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźcie 22Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźmyż 27Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzęźli 25Forma podstawowa: ugrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ugrzęzły
Opis: taki, który ugrzązł w czymś lepkim, gęstym albo ciasnym, taki, który nie może się skądś ruszyć ani wydostać.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugwieźdź 29Forma podstawowa: ugwieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźcież 26Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedźcie 22Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedźmyż 27Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździć 26Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździj 23Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździł 23Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeźdźmy 31Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeźdźże 33Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrzywdź 21Forma podstawowa: ukrzywdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźcież 24Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźliby 23Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładźcie 22Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uładźmyż 27Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudźcie 22Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudźmyż 27Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędźcie 25Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędźmyż 30Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upośledź 25Forma podstawowa: upośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprowadź 20Forma podstawowa: uprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uradźcie 20Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uradźmyż 25Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźcież 23Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodźcie 20Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodźmyż 25Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźcie 24Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźmyż 29Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urządźmy 25Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urządźże 27Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbią 24Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbić 25Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbię 24Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbij 22Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbił 22Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbmy 22Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbże 24Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźcie 20Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźmyż 25Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądźmy 25Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądźże 27Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedźmy 21Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedźże 23Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
utrudźmy 24Forma podstawowa: utrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrudźże 26Forma podstawowa: utrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utwierdź 20Forma podstawowa: utwierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędźcie 24Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędźmyż 29Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiedźmy 21Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiedźże 23Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźcie 19Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźmyż 24Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźcie 23Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźmyż 28Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźnie 22Forma podstawowa: uwięznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźnij 24Forma podstawowa: uwięznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodźcie 20Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodźmyż 25Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźcież 23Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódźcie 24Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódźmyż 29Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźcież 27Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźni 19Forma podstawowa: uwyraźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniać 28Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniaj 25Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniał 25Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniam 24Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniań 29Forma podstawowa: użyźniać
użyźnień 29Forma podstawowa: użyźnić
użyźnili 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniła 25Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniło 25Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniły 26Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnimy 25Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnisz 23Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadźcież 22Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wchodźmy 22Forma podstawowa: wchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wchodźże 24Forma podstawowa: wchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wejdźcie 20Forma podstawowa: wejść
Część mowy/forma fleksyjna:
wejdźmyż 25Forma podstawowa: wejść
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmiemy 19Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmiesz 17Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmijmy 21Forma podstawowa: wziąć
weźmijże 23Forma podstawowa: wziąć
wędźcież 26Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
węźlasta 22Forma podstawowa: węźlasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlastą 26Forma podstawowa: węźlasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlaste 22Forma podstawowa: węźlasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlasty 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlaści 26Forma podstawowa: węźlasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlicom 23Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgryźcie 20Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wgryźmyż 25Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
widźcież 22Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźcie 18Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźmia 18Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmią 22Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmie 18Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmim 19Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmin 18Opis: postać stworzona przez polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmom 19Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmyż 23Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźcież 21Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wieźliby 20Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźbach 25Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźbami 23Forma podstawowa: więźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźcież 25Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
więźliby 24Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźniem 21Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźnięć 29Forma podstawowa: więznąć
więźniom 21Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźniów 24Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiskoźni 17Forma podstawowa: wiskozny
wjedźcie 20Forma podstawowa: wjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wjedźmyż 25Forma podstawowa: wjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wjeździe 19Forma podstawowa: wjazd
Opis: miejsce, przez które lub którym się wjeżdża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wleźcież 22Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźliby 21Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
właźcież 23Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wnijdźmy 21Forma podstawowa: wnijść
Część mowy/forma fleksyjna:
wnijdźże 23Forma podstawowa: wnijść
Część mowy/forma fleksyjna:
woźniccy 19Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
woźnicka 18Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnicką 22Forma podstawowa: woźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
woźnicki 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
woźnicko 18Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
woźnicku 20Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
woźnicom 18Forma podstawowa: woźnica
Opis: osoba, która kieruje wozem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźniców 21Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódźcież 26Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpełźnie 19Forma podstawowa: wpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpełźnij 21Forma podstawowa: wpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpędźcie 23Forma podstawowa: wpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpędźmyż 28Forma podstawowa: wpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wprowadź 18Forma podstawowa: wprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wraźcież 21Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrodźcie 18Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrodźmyż 23Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródźcie 22Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródźmyż 27Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbia 18Forma podstawowa: wrzeźbiać
wrzeźbią 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbić 23Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbię 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbij 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbił 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbmy 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbże 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadźcie 18Forma podstawowa: wsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadźmyż 23Forma podstawowa: wsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiądźmy 23Forma podstawowa: wsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiądźże 25Forma podstawowa: wsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wskaźnik 18Opis: substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wstydźmy 21Forma podstawowa: wstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wstydźże 23Forma podstawowa: wstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wśliźnie 21Forma podstawowa: wśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wśliźnij 23Forma podstawowa: wśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiedźmy 19Forma podstawowa: wwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiedźże 21Forma podstawowa: wwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźcie 17Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźmyż 22Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwoźcież 21Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwódźcie 22Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwódźmyż 27Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóźcież 25Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybądźmy 26Forma podstawowa: wybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wybądźże 28Forma podstawowa: wybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wybrzydź 21Forma podstawowa: wybrzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybudźmy 24Forma podstawowa: wybudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybudźże 26Forma podstawowa: wybudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wycedźmy 21Forma podstawowa: wycedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wycedźże 23Forma podstawowa: wycedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychłodź 23Forma podstawowa: wychłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychłódź 27Forma podstawowa: wychłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wydobądź 25Forma podstawowa: wydobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwięk 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wydźwiga 20Forma podstawowa: wydźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
wygodźmy 22Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygodźże 24Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygódźmy 26Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygódźże 28Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźli 21Forma podstawowa: wygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźmy 22Forma podstawowa: wygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźże 24Forma podstawowa: wygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjdźcie 21Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjdźmyż 26Forma podstawowa: wyjść
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjedźmy 22Forma podstawowa: wyjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjedźże 24Forma podstawowa: wyjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeździ 20Forma podstawowa: wyjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wykadźmy 21Forma podstawowa: wykadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykadźże 23Forma podstawowa: wykadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźcie 19Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźmyż 24Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaźcie 20Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaźmyż 25Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłudźmy 24Forma podstawowa: wyłudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłudźże 26Forma podstawowa: wyłudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymarźli 19Forma podstawowa: wymarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wymodźmy 21Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymodźże 23Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódźmy 25Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódźże 27Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymroźmy 20Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymroźże 22Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymróźmy 24Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymróźże 26Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynaleźć 23Opis: wymyślić, wykoncypować
Część mowy/forma fleksyjna:
wynudźmy 22Forma podstawowa: wynudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynudźże 24Forma podstawowa: wynudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypełźli 21Forma podstawowa: wypełzły
Opis: taki, który w wyniku utraty wyrazistości, intensywności barwy (barw) sprawia wrażenie pozbawionego konkretnej, dającej się jednoznacznie określić barwy, wypłowialy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wypełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wypędźmy 25Forma podstawowa: wypędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypędźże 27Forma podstawowa: wypędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypogódź 25Forma podstawowa: wypogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyprządź 23Forma podstawowa: wyprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wyprzedź 19Forma podstawowa: wyprzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyprzędź 23Forma podstawowa: wyprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźcie 18Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźmyż 23Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźnej 19Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźnie 17Opis: tak, że z łatwością daje się dostrzec, rozpoznać, postrzec zmysłami.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wyraźnym 19Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyrodźmy 20Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrodźże 22Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyródźmy 24Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyródźże 26Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbi 19Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzęźmy 23Forma podstawowa: wyrzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzęźże 25Forma podstawowa: wyrzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysadźmy 20Forma podstawowa: wysadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysadźże 22Forma podstawowa: wysadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysądźmy 24Forma podstawowa: wysądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysądźże 26Forma podstawowa: wysądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wytrzeźw 18Forma podstawowa: wytrzeźwić
wywieźli 18Forma podstawowa: wywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieźmy 19Forma podstawowa: wywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieźże 21Forma podstawowa: wywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywoźcie 18Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywoźmyż 23Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywódźmy 24Forma podstawowa: wywodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywódźże 26Forma podstawowa: wywodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywóźcie 22Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywóźmyż 27Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzbudźmy 23Forma podstawowa: wzbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzbudźże 25Forma podstawowa: wzbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzejdźmy 21Forma podstawowa: wzejść
Część mowy/forma fleksyjna:
wzejdźże 23Forma podstawowa: wzejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźni 19Forma podstawowa: zabliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabluźni 21Forma podstawowa: zabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodźmy 21Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodźże 23Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódźmy 25Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódźże 27Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabruźdź 29Forma podstawowa: zabruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgają 25Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgali 20Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgała 21Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgało 21Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgały 22Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgamy 21Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgana 19Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadźganą 23Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadźgane 19Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadźgani 19Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadźgano 19Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgany 20Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadźgasz 19Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźwiga 19Forma podstawowa: zadźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagroźmy 20Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagroźże 22Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagróźmy 24Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagróźże 26Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagryźli 20Forma podstawowa: zagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagryźmy 21Forma podstawowa: zagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagryźże 23Forma podstawowa: zagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrząźć 27Forma podstawowa: zagrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagwoźdź 27Forma podstawowa: zagwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagwóźdź 31Forma podstawowa: zagwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajdźcie 20Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajdźmyż 25Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajedźmy 21Forma podstawowa: zajechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajedźże 23Forma podstawowa: zajechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajeździ 19Forma podstawowa: zajeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakadźmy 20Forma podstawowa: zakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakadźże 22Forma podstawowa: zakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaźcie 18Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaźmyż 23Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaźnej 19Forma podstawowa: zakaźny
Opis: związany z zakażeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakaźnie 17Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zakaźnik 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakaźnym 19Forma podstawowa: zakaźny
Opis: związany z zakażeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaleźcie 18Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźmyż 23Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zalodźmy 20Forma podstawowa: zalodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalodźże 22Forma podstawowa: zalodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalódźmy 24Forma podstawowa: zalodzić
zalódźże 26Forma podstawowa: zalodzić
załagodź 21Forma podstawowa: załagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
załagódź 25Forma podstawowa: załagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
załaźcie 19Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załaźmyż 24Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamarudź 20Forma podstawowa: zamarudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamarźli 18Forma podstawowa: zamarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zamarzły
Opis: nieżyjący z powodu mrozu/ zimna (o kimś, o zwierzęciu, może też roślinie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zamroźmy 19Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamroźże 21Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamróźmy 23Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamróźże 25Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanudźmy 21Forma podstawowa: zanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanudźże 23Forma podstawowa: zanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapełźli 20Forma podstawowa: zapełzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zapełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapędźmy 24Forma podstawowa: zapędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapędźże 26Forma podstawowa: zapędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźnia 21Forma podstawowa: zapóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźnią 25Forma podstawowa: zapóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźnić 26Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźnię 25Forma podstawowa: zapóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźnij 23Forma podstawowa: zapóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapóźnił 23Forma podstawowa: zapóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaradźmy 19Forma podstawowa: zaradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaradźże 21Forma podstawowa: zaradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraźcie 17Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraźmyż 22Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarodźca 18Forma podstawowa: zarodziec
Opis: Plasmodium - rodzaj jednokomórkowego pierwotniaka pasożytniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarodźce 18Forma podstawowa: zarodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarodźcu 20Forma podstawowa: zarodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarzęźmy 22Forma podstawowa: zarzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarzęźże 24Forma podstawowa: zarzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasadźca 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadźcą 22Forma podstawowa: zasadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadźce 18Forma podstawowa: zasadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zasadźcę 22Forma podstawowa: zasadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadźco 18Forma podstawowa: zasadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadźcy 19Forma podstawowa: zasadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadźmy 19Forma podstawowa: zasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasadźże 21Forma podstawowa: zasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasądźmy 23Forma podstawowa: zasądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasądźże 25Forma podstawowa: zasądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmrodź 18Forma podstawowa: zasmrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmródź 22Forma podstawowa: zasmrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaszkodź 18Forma podstawowa: zaszkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśniedź 21Forma podstawowa: zaśniedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatwardź 18Forma podstawowa: zatwardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawadźmy 19Forma podstawowa: zawadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawadźże 21Forma podstawowa: zawadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaweźmie 17Forma podstawowa: zawziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaweźmij 19Forma podstawowa: zawziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźcie 21Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlać 26Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlaj 23Forma podstawowa: zawęźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlał 23Forma podstawowa: zawęźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlam 22Forma podstawowa: zawęźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlań 27Forma podstawowa: zawęźlać
zawęźleń 27Forma podstawowa: zawęźlenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawęźlić 26Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlij 23Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlił 23Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlmy 23Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźlże 25Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźmyż 26Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieźli 17Forma podstawowa: zawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieźmy 18Forma podstawowa: zawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieźże 20Forma podstawowa: zawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawoźcie 17Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawoźmyż 22Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawoźnej 18Forma podstawowa: zawoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawoźnym 18Forma podstawowa: zawoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawódźmy 23Forma podstawowa: zawodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawódźże 25Forma podstawowa: zawodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawóźcie 21Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawóźmyż 26Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawstydź 19Forma podstawowa: zawstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgacie 19Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgajmy 22Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgajże 24Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgałam 21Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgałaś 24Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgałby 23Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgałem 21Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgałeś 24Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźganej 20Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźgania 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zaźganie 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zaźganiu 20Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zaźganym 20Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaźrebią 22Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebić 23
zaźrebię 22Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebił 20Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebmy 20Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebże 22Forma podstawowa: zaźrebić
zażydźmy 24Forma podstawowa: zażydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zażydźże 26Forma podstawowa: zażydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbądźcie 24Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbądźmyż 29Forma podstawowa: zbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbereźna 18Forma podstawowa: zbereźny
Opis: niesmaczny, nietaktowny, często ohydny, obleśny, odnoszący się w niekulturalny sposób do seksualności, odrażający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbereźną 22Forma podstawowa: zbereźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbereźne 18Forma podstawowa: zbereźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbereźni 18Forma podstawowa: zbereźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbereźny 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbliźnia 19Forma podstawowa: zbliźniać
zbluźnią 25Forma podstawowa: zbluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźnić 26Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźnię 25Forma podstawowa: zbluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźnij 23Forma podstawowa: zbluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźnił 23Forma podstawowa: zbluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźńmy 29Forma podstawowa: zbluźnić
zbluźńże 31Forma podstawowa: zbluźnić
zbłaźnią 24Forma podstawowa: zbłaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłaźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
zbłaźnię 24Forma podstawowa: zbłaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłaźnij 22Forma podstawowa: zbłaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłaźnił 22Forma podstawowa: zbłaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłądźmy 27Forma podstawowa: zbłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłądźże 29Forma podstawowa: zbłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodźcie 20Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodźmyż 25Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódźcie 24Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódźmyż 29Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrudźmy 23Forma podstawowa: zbrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrudźże 25Forma podstawowa: zbrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbruździ 21Forma podstawowa: zbruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudźcie 22Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudźmyż 27Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdradźmy 20Forma podstawowa: zdradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdradźże 22Forma podstawowa: zdradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdźwigać 24Część mowy/forma fleksyjna:
zdźwigaj 21Forma podstawowa: zdźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdźwigał 21Forma podstawowa: zdźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdźwigam 20Forma podstawowa: zdźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdźwigań 25Forma podstawowa: zdźwigać
zebździć 24Część mowy/forma fleksyjna:
zebździj 21Forma podstawowa: zebździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zebździł 21Forma podstawowa: zebździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdźcie 20Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdźmyż 25Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zesmrodź 18Forma podstawowa: zesmrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zesmródź 22Forma podstawowa: zesmrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlenia 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zeźlenie 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zeźleniu 19Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zeźlicie 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlijmy 21Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlijże 23Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliłam 20Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliłaś 23Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliłby 22Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliłem 20Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźliłeś 23Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlonej 19Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zeźlonym 19Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgładźmy 23Forma podstawowa: zgładzić
Opis: zamordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgładźże 25Forma podstawowa: zgładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgódźcie 24Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgódźmyż 29Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgromadź 20Forma podstawowa: zgromadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlać 26Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlaj 23Forma podstawowa: zgruźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlał 23Forma podstawowa: zgruźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlam 22Forma podstawowa: zgruźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlań 27Forma podstawowa: zgruźlać
zgruźleń 27Forma podstawowa: zgruźlić
zgruźlić 26Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlij 23Forma podstawowa: zgruźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgruźlił 23Forma podstawowa: zgruźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryźcie 20Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryźmyż 25Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrzęźli 23Forma podstawowa: zgrzęzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zgrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedźcie 20Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedźmyż 25Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeździć 24Część mowy/forma fleksyjna:
zjeździe 19Forma podstawowa: zjazd
Opis: jazda z góry na dół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjeździj 21Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeździł 21Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeźdźmy 29Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeźdźże 31Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźcież 22Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźliby 21Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodźcie 19Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodźmyż 24Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlódźcie 23Forma podstawowa: zlodzić
zlódźmyż 28Forma podstawowa: zlodzić
zluźniać 24Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniaj 21Forma podstawowa: zluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniał 21Forma podstawowa: zluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniam 20Forma podstawowa: zluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniań 25Forma podstawowa: zluźniać
zluźnień 25Forma podstawowa: zluźnić
zluźnili 20Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniła 21Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniło 21Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźniły 22Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnimy 21Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnisz 19Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźcież 23Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złudźcie 22Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złudźmyż 27Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarźlak 19Opis: człowiek, który źle się czuje w zimnych miejscach, lubi ciepłe pomieszczenia.
zmierźle 18Forma podstawowa: zmierzły
zmierźli 18Forma podstawowa: zmierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmierzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmierźmy 19Forma podstawowa: zmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmierźże 21Forma podstawowa: zmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmroźcie 18Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmroźmyż 23Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróźcie 22Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróźmyż 27Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znachodź 20Forma podstawowa: znachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znajdźmy 21Forma podstawowa: znajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znajdźże 23Forma podstawowa: znajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znaleźli 18Forma podstawowa: znaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
znaleźna 17Forma podstawowa: znaleźny
Opis: taki, który został znaleziony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znaleźną 21Forma podstawowa: znaleźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znaleźne 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: znaleźny
Opis: taki, który został znaleziony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znaleźni 17Forma podstawowa: znaleźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znaleźny 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znawoźmy 18Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znawoźże 20Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znawóźmy 22Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znawóźże 24Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudźcie 20Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudźmyż 25Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zohydźmy 22Forma podstawowa: zohydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zohydźże 24Forma podstawowa: zohydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradźcie 18Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradźmyż 23Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźcież 21Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraźnika 17Forma podstawowa: zraźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zraźniki 17Forma podstawowa: zraźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zraźniku 19Forma podstawowa: zraźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrodźcie 18Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zrodźmyż 23Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zródźcie 22Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zródźmyż 27Forma podstawowa: zrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrządźmy 23Forma podstawowa: zrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrządźże 25Forma podstawowa: zrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzędźmy 23Forma podstawowa: zrzędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzędźże 25Forma podstawowa: zrzędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadźcie 18Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadźmyż 23Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiądźmy 23Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiądźże 25Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zśliźnie 21Forma podstawowa: zśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zśliźnij 23Forma podstawowa: zśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadźcie 18Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadźmyż 23Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędźcie 22Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędźmyż 27Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźcież 25Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidźcie 18Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidźmyż 23Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiedźmy 19Forma podstawowa: zwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiedźże 21Forma podstawowa: zwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźcie 17Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźmyż 22Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwięźlej 23Forma podstawowa: zwięźle
Opis: krótko, w sposób treściwy, konkretny, w niewielu słowach.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zwięźlom 22Forma podstawowa: zwięźla
zwoźcież 21Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódźcie 22Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódźmyż 27Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźcież 25Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zżydźcie 23Forma podstawowa: zżydzić
zżydźmyż 28Forma podstawowa: zżydzić
ździebek 20Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebeł 21Forma podstawowa: ździebło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebka 20Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebko 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebku 22Forma podstawowa: ździebko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździeble 20Forma podstawowa: ździebło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebła 21Forma podstawowa: ździebło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebło 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździebłu 23Forma podstawowa: ździebło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździerca 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździercą 22Forma podstawowa: ździerca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździerce 18Forma podstawowa: ździerca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ździercę 22Forma podstawowa: ździerca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździerco 18Forma podstawowa: ździerca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździercy 19Forma podstawowa: ździerca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrach 20Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrami 18Forma podstawowa: ździra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrusa 19Forma podstawowa: ździrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ździrusy 20Forma podstawowa: ździrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
źdźbłach 32Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbłami 30Forma podstawowa: źdźbło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źdźbłowa 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źdźbłową 33Forma podstawowa: źdźbłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źdźbłowe 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źdźbłowi 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źdźbłowy 30Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źgającej 27Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źgającym 27Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źgajcież 25Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgaliśmy 25Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałabym 24Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałabyś 27Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgałyśmy 27Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źganiach 21Forma podstawowa: źgać
źganiami 19Forma podstawowa: źgać
źgnąłbym 28Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnąłbyś 31Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnąwszy 23Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
źgnęliby 26Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęłaby 27Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęłoby 27Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnęłyby 28Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgniecie 19Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnięcia 23Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źgnięcie 23Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źgnięciu 25Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
źgniętej 25Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgniętym 25Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
źgnijcie 21Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnijmyż 26Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebakom 20Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebaków 23Forma podstawowa: źrebak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebcach 22Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebcami 20Forma podstawowa: źrebiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebcież 23Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebcowi 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebiąca 23Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źrebiącą 27Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źrebiące 23Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źrebiący 24Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
źrebicie 19Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebicom 20Forma podstawowa: źrebica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebięca 23Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebięcą 27Forma podstawowa: źrebięcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebięce 23Forma podstawowa: źrebięcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebięcy 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebięta 23Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebiłam 21Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiłaś 24Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiłby 23Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiłem 21Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiłeś 24Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebiono 18Forma podstawowa: źrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
źrebnego 20Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebnemu 21Forma podstawowa: źrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebność 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebnych 22Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrebnymi 20Forma podstawowa: źrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źrenicom 18Forma podstawowa: źrenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbkach 26Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbkami 24Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbkiem 24Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbkowi 23Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródełek 24Forma podstawowa: źródełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródełka 24Forma podstawowa: źródełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródełko 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródełku 26Forma podstawowa: źródełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródlana 22Forma podstawowa: źródlany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródlaną 26Forma podstawowa: źródlany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródlane 22Forma podstawowa: źródlany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródlani 22Forma podstawowa: źródlany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródlany 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródlisk 23Forma podstawowa: źródlisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłach 26Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłami 24Forma podstawowa: źródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłowa 23Forma podstawowa: źródłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródłową 27Forma podstawowa: źródłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródłowe 23Forma podstawowa: źródłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródłowi 23Forma podstawowa: źródłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
źródłowo 23Forma podstawowa: źródłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
źródłowy 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelaźnik 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźcem 23Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźcom 23Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźnik 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żeleźniki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydźcież 27Forma podstawowa: żydzić
żyźnicom 23Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ź o długości 9

akcyźnicy 22Forma podstawowa: akcyźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akcyźnika 21Forma podstawowa: akcyźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akcyźniki 21Forma podstawowa: akcyźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
akcyźniku 23Forma podstawowa: akcyźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bądźbyśmy 33Forma podstawowa: bądźby
bezmroźna 20Forma podstawowa: bezmroźny
Opis: taki, który charakteryzuje się brakiem mrozu, taki, w którym nie ma mrozu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bezmroźną 24Forma podstawowa: bezmroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bezmroźne 20Forma podstawowa: bezmroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bezmroźni 20Forma podstawowa: bezmroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bezmroźny 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
biedźcież 25Forma podstawowa: biedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bieliźnie 20Forma podstawowa: bielizna
Opis: wyroby z materiału, pierwotnie białego, np. na potrzeby domowe - bielizna pościelowa, stołowa, kościelna, obecnie wyraz nie używany w tym znaczeniu (używany jedynie w połączeniach wyrazowych).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniacy 22Forma podstawowa: bliźniak
Opis: część ubioru damskiego: bluzka ze sweterkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniaka 21Forma podstawowa: bliźniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliźniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniaki 21Forma podstawowa: bliźniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: bliźniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Opis: dwoje dzieci urodzonych z tej samej ciąży mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniaku 23Forma podstawowa: bliźniak
Opis: część ubioru damskiego: bluzka ze sweterkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliźniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźniąca 25Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bliźniącą 29Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bliźniące 25Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bliźniący 26Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bliźnicie 21Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniego 22Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźniemu 23Forma podstawowa: bliźni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźnięca 25Forma podstawowa: bliźnięcy
Opis: dotyczący bliźnięcia, np. ciąża, brat, podobieństwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźnięcą 29Forma podstawowa: bliźnięcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźnięce 25Forma podstawowa: bliźnięcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźnięco 25Opis: bardzo podobnie, jednakowo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: bliźnięcy
Opis: dotyczący bliźnięcia, np. ciąża, brat, podobieństwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
bliźnięcy 26Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bliźnięta 25Forma podstawowa: bliźnię
Opis: znak zodiaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliźnijmy 24Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnijże 26Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniłam 23Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniłaś 26Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniłby 25Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniłem 23Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniłeś 26Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliźniono 20Forma podstawowa: bliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniąca 27Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bluźniącą 31Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bluźniące 27Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bluźniący 28Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bluźnicie 23Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniemy 24Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniesz 22Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnięci 27Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bluźnięta 27Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bluźniętą 31Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bluźnięte 27Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bluźnięto 27Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnięty 28Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bluźnijmy 26Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnijże 28Forma podstawowa: bluznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniłam 25Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniłaś 28Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniłby 27Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniłem 25Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniłeś 28Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźniono 22Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bluźńcież 33Forma podstawowa: bluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniąca 26Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
błaźniącą 30Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
błaźniące 26Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
błaźniący 27Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
błaźnicie 22Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnieni 21Forma podstawowa: błaźnić
błaźnijmy 25Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźnijże 27Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniłam 24Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniłaś 27Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniłby 26Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniłem 24Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniłeś 27Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniona 21Forma podstawowa: błaźnić
błaźnioną 25Forma podstawowa: błaźnić
błaźnione 21Forma podstawowa: błaźnić
błaźniono 21Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błaźniony 22Forma podstawowa: błaźnić
błaźniska 22Forma podstawowa: błaźnisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
błaźnisko 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błaźnisku 24Forma podstawowa: błaźnisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błądźcież 31Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcować 26Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcował 23Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcowań 27Forma podstawowa: bodźcować
bodźcowej 23Forma podstawowa: bodźcowy
Opis: związany z bodźcem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bodźcowym 23Forma podstawowa: bodźcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bodźcując 30Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
bodźcujmy 27Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźcujże 29Forma podstawowa: bodźcować
Część mowy/forma fleksyjna:
bojaźliwa 22Forma podstawowa: bojaźliwy
Opis: będący objawem strachu, np. bojaźliwy szept, strajk, budżet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bojaźliwą 26Forma podstawowa: bojaźliwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bojaźliwe 22Forma podstawowa: bojaźliwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bojaźliwi 22Forma podstawowa: bojaźliwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bojaźliwy 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bojaźniom 22Forma podstawowa: bojaźń
Opis: uczucie strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bredźcież 25Forma podstawowa: bredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodźcach 24Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźcami 22Forma podstawowa: brodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodźcież 25Forma podstawowa: brodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brodźcowi 21Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brudźcież 27Forma podstawowa: brudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździak 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bruździli 23Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździła 24Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździło 24Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździły 25Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździmy 24Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruździsz 22Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruźdźcie 31Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bruźdźmyż 36Forma podstawowa: bruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźniemy 22Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźniesz 20Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźnięci 25Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bryźnięta 25Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bryźniętą 29Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bryźnięte 25Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bryźnięto 25Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźnięty 26Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
bryźnijmy 24Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bryźnijże 26Forma podstawowa: bryznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
brzeźniak 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brzydźcie 22Forma podstawowa: brzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
brzydźmyż 27Forma podstawowa: brzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bździakom 22Forma podstawowa: bździak
Opis: o niegrzecznym młodym człowieku, gówniarz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździaków 25Forma podstawowa: bździak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździągwa 26Opis: pluskwa, gatunek owada należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, rodziny pluskwowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździągwą 30Forma podstawowa: bździągwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździągwę 30Forma podstawowa: bździągwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździągwo 26Forma podstawowa: bździągwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździągwy 27Forma podstawowa: bździągwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździjcie 23Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździjmyż 28Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździliby 24Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłaby 25Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłbym 26Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłbyś 29Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłoby 25Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździłyby 26Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bździnach 23Forma podstawowa: bździna
Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bździnami 21Forma podstawowa: bździna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłodźcie 24Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłodźmyż 29Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódźcie 28Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódźmyż 33Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chodźcież 26Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Część mowy/forma fleksyjna:
chołodźca 24Forma podstawowa: chołodziec
Opis: chłodnik z buraków, nazwa popularna na Litwie i Ukrainie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chołodźce 24Forma podstawowa: chołodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chołodźcu 26Forma podstawowa: chołodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźcach 27Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźcami 25Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudźcież 28Forma podstawowa: chudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chudźcowi 24Forma podstawowa: chudziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czadźcież 24Forma podstawowa: czadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźliśmy 25Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźnięto 23Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźnijmy 22Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czeźnijże 24Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużyźnie 27Forma podstawowa: dłużyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobądźcie 26Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobądźmyż 31Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobodźcie 22Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobodźmyż 27Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódźcie 26Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódźmyż 31Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrudźmy 25Forma podstawowa: dobrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrudźże 27Forma podstawowa: dobrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobudźcie 24Forma podstawowa: dobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobudźmyż 29Forma podstawowa: dobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dochodźmy 24Forma podstawowa: dochodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dochodźże 26Forma podstawowa: dochodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dodźwigać 26Część mowy/forma fleksyjna:
dodźwigaj 23Forma podstawowa: dodźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodźwigał 23Forma podstawowa: dodźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodźwigam 22Forma podstawowa: dodźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodźwigań 27Forma podstawowa: dodźwigać
dogładźmy 25Forma podstawowa: dogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogładźże 27Forma podstawowa: dogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogódźcie 26Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Część mowy/forma fleksyjna:
dogódźmyż 31Forma podstawowa: dogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogrodźmy 23Forma podstawowa: dogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogrodźże 25Forma podstawowa: dogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogródźmy 27Forma podstawowa: dogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogródźże 29Forma podstawowa: dogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźcie 22Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźmyż 27Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdźcież 26Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojedźcie 22Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojedźmyż 27Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojeździe 21Forma podstawowa: dojazd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doleźcież 24Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźliby 23Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaźcież 25Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
domroźcie 20Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domroźmyż 25Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróźcie 24Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróźmyż 29Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
donudźcie 22Forma podstawowa: donudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
donudźmyż 27Forma podstawowa: donudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopełźnie 21Forma podstawowa: dopełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopełźnij 23Forma podstawowa: dopełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopędźcie 25Forma podstawowa: dopędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopędźmyż 30Forma podstawowa: dopędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopowiedź 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doprowadź 20Forma podstawowa: doprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doradźcie 20Forma podstawowa: doradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doradźmyż 25Forma podstawowa: doradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
doraźnego 20Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźnemu 21Forma podstawowa: doraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźność 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doraźnych 22Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doraźnymi 20Forma podstawowa: doraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dorzeźbia 20Forma podstawowa: dorzeźbiać
dorzeźbią 24Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzeźbić 25Część mowy/forma fleksyjna:
dorzeźbię 24Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzeźbij 22Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzeźbił 22Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzeźbmy 22Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzeźbże 24Forma podstawowa: dorzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosadźcie 20Forma podstawowa: dosadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosadźmyż 25Forma podstawowa: dosadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiądźmy 25Forma podstawowa: dosiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiądźże 27Forma podstawowa: dosiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiedźmy 21Forma podstawowa: dosiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiedźże 23Forma podstawowa: dosiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłodźmy 23Forma podstawowa: dosłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłodźże 25Forma podstawowa: dosłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłódźmy 27Forma podstawowa: dosłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłódźże 29Forma podstawowa: dosłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dostudźmy 24Forma podstawowa: dostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dostudźże 26Forma podstawowa: dostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośledźmy 26Forma podstawowa: dośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośledźże 28Forma podstawowa: dośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrzeźwi 19Forma podstawowa: dotrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowędźcie 24Forma podstawowa: dowędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowędźmyż 29Forma podstawowa: dowędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowidźcie 20Forma podstawowa: dowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowidźmyż 25Forma podstawowa: dowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowiedźmy 21Forma podstawowa: dowieść
Część mowy/forma fleksyjna:
dowiedźże 23Forma podstawowa: dowieść
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźcie 19Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźmyż 24Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowoźcież 23Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowódźcie 24Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowódźmyż 29Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóźcież 27Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
droździka 20Forma podstawowa: droździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: droździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
droździki 20Forma podstawowa: droździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: droździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
droździku 22Forma podstawowa: droździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: droździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drożyźnie 23Forma podstawowa: drożyzna
Opis: to, że coś dużo kosztuje, trzeba za to dużo zapłacić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwudźwięk 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźajnizmu 23Forma podstawowa: dźajnizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźajnizmy 22Forma podstawowa: dźajnizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatakach 23Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatakami 21Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgającej 29Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dźgającym 29Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dźgajcież 27Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgaliśmy 27Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałabym 26Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałabyś 29Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgałyśmy 29Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźganiach 23Forma podstawowa: dźgać
dźganiami 21Forma podstawowa: dźgać
dźgnąłbym 30Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnąłbyś 33Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnąwszy 25Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
dźgnęliby 28Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęłaby 29Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęłoby 29Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnęłyby 30Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgniecie 21Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnięcia 25Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźgnięcie 25Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźgnięciu 27Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźgniętej 27Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgniętym 27Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnijcie 23Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnijmyż 28Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźinijscy 22Forma podstawowa: dźinijski
Opis: związany z dźinizmem, dotyczący dźinizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźinijska 21Forma podstawowa: dźinijski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźinijską 25Forma podstawowa: dźinijski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźinijski 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźinijsku 23Forma podstawowa: dźinijski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
dźinistom 20Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinistów 23Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźiniście 23Forma podstawowa: dźinista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinizmem 20Forma podstawowa: dźinizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinizmie 19Forma podstawowa: dźinizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinizmom 20Forma podstawowa: dźinizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźinizmów 23Forma podstawowa: dźinizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwięczał 25Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięcząc 28Forma podstawowa: dźwięczeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dźwięczeć 28Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięczeń 29Forma podstawowa: dźwięczeć
dźwięczmy 25Forma podstawowa: dźwięczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięczna 23Forma podstawowa: dźwięczny
Opis: przenośnie, zwykle z pozytywnym nacechowaniem o estetycznie bądź ekspresywnie zorganizowanej wypowiedzi: dobrze, mocno, wyraziście brzmiący, udany w warstwie brzmieniowej, taki, którego językowo-brzm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwięczną 27Forma podstawowa: dźwięczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwięczne 23Forma podstawowa: dźwięczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwięczni 23Forma podstawowa: dźwięczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwięczny 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwięczże 27Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwiękach 26Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwiękami 24Forma podstawowa: dźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwiękiem 24Forma podstawowa: dźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwięknąć 32Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięknął 29Forma podstawowa: dźwięknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięknie 23Forma podstawowa: dźwięknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięknij 25Forma podstawowa: dźwięknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwiękowa 23Forma podstawowa: dźwiękowy
Opis: związany z dźwiękiem jako zjawiskiem fizycznym, w sensie naukowym, związany z akustyką jako dziedziną wiedzy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwiękową 27Forma podstawowa: dźwiękowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwiękowe 23Forma podstawowa: dźwiękowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwiękowi 23Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dźwiękowy
Opis: związany z dźwiękiem jako zjawiskiem fizycznym, w sensie naukowym, związany z akustyką jako dziedziną wiedzy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwiękowo 23Forma podstawowa: dźwiękowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: pod względem dźwięku.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dźwiękowy 24Opis: związany z dźwiękiem jako zjawiskiem fizycznym, w sensie naukowym, związany z akustyką jako dziedziną wiedzy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwigacie 21Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigacza 21Forma podstawowa: dźwigacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigacze 21Forma podstawowa: dźwigacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dźwigaczu 23Forma podstawowa: dźwigacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigaczy 22Forma podstawowa: dźwigacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigając 27Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dźwigajmy 24Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigajże 26Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigałam 23Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigałaś 26Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigałby 25Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigałem 23Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigałeś 26Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwiganej 22Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwigania 20Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźwiganie 20Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźwiganiu 22Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dźwiganym 22Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźwigarce 21Forma podstawowa: dźwigarka
Opis: urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarek 21Forma podstawowa: dźwigarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarem 21Forma podstawowa: dźwigar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarka 21Opis: urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarką 25Forma podstawowa: dźwigarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarkę 25Forma podstawowa: dźwigarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarki 21Forma podstawowa: dźwigarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarko 21Forma podstawowa: dźwigarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarom 21Forma podstawowa: dźwigar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarów 24Forma podstawowa: dźwigar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigarze 20Forma podstawowa: dźwigar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignęli 25Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignęła 26Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignęło 26Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignęły 27Forma podstawowa: dźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwignica 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignicą 25Forma podstawowa: dźwignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignice 21Forma podstawowa: dźwignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignicę 25Forma podstawowa: dźwignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignico 21Forma podstawowa: dźwignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignicy 22Forma podstawowa: dźwignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwignięć 29Forma podstawowa: dźwignąć
dźwignika 21Forma podstawowa: dźwignik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigniki 21Forma podstawowa: dźwignik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigniku 23Forma podstawowa: dźwignik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigniom 21Forma podstawowa: dźwignia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwigowej 22Forma podstawowa: dźwigowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwigowym 22Forma podstawowa: dźwigowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwińskie 25Forma podstawowa: dźwiński
Opis: związany z Dźwiną, rzeką przepływającą przez Rosję, Białoruś i Łotwę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dźwińskim 26Forma podstawowa: dźwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
francuźmy 26Forma podstawowa: francuzić
Część mowy/forma fleksyjna:
francuźże 28Forma podstawowa: francuzić
Część mowy/forma fleksyjna:
fręźlicom 28Forma podstawowa: fręźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęźniak 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęźnika 26Forma podstawowa: gałęźnik
Opis: ptak łowczy, który dopiero uczy się latać i przelatuje z gałęzi na gałąź.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęźniki 26Forma podstawowa: gałęźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęźniku 28Forma podstawowa: gałęźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardźcież 25Forma podstawowa: gardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gawędźcie 25Forma podstawowa: gawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gawędźmyż 30Forma podstawowa: gawędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździcie 21Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździjmy 24Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździjże 26Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździłam 23Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździłaś 26Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździłby 25Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździłem 23Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździłeś 26Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaździnce 21Forma podstawowa: gaździnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnek 21Forma podstawowa: gaździnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnie 20Forma podstawowa: gaździna
Opis: żona gazdy, góralka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnka 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnką 25Forma podstawowa: gaździnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnkę 25Forma podstawowa: gaździnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnki 21Forma podstawowa: gaździnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnko 21Forma podstawowa: gaździnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaździnom 21Forma podstawowa: gaździna
Opis: żona gazdy, góralka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźnikach 23Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźnikami 21Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźnikiem 21Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaźnikowa 20Forma podstawowa: gaźnikowy
Opis: taki, który działa dzięki gaźnikowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gaźnikową 24Forma podstawowa: gaźnikowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gaźnikowe 20Forma podstawowa: gaźnikowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gaźnikowi 20Forma podstawowa: gaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gaźnikowy
Opis: taki, który działa dzięki gaźnikowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gaźnikowy 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ględźcież 30Forma podstawowa: ględzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gładźcież 27Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
głodźcież 27Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głowiźnie 21Forma podstawowa: głowizna
Opis: mięso otrzymywane po oddzieleniu od głowy zwierzęcia: mózgu, uszu, języka, oczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głódźcież 31Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieździć 25Część mowy/forma fleksyjna:
gnieździe 20Forma podstawowa: gniazdo
Opis: poetycko o ojczyźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnieździł 22Forma podstawowa: gnieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieźdźmy 30Forma podstawowa: gnieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieźdźże 32Forma podstawowa: gnieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnieźnian 19Forma podstawowa: gnieźnianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnieźnika 20Forma podstawowa: gnieźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnieźniki 20Forma podstawowa: gnieźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnieźniku 22Forma podstawowa: gnieźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goździkom 22Forma podstawowa: goździk
Opis: kwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goździków 25Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goździsta 21Forma podstawowa: goździsty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
goździstą 25Forma podstawowa: goździsty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
goździste 21Forma podstawowa: goździsty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
goździsty 22Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
goździści 25Forma podstawowa: goździsty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
grandźcie 21Forma podstawowa: grandzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grandźmyż 26Forma podstawowa: grandzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grodźcież 25Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grodźczan 21Forma podstawowa: grodźczanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gromadźmy 23Forma podstawowa: gromadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gromadźże 25Forma podstawowa: gromadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźniała 21Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźniało 21Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźniały 22Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźniano 19Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnieją 25Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnieje 21Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnieję 25Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźnieli 20Forma podstawowa: groźnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
groźności 24Forma podstawowa: groźność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródźcież 29Forma podstawowa: grodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
grubiźnie 23Forma podstawowa: grubizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlicom 24Forma podstawowa: gruźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlicza 23Forma podstawowa: gruźliczy
Opis: związany z gruźlicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gruźliczą 27Forma podstawowa: gruźliczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gruźlicze 23Forma podstawowa: gruźliczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gruźliczo 23Forma podstawowa: gruźliczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
gruźliczy 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gruźlikom 24Forma podstawowa: gruźlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruźlików 27Forma podstawowa: gruźlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryźliśmy 27Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
grząźnięć 32Forma podstawowa: grząźć
grzęźliby 27Forma podstawowa: grzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
grzęźnięć 32Forma podstawowa: grząźć
gwiaździc 21Forma podstawowa: gwiaździca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwieździe 20Forma podstawowa: gwiazda
Opis: ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździak 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździem 21Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździka 21Forma podstawowa: gwoździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździki 21Forma podstawowa: gwoździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździku 23Forma podstawowa: gwoździk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździli 21Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździła 22Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździło 22Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździły 23Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździmy 22Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździom 21Forma podstawowa: gwóźdź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwoździsz 20Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoździuj 24Forma podstawowa: gwoździować
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoźdźcie 29Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwoźdźmyż 34Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwóźdźcie 33Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gwóźdźmyż 38Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
harbuźnik 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haridźana 20Forma podstawowa: haridźan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haridźany 21Forma podstawowa: haridźan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
haźlaskie 21Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
haźlaskim 22Forma podstawowa: haźlaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jaźwcowej 22Forma podstawowa: jaźwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jaźwcowym 22Forma podstawowa: jaźwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jeździcie 21Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździjmy 24Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździjże 26Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździkom 22Forma podstawowa: jeździk
jeździków 25Forma podstawowa: jeździk
jeździłam 23Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździłaś 26Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździłby 25Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździłem 23Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeździłeś 26Forma podstawowa: jeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeźdźcach 32Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźcami 30Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeźdźcież 33Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeźdźcowi 29Forma podstawowa: jeździec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kładźcież 26Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kniaźcież 23Forma podstawowa: kniazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kołchoźna 23Forma podstawowa: kołchoźny
Opis: związany z kołchozem, dotyczący kołchozu - przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego ZSRR.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kołchoźną 27Forma podstawowa: kołchoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kołchoźne 23Forma podstawowa: kołchoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kołchoźni 23Forma podstawowa: kołchoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kołchoźny 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlakach 23Forma podstawowa: koźlak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlakami 21Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlakiem 21Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlakowi 20Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanach 22Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanami 20Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlanina 19Forma podstawowa: koźlanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlankom 21Forma podstawowa: koźlanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlarzem 20Forma podstawowa: koźlarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlarzom 20Forma podstawowa: koźlarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlątkom 26Forma podstawowa: koźlątko
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlęcego 26Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęcemu 27Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęciem 25Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlęcych 28Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlęcymi 26Forma podstawowa: koźlęcy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlętach 27Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlętami 25Forma podstawowa: koźlę
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlinach 22Forma podstawowa: koźlina
Opis: kozie mięso.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźlinami 20Forma podstawowa: koźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźloroga 21Forma podstawowa: koźlorogi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlorogą 25Forma podstawowa: koźlorogi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźlorogi 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźminian 19Forma podstawowa: koźminianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźmińscy 27Forma podstawowa: koźmiński
Opis: związany z Koźminem Wielkopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźmiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźmińska 26Forma podstawowa: koźmiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koźmińską 30Forma podstawowa: koźmińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koźmiński
Opis: związany z Koźminem Wielkopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźmiński 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
koźmińsko 26Forma podstawowa: koźmiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
koźmińsku 28Forma podstawowa: koźmiński
Opis: związany z Koźminem Wielkopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
króciźnie 23Forma podstawowa: krócizna
krzywdźmy 22Forma podstawowa: krzywdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
krzywdźże 24Forma podstawowa: krzywdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuźniarce 21Forma podstawowa: kuźniarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniarek 21Forma podstawowa: kuźniarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniarka 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniarką 25Forma podstawowa: kuźniarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniarkę 25Forma podstawowa: kuźniarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniarki 21Forma podstawowa: kuźniarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniarko 21Forma podstawowa: kuźniarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnicach 24Forma podstawowa: kuźnice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnicami 22Forma podstawowa: kuźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnickie 22Forma podstawowa: kuźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: kuźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
kuźnickim 23Forma podstawowa: kuźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: kuźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnictwa 22Forma podstawowa: kuźnictwo
Opis: gałąź metalurgii, obejmująca techniki produkcji wyrobów metalowych metodą kucia metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnictwo 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźnictwu 24Forma podstawowa: kuźnictwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuźniczej 23Forma podstawowa: kuźniczy
Opis: związany z kuźnicą - miejscem obróbki metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniczym 23Forma podstawowa: kuźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźnieccy 23Forma podstawowa: kuźniecki
Opis: związany z Kuźnieckiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniecka 22Forma podstawowa: kuźniecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniecką 26Forma podstawowa: kuźniecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniecki 22Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kuźniecku 24Forma podstawowa: kuźniecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
labidźcie 22Forma podstawowa: labidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
labidźmyż 27Forma podstawowa: labidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
labiedźmy 23Forma podstawowa: labiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
labiedźże 25Forma podstawowa: labiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
leźliście 24Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lędźwiach 26Forma podstawowa: lędźwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lędźwiami 24Forma podstawowa: lędźwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lędźwianu 25Forma podstawowa: lędźwian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lędźwiany 24Forma podstawowa: lędźwian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lędźwiowa 23Forma podstawowa: lędźwiowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lędźwiową 27Forma podstawowa: lędźwiowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lędźwiowe 23Forma podstawowa: lędźwiowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lędźwiowi 23Forma podstawowa: lędźwiowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lędźwiowy 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
liźniecie 19Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźnięcia 23Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
liźnięcie 23Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
liźnięciu 25Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
liźniętej 25Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźniętym 25Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
liźnijcie 21Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
liźnijmyż 26Forma podstawowa: liznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
luźniejsi 22Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźniutcy 25Forma podstawowa: luźniutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźniutka 24Forma podstawowa: luźniutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźniutką 28Forma podstawowa: luźniutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźniutki 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
luźniutko 24Forma podstawowa: luźniutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
luźnospad 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luźnością 29Forma podstawowa: luźność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łagodźcie 23Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagodźmyż 28Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagódźcie 27Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagódźmyż 32Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łatwiźnie 20Forma podstawowa: łatwizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbinach 24Forma podstawowa: łaźbiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźbinami 22Forma podstawowa: łaźbiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcowaci 21Forma podstawowa: łaźcowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźcowata 21Forma podstawowa: łaźcowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźcowatą 25Forma podstawowa: łaźcowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźcowate 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaźcowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźcowaty 22Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźniowej 21Forma podstawowa: łaźniowy
Opis: związany z krakowskim teatrem Łaźnia Nowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaźniowym 21Forma podstawowa: łaźniowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
marniźnie 18Forma podstawowa: marnizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marudźcie 22Forma podstawowa: marudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
marudźmyż 27Forma podstawowa: marudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnicach 22Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźnicami 20Forma podstawowa: maźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczce 20Forma podstawowa: maźniczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczej 21Forma podstawowa: maźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
maźniczek 20Forma podstawowa: maźniczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczka 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczką 24Forma podstawowa: maźniczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczkę 24Forma podstawowa: maźniczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczki 20Forma podstawowa: maźniczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczko 20Forma podstawowa: maźniczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maźniczym 21Forma podstawowa: maźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
maźniecie 19Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnięcia 23Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
maźnięcie 23Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
maźnięciu 25Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
maźniętej 25Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźniętym 25Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
maźnijcie 21Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maźnijmyż 26Forma podstawowa: maznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mendźcież 24Forma podstawowa: mendzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mężczyźni 28Forma podstawowa: mężczyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mieliźnie 19Forma podstawowa: mielizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mierźcież 23Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźliby 22Forma podstawowa: mierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mierźnięć 27Forma podstawowa: mierznąć
moździerz 19Opis: rodzaj prostego działa strzelającego stromotorowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźniach 21Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźniami 19Forma podstawowa: mroźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroźności 23Forma podstawowa: mroźność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nabądźcie 25Forma podstawowa: nabyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabądźmyż 30Forma podstawowa: nabyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabiedźmy 22Forma podstawowa: nabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabiedźże 24Forma podstawowa: nabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźnią 26Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźnić 27Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźnię 26Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźnij 24Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźnił 24Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźńmy 30Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabluźńże 32Forma podstawowa: nabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabłądźmy 28Forma podstawowa: nabłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabłądźże 30Forma podstawowa: nabłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabredźmy 22Forma podstawowa: nabredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabredźże 24Forma podstawowa: nabredzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabrudźmy 24Forma podstawowa: nabrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabrudźże 26Forma podstawowa: nabrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabruździ 22Forma podstawowa: nabruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździli 21Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździła 22Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździło 22Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździły 23Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździmy 22Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabździsz 20Forma podstawowa: nabździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nacedźcie 20Forma podstawowa: nacedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nacedźmyż 25Forma podstawowa: nacedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nachodźmy 23Forma podstawowa: nachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nachodźże 25Forma podstawowa: nachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadejdźmy 23Forma podstawowa: nadejść
Część mowy/forma fleksyjna:
nadejdźże 25Forma podstawowa: nadejść
Część mowy/forma fleksyjna:
nadgryźli 22Forma podstawowa: nadgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadgryźmy 23Forma podstawowa: nadgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadgryźże 25Forma podstawowa: nadgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadjaźnią 24Forma podstawowa: nadjaźń
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadjaźnie 20Forma podstawowa: nadjaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadjedźmy 23Forma podstawowa: nadjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadjedźże 25Forma podstawowa: nadjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadludźmi 23Forma podstawowa: nadczłowiek
Opis: w filozofii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadmarźli 20Forma podstawowa: nadmarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nadmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwieźli 19Forma podstawowa: nadwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwieźmy 20Forma podstawowa: nadwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwieźże 22Forma podstawowa: nadwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwoźcie 19Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwoźmyż 24Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwóźcie 23Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwóźmyż 28Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadźwigać 25Część mowy/forma fleksyjna:
nadźwigaj 22Forma podstawowa: nadźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadźwigał 22Forma podstawowa: nadźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadźwigam 21Forma podstawowa: nadźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadźwigań 26Forma podstawowa: nadźwigać
nagrodźmy 22Forma podstawowa: nagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagrodźże 24Forma podstawowa: nagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagromadź 21Forma podstawowa: nagromadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagroźcie 20Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagroźmyż 25Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagródźmy 26Forma podstawowa: nagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagródźże 28Forma podstawowa: nagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagróźcie 24Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagróźmyż 29Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźcie 21Forma podstawowa: nagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźmyż 26Forma podstawowa: nagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najdźcież 25Forma podstawowa: najść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
najedźcie 21Forma podstawowa: najechać
Część mowy/forma fleksyjna:
najedźmyż 26Forma podstawowa: najechać
Część mowy/forma fleksyjna:
najeździć 25Część mowy/forma fleksyjna:
najeździe 20Forma podstawowa: najazd
Opis: zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najeździł 22Forma podstawowa: najeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeźdźca 29Opis: osoba, która najechała na innych ludzi, często nie sama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najeźdźcą 33Forma podstawowa: najeźdźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najeźdźce 29Forma podstawowa: najeźdźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
najeźdźcę 33Forma podstawowa: najeźdźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najeźdźco 29Forma podstawowa: najeźdźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najeźdźcy 30Forma podstawowa: najeźdźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
najeźdźmy 30Forma podstawowa: najeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeźdźże 32Forma podstawowa: najeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
nakadźcie 20Forma podstawowa: nakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nakadźmyż 25Forma podstawowa: nakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nakładźmy 23Forma podstawowa: nakłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
nakładźże 25Forma podstawowa: nakłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźcież 23Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźliby 22Forma podstawowa: naleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
naleźlina 19Opis: Andreaea - rodzaj z rodziny naleźlinowatych, wszystkie gatunki tego rodzaju są w Polsce pod ochroną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naleźliną 23Forma podstawowa: naleźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naleźlinę 23Forma podstawowa: naleźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naleźlino 19Forma podstawowa: naleźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naleźliny 20Forma podstawowa: naleźlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nałaźcież 24Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nanudźcie 21Forma podstawowa: nanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nanudźmyż 26Forma podstawowa: nanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napaskudź 22Forma podstawowa: napaskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napędźcie 24Forma podstawowa: napędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napędźmyż 29Forma podstawowa: napędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napłódźmy 27Forma podstawowa: napłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
napłódźże 29Forma podstawowa: napłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naprowadź 19Forma podstawowa: naprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naprzywoź 19Forma podstawowa: naprzywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
naprzywóź 23Forma podstawowa: naprzywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
naradźcie 19Forma podstawowa: naradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naradźmyż 24Forma podstawowa: naradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naraźcież 22Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
narodźcie 19Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
narodźmyż 24Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naródźcie 23Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naródźmyż 28Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
narządźmy 24Forma podstawowa: narządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
narządźże 26Forma podstawowa: narządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasadźcie 19Forma podstawowa: nasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasadźmyż 24Forma podstawowa: nasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiądźmy 24Forma podstawowa: nasiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiądźże 26Forma podstawowa: nasiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiedźmy 20Forma podstawowa: nasiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiedźże 22Forma podstawowa: nasiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
naszydźmy 21Forma podstawowa: naszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
naszydźże 23Forma podstawowa: naszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
natrudźmy 23Forma podstawowa: natrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
natrudźże 25Forma podstawowa: natrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawiedźmy 20Forma podstawowa: nawiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nawieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nawiedźże 22Forma podstawowa: nawiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nawieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieźcie 18Forma podstawowa: nawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieźmyż 23Forma podstawowa: nawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawłaźcie 20Forma podstawowa: nawłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawłaźmyż 25Forma podstawowa: nawłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawoźcież 22Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawóźcież 26Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawywoźmy 20Forma podstawowa: nawywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawywoźże 22Forma podstawowa: nawywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawywóźmy 24Forma podstawowa: nawywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawywóźże 26Forma podstawowa: nawywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazłaźcie 20Forma podstawowa: nazłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazłaźmyż 25Forma podstawowa: nazłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwoźcie 18Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwoźmyż 23Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwóźcie 22Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwóźmyż 27Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
niebliźni 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: niebliźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niedowidź 19Forma podstawowa: niedowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
niedźgana 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
niedźganą 24Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
niedźgane 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
niedźgani 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
niedźgany 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
niegroźna 19Forma podstawowa: niegroźny
Opis: o człowieku, zwierzęciu: taki, który nie budzi (swoim wyglądem, zachowaniem) grozy, obawy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niegroźną 23Forma podstawowa: niegroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niegroźne 19Forma podstawowa: niegroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niegroźni 19Forma podstawowa: niegroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niegroźno 19Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
niegroźny 20Opis: o człowieku, zwierzęciu: taki, który nie budzi (swoim wyglądem, zachowaniem) grozy, obawy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niekoźlej 21Forma podstawowa: niekoźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niekoźlim 20Forma podstawowa: niekoźli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieludźmi 22Forma podstawowa: nieczłowiek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nieluźnej 22Forma podstawowa: nieluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieluźnie 20Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
nieluźnym 22Forma podstawowa: nieluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niemroźna 18Forma podstawowa: niemroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niemroźną 22Forma podstawowa: niemroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niemroźne 18Forma podstawowa: niemroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niemroźni 18Forma podstawowa: niemroźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niemroźno 18Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
niemroźny 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nienawidź 18Forma podstawowa: nienawidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nienawidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
niepóźnej 24Forma podstawowa: niepóźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niepóźnym 24Forma podstawowa: niepóźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźnej 19Forma podstawowa: nieraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieraźnie 17Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
nieraźnym 19Forma podstawowa: nieraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźna 17Forma podstawowa: nierzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźną 21Forma podstawowa: nierzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźne 17Forma podstawowa: nierzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźni 17Forma podstawowa: nierzeźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźny 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźwa 17Forma podstawowa: nierzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźwą 21Forma podstawowa: nierzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźwe 17Forma podstawowa: nierzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźwi 17Forma podstawowa: nierzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nierzeźwo 17Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
nierzeźwy 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niezaźgań 25Forma podstawowa: zaźgać
niezeźleń 24Forma podstawowa: zeźlić
nieźganej 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieźgania 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
nieźganie 19Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
nieźganiu 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
nieźganym 21Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nieźgnięć 28Forma podstawowa: źgnąć
nieźrebna 19Forma podstawowa: nieźrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieźrebną 23Forma podstawowa: nieźrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieźrebne 19Forma podstawowa: nieźrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieźrebni 19Forma podstawowa: nieźrebny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieźrebny 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nieżyźnie 22Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
obądźcież 29Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obchodźmy 25Forma podstawowa: obchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obchodźże 27Forma podstawowa: obchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obczyźnie 21Forma podstawowa: obczyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obejdźcie 23Forma podstawowa: obejść
Część mowy/forma fleksyjna:
obejdźmyż 28Forma podstawowa: obejść
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźcie 23Forma podstawowa: obgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźmyż 28Forma podstawowa: obgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
objedźcie 23Forma podstawowa: objechać
Część mowy/forma fleksyjna:
objedźmyż 28Forma podstawowa: objechać
Część mowy/forma fleksyjna:
objeździć 27Część mowy/forma fleksyjna:
objeździe 22Forma podstawowa: objazd
Opis: boczna, okrężna droga, często tymczasowa, dla ominięcia przeszkody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: objazda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
objeździj 24Forma podstawowa: objeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
objeździł 24Forma podstawowa: objeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
objeźdźmy 32Forma podstawowa: objeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
objeźdźże 34Forma podstawowa: objeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
obkadźcie 22Forma podstawowa: obkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obkadźmyż 27Forma podstawowa: obkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźcież 25Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obleźliby 24Forma podstawowa: obleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obliźnięć 29Forma podstawowa: obliznąć
oblodźcie 22Forma podstawowa: oblodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oblodźmyż 27Forma podstawowa: oblodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oblódźcie 26Forma podstawowa: oblodzić
oblódźmyż 31Forma podstawowa: oblodzić
obluźniać 27Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniaj 24Forma podstawowa: obluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniał 24Forma podstawowa: obluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniam 23Forma podstawowa: obluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniań 28Forma podstawowa: obluźniać
obluźnień 28Forma podstawowa: obluźnić
obluźnili 23Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniła 24Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniło 24Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźniły 25Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnimy 24Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obluźnisz 22Forma podstawowa: obluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłaźcież 26Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmierźle 21Opis: ohydnie, paskudnie, odrażająco.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
obmierźli 21Forma podstawowa: obmierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obmierzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obmierźmy 22Forma podstawowa: obmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmierźże 24Forma podstawowa: obmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmroźcie 21Forma podstawowa: obmrozić
obmroźmyż 26Forma podstawowa: obmrozić
obmróźcie 25Forma podstawowa: obmrozić
obmróźmyż 30Forma podstawowa: obmrozić
obradźcie 21Forma podstawowa: obradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obradźmyż 26Forma podstawowa: obradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraźcież 24Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obraźliwa 20Forma podstawowa: obraźliwy
Opis: taki, który obraża, stanowi obrazę dla kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obraźliwą 24Forma podstawowa: obraźliwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obraźliwe 20Forma podstawowa: obraźliwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obraźliwi 20Forma podstawowa: obraźliwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obraźliwy 21Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obraźnicy 21Forma podstawowa: obraźnik
Opis: ktoś, kto wytwarza obrazy, ryciny i odbitki drzeworytnicze wykonane głównie na papierze – przeważnie o tematyce dewocyjnej i religijnej, oraz je sprzedaje (zazwyczaj jako domokrążca).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obraźnika 20Forma podstawowa: obraźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obraźniki 20Forma podstawowa: obraźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
obraźniku 22Forma podstawowa: obraźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrodźcie 21Forma podstawowa: obrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrodźmyż 26Forma podstawowa: obrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obryźnięć 29Forma podstawowa: obryznąć
obrządźmy 26Forma podstawowa: obrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrządźże 28Forma podstawowa: obrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrzydźmy 23Forma podstawowa: obrzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrzydźże 25Forma podstawowa: obrzydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsadźcie 21Forma podstawowa: obsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsadźmyż 26Forma podstawowa: obsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsiądźmy 26Forma podstawowa: obsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
obsiądźże 28Forma podstawowa: obsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
obśliźnie 24Forma podstawowa: obśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obśliźnij 26Forma podstawowa: obśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obudźcież 27Forma podstawowa: obudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwiedźmy 22Forma podstawowa: obwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
obwiedźże 24Forma podstawowa: obwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźcie 20Forma podstawowa: obwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźmyż 25Forma podstawowa: obwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźcież 24Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwoźnego 21Forma podstawowa: obwoźny
Opis: o wydarzeniu, działaniu - taki, który przemieszcza się z miejsca na miejsce i ma charakter społeczny, np. handel obwoźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźnemu 22Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźnych 23Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwoźnymi 21Forma podstawowa: obwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obwódźcie 25Forma podstawowa: obwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwódźmyż 30Forma podstawowa: obwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwóźcież 28Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłodźmy 25Forma podstawowa: ochłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłodźże 27Forma podstawowa: ochłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłódźmy 29Forma podstawowa: ochłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłódźże 31Forma podstawowa: ochłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oczadźcie 20Forma podstawowa: oczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oczadźmyż 25Forma podstawowa: oczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odbądźcie 26Forma podstawowa: odbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odbądźmyż 31Forma podstawowa: odbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odcedźcie 21Forma podstawowa: odcedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odcedźmyż 26Forma podstawowa: odcedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odchodźmy 24Forma podstawowa: odchodzić
Opis: stopniowo rezygnować z czegoś, wycofywać się, odstępować.
Część mowy/forma fleksyjna:
odchodźże 26Forma podstawowa: odchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odchudźmy 26Forma podstawowa: odchudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odchudźże 28Forma podstawowa: odchudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oddoraźni 19Forma podstawowa: oddoraźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
oddźwięki 24Forma podstawowa: oddźwięk
Opis: reakcja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oddźwięku 26Forma podstawowa: oddźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odejdźcie 22Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odejdźmyż 27Forma podstawowa: odejść
Część mowy/forma fleksyjna:
odgałęźmy 28Forma podstawowa: odgałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgałęźna 26Forma podstawowa: odgałęźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odgałęźną 30Forma podstawowa: odgałęźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odgałęźne 26Forma podstawowa: odgałęźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odgałęźni 26Forma podstawowa: odgałęźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odgałęźny 27Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odgałęźże 30Forma podstawowa: odgałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgrodźmy 23Forma podstawowa: odgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgrodźże 25Forma podstawowa: odgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgródźmy 27Forma podstawowa: odgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgródźże 29Forma podstawowa: odgrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźcie 22Forma podstawowa: odgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźmyż 27Forma podstawowa: odgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odgwoździ 21Forma podstawowa: odgwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
odjedźcie 22Forma podstawowa: odjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
odjedźmyż 27Forma podstawowa: odjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
odjeździe 21Forma podstawowa: odjazd
Opis: stan, gdy człowiek traci nas sobą kontrolę, zamroczenie, odurzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odkaźcież 24Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźcież 24Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźliby 23Forma podstawowa: odleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odlodźcie 21Forma podstawowa: odlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odlodźmyż 26Forma podstawowa: odlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odlódźcie 25Forma podstawowa: odlodzić
odlódźmyż 30Forma podstawowa: odlodzić
odłaźcież 25Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmłódźmy 28Forma podstawowa: odmłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmłódźże 30Forma podstawowa: odmłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmroźcie 20Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmroźmyż 25Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmróźcie 24Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmróźmyż 29Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odnajdźmy 23Forma podstawowa: odnaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odnajdźże 25Forma podstawowa: odnaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odnaleźli 20Forma podstawowa: odnaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odpełźnie 21Forma podstawowa: odpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odpełźnij 23Forma podstawowa: odpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odpędźcie 25Forma podstawowa: odpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odpędźmyż 30Forma podstawowa: odpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odpowiedź 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odprowadź 20Forma podstawowa: odprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odradźcie 20Forma podstawowa: odradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odradźmyż 25Forma podstawowa: odradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odraźcież 23Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrodźcie 20Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrodźmyż 25Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odródźcie 24Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odródźmyż 29Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsadźcie 20Forma podstawowa: odsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsadźmyż 25Forma podstawowa: odsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsądźcie 24Forma podstawowa: odsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsądźmyż 29Forma podstawowa: odsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsiedźmy 21Forma podstawowa: odsiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odsiedźże 23Forma podstawowa: odsiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwidźcie 20Forma podstawowa: odwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwidźmyż 25Forma podstawowa: odwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwiedźmy 21Forma podstawowa: odwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
odwiedźże 23Forma podstawowa: odwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźcie 19Forma podstawowa: odwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźmyż 24Forma podstawowa: odwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwoźcież 23Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwódźcie 24Forma podstawowa: odwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwódźmyż 29Forma podstawowa: odwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwóźcież 27Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odźwierna 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odźwierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odźwierną 22Forma podstawowa: odźwierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: odźwierna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odźwierne 18Forma podstawowa: odźwierna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odźwierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odźwierni 18Forma podstawowa: odźwierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odźwierny 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odżelaźmy 25Forma podstawowa: odżelazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odżelaźże 27Forma podstawowa: odżelazić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogładźcie 23Forma podstawowa: ogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogładźmyż 28Forma podstawowa: ogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłodźcie 23Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłodźmyż 28Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłódźcie 27Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłódźmyż 32Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogrodźcie 21Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogrodźmyż 26Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogródźcie 25Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogródźmyż 30Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźcież 25Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźliby 24Forma podstawowa: ogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ojczyźnie 21Forma podstawowa: ojczyzna
Opis: najdawniejsza, pierwotna siedziba jakiegoś ludu, narodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okadźcież 24Forma podstawowa: okadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olodźcież 24Forma podstawowa: olodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
olódźcież 28Forma podstawowa: olodzić
omierźnie 18Forma podstawowa: omierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
omierźnij 20Forma podstawowa: omierznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniają 24Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniali 19Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniała 20Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniało 20Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniały 21Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniamy 20Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniana 18Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opaźnianą 22Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opaźniane 18Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opaźniani 18Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opaźniano 18Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaźniany 19Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opaźniasz 18Forma podstawowa: opaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opędźcież 28Forma podstawowa: opędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniacz 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opóźniają 28Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniali 23Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniała 24Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniało 24Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniały 25Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniamy 24Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniana 22Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźnianą 26Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźniane 22Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźniani 22Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźniano 22Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniany 23Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźniasz 22Forma podstawowa: opóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnicie 23Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnieni 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźnijmy 26Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnijże 28Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniłam 25Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniłaś 28Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniłby 27Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniłem 25Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniłeś 28Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniona 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźnioną 26Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźnione 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
opóźniono 22Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźniony 23Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
oprządźmy 25Forma podstawowa: oprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
oprządźże 27Forma podstawowa: oprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
oprzędźmy 25Forma podstawowa: oprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
oprzędźże 27Forma podstawowa: oprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiać 22Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiaj 19Forma podstawowa: orzeźwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiał 19Forma podstawowa: orzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: orzeźwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiam 18Forma podstawowa: orzeźwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiań 23Forma podstawowa: orzeźwiać
orzeźwień 23Forma podstawowa: orzeźwić
orzeźwili 18Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiła 19Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiło 19Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwiły 20Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwimy 19Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzeźwisz 17Forma podstawowa: orzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
osadźcach 22Forma podstawowa: osadźca
Opis: założyciel osady, ten, kto sprawdza osadników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźcami 20Forma podstawowa: osadźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadźcież 23Forma podstawowa: osadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osądźcież 27Forma podstawowa: osądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osiądźcie 23Forma podstawowa: osiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
osiądźmyż 28Forma podstawowa: osiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
osłodźcie 21Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłodźmyż 26Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłódźcie 25Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłódźmyż 30Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostudźcie 22Forma podstawowa: ostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostudźmyż 27Forma podstawowa: ostudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ośliźnięć 31Forma podstawowa: ośliznąć
otrzeźwia 18Forma podstawowa: otrzeźwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwią 22Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwić 23Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwię 22Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwij 20Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwił 20Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwmy 20Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeźwże 22Forma podstawowa: otrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
owędźcież 27Forma podstawowa: owędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebcież 24Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebicie 20Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebieni 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
oźrebiłam 22Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiłaś 25Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiłby 24Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiłem 22Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiłeś 25Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiona 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
oźrebioną 23Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
oźrebione 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
oźrebiono 19Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebiony 20Forma podstawowa: oźrebić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
paskudźmy 24Forma podstawowa: paskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
paskudźże 26Forma podstawowa: paskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
paździerz 19Opis: zdrewniałe części łodyg roślin włóknistych (len, konopie), połamane i oddzielone od włókna w procesie przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paździoru 21Forma podstawowa: paździor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paździory 20Forma podstawowa: paździor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: paździora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pełźliśmy 27Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźniemy 22Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźniesz 20Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźnięto 25Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźnijmy 24Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełźnijże 26Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
piecokadź 21
pierdźcie 20Forma podstawowa: pierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
pierdźmyż 25Forma podstawowa: pierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
pilźniany 20Forma podstawowa: pilźnianin
Opis: mieszkaniec Pilzna - miasta w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
piździcie 20Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździjmy 23Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździjże 25Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździłam 22Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździłaś 25Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździłby 24Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździłem 22Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piździłeś 25Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piźdźcież 32Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
płódźcież 30Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
płyciźnie 22Forma podstawowa: płycizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pobądźcie 26Forma podstawowa: pobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobądźmyż 31Forma podstawowa: pobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobiedźmy 23Forma podstawowa: pobiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobiedźże 25Forma podstawowa: pobiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźnią 27Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźnić 28Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźnię 27Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźnij 25Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźnił 25Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźńmy 31Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobluźńże 33Forma podstawowa: pobluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobłądźmy 29Forma podstawowa: pobłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobłądźże 31Forma podstawowa: pobłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobodźcie 22Forma podstawowa: pobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobodźmyż 27Forma podstawowa: pobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobódźcie 26Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobódźmyż 31Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobrudźmy 25Forma podstawowa: pobrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobrudźże 27Forma podstawowa: pobrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobruździ 23Forma podstawowa: pobruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobudźcie 24Forma podstawowa: pobudzić
Opis: zintensyfikować za pomocą odpowiednich działań procesy biologiczne i psychiczne.
Część mowy/forma fleksyjna:
pobudźmyż 29Forma podstawowa: pobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pochodźmy 24Forma podstawowa: pochodzić
Opis: spędzić czas chodząc
Część mowy/forma fleksyjna:
pochodźże 26Forma podstawowa: pochodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poddźwięk 25Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podejdźmy 24Forma podstawowa: podejść
Opis: oszukać kogoś, stwarzając początkowo pozory uczciwego, zaskoczyć kogoś zmianą sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
podejdźże 26Forma podstawowa: podejść
Część mowy/forma fleksyjna:
podgrandź 22Forma podstawowa: podgrandzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podgryźli 23Forma podstawowa: podgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podgryźmy 24Forma podstawowa: podgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podgryźże 26Forma podstawowa: podgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podjedźmy 24Forma podstawowa: podjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
podjedźże 26Forma podstawowa: podjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
podjudźmy 26Forma podstawowa: podjudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podjudźże 28Forma podstawowa: podjudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podkadźmy 23Forma podstawowa: podkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podkadźże 25Forma podstawowa: podkadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podleźcie 21Forma podstawowa: podleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podleźmyż 26Forma podstawowa: podleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podludźmi 24Forma podstawowa: podczłowiek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: podludzie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podłaźcie 22Forma podstawowa: podłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
podłaźmyż 27Forma podstawowa: podłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
podmarźli 21Forma podstawowa: podmarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: podmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
podmroźmy 22Forma podstawowa: podmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podmroźże 24Forma podstawowa: podmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podmróźmy 26Forma podstawowa: podmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podmróźże 28Forma podstawowa: podmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podochodź 23Forma podstawowa: podochodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podpełźli 23Forma podstawowa: podpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: podpełzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
podpędźmy 27Forma podstawowa: podpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podpędźże 29Forma podstawowa: podpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podsadźmy 22Forma podstawowa: podsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podsadźże 24Forma podstawowa: podsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwędźmy 26Forma podstawowa: podwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwędźże 28Forma podstawowa: podwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwieźli 20Forma podstawowa: podwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podwieźmy 21Forma podstawowa: podwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podwieźże 23Forma podstawowa: podwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
podwoźcie 20Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwoźmyż 25Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwóźcie 24Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podwóźmyż 29Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgacie 22Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgajmy 25Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgajże 27Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgałam 24Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgałaś 27Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgałby 26Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgałem 24Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźgałeś 27Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźganej 23Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźgania 21Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
podźganie 21Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
podźganiu 23Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
podźganym 23Forma podstawowa: podźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
podźwięki 24Forma podstawowa: podźwięk
Opis: zwielokrotnienie siły dźwięku, echo, pogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podźwięku 26Forma podstawowa: podźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podźwigać 26Część mowy/forma fleksyjna:
podźwigaj 23Forma podstawowa: podźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźwigał 23Forma podstawowa: podźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźwigam 22Forma podstawowa: podźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
podźwigań 27Forma podstawowa: podźwigać
podźwigną 25Forma podstawowa: podźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
podźwignę 25Forma podstawowa: podźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pogardźmy 23Forma podstawowa: pogardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogardźże 25Forma podstawowa: pogardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poględźmy 28Forma podstawowa: poględzić
poględźże 30Forma podstawowa: poględzić
pogładźmy 25Forma podstawowa: pogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogładźże 27Forma podstawowa: pogładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogłodźmy 25Forma podstawowa: pogłodzić
pogłodźże 27Forma podstawowa: pogłodzić
pogłódźmy 29Forma podstawowa: pogłodzić
pogłódźże 31Forma podstawowa: pogłodzić
pogodźcie 22Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogodźmyż 27Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogódźcie 26Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogódźmyż 31Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogrodźmy 23Forma podstawowa: pogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogrodźże 25Forma podstawowa: pogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogromadź 22Forma podstawowa: pogromadzić
pogroźcie 21Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogroźmyż 26Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogródźmy 27Forma podstawowa: pogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogródźże 29Forma podstawowa: pogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogróźcie 25Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogróźmyż 30Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźcie 22Forma podstawowa: pogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźmyż 27Forma podstawowa: pogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
pojedźcie 22Forma podstawowa: pojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
pojedźmyż 27Forma podstawowa: pojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
pojeździć 26Część mowy/forma fleksyjna:
pojeździe 21Forma podstawowa: pojazd
Opis: urządzenie do poruszania się po lądzie, morzu, w powietrzu czy przestrzeni kosmicznej za pomocą własnego napędu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pojazda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pojeździj 23Forma podstawowa: pojeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pojeździł 23Forma podstawowa: pojeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pojeźdźmy 31Forma podstawowa: pojeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pojeźdźże 33Forma podstawowa: pojeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
pokaźnego 21Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźnemu 22Forma podstawowa: pokaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźniej 21Forma podstawowa: pokaźnie
Opis: znacznie pod względem ilości lub wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
pokaźność 28Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pokaźnych 23Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokaźnymi 21Forma podstawowa: pokaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pokładźmy 24Forma podstawowa: pokłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
pokładźże 26Forma podstawowa: pokłaść
Część mowy/forma fleksyjna:
pokrzywdź 21Forma podstawowa: pokrzywdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźcież 24Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźliby 23Forma podstawowa: poleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniać 26Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniaj 23Forma podstawowa: poluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniał 23Forma podstawowa: poluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniam 22Forma podstawowa: poluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniań 27Forma podstawowa: poluźniać
poluźnień 27Forma podstawowa: poluźnić
poluźnili 22Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniła 23Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniło 23Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźniły 24Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnimy 23Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
poluźnisz 21Forma podstawowa: poluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
połaźcież 25Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
połudźcie 24Forma podstawowa: połudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
połudźmyż 29Forma podstawowa: połudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomroźcie 20Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomroźmyż 25Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomróźcie 24Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomróźmyż 29Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponudźcie 22Forma podstawowa: ponudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponudźmyż 27Forma podstawowa: ponudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodchodź 23Forma podstawowa: poodchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodłaźmy 23Forma podstawowa: poodłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodłaźże 25Forma podstawowa: poodłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwoźmy 21Forma podstawowa: poodwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwoźże 23Forma podstawowa: poodwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwóźmy 25Forma podstawowa: poodwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poodwóźże 27Forma podstawowa: poodwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poopóźnia 23Forma podstawowa: poopóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
popełźnie 21Forma podstawowa: popełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
popełźnij 23Forma podstawowa: popełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
popędźcie 25Forma podstawowa: popędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
popędźmyż 30Forma podstawowa: popędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poprowadź 20Forma podstawowa: poprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poprzewoź 19Forma podstawowa: poprzewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poprzewóź 23Forma podstawowa: poprzewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poprzywoź 20Forma podstawowa: poprzywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poprzywóź 24Forma podstawowa: poprzywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poradźcie 20Forma podstawowa: poradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poradźmyż 25Forma podstawowa: poradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźcież 23Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poraźnego 20Forma podstawowa: poraźny
Opis: w medycynie: związany z porażeniem (niedowładem), np. objaw poraźny, objaw karkowo-poraźny, składnik poraźny zaburzenia myotonicznego, chód kurczowo-poraźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźnemu 21Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźnych 22Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poraźnymi 20Forma podstawowa: poraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
porodźcie 20Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porodźmyż 25Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porozwódź 23Forma podstawowa: porozwodzić
poródźcie 24Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poródźmyż 29Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porządźmy 25Forma podstawowa: porządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porządźże 27Forma podstawowa: porządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbią 24Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbić 25Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbię 24Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbij 22Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbił 22Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbmy 22Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
porzeźbże 24Forma podstawowa: porzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
posadźcie 20Forma podstawowa: posadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posadźmyż 25Forma podstawowa: posadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posądźcie 24Forma podstawowa: posądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posądźmyż 29Forma podstawowa: posądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posiądźmy 25Forma podstawowa: posiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
posiądźże 27Forma podstawowa: posiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
posiedźmy 21Forma podstawowa: posiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
posiedźże 23Forma podstawowa: posiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
posłodźmy 23Forma podstawowa: posłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posłodźże 25Forma podstawowa: posłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posłódźmy 27Forma podstawowa: posłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
posłódźże 29Forma podstawowa: posłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poszydźmy 22Forma podstawowa: poszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
poszydźże 24Forma podstawowa: poszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pośledźmy 26Forma podstawowa: pośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pośledźże 28Forma podstawowa: pośledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pośliźnie 23Forma podstawowa: pośliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pośliźnij 25Forma podstawowa: pośliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pośmierdź 24Forma podstawowa: pośmierdzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
potrudźmy 24Forma podstawowa: potrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
potrudźże 26Forma podstawowa: potrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
potwierdź 20Forma podstawowa: potwierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pouwodźmy 23Forma podstawowa: pouwodzić
pouwodźże 25Forma podstawowa: pouwodzić
powadźcie 20Forma podstawowa: powadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powadźmyż 25Forma podstawowa: powadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powęźleni 23Forma podstawowa: powęźlony
Opis: taki, który pokryty jest guzami przypominającymi węzły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
powęźlona 23Forma podstawowa: powęźlony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
powęźloną 27Forma podstawowa: powęźlony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
powęźlone 23Forma podstawowa: powęźlony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
powęźlony 24Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
powiedźmy 21Forma podstawowa: powieść
Część mowy/forma fleksyjna:
powiedźże 23Forma podstawowa: powieść
Część mowy/forma fleksyjna:
powieźcie 19Forma podstawowa: powieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
powieźmyż 24Forma podstawowa: powieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
powięźcie 23Forma podstawowa: powięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powięźmyż 28Forma podstawowa: powięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powłaźcie 21Forma podstawowa: powłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powłaźmyż 26Forma podstawowa: powłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoźcież 23Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powoźnicy 20Forma podstawowa: powoźnik
Opis: woźnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powoźnika 19Forma podstawowa: powoźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powoźniki 19Forma podstawowa: powoźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
powoźniku 21Forma podstawowa: powoźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powódźcie 24Forma podstawowa: powodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powódźmyż 29Forma podstawowa: powodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powóźcież 27Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powroźnik 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powschodź 22Forma podstawowa: powschodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powychodź 23Forma podstawowa: powychodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
powyłaźmy 23Forma podstawowa: powyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powyłaźże 25Forma podstawowa: powyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
powywoźmy 21Forma podstawowa: powywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powywoźże 23Forma podstawowa: powywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powywóźmy 25Forma podstawowa: powywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powywóźże 27Forma podstawowa: powywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozachodź 22Forma podstawowa: pozachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawoźmy 20Forma podstawowa: pozawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawoźże 22Forma podstawowa: pozawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawóźmy 24Forma podstawowa: pozawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozawóźże 26Forma podstawowa: pozawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozbądźmy 27Forma podstawowa: pozbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pozbądźże 29Forma podstawowa: pozbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pozłaźcie 21Forma podstawowa: pozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozłaźmyż 26Forma podstawowa: pozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwodźmy 21Forma podstawowa: pozwodzić
pozwodźże 23Forma podstawowa: pozwodzić
pozwoźcie 19Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwoźmyż 24Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwódźmy 25Forma podstawowa: pozwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwódźże 27Forma podstawowa: pozwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwóźcie 23Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwóźmyż 28Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożydźcie 25Forma podstawowa: pożydzić
pożydźmyż 30Forma podstawowa: pożydzić
pójdźcież 30Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdźkach 29Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdźkami 27Forma podstawowa: pójdźka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półdźwięk 30Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półludźmi 29Forma podstawowa: półczłowiek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
późnawego 24Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawemu 25Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawych 26Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnawymi 24Forma podstawowa: późnawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późniącej 29Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
późniącym 29Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
późniejsi 24Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnienia 22Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
późnienie 22Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
późnieniu 24Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
późnijcie 25Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnijmyż 30Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniliby 26Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłaby 27Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłbym 28Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłbyś 31Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłoby 27Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późniłyby 28Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnością 31Forma podstawowa: późność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pradźniom 20Forma podstawowa: pradźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praludźmi 23Forma podstawowa: praczłowiek
Opis: przodek człowieka współczesnego żyjący w epoce prehistorycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prapłaźca 22Forma podstawowa: prapłaziec
Opis: płazak, Lepidosiren paradoxa – gatunek słodkowodnej ryby z podgromady dwudysznych, jedyny przedstawiciel rodzaju Lepidosiren i rodziny płazakowatych (Lepidosirenidae), a także jedyna ryba dwudyszna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prapłaźce 22Forma podstawowa: prapłaziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prapłaźcu 24Forma podstawowa: prapłaziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praźródeł 25Forma podstawowa: praźródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praźródle 24Forma podstawowa: praźródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praźródła 25Forma podstawowa: praźródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praźródło 25Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praźródłu 27Forma podstawowa: praźródło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prowadźmy 21Forma podstawowa: prowadzić
Opis: żyć jakoś, mieć jakiś styl bycia.
Część mowy/forma fleksyjna:
prowadźże 23Forma podstawowa: prowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
prządźcie 24Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
prządźmyż 29Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przebrodź 21Forma podstawowa: przebrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przechodź 22Forma podstawowa: przechodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegładź 23Forma podstawowa: przegładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegłodź 23Forma podstawowa: przegłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegłódź 27Forma podstawowa: przegłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegrodź 21Forma podstawowa: przegrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegródź 25Forma podstawowa: przegrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przegryźć 26Część mowy/forma fleksyjna:
przejdźmy 23Forma podstawowa: przejść
Część mowy/forma fleksyjna:
przejdźże 25Forma podstawowa: przejść
Część mowy/forma fleksyjna:
przejeźdź 29Forma podstawowa: przejeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
przeleźli 20Forma podstawowa: przeleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przeleźmy 21Forma podstawowa: przeleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przeleźże 23Forma podstawowa: przeleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przełaźmy 22Forma podstawowa: przełazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przełaźże 24Forma podstawowa: przełazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przenawoź 18Forma podstawowa: przenawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przenawóź 22Forma podstawowa: przenawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przeobraź 20Forma podstawowa: przeobrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przeraźmy 20Forma podstawowa: przerazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przeraźże 22Forma podstawowa: przerazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przerzedź 19Forma podstawowa: przerzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przesiądź 23Forma podstawowa: przesiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
przesiedź 19Forma podstawowa: przesiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
przesłodź 21Forma podstawowa: przesłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przesłódź 25Forma podstawowa: przesłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przestudź 22Forma podstawowa: przestudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
prześledź 24Forma podstawowa: prześledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewęźmy 24Forma podstawowa: przewęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewęźże 26Forma podstawowa: przewęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewiedź 19Forma podstawowa: przewieść
Część mowy/forma fleksyjna:
przewieźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
przewoźmy 20Forma podstawowa: przewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewoźna 18Forma podstawowa: przewoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przewoźną 22Forma podstawowa: przewoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przewoźne 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: przewoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przewoźni 18Forma podstawowa: przewoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przewoźny 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przewoźże 22Forma podstawowa: przewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewóźmy 24Forma podstawowa: przewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przewóźże 26Forma podstawowa: przewozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przędźcie 24Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przędźmyż 29Forma podstawowa: prząść
Część mowy/forma fleksyjna:
przybrudź 24Forma podstawowa: przybrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przychodź 23Forma podstawowa: przychodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przygładź 24Forma podstawowa: przygładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przygłodź 24Forma podstawowa: przygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przygłódź 28Forma podstawowa: przygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przygryźć 27Część mowy/forma fleksyjna:
przyjaźni 21Forma podstawowa: przyjaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: przyjaźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: przyjaźń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: przyjazny
Opis: przenośnie: taki, który nie jest szkodliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przyjdźmy 24Forma podstawowa: przyjść
Część mowy/forma fleksyjna:
przyjdźże 26Forma podstawowa: przyjść
Część mowy/forma fleksyjna:
przyleźli 21Forma podstawowa: przyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przyleźmy 22Forma podstawowa: przyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przyleźże 24Forma podstawowa: przyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
przyluźna 22Forma podstawowa: przyluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przyluźną 26Forma podstawowa: przyluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przyluźne 22Forma podstawowa: przyluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przyluźni 22Forma podstawowa: przyluźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przyluźny 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
przyłaźmy 23Forma podstawowa: przyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przyłaźże 25Forma podstawowa: przyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
przyrządź 24Forma podstawowa: przyrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przysiądź 24Forma podstawowa: przysiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
przysiedź 20Forma podstawowa: przysiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
przysłodź 22Forma podstawowa: przysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przysłódź 26Forma podstawowa: przysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywiedź 20Forma podstawowa: przywieść
Opis: skojarzyć się z czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
przywieźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
przywoźmy 21Forma podstawowa: przywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywoźże 23Forma podstawowa: przywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywóźmy 25Forma podstawowa: przywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
przywóźże 27Forma podstawowa: przywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
puściźnie 25Forma podstawowa: puścizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźpuccy 24Forma podstawowa: radźpucki
Opis: związany z radźputami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
radźpucie 22Forma podstawowa: radźput
Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźpucka 23Forma podstawowa: radźpucki
Opis: związany z radźputami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
radźpucką 27Forma podstawowa: radźpucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
radźpucki 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
radźpucku 25Forma podstawowa: radźpucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
radźputem 23Forma podstawowa: radźput
Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźputom 23Forma podstawowa: radźput
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radźputów 26Forma podstawowa: radźput
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raźniejsi 19Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
raźnością 26Forma podstawowa: raźność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogoźnian 19Forma podstawowa: rogoźnianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozbudźmy 24Forma podstawowa: rozbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozbudźże 26Forma podstawowa: rozbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozdźwięk 23Opis: to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozejdźmy 22Forma podstawowa: rozejść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozejdźże 24Forma podstawowa: rozejść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlają 24Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlali 19Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlała 20Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlało 20Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlały 21Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlamy 20Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlana 18Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlaną 22Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlane 18Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlani 18Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlano 18Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlany 19Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlasz 18Forma podstawowa: rozeźlać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźleni 18Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlili 19Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźliła 20Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźliło 20Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźliły 21Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlimy 20Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlisz 18Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlona 18Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźloną 22Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlone 18Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozeźlono 18Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozeźlony 19Forma podstawowa: rozeźlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rozgryźli 21Forma podstawowa: rozgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgryźmy 22Forma podstawowa: rozgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgryźże 24Forma podstawowa: rozgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozjedźmy 22Forma podstawowa: rozjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozjedźże 24Forma podstawowa: rozjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozjeździ 20Forma podstawowa: rozjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozkaźnik 19Opis: forma i cecha gramatyczna czasownika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozleźcie 19Forma podstawowa: rozleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozleźmyż 24Forma podstawowa: rozleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźnia 20Forma podstawowa: rozluźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźnią 24Forma podstawowa: rozluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźnię 24Forma podstawowa: rozluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźnij 22Forma podstawowa: rozluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozluźnił 22Forma podstawowa: rozluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozłaźcie 20Forma podstawowa: rozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozłaźmyż 25Forma podstawowa: rozłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmarudź 21Forma podstawowa: rozmarudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmarźli 19Forma podstawowa: rozmarzły
Opis: taki, który rozmarzł, przestał być zamarznięty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rozmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmroźmy 20Forma podstawowa: rozmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmroźże 22Forma podstawowa: rozmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmróźmy 24Forma podstawowa: rozmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmróźże 26Forma podstawowa: rozmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpełźli 21Forma podstawowa: rozpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rozpełzły
Opis: taki, który się rozpełzł, tzn. rozwinął się w taki sposób, że zajął dużą powierzchnię.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozpędźmy 25Forma podstawowa: rozpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpędźże 27Forma podstawowa: rozpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpiździ 19Forma podstawowa: rozpiździć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpogódź 25Forma podstawowa: rozpogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozprządź 23Forma podstawowa: rozprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozprzędź 23Forma podstawowa: rozprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozrodźmy 20Forma podstawowa: rozrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozrodźże 22Forma podstawowa: rozrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozródźmy 24Forma podstawowa: rozrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozródźże 26Forma podstawowa: rozrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsadźmy 20Forma podstawowa: rozsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsadźże 22Forma podstawowa: rozsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsądźmy 24Forma podstawowa: rozsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsądźże 26Forma podstawowa: rozsądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsierdź 18Forma podstawowa: rozsierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwiąźle 22Opis: rozpustnie, nie znając umiaru, nie uwzględniając zasad moralnych, łamiąc normy kulturowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
rozwiąźli 22Forma podstawowa: rozwiązły
Opis: o człowieku: taki, który w życiu kieruje się odczuwaniem przyjemności, nie jest moralny, lekceważy normy kulturowe, jest rozpustny, nie zna umiaru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwieźli 18Forma podstawowa: rozwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwieźmy 19Forma podstawowa: rozwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwieźże 21Forma podstawowa: rozwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwięźli 22Forma podstawowa: rozwięzły
Opis: taki, który jest pełen rozwiązłości, wywołuje zgorszenie, oburzenie, jest pozbawiony moralności, często: pełen erotyki, taki, który opiera się na seksualności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźcie 18Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwoźmyż 23Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwoźnej 19Forma podstawowa: rozwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwoźnym 19Forma podstawowa: rozwoźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rozwódźmy 24Forma podstawowa: rozwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwódźże 26Forma podstawowa: rozwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwóźcie 22Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwóźmyż 27Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rządźcież 27Forma podstawowa: rządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbcież 24Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiarz 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźbiąca 24Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźbiącą 28Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźbiące 24Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźbiący 25Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźbicie 20Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbieni 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźbijmy 23Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbijże 25Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiłam 22Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiłaś 25Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiłby 24Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiłem 22Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiłeś 25Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiona 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźbioną 23Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźbione 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźbiono 19Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbiony 20Forma podstawowa: rzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźniach 20Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźniami 18Forma podstawowa: rzeźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźniana 17Forma podstawowa: rzeźniany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnianą 21Forma podstawowa: rzeźniany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźniane 17Forma podstawowa: rzeźniany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźniani 17Forma podstawowa: rzeźniany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźniany 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźniccy 20Forma podstawowa: rzeźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnicka 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rzeźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnicką 23Forma podstawowa: rzeźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rzeźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnicki 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnicko 19Forma podstawowa: rzeźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
rzeźnicku 21Forma podstawowa: rzeźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
rzeźnictw 19Forma podstawowa: rzeźnictwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźnicza 18Forma podstawowa: rzeźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźniczą 22Forma podstawowa: rzeźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnicze 18Forma podstawowa: rzeźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźniczo 18Forma podstawowa: rzeźniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
rzeźniczy 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeźnikom 19Forma podstawowa: rzeźnik
Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźników 22Forma podstawowa: rzeźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzeźwiała 19Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiało 19Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiały 20Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiano 17Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiąca 22Forma podstawowa: rzeźwiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźwiącą 26Forma podstawowa: rzeźwiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźwiące 22Forma podstawowa: rzeźwiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźwiąco 22Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: rzeźwiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
rzeźwiący 23Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rzeźwicie 18Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwieją 23Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwieje 19Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwieję 23Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwieli 18Forma podstawowa: rzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwieni 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźwijmy 21Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwijże 23Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiłam 20Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiłaś 23Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiłby 22Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiłem 20Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiłeś 23Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiona 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźwioną 21Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźwione 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźwiono 17Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwiony 18Forma podstawowa: rzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rzeźwości 22Forma podstawowa: rzeźwość
Opis: cecha człowieka, który jest żywy, pełen werwy, energii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
scedźcież 24Forma podstawowa: scedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schłodźmy 25Forma podstawowa: schłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schłodźże 27Forma podstawowa: schłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schłódźmy 29Forma podstawowa: schłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schłódźże 31Forma podstawowa: schłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schodźcie 22Forma podstawowa: schodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
schodźmyż 27Forma podstawowa: schodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sczeźliby 22Forma podstawowa: sczeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sczeźnięć 27Forma podstawowa: sczeznąć
siądźcież 27Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
siedźcież 23Forma podstawowa: siedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
sierdźcie 19Forma podstawowa: sierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sierdźmyż 24Forma podstawowa: sierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słabiźnie 21Forma podstawowa: słabizna
Opis: część mięsa dużych zwierząt, część przy tylnej nodze zwierzęcia sięgająca prawie od grzbietu aż do pachwiny (ta część tuszy zresztą w ogóle często nazywana jest pachwiną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słodźcież 25Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słódźcież 29Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smrodźcem 21Forma podstawowa: smrodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smrodźcie 20Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smrodźcom 21Forma podstawowa: smrodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smrodźców 24Forma podstawowa: smrodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smrodźmyż 25Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smródźcie 24Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smródźmyż 29Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniają 24Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniali 19Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniała 20Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniało 20Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniały 21Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniamy 20Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniano 18Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaźniasz 18Forma podstawowa: spaźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spełźliby 24Forma podstawowa: spełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
spełźnięć 29Forma podstawowa: spełznąć
spędźcież 28Forma podstawowa: spędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłódźcie 26Forma podstawowa: spłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłódźmyż 31Forma podstawowa: spłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniają 28Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniali 23Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniała 24Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniało 24Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniały 25Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniamy 24Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniano 22Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniasz 22Forma podstawowa: spóźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnicie 23Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnieni 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: spóźniony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spóźnijmy 26Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnijże 28Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniłam 25Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniłaś 28Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniłby 27Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniłem 25Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniłeś 28Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźniona 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: spóźniony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spóźnioną 26Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: spóźniony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spóźnione 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: spóźniony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spóźniono 22Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spóźniony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
spóźniony 23Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
sprawdźmy 21Forma podstawowa: sprawdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sprawdźże 23Forma podstawowa: sprawdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sprządźmy 25Forma podstawowa: sprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
sprządźże 27Forma podstawowa: sprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
sprzędźmy 25Forma podstawowa: sprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
sprzędźże 27Forma podstawowa: sprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
strudźcie 22Forma podstawowa: strudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
strudźmyż 27Forma podstawowa: strudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
studźcież 26Forma podstawowa: studzić
Część mowy/forma fleksyjna:
swadźbach 23Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swadźbami 21Forma podstawowa: swadźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swędźcież 27Forma podstawowa: swędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: swędzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
szadźcież 23Forma podstawowa: szadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szczędźmy 25Forma podstawowa: szczędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szczędźże 27Forma podstawowa: szczędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szkodźcie 20Forma podstawowa: szkodzić
Opis: powodować negatywne skutki, prowadzić do powstania szkód.
Część mowy/forma fleksyjna:
szkodźmyż 25Forma podstawowa: szkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
szydźcież 24Forma podstawowa: szydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledźcież 28Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźniemy 24Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźniesz 22Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnięto 27Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnijmy 26Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnijże 28Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźniach 27Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźniami 25Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmierdźmy 25Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdźże 27Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
telewęźle 24Forma podstawowa: telewęzeł
truciźnie 21Forma podstawowa: trucizna
Opis: coś, co działa na umysł tak, jak trucizna na ciało.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudźcież 26Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwcie 19Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwego 20Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwemu 21Forma podstawowa: trzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwiał 20Forma podstawowa: trzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwiąc 23Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
trzeźwieć 23Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwiej 20Forma podstawowa: trzeźwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trzeźwo
Opis: tak, że nie jest pijany.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
trzeźwień 24Forma podstawowa: trzeźwić
trzeźwili 19Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwiła 20Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwiło 20Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwiły 21Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwimy 20Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwisz 18Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwmyż 24Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeźwość 27Opis: rozsądność czegoś, rozważność, oparcie na racjonalnych przesłankach i oglądzie rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzeźwych 22Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzeźwymi 20Forma podstawowa: trzeźwy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twierdźmy 21Forma podstawowa: twierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
twierdźże 23Forma podstawowa: twierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądźcież 31Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodźcież 27Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożyźnie 26Forma podstawowa: ubożyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubódźcież 31Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudźcie 25Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudźmyż 30Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodźcie 24Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodźcom 25Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźców 28Forma podstawowa: uchodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchodźcza 24Forma podstawowa: uchodźczy
Opis: związany z uchodźcą lub uchodźcami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchodźczą 28Forma podstawowa: uchodźczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchodźcze 24Forma podstawowa: uchodźczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchodźczy 25Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchodźmyż 29Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodźstw 24Forma podstawowa: uchodźstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigach 25Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigami 23Forma podstawowa: udźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigiem 23Forma podstawowa: udźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwignąć 31Część mowy/forma fleksyjna:
udźwignął 28Forma podstawowa: udźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udźwignie 22Forma podstawowa: udźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udźwignij 24Forma podstawowa: udźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udźwigowi 22Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugałęźcie 28Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugałęźmyż 33Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładźcie 25Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładźmyż 30Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugódźcież 31Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźcież 27Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźliby 26Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzęźnie 25Forma podstawowa: ugrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzęźnij 27Forma podstawowa: ugrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugwieździ 22Forma podstawowa: ugwieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaździan 22Forma podstawowa: ujaździanin
ujedźcież 27Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździli 23Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździła 24Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździło 24Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździły 25Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździmy 24Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeździsz 22Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeźdźcie 31Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeźdźmyż 36Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźliśmy 27Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładźcież 27Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułagodźmy 26Forma podstawowa: ułagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułagodźże 28Forma podstawowa: ułagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułagódźmy 30Forma podstawowa: ułagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułagódźże 32Forma podstawowa: ułagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudźcież 27Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędźcież 30Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprządźmy 27Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uprządźże 29Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzedźmy 23Forma podstawowa: uprzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzedźże 25Forma podstawowa: uprzedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzędźmy 27Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzędźże 29Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uradźcież 25Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodźcież 25Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźcież 29Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urządźcie 25Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urządźmyż 30Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbcie 22Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbień 27Forma podstawowa: urzeźbić
urzeźbili 22Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbiła 23Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbiło 23Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbiły 24Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbimy 23Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbisz 21Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźbmyż 27Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźcież 25Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądźcie 25Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądźmyż 30Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedźcie 21Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedźmyż 26Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszkodźmy 23Forma podstawowa: uszkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uszkodźże 25Forma podstawowa: uszkodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrudźcie 24Forma podstawowa: utrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrudźmyż 29Forma podstawowa: utrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utwardźmy 23Forma podstawowa: utwardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utwardźże 25Forma podstawowa: utwardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uweźmiemy 22Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uweźmiesz 20Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uweźmijmy 24Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uweźmijże 26Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędźcież 29Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiedźcie 21Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiedźmyż 26Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźcież 24Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźliby 23Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźcież 28Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźliby 27Forma podstawowa: uwięznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięźnięć 32Forma podstawowa: uwięznąć
uwodźcież 25Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódźcież 29Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźnia 20Forma podstawowa: uwyraźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźnią 24Forma podstawowa: uwyraźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźnię 24Forma podstawowa: uwyraźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźnij 22Forma podstawowa: uwyraźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwyraźnił 22Forma podstawowa: uwyraźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uździenic 21Forma podstawowa: uździenica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyźniacz 25Opis: środek użyźniający, substancja stosowana w celu poprawy właściwości gleby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyźniają 30Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniali 25Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniała 26Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniało 26Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniały 27Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniamy 26Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniana 24Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźnianą 28Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźniane 24Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźniani 24Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźniano 24Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniany 25Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźniasz 24Forma podstawowa: użyźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnicie 25Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnieni 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźnijmy 28Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnijże 30Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniłam 27Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniłaś 30Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniłby 29Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniłem 27Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniłeś 30Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniona 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźnioną 28Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźnione 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyźniono 24Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźniony 25Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wadźrajan 20Forma podstawowa: wadźrajana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wchodźcie 22Forma podstawowa: wchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wchodźmyż 27Forma podstawowa: wchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wejdźcież 25Forma podstawowa: wejść
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmiecie 19Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmijcie 21Forma podstawowa: wziąć
weźmijmyż 26Forma podstawowa: wziąć
węźlastej 25Forma podstawowa: węźlasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlastym 25Forma podstawowa: węźlasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węźlicach 26Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węźlicami 24Forma podstawowa: węźlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgryźcież 25Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wgryźliby 24Forma podstawowa: wgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźcież 23Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wiedźmach 22Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmami 20Forma podstawowa: wiedźma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmich 22Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmiej 21Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmimi 20Forma podstawowa: wiedźmi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmina 19Forma podstawowa: wiedźmin
Opis: postać stworzona przez polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźmini 19Forma podstawowa: wiedźmin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiedźminy 20Forma podstawowa: wiedźmin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wiedźmowa 19Forma podstawowa: wiedźmowy
Opis: związany z wiedźmą, dotyczący wiedźmy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmową 23Forma podstawowa: wiedźmowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmowe 19Forma podstawowa: wiedźmowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmowi 19Forma podstawowa: wiedźmowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wiedźmowy 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wieźliśmy 24Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźliśmy 28Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźniach 24Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźniami 22Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźniemy 23Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźniesz 21Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźnięto 26Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźnijmy 25Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźnijże 27Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
więźniowi 21Forma podstawowa: więzień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: więźniowy
Opis: taki, który jest właściwy więźniowi, jak u więźnia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wjedźcież 25Forma podstawowa: wjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźliśmy 25Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wnijdźcie 21Forma podstawowa: wnijść
Część mowy/forma fleksyjna:
wnijdźmyż 26Forma podstawowa: wnijść
Część mowy/forma fleksyjna:
wolniźnie 18Forma podstawowa: wolnizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnicach 21Forma podstawowa: woźnica
Opis: osoba, która kieruje wozem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnicami 19Forma podstawowa: woźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźnickie 19Forma podstawowa: woźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
woźnickim 20Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: woźnicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woźnicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźniczan 18Forma podstawowa: woźniczanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpełźliby 24Forma podstawowa: wpełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpełźnięć 29Forma podstawowa: wpełznąć
wpędźcież 28Forma podstawowa: wpędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpółsiedź 25Forma podstawowa: wpółsiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wprządźmy 25Forma podstawowa: wprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wprządźże 27Forma podstawowa: wprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wprzędźmy 25Forma podstawowa: wprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wprzędźże 27Forma podstawowa: wprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
wrodźcież 23Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródźcież 27Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbcie 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbiać 24
wrzeźbiaj 21Forma podstawowa: wrzeźbiać
wrzeźbiał 21Forma podstawowa: wrzeźbiać
wrzeźbiam 20Forma podstawowa: wrzeźbiać
wrzeźbiań 25Forma podstawowa: wrzeźbiać
wrzeźbień 25Forma podstawowa: wrzeźbić
wrzeźbili 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbiła 21Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbiło 21Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbiły 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbimy 21Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbisz 19Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeźbmyż 25Forma podstawowa: wrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadźcież 23Forma podstawowa: wsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wschodźmy 23Forma podstawowa: wschodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wschodźże 25Forma podstawowa: wschodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiądźcie 23Forma podstawowa: wsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiądźmyż 28Forma podstawowa: wsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wskaźnika 19Forma podstawowa: wskaźnik
Opis: substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wskaźniki 19Forma podstawowa: wskaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wskaźniku 21Forma podstawowa: wskaźnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wstydźcie 21Forma podstawowa: wstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wstydźmyż 26Forma podstawowa: wstydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wśliźnięć 31Forma podstawowa: wśliźnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwiedźcie 19Forma podstawowa: wwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiedźmyż 24Forma podstawowa: wwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźcież 22Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźliby 21Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwódźcież 27Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybądźcie 26Forma podstawowa: wybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wybądźmyż 31Forma podstawowa: wybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wybrudźmy 25Forma podstawowa: wybrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybrudźże 27Forma podstawowa: wybrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybudźcie 24Forma podstawowa: wybudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybudźmyż 29Forma podstawowa: wybudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wycedźcie 21Forma podstawowa: wycedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wycedźmyż 26Forma podstawowa: wycedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychodźca 23Forma podstawowa: wychodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wychodźcą 27Forma podstawowa: wychodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wychodźce 23Forma podstawowa: wychodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wychodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wychodźcę 27Forma podstawowa: wychodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wychodźco 23Forma podstawowa: wychodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wychodźcy 24Forma podstawowa: wychodziec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wychodźca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wychodźmy 24Forma podstawowa: wychodzić
Opis: okazywać się kimś, mieć jakieś cechy w określonej sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wychodźże 26Forma podstawowa: wychodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychudźmy 26Forma podstawowa: wychudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychudźże 28Forma podstawowa: wychudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwięki 24Forma podstawowa: wydźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wydźwięku 26Forma podstawowa: wydźwięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wydźwigać 26Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwigaj 23Forma podstawowa: wydźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwigał 23Forma podstawowa: wydźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwigam 22Forma podstawowa: wydźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwigań 27Forma podstawowa: wydźwigać
wydźwigną 25Forma podstawowa: wydźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwignę 25Forma podstawowa: wydźwignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydźwiguj 25Forma podstawowa: wydźwigiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
wygładźmy 25Forma podstawowa: wygładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygładźże 27Forma podstawowa: wygładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygłodźmy 25Forma podstawowa: wygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygłodźże 27Forma podstawowa: wygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygłódźmy 29Forma podstawowa: wygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygłódźże 31Forma podstawowa: wygłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygnieźdź 29Forma podstawowa: wygnieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wygodźcie 22Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygodźmyż 27Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygódźcie 26Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygódźmyż 31Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygrodźmy 23Forma podstawowa: wygrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygrodźże 25Forma podstawowa: wygrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygródźmy 27Forma podstawowa: wygrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygródźże 29Forma podstawowa: wygrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźcie 22Forma podstawowa: wygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźmyż 27Forma podstawowa: wygryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wygwieźdź 29Forma podstawowa: wygwieździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjdźcież 26Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjedźcie 22Forma podstawowa: wyjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjedźmyż 27Forma podstawowa: wyjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeździć 26Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeździe 21Forma podstawowa: wyjazd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyjeździj 23Forma podstawowa: wyjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeździł 23Forma podstawowa: wyjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeźdźmy 31Forma podstawowa: wyjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeźdźże 33Forma podstawowa: wyjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
wykadźcie 21Forma podstawowa: wykadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykadźmyż 26Forma podstawowa: wykadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźcież 24Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźliby 23Forma podstawowa: wyleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaźcież 25Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłudźcie 24Forma podstawowa: wyłudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłudźmyż 29Forma podstawowa: wyłudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymodźcie 21Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymodźmyż 26Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódźcie 25Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódźmyż 30Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymroźcie 20Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymroźmyż 25Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymróźcie 24Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymróźmyż 29Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynagrodź 21Forma podstawowa: wynagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynagródź 25Forma podstawowa: wynagrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynajdźmy 23Forma podstawowa: wynaleźć
Opis: wymyślić, wykoncypować
Część mowy/forma fleksyjna:
wynajdźże 25Forma podstawowa: wynaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wynaleźli 20Forma podstawowa: wynaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wynawoźmy 20Forma podstawowa: wynawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynawoźże 22Forma podstawowa: wynawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynawóźmy 24Forma podstawowa: wynawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynawóźże 26Forma podstawowa: wynawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynudźcie 22Forma podstawowa: wynudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynudźmyż 27Forma podstawowa: wynudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyobraźmy 22Forma podstawowa: wyobrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyobraźni 20Forma podstawowa: wyobraźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyobraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyobraźże 24Forma podstawowa: wyobrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypaskudź 23Forma podstawowa: wypaskudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypełźnie 21Forma podstawowa: wypełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wypełźnij 23Forma podstawowa: wypełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wypędźcie 25Forma podstawowa: wypędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypędźmyż 30Forma podstawowa: wypędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyporządź 24Forma podstawowa: wyporządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypowiedź 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyprowadź 20Forma podstawowa: wyprowadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźcież 23Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraźnego 20Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźnemu 21Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźniał 20Forma podstawowa: wyraźnieć
wyraźnieć 23
wyraźniej 20Forma podstawowa: wyraźnie
Opis: tak, że z łatwością daje się dostrzec, rozpoznać, postrzec zmysłami.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wyraźnień 24Forma podstawowa: wyraźnieć
wyraźność 27Opis: w filozofi Kartezjańskiej może oznaczać to, co pozwala odnosić pojęcia do przedmiotów i odróżniać przedmioty od siebie, to, co pozwala wskazywać na cechy szczególne przedmiotów i to, że użytkownik da
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyraźnych 22Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyraźnymi 20Forma podstawowa: wyraźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyrodźcie 20Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrodźmyż 25Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyródźcie 24Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyródźmyż 29Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrządźmy 25Forma podstawowa: wyrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrządźże 27Forma podstawowa: wyrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbią 24Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbić 25Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbię 24Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbij 22Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbił 22Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbmy 22Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeźbże 24Forma podstawowa: wyrzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzęźcie 23Forma podstawowa: wyrzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzęźmyż 28Forma podstawowa: wyrzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysadźcie 20Forma podstawowa: wysadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysadźmyż 25Forma podstawowa: wysadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysądźcie 24Forma podstawowa: wysądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysądźmyż 29Forma podstawowa: wysądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiądźmy 25Forma podstawowa: wysiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiądźże 27Forma podstawowa: wysiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiedźmy 21Forma podstawowa: wysiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiedźże 23Forma podstawowa: wysiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłodźmy 23Forma podstawowa: wysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłodźże 25Forma podstawowa: wysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłódźmy 27Forma podstawowa: wysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłódźże 29Forma podstawowa: wysłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wystudźmy 24Forma podstawowa: wystudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wystudźże 26Forma podstawowa: wystudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyswobodź 21Forma podstawowa: wyswobodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyswobódź 25Forma podstawowa: wyswobodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyszydźmy 22Forma podstawowa: wyszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyszydźże 24Forma podstawowa: wyszydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyśledźmy 26Forma podstawowa: wyśledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyśledźże 28Forma podstawowa: wyśledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyśliźnie 23Forma podstawowa: wyśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyśliźnij 25Forma podstawowa: wyśliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wytrzeźwi 19Forma podstawowa: wytrzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywiedźmy 21Forma podstawowa: wywieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wywiedźże 23Forma podstawowa: wywieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieźcie 19Forma podstawowa: wywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieźmyż 24Forma podstawowa: wywieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywoźcież 23Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywódźcie 24Forma podstawowa: wywodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywódźmyż 29Forma podstawowa: wywodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywóźcież 27Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzbądźmy 27Forma podstawowa: wyzbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzbądźże 29Forma podstawowa: wyzbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzbudźcie 23Forma podstawowa: wzbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzbudźmyż 28Forma podstawowa: wzbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzejdźcie 21Forma podstawowa: wzejść
Część mowy/forma fleksyjna:
wzejdźmyż 26Forma podstawowa: wzejść
Część mowy/forma fleksyjna:
wzgardźmy 22Forma podstawowa: wzgardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzgardźże 24Forma podstawowa: wzgardzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiedźmy 22Forma podstawowa: zabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiedźże 24Forma podstawowa: zabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźnia 20Forma podstawowa: zabliźniać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźnią 24Forma podstawowa: zabliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźnię 24Forma podstawowa: zabliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźnij 22Forma podstawowa: zabliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabliźnił 22Forma podstawowa: zabliźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabluźnią 26Forma podstawowa: zabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabluźnić 27Część mowy/forma fleksyjna:
zabluźnię 26Forma podstawowa: zabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabluźnij 24Forma podstawowa: zabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabluźnił 24Forma podstawowa: zabluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabłądźmy 28Forma podstawowa: zabłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabłądźże 30Forma podstawowa: zabłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodźcie 21Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodźmyż 26Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódźcie 25Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódźmyż 30Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabrudźmy 24Forma podstawowa: zabrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabrudźże 26Forma podstawowa: zabrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabruździ 22Forma podstawowa: zabruździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zachodźmy 23Forma podstawowa: zachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachodźże 25Forma podstawowa: zachodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachudźmy 25Forma podstawowa: zachudzić
zachudźże 27Forma podstawowa: zachudzić
zaczadźmy 21Forma podstawowa: zaczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaczadźże 23Forma podstawowa: zaczadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgacie 21Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgajmy 24Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgajże 26Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgałam 23Forma podstawowa: