Wyrazy zawierające literę ź

Wyrazy na literę ź o długości 3

baź 13Forma podstawowa: bazia
Opis: odmiana kłosa lub grona, typ kwiatostanu, w którym pojedyncze kwiaty osadzone są na osi pędu bez szypułek lub z krótkimi szypułkami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
buź 15Forma podstawowa: buzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ciź 12Forma podstawowa: cizia
Opis: atrakcyjna seksualnie dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
hyź 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
idź 12Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jaź 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
kaź 12Forma podstawowa: kazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: kazia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
kiź 12Forma podstawowa: kizia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
leź 12Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łaź 13Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
maź 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: mazia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
paź 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
raź 11Forma podstawowa: razić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
weź 11Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
woź 11Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wóź 15Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źga 13Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
źle 12Opis: negatywnie, nieprzychylnie, z dezaprobatą.
Forma fleksyjna: adv:pos
źli 12Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Wyrazy na literę ź o długości 4

bądź 19Forma fleksyjna: conj qub

Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bodź 15Forma podstawowa: bość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bódź 19Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
budź 17Forma podstawowa: budzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
cedź 14Forma podstawowa: cedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźga 15Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
gódź 19Forma podstawowa: godzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
groź 14Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gróź 18Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gryź 15Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gźle 15Forma podstawowa: gzło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
jadź 15Forma podstawowa: jadzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: jadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jaźń 20Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jaźw 14Forma podstawowa: jaźwa
jedź 15Forma podstawowa: jechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
judź 17Forma podstawowa: judzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kadź 14Forma podstawowa: kadzić
Opis: rodzaj zbiornika na substancje płynne, wykorzystywany np. w hutnictwie, odlewnictwie i procesach technologicznych związanych z innymi dziedzinami wytwórstwa.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kaźń 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kneź 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
leźć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lodź 14Forma podstawowa: lodzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: lodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
lódź 18Forma podstawowa: lodzić
ładź 15Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łódź 19Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łudź 17Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
modź 14Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
módź 18Forma podstawowa: modzić
mroź 13Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mróź 17Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nudź 15Forma podstawowa: nudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
pędź 18Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
płoź 15Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
płóź 19Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
pudź 16Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
radź 13Forma podstawowa: radzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rodź 13Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ródź 17Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeź 12Opis: masowa zagłada ludzi, brutalny mord.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
rzęź 16Forma podstawowa: rzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
sadź 13Forma podstawowa: sadzić
Opis: zamróz, szadź - osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
sądź 17Forma podstawowa: sądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
skaź 13Forma podstawowa: skazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujdź 17Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uleź 15Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uraź 14Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwoź 14Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwóź 18Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wadź 13Forma podstawowa: wadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wędź 17Forma podstawowa: wędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
widź 13Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wieź 12Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
więź 16Forma podstawowa: więzić
Opis: to, co jednoczy, zespala, łączy ludzi ze sobą.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
wleź 13Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
właź 14Forma podstawowa: włazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
wódź 17Forma podstawowa: wodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
wraź 12Forma podstawowa: wrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwoź 12Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wwóź 16Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zleź 13Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złaź 14Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zraź 12Forma podstawowa: zrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwęź 16Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwoź 12Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zwóź 16Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
źgaj 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgał 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
źgam 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
źgań 20Forma podstawowa: źgać
źgną 18Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
źgnę 18Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
źleb 15Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
źreb 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
żydź 18Forma podstawowa: żydzić

Wyrazy na literę ź o długości 5

baźce 16Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
baźka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
baźką 20Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
baźkę 20Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
baźki 16Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
baźko 16Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
biedź 16Forma podstawowa: biedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
bladź 17Opis: kurwa, dziwka, podła kobieta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bluźń 24Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
błądź 22Forma podstawowa: błądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bredź 16Forma podstawowa: bredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
brodź 16Forma podstawowa: brodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
brudź 18Forma podstawowa: brudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
buźce 18Forma podstawowa: buźka
Opis: złożony ze znaków tekstowych wyraz nastroju, używany głównie w komunikacji elektronicznej, zwykle przedstawia symboliczny grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
buźka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
buźką 22Forma podstawowa: buźka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
buźkę 22Forma podstawowa: buźka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
buźki 18Forma podstawowa: buźka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
buźko 18Forma podstawowa: buźka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
bździ 16Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
chodź 17Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
chudź 19Forma podstawowa: chudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
czadź 15Forma podstawowa: czadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dojdź 17Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doleź 15Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dołaź 16Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dowoź 14Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dowóź 18Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dzidź 15Forma podstawowa: dzidzia
Opis: niemowlę, małe dziecko.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dźati 15
dźgać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dźgaj 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgał 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgam 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgań 22Forma podstawowa: dźgać
dźgną 20Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnę 20Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dźwig 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
gałąź 21Opis: fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gandź 16Forma podstawowa: gandzia
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gańdź 22Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gardź 16Forma podstawowa: gardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gędźb 22Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: gędźby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ględź 21Forma podstawowa: ględzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gładź 18Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
głodź 18Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
głódź 22Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
grodź 16Forma podstawowa: grodzić
Opis: pionowa przegroda w postaci ściany, umieszczona wzdłużnie lub poprzecznie wewnątrz kadłuba jednostki pływającej.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gródź 20Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gróźb 21Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gryźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
guźca 18Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
guźce 18Forma podstawowa: guziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
guźcu 20Forma podstawowa: guziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
idźmy 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
idźże 18Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jaźni 15Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
jaźwa 15
jaźwą 19Forma podstawowa: jaźwa
jaźwę 19Forma podstawowa: jaźwa
jaźwo 15Forma podstawowa: jaźwa
jaźwy 16Forma podstawowa: jaźwa
jeźdź 24Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
kaźmy 16Forma podstawowa: kazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kaźni 14Forma podstawowa: kaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
kaźże 18Forma podstawowa: kazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kładź 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kniaź 14Forma podstawowa: kniazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:m1
koźla 15Forma podstawowa: koźle
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
koźlą 19Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
koźle 15Forma podstawowa: kozieł
Opis: dorosły samiec kozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: kozioł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
koźlę 19Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
koźli 15Forma podstawowa: koźle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
kuźni 16Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
kuźwa 16Forma fleksyjna: interj
leźli 15Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: liźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
leźmy 16Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
leźże 18Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
luźna 16Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
luźną 20Forma podstawowa: luźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
luźne 16Forma podstawowa: luźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
luźni 16Forma podstawowa: luźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
luźno 16Opis: tak, że nie przylega do ciała, ma duży rozmiar, jest obszerne.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adja
luźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łaźca 16Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łaźce 16Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łaźcu 18Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łaźmy 17Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łaźni 15Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łaźże 19Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mendź 15Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miedź 15Opis: rudy kolor, podobny do barwy miedzi - metalu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mierź 14Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
młódź 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
najdź 16Forma podstawowa: najść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naleź 14Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nałaź 15Forma podstawowa: nałazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
naraź 13Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawoź 13Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawóź 17Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
niźli 14Forma fleksyjna: conj prep:nom
obądź 20Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
obleź 16Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłaź 17Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obraź 15Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obudź 18Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwoź 15Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obwóź 19Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odkaź 15Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odleź 15Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odłaź 16Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
odraź 14Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwoź 14Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odwóź 18Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ogryź 16Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okadź 15Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olodź 15Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olódź 19Forma podstawowa: olodzić
opędź 19Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osadź 14Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osądź 18Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owędź 18Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oźreb 15Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
piędź 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
pindź 15Forma podstawowa: pindzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
piźdź 23Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
płódź 21Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
poleź 15Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
połaź 16Forma podstawowa: połazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poraź 14Forma podstawowa: porazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powoź 14Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powóź 18Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pójdź 21Forma podstawowa: pójść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
późna 18Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
późną 22Forma podstawowa: późny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
późne 18Forma podstawowa: późny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
późni 18Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
późno 18Opis: będąc w dość zaawansowanym wieku.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adja
późny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
pudźa 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
pudźą 21Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
pudźe 17Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
pudźę 21Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
pudźi 17Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
pudźo 17Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
raźmy 15Forma podstawowa: razić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
raźna 13Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
raźną 17Forma podstawowa: raźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
raźne 13Forma podstawowa: raźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
raźni 13Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
raźno 13Opis: z energią, dziarsko, energicznie, żwawo.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adja
raźny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
raźże 17Forma podstawowa: razić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
rządź 18Forma podstawowa: rządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźb 15Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
scedź 15Forma podstawowa: scedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
siądź 18Forma podstawowa: siąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
siedź 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: siedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
słodź 16Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
słódź 20Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
snadź 14Forma fleksyjna: qub
spadź 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
spędź 19Forma podstawowa: spędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
studź 17Forma podstawowa: studzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
swędź 18Forma podstawowa: swędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: swędzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
szadź 14Forma podstawowa: szadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
szydź 15Forma podstawowa: szydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śledź 19Forma podstawowa: śledzić
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trudź 17Forma podstawowa: trudzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ubądź 22Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ubodź 18Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubódź 22Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udźca 17Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
udźce 17Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
udźcu 19Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ugódź 22Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugryź 18Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujedź 18Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uładź 18Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
unudź 18Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upędź 21Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uradź 16Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urodź 16Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uródź 20Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usadź 16Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwędź 20Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwieź 15Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwięź 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwodź 16Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
uwódź 20Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wejdź 16Forma podstawowa: wejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
weźmy 15Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
weźże 17Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
węźle 18Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: węzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
wgryź 16Forma podstawowa: wgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wiedź 14Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wieźć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
więźb 19Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
witeź 14Opis: wojownik, mężny rycerz.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
wjedź 16Forma podstawowa: wjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wleźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
woźmy 15Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
woźna 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
woźną 17Forma podstawowa: woźna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
woźne 13Forma podstawowa: woźna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
woźni 13Forma podstawowa: woźny
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
woźny 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
woźże 17Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wóźmy 19Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wóźże 21Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wpędź 19Forma podstawowa: wpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wrodź 14Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wródź 18Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wsadź 14Forma podstawowa: wsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwieź 13Forma podstawowa: wwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwódź 18Forma podstawowa: wwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wyjdź 17Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wyleź 15Forma podstawowa: wyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wyłaź 16Forma podstawowa: wyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
wyraź 14Forma podstawowa: wyrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywoź 14Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywóź 18Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zajdź 16Forma podstawowa: zajść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
zakaź 14Forma podstawowa: zakazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaleź 14Forma podstawowa: zaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
załaź 15Forma podstawowa: załazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
zaraź 13Forma podstawowa: zarazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawęź 17Forma podstawowa: zawęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawoź 13Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zawóź 17Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zaźga 15Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zbądź 20Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbodź 16Forma podstawowa: zbość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbódź 20Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbudź 18Forma podstawowa: zbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zejdź 16Forma podstawowa: zejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zeźlą 18Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zeźlę 18Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zeźli 14Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zgódź 20Forma podstawowa: zgodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgryź 16Forma podstawowa: zgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zjedź 16Forma podstawowa: zjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zleźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zlodź 15Forma podstawowa: zlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlódź 19Forma podstawowa: zlodzić
złudź 18Forma podstawowa: złudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmroź 14Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmróź 18Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znudź 16Forma podstawowa: znudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zradź 14Forma podstawowa: zradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zrodź 14Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zródź 18Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zsadź 14Forma podstawowa: zsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwadź 14Forma podstawowa: zwadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwędź 18Forma podstawowa: zwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwidź 14Forma podstawowa: zwidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zwieź 13Forma podstawowa: zwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwódź 18Forma podstawowa: zwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zżydź 19Forma podstawowa: zżydzić
ździr 14Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źgają 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
źgali 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
źgała 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
źgało 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
źgały 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
źgamy 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
źgana 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
źganą 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
źgane 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
źgani 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
źgano 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
źgany 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
źgasz 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgnąć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
źgnął 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
źgnie 15Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
źgnij 17Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
źlebu 18Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
źleby 17Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
źrebi 15Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: źrebie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źrebu 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
źreby 16Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żerdź 18Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żyźni 18Forma podstawowa: żyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żyźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Wyrazy na literę ź o długości 6

baźkom 18Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
bądźby 24
bądźmy 23Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bądźże 25Forma podstawowa: być
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bliźni 17Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: bliźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
bluźni 19Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
błaźni 18Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
bodźca 18Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
bodźce 18Forma podstawowa: bodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
bodźcu 20Forma podstawowa: bodziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
bodźmy 19Forma podstawowa: bość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bodźże 21Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: bość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bojaźń 24Opis: uczucie strachu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bódźmy 23Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bódźże 25Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bruźdź 27Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
brzydź 18Forma podstawowa: brzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
budźmy 21Forma podstawowa: budzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
budźże 23Forma podstawowa: budzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
buźkom 20Forma podstawowa: buźka
Opis: złożony ze znaków tekstowych wyraz nastroju, używany głównie w komunikacji elektronicznej, zwykle przedstawia symboliczny grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
bździć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bździj 19Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bździł 19Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
bździn 17Forma podstawowa: bździna
Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
bździu 19Forma fleksyjna: burk
cedźmy 18Forma podstawowa: cedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
cedźże 20Forma podstawowa: cedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chabaź 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
chłodź 20Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chłódź 24Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
czeźli 16Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dobądź 22Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobodź 18Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobódź 22Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobudź 20Forma podstawowa: dobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogódź 22Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dogryź 18Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dojedź 18Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
domroź 16Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domróź 20Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
donudź 18Forma podstawowa: donudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopędź 21Forma podstawowa: dopędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doradź 16Forma podstawowa: doradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosadź 16Forma podstawowa: dosadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowędź 20Forma podstawowa: dowędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowidź 16Forma podstawowa: dowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dowieź 15Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowódź 20Forma podstawowa: dowodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźatak 17Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dźgają 23Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgali 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgała 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgało 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgały 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgamy 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgana 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dźganą 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dźgane 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dźgani 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dźgano 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dźgany 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dźgasz 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgnąć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dźgnął 23Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnie 17Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnij 19Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dźwięk 20Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźwiga 17Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigi 17Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźwigu 19Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fontaź 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
gańdźa 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
gańdźą 27Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
gańdźe 23Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
gańdźę 27Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
gańdźi 23Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
gańdźo 23Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
gawędź 21Forma podstawowa: gawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gaździ 17Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
gaźnik 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
gędźba 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
gędźbą 27Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
gędźbę 27Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
gędźbo 23Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
gędźby 24Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
gieźle 17Forma podstawowa: giezło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
gódźmy 23Forma podstawowa: godzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gódźże 25Forma podstawowa: godzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
grandź 17Forma podstawowa: grandzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
groźba 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
groźbą 22Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
groźbę 22Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
groźbo 18Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
groźby 19Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
groźmy 18Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
groźna 16Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
groźną 20Forma podstawowa: groźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
groźne 16Forma podstawowa: groźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
groźni 16Forma podstawowa: groźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
groźno 16Opis: wywołując, budząc uczucie grozy.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Forma fleksyjna: adja
groźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
groźże 20Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gróźmy 22Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
gróźże 24Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gruźle 19Forma podstawowa: gruzła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: gruzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: gruzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
gryźli 18Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
gryźmy 19Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gryźże 21Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
grząźć 25Forma podstawowa: grzęznąć
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
guźcem 20Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
guźcom 20Forma podstawowa: guziec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
guźców 23Forma podstawowa: guziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
gwoźdź 25Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gwóźdź 29Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
idźcie 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
idźmyż 21Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jadźmy 19Forma podstawowa: jadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jadźńa 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
jadźńą 27Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
jadźńe 23Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
jadźńę 27Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
jadźńi 23Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
jadźńo 23Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
jadźże 21Forma podstawowa: jadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jaźnią 20Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
jaźnie 16Forma podstawowa: jaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
jaźwca 17Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
jaźwce 17Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
jaźwcu 19Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
jaźwie 16Forma podstawowa: jaźwa
jaźwom 17Forma podstawowa: jaźwa
jedźmy 19Forma podstawowa: jechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jedźże 21Forma podstawowa: jechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jeździ 17Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
judźmy 21Forma podstawowa: judzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
judźże 23Forma podstawowa: judzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kadźmy 18Forma podstawowa: kadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
kadźże 20Forma podstawowa: kadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
kaźcie 16Forma podstawowa: kazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kaźmyż 21Forma podstawowa: kazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kaźnią 19Forma podstawowa: kaźń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
kaźnie 15Forma podstawowa: kaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
koźlak 17Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
koźlan 16Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
koźląt 21Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
koźlej 18Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
koźlim 17Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
koźlin 16Forma podstawowa: koźlina
Opis: kozie mięso.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
kuźnia 17Opis: warsztat kowalski.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
kuźnią 21Forma podstawowa: kuźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
kuźnic 18Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: kuźnice
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
kuźnie 17Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
kuźnię 21Forma podstawowa: kuźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
kuźnio 17Forma podstawowa: kuźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
labidź 18Forma podstawowa: labidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
leźcie 16Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
leźmyż 21Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
lędźwi 20Forma podstawowa: lędźwie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
liźnie 15Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
liźnij 17Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
lodźmy 18Forma podstawowa: lodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
lodźże 20Forma podstawowa: lodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
lódźmy 22Forma podstawowa: lodzić
lódźże 24Forma podstawowa: lodzić
ludźmi 19Forma podstawowa: człowiek
Opis: "osoba z pozytywnym wartościowaniem, taka, która ma najlepsze cechy gatunku ludzkiego, ""prawdziwy człowiek"", także: człowiek stworzony do czegoś, oddany jakiejś dziedzinie, mistrz czegoś."
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: ludzie
Opis: "co najmniej dwie osoby, supletywna forma liczby mnogiej rzeczownika ""człowiek""."
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p1
luźnej 19Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
luźnie 17Opis: bez sztywnych formuł, w sposób pozwalający się zrelaksować.
Forma fleksyjna: adv:pos
luźnym 19Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łabędź 23Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ładźmy 19Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ładźże 21Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagodź 19Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagódź 23Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łaźbca 19Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łaźbce 19Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łaźbcu 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łaźbin 18Forma podstawowa: łaźbiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łaźcem 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łaźcie 17Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łaźcom 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łaźców 21Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łaźmyż 22Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łaźnia 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łaźnią 20Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łaźnie 16Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łaźnię 20Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łaźnio 16Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łudźmy 21Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łudźże 23Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
marudź 18Forma podstawowa: marudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
maźnic 16Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maźnie 15Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
maźnij 17Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
modźmy 18Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
modźże 20Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
módźmy 22Forma podstawowa: modzić
módźże 24Forma podstawowa: modzić
mroźmy 17Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mroźna 15Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mroźną 19Forma podstawowa: mroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mroźne 15Forma podstawowa: mroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mroźni 15Forma podstawowa: mroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mroźno 15Opis: bardzo zimno, tak, że jest mróz.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adja
mroźny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mroźże 19Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mróźmy 21Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mróźże 23Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nabądź 21Forma podstawowa: nabyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nacedź 16Forma podstawowa: nacedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadwoź 15Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nadwóź 19Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nagroź 16Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagróź 20Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagryź 17Forma podstawowa: nagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
najedź 17Forma podstawowa: najechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nakadź 16Forma podstawowa: nakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
naleźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nanudź 17Forma podstawowa: nanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
napędź 20Forma podstawowa: napędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naradź 15Forma podstawowa: naradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
narodź 15Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naródź 19Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nasadź 15Forma podstawowa: nasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawieź 14Forma podstawowa: nawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawłaź 16Forma podstawowa: nawłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nazłaź 16Forma podstawowa: nazłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nazwoź 14Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nazwóź 18Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nieźle 15Opis: całkiem dobrze, przyzwoicie pod względem jakości.
Forma fleksyjna: adv:pos
nieźli 15Forma podstawowa: niezły
Opis: taki, który wyraża czyjąś całkiem pozytywną (w każdym razie nie taką, która jest negatywna) opinię, któremu jest nadane takie znaczenie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
nudźmy 19Forma podstawowa: nudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nudźże 21Forma podstawowa: nudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obejdź 19Forma podstawowa: obejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obgryź 19Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
objedź 19Forma podstawowa: objechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkadź 18Forma podstawowa: obkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obleźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oblodź 18Forma podstawowa: oblodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblódź 22Forma podstawowa: oblodzić
obmroź 17Forma podstawowa: obmrozić
obmróź 21Forma podstawowa: obmrozić
oboźna 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
oboźną 20Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
oboźne 16Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
oboźni 16Forma podstawowa: oboźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
oboźny 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
obradź 17Forma podstawowa: obradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrodź 17Forma podstawowa: obrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsadź 17Forma podstawowa: obsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwieź 16Forma podstawowa: obwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwódź 21Forma podstawowa: obwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
oczadź 16Forma podstawowa: oczadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odbądź 22Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odcedź 17Forma podstawowa: odcedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odejdź 18Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odgryź 18Forma podstawowa: odgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odjedź 18Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odlodź 17Forma podstawowa: odlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odlódź 21Forma podstawowa: odlodzić
odmroź 16Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmróź 20Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpędź 21Forma podstawowa: odpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odradź 16Forma podstawowa: odradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odrodź 16Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odródź 20Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsadź 16Forma podstawowa: odsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsądź 20Forma podstawowa: odsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwidź 16Forma podstawowa: odwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
odwieź 15Forma podstawowa: odwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwódź 20Forma podstawowa: odwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ogładź 19Forma podstawowa: ogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłodź 19Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłódź 23Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogrodź 17Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogródź 21Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opóźni 19Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osiądź 19Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłodź 17Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłódź 21Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostudź 18Forma podstawowa: ostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oźrebi 16Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
pełźli 18Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
pędźce 21Forma podstawowa: pędźka
pędźka 21
pędźką 25Forma podstawowa: pędźka
pędźkę 25Forma podstawowa: pędźka
pędźki 21Forma podstawowa: pędźka
pędźko 21Forma podstawowa: pędźka
pędźmy 22Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
pędźże 24Forma podstawowa: pędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
pierdź 16Forma podstawowa: pierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
piździ 16Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
płoźmy 19Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
płoźże 21Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
płóźmy 23Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
płóźże 25Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
pobądź 22Forma podstawowa: pobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobodź 18Forma podstawowa: pobość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pobódź 22Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pobudź 20Forma podstawowa: pobudzić
Opis: zintensyfikować za pomocą odpowiednich działań procesy biologiczne i psychiczne.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podleź 17Forma podstawowa: podleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podłaź 18Forma podstawowa: podłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
podwoź 16Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
podwóź 20Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
podźga 18Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
pogodź 18Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogódź 22Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogroź 17Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pogróź 21Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pogryź 18Forma podstawowa: pogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pojedź 18Forma podstawowa: pojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
połudź 20Forma podstawowa: połudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomroź 16Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomróź 20Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ponudź 18Forma podstawowa: ponudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
popędź 21Forma podstawowa: popędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poradź 16Forma podstawowa: poradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porodź 16Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poródź 20Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posadź 16Forma podstawowa: posadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posądź 20Forma podstawowa: posądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powadź 16Forma podstawowa: powadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powieź 15Forma podstawowa: powieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powięź 19Forma podstawowa: powięzić
Opis: błona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej zbitej, której zadaniem jest zewnętrzna osłona poszczególnych mięśni, grup mięśniowych i całej warstwy.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
powłaź 17Forma podstawowa: powłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
powódź 20Forma podstawowa: powodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
pozłaź 17Forma podstawowa: pozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozwoź 15Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozwóź 19Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pożydź 21Forma podstawowa: pożydzić
późnej 21Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
późnią 23Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
późnić 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
późnię 23Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
późnij 21Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
późnił 21Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
późnym 21Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
prządź 20Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przędź 20Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
pudźom 19Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
radźmy 17Forma podstawowa: radzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
radźże 19Forma podstawowa: radzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
raźcie 15Forma podstawowa: razić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
raźmyż 20Forma podstawowa: razić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
raźnej 16Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
raźnia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
raźnią 18Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
raźnie 14Opis: z energią, dziarsko, energicznie, żwawo.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
raźnię 18Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
raźnio 14Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
raźnym 16Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rodźmy 17Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rodźże 19Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rozleź 15Forma podstawowa: rozleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
rozłaź 16Forma podstawowa: rozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
rozwoź 14Forma podstawowa: rozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rozwóź 18Forma podstawowa: rozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ródźmy 21Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ródźże 23Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźba 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
rzeźbą 20Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
rzeźbę 20Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
rzeźbi 16Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbo 16Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
rzeźby 17Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
rzeźna 14Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
rzeźną 18Forma podstawowa: rzeźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
rzeźne 14Forma podstawowa: rzeźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
rzeźni 14Forma podstawowa: rzeźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
rzeźny 15Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
rzeźwa 14Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
rzeźwą 18Forma podstawowa: rzeźwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
rzeźwe 14Forma podstawowa: rzeźwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
rzeźwi 14Forma podstawowa: rzeźwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwo 14Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adja

Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest wypoczęty i pełen energii, gotowy do działania.
Forma fleksyjna: adv:pos
rzeźwy 15Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
rzęźmy 20Forma podstawowa: rzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
rzęźże 22Forma podstawowa: rzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
sadźca 16Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
sadźce 16Forma podstawowa: sadziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
sadźcu 18Forma podstawowa: sadziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
sadźmy 17Forma podstawowa: sadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
sadźże 19Forma podstawowa: sadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
sądźmy 21Forma podstawowa: sądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
sądźże 23Forma podstawowa: sądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
schodź 18Forma podstawowa: schodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
sierdź 15Forma podstawowa: sierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
skaźmy 17Forma podstawowa: skazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
skaźże 19Forma podstawowa: skazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
smrodź 16Forma podstawowa: smrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
smródź 20Forma podstawowa: smrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
spłódź 22Forma podstawowa: spłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spóźni 19Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
strudź 18Forma podstawowa: strudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
swadźb 17Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
szkodź 16Forma podstawowa: szkodzić
Opis: powodować negatywne skutki, prowadzić do powstania szkód.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śluźni 21Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śniedź 19Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
trzeźw 15Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubrudź 21Forma podstawowa: ubrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uchodź 20Forma podstawowa: uchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udźcem 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
udźcom 19Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
udźców 22Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
udźwig 19Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ugałęź 24Forma podstawowa: ugałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugładź 21Forma podstawowa: ugładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujdźmy 21Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ujdźże 23Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ujeźdź 27Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uleźli 18Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uleźmy 19Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uleźże 21Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uraźmy 18Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uraźże 20Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urządź 21Forma podstawowa: urządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzeźb 18Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usiądź 21Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
usiedź 17Forma podstawowa: usiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utrudź 20Forma podstawowa: utrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwiedź 17Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwoźmy 18Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwoźże 20Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwóźmy 22Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwóźże 24Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uździe 17Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
użyźni 21Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
wadźmy 17Forma podstawowa: wadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wadźże 19Forma podstawowa: wadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wchodź 18Forma podstawowa: wchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
weźcie 15Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
weźmie 15Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
weźmij 17Forma podstawowa: wziąć
weźmyż 20Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wędźmy 21Forma podstawowa: wędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wędźże 23Forma podstawowa: wędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
węźlic 20Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
wgryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
widźmy 17Forma podstawowa: widźma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
widźże 19Forma podstawowa: widzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wiedźm 16Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
wieźli 15Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
wieźmy 16Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wieźże 18Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
więźba 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
więźbą 24Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
więźbę 24Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
więźbo 20Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
więźby 21Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
więźli 19Forma podstawowa: więznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
więźmy 20Forma podstawowa: więzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
więźże 22Forma podstawowa: więzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wleźli 16Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
wleźmy 17Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wleźże 19Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
właźmy 18Forma podstawowa: włazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
właźże 20Forma podstawowa: włazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
wnijdź 17Forma podstawowa: wnijść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
woźcie 15Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
woźmyż 20Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
woźnej 16Forma podstawowa: woźna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
woźnym 16Forma podstawowa: woźna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
wódźmy 21Forma podstawowa: wodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wódźże 23Forma podstawowa: wodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wóźcie 19Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wóźmyż 24Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wraźmy 16Forma podstawowa: wrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wraźże 18Forma podstawowa: wrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wrzeźb 16Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wsiądź 19Forma podstawowa: wsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wstydź 17Forma podstawowa: wstydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wwiedź 15Forma podstawowa: wwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwieźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wwoźmy 16Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wwoźże 18Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wwóźmy 20Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wwóźże 22Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wybądź 22Forma podstawowa: wybyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wybudź 20Forma podstawowa: wybudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wycedź 17Forma podstawowa: wycedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygodź 18Forma podstawowa: wygodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wygódź 22Forma podstawowa: wygodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wygryź 18Forma podstawowa: wygryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyjedź 18Forma podstawowa: wyjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wykadź 17Forma podstawowa: wykadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wyłudź 20Forma podstawowa: wyłudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wymodź 17Forma podstawowa: wymodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wymódź 21Forma podstawowa: wymodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wymroź 16Forma podstawowa: wymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wymróź 20Forma podstawowa: wymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wynudź 18Forma podstawowa: wynudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wypędź 21Forma podstawowa: wypędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyrodź 16Forma podstawowa: wyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyródź 20Forma podstawowa: wyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyrzęź 19Forma podstawowa: wyrzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysadź 16Forma podstawowa: wysadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysądź 20Forma podstawowa: wysądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywieź 15Forma podstawowa: wywieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywódź 20Forma podstawowa: wywodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wzbudź 19Forma podstawowa: wzbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wzejdź 17Forma podstawowa: wzejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zabodź 17Forma podstawowa: zabość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zabóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zabódź 21Forma podstawowa: zabóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zadźga 17Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zagroź 16Forma podstawowa: zagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zagróź 20Forma podstawowa: zagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zagryź 17Forma podstawowa: zagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zajedź 17Forma podstawowa: zajechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zakadź 16Forma podstawowa: zakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zaleźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zalodź 16Forma podstawowa: zalodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zalódź 20Forma podstawowa: zalodzić
zamroź 15Forma podstawowa: zamrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zamróź 19Forma podstawowa: zamrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zanudź 17Forma podstawowa: zanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zapędź 20Forma podstawowa: zapędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaradź 15Forma podstawowa: zaradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zaródź 19Forma podstawowa: zarodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zarzęź 18Forma podstawowa: zarzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zasadź 15Forma podstawowa: zasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasądź 19Forma podstawowa: zasądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawadź 15Forma podstawowa: zawadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zawęźl 19Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawieź 14Forma podstawowa: zawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawódź 19Forma podstawowa: zawodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zaźgać 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaźgaj 18Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaźgał 18Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgam 17Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zaźgań 22Forma podstawowa: zaźgać
zaźreb 16Forma podstawowa: zaźrebić
zażydź 20Forma podstawowa: zażydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbluźń 25Forma podstawowa: zbluźnić
zbłądź 23Forma podstawowa: zbłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zbrudź 19Forma podstawowa: zbrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdradź 16Forma podstawowa: zdradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zeźleń 21Forma podstawowa: zeźlić
zeźlić 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zeźlij 17Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zeźlił 17Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zgładź 19Forma podstawowa: zgładzić
Opis: zamordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zjeźdź 25Forma podstawowa: zjeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zleźli 16Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zleźmy 17Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zleźże 19Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zluźni 17Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
złaźmy 18Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
złaźże 20Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmierź 15Forma podstawowa: zmierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
znajdź 17Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: znajść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znawoź 14Forma podstawowa: znawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znawóź 18Forma podstawowa: znawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zohydź 18Forma podstawowa: zohydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zraźmy 16Forma podstawowa: zrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zraźże 18Forma podstawowa: zrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zrządź 19Forma podstawowa: zrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zrzędź 19Forma podstawowa: zrzędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
zsiądź 19Forma podstawowa: zsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
zwęźmy 20Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwęźże 22Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwiedź 15Forma podstawowa: zwiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwieźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwięźl 19Forma podstawowa: zwięźla
zwoźmy 16Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zwoźże 18Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zwóźmy 20Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zwóźże 22Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ździra 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ździrą 19Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ździrę 19Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ździro 15Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ździry 16Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źdźbeł 27Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źdźble 26Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
źdźbła 27Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źdźbło 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źdźbłu 29Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
źgacie 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
źgając 23Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
źgajmy 20Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
źgajże 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałam 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałaś 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałby 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałem 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałeś 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
źganej 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
źgania 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganie 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganiu 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganym 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
źgnęli 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęła 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęło 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęły 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
źgnięć 25Forma podstawowa: źgnąć
źlebem 18Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
źlebie 17Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
źlebom 18Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
źlebów 21Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
źrebak 17Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
źrebca 17Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
źrebce 17Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
źrebcu 19Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źrebem 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
źrebią 20Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
źrebic 17Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źrebić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
źrebie 16Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źrebię 20Forma podstawowa: źrebić
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
źrebił 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
źrebmy 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
źrebna 16Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źrebną 20Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źrebne 16Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źrebni 16Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źrebny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źrebom 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
źrebów 20Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
źrebże 20Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
źrenic 15Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źróbek 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źróbka 21Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źróbki 21Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źróbku 23Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źródeł 21Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źródle 20Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
źródła 21Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źródło 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źródłu 23Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żołądź 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żydźmy 22Forma podstawowa: żydzić
żydźże 24Forma podstawowa: żydzić
żyźnic 20Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyźnie 19Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Wyrazy na literę ź o długości 7

baźkach 21Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
baźkami 19Forma podstawowa: baźka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
bądźbym 26Forma podstawowa: bądźby
bądźbyś 29Forma podstawowa: bądźby
bądźcie 23Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
bądźmyż 28Forma podstawowa: być
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
biedźmy 20Forma podstawowa: biedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
biedźże 22Forma podstawowa: biedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
bliźnia 18Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
bliźnią 22Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: bliźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
bliźnić 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
bliźnie 18Forma podstawowa: blizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: bliźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
bliźnię 22Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
bliźnij 20Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
bliźnił 20Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
bliźnim 19Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: bliźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
bluźnią 24Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
bluźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bluźnie 20Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
bluźnię 24Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
bluźnij 22Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl

Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bluźnił 22Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
bluźńmy 28Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bluźńże 30Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
błaźnią 23Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
błaźnić 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
błaźnie 19Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
błaźnię 23Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
błaźnij 21Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
błaźnił 21Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
błądźmy 26Forma podstawowa: błądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
błądźże 28Forma podstawowa: błądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bodźcem 20Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
bodźcie 19Forma podstawowa: bość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bodźcom 20Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
bodźców 23Forma podstawowa: bodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
bodźcuj 23Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bodźmyż 24Forma podstawowa: bość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bojaźni 19Forma podstawowa: bojaźń
Opis: uczucie strachu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
bódźcie 23Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bódźmyż 28Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bredźmy 20Forma podstawowa: bredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bredźże 22Forma podstawowa: bredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
brodźca 19Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
brodźce 19Forma podstawowa: brodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
brodźcu 21Forma podstawowa: brodziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
brodźmy 20Forma podstawowa: brodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
brodźże 22Forma podstawowa: brodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
brudźmy 22Forma podstawowa: brudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
brudźże 24Forma podstawowa: brudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bruździ 20Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
bryźnie 18Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
bryźnij 20Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
budźcie 21Forma podstawowa: budzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
budźmyż 26Forma podstawowa: budzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
buźkach 23Forma podstawowa: buźka
Opis: złożony ze znaków tekstowych wyraz nastroju, używany głównie w komunikacji elektronicznej, zwykle przedstawia symboliczny grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
buźkami 21Forma podstawowa: buźka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
bździak 19Opis: o niegrzecznym młodym człowieku, gówniarz.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
bździli 19Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
bździła 20Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
bździło 20Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
bździły 21Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
bździmy 20Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
bździna 18Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
bździną 22Forma podstawowa: bździna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
bździnę 22Forma podstawowa: bździna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
bździno 18Forma podstawowa: bździna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
bździny 19Forma podstawowa: bździna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
bździsz 18Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
cedźcie 18Forma podstawowa: cedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
cedźmyż 23Forma podstawowa: cedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chodźmy 21Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
chodźże 23Forma podstawowa: chodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
chudźca 22Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
chudźce 22Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
chudźcu 24Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
chudźmy 23Forma podstawowa: chudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chudźże 25Forma podstawowa: chudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
czadźmy 19Forma podstawowa: czadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
czadźże 21Forma podstawowa: czadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
czeladź 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
czeźnij 18Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dobrudź 21Forma podstawowa: dobrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dochodź 20Forma podstawowa: dochodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dogładź 21Forma podstawowa: dogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogrodź 19Forma podstawowa: dogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogródź 23Forma podstawowa: dogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dojdźmy 21Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dojdźże 23Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doleźli 18Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
doleźmy 19Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
doleźże 21Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dołaźmy 20Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dołaźże 22Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doraźna 16Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
doraźną 20Forma podstawowa: doraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
doraźne 16Forma podstawowa: doraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
doraźni 16Forma podstawowa: doraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
doraźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dorzeźb 18Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosiądź 21Forma podstawowa: dosiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosiedź 17Forma podstawowa: dosiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dosłodź 19Forma podstawowa: dosłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosłódź 23Forma podstawowa: dosłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dostudź 20Forma podstawowa: dostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dośledź 22Forma podstawowa: dośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowiedź 17Forma podstawowa: dowieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dowoźmy 18Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dowoźże 20Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dowóźmy 22Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dowóźże 24Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dziumdź 20Forma podstawowa: dziumdzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dźatace 18Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dźataka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dźataką 22Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dźatakę 22Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dźataki 18Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dźatako 18Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dźgacie 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgając 25Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dźgajmy 22Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgajże 24Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgałam 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgałaś 24Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgałby 23Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgałem 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgałeś 24Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
dźganej 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
dźgania 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźganie 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźganiu 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźganym 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dźgnęli 23Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnęła 24Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnęło 24Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnęły 25Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnięć 27Forma podstawowa: dźgnąć
dźinizm 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźwięcz 21Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dźwięki 21Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźwięku 23Forma podstawowa: dźwięk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dźwigać 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dźwigaj 20Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźwigał 20Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigam 19Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dźwigań 24Forma podstawowa: dźwigać
dźwigar 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźwigną 22Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dźwignę 22Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dźwigni 18Forma podstawowa: dźwignia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dźwigom 19Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dźwigów 22Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
francuź 22Forma podstawowa: francuzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fręźlic 25Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gałęźmi 24Forma podstawowa: gałąź
Opis: fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
gańdźom 25Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
gardźmy 20Forma podstawowa: gardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gardźże 22Forma podstawowa: gardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gawiedź 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gaździć 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gaździe 18Forma podstawowa: gazda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
gaździj 20Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gaździł 20Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
gaździn 18Forma podstawowa: gaździna
Opis: żona gazdy, góralka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gaźnika 18Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
gaźniki 18Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
gaźniku 20Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
gędźbie 24Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gędźbom 25Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: gędźby
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ględźmy 25Forma podstawowa: ględzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ględźże 27Forma podstawowa: ględzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gładźmy 22Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gładźże 24Forma podstawowa: gładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
głodźmy 22Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
głodźże 24Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
głódźmy 26Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
głódźże 28Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gnieźdź 26Forma podstawowa: gnieździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
goździk 19Opis: kwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
gódźcie 23Forma podstawowa: godzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gódźmyż 28Forma podstawowa: godzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
grodźmy 20Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
grodźże 22Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gromadź 19Forma podstawowa: gromadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
groźbie 19Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
groźbom 20Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
groźcie 18Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
groźmyż 23Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
groźnej 19Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
groźnie 17Opis: w sposób niebezpieczny, niosąc zagrożenie.
Forma fleksyjna: adv:pos
groźnym 19Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
gródźmy 24Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gródźże 26Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gróźcie 22Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
gróźmyż 27Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
gruźlic 21Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gruźlik 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
gryźcie 19Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gryźmyż 24Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
grzęźli 22Forma podstawowa: grzęznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
guźcach 23Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
guźcami 21Forma podstawowa: guziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
guźcowi 20Forma podstawowa: guziec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
gwoździ 18Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
idźcież 21Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jadźcie 19Forma podstawowa: jadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jadźmyż 24Forma podstawowa: jadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jadźńom 25Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
jaźniom 18Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
jaźwach 20Forma podstawowa: jaźwa
jaźwami 18Forma podstawowa: jaźwa
jaźwcem 19Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
jaźwcom 19Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
jaźwców 22Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
jaźwiec 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
jedźcie 19Forma podstawowa: jechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jedźmyż 24Forma podstawowa: jechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jeździć 23Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jeździe 18Forma podstawowa: jazda
Opis: w slangu młodzieżowym szaleństwo, sytuacja, w której odnosi się wrażenie, że bieg wydarzeń wyprzedza percepcję uczestników, czasem dzieje się tak pod wpływem środków odurzających.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
jeździj 20Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jeździk 19
jeździł 20Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
jeźdźca 27Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
jeźdźce 27Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
jeźdźcu 29Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
jeźdźcy 28Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
jeźdźmy 28Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jeźdźże 30Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
judźcie 21Forma podstawowa: judzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
judźmyż 26Forma podstawowa: judzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kadźcie 18Forma podstawowa: kadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
kadźmyż 23Forma podstawowa: kadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
kaźcież 21Forma podstawowa: kazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kaźniom 17Forma podstawowa: kaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
kładźmy 21Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kładźże 23Forma podstawowa: kłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kniaźmy 18Forma podstawowa: kniazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
kniaźże 20Forma podstawowa: kniazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
koźlaka 18Forma podstawowa: koźlak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
koźlaki 18Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
koźlaku 20Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
koźlany 18Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
koźlarz 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
koźlego 19Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
koźlemu 20Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
koźlęca 22Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
koźlęcą 26Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
koźlęce 22Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
koźlęcy 23Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
koźlęta 22Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
koźlich 20Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
koźlimi 18Forma podstawowa: koźli
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
koźlina 17Opis: kozie mięso.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
koźliną 21Forma podstawowa: koźlina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
koźlinę 21Forma podstawowa: koźlina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
koźlino 17Forma podstawowa: koźlina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
koźliny 18Forma podstawowa: koźlina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
krawędź 21Opis: sytuacja skrajna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
krzywdź 18Forma podstawowa: krzywdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kuźnica 19Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
kuźnicą 23Forma podstawowa: kuźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
kuźnice 19Forma podstawowa: kuźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
kuźnicę 23Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
kuźnico 19Forma podstawowa: kuźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
kuźnicy 20Forma podstawowa: kuźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: kuźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
kuźniom 19Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
labiedź 19Forma podstawowa: labiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
leiźnie 16Forma podstawowa: leizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
leźcież 21Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
leźliby 20Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: liźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
lędźwie 21Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
liźnięć 25Forma podstawowa: liznąć
lodźcie 18Forma podstawowa: lodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
lodźmyż 23Forma podstawowa: lodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
lódźcie 22Forma podstawowa: lodzić
lódźmyż 27Forma podstawowa: lodzić
luźnego 20Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
luźnemu 21Forma podstawowa: luźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
luźniej 20Forma podstawowa: luźnie
Opis: bez sztywnych formuł, w sposób pozwalający się zrelaksować.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: luźno
Opis: tak, że nie przylega do ciała, ma duży rozmiar, jest obszerne.
Forma fleksyjna: adv:com
luźność 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
luźnych 22Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
luźnymi 20Forma podstawowa: luźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ładźcie 19Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ładźmyż 24Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łaźbcem 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łaźbcom 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łaźbców 24Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łaźbiec 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łaźbiny 20Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łaźcach 21Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
łaźcami 19Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
łaźcież 22Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łaźcowi 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łaźniom 18Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łudźcie 21Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łudźmyż 26Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
maździe 17Forma podstawowa: mazda
Opis: samochód marki Mazda.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
maźnica 17Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maźnicą 21Forma podstawowa: maźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maźnice 17Forma podstawowa: maźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
maźnicę 21Forma podstawowa: maźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maźnico 17Forma podstawowa: maźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
maźnicy 18Forma podstawowa: maźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
maźnięć 25Forma podstawowa: maznąć
mendźmy 19Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
mendźże 21Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mierźli 17Forma podstawowa: mierznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mierźmy 18Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
mierźże 20Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
modźcie 18Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
modźmyż 23Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
módźcie 22Forma podstawowa: modzić
módźmyż 27Forma podstawowa: modzić
mroźcie 17Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mroźmyż 22Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mroźnej 18Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mroźnia 16Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mroźnią 20Forma podstawowa: mroźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mroźnie 16Forma podstawowa: mroźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Opis: bardzo zimno, tak, że jest mróz.
Forma fleksyjna: adv:pos
mroźnię 20Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mroźnio 16Forma podstawowa: mroźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mroźnym 18Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mróźcie 21Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mróźmyż 26Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nabiedź 18Forma podstawowa: nabiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nabluźń 26Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabłądź 24Forma podstawowa: nabłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nabredź 18Forma podstawowa: nabredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabrudź 20Forma podstawowa: nabrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nabździ 18Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
nachodź 19Forma podstawowa: nachodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
nadejdź 19Forma podstawowa: nadejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nadgryź 19Forma podstawowa: nadgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadjaźń 24Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nadjedź 19Forma podstawowa: nadjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nadwieź 16Forma podstawowa: nadwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagrodź 18Forma podstawowa: nagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagródź 22Forma podstawowa: nagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagryźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
najdźmy 20Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: najść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
najdźże 22Forma podstawowa: najść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
najeźdź 26Forma podstawowa: najeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nakładź 19Forma podstawowa: nakłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naleźli 17Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
naleźmy 18Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naleźże 20Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nałaźmy 19Forma podstawowa: nałazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
nałaźże 21Forma podstawowa: nałazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
napłódź 23Forma podstawowa: napłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naraźmy 17Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naraźże 19Forma podstawowa: narazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
narządź 20Forma podstawowa: narządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nasiądź 20Forma podstawowa: nasiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nasiedź 16Forma podstawowa: nasiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
naszydź 17Forma podstawowa: naszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
natrudź 19Forma podstawowa: natrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawiedź 16Forma podstawowa: nawiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nawieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawieźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawoźmy 17Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nawoźże 19Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawóźmy 21Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nawóźże 23Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawywoź 16Forma podstawowa: nawywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nawywóź 20Forma podstawowa: nawywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nieźgań 23Forma podstawowa: źgać
niźliby 19
nudźcie 19Forma podstawowa: nudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nudźmyż 24Forma podstawowa: nudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obądźmy 24Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
obądźże 26Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
obchodź 21Forma podstawowa: obchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obgryźć 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
objeźdź 28Forma podstawowa: objeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblaźli 19Forma podstawowa: oblazły
Opis: taki, który oblazł, stracił swoją wierzchnią warstwę.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obleźli 19Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obleźmy 20Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obleźże 22Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obluźni 20Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obłaźmy 21Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obłaźże 23Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obmierź 18Forma podstawowa: obmierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oboźnej 19Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
oboźnym 19Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
obraźmy 19Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obraźże 21Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrządź 22Forma podstawowa: obrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrzydź 19Forma podstawowa: obrzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsiądź 22Forma podstawowa: obsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obudźmy 22Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obudźże 24Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwiedź 18Forma podstawowa: obwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwieźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwoźmy 19Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obwoźna 17Forma podstawowa: obwoźny
Opis: o wydarzeniu, działaniu - taki, który przemieszcza się z miejsca na miejsce i ma charakter społeczny, np. handel obwoźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obwoźną 21Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obwoźne 17Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
obwoźni 17Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obwoźny 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
obwoźże 21Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obwóźmy 23Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obwóźże 25Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ochłodź 21Forma podstawowa: ochłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ochłódź 25Forma podstawowa: ochłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odchodź 20Forma podstawowa: odchodzić
Opis: stopniowo rezygnować z czegoś, wycofywać się, odstępować.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
odchudź 22Forma podstawowa: odchudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgałęź 24Forma podstawowa: odgałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
odgrodź 19Forma podstawowa: odgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgródź 23Forma podstawowa: odgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkaźmy 19Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odkaźże 21Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odleźli 18Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
odleźmy 19Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odleźże 21Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odłaźmy 20Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
odłaźże 22Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
odmłódź 24Forma podstawowa: odmłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odnajdź 19Forma podstawowa: odnaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odraźmy 18Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odraźże 20Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsiedź 17Forma podstawowa: odsiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwiedź 17Forma podstawowa: odwiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: odwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odwoźmy 18Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
odwoźże 20Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odwóźmy 22Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
odwóźże 24Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odżelaź 21Forma podstawowa: odżelazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogryźli 19Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ogryźmy 20Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogryźże 22Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okadźmy 19Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okadźże 21Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olodźmy 19Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
olodźże 21Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olódźmy 23Forma podstawowa: olodzić
olódźże 25Forma podstawowa: olodzić
omarźli 17Forma podstawowa: omarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: omarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
opaźnia 16Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opędźmy 23Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
opędźże 25Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opóźnia 20Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźnią 24Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opóźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opóźnię 24Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opóźnij 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opóźnił 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oprządź 21Forma podstawowa: oprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oprzędź 21Forma podstawowa: oprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
orzeźwi 15Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osadźca 17Opis: założyciel osady, ten, kto sprawdza osadników.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
osadźcą 21Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
osadźce 17Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
osadźcę 21Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
osadźco 17Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
osadźcy 18Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
osadźmy 18Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osadźże 20Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osądźmy 22Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osądźże 24Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośliźle 21Forma podstawowa: oślizły
Opis: o człowieku: taki, któremu nie należy ufać, taki, który jest godny pogardy.
ośliźli 21Forma podstawowa: oślizły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: ośliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
otrzeźw 16Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
owędźmy 22Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
owędźże 24Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oźrebią 21Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
oźrebić 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
oźrebię 21Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
oźrebił 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
oźrebmy 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
oźrebże 21Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
paskudź 20Forma podstawowa: paskudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
pełźnie 18Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
pełźnij 20Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
pędźcie 22Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
pędźkom 23Forma podstawowa: pędźka
pędźmyż 27Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
piździć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
piździe 17Forma podstawowa: pizda
Opis: głupia, wredna kobieta.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
piździj 19Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
piździł 19Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
piźdźmy 27Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
piźdźże 29Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
płoźcie 19Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
płoźmyż 24Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
płódźmy 25Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
płódźże 27Forma podstawowa: płodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
płóźcie 23Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
płóźmyż 28Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
pobiedź 19Forma podstawowa: pobiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobluźń 27Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobłądź 25Forma podstawowa: pobłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobrudź 21Forma podstawowa: pobrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pochodź 20Forma podstawowa: pochodzić
Opis: spędzić czas chodząc
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podejdź 20Forma podstawowa: podejść
Opis: oszukać kogoś, stwarzając początkowo pozory uczciwego, zaskoczyć kogoś zmianą sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podgryź 20Forma podstawowa: podgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podjedź 20Forma podstawowa: podjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podjudź 22Forma podstawowa: podjudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podkadź 19Forma podstawowa: podkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podleźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
podmroź 18Forma podstawowa: podmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podmróź 22Forma podstawowa: podmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podpędź 23Forma podstawowa: podpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podsadź 18Forma podstawowa: podsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podwędź 22Forma podstawowa: podwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podwieź 17Forma podstawowa: podwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podwięź 21Opis: metalowe okucie służące do mocowania want lub innych lin olinowania stałego do kadłuba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
podźgać 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podźgaj 21Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podźgał 21Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
podźgam 20Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
podźgań 25Forma podstawowa: podźgać
pogardź 19Forma podstawowa: pogardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poględź 24Forma podstawowa: poględzić
pogładź 21Forma podstawowa: pogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogłodź 21Forma podstawowa: pogłodzić
pogłódź 25Forma podstawowa: pogłodzić
pogrodź 19Forma podstawowa: pogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogródź 23Forma podstawowa: pogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pojeźdź 27Forma podstawowa: pojeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pokaźna 17Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
pokaźną 21Forma podstawowa: pokaźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
pokaźne 17Forma podstawowa: pokaźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
pokaźni 17Forma podstawowa: pokaźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
pokaźny 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
pokładź 20Forma podstawowa: pokłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poleźli 18Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
poleźmy 19Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
poleźże 21Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poluźni 19Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
połaźmy 20Forma podstawowa: połazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
połaźże 22Forma podstawowa: połazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poodłaź 19Forma podstawowa: poodłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poodwoź 17Forma podstawowa: poodwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poodwóź 21Forma podstawowa: poodwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poraźmy 18Forma podstawowa: porazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poraźna 16Forma podstawowa: poraźny
Opis: w medycynie: związany z porażeniem (niedowładem), np. objaw poraźny, objaw karkowo-poraźny, składnik poraźny zaburzenia myotonicznego, chód kurczowo-poraźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
poraźną 20Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
poraźne 16Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
poraźni 16Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
poraźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
poraźże 20Forma podstawowa: porazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porządź 21Forma podstawowa: porządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porzeźb 18Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posiądź 21Forma podstawowa: posiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posiedź 17Forma podstawowa: posiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
posłodź 19Forma podstawowa: posłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posłódź 23Forma podstawowa: posłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poszydź 18Forma podstawowa: poszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pośledź 22Forma podstawowa: pośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
potrudź 20Forma podstawowa: potrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pouwodź 19Forma podstawowa: pouwodzić
powiedź 17Forma podstawowa: powieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
powoźmy 18Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powoźże 20Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powóźmy 22Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powóźże 24Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powyłaź 19Forma podstawowa: powyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
powywoź 17Forma podstawowa: powywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powywóź 21Forma podstawowa: powywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozawoź 16Forma podstawowa: pozawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozawóź 20Forma podstawowa: pozawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozbądź 23Forma podstawowa: pozbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
pozwodź 17Forma podstawowa: pozwodzić
pozwódź 21Forma podstawowa: pozwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pójdźce 24Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
pójdźka 24Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
pójdźką 28Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
pójdźkę 28Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
pójdźki 24Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
pójdźko 24Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
pójdźmy 25Forma podstawowa: pójść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pójdźże 27Forma podstawowa: pójść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
późnawa 20Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
późnawą 24Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
późnawe 20Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
późnawi 20Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
późnawo 20Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adja
późnawy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
późnego 22Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
późnemu 23Forma podstawowa: późny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
późniąc 25Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
później 22Forma podstawowa: późno
Opis: będąc w dość zaawansowanym wieku.
Forma fleksyjna: adv:com
późnień 26Forma podstawowa: późnić
późnili 21Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
późniła 22Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
późniło 22Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
późniły 23Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
późnimy 22Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
późnisz 20Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
późność 29Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
późnych 24Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
późnymi 22Forma podstawowa: późny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
pradźni 17Forma podstawowa: pradźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
prowadź 17Forma podstawowa: prowadzić
Opis: żyć jakoś, mieć jakiś styl bycia.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przejdź 19Forma podstawowa: przejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
przeleź 17Forma podstawowa: przeleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przełaź 18Forma podstawowa: przełazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przeraź 16Forma podstawowa: przerazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewęź 20Forma podstawowa: przewęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewoź 16Forma podstawowa: przewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przewóź 20Forma podstawowa: przewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przyjdź 20Forma podstawowa: przyjść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przyleź 18Forma podstawowa: przyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przyłaź 19Forma podstawowa: przyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
przywoź 17Forma podstawowa: przywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przywóź 21Forma podstawowa: przywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
pudźach 22Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
pudźami 20Forma podstawowa: pudźa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
radźcie 17Forma podstawowa: radzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
radźmyż 22Forma podstawowa: radzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
radźput 20Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
raźcież 20Forma podstawowa: razić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
raźnego 17Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
raźnemu 18Forma podstawowa: raźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
raźniej 17Forma podstawowa: raźnie
Opis: z energią, dziarsko, energicznie, żwawo.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: raźno
Forma fleksyjna: adv:com
raźniom 16Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
raźność 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
raźnych 19Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
raźnymi 17Forma podstawowa: raźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
rodźcie 17Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
rodźmyż 22Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rozbudź 20Forma podstawowa: rozbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozejdź 18Forma podstawowa: rozejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
rozeźla 16Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlą 20Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
rozeźlę 20Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
rozeźli 16Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
rozgryź 18Forma podstawowa: rozgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozjedź 18Forma podstawowa: rozjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
rozmroź 16Forma podstawowa: rozmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozmróź 20Forma podstawowa: rozmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozpędź 21Forma podstawowa: rozpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozrodź 16Forma podstawowa: rozrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozródź 20Forma podstawowa: rozrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozsadź 16Forma podstawowa: rozsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozsądź 20Forma podstawowa: rozsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozwieź 15Forma podstawowa: rozwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozwódź 20Forma podstawowa: rozwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ródźcie 21Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ródźmyż 26Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rządźmy 22Forma podstawowa: rządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rządźże 24Forma podstawowa: rządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźbią 21Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbić 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rzeźbie 17Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
rzeźbię 21Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźbij 19Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźbił 19Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbmy 19Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźbom 18Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
rzeźbże 21Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźnej 17Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
rzeźnia 15Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
rzeźnią 19Forma podstawowa: rzeźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
rzeźnie 15Forma podstawowa: rzeźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
rzeźnię 19Forma podstawowa: rzeźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
rzeźnik 16Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
rzeźnio 15Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
rzeźnym 17Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rzeźwej 17Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
rzeźwią 19Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rzeźwię 19Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźwij 17Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźwił 17Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwym 17Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rzęźcie 20Forma podstawowa: rzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
rzęźmyż 25Forma podstawowa: rzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
sadźcem 18Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
sadźcie 17Forma podstawowa: sadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
sadźcom 18Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
sadźców 21Forma podstawowa: sadziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
sadźmyż 22Forma podstawowa: sadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
sądźcie 21Forma podstawowa: sądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
sądźmyż 26Forma podstawowa: sądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
scedźmy 19Forma podstawowa: scedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
scedźże 21Forma podstawowa: scedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
schłodź 21Forma podstawowa: schłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
schłódź 25Forma podstawowa: schłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sczeźli 17Forma podstawowa: sczeznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: sczezły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
siądźmy 22Forma podstawowa: siąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
siądźże 24Forma podstawowa: siąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
siedźmy 18Forma podstawowa: siedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
siedźże 20Forma podstawowa: siedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
skaźcie 17Forma podstawowa: skazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
skaźmyż 22Forma podstawowa: skazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
słodźmy 20Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
słodźże 22Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
słódźmy 24Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
słódźże 26Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
spaźnia 16Forma podstawowa: spaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
spełźli 19Forma podstawowa: spełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: spełzły
Opis: taki, który w wyniku utraty wyrazistości, intensywności barwy (barw) sprawia wrażenie pozbawionego konkretnej, dającej się jednoznacznie określić barwy, wypłowialy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
spędźmy 23Forma podstawowa: spędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
spędźże 25Forma podstawowa: spędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spóźnia 20Forma podstawowa: spóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
spóźnią 24Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
spóźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
spóźnię 24Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
spóźnij 22Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
spóźnił 22Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
sprawdź 17Forma podstawowa: sprawdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sprządź 21Forma podstawowa: sprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sprzędź 21Forma podstawowa: sprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
studźmy 21Forma podstawowa: studzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
studźże 23Forma podstawowa: studzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
swadźba 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
swadźbą 22Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
swadźbę 22Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
swadźbo 18Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
swadźby 19Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
swędźmy 22Forma podstawowa: swędzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: swędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
swędźże 24Forma podstawowa: swędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: swędzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
szadźmy 18Forma podstawowa: szadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
szadźże 20Forma podstawowa: szadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
szczędź 21Forma podstawowa: szczędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
szydźmy 19Forma podstawowa: szydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
szydźże 21Forma podstawowa: szydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śledźmy 23Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śledźże 25Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śliźnie 20Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl

Forma podstawowa: ślizno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
śliźnij 22Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
śluźnia 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śluźnią 26Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śluźnie 22Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śluźnię 26Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śluźnio 22Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmierdź 21Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
trudźmy 21Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trudźże 23Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tryźnie 17Forma podstawowa: tryzna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trzeźwa 16Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trzeźwą 20Forma podstawowa: trzeźwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trzeźwe 16Forma podstawowa: trzeźwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
trzeźwi 16Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
trzeźwo 16Opis: tak, że nie jest pijany.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Forma fleksyjna: adja
trzeźwy 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
twierdź 17Forma podstawowa: twierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubądźmy 26Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ubądźże 28Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ubodźmy 22Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubodźże 24Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubódźmy 26Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubódźże 28Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udźcach 22Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
udźcami 20Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
udźcowi 19Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
udźwigi 20Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
udźwigu 22Forma podstawowa: udźwig
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ugódźmy 26Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugódźże 28Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugryźli 21Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ugryźmy 22Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugryźże 24Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugrząźć 28Forma podstawowa: ugrzęznąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ujdźcie 21Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
ujdźmyż 26Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ujedźmy 22Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujedźże 24Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujeździ 20Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uleźcie 19Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uleźmyż 24Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uładźmy 22Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uładźże 24Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułagodź 22Forma podstawowa: ułagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułagódź 26Forma podstawowa: ułagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umarźli 19Forma podstawowa: umarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: umarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
unudźmy 22Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
unudźże 24Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upędźmy 25Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upędźże 27Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprządź 23Forma podstawowa: uprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprzedź 19Forma podstawowa: uprzedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprzędź 23Forma podstawowa: uprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uradźmy 20Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uradźże 22Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uraźcie 18Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uraźmyż 23Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urodźmy 20Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urodźże 22Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uródźmy 24Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uródźże 26Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzeźbi 19Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usadźmy 20Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
usadźże 22Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uszkodź 19Forma podstawowa: uszkodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utwardź 19Forma podstawowa: utwardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uweźmie 18Forma podstawowa: uwziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
uweźmij 20Forma podstawowa: uwziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uwędźmy 24Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwędźże 26Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwieźli 18Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uwieźmy 19Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwieźże 21Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwięźli 22Forma podstawowa: uwięzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: uwięznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
uwięźmy 23Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwięźże 25Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwodźmy 20Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
uwodźże 22Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
uwoźcie 18Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
uwoźmyż 23Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwódźmy 24Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwódźże 26Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwóźcie 22Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
uwóźmyż 27Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
użyźnia 22Forma podstawowa: użyźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
użyźnią 26Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użyźnić 27Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użyźnię 26Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
użyźnij 24Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
użyźnił 24Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
wadźcie 17Forma podstawowa: wadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wadźmyż 22Forma podstawowa: wadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wejdźmy 20Forma podstawowa: wejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wejdźże 22Forma podstawowa: wejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
weźcież 20Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wędźcie 21Forma podstawowa: wędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wędźmyż 26Forma podstawowa: wędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
węźlica 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
węźlicą 25Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
węźlice 21Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
węźlicę 25Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
węźlico 21Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
węźlicy 22Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
wgryźli 19Forma podstawowa: wgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
wgryźmy 20Forma podstawowa: wgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
wgryźże 22Forma podstawowa: wgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
widźcie 17Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
widźmyż 22Forma podstawowa: widzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wiedźma 17Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
wiedźmą 21Forma podstawowa: wiedźma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
wiedźmę 21Forma podstawowa: wiedźma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
wiedźmi 17Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
wiedźmo 17Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
wiedźmy 18Forma podstawowa: wiedźma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wiedźże 20Forma podstawowa: wieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wieźcie 16Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wieźmyż 21Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
więźbie 21Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
więźbom 22Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
więźcie 20Forma podstawowa: więzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
więźmyż 25Forma podstawowa: więzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
więźnia 19Forma podstawowa: więzień
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
więźnie 19Forma podstawowa: więzień
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: więznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
więźnij 21Forma podstawowa: więznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
więźniu 21Forma podstawowa: więzień
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
wjedźmy 20Forma podstawowa: wjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wjedźże 22Forma podstawowa: wjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wleźcie 17Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
wleźmyż 22Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
właźcie 18Forma podstawowa: włazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
właźmyż 23Forma podstawowa: włazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
wmarźli 17Forma podstawowa: wmarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: wmarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
woźcież 20Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
woźnego 17Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
woźnemu 18Forma podstawowa: woźny
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
woźnica 16Opis: osoba, która kieruje wozem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
woźnicą 20Forma podstawowa: woźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
woźnice 16Forma podstawowa: woźnica
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
woźnicę 20Forma podstawowa: woźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
woźnico 16Forma podstawowa: woźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
woźnicy 17Forma podstawowa: woźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: woźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
woźnych 19Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: woźna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
woźnymi 17Forma podstawowa: woźna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: woźny
Opis: pracownik szkoły lub innej instytucji dbający o przestrzeganie i zachowanie porządku gospodarczego i organizacyjnego na ich terenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
wódźcie 21Forma podstawowa: wodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wódźmyż 26Forma podstawowa: wodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wóźcież 24Forma podstawowa: wozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wpełźli 19Forma podstawowa: wpełzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: wpełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
wpędźmy 23Forma podstawowa: wpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wpędźże 25Forma podstawowa: wpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wprządź 21Forma podstawowa: wprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wprzędź 21Forma podstawowa: wprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wraźcie 16Forma podstawowa: wrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wraźmyż 21Forma podstawowa: wrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wrodźmy 18Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
wrodźże 20Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wródźmy 22Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
wródźże 24Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wrzeźbi 17Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
wsadźmy 18Forma podstawowa: wsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wsadźże 20Forma podstawowa: wsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wschodź 19Forma podstawowa: wschodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
wwieźli 16Forma podstawowa: wwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
wwieźmy 17Forma podstawowa: wwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wwieźże 19Forma podstawowa: wwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwoźcie 16Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wwoźmyż 21Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wwódźmy 22Forma podstawowa: wwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wwódźże 24Forma podstawowa: wwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wwóźcie 20Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wwóźmyż 25Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wybrudź 21Forma podstawowa: wybrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wychodź 20Forma podstawowa: wychodzić
Opis: okazywać się kimś, mieć jakieś cechy w określonej sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wychudź 22Forma podstawowa: wychudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygładź 21Forma podstawowa: wygładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygłodź 21Forma podstawowa: wygłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygłódź 25Forma podstawowa: wygłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygrodź 19Forma podstawowa: wygrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygródź 23Forma podstawowa: wygrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wygryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyjdźmy 21Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wyjdźże 23Forma podstawowa: wyjść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wyjeźdź 27Forma podstawowa: wyjeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyleźli 18Forma podstawowa: wyleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
wyleźmy 19Forma podstawowa: wyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wyleźże 21Forma podstawowa: wyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wyłaźmy 20Forma podstawowa: wyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
wyłaźże 22Forma podstawowa: wyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
wynajdź 19Forma podstawowa: wynaleźć
Opis: wymyślić, wykoncypować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wynawoź 16Forma podstawowa: wynawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wynawóź 20Forma podstawowa: wynawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyobraź 18Forma podstawowa: wyobrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyraźmy 18Forma podstawowa: wyrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wyraźna 16Forma podstawowa: wyraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
wyraźną 20Forma podstawowa: wyraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
wyraźne 16Forma podstawowa: wyraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
wyraźni 16Forma podstawowa: wyraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
wyraźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
wyraźże 20Forma podstawowa: wyrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyrządź 21Forma podstawowa: wyrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyrzeźb 18Forma podstawowa: wyrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysiądź 21Forma podstawowa: wysiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wysiedź 17Forma podstawowa: wysiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysłodź 19Forma podstawowa: wysłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysłódź 23Forma podstawowa: wysłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wystudź 20Forma podstawowa: wystudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyszydź 18Forma podstawowa: wyszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyśledź 22Forma podstawowa: wyśledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywiedź 17Forma podstawowa: wywieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wywoźmy 18Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wywoźże 20Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywóźmy 22Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wywóźże 24Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyzbądź 23Forma podstawowa: wyzbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wzgardź 18Forma podstawowa: wzgardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zabiedź 18Forma podstawowa: zabiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zabłądź 24Forma podstawowa: zabłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zabrudź 20Forma podstawowa: zabrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zachodź 19Forma podstawowa: zachodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl
zachudź 21Forma podstawowa: zachudzić
zaczadź 17Forma podstawowa: zaczadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zadźgać 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zadźgaj 20Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zadźgał 20Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zadźgam 19Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zadźgań 24Forma podstawowa: zadźgać
zagładź 20Forma podstawowa: zagładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagłodź 20Forma podstawowa: zagłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagłódź 24Forma podstawowa: zagłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagrodź 18Forma podstawowa: zagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagródź 22Forma podstawowa: zagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagryźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zajdźmy 20Forma podstawowa: zajść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
zajdźże 22Forma podstawowa: zajść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
zajeźdź 26Forma podstawowa: zajeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zakaźmy 18Forma podstawowa: zakazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zakaźna 16Forma podstawowa: zakaźny
Opis: związany z zakażeniem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
zakaźną 20Forma podstawowa: zakaźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
zakaźne 16Forma podstawowa: zakaźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
zakaźni 16Forma podstawowa: zakaźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zakaźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
zakaźże 20Forma podstawowa: zakazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaleźli 17Forma podstawowa: zaleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
zaleźmy 18Forma podstawowa: zaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zaleźże 20Forma podstawowa: zaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
załaźmy 19Forma podstawowa: załazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
załaźże 21Forma podstawowa: załazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
zamiedź 17Forma podstawowa: zamiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zapóźni 20Forma podstawowa: zapóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
zaraźmy 17Forma podstawowa: zarazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zaraźże 19Forma podstawowa: zarazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zarządź 20Forma podstawowa: zarządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasiądź 20Forma podstawowa: zasiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zasiedź 16Forma podstawowa: zasiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasłodź 18Forma podstawowa: zasłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasłódź 22Forma podstawowa: zasłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaswędź 20Forma podstawowa: zaswędzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl

Forma podstawowa: zaswędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zawęźla 20Forma podstawowa: zawęźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
zawęźlą 24Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zawęźlę 24Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zawęźli 20Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zawęźmy 21Forma podstawowa: zawęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zawęźże 23Forma podstawowa: zawęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawiedź 16Forma podstawowa: zawieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawieźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zawoźmy 17Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zawoźna 15Forma podstawowa: zawoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
zawoźną 19Forma podstawowa: zawoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
zawoźne 15Forma podstawowa: zawoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
zawoźni 15Forma podstawowa: zawoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zawoźny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
zawoźże 19Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zawóźmy 21Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zawóźże 23Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zaźgają 23Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgali 18Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgała 19Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgało 19Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgały 20Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgamy 19Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zaźgana 17Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
zaźganą 21Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
zaźgane 17Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
zaźgani 17Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
zaźgano 17Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
zaźgany 18Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
zaźgasz 17Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaźrebi 17Forma podstawowa: zaźrebić
zbądźmy 24Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbądźże 26Forma podstawowa: zbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbluźni 20Forma podstawowa: zbluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
zbłaźni 19Forma podstawowa: zbłaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
zbodźmy 20Forma podstawowa: zbość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbodźże 22Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zbość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbódźmy 24Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbódźże 26Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbruźdź 28Forma podstawowa: zbruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbrzydź 19Forma podstawowa: zbrzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbudźmy 22Forma podstawowa: zbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbudźże 24Forma podstawowa: zbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdobądź 23Forma podstawowa: zdobyć
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdźwiga 18Forma podstawowa: zdźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zebździ 18Forma podstawowa: zebździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
zejdźmy 20Forma podstawowa: zejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zejdźże 22Forma podstawowa: zejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zeźleni 16Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
zeźlili 17Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zeźliła 18Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
zeźliło 18Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
zeźliły 19Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
zeźlimy 18Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zeźlisz 16Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zeźlona 16Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
zeźloną 20Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
zeźlone 16Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
zeźlono 16Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
zeźlony 17Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
zgódźmy 24Forma podstawowa: zgodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zgódźże 26Forma podstawowa: zgodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgruźla 20Forma podstawowa: zgruźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
zgruźlą 24Forma podstawowa: zgruźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zgruźlę 24Forma podstawowa: zgruźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zgruźli 20Forma podstawowa: zgruźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zgryźli 19Forma podstawowa: zgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zgryźmy 20Forma podstawowa: zgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zgryźże 22Forma podstawowa: zgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zjedźmy 20Forma podstawowa: zjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zjedźże 22Forma podstawowa: zjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zjeździ 18Forma podstawowa: zjeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zleźcie 17Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zleźmyż 22Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zlodźmy 19Forma podstawowa: zlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zlodźże 21Forma podstawowa: zlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlódźmy 23Forma podstawowa: zlodzić
zlódźże 25Forma podstawowa: zlodzić
zluźnia 18Forma podstawowa: zluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
zluźnią 22Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zluźnić 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zluźnię 22Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zluźnij 20Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zluźnił 20Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
złagodź 20Forma podstawowa: złagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złagódź 24Forma podstawowa: złagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złaźcie 18Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
złaźmyż 23Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
złudźmy 22Forma podstawowa: złudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
złudźże 24Forma podstawowa: złudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmarudź 19Forma podstawowa: zmarudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmarźli 17Forma podstawowa: zmarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: zmarzły
Opis: o człowieku lub częściach ciała: taki, który zmarzł.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zmroźmy 18Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zmroźże 20Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmróźmy 22Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zmróźże 24Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znaleźć 21Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
znudźmy 20Forma podstawowa: znudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
znudźże 22Forma podstawowa: znudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zradźmy 18Forma podstawowa: zradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zradźże 20Forma podstawowa: zradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zraźcie 16Forma podstawowa: zrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zraźmyż 21Forma podstawowa: zrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zraźnik 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zrodźmy 18Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zrodźże 20Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zródźmy 22Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zródźże 24Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zsadźmy 18Forma podstawowa: zsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zsadźże 20Forma podstawowa: zsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwadźmy 18Forma podstawowa: zwadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwadźże 20Forma podstawowa: zwadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwędźmy 22Forma podstawowa: zwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwędźże 24Forma podstawowa: zwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwęźcie 20Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zwęźleń 26Forma podstawowa: zwęźlenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zwęźmyż 25Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwidźmy 18Forma podstawowa: zwidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
zwidźże 20Forma podstawowa: zwidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zwieźli 16Forma podstawowa: zwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zwieźmy 17Forma podstawowa: zwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwieźże 19Forma podstawowa: zwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwięźla 20
zwięźlą 24Forma podstawowa: zwięźla
zwięźle 20Opis: krótko, w sposób treściwy, konkretny, w niewielu słowach.
Forma fleksyjna: adv:pos
zwięźlę 24Forma podstawowa: zwięźla
zwięźli 20Forma podstawowa: zwięzły
Opis: zazwyczaj o człowieku: taki, który komunikuje krótko, szybko, zwięźle.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zwięźlo 20Forma podstawowa: zwięźla
zwoźcie 16Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zwoźmyż 21Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zwódźmy 22Forma podstawowa: zwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zwódźże 24Forma podstawowa: zwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zwóźcie 20Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zwóźmyż 25Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zżydźmy 23Forma podstawowa: zżydzić
zżydźże 25Forma podstawowa: zżydzić
ździrom 17Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ździrus 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ździrze 16Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
źdźbłem 29Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źdźbłom 29Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źgająca 24Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
źgającą 28Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
źgające 24Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgający 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
źgajcie 20Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
źgajmyż 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
źgaliby 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałaby 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałbym 23Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałbyś 26Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałoby 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałyby 23Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
źganego 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
źganemu 20Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
źganiem 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganiom 18Forma podstawowa: źgać
źganych 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
źganymi 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
źgnąłby 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
źgnąłem 24Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
źgnąłeś 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
źgnęłam 24Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
źgnęłaś 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
źgniemy 19Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
źgniesz 17Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
źgnięci 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
źgnięta 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
źgniętą 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
źgnięte 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
źgnięto 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
źgnięty 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
źgnijmy 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
źgnijże 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
źlebach 21Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
źlebami 19Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
źlebowi 18Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
źrebach 20Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
źrebaka 18Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
źrebaki 18Forma podstawowa: źrebak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
źrebaku 20Forma podstawowa: źrebak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źrebami 18Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
źrebcem 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
źrebcie 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
źrebcom 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
źrebców 22Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źrebiąc 22Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
źrebiąt 22Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
źrebica 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źrebicą 22Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrebice 18Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
źrebicę 22Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źrebico 18Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źrebicy 19Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
źrebiec 18Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
źrebień 23Forma podstawowa: źrebić
źrebili 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
źrebiła 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
źrebiło 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
źrebiły 20Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
źrebimy 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
źrebisz 17Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
źrebmyż 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
źrebnej 19Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źrebnym 19Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebowi 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
źrenica 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źrenicą 20Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrenice 16Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
źrenicę 20Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źrenico 16Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źrenicy 17Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
źróbkom 23Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
źróbków 26Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źródłem 23Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źródłom 23Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żelaźni 20Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żelazny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeleźca 21Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żeleźce 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żeleźcu 23Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żydźcie 22Forma podstawowa: żydzić
żydźmyż 27Forma podstawowa: żydzić
żyźnica 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyźnicą 25Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyźnice 21Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żyźnicę 25Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyźnico 21Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyźnicy 22Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żyźniej 22Forma podstawowa: żyźnie
Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Forma fleksyjna: adv:com

Wyrazy na literę ź o długości 8

akcyźnik 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
bądźcież 28Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
biedźcie 20Forma podstawowa: biedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
biedźmyż 25Forma podstawowa: biedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
bliźniak 20Opis: część ubioru damskiego: bluzka ze sweterkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
bliźniąc 24Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
bliźniąt 24Forma podstawowa: bliźnię
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1

Forma podstawowa: bliźnięta
Opis: znak zodiaku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2

Forma podstawowa: bliźnięta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
bliźnich 22Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: bliźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
bliźniej 21Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos

Forma podstawowa: bliźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
bliźnień 25Forma podstawowa: bliźnić
bliźnili 20Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
bliźniła 21Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
bliźniło 21Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
bliźniły 22Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
bliźnimi 20Forma podstawowa: bliźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
bliźnimy 21Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
bliźnisz 19Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
bluźniąc 26Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
bluźnień 27Forma podstawowa: bluźnić
bluźnięć 30Forma podstawowa: bluznąć
bluźnili 22Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
bluźniła 23Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
bluźniło 23Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
bluźniły 24Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
bluźnimy 23Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
bluźnisz 21Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
bluźńcie 28Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
bluźńmyż 33Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
błaźniąc 25Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
błaźnień 26Forma podstawowa: błaźnić
błaźnili 21Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
błaźniła 22Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
błaźniło 22Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
błaźniły 23Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
błaźnimy 22Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
błaźnisk 21Forma podstawowa: błaźnisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
błaźnisz 20Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
błądźcie 26Forma podstawowa: błądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
błądźmyż 31Forma podstawowa: błądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bodźcach 23Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
bodźcami 21Forma podstawowa: bodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
bodźcież 24Forma podstawowa: bość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bodźcowa 20Forma podstawowa: bodźcowy
Opis: związany z bodźcem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
bodźcową 24Forma podstawowa: bodźcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
bodźcowe 20Forma podstawowa: bodźcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
bodźcowi 20Forma podstawowa: bodźcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: bodziec
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
bodźcowo 20Opis: pełniąc funkcję zachęcającą, motywującą do działania, do zrobienia czegoś.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: bodźcowy
Opis: związany z bodźcem.
Forma fleksyjna: adja
bodźcowy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
bodźcują 28Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
bodźcuje 24Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
bodźcuję 28Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
bojaźnią 24Forma podstawowa: bojaźń
Opis: uczucie strachu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
bojaźnie 20Forma podstawowa: bojaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
bódźcież 28Forma podstawowa: bóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bredźcie 20Forma podstawowa: bredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
bredźmyż 25Forma podstawowa: bredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
brodźcem 21Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
brodźcie 20Forma podstawowa: brodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
brodźcom 21Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
brodźców 24Forma podstawowa: brodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
brodźmyż 25Forma podstawowa: brodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
brudźcie 22Forma podstawowa: brudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
brudźmyż 27Forma podstawowa: brudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bruździć 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bruździe 21Forma podstawowa: bruzda
Opis: bardzo głęboka zmarszczka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: bruzda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
bruździł 23Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
bruźdźmy 31Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bruźdźże 33Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bryźnięć 28Forma podstawowa: bryznąć
brzydźmy 22Forma podstawowa: brzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
brzydźże 24Forma podstawowa: brzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
budźcież 26Forma podstawowa: budzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bździaka 20Forma podstawowa: bździak
Opis: o niegrzecznym młodym człowieku, gówniarz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
bździaki 20Forma podstawowa: bździak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
bździaku 22Forma podstawowa: bździak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
bździągw 25Forma podstawowa: bździągwa
Opis: pluskwa, gatunek owada należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, rodziny pluskwowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
bździcie 20Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
bździjmy 23Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bździjże 25Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bździłam 22Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
bździłaś 25Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
bździłby 24Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
bździłem 22Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
bździłeś 25Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
bździnie 19Forma podstawowa: bździna
Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
bździnom 20Forma podstawowa: bździna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
caliźnie 18Forma podstawowa: calizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
cedźcież 23Forma podstawowa: cedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
chłodźmy 24Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chłodźże 26Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chłódźmy 28Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chłódźże 30Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chodźcie 21Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
chodźmyż 26Forma podstawowa: chodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
chudźcem 24Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
chudźcie 23Forma podstawowa: chudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
chudźcom 24Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
chudźców 27Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
chudźcze 23Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
chudźmyż 28Forma podstawowa: chudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
czadźcie 19Forma podstawowa: czadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
czadźmyż 24Forma podstawowa: czadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
czeźliby 21Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
czeźnięć 26Forma podstawowa: czeznąć
dobądźmy 26Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobądźże 28Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobodźmy 22Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobodźże 24Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobódźmy 26Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobódźże 28Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobudźmy 24Forma podstawowa: dobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobudźże 26Forma podstawowa: dobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodźwiga 20Forma podstawowa: dodźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dogódźmy 26Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dogódźże 28Forma podstawowa: dogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dogryźli 21Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dogryźmy 22Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dogryźże 24Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dojdźcie 21Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
dojdźmyż 26Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dojedźmy 22Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dojedźże 24Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doleźcie 19Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
doleźmyż 24Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dołaźcie 20Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
dołaźmyż 25Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
domarźli 19Forma podstawowa: domarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: domarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
domroźmy 20Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
domroźże 22Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domróźmy 24Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
domróźże 26Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
donudźmy 22Forma podstawowa: donudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
donudźże 24Forma podstawowa: donudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopełźli 21Forma podstawowa: dopełzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: dopełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dopędźmy 25Forma podstawowa: dopędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dopędźże 27Forma podstawowa: dopędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doprządź 23Forma podstawowa: doprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doprzędź 23Forma podstawowa: doprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doradźmy 20Forma podstawowa: doradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
doradźże 22Forma podstawowa: doradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doraźnej 19Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
doraźnie 17Opis: w danej chwili, przez jakiś krótki czas.
Forma fleksyjna: adv:pos
doraźnym 19Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dorzeźbi 19Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dosadźmy 20Forma podstawowa: dosadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dosadźże 22Forma podstawowa: dosadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowędźmy 24Forma podstawowa: dowędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dowędźże 26Forma podstawowa: dowędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowidźmy 20Forma podstawowa: dowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dowidźże 22Forma podstawowa: dowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dowieźli 18Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dowieźmy 19Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dowieźże 21Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowoźcie 18Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dowoźmyż 23Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dowódźmy 24Forma podstawowa: dowodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dowódźże 26Forma podstawowa: dowodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dowóźcie 22Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dowóźmyż 27Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
droździe 18Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: drozda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: droździ
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
droździk 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dźajnizm 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźatakom 20Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dźgająca 26Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dźgającą 30Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dźgające 26Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźgający 27Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
dźgajcie 22Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgajmyż 27Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgaliby 23Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgałaby 24Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgałbym 25Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgałbyś 28Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgałoby 24Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgałyby 25Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźganego 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dźganemu 22Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dźganiem 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźganiom 20Forma podstawowa: dźgać
dźganych 23Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
dźganymi 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
dźgnąłby 28Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnąłem 26Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
dźgnąłeś 29Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
dźgnęłam 26Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
dźgnęłaś 29Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
dźgniemy 21Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dźgniesz 19Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dźgnięci 24Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dźgnięta 24Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dźgniętą 28Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dźgnięte 24Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dźgnięto 24Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dźgnięty 25Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dźgnijmy 23Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dźgnijże 25Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dźinista 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dźinistą 22Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dźinistę 22Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
dźinisto 18Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dźinisty 19Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dźiniści 22Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dźinizmu 20Forma podstawowa: dźinizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dźinizmy 19Forma podstawowa: dźinizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźwięczą 26Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dźwięczę 26Forma podstawowa: dźwięczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dźwięczy 23Forma podstawowa: dźwięczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dźwiękną 26Forma podstawowa: dźwięknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dźwięknę 26Forma podstawowa: dźwięknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dźwiękom 23Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dźwięków 26Forma podstawowa: dźwięk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dźwigach 22Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dźwigacz 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
dźwigają 25Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigali 20Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigała 21Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigało 21Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigały 22Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigami 20Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dźwigamy 21Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dźwigana 19Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dźwiganą 23Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dźwigane 19Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dźwigani 19Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dźwigano 19Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dźwigany 20Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dźwigara 19Forma podstawowa: dźwigar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dźwigaru 21Forma podstawowa: dźwigar
dźwigary 20Forma podstawowa: dźwigar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźwigasz 19Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźwigiem 20Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dźwignąć 28Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dźwignął 25Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dźwignia 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dźwignią 23Forma podstawowa: dźwignia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dźwignic 20Forma podstawowa: dźwignica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dźwignie 19Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dźwignia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dźwignię 23Forma podstawowa: dźwignia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dźwignij 21Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dźwignik 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźwignio 19Forma podstawowa: dźwignia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dźwigowa 19Forma podstawowa: dźwigowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dźwigową 23Forma podstawowa: dźwigowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dźwigowe 19Forma podstawowa: dźwigowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dźwigowi 19Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dźwigowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dźwigowy 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
dźwińscy 25Forma podstawowa: dźwiński
Opis: związany z Dźwiną, rzeką przepływającą przez Rosję, Białoruś i Łotwę.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dźwińska 24Forma podstawowa: dźwiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dźwińską 28Forma podstawowa: dźwiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dźwiński 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dźwińsko 24Forma podstawowa: dźwiński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
dźwińsku 26Forma podstawowa: dźwiński
Opis: związany z Dźwiną, rzeką przepływającą przez Rosję, Białoruś i Łotwę.
Forma fleksyjna: adjp
fręźlica 26Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fręźlicą 30Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fręźlice 26Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fręźlicę 30Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fręźlico 26Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fręźlicy 27Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
gałęźnik 25Opis: ptak łowczy, który dopiero uczy się latać i przelatuje z gałęzi na gałąź.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
gańdźach 28Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
gańdźami 26Forma podstawowa: gańdźa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
gardźcie 20Forma podstawowa: gardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gardźmyż 25Forma podstawowa: gardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gawędźmy 25Forma podstawowa: gawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
gawędźże 27Forma podstawowa: gawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gaździli 20Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
gaździła 21Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
gaździło 21Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
gaździły 22Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
gaździmy 21Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
gaździna 19Opis: żona gazdy, góralka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
gaździną 23Forma podstawowa: gaździna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
gaździnę 23Forma podstawowa: gaździna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
gaździno 19Forma podstawowa: gaździna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
gaździny 20Forma podstawowa: gaździna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
gaździsz 19Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
gaźnikom 20Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
gaźników 23Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
gędźbach 28Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: gędźby
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
gędźbami 26Forma podstawowa: gędźby
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: gędźba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ględźcie 25Forma podstawowa: ględzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ględźmyż 30Forma podstawowa: ględzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
gliździe 20Forma podstawowa: glizda
Opis: pospolita pierścienica z gromady dżdżownic.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gładźcie 22Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gładźmyż 27Forma podstawowa: gładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
głodźcie 22Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
głodźmyż 27Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
głódźcie 26Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
głódźmyż 31Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gnieździ 19Forma podstawowa: gnieździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
gnieźnik 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
goliźnie 19Forma podstawowa: golizna
Opis: przenośnie o biedzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gołoledź 22Opis: warstwa lodu tworząca się na powierzchni ziemi, powstająca wtedy, gdy deszcz lub mgła opada na podłoże o temperaturze niższej od zera.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
goździka 20Forma podstawowa: goździk
Opis: kwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
goździki 20Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
goździku 22Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
gódźcież 28Forma podstawowa: godzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
grandźmy 21Forma podstawowa: grandzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
grandźże 23Forma podstawowa: grandzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
grodźcie 20Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
grodźmyż 25Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
groźbach 23Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
groźbami 21Forma podstawowa: groźba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
groźcież 23Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
groźnego 20Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
groźnemu 21Forma podstawowa: groźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
groźniał 20Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
groźnieć 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
groźniej 20Forma podstawowa: groźnie
Opis: w sposób niebezpieczny, niosąc zagrożenie.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: groźno
Opis: wywołując, budząc uczucie grozy.
Forma fleksyjna: adv:com
groźnień 24Forma podstawowa: groźnieć
groźność 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
groźnych 22Forma podstawowa: groźny
Opis: taki, który wyraża czyjąś surowość, srogość, taki, który może budzić grozę.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
groźnymi 20Forma podstawowa: groźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
gródźcie 24Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gródźmyż 29Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gróźcież 27Forma podstawowa: grozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
gruźlica 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
gruźlicą 26Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
gruźlice 22Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
gruźlicę 26Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
gruźlico 22Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
gruźlicy 23Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: gruźlik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
gruźlika 22Forma podstawowa: gruźlik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
gruźliki 22Forma podstawowa: gruźlik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
gruźliku 24Forma podstawowa: gruźlik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
gryźcież 24Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gryźliby 23Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
grzęźnie 22Forma podstawowa: grzęznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
grzęźnij 24Forma podstawowa: grzęznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gwiździe 19Forma podstawowa: gwizd
Opis: śpiew niektórych ptaków.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
gwoździa 19Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
gwoździć 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gwoździe 19Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
gwoździk 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
gwoździł 21Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
gwoździu 21Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
gwoźdźmi 28Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
gwoźdźmy 29Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gwoźdźże 31Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gwóźdźmy 33Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gwóźdźże 35Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
haliźnie 19Forma podstawowa: halizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
haridźan 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
haźlascy 21Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
haźlaska 20Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
haźlaską 24Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
haźlaski 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
haźlasko 20Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
haźlasku 22Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adjp
jadźcież 24Forma podstawowa: jadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jadźńach 28Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
jadźńami 26Forma podstawowa: jadźńa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
jaźniach 21Forma podstawowa: jaźń
Opis: archetyp symbolizujący doskonałość człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
jaźniami 19Forma podstawowa: jaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
jaźwcach 22Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
jaźwcami 20Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
jaźwcowa 19Forma podstawowa: jaźwcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
jaźwcową 23Forma podstawowa: jaźwcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
jaźwcowe 19Forma podstawowa: jaźwcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
jaźwcowi 19Forma podstawowa: jaźwcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: jaźwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
jaźwcowy 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
jedźcież 24Forma podstawowa: jechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jeździec 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
jeździka 20Forma podstawowa: jeździk
jeździki 20Forma podstawowa: jeździk
jeździku 22Forma podstawowa: jeździk
jeździli 20Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
jeździła 21Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
jeździło 21Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
jeździły 22Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
jeździmy 21Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
jeździsz 19Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
jeźdźcem 29Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
jeźdźcie 28Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jeźdźcom 29Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
jeźdźców 32Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
jeźdźcze 28Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
jeźdźmyż 33Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
judźcież 26Forma podstawowa: judzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kadźcież 23Forma podstawowa: kadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
kaźniach 20Forma podstawowa: kaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
kaźniami 18Forma podstawowa: kaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
kiełźnie 19Forma podstawowa: kiełzno
Opis: część ogłowia, krótki, jedno- lub dwudzielny, zwykle stalowy pałąk wkładany koniowi do pyska.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
kładźcie 21Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kładźmyż 26Forma podstawowa: kłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kniaźcie 18Forma podstawowa: kniazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
kniaźmyż 23Forma podstawowa: kniazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
koźlakom 20Forma podstawowa: koźlak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
koźlaków 23Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
koźlance 19Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
koźlanek 19Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
koźlanie 18Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
koźlanin 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
koźlanka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
koźlanką 23Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
koźlankę 23Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
koźlanki 19Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
koźlanko 19Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
koźlanom 19Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
koźlarza 18Forma podstawowa: koźlarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
koźlarze 18Forma podstawowa: koźlar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: koźlarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
koźlarzu 20Forma podstawowa: koźlarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
koźlarzy 19Forma podstawowa: koźlarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
koźlątek 24Forma podstawowa: koźlątko
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
koźlątka 24Forma podstawowa: koźlątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
koźlątko 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
koźlątku 26Forma podstawowa: koźlątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
koźlęcej 25Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
koźlęcia 23Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
koźlęciu 25Forma podstawowa: koźlę
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:loc:n1
koźlęcym 25Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
koźlętom 24Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
koźlinie 18Forma podstawowa: koźlina
Opis: kozie mięso.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
koźlinom 19Forma podstawowa: koźlina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
kuźniach 22Forma podstawowa: kuźnia
Opis: warsztat kowalski.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
kuźniami 20Forma podstawowa: kuźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
kuźniccy 22Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: kuźnicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
kuźnicka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
kuźnicką 25Forma podstawowa: kuźnicka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
kuźnicki 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
kuźnicku 23Forma podstawowa: kuźnicki
Forma fleksyjna: adjp
kuźnicom 21Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: kuźnice
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
kuźnictw 21Forma podstawowa: kuźnictwo
Opis: gałąź metalurgii, obejmująca techniki produkcji wyrobów metalowych metodą kucia metalu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
kuźnicza 20Forma podstawowa: kuźniczy
Opis: związany z kuźnicą - miejscem obróbki metalu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
kuźniczą 24Forma podstawowa: kuźniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
kuźnicze 20Forma podstawowa: kuźniczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
kuźniczo 20Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: kuźniczy
Opis: związany z kuźnicą - miejscem obróbki metalu.
Forma fleksyjna: adja
kuźniczy 21Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
labidźmy 22Forma podstawowa: labidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
labidźże 24Forma podstawowa: labidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
lewiźnie 17Forma podstawowa: lewizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
leźliśmy 24Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: liźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
lędźwian 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
lędźwiom 23Forma podstawowa: lędźwie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
liźniemy 19Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
liźniesz 17Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
liźnięci 22Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
liźnięta 22Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
liźniętą 26Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
liźnięte 22Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
liźnięto 22Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
liźnięty 23Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
liźnijmy 21Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
liźnijże 23Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
lodźcież 23Forma podstawowa: lodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
lódźcież 27Forma podstawowa: lodzić
luźności 24Forma podstawowa: luźność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ładźcież 24Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łagodźmy 23Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagodźże 25Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagódźmy 27Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagódźże 29Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łaźbcach 24Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
łaźbcami 22Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
łaźbcowi 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łaźbinom 21Forma podstawowa: łaźbiny
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łaźniach 21Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łaźniami 19Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łaźniowa 18Forma podstawowa: łaźniowy
Opis: związany z krakowskim teatrem Łaźnia Nowa.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaźniową 22Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaźniowe 18Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaźniowi 18Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaźniowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łudźcież 26Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
maliźnie 18Forma podstawowa: malizna
Opis: małe dziecko.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
marudźmy 22Forma podstawowa: marudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
marudźże 24Forma podstawowa: marudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
maźnicom 19Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
maźnicza 18Forma podstawowa: maźniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
maźniczą 22Forma podstawowa: maźniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
maźnicze 18Forma podstawowa: maźniczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
maźniczy 19Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
maźniemy 19Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
maźniesz 17Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
maźnięci 22Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
maźnięta 22Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
maźniętą 26Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
maźnięte 22Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
maźnięto 22Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
maźnięty 23Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
maźnijmy 21Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
maźnijże 23Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
mendźcie 19Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
mendźmyż 24Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
mierźcie 18Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
mierźmyż 23Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
mierźnie 17Forma podstawowa: mierznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mierźnij 19Forma podstawowa: mierznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miniłódź 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
modźcież 23Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
módźcież 27Forma podstawowa: modzić
mroźcież 22Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mroźnego 19Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mroźnemu 20Forma podstawowa: mroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mroźniej 19Forma podstawowa: mroźnie
Opis: bardzo zimno, tak, że jest mróz.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: mroźno
Forma fleksyjna: adv:com
mroźniom 18Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mroźność 26Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mroźnych 21Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mroźnymi 19Forma podstawowa: mroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mróźcież 26Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
muliźnie 20Forma podstawowa: mulizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
nabądźmy 25Forma podstawowa: nabyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nabądźże 27Forma podstawowa: nabyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nabluźni 21Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
nabruźdź 29Forma podstawowa: nabruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabździć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nabździj 21Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nabździł 21Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
nacedźmy 20Forma podstawowa: nacedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nacedźże 22Forma podstawowa: nacedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadchodź 21Forma podstawowa: nadchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
nadgryźć 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadjaźni 19Forma podstawowa: nadjaźń
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
nadwieźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadwoźmy 19Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nadwoźże 21Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nadwóźmy 23Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nadwóźże 25Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nadźwiga 19Forma podstawowa: nadźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
nagawędź 23Forma podstawowa: nagawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nagroźmy 20Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagroźże 22Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagróźmy 24Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagróźże 26Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagryźli 20Forma podstawowa: nagryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
nagryźmy 21Forma podstawowa: nagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagryźże 23Forma podstawowa: nagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
najdźcie 20Forma podstawowa: najść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
najdźmyż 25Forma podstawowa: najść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
najedźmy 21Forma podstawowa: najechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
najedźże 23Forma podstawowa: najechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
najeździ 19Forma podstawowa: najeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
nakadźmy 20Forma podstawowa: nakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nakadźże 22Forma podstawowa: nakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
naleźcie 18Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
naleźlin 18Forma podstawowa: naleźlina
Opis: Andreaea - rodzaj z rodziny naleźlinowatych, wszystkie gatunki tego rodzaju są w Polsce pod ochroną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
naleźmyż 23Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nałaźcie 19Forma podstawowa: nałazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl
nałaźmyż 24Forma podstawowa: nałazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
namarźli 18Forma podstawowa: namarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: namarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
nanudźmy 21Forma podstawowa: nanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nanudźże 23Forma podstawowa: nanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
napędźmy 24Forma podstawowa: napędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
napędźże 26Forma podstawowa: napędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naprządź 22Forma podstawowa: naprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naprzędź 22Forma podstawowa: naprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naradźmy 19Forma podstawowa: naradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
naradźże 21Forma podstawowa: naradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
naraźcie 17Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
naraźmyż 22Forma podstawowa: narazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
narodźmy 19Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
narodźże 21Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naródźmy 23Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naródźże 25Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nasadźmy 19Forma podstawowa: nasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nasadźże 21Forma podstawowa: nasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naschodź 20Forma podstawowa: naschodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nasmrodź 18Forma podstawowa: nasmrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nasmródź 22Forma podstawowa: nasmrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
naszkodź 18Forma podstawowa: naszkodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nawchodź 20Forma podstawowa: nawchodzić
nawieźli 17Forma podstawowa: nawieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
nawieźmy 18Forma podstawowa: nawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nawieźże 20Forma podstawowa: nawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawłaźmy 20Forma podstawowa: nawłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nawłaźże 22Forma podstawowa: nawłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nawoźcie 17Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nawoźmyż 22Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nawóźcie 21Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nawóźmyż 26Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nazłaźmy 20Forma podstawowa: nazłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
nazłaźże 22Forma podstawowa: nazłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nazrzędź 21Forma podstawowa: nazrzędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nazwoźmy 18Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nazwoźże 20Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nazwóźmy 22Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nazwóźże 24Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
niedźgań 25Forma podstawowa: dźgać
niekoźla 18Forma podstawowa: niekoźli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
niekoźlą 22Forma podstawowa: niekoźli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
niekoźle 18Forma podstawowa: niekoźli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
niekoźli 18Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
nieluźna 19Forma podstawowa: nieluźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
nieluźną 23Forma podstawowa: nieluźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
nieluźne 19Forma podstawowa: nieluźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
nieluźni 19Forma podstawowa: nieluźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
nieluźno 19Forma fleksyjna: adv:pos
nieluźny 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
niepóźna 21Forma podstawowa: niepóźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
niepóźną 25Forma podstawowa: niepóźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
niepóźne 21Forma podstawowa: niepóźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
niepóźni 21Forma podstawowa: niepóźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
niepóźno 21Forma fleksyjna: adv:pos
niepóźny 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
nieraźna 16Forma podstawowa: nieraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
nieraźną 20Forma podstawowa: nieraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
nieraźne 16Forma podstawowa: nieraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
nieraźni 16Forma podstawowa: nieraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
nieraźno 16Forma fleksyjna: adv:pos
nieraźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
nieźgana 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:neg
nieźganą 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:neg
nieźgane 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:neg ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:neg
nieźgani 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:neg
nieźgany 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:neg ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:neg
nieżyźni 21Forma podstawowa: nieżyźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: nieżyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
niźlibym 21Forma podstawowa: niźliby
niźlibyś 24Forma podstawowa: niźliby
nowiźnie 16Forma podstawowa: nowizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
nudźcież 24Forma podstawowa: nudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obądźcie 24Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
obądźmyż 29Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
obejdźmy 23Forma podstawowa: obejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obejdźże 25Forma podstawowa: obejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obgryźli 22Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obgryźmy 23Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obgryźże 25Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
objedźmy 23Forma podstawowa: objechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
objedźże 25Forma podstawowa: objechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
objeździ 21Forma podstawowa: objeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obkadźmy 22Forma podstawowa: obkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obkadźże 24Forma podstawowa: obkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obleźcie 20Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obleźmyż 25Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obliźnie 19Forma podstawowa: obliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obliźnij 21Forma podstawowa: obliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblodźmy 22Forma podstawowa: oblodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oblodźże 24Forma podstawowa: oblodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblódźmy 26Forma podstawowa: oblodzić
oblódźże 28Forma podstawowa: oblodzić
obluźnia 21Forma podstawowa: obluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obluźnią 25Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obluźnić 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obluźnię 25Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obluźnij 23Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obluźnił 23Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obłaźcie 21Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obłaźmyż 26Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obmarźli 20Forma podstawowa: obmarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: obmarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
obmroźmy 21Forma podstawowa: obmrozić
obmroźże 23Forma podstawowa: obmrozić
obmróźmy 25Forma podstawowa: obmrozić
obmróźże 27Forma podstawowa: obmrozić
oboźnego 20Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
oboźnemu 21Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
oboźnych 22Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
oboźnymi 20Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
obradźmy 21Forma podstawowa: obradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obradźże 23Forma podstawowa: obradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obraźcie 19Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obraźmyż 24Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obraźnik 19Opis: ktoś, kto wytwarza obrazy, ryciny i odbitki drzeworytnicze wykonane głównie na papierze – przeważnie o tematyce dewocyjnej i religijnej, oraz je sprzedaje (zazwyczaj jako domokrążca).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
obrodźmy 21Forma podstawowa: obrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obrodźże 23Forma podstawowa: obrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obryźnie 19Forma podstawowa: obryznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obryźnij 21Forma podstawowa: obryznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsadźmy 21Forma podstawowa: obsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obsadźże 23Forma podstawowa: obsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obśliźli 24Forma podstawowa: obślizły
Opis: o człowieku: taki, któremu nie należy ufać, taki, który jest godny pogardy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: obśliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obudźcie 22Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obudźmyż 27Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obwieźli 19Forma podstawowa: obwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obwieźmy 20Forma podstawowa: obwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obwieźże 22Forma podstawowa: obwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwoźcie 19Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obwoźmyż 24Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obwoźnej 20Forma podstawowa: obwoźny
Opis: o wydarzeniu, działaniu - taki, który przemieszcza się z miejsca na miejsce i ma charakter społeczny, np. handel obwoźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
obwoźnym 20Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obwódźmy 25Forma podstawowa: obwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obwódźże 27Forma podstawowa: obwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obwóźcie 23Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obwóźmyż 28Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
oczadźmy 20Forma podstawowa: oczadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oczadźże 22Forma podstawowa: oczadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odbądźmy 26Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odbądźże 28Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odcedźmy 21Forma podstawowa: odcedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odcedźże 23Forma podstawowa: odcedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odchłodź 23Forma podstawowa: odchłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odchłódź 27Forma podstawowa: odchłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddźwięk 23Opis: reakcja.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odejdźmy 22Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odejdźże 24Forma podstawowa: odejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odgryźli 21Forma podstawowa: odgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odgryźmy 22Forma podstawowa: odgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odgryźże 24Forma podstawowa: odgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgwoźdź 28Forma podstawowa: odgwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgwóźdź 32Forma podstawowa: odgwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odjedźmy 22Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odjedźże 24Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odkaźcie 19Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odkaźmyż 24Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odleźcie 19Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
odleźmyż 24Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odlodźmy 21Forma podstawowa: odlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odlodźże 23Forma podstawowa: odlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odlódźmy 25Forma podstawowa: odlodzić
odlódźże 27Forma podstawowa: odlodzić
odłaźcie 20Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
odłaźmyż 25Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
odmarźli 19Forma podstawowa: odmarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: odmarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
odmroźmy 20Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odmroźże 22Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmróźmy 24Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odmróźże 26Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odnaleźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpełźli 21Forma podstawowa: odpełzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: odpełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
odpędźmy 25Forma podstawowa: odpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odpędźże 27Forma podstawowa: odpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odradźmy 20Forma podstawowa: odradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odradźże 22Forma podstawowa: odradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odraźcie 18Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odraźmyż 23Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odrodźmy 20Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odrodźże 22Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odródźmy 24Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odródźże 26Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsadźmy 20Forma podstawowa: odsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odsadźże 22Forma podstawowa: odsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsądźmy 24Forma podstawowa: odsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odsądźże 26Forma podstawowa: odsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwidźmy 20Forma podstawowa: odwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
odwidźże 22Forma podstawowa: odwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
odwieźli 18Forma podstawowa: odwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odwieźmy 19Forma podstawowa: odwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odwieźże 21Forma podstawowa: odwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwoźcie 18Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
odwoźmyż 23Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
odwódźmy 24Forma podstawowa: odwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
odwódźże 26Forma podstawowa: odwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odwóźcie 22Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
odwóźmyż 27Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
odźwierń 23Forma podstawowa: odźwiernia
ogładźmy 23Forma podstawowa: ogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogładźże 25Forma podstawowa: ogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłodźmy 23Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogłodźże 25Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłódźmy 27Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogłódźże 29Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogrodźmy 21Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogrodźże 23Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogródźmy 25Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogródźże 27Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogryźcie 20Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogryźmyż 25Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okadźcie 19Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
okadźmyż 24Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
olodźcie 19Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
olodźmyż 24Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
olódźcie 23Forma podstawowa: olodzić
olódźmyż 28Forma podstawowa: olodzić
omierźli 18Forma podstawowa: omierzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: omierznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
opaskudź 21Forma podstawowa: opaskudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opaźniać 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opaźniaj 19Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opaźniał 19Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
opaźniam 18Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
opaźniań 23Forma podstawowa: opaźniać
opędźcie 23Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
opędźmyż 28Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oporządź 22Forma podstawowa: oporządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opóźniać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opóźniaj 23Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opóźniał 23Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźniam 22Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
opóźniań 27Forma podstawowa: opóźniać
opóźnień 27Forma podstawowa: opóźnienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opóźnili 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
opóźniła 23Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
opóźniło 23Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
opóźniły 24Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
opóźnimy 23Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
opóźnisz 21Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oprowadź 18Forma podstawowa: oprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
orzeźwia 16Forma podstawowa: orzeźwiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
orzeźwią 20Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
orzeźwić 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orzeźwię 20Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
orzeźwij 18Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
orzeźwił 18Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osadźcie 18Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osadźcom 19Forma podstawowa: osadźca
Opis: założyciel osady, ten, kto sprawdza osadników.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
osadźców 22Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
osadźmyż 23Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osądźcie 22Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osądźmyż 27Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osiądźmy 23Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osiądźże 25Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłodźmy 21Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osłodźże 23Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłódźmy 25Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osłódźże 27Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostudźmy 22Forma podstawowa: ostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ostudźże 24Forma podstawowa: ostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oswobodź 19Forma podstawowa: oswobodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oswobódź 23Forma podstawowa: oswobodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oszczędź 22Forma podstawowa: oszczędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośliźnie 21Forma podstawowa: ośliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ośliźnij 23Forma podstawowa: ośliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otrzeźwi 17Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
owędźcie 22Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
owędźmyż 27Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oźrebcie 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
oźrebień 24Forma podstawowa: oźrebić
oźrebili 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
oźrebiła 20Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
oźrebiło 20Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
oźrebiły 21Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
oźrebimy 20Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl
oźrebisz 18Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl
oźrebmyż 24Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
paździor 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: paździora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
pełźliby 23Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
pełźnięć 28Forma podstawowa: pełznąć
pędźcież 27Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
pędźkach 26Forma podstawowa: pędźka
pędźkami 24Forma podstawowa: pędźka
pierdźmy 20Forma podstawowa: pierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
pierdźże 22Forma podstawowa: pierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
pilźnian 18Forma podstawowa: pilźnianin
Opis: mieszkaniec Pilzna - miasta w Czechach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
piździli 19Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
piździła 20Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
piździło 20Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
piździły 21Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
piździmy 20Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
piździsz 18Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
piźdźcie 27Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
piźdźmyż 32Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
płoźcież 24Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
płódźcie 25Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
płódźmyż 30Forma podstawowa: płodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
płóźcież 28Forma podstawowa: płozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
pobądźmy 26Forma podstawowa: pobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pobądźże 28Forma podstawowa: pobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobluźni 22Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
pobodźmy 22Forma podstawowa: pobość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pobodźże 24Forma podstawowa: pobość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pobódźmy 26Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pobódźże 28Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pobruźdź 30Forma podstawowa: pobruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pobudźmy 24Forma podstawowa: pobudzić
Opis: zintensyfikować za pomocą odpowiednich działań procesy biologiczne i psychiczne.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pobudźże 26Forma podstawowa: pobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podbrudź 23Forma podstawowa: podbrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podchodź 22Forma podstawowa: podchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
podgałąź 26Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
podgryźć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podleźli 20Forma podstawowa: podleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
podleźmy 21Forma podstawowa: podleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
podleźże 23Forma podstawowa: podleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podłaźmy 22Forma podstawowa: podłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
podłaźże 24Forma podstawowa: podłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
podsiądź 23Forma podstawowa: podsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podstudź 22Forma podstawowa: podstudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podwieźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podwoźmy 20Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
podwoźże 22Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
podwóźmy 24Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
podwóźże 26Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
podźgają 26Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
podźgali 21Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
podźgała 22Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
podźgało 22Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
podźgały 23Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
podźgamy 22Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podźgana 20Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
podźganą 24Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
podźgane 20Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
podźgani 20Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
podźgano 20Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
podźgany 21Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
podźgasz 20Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podźwięk 23Opis: zwielokrotnienie siły dźwięku, echo, pogłos.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
podźwiga 20Forma podstawowa: podźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
pogawędź 24Forma podstawowa: pogawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pogodźmy 22Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogodźże 24Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogódźmy 26Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogódźże 28Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogroźmy 21Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pogroźże 23Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pogróźmy 25Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pogróźże 27Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pogryźli 21Forma podstawowa: pogryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
pogryźmy 22Forma podstawowa: pogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogryźże 24Forma podstawowa: pogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pojedźmy 22Forma podstawowa: pojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pojedźże 24Forma podstawowa: pojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pojeździ 20Forma podstawowa: pojeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
pokaźnej 20Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
pokaźnie 18Opis: znacznie pod względem ilości lub wartości.
Forma fleksyjna: adv:pos
pokaźnym 20Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
poleźcie 19Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
poleźmyż 24Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
poluźnia 20Forma podstawowa: poluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
poluźnią 24Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
poluźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
poluźnię 24Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
poluźnij 22Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poluźnił 22Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
połaźcie 20Forma podstawowa: połazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
połaźmyż 25Forma podstawowa: połazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
połudźmy 24Forma podstawowa: połudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
połudźże 26Forma podstawowa: połudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomarudź 21Forma podstawowa: pomarudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pomarźli 19Forma podstawowa: pomarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: pomarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
pomroźmy 20Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pomroźże 22Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomróźmy 24Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pomróźże 26Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ponudźmy 22Forma podstawowa: ponudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ponudźże 24Forma podstawowa: ponudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poodwódź 23Forma podstawowa: poodwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
popełźli 21Forma podstawowa: popełzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: popełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
popędźmy 25Forma podstawowa: popędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
popędźże 27Forma podstawowa: popędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
popierdź 19Forma podstawowa: popierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poprzedź 19Forma podstawowa: poprzedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poradźmy 20Forma podstawowa: poradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poradźże 22Forma podstawowa: poradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poraźcie 18Forma podstawowa: porazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
poraźmyż 23Forma podstawowa: porazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poraźnej 19Forma podstawowa: poraźny
Opis: w medycynie: związany z porażeniem (niedowładem), np. objaw poraźny, objaw karkowo-poraźny, składnik poraźny zaburzenia myotonicznego, chód kurczowo-poraźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
poraźnym 19Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
porodźmy 20Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
porodźże 22Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porozłaź 19Forma podstawowa: porozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
porozwoź 17Forma podstawowa: porozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
porozwóź 21Forma podstawowa: porozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poródźmy 24Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poródźże 26Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porzeźbi 19Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
posadźmy 20Forma podstawowa: posadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posadźże 22Forma podstawowa: posadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posądźmy 24Forma podstawowa: posądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posądźże 26Forma podstawowa: posądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poschodź 21Forma podstawowa: poschodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powadźmy 20Forma podstawowa: powadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powadźże 22Forma podstawowa: powadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powchodź 21Forma podstawowa: powchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poweźmie 18Forma podstawowa: powziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
poweźmij 20Forma podstawowa: powziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powieźli 18Forma podstawowa: powieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
powieźmy 19Forma podstawowa: powieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powieźże 21Forma podstawowa: powieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powięźmy 23Forma podstawowa: powięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powięźże 25Forma podstawowa: powięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powłaźmy 21Forma podstawowa: powłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
powłaźże 23Forma podstawowa: powłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
powoźcie 18Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powoźmyż 23Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powoźnik 18Opis: woźnica.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
powódźmy 24Forma podstawowa: powodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powódźże 26Forma podstawowa: powodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powóźcie 22Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powóźmyż 27Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powstydź 20Forma podstawowa: powstydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozawódź 22Forma podstawowa: pozawodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozłaźmy 21Forma podstawowa: pozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozłaźże 23Forma podstawowa: pozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozrzędź 22Forma podstawowa: pozrzędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pozwoźmy 19Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozwoźże 21Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozwóźmy 23Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozwóźże 25Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pożydźmy 25Forma podstawowa: pożydzić
pożydźże 27Forma podstawowa: pożydzić
pójdźcie 25Forma podstawowa: pójść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
pójdźkom 26Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
pójdźmyż 30Forma podstawowa: pójść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
półsiedź 24Forma podstawowa: półsiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
późnawej 23Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
późnawym 23Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
późniąca 26Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
późniącą 30Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
późniące 26Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
późniący 27Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
późnicie 22Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
późnijmy 25Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
późnijże 27Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
późniłam 24Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
późniłaś 27Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
późniłby 26Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
późniłem 24Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
późniłeś 27Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
późniono 21Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
późności 26Forma podstawowa: późność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
pradźnia 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
pradźnią 22Forma podstawowa: pradźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
pradźnie 18Forma podstawowa: pradźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
pradźnię 22Forma podstawowa: pradźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
pradźnio 18Forma podstawowa: pradźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
prządźmy 24Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
prządźże 26Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przebądź 24Forma podstawowa: przebyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przebodź 20Forma podstawowa: przebość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: przebóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przebódź 24Forma podstawowa: przebóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przebudź 22Forma podstawowa: przebudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przecedź 19Forma podstawowa: przecedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przegryź 20Forma podstawowa: przegryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przejedź 20Forma podstawowa: przejechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przeleźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
przemroź 18Forma podstawowa: przemrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przemróź 22Forma podstawowa: przemrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przenudź 20Forma podstawowa: przenudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przepędź 23Forma podstawowa: przepędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przerodź 18Forma podstawowa: przerodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przeródź 22Forma podstawowa: przerodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przesadź 18Forma podstawowa: przesadzić
Opis: przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przesądź 22Forma podstawowa: przesądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewędź 22Forma podstawowa: przewędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewidź 18Forma podstawowa: przewidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewieź 17Forma podstawowa: przewieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewódź 22Forma podstawowa: przewodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przędźmy 24Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przędźże 26Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przybądź 25Forma podstawowa: przybyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przygryź 21Forma podstawowa: przygryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przyjaźń 26Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: przyjaźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
przyjedź 21Forma podstawowa: przyjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przyleźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
przymroź 19Forma podstawowa: przymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przymróź 23Forma podstawowa: przymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przynudź 21Forma podstawowa: przynudzić
przypędź 24Forma podstawowa: przypędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przyrodź 19Forma podstawowa: przyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
przyródź 23Forma podstawowa: przyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
przysadź 19Forma podstawowa: przysadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przysądź 23Forma podstawowa: przysądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przywędź 23Forma podstawowa: przywędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przywidź 19Forma podstawowa: przywidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
przywieź 18Forma podstawowa: przywieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przywódź 23Forma podstawowa: przywodzić
Opis: powodować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
radźcież 22Forma podstawowa: radzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
radźputa 21Forma podstawowa: radźput
Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
radźputy 22Forma podstawowa: radźput
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
raźniach 19Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
raźniami 17Forma podstawowa: raźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
raźności 21Forma podstawowa: raźność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
rodźcież 22Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
rozchodź 20Forma podstawowa: rozchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozeźlać 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rozeźlaj 19Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rozeźlał 19Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlam 18Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
rozeźlań 23Forma podstawowa: rozeźlać
rozeźleń 23Forma podstawowa: rozeźlić
rozeźlić 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozeźlij 19Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozeźlił 19Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
rozgałęź 24Forma podstawowa: rozgałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozgrodź 19Forma podstawowa: rozgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozgródź 23Forma podstawowa: rozgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozgryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozjeźdź 27Forma podstawowa: rozjeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozlaźli 18Forma podstawowa: rozlazły
Opis: o komunikacie: taki, który nie jest zwarty, składny, zgrabny, taki, którego zbyt rozwlekła, czasem zagmatwana forma nie sprzyja śledzeniu treści.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
rozleźli 18Forma podstawowa: rozleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
rozleźmy 19Forma podstawowa: rozleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
rozleźże 21Forma podstawowa: rozleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
rozluźni 19Forma podstawowa: rozluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
rozłaźmy 20Forma podstawowa: rozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
rozłaźże 22Forma podstawowa: rozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
rozpiźdź 26Forma podstawowa: rozpiździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozpłódź 24Forma podstawowa: rozpłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozrządź 21Forma podstawowa: rozrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozrzedź 17Forma podstawowa: rozrzedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozsiądź 21Forma podstawowa: rozsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
rozwiedź 17Forma podstawowa: rozwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozwieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozwoźmy 18Forma podstawowa: rozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rozwoźna 16Forma podstawowa: rozwoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
rozwoźną 20Forma podstawowa: rozwoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
rozwoźne 16Forma podstawowa: rozwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
rozwoźni 16Forma podstawowa: rozwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
rozwoźny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
rozwoźże 20Forma podstawowa: rozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rozwóźmy 22Forma podstawowa: rozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rozwóźże 24Forma podstawowa: rozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ródźcież 26Forma podstawowa: rodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
rządźcie 22Forma podstawowa: rządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
rządźmyż 27Forma podstawowa: rządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźbach 21Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
rzeźbami 19Forma podstawowa: rzeźba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
rzeźbcie 19Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźbiąc 23Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
rzeźbień 24Forma podstawowa: rzeźbienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
rzeźbili 19Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbiła 20Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbiło 20Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbiły 21Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźbimy 20Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźbisz 18Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźbmyż 24Forma podstawowa: rzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźnego 18Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rzeźnemu 19Forma podstawowa: rzeźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rzeźnicy 18Forma podstawowa: rzeźnik
Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: rzeźnica
Opis: miejce uboju zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
rzeźnika 17Forma podstawowa: rzeźnik
Opis: morderca, znęcający się nad ofiarami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
rzeźniki 17Forma podstawowa: rzeźnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
rzeźniku 19Forma podstawowa: rzeźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
rzeźniom 17Forma podstawowa: rzeźnia
Opis: zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
rzeźnych 20Forma podstawowa: rzeźny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony na rzeź.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
rzeźnymi 18Forma podstawowa: rzeźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
rzeźwego 18Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rzeźwemu 19Forma podstawowa: rzeźwy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
rzeźwiał 18Forma podstawowa: rzeźwieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
rzeźwiąc 21Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
rzeźwieć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rzeźwiej 18Forma podstawowa: rzeźwieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: rzeźwo
Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest wypoczęty i pełen energii, gotowy do działania.
Forma fleksyjna: adv:com
rzeźwień 22Forma podstawowa: rzeźwić
rzeźwili 17Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwiła 18Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwiło 18Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwiły 19Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
rzeźwimy 18Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rzeźwisz 16Forma podstawowa: rzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rzeźwość 25Opis: cecha człowieka, który jest żywy, pełen werwy, energii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
rzeźwych 20Forma podstawowa: rzeźwy
Opis: o człowieku: taki, który jest świeży, wypoczęty, ma dużo energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
rzeźwymi 18Forma podstawowa: rzeźwy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
rzęźcież 25Forma podstawowa: rzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
sadźcach 21Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
sadźcami 19Forma podstawowa: sadziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
sadźcież 22Forma podstawowa: sadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
sadźcowi 18Forma podstawowa: sadziec
Opis: Eupatorium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, zaliczano do niego około 40 gatunków roślin występujących głównie w Ameryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
sądźcież 26Forma podstawowa: sądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
scedźcie 19Forma podstawowa: scedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
scedźmyż 24Forma podstawowa: scedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
schodźmy 22Forma podstawowa: schodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
schodźże 24Forma podstawowa: schodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
sczeźnie 17Forma podstawowa: sczeznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
sczeźnij 19Forma podstawowa: sczeznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
sfrancuź 23Forma podstawowa: sfrancuzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
siądźcie 22Forma podstawowa: siąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
siądźmyż 27Forma podstawowa: siąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
siedźcie 18Forma podstawowa: siedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
siedźmyż 23Forma podstawowa: siedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
sierdźmy 19Forma podstawowa: sierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
sierdźże 21Forma podstawowa: sierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
siniźnie 16Forma podstawowa: sinizna
Opis: wada drewna z grupy zabarwień, smugi i plamy różnej wielkości i różnego kształtu, o barwie od szarej do czarnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
siwiźnie 16Forma podstawowa: siwizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
skaźcież 22Forma podstawowa: skazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
skrzywdź 19Forma podstawowa: skrzywdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
słodźcie 20Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
słodźmyż 25Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
słódźcie 24Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
słódźmyż 29Forma podstawowa: słodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
smrodźca 19Forma podstawowa: smrodziec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
smrodźce 19Forma podstawowa: smrodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
smrodźcu 21Forma podstawowa: smrodziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
smrodźmy 20Forma podstawowa: smrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
smrodźże 22Forma podstawowa: smrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
smródźmy 24Forma podstawowa: smrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
smródźże 26Forma podstawowa: smrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
spaskudź 21Forma podstawowa: spaskudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spaźniać 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
spaźniaj 19Forma podstawowa: spaźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
spaźniał 19Forma podstawowa: spaźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
spaźniam 18Forma podstawowa: spaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
spaźniań 23Forma podstawowa: spaźniać
spełźnie 19Forma podstawowa: spełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
spełźnij 21Forma podstawowa: spełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
spędźcie 23Forma podstawowa: spędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
spędźmyż 28Forma podstawowa: spędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
spłódźmy 26Forma podstawowa: spłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
spłódźże 28Forma podstawowa: spłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sporządź 22Forma podstawowa: sporządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spowiedź 18Opis: jeden z sakramentów w katolicyzmie, prawosławiu i anglikanizmie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
spóźniać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
spóźniaj 23Forma podstawowa: spóźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
spóźniał 23Forma podstawowa: spóźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
spóźniam 22Forma podstawowa: spóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
spóźniań 27Forma podstawowa: spóźniać
spóźnień 27Forma podstawowa: spóźnienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
spóźnili 22Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
spóźniła 23Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
spóźniło 23Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
spóźniły 24Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
spóźnimy 23Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl
spóźnisz 21Forma podstawowa: spóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl
sprowadź 18Forma podstawowa: sprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
strudźmy 22Forma podstawowa: strudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
strudźże 24Forma podstawowa: strudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
studźcie 21Forma podstawowa: studzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
studźmyż 26Forma podstawowa: studzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
stwierdź 18Forma podstawowa: stwierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
swadźbie 19Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
swadźbom 20Forma podstawowa: swadźba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
swędźcie 22Forma podstawowa: swędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: swędzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
swędźmyż 27Forma podstawowa: swędzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: swędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
szadźcie 18Forma podstawowa: szadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
szadźmyż 23Forma podstawowa: szadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
szkodźmy 20Forma podstawowa: szkodzić
Opis: powodować negatywne skutki, prowadzić do powstania szkód.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
szkodźże 22Forma podstawowa: szkodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
szydźcie 19Forma podstawowa: szydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
szydźmyż 24Forma podstawowa: szydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śledźcie 23Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śledźmyż 28Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śliźnięć 30Forma podstawowa: śliznąć
śluźniom 24Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taniźnie 17Forma podstawowa: tanizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tępiźnie 22Forma podstawowa: tępizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tężyźnie 26Forma podstawowa: tężyzna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trudźcie 21Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
trudźmyż 26Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trzeźwej 19Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
trzeźwią 21Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trzeźwić 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trzeźwię 21Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trzeźwij 19Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trzeźwił 19Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trzeźwmy 19Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
trzeźwym 19Forma podstawowa: trzeźwy
Opis: taki, który świadczy o rozsądku i rozwadze, na którym można polegać, bo opiera się na racjonalnych przesłankach.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
trzeźwże 21Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubądźcie 26Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
ubądźmyż 31Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ubodźcie 22Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ubodźmyż 27Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubódźcie 26Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ubódźmyż 31Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubrudźmy 25Forma podstawowa: ubrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubrudźże 27Forma podstawowa: ubrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uchodźca 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
uchodźcą 27Forma podstawowa: uchodźca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
uchodźce 23Forma podstawowa: uchodźca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
uchodźcę 27Forma podstawowa: uchodźca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
uchodźco 23Forma podstawowa: uchodźca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
uchodźcy 24Forma podstawowa: uchodźca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
uchodźmy 24Forma podstawowa: uchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uchodźże 26Forma podstawowa: uchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udźwigną 25Forma podstawowa: udźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
udźwignę 25Forma podstawowa: udźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udźwigom 22Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
udźwigów 25Forma podstawowa: udźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ugałęźmy 28Forma podstawowa: ugałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugałęźże 30Forma podstawowa: ugałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugładźmy 25Forma podstawowa: ugładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugładźże 27Forma podstawowa: ugładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugódźcie 26Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ugódźmyż 31Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugryźcie 22Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ugryźmyż 27Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugrzęźli 25Forma podstawowa: ugrzęznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: ugrzęzły
Opis: taki, który ugrzązł w czymś lepkim, gęstym albo ciasnym, taki, który nie może się skądś ruszyć ani wydostać.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ugwieźdź 29Forma podstawowa: ugwieździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ujdźcież 26Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
ujedźcie 22Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ujedźmyż 27Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujeździć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujeździj 23Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujeździł 23Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ujeźdźmy 31Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujeźdźże 33Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukrzywdź 21Forma podstawowa: ukrzywdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uleźcież 24Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uleźliby 23Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uładźcie 22Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uładźmyż 27Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
unudźcie 22Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
unudźmyż 27Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upędźcie 25Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
upędźmyż 30Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upośledź 25Forma podstawowa: upośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprowadź 20Forma podstawowa: uprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uradźcie 20Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uradźmyż 25Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uraźcież 23Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
urodźcie 20Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
urodźmyż 25Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uródźcie 24Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uródźmyż 29Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urządźmy 25Forma podstawowa: urządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urządźże 27Forma podstawowa: urządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzeźbią 24Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urzeźbić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urzeźbię 24Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
urzeźbij 22Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzeźbił 22Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urzeźbmy 22Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urzeźbże 24Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usadźcie 20Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
usadźmyż 25Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
usiądźmy 25Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
usiądźże 27Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
usiedźmy 21Forma podstawowa: usiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
usiedźże 23Forma podstawowa: usiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utrudźmy 24Forma podstawowa: utrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utrudźże 26Forma podstawowa: utrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utwierdź 20Forma podstawowa: utwierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwędźcie 24Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uwędźmyż 29Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwiedźmy 21Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwiedźże 23Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwieźcie 19Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uwieźmyż 24Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwięźcie 23Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
uwięźmyż 28Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwięźnie 22Forma podstawowa: uwięznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
uwięźnij 24Forma podstawowa: uwięznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uwodźcie 20Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
uwodźmyż 25Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
uwoźcież 23Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
uwódźcie 24Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
uwódźmyż 29Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwóźcież 27Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
uwyraźni 19Forma podstawowa: uwyraźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użyźniać 28Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
użyźniaj 25Forma podstawowa: użyźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
użyźniał 25Forma podstawowa: użyźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
użyźniam 24Forma podstawowa: użyźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
użyźniań 29Forma podstawowa: użyźniać
użyźnień 29Forma podstawowa: użyźnić
użyźnili 24Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
użyźniła 25Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
użyźniło 25Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
użyźniły 26Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
użyźnimy 25Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
użyźnisz 23Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wadźcież 22Forma podstawowa: wadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wchodźmy 22Forma podstawowa: wchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
wchodźże 24Forma podstawowa: wchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
wejdźcie 20Forma podstawowa: wejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
wejdźmyż 25Forma podstawowa: wejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
weźmiemy 19Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
weźmiesz 17Forma podstawowa: wziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
weźmijmy 21Forma podstawowa: wziąć
weźmijże 23Forma podstawowa: wziąć
wędźcież 26Forma podstawowa: wędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
węźlasta 22Forma podstawowa: węźlasty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
węźlastą 26Forma podstawowa: węźlasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
węźlaste 22Forma podstawowa: węźlasty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
węźlasty 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
węźlaści 26Forma podstawowa: węźlasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
węźlicom 23Forma podstawowa: węźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
wgryźcie 20Forma podstawowa: wgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
wgryźmyż 25Forma podstawowa: wgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
widźcież 22Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wiedźcie 18Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wiedźmia 18Forma podstawowa: wiedźmi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
wiedźmią 22Forma podstawowa: wiedźmi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
wiedźmie 18Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: wiedźmi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
wiedźmim 19Forma podstawowa: wiedźmi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
wiedźmin 18Opis: postać stworzona przez polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
wiedźmom 19Forma podstawowa: wiedźma
Opis: o kobiecie niesympatycznej, starej, brzydkiej, złośliwej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
wiedźmyż 23Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wieźcież 21Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wieźliby 20Forma podstawowa: wieźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
więźbach 25Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
więźbami 23Forma podstawowa: więźba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
więźcież 25Forma podstawowa: więzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
więźliby 24Forma podstawowa: więznąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
więźniem 21Forma podstawowa: więzień
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
więźnięć 29Forma podstawowa: więznąć
więźniom 21Forma podstawowa: więzień
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
więźniów 24Forma podstawowa: więzień
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
wiskoźni 17Forma podstawowa: wiskozny
wjedźcie 20Forma podstawowa: wjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
wjedźmyż 25Forma podstawowa: wjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wjeździe 19Forma podstawowa: wjazd
Opis: miejsce, przez które lub którym się wjeżdża.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
wleźcież 22Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
wleźliby 21Forma podstawowa: wleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
właźcież 23Forma podstawowa: włazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
wnijdźmy 21Forma podstawowa: wnijść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wnijdźże 23Forma podstawowa: wnijść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
woźniccy 19Forma podstawowa: woźnicki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: woźnicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
woźnicka 18Forma podstawowa: woźnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
woźnicką 22Forma podstawowa: woźnicka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: woźnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
woźnicki 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
woźnicko 18Forma podstawowa: woźnicki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
woźnicku 20Forma podstawowa: woźnicki
Forma fleksyjna: adjp
woźnicom 18Forma podstawowa: woźnica
Opis: osoba, która kieruje wozem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
woźniców 21Forma podstawowa: woźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
wódźcież 26Forma podstawowa: wodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wpełźnie 19Forma podstawowa: wpełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
wpełźnij 21Forma podstawowa: wpełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wpędźcie 23Forma podstawowa: wpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wpędźmyż 28Forma podstawowa: wpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wprowadź 18Forma podstawowa: wprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wraźcież 21Forma podstawowa: wrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wrodźcie 18Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
wrodźmyż 23Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
wródźcie 22Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
wródźmyż 27Forma podstawowa: wrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
wrzeźbia 18Forma podstawowa: wrzeźbiać
wrzeźbią 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
wrzeźbić 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wrzeźbię 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
wrzeźbij 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wrzeźbił 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
wrzeźbmy 20Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wrzeźbże 22Forma podstawowa: wrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wsadźcie 18Forma podstawowa: wsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wsadźmyż 23Forma podstawowa: wsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wsiądźmy 23Forma podstawowa: wsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wsiądźże 25Forma podstawowa: wsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wskaźnik 18Opis: substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
wstydźmy 21Forma podstawowa: wstydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wstydźże 23Forma podstawowa: wstydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wśliźnie 21Forma podstawowa: wśliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
wśliźnij 23Forma podstawowa: wśliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wwiedźmy 19Forma podstawowa: wwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wwiedźże 21Forma podstawowa: wwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwieźcie 17Forma podstawowa: wwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wwieźmyż 22Forma podstawowa: wwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wwoźcież 21Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wwódźcie 22Forma podstawowa: wwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wwódźmyż 27Forma podstawowa: wwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wwóźcież 25Forma podstawowa: wwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
wybądźmy 26Forma podstawowa: wybyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wybądźże 28Forma podstawowa: wybyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wybrzydź 21Forma podstawowa: wybrzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wybudźmy 24Forma podstawowa: wybudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wybudźże 26Forma podstawowa: wybudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wycedźmy 21Forma podstawowa: wycedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wycedźże 23Forma podstawowa: wycedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wychłodź 23Forma podstawowa: wychłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wychłódź 27Forma podstawowa: wychłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wydobądź 25Forma podstawowa: wydobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wydźwięk 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
wydźwiga 20Forma podstawowa: wydźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
wygodźmy 22Forma podstawowa: wygodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wygodźże 24Forma podstawowa: wygodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wygódźmy 26Forma podstawowa: wygodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wygódźże 28Forma podstawowa: wygodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wygryźli 21Forma podstawowa: wygryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
wygryźmy 22Forma podstawowa: wygryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wygryźże 24Forma podstawowa: wygryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyjdźcie 21Forma podstawowa: wyjść
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
wyjdźmyż 26Forma podstawowa: wyjść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wyjedźmy 22Forma podstawowa: wyjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wyjedźże 24Forma podstawowa: wyjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wyjeździ 20Forma podstawowa: wyjeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
wykadźmy 21Forma podstawowa: wykadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wykadźże 23Forma podstawowa: wykadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyleźcie 19Forma podstawowa: wyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
wyleźmyż 24Forma podstawowa: wyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wyłaźcie 20Forma podstawowa: wyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
wyłaźmyż 25Forma podstawowa: wyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
wyłudźmy 24Forma podstawowa: wyłudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wyłudźże 26Forma podstawowa: wyłudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wymarźli 19Forma podstawowa: wymarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
wymodźmy 21Forma podstawowa: wymodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wymodźże 23Forma podstawowa: wymodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wymódźmy 25Forma podstawowa: wymodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wymódźże 27Forma podstawowa: wymodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wymroźmy 20Forma podstawowa: wymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wymroźże 22Forma podstawowa: wymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wymróźmy 24Forma podstawowa: wymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wymróźże 26Forma podstawowa: wymrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wynaleźć 23Opis: wymyślić, wykoncypować
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wynudźmy 22Forma podstawowa: wynudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wynudźże 24Forma podstawowa: wynudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wypełźli 21Forma podstawowa: wypełzły
Opis: taki, który w wyniku utraty wyrazistości, intensywności barwy (barw) sprawia wrażenie pozbawionego konkretnej, dającej się jednoznacznie określić barwy, wypłowialy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: wypełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
wypędźmy 25Forma podstawowa: wypędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wypędźże 27Forma podstawowa: wypędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wypogódź 25Forma podstawowa: wypogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyprządź 23Forma podstawowa: wyprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyprzedź 19Forma podstawowa: wyprzedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyprzędź 23Forma podstawowa: wyprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyraźcie 18Forma podstawowa: wyrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wyraźmyż 23Forma podstawowa: wyrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wyraźnej 19Forma podstawowa: wyraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
wyraźnie 17Opis: tak, że z łatwością daje się dostrzec, rozpoznać, postrzec zmysłami.
Forma fleksyjna: adv:pos
wyraźnym 19Forma podstawowa: wyraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
wyrodźmy 20Forma podstawowa: wyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wyrodźże 22Forma podstawowa: wyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyródźmy 24Forma podstawowa: wyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wyródźże 26Forma podstawowa: wyrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyrzeźbi 19Forma podstawowa: wyrzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
wyrzęźmy 23Forma podstawowa: wyrzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wyrzęźże 25Forma podstawowa: wyrzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysadźmy 20Forma podstawowa: wysadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wysadźże 22Forma podstawowa: wysadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysądźmy 24Forma podstawowa: wysądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wysądźże 26Forma podstawowa: wysądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wytrzeźw 18Forma podstawowa: wytrzeźwić
wywieźli 18Forma podstawowa: wywieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
wywieźmy 19Forma podstawowa: wywieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wywieźże 21Forma podstawowa: wywieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wywoźcie 18Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wywoźmyż 23Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wywódźmy 24Forma podstawowa: wywodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
wywódźże 26Forma podstawowa: wywodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wywóźcie 22Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
wywóźmyż 27Forma podstawowa: wywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wzbudźmy 23Forma podstawowa: wzbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wzbudźże 25Forma podstawowa: wzbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wzejdźmy 21Forma podstawowa: wzejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wzejdźże 23Forma podstawowa: wzejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zabliźni 19Forma podstawowa: zabliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zabluźni 21Forma podstawowa: zabluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
zabodźmy 21Forma podstawowa: zabość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zabóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zabodźże 23Forma podstawowa: zabość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zabóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zabódźmy 25Forma podstawowa: zabóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zabódźże 27Forma podstawowa: zabóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zabruźdź 29Forma podstawowa: zabruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zadźgają 25Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zadźgali 20Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zadźgała 21Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
zadźgało 21Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
zadźgały 22Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
zadźgamy 21Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zadźgana 19Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
zadźganą 23Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
zadźgane 19Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
zadźgani 19Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
zadźgano 19Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
zadźgany 20Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
zadźgasz 19Forma podstawowa: zadźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zadźwiga 19Forma podstawowa: zadźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zagroźmy 20Forma podstawowa: zagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zagroźże 22Forma podstawowa: zagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zagróźmy 24Forma podstawowa: zagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zagróźże 26Forma podstawowa: zagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zagryźli 20Forma podstawowa: zagryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zagryźmy 21Forma podstawowa: zagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zagryźże 23Forma podstawowa: zagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagrząźć 27Forma podstawowa: zagrzęznąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zagwoźdź 27Forma podstawowa: zagwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagwóźdź 31Forma podstawowa: zagwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zajdźcie 20Forma podstawowa: zajść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl
zajdźmyż 25Forma podstawowa: zajść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
zajedźmy 21Forma podstawowa: zajechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zajedźże 23Forma podstawowa: zajechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zajeździ 19Forma podstawowa: zajeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zakadźmy 20Forma podstawowa: zakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zakadźże 22Forma podstawowa: zakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zakaźcie 18Forma podstawowa: zakazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zakaźmyż 23Forma podstawowa: zakazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zakaźnej 19Forma podstawowa: zakaźny
Opis: związany z zakażeniem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
zakaźnie 17Forma fleksyjna: adv:pos
zakaźnik 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zakaźnym 19Forma podstawowa: zakaźny
Opis: związany z zakażeniem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
zaleźcie 18Forma podstawowa: zaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
zaleźmyż 23Forma podstawowa: zaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zalodźmy 20Forma podstawowa: zalodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zalodźże 22Forma podstawowa: zalodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zalódźmy 24Forma podstawowa: zalodzić
zalódźże 26Forma podstawowa: zalodzić
załagodź 21Forma podstawowa: załagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
załagódź 25Forma podstawowa: załagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
załaźcie 19Forma podstawowa: załazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
załaźmyż 24Forma podstawowa: załazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
zamarudź 20Forma podstawowa: zamarudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zamarźli 18Forma podstawowa: zamarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: zamarzły
Opis: nieżyjący z powodu mrozu/ zimna (o kimś, o zwierzęciu, może też roślinie).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zamroźmy 19Forma podstawowa: zamrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zamroźże 21Forma podstawowa: zamrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zamróźmy 23Forma podstawowa: zamrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zamróźże 25Forma podstawowa: zamrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zanudźmy 21Forma podstawowa: zanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zanudźże 23Forma podstawowa: zanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zapełźli 20Forma podstawowa: zapełzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: zapełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
zapędźmy 24Forma podstawowa: zapędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zapędźże 26Forma podstawowa: zapędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zapóźnia 21Forma podstawowa: zapóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
zapóźnią 25Forma podstawowa: zapóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
zapóźnić 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zapóźnię 25Forma podstawowa: zapóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
zapóźnij 23Forma podstawowa: zapóźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zapóźnił 23Forma podstawowa: zapóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
zaradźmy 19Forma podstawowa: zaradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zaradźże 21Forma podstawowa: zaradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zaraźcie 17Forma podstawowa: zarazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zaraźmyż 22Forma podstawowa: zarazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zarodźca 18Forma podstawowa: zarodziec
Opis: Plasmodium - rodzaj jednokomórkowego pierwotniaka pasożytniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
zarodźce 18Forma podstawowa: zarodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
zarodźcu 20Forma podstawowa: zarodziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
zarzęźmy 22Forma podstawowa: zarzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zarzęźże 24Forma podstawowa: zarzęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zasadźca 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zasadźcą 22Forma podstawowa: zasadźca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
zasadźce 18Forma podstawowa: zasadźca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
zasadźcę 22Forma podstawowa: zasadźca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
zasadźco 18Forma podstawowa: zasadźca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
zasadźcy 19Forma podstawowa: zasadźca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
zasadźmy 19Forma podstawowa: zasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zasadźże 21Forma podstawowa: zasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasądźmy 23Forma podstawowa: zasądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zasądźże 25Forma podstawowa: zasądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasmrodź 18Forma podstawowa: zasmrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasmródź 22Forma podstawowa: zasmrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaszkodź 18Forma podstawowa: zaszkodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zaśniedź 21Forma podstawowa: zaśniedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zatwardź 18Forma podstawowa: zatwardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawadźmy 19Forma podstawowa: zawadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zawadźże 21Forma podstawowa: zawadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zaweźmie 17Forma podstawowa: zawziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
zaweźmij 19Forma podstawowa: zawziąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zawęźcie 21Forma podstawowa: zawęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zawęźlać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zawęźlaj 23Forma podstawowa: zawęźlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zawęźlał 23Forma podstawowa: zawęźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
zawęźlam 22Forma podstawowa: zawęźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
zawęźlań 27Forma podstawowa: zawęźlać
zawęźleń 27Forma podstawowa: zawęźlenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zawęźlić 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zawęźlij 23Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawęźlił 23Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zawęźlmy 23Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zawęźlże 25Forma podstawowa: zawęźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawęźmyż 26Forma podstawowa: zawęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zawieźli 17Forma podstawowa: zawieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zawieźmy 18Forma podstawowa: zawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zawieźże 20Forma podstawowa: zawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawoźcie 17Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zawoźmyż 22Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zawoźnej 18Forma podstawowa: zawoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
zawoźnym 18Forma podstawowa: zawoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
zawódźmy 23Forma podstawowa: zawodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zawódźże 25Forma podstawowa: zawodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zawóźcie 21Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zawóźmyż 26Forma podstawowa: zawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zawstydź 19Forma podstawowa: zawstydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaźgacie 19Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zaźgajmy 22Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zaźgajże 24Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaźgałam 21Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
zaźgałaś 24Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
zaźgałby 23Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zaźgałem 21Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
zaźgałeś 24Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
zaźganej 20Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
zaźgania 18Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
zaźganie 18Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
zaźganiu 20Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
zaźganym 20Forma podstawowa: zaźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
zaźrebią 22Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebić 23
zaźrebię 22Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebił 20Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebmy 20Forma podstawowa: zaźrebić
zaźrebże 22Forma podstawowa: zaźrebić
zażydźmy 24Forma podstawowa: zażydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zażydźże 26Forma podstawowa: zażydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbądźcie 24Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zbądźmyż 29Forma podstawowa: zbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbereźna 18Forma podstawowa: zbereźny
Opis: niesmaczny, nietaktowny, często ohydny, obleśny, odnoszący się w niekulturalny sposób do seksualności, odrażający.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
zbereźną 22Forma podstawowa: zbereźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
zbereźne 18Forma podstawowa: zbereźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
zbereźni 18Forma podstawowa: zbereźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zbereźny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
zbliźnia 19Forma podstawowa: zbliźniać
zbluźnią 25Forma podstawowa: zbluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
zbluźnić 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zbluźnię 25Forma podstawowa: zbluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
zbluźnij 23Forma podstawowa: zbluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zbluźnił 23Forma podstawowa: zbluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
zbluźńmy 29Forma podstawowa: zbluźnić
zbluźńże 31Forma podstawowa: zbluźnić
zbłaźnią 24Forma podstawowa: zbłaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
zbłaźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zbłaźnię 24Forma podstawowa: zbłaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
zbłaźnij 22Forma podstawowa: zbłaźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zbłaźnił 22Forma podstawowa: zbłaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
zbłądźmy 27Forma podstawowa: zbłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zbłądźże 29Forma podstawowa: zbłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zbodźcie 20Forma podstawowa: zbość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zbodźmyż 25Forma podstawowa: zbość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbódźcie 24Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zbódźmyż 29Forma podstawowa: zbóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbrudźmy 23Forma podstawowa: zbrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zbrudźże 25Forma podstawowa: zbrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbruździ 21Forma podstawowa: zbruździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zbudźcie 22Forma podstawowa: zbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zbudźmyż 27Forma podstawowa: zbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zdradźmy 20Forma podstawowa: zdradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zdradźże 22Forma podstawowa: zdradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdźwigać 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdźwigaj 21Forma podstawowa: zdźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdźwigał 21Forma podstawowa: zdźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zdźwigam 20Forma podstawowa: zdźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zdźwigań 25Forma podstawowa: zdźwigać
zebździć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zebździj 21Forma podstawowa: zebździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zebździł 21Forma podstawowa: zebździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
zejdźcie 20Forma podstawowa: zejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zejdźmyż 25Forma podstawowa: zejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zesmrodź 18Forma podstawowa: zesmrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zesmródź 22Forma podstawowa: zesmrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zeźlenia 17Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
zeźlenie 17Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
zeźleniu 19Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
zeźlicie 18Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zeźlijmy 21Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zeźlijże 23Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zeźliłam 20Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
zeźliłaś 23Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
zeźliłby 22Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zeźliłem 20Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
zeźliłeś 23Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
zeźlonej 19Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
zeźlonym 19Forma podstawowa: zeźlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
zgładźmy 23Forma podstawowa: zgładzić
Opis: zamordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zgładźże 25Forma podstawowa: zgładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgódźcie 24Forma podstawowa: zgodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zgódźmyż 29Forma podstawowa: zgodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zgromadź 20Forma podstawowa: zgromadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgruźlać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zgruźlaj 23Forma podstawowa: zgruźlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zgruźlał 23Forma podstawowa: zgruźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
zgruźlam 22Forma podstawowa: zgruźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
zgruźlań 27Forma podstawowa: zgruźlać
zgruźleń 27Forma podstawowa: zgruźlić
zgruźlić 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgruźlij 23Forma podstawowa: zgruźlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgruźlił 23Forma podstawowa: zgruźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zgryźcie 20Forma podstawowa: zgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zgryźmyż 25Forma podstawowa: zgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zgrzęźli 23Forma podstawowa: zgrzęzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: zgrzęznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
zjedźcie 20Forma podstawowa: zjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zjedźmyż 25Forma podstawowa: zjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zjeździć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zjeździe 19Forma podstawowa: zjazd
Opis: jazda z góry na dół.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
zjeździj 21Forma podstawowa: zjeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zjeździł 21Forma podstawowa: zjeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zjeźdźmy 29Forma podstawowa: zjeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zjeźdźże 31Forma podstawowa: zjeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zleźcież 22Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zleźliby 21Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zlodźcie 19Forma podstawowa: zlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zlodźmyż 24Forma podstawowa: zlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zlódźcie 23Forma podstawowa: zlodzić
zlódźmyż 28Forma podstawowa: zlodzić
zluźniać 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zluźniaj 21Forma podstawowa: zluźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zluźniał 21Forma podstawowa: zluźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
zluźniam 20Forma podstawowa: zluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
zluźniań 25Forma podstawowa: zluźniać
zluźnień 25Forma podstawowa: zluźnić
zluźnili 20Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
zluźniła 21Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
zluźniło 21Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
zluźniły 22Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
zluźnimy 21Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zluźnisz 19Forma podstawowa: zluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złaźcież 23Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
złudźcie 22Forma podstawowa: złudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
złudźmyż 27Forma podstawowa: złudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zmarźlak 19Opis: człowiek, który źle się czuje w zimnych miejscach, lubi ciepłe pomieszczenia.
zmierźle 18Forma podstawowa: zmierzły
zmierźli 18Forma podstawowa: zmierznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: zmierzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
zmierźmy 19Forma podstawowa: zmierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zmierźże 21Forma podstawowa: zmierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zmroźcie 18Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zmroźmyż 23Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zmróźcie 22Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zmróźmyż 27Forma podstawowa: zmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
znachodź 20Forma podstawowa: znachodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
znajdźmy 21Forma podstawowa: znajść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
znajdźże 23Forma podstawowa: znajść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znaleźli 18Forma podstawowa: znaleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
znaleźna 17Forma podstawowa: znaleźny
Opis: taki, który został znaleziony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
znaleźną 21Forma podstawowa: znaleźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
znaleźne 17Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: znaleźny
Opis: taki, który został znaleziony.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
znaleźni 17Forma podstawowa: znaleźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
znaleźny 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
znawoźmy 18Forma podstawowa: znawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
znawoźże 20Forma podstawowa: znawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znawóźmy 22Forma podstawowa: znawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
znawóźże 24Forma podstawowa: znawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znudźcie 20Forma podstawowa: znudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
znudźmyż 25Forma podstawowa: znudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zohydźmy 22Forma podstawowa: zohydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zohydźże 24Forma podstawowa: zohydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zradźcie 18Forma podstawowa: zradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
zradźmyż 23Forma podstawowa: zradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
zraźcież 21Forma podstawowa: zrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zraźnika 17Forma podstawowa: zraźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
zraźniki 17Forma podstawowa: zraźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
zraźniku 19Forma podstawowa: zraźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
zrodźcie 18Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zrodźmyż 23Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zródźcie 22Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zródźmyż 27Forma podstawowa: zrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zrządźmy 23Forma podstawowa: zrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zrządźże 25Forma podstawowa: zrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zrzędźmy 23Forma podstawowa: zrzędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
zrzędźże 25Forma podstawowa: zrzędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
zsadźcie 18Forma podstawowa: zsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zsadźmyż 23Forma podstawowa: zsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zsiądźmy 23Forma podstawowa: zsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
zsiądźże 25Forma podstawowa: zsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
zśliźnie 21Forma podstawowa: zśliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
zśliźnij 23Forma podstawowa: zśliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zwadźcie 18Forma podstawowa: zwadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zwadźmyż 23Forma podstawowa: zwadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwędźcie 22Forma podstawowa: zwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zwędźmyż 27Forma podstawowa: zwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwęźcież 25Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zwidźcie 18Forma podstawowa: zwidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
zwidźmyż 23Forma podstawowa: zwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl

Forma podstawowa: zwidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwiedźmy 19Forma podstawowa: zwiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwiedźże 21Forma podstawowa: zwiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwieźcie 17Forma podstawowa: zwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
zwieźmyż 22Forma podstawowa: zwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zwięźlej 23Forma podstawowa: zwięźle
Opis: krótko, w sposób treściwy, konkretny, w niewielu słowach.
Forma fleksyjna: adv:com
zwięźlom 22Forma podstawowa: zwięźla
zwoźcież 21Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zwódźcie 22Forma podstawowa: zwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zwódźmyż 27Forma podstawowa: zwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
zwóźcież 25Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
zżydźcie 23Forma podstawowa: zżydzić
zżydźmyż 28Forma podstawowa: zżydzić
ździebek 20Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździebeł 21Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździebka 20Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździebko 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ździebku 22Forma podstawowa: ździebko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ździeble 20Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
ździebła 21Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździebło 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ździebłu 23Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ździerca 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ździercą 22Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ździerce 18Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ździercę 22Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ździerco 18Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ździercy 19Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
ździrach 20Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ździrami 18Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ździrusa 19Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ździrusy 20Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
źdźbłach 32Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źdźbłami 30Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źdźbłowa 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źdźbłową 33Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źdźbłowe 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źdźbłowi 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źdźbłowy 30Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źgającej 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
źgającym 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgajcież 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
źgaliśmy 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałabym 24Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałabyś 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałyśmy 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
źganiach 21Forma podstawowa: źgać
źganiami 19Forma podstawowa: źgać
źgnąłbym 28Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
źgnąłbyś 31Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
źgnąwszy 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: pant:perf:refl.nonrefl
źgnęliby 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęłaby 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęłoby 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęłyby 28Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
źgniecie 19Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
źgnięcia 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgnięcie 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgnięciu 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgniętej 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
źgniętym 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
źgnijcie 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
źgnijmyż 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
źrebakom 20Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
źrebaków 23Forma podstawowa: źrebak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źrebcach 22Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
źrebcami 20Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
źrebcież 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
źrebcowi 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
źrebiąca 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
źrebiącą 27Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
źrebiące 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
źrebiący 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
źrebicie 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
źrebicom 20Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źrebięca 23Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źrebięcą 27Forma podstawowa: źrebięcy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źrebięce 23Forma podstawowa: źrebięcy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źrebięcy 24Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źrebięta 23Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
źrebiłam 21Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
źrebiłaś 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
źrebiłby 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
źrebiłem 21Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
źrebiłeś 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
źrebiono 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
źrebnego 20Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebnemu 21Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebność 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
źrebnych 22Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrebnymi 20Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrenicom 18Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źróbkach 26Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źróbkami 24Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źróbkiem 24Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
źróbkowi 23Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
źródełek 24Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źródełka 24Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źródełko 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źródełku 26Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
źródlana 22Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródlaną 26Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródlane 22Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródlani 22Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródlany 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źródlisk 23Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źródłach 26Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źródłami 24Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źródłowa 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródłową 27Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródłowe 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródłowi 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródłowo 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
źródłowy 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żelaźnik 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żeleźcem 23Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żeleźcom 23Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żeleźnik 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: żeleźniki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żydźcież 27Forma podstawowa: żydzić
żyźnicom 23Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Wyrazy na literę ź o długości 9

akcyźnicy 22Forma podstawowa: akcyźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
akcyźnika 21Forma podstawowa: akcyźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
akcyźniki 21Forma podstawowa: akcyźnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
akcyźniku 23Forma podstawowa: akcyźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
bądźbyśmy 33Forma podstawowa: bądźby
bezmroźna 20Forma podstawowa: bezmroźny
Opis: taki, który charakteryzuje się brakiem mrozu, taki, w którym nie ma mrozu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
bezmroźną 24Forma podstawowa: bezmroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
bezmroźne 20Forma podstawowa: bezmroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
bezmroźni 20Forma podstawowa: bezmroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
bezmroźny 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
biedźcież 25Forma podstawowa: biedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
bieliźnie 20Forma podstawowa: bielizna
Opis: wyroby z materiału, pierwotnie białego, np. na potrzeby domowe - bielizna pościelowa, stołowa, kościelna, obecnie wyraz nie używany w tym znaczeniu (używany jedynie w połączeniach wyrazowych).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
bliźniacy 22Forma podstawowa: bliźniak
Opis: część ubioru damskiego: bluzka ze sweterkiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
bliźniaka 21Forma podstawowa: bliźniak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: bliźniak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
bliźniaki 21Forma podstawowa: bliźniak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: bliźniak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Opis: dwoje dzieci urodzonych z tej samej ciąży mnogiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
bliźniaku 23Forma podstawowa: bliźniak
Opis: część ubioru damskiego: bluzka ze sweterkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: bliźniak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
bliźniąca 25Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
bliźniącą 29Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
bliźniące 25Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
bliźniący 26Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
bliźnicie 21Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
bliźniego 22Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
bliźniemu 23Forma podstawowa: bliźni
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
bliźnięca 25Forma podstawowa: bliźnięcy
Opis: dotyczący bliźnięcia, np. ciąża, brat, podobieństwo.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
bliźnięcą 29Forma podstawowa: bliźnięcy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
bliźnięce 25Forma podstawowa: bliźnięcy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
bliźnięco 25Opis: bardzo podobnie, jednakowo.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: bliźnięcy
Opis: dotyczący bliźnięcia, np. ciąża, brat, podobieństwo.
Forma fleksyjna: adja
bliźnięcy 26Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
bliźnięta 25Forma podstawowa: bliźnię
Opis: znak zodiaku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
bliźnijmy 24Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
bliźnijże 26Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
bliźniłam 23Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
bliźniłaś 26Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
bliźniłby 25Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
bliźniłem 23Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
bliźniłeś 26Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
bliźniono 20Forma podstawowa: bliźnić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
bluźniąca 27Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
bluźniącą 31Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
bluźniące 27Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
bluźniący 28Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
bluźnicie 23Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
bluźniemy 24Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:nonrefl
bluźniesz 22Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:nonrefl
bluźnięci 27Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
bluźnięta 27Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
bluźniętą 31Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
bluźnięte 27Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
bluźnięto 27Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
bluźnięty 28Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
bluźnijmy 26Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl

Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bluźnijże 28Forma podstawowa: bluznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl

Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bluźniłam 25Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
bluźniłaś 28Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
bluźniłby 27Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
bluźniłem 25Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
bluźniłeś 28Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
bluźniono 22Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
bluźńcież 33Forma podstawowa: bluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
błaźniąca 26Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
błaźniącą 30Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
błaźniące 26Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
błaźniący 27Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
błaźnicie 22Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
błaźnieni 21Forma podstawowa: błaźnić
błaźnijmy 25Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
błaźnijże 27Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
błaźniłam 24Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
błaźniłaś 27Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
błaźniłby 26Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
błaźniłem 24Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
błaźniłeś 27Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
błaźniona 21Forma podstawowa: błaźnić
błaźnioną 25Forma podstawowa: błaźnić
błaźnione 21Forma podstawowa: błaźnić
błaźniono 21Forma podstawowa: błaźnić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
błaźniony 22Forma podstawowa: błaźnić
błaźniska 22Forma podstawowa: błaźnisko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:n2
błaźnisko 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:n2
błaźnisku 24Forma podstawowa: błaźnisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:n2
błądźcież 31Forma podstawowa: błądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
bodźcować 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bodźcował 23Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
bodźcowań 27Forma podstawowa: bodźcować
bodźcowej 23Forma podstawowa: bodźcowy
Opis: związany z bodźcem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
bodźcowym 23Forma podstawowa: bodźcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
bodźcując 30Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
bodźcujmy 27Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bodźcujże 29Forma podstawowa: bodźcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
bojaźliwa 22Forma podstawowa: bojaźliwy
Opis: będący objawem strachu, np. bojaźliwy szept, strajk, budżet.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
bojaźliwą 26Forma podstawowa: bojaźliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
bojaźliwe 22Forma podstawowa: bojaźliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
bojaźliwi 22Forma podstawowa: bojaźliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
bojaźliwy 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
bojaźniom 22Forma podstawowa: bojaźń
Opis: uczucie strachu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
bredźcież 25Forma podstawowa: bredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
brodźcach 24Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
brodźcami 22Forma podstawowa: brodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
brodźcież 25Forma podstawowa: brodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
brodźcowi 21Forma podstawowa: brodziec
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
brudźcież 27Forma podstawowa: brudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bruździak 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
bruździli 23Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
bruździła 24Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
bruździło 24Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
bruździły 25Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
bruździmy 24Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bruździsz 22Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bruźdźcie 31Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
bruźdźmyż 36Forma podstawowa: bruździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bryźniemy 22Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
bryźniesz 20Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
bryźnięci 25Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
bryźnięta 25Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
bryźniętą 29Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
bryźnięte 25Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
bryźnięto 25Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
bryźnięty 26Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
bryźnijmy 24Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
bryźnijże 26Forma podstawowa: bryznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
brzeźniak 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
brzydźcie 22Forma podstawowa: brzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
brzydźmyż 27Forma podstawowa: brzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bździakom 22Forma podstawowa: bździak
Opis: o niegrzecznym młodym człowieku, gówniarz.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
bździaków 25Forma podstawowa: bździak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
bździągwa 26Opis: pluskwa, gatunek owada należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, rodziny pluskwowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
bździągwą 30Forma podstawowa: bździągwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
bździągwę 30Forma podstawowa: bździągwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
bździągwo 26Forma podstawowa: bździągwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
bździągwy 27Forma podstawowa: bździągwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
bździjcie 23Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
bździjmyż 28Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
bździliby 24Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
bździłaby 25Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
bździłbym 26Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
bździłbyś 29Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
bździłoby 25Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
bździłyby 26Forma podstawowa: bździć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
bździnach 23Forma podstawowa: bździna
Opis: mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
bździnami 21Forma podstawowa: bździna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
chłodźcie 24Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
chłodźmyż 29Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chłódźcie 28Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
chłódźmyż 33Forma podstawowa: chłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chodźcież 26Forma podstawowa: chodzić
Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
chołodźca 24Forma podstawowa: chołodziec
Opis: chłodnik z buraków, nazwa popularna na Litwie i Ukrainie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
chołodźce 24Forma podstawowa: chołodziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
chołodźcu 26Forma podstawowa: chołodziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
chudźcach 27Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
chudźcami 25Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
chudźcież 28Forma podstawowa: chudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
chudźcowi 24Forma podstawowa: chudziec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
czadźcież 24Forma podstawowa: czadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
czeźliśmy 25Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
czeźnięto 23Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
czeźnijmy 22Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
czeźnijże 24Forma podstawowa: czeznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dłużyźnie 27Forma podstawowa: dłużyzna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dobądźcie 26Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dobądźmyż 31Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobodźcie 22Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dobodźmyż 27Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobódźcie 26Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dobódźmyż 31Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobrudźmy 25Forma podstawowa: dobrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dobrudźże 27Forma podstawowa: dobrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobudźcie 24Forma podstawowa: dobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dobudźmyż 29Forma podstawowa: dobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dochodźmy 24Forma podstawowa: dochodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dochodźże 26Forma podstawowa: dochodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dodźwigać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
dodźwigaj 23Forma podstawowa: dodźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dodźwigał 23Forma podstawowa: dodźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dodźwigam 22Forma podstawowa: dodźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dodźwigań 27Forma podstawowa: dodźwigać
dogładźmy 25Forma podstawowa: dogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dogładźże 27Forma podstawowa: dogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogódźcie 26Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
dogódźmyż 31Forma podstawowa: dogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dogrodźmy 23Forma podstawowa: dogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dogrodźże 25Forma podstawowa: dogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogródźmy 27Forma podstawowa: dogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dogródźże 29Forma podstawowa: dogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogryźcie 22Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dogryźmyż 27Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dojdźcież 26Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
dojedźcie 22Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
dojedźmyż 27Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dojeździe 21Forma podstawowa: dojazd
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
doleźcież 24Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
doleźliby 23Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
dołaźcież 25Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
domroźcie 20Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
domroźmyż 25Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
domróźcie 24Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
domróźmyż 29Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
donudźcie 22Forma podstawowa: donudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
donudźmyż 27Forma podstawowa: donudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dopełźnie 21Forma podstawowa: dopełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopełźnij 23Forma podstawowa: dopełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopędźcie 25Forma podstawowa: dopędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dopędźmyż 30Forma podstawowa: dopędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dopowiedź 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
doprowadź 20Forma podstawowa: doprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doradźcie 20Forma podstawowa: doradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
doradźmyż 25Forma podstawowa: doradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
doraźnego 20Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
doraźnemu 21Forma podstawowa: doraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
doraźność 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
doraźnych 22Forma podstawowa: doraźny
Opis: natychmiastowy, bez przygotowania, wynikający z potrzeby chwili.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
doraźnymi 20Forma podstawowa: doraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dorzeźbia 20Forma podstawowa: dorzeźbiać
dorzeźbią 24Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dorzeźbić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dorzeźbię 24Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dorzeźbij 22Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dorzeźbił 22Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dorzeźbmy 22Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dorzeźbże 24Forma podstawowa: dorzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosadźcie 20Forma podstawowa: dosadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dosadźmyż 25Forma podstawowa: dosadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dosiądźmy 25Forma podstawowa: dosiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dosiądźże 27Forma podstawowa: dosiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosiedźmy 21Forma podstawowa: dosiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dosiedźże 23Forma podstawowa: dosiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dosłodźmy 23Forma podstawowa: dosłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dosłodźże 25Forma podstawowa: dosłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosłódźmy 27Forma podstawowa: dosłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dosłódźże 29Forma podstawowa: dosłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dostudźmy 24Forma podstawowa: dostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dostudźże 26Forma podstawowa: dostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dośledźmy 26Forma podstawowa: dośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dośledźże 28Forma podstawowa: dośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotrzeźwi 19Forma podstawowa: dotrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dowędźcie 24Forma podstawowa: dowędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dowędźmyż 29Forma podstawowa: dowędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dowidźcie 20Forma podstawowa: dowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
dowidźmyż 25Forma podstawowa: dowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dowiedźmy 21Forma podstawowa: dowieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dowiedźże 23Forma podstawowa: dowieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowieźcie 19Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dowieźmyż 24Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dowoźcież 23Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dowódźcie 24Forma podstawowa: dowodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dowódźmyż 29Forma podstawowa: dowodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dowóźcież 27Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
droździka 20Forma podstawowa: droździk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: droździk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
droździki 20Forma podstawowa: droździk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: droździk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
droździku 22Forma podstawowa: droździk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: droździk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
drożyźnie 23Forma podstawowa: drożyzna
Opis: to, że coś dużo kosztuje, trzeba za to dużo zapłacić.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dwudźwięk 26Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźajnizmu 23Forma podstawowa: dźajnizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dźajnizmy 22Forma podstawowa: dźajnizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźatakach 23Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dźatakami 21Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dźgającej 29Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dźgającym 29Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźgajcież 27Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgaliśmy 27Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgałabym 26Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgałabyś 29Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgałyśmy 29Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
dźganiach 23Forma podstawowa: dźgać
dźganiami 21Forma podstawowa: dźgać
dźgnąłbym 30Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
dźgnąłbyś 33Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
dźgnąwszy 25Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: pant:perf:refl.nonrefl
dźgnęliby 28Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnęłaby 29Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnęłoby 29Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnęłyby 30Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dźgniecie 21Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dźgnięcia 25Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
dźgnięcie 25Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
dźgnięciu 27Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
dźgniętej 27Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
dźgniętym 27Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
dźgnijcie 23Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dźgnijmyż 28Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dźinijscy 22Forma podstawowa: dźinijski
Opis: związany z dźinizmem, dotyczący dźinizmu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dźinijska 21Forma podstawowa: dźinijski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dźinijską 25Forma podstawowa: dźinijski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dźinijski 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dźinijsku 23Forma podstawowa: dźinijski
Forma fleksyjna: adjp
dźinistom 20Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dźinistów 23Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dźiniście 23Forma podstawowa: dźinista
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dźinizmem 20Forma podstawowa: dźinizm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dźinizmie 19Forma podstawowa: dźinizm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dźinizmom 20Forma podstawowa: dźinizm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dźinizmów 23Forma podstawowa: dźinizm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dźwięczał 25Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dźwięcząc 28Forma podstawowa: dźwięczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dźwięczeć 28Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dźwięczeń 29Forma podstawowa: dźwięczeć
dźwięczmy 25Forma podstawowa: dźwięczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dźwięczna 23Forma podstawowa: dźwięczny
Opis: przenośnie, zwykle z pozytywnym nacechowaniem o estetycznie bądź ekspresywnie zorganizowanej wypowiedzi: dobrze, mocno, wyraziście brzmiący, udany w warstwie brzmieniowej, taki, którego językowo-brzm
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dźwięczną 27Forma podstawowa: dźwięczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dźwięczne 23Forma podstawowa: dźwięczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dźwięczni 23Forma podstawowa: dźwięczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dźwięczny 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dźwięczże 27Forma podstawowa: dźwięczeć
Opis: znaczyć coś, zawierać treść, myśl pod określoną postacią słowną
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dźwiękach 26Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dźwiękami 24Forma podstawowa: dźwięk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dźwiękiem 24Forma podstawowa: dźwięk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dźwięknąć 32Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dźwięknął 29Forma podstawowa: dźwięknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dźwięknie 23Forma podstawowa: dźwięknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dźwięknij 25Forma podstawowa: dźwięknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dźwiękowa 23Forma podstawowa: dźwiękowy
Opis: związany z dźwiękiem jako zjawiskiem fizycznym, w sensie naukowym, związany z akustyką jako dziedziną wiedzy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dźwiękową 27Forma podstawowa: dźwiękowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dźwiękowe 23Forma podstawowa: dźwiękowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dźwiękowi 23Forma podstawowa: dźwięk
Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dźwiękowy
Opis: związany z dźwiękiem jako zjawiskiem fizycznym, w sensie naukowym, związany z akustyką jako dziedziną wiedzy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dźwiękowo 23Forma podstawowa: dźwiękowy
Forma fleksyjna: adja

Opis: pod względem dźwięku.
Forma fleksyjna: adv:pos
dźwiękowy 24Opis: związany z dźwiękiem jako zjawiskiem fizycznym, w sensie naukowym, związany z akustyką jako dziedziną wiedzy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dźwigacie 21Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dźwigacza 21Forma podstawowa: dźwigacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
dźwigacze 21Forma podstawowa: dźwigacz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m3
dźwigaczu 23Forma podstawowa: dźwigacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
dźwigaczy 22Forma podstawowa: dźwigacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
dźwigając 27Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dźwigajmy 24Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dźwigajże 26Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźwigałam 23Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
dźwigałaś 26Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
dźwigałby 25Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigałem 23Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dźwigałeś 26Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
dźwiganej 22Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
dźwigania 20Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźwiganie 20Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźwiganiu 22Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dźwiganym 22Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dźwigarce 21Forma podstawowa: dźwigarka
Opis: urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dźwigarek 21Forma podstawowa: dźwigarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dźwigarem 21Forma podstawowa: dźwigar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dźwigarka 21Opis: urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dźwigarką 25Forma podstawowa: dźwigarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dźwigarkę 25Forma podstawowa: dźwigarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dźwigarki 21Forma podstawowa: dźwigarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dźwigarko 21Forma podstawowa: dźwigarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dźwigarom 21Forma podstawowa: dźwigar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dźwigarów 24Forma podstawowa: dźwigar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dźwigarze 20Forma podstawowa: dźwigar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dźwignęli 25Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dźwignęła 26Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dźwignęło 26Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dźwignęły 27Forma podstawowa: dźwignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dźwignica 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dźwignicą 25Forma podstawowa: dźwignica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dźwignice 21Forma podstawowa: dźwignica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dźwignicę 25Forma podstawowa: dźwignica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dźwignico 21Forma podstawowa: dźwignica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dźwignicy 22Forma podstawowa: dźwignica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dźwignięć 29Forma podstawowa: dźwignąć
dźwignika 21Forma podstawowa: dźwignik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dźwigniki 21Forma podstawowa: dźwignik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźwigniku 23Forma podstawowa: dźwignik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dźwigniom 21Forma podstawowa: dźwignia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dźwigowej 22Forma podstawowa: dźwigowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dźwigowym 22Forma podstawowa: dźwigowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
dźwińskie 25Forma podstawowa: dźwiński
Opis: związany z Dźwiną, rzeką przepływającą przez Rosję, Białoruś i Łotwę.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dźwińskim 26Forma podstawowa: dźwiński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
francuźmy 26Forma podstawowa: francuzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
francuźże 28Forma podstawowa: francuzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fręźlicom 28Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
gałęźniak 26Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
gałęźnika 26Forma podstawowa: gałęźnik
Opis: ptak łowczy, który dopiero uczy się latać i przelatuje z gałęzi na gałąź.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
gałęźniki 26Forma podstawowa: gałęźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
gałęźniku 28Forma podstawowa: gałęźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
gardźcież 25Forma podstawowa: gardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gawędźcie 25Forma podstawowa: gawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
gawędźmyż 30Forma podstawowa: gawędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
gaździcie 21Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
gaździjmy 24Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
gaździjże 26Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
gaździłam 23Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
gaździłaś 26Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
gaździłby 25Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
gaździłem 23Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
gaździłeś 26Forma podstawowa: gaździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
gaździnce 21Forma podstawowa: gaździnka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gaździnek 21Forma podstawowa: gaździnka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gaździnie 20Forma podstawowa: gaździna
Opis: żona gazdy, góralka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gaździnka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
gaździnką 25Forma podstawowa: gaździnka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
gaździnkę 25Forma podstawowa: gaździnka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
gaździnki 21Forma podstawowa: gaździnka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
gaździnko 21Forma podstawowa: gaździnka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
gaździnom 21Forma podstawowa: gaździna
Opis: żona gazdy, góralka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
gaźnikach 23Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
gaźnikami 21Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
gaźnikiem 21Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
gaźnikowa 20Forma podstawowa: gaźnikowy
Opis: taki, który działa dzięki gaźnikowi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
gaźnikową 24Forma podstawowa: gaźnikowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
gaźnikowe 20Forma podstawowa: gaźnikowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
gaźnikowi 20Forma podstawowa: gaźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: gaźnikowy
Opis: taki, który działa dzięki gaźnikowi.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
gaźnikowy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ględźcież 30Forma podstawowa: ględzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
gładźcież 27Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
głodźcież 27Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
głowiźnie 21Forma podstawowa: głowizna
Opis: mięso otrzymywane po oddzieleniu od głowy zwierzęcia: mózgu, uszu, języka, oczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
głódźcież 31Forma podstawowa: głodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gnieździć 25Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
gnieździe 20Forma podstawowa: gniazdo
Opis: poetycko o ojczyźnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
gnieździł 22Forma podstawowa: gnieździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
gnieźdźmy 30Forma podstawowa: gnieździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
gnieźdźże 32Forma podstawowa: gnieździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
gnieźnian 19Forma podstawowa: gnieźnianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
gnieźnika 20Forma podstawowa: gnieźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
gnieźniki 20Forma podstawowa: gnieźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
gnieźniku 22Forma podstawowa: gnieźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
goździkom 22Forma podstawowa: goździk
Opis: kwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
goździków 25Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: goździk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
goździsta 21Forma podstawowa: goździsty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
goździstą 25Forma podstawowa: goździsty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
goździste 21Forma podstawowa: goździsty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
goździsty 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
goździści 25Forma podstawowa: goździsty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
grandźcie 21Forma podstawowa: grandzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
grandźmyż 26Forma podstawowa: grandzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
grodźcież 25Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
grodźczan 21Forma podstawowa: grodźczanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
gromadźmy 23Forma podstawowa: gromadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gromadźże 25Forma podstawowa: gromadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
groźniała 21Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
groźniało 21Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
groźniały 22Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
groźniano 19Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
groźnieją 25Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
groźnieje 21Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
groźnieję 25Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
groźnieli 20Forma podstawowa: groźnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
groźności 24Forma podstawowa: groźność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
gródźcież 29Forma podstawowa: grodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
grubiźnie 23Forma podstawowa: grubizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gruźlicom 24Forma podstawowa: gruźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
gruźlicza 23Forma podstawowa: gruźliczy
Opis: związany z gruźlicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
gruźliczą 27Forma podstawowa: gruźliczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
gruźlicze 23Forma podstawowa: gruźliczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
gruźliczo 23Forma podstawowa: gruźliczy
Forma fleksyjna: adja
gruźliczy 24Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
gruźlikom 24Forma podstawowa: gruźlik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
gruźlików 27Forma podstawowa: gruźlik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
gryźliśmy 27Forma podstawowa: gryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
grząźnięć 32Forma podstawowa: grząźć
grzęźliby 27Forma podstawowa: grzęznąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
grzęźnięć 32Forma podstawowa: grząźć
gwiaździc 21Forma podstawowa: gwiaździca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
gwieździe 20Forma podstawowa: gwiazda
Opis: ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
gwoździak 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
gwoździem 21Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
gwoździka 21Forma podstawowa: gwoździk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
gwoździki 21Forma podstawowa: gwoździk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
gwoździku 23Forma podstawowa: gwoździk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
gwoździli 21Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
gwoździła 22Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
gwoździło 22Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
gwoździły 23Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
gwoździmy 22Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gwoździom 21Forma podstawowa: gwóźdź
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
gwoździsz 20Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gwoździuj 24Forma podstawowa: gwoździować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gwoźdźcie 29Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gwoźdźmyż 34Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gwóźdźcie 33Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gwóźdźmyż 38Forma podstawowa: gwoździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
harbuźnik 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
haridźana 20Forma podstawowa: haridźan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
haridźany 21Forma podstawowa: haridźan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
haźlaskie 21Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
haźlaskim 22Forma podstawowa: haźlaski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
jaźwcowej 22Forma podstawowa: jaźwcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
jaźwcowym 22Forma podstawowa: jaźwcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
jeździcie 21Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
jeździjmy 24Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
jeździjże 26Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
jeździkom 22Forma podstawowa: jeździk
jeździków 25Forma podstawowa: jeździk
jeździłam 23Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
jeździłaś 26Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
jeździłby 25Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
jeździłem 23Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
jeździłeś 26Forma podstawowa: jeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
jeźdźcach 32Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
jeźdźcami 30Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
jeźdźcież 33Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
jeźdźcowi 29Forma podstawowa: jeździec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
kładźcież 26Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kniaźcież 23Forma podstawowa: kniazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
kołchoźna 23Forma podstawowa: kołchoźny
Opis: związany z kołchozem, dotyczący kołchozu - przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego ZSRR.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
kołchoźną 27Forma podstawowa: kołchoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
kołchoźne 23Forma podstawowa: kołchoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
kołchoźni 23Forma podstawowa: kołchoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
kołchoźny 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
koźlakach 23Forma podstawowa: koźlak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
koźlakami 21Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
koźlakiem 21Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
koźlakowi 20Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: koźlak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
koźlanach 22Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
koźlanami 20Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
koźlanina 19Forma podstawowa: koźlanin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
koźlankom 21Forma podstawowa: koźlanka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
koźlarzem 20Forma podstawowa: koźlarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
koźlarzom 20Forma podstawowa: koźlarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
koźlątkom 26Forma podstawowa: koźlątko
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
koźlęcego 26Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
koźlęcemu 27Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
koźlęciem 25Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n1
koźlęcych 28Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
koźlęcymi 26Forma podstawowa: koźlęcy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
koźlętach 27Forma podstawowa: koźlę
Opis: młode kozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n1
koźlętami 25Forma podstawowa: koźlę
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
koźlinach 22Forma podstawowa: koźlina
Opis: kozie mięso.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
koźlinami 20Forma podstawowa: koźlina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
koźloroga 21Forma podstawowa: koźlorogi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
koźlorogą 25Forma podstawowa: koźlorogi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
koźlorogi 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
koźminian 19Forma podstawowa: koźminianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
koźmińscy 27Forma podstawowa: koźmiński
Opis: związany z Koźminem Wielkopolskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: koźmiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
koźmińska 26Forma podstawowa: koźmiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
koźmińską 30Forma podstawowa: koźmińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: koźmiński
Opis: związany z Koźminem Wielkopolskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
koźmiński 26Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
koźmińsko 26Forma podstawowa: koźmiński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
koźmińsku 28Forma podstawowa: koźmiński
Opis: związany z Koźminem Wielkopolskim.
Forma fleksyjna: adjp
króciźnie 23Forma podstawowa: krócizna
krzywdźmy 22Forma podstawowa: krzywdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
krzywdźże 24Forma podstawowa: krzywdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kuźniarce 21Forma podstawowa: kuźniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
kuźniarek 21Forma podstawowa: kuźniarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
kuźniarka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
kuźniarką 25Forma podstawowa: kuźniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
kuźniarkę 25Forma podstawowa: kuźniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
kuźniarki 21Forma podstawowa: kuźniarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
kuźniarko 21Forma podstawowa: kuźniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
kuźnicach 24Forma podstawowa: kuźnice
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2 subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: kuźnica
Opis: dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
kuźnicami 22Forma podstawowa: kuźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: kuźnice
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2 subst:pl:inst:p3
kuźnickie 22Forma podstawowa: kuźnicka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: kuźnicki
Opis: związany z Kuźnicami - dzielnicą Zakopanego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: kuźnicki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
kuźnickim 23Forma podstawowa: kuźnicki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: kuźnicki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: kuźnicka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
kuźnictwa 22Forma podstawowa: kuźnictwo
Opis: gałąź metalurgii, obejmująca techniki produkcji wyrobów metalowych metodą kucia metalu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
kuźnictwo 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
kuźnictwu 24Forma podstawowa: kuźnictwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
kuźniczej 23Forma podstawowa: kuźniczy
Opis: związany z kuźnicą - miejscem obróbki metalu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
kuźniczym 23Forma podstawowa: kuźniczy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
kuźnieccy 23Forma podstawowa: kuźniecki
Opis: związany z Kuźnieckiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
kuźniecka 22Forma podstawowa: kuźniecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
kuźniecką 26Forma podstawowa: kuźniecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
kuźniecki 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
kuźniecku 24Forma podstawowa: kuźniecki
Forma fleksyjna: adjp
labidźcie 22Forma podstawowa: labidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
labidźmyż 27Forma podstawowa: labidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
labiedźmy 23Forma podstawowa: labiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
labiedźże 25Forma podstawowa: labiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
leźliście 24Forma podstawowa: leźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: liźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:nonrefl
lędźwiach 26Forma podstawowa: lędźwie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
lędźwiami 24Forma podstawowa: lędźwie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
lędźwianu 25Forma podstawowa: lędźwian
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
lędźwiany 24Forma podstawowa: lędźwian
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
lędźwiowa 23Forma podstawowa: lędźwiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
lędźwiową 27Forma podstawowa: lędźwiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
lędźwiowe 23Forma podstawowa: lędźwiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
lędźwiowi 23Forma podstawowa: lędźwiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
lędźwiowy 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
liźniecie 19Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
liźnięcia 23Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
liźnięcie 23Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
liźnięciu 25Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
liźniętej 25Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
liźniętym 25Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
liźnijcie 21Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
liźnijmyż 26Forma podstawowa: liznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
luźniejsi 22Forma podstawowa: luźny
Opis: rozluźniony, nienapięty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
luźniutcy 25Forma podstawowa: luźniutki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
luźniutka 24Forma podstawowa: luźniutki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
luźniutką 28Forma podstawowa: luźniutki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
luźniutki 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
luźniutko 24Forma podstawowa: luźniutki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
luźnospad 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
luźnością 29Forma podstawowa: luźność
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łagodźcie 23Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łagodźmyż 28Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagódźcie 27Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łagódźmyż 32Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łatwiźnie 20Forma podstawowa: łatwizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łaźbinach 24Forma podstawowa: łaźbiny
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łaźbinami 22Forma podstawowa: łaźbiny
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łaźcowaci 21Forma podstawowa: łaźcowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaźcowata 21Forma podstawowa: łaźcowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaźcowatą 25Forma podstawowa: łaźcowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaźcowate 21Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: łaźcowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaźcowaty 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łaźniowej 21Forma podstawowa: łaźniowy
Opis: związany z krakowskim teatrem Łaźnia Nowa.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łaźniowym 21Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
marniźnie 18Forma podstawowa: marnizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
marudźcie 22Forma podstawowa: marudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
marudźmyż 27Forma podstawowa: marudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
maźnicach 22Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
maźnicami 20Forma podstawowa: maźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
maźniczce 20Forma podstawowa: maźniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
maźniczej 21Forma podstawowa: maźniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
maźniczek 20Forma podstawowa: maźniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maźniczka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maźniczką 24Forma podstawowa: maźniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maźniczkę 24Forma podstawowa: maźniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maźniczki 20Forma podstawowa: maźniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
maźniczko 20Forma podstawowa: maźniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
maźniczym 21Forma podstawowa: maźniczy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
maźniecie 19Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
maźnięcia 23Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
maźnięcie 23Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
maźnięciu 25Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
maźniętej 25Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
maźniętym 25Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
maźnijcie 21Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
maźnijmyż 26Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
mendźcież 24Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
mężczyźni 28Forma podstawowa: mężczyzna
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mieliźnie 19Forma podstawowa: mielizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mierźcież 23Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
mierźliby 22Forma podstawowa: mierznąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mierźnięć 27Forma podstawowa: mierznąć
moździerz 19Opis: rodzaj prostego działa strzelającego stromotorowo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mroźniach 21Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mroźniami 19Forma podstawowa: mroźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mroźności 23Forma podstawowa: mroźność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
nabądźcie 25Forma podstawowa: nabyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nabądźmyż 30Forma podstawowa: nabyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nabiedźmy 22Forma podstawowa: nabiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
nabiedźże 24Forma podstawowa: nabiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nabluźnią 26Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
nabluźnić 27Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nabluźnię 26Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
nabluźnij 24Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabluźnił 24Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
nabluźńmy 30Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nabluźńże 32Forma podstawowa: nabluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabłądźmy 28Forma podstawowa: nabłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nabłądźże 30Forma podstawowa: nabłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nabredźmy 22Forma podstawowa: nabredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nabredźże 24Forma podstawowa: nabredzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabrudźmy 24Forma podstawowa: nabrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nabrudźże 26Forma podstawowa: nabrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nabruździ 22Forma podstawowa: nabruździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
nabździli 21Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
nabździła 22Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
nabździło 22Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
nabździły 23Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
nabździmy 22Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nabździsz 20Forma podstawowa: nabździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nacedźcie 20Forma podstawowa: nacedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nacedźmyż 25Forma podstawowa: nacedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nachodźmy 23Forma podstawowa: nachodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
nachodźże 25Forma podstawowa: nachodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
nadejdźmy 23Forma podstawowa: nadejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nadejdźże 25Forma podstawowa: nadejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nadgryźli 22Forma podstawowa: nadgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
nadgryźmy 23Forma podstawowa: nadgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nadgryźże 25Forma podstawowa: nadgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadjaźnią 24Forma podstawowa: nadjaźń
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
nadjaźnie 20Forma podstawowa: nadjaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
nadjedźmy 23Forma podstawowa: nadjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nadjedźże 25Forma podstawowa: nadjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nadludźmi 23Forma podstawowa: nadczłowiek
Opis: w filozofii.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
nadmarźli 20Forma podstawowa: nadmarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: nadmarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
nadwieźli 19Forma podstawowa: nadwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
nadwieźmy 20Forma podstawowa: nadwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nadwieźże 22Forma podstawowa: nadwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadwoźcie 19Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nadwoźmyż 24Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nadwóźcie 23Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nadwóźmyż 28Forma podstawowa: nadwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nadźwigać 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadźwigaj 22Forma podstawowa: nadźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadźwigał 22Forma podstawowa: nadźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
nadźwigam 21Forma podstawowa: nadźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
nadźwigań 26Forma podstawowa: nadźwigać
nagrodźmy 22Forma podstawowa: nagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagrodźże 24Forma podstawowa: nagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagromadź 21Forma podstawowa: nagromadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagroźcie 20Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nagroźmyż 25Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagródźmy 26Forma podstawowa: nagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagródźże 28Forma podstawowa: nagrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagróźcie 24Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nagróźmyż 29Forma podstawowa: nagrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nagryźcie 21Forma podstawowa: nagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nagryźmyż 26Forma podstawowa: nagryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
najdźcież 25Forma podstawowa: najść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
najedźcie 21Forma podstawowa: najechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
najedźmyż 26Forma podstawowa: najechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
najeździć 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
najeździe 20Forma podstawowa: najazd
Opis: zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
najeździł 22Forma podstawowa: najeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
najeźdźca 29Opis: osoba, która najechała na innych ludzi, często nie sama.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
najeźdźcą 33Forma podstawowa: najeźdźca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
najeźdźce 29Forma podstawowa: najeźdźca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
najeźdźcę 33Forma podstawowa: najeźdźca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
najeźdźco 29Forma podstawowa: najeźdźca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
najeźdźcy 30Forma podstawowa: najeźdźca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
najeźdźmy 30Forma podstawowa: najeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
najeźdźże 32Forma podstawowa: najeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nakadźcie 20Forma podstawowa: nakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
nakadźmyż 25Forma podstawowa: nakadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nakładźmy 23Forma podstawowa: nakłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nakładźże 25Forma podstawowa: nakłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naleźcież 23Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
naleźliby 22Forma podstawowa: naleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
naleźlina 19Opis: Andreaea - rodzaj z rodziny naleźlinowatych, wszystkie gatunki tego rodzaju są w Polsce pod ochroną.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
naleźliną 23Forma podstawowa: naleźlina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
naleźlinę 23Forma podstawowa: naleźlina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
naleźlino 19Forma podstawowa: naleźlina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
naleźliny 20Forma podstawowa: naleźlina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
nałaźcież 24Forma podstawowa: nałazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl
nanudźcie 21Forma podstawowa: nanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nanudźmyż 26Forma podstawowa: nanudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
napaskudź 22Forma podstawowa: napaskudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
napędźcie 24Forma podstawowa: napędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
napędźmyż 29Forma podstawowa: napędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
napłódźmy 27Forma podstawowa: napłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
napłódźże 29Forma podstawowa: napłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naprowadź 19Forma podstawowa: naprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naprzywoź 19Forma podstawowa: naprzywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naprzywóź 23Forma podstawowa: naprzywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naradźcie 19Forma podstawowa: naradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
naradźmyż 24Forma podstawowa: naradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
naraźcież 22Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
narodźcie 19Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
narodźmyż 24Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naródźcie 23Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
naródźmyż 28Forma podstawowa: narodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
narządźmy 24Forma podstawowa: narządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
narządźże 26Forma podstawowa: narządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nasadźcie 19Forma podstawowa: nasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nasadźmyż 24Forma podstawowa: nasadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nasiądźmy 24Forma podstawowa: nasiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nasiądźże 26Forma podstawowa: nasiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nasiedźmy 20Forma podstawowa: nasiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
nasiedźże 22Forma podstawowa: nasiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
naszydźmy 21Forma podstawowa: naszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naszydźże 23Forma podstawowa: naszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
natrudźmy 23Forma podstawowa: natrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
natrudźże 25Forma podstawowa: natrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawiedźmy 20Forma podstawowa: nawiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nawieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nawiedźże 22Forma podstawowa: nawiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nawieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawieźcie 18Forma podstawowa: nawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nawieźmyż 23Forma podstawowa: nawieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nawłaźcie 20Forma podstawowa: nawłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
nawłaźmyż 25Forma podstawowa: nawłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nawoźcież 22Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nawóźcież 26Forma podstawowa: nawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nawywoźmy 20Forma podstawowa: nawywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nawywoźże 22Forma podstawowa: nawywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nawywóźmy 24Forma podstawowa: nawywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nawywóźże 26Forma podstawowa: nawywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nazłaźcie 20Forma podstawowa: nazłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
nazłaźmyż 25Forma podstawowa: nazłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
nazwoźcie 18Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nazwoźmyż 23Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nazwóźcie 22Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
nazwóźmyż 27Forma podstawowa: nazwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
niebliźni 20Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: niebliźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
niedowidź 19Forma podstawowa: niedowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
niedźgana 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:neg
niedźganą 24Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:neg
niedźgane 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:neg ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:neg
niedźgani 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:neg
niedźgany 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:neg ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:neg
niegroźna 19Forma podstawowa: niegroźny
Opis: o człowieku, zwierzęciu: taki, który nie budzi (swoim wyglądem, zachowaniem) grozy, obawy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
niegroźną 23Forma podstawowa: niegroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
niegroźne 19Forma podstawowa: niegroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
niegroźni 19Forma podstawowa: niegroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
niegroźno 19Forma fleksyjna: adv:pos
niegroźny 20Opis: o człowieku, zwierzęciu: taki, który nie budzi (swoim wyglądem, zachowaniem) grozy, obawy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
niekoźlej 21Forma podstawowa: niekoźli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
niekoźlim 20Forma podstawowa: niekoźli
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
nieludźmi 22Forma podstawowa: nieczłowiek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
nieluźnej 22Forma podstawowa: nieluźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
nieluźnie 20Forma fleksyjna: adv:pos
nieluźnym 22Forma podstawowa: nieluźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
niemroźna 18Forma podstawowa: niemroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
niemroźną 22Forma podstawowa: niemroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
niemroźne 18Forma podstawowa: niemroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
niemroźni 18Forma podstawowa: niemroźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
niemroźno 18Forma fleksyjna: adv:pos
niemroźny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
nienawidź 18Forma podstawowa: nienawidzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nienawidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
niepóźnej 24Forma podstawowa: niepóźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
niepóźnym 24Forma podstawowa: niepóźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
nieraźnej 19Forma podstawowa: nieraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
nieraźnie 17Forma fleksyjna: adv:pos
nieraźnym 19Forma podstawowa: nieraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
nierzeźna 17Forma podstawowa: nierzeźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
nierzeźną 21Forma podstawowa: nierzeźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
nierzeźne 17Forma podstawowa: nierzeźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
nierzeźni 17Forma podstawowa: nierzeźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
nierzeźny 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
nierzeźwa 17Forma podstawowa: nierzeźwy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
nierzeźwą 21Forma podstawowa: nierzeźwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
nierzeźwe 17Forma podstawowa: nierzeźwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
nierzeźwi 17Forma podstawowa: nierzeźwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
nierzeźwo 17Forma fleksyjna: adv:pos
nierzeźwy 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
niezaźgań 25Forma podstawowa: zaźgać
niezeźleń 24Forma podstawowa: zeźlić
nieźganej 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:neg
nieźgania 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:neg:refl.nonrefl
nieźganie 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:neg:refl.nonrefl
nieźganiu 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:neg:refl.nonrefl
nieźganym 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:neg ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:neg
nieźgnięć 28Forma podstawowa: źgnąć
nieźrebna 19Forma podstawowa: nieźrebny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
nieźrebną 23Forma podstawowa: nieźrebny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
nieźrebne 19Forma podstawowa: nieźrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
nieźrebni 19Forma podstawowa: nieźrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
nieźrebny 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
nieżyźnie 22Forma fleksyjna: adv:pos
obądźcież 29Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
obchodźmy 25Forma podstawowa: obchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obchodźże 27Forma podstawowa: obchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obczyźnie 21Forma podstawowa: obczyzna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
obejdźcie 23Forma podstawowa: obejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obejdźmyż 28Forma podstawowa: obejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obgryźcie 23Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obgryźmyż 28Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
objedźcie 23Forma podstawowa: objechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
objedźmyż 28Forma podstawowa: objechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
objeździć 27Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
objeździe 22Forma podstawowa: objazd
Opis: boczna, okrężna droga, często tymczasowa, dla ominięcia przeszkody.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: objazda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
objeździj 24Forma podstawowa: objeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
objeździł 24Forma podstawowa: objeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
objeźdźmy 32Forma podstawowa: objeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
objeźdźże 34Forma podstawowa: objeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkadźcie 22Forma podstawowa: obkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obkadźmyż 27Forma podstawowa: obkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obleźcież 25Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obleźliby 24Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obliźnięć 29Forma podstawowa: obliznąć
oblodźcie 22Forma podstawowa: oblodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
oblodźmyż 27Forma podstawowa: oblodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oblódźcie 26Forma podstawowa: oblodzić
oblódźmyż 31Forma podstawowa: oblodzić
obluźniać 27Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obluźniaj 24Forma podstawowa: obluźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obluźniał 24Forma podstawowa: obluźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
obluźniam 23Forma podstawowa: obluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
obluźniań 28Forma podstawowa: obluźniać
obluźnień 28Forma podstawowa: obluźnić
obluźnili 23Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obluźniła 24Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
obluźniło 24Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obluźniły 25Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
obluźnimy 24Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obluźnisz 22Forma podstawowa: obluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłaźcież 26Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obmierźle 21Opis: ohydnie, paskudnie, odrażająco.
Forma fleksyjna: adv:pos
obmierźli 21Forma podstawowa: obmierznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: obmierzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obmierźmy 22Forma podstawowa: obmierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obmierźże 24Forma podstawowa: obmierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obmroźcie 21Forma podstawowa: obmrozić
obmroźmyż 26Forma podstawowa: obmrozić
obmróźcie 25Forma podstawowa: obmrozić
obmróźmyż 30Forma podstawowa: obmrozić
obradźcie 21Forma podstawowa: obradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obradźmyż 26Forma podstawowa: obradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obraźcież 24Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obraźliwa 20Forma podstawowa: obraźliwy
Opis: taki, który obraża, stanowi obrazę dla kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obraźliwą 24Forma podstawowa: obraźliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obraźliwe 20Forma podstawowa: obraźliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
obraźliwi 20Forma podstawowa: obraźliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obraźliwy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
obraźnicy 21Forma podstawowa: obraźnik
Opis: ktoś, kto wytwarza obrazy, ryciny i odbitki drzeworytnicze wykonane głównie na papierze – przeważnie o tematyce dewocyjnej i religijnej, oraz je sprzedaje (zazwyczaj jako domokrążca).
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
obraźnika 20Forma podstawowa: obraźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
obraźniki 20Forma podstawowa: obraźnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
obraźniku 22Forma podstawowa: obraźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
obrodźcie 21Forma podstawowa: obrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obrodźmyż 26Forma podstawowa: obrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obryźnięć 29Forma podstawowa: obryznąć
obrządźmy 26Forma podstawowa: obrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obrządźże 28Forma podstawowa: obrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrzydźmy 23Forma podstawowa: obrzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obrzydźże 25Forma podstawowa: obrzydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsadźcie 21Forma podstawowa: obsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obsadźmyż 26Forma podstawowa: obsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obsiądźmy 26Forma podstawowa: obsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
obsiądźże 28Forma podstawowa: obsiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obśliźnie 24Forma podstawowa: obśliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obśliźnij 26Forma podstawowa: obśliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obudźcież 27Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obwiedźmy 22Forma podstawowa: obwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obwiedźże 24Forma podstawowa: obwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwieźcie 20Forma podstawowa: obwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
obwieźmyż 25Forma podstawowa: obwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obwoźcież 24Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obwoźnego 21Forma podstawowa: obwoźny
Opis: o wydarzeniu, działaniu - taki, który przemieszcza się z miejsca na miejsce i ma charakter społeczny, np. handel obwoźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obwoźnemu 22Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obwoźnych 23Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
obwoźnymi 21Forma podstawowa: obwoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
obwódźcie 25Forma podstawowa: obwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
obwódźmyż 30Forma podstawowa: obwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
obwóźcież 28Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ochłodźmy 25Forma podstawowa: ochłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ochłodźże 27Forma podstawowa: ochłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ochłódźmy 29Forma podstawowa: ochłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ochłódźże 31Forma podstawowa: ochłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oczadźcie 20Forma podstawowa: oczadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
oczadźmyż 25Forma podstawowa: oczadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odbądźcie 26Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odbądźmyż 31Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odcedźcie 21Forma podstawowa: odcedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odcedźmyż 26Forma podstawowa: odcedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odchodźmy 24Forma podstawowa: odchodzić
Opis: stopniowo rezygnować z czegoś, wycofywać się, odstępować.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
odchodźże 26Forma podstawowa: odchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
odchudźmy 26Forma podstawowa: odchudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odchudźże 28Forma podstawowa: odchudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddoraźni 19Forma podstawowa: oddoraźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oddźwięki 24Forma podstawowa: oddźwięk
Opis: reakcja.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oddźwięku 26Forma podstawowa: oddźwięk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
odejdźcie 22Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
odejdźmyż 27Forma podstawowa: odejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odgałęźmy 28Forma podstawowa: odgałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
odgałęźna 26Forma podstawowa: odgałęźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
odgałęźną 30Forma podstawowa: odgałęźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
odgałęźne 26Forma podstawowa: odgałęźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
odgałęźni 26Forma podstawowa: odgałęźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
odgałęźny 27Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
odgałęźże 30Forma podstawowa: odgałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
odgrodźmy 23Forma podstawowa: odgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odgrodźże 25Forma podstawowa: odgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgródźmy 27Forma podstawowa: odgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odgródźże 29Forma podstawowa: odgrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgryźcie 22Forma podstawowa: odgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odgryźmyż 27Forma podstawowa: odgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odgwoździ 21Forma podstawowa: odgwoździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odjedźcie 22Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
odjedźmyż 27Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odjeździe 21Forma podstawowa: odjazd
Opis: stan, gdy człowiek traci nas sobą kontrolę, zamroczenie, odurzenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
odkaźcież 24Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odleźcież 24Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
odleźliby 23Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
odlodźcie 21Forma podstawowa: odlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
odlodźmyż 26Forma podstawowa: odlodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odlódźcie 25Forma podstawowa: odlodzić
odlódźmyż 30Forma podstawowa: odlodzić
odłaźcież 25Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
odmłódźmy 28Forma podstawowa: odmłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odmłódźże 30Forma podstawowa: odmłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmroźcie 20Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odmroźmyż 25Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odmróźcie 24Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odmróźmyż 29Forma podstawowa: odmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odnajdźmy 23Forma podstawowa: odnaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odnajdźże 25Forma podstawowa: odnaleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odnaleźli 20Forma podstawowa: odnaleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odpełźnie 21Forma podstawowa: odpełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
odpełźnij 23Forma podstawowa: odpełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odpędźcie 25Forma podstawowa: odpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odpędźmyż 30Forma podstawowa: odpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odpowiedź 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
odprowadź 20Forma podstawowa: odprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odradźcie 20Forma podstawowa: odradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odradźmyż 25Forma podstawowa: odradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odraźcież 23Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odrodźcie 20Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odrodźmyż 25Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odródźcie 24Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odródźmyż 29Forma podstawowa: odrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odsadźcie 20Forma podstawowa: odsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odsadźmyż 25Forma podstawowa: odsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odsądźcie 24Forma podstawowa: odsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odsądźmyż 29Forma podstawowa: odsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odsiedźmy 21Forma podstawowa: odsiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odsiedźże 23Forma podstawowa: odsiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwidźcie 20Forma podstawowa: odwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
odwidźmyż 25Forma podstawowa: odwidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
odwiedźmy 21Forma podstawowa: odwiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: odwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odwiedźże 23Forma podstawowa: odwiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: odwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwieźcie 19Forma podstawowa: odwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
odwieźmyż 24Forma podstawowa: odwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odwoźcież 23Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
odwódźcie 24Forma podstawowa: odwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
odwódźmyż 29Forma podstawowa: odwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
odwóźcież 27Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
odźwierna 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: odźwierny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
odźwierną 22Forma podstawowa: odźwierny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: odźwierna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
odźwierne 18Forma podstawowa: odźwierna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: odźwierny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
odźwierni 18Forma podstawowa: odźwierny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
odźwierny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
odżelaźmy 25Forma podstawowa: odżelazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odżelaźże 27Forma podstawowa: odżelazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogładźcie 23Forma podstawowa: ogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogładźmyż 28Forma podstawowa: ogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogłodźcie 23Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogłodźmyż 28Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogłódźcie 27Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogłódźmyż 32Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogrodźcie 21Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogrodźmyż 26Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogródźcie 25Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogródźmyż 30Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogryźcież 25Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ogryźliby 24Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ojczyźnie 21Forma podstawowa: ojczyzna
Opis: najdawniejsza, pierwotna siedziba jakiegoś ludu, narodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
okadźcież 24Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
olodźcież 24Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
olódźcież 28Forma podstawowa: olodzić
omierźnie 18Forma podstawowa: omierznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
omierźnij 20Forma podstawowa: omierznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
opaźniają 24Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
opaźniali 19Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
opaźniała 20Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
opaźniało 20Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
opaźniały 21Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
opaźniamy 20Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
opaźniana 18Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
opaźnianą 22Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
opaźniane 18Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
opaźniani 18Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
opaźniano 18Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
opaźniany 19Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
opaźniasz 18Forma podstawowa: opaźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opędźcież 28Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
opóźniacz 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opóźniają 28Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźniali 23Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźniała 24Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźniało 24Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźniały 25Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
opóźniamy 24Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
opóźniana 22Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
opóźnianą 26Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
opóźniane 22Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
opóźniani 22Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
opóźniano 22Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
opóźniany 23Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
opóźniasz 22Forma podstawowa: opóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opóźnicie 23Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
opóźnieni 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
opóźnijmy 26Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
opóźnijże 28Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opóźniłam 25Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
opóźniłaś 28Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
opóźniłby 27Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opóźniłem 25Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
opóźniłeś 28Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
opóźniona 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
opóźnioną 26Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
opóźnione 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
opóźniono 22Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
opóźniony 23Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
oprządźmy 25Forma podstawowa: oprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oprządźże 27Forma podstawowa: oprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oprzędźmy 25Forma podstawowa: oprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oprzędźże 27Forma podstawowa: oprząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
orzeźwiać 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
orzeźwiaj 19Forma podstawowa: orzeźwiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
orzeźwiał 19Forma podstawowa: orzeźwieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: orzeźwiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
orzeźwiam 18Forma podstawowa: orzeźwiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
orzeźwiań 23Forma podstawowa: orzeźwiać
orzeźwień 23Forma podstawowa: orzeźwić
orzeźwili 18Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
orzeźwiła 19Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
orzeźwiło 19Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
orzeźwiły 20Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
orzeźwimy 19Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
orzeźwisz 17Forma podstawowa: orzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osadźcach 22Forma podstawowa: osadźca
Opis: założyciel osady, ten, kto sprawdza osadników.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
osadźcami 20Forma podstawowa: osadźca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
osadźcież 23Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osądźcież 27Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osiądźcie 23Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osiądźmyż 28Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osłodźcie 21Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osłodźmyż 26Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osłódźcie 25Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
osłódźmyż 30Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ostudźcie 22Forma podstawowa: ostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ostudźmyż 27Forma podstawowa: ostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ośliźnięć 31Forma podstawowa: ośliznąć
otrzeźwia 18Forma podstawowa: otrzeźwiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
otrzeźwią 22Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
otrzeźwić 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
otrzeźwię 22Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otrzeźwij 20Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otrzeźwił 20Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
otrzeźwmy 20Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
otrzeźwże 22Forma podstawowa: otrzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
owędźcież 27Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
oźrebcież 24Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
oźrebicie 20Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl
oźrebieni 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
oźrebiłam 22Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl
oźrebiłaś 25Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl
oźrebiłby 24Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
oźrebiłem 22Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl
oźrebiłeś 25Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl
oźrebiona 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
oźrebioną 23Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
oźrebione 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
oźrebiono 19Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl
oźrebiony 20Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
paskudźmy 24Forma podstawowa: paskudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
paskudźże 26Forma podstawowa: paskudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
paździerz 19Opis: zdrewniałe części łodyg roślin włóknistych (len, konopie), połamane i oddzielone od włókna w procesie przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
paździoru 21Forma podstawowa: paździor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
paździory 20Forma podstawowa: paździor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: paździora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
pełźliśmy 27Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
pełźniemy 22Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
pełźniesz 20Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
pełźnięto 25Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
pełźnijmy 24Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
pełźnijże 26Forma podstawowa: pełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
piecokadź 21
pierdźcie 20Forma podstawowa: pierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
pierdźmyż 25Forma podstawowa: pierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
pilźniany 20Forma podstawowa: pilźnianin
Opis: mieszkaniec Pilzna - miasta w Czechach.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
piździcie 20Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
piździjmy 23Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
piździjże 25Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
piździłam 22Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
piździłaś 25Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
piździłby 24Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
piździłem 22Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
piździłeś 25Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
piźdźcież 32Forma podstawowa: piździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
płódźcież 30Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
płyciźnie 22Forma podstawowa: płycizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
pobądźcie 26Forma podstawowa: pobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
pobądźmyż 31Forma podstawowa: pobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pobiedźmy 23Forma podstawowa: pobiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pobiedźże 25Forma podstawowa: pobiedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobluźnią 27Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
pobluźnić 28Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pobluźnię 27Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
pobluźnij 25Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobluźnił 25Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
pobluźńmy 31Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pobluźńże 33Forma podstawowa: pobluźnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobłądźmy 29Forma podstawowa: pobłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pobłądźże 31Forma podstawowa: pobłądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pobodźcie 22Forma podstawowa: pobość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pobodźmyż 27Forma podstawowa: pobość
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pobódźcie 26Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pobódźmyż 31Forma podstawowa: pobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pobrudźmy 25Forma podstawowa: pobrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pobrudźże 27Forma podstawowa: pobrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pobruździ 23Forma podstawowa: pobruździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
pobudźcie 24Forma podstawowa: pobudzić
Opis: zintensyfikować za pomocą odpowiednich działań procesy biologiczne i psychiczne.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pobudźmyż 29Forma podstawowa: pobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pochodźmy 24Forma podstawowa: pochodzić
Opis: spędzić czas chodząc
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pochodźże 26Forma podstawowa: pochodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poddźwięk 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
podejdźmy 24Forma podstawowa: podejść
Opis: oszukać kogoś, stwarzając początkowo pozory uczciwego, zaskoczyć kogoś zmianą sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
podejdźże 26Forma podstawowa: podejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podgrandź 22Forma podstawowa: podgrandzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podgryźli 23Forma podstawowa: podgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
podgryźmy 24Forma podstawowa: podgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podgryźże 26Forma podstawowa: podgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podjedźmy 24Forma podstawowa: podjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
podjedźże 26Forma podstawowa: podjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podjudźmy 26Forma podstawowa: podjudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podjudźże 28Forma podstawowa: podjudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podkadźmy 23Forma podstawowa: podkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podkadźże 25Forma podstawowa: podkadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podleźcie 21Forma podstawowa: podleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
podleźmyż 26Forma podstawowa: podleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
podludźmi 24Forma podstawowa: podczłowiek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: podludzie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p1
podłaźcie 22Forma podstawowa: podłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
podłaźmyż 27Forma podstawowa: podłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
podmarźli 21Forma podstawowa: podmarzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: podmarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
podmroźmy 22Forma podstawowa: podmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podmroźże 24Forma podstawowa: podmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podmróźmy 26Forma podstawowa: podmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podmróźże 28Forma podstawowa: podmrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podochodź 23Forma podstawowa: podochodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
podpełźli 23Forma podstawowa: podpełznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: podpełzły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
podpędźmy 27Forma podstawowa: podpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podpędźże 29Forma podstawowa: podpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podsadźmy 22Forma podstawowa: podsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podsadźże 24Forma podstawowa: podsadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podwędźmy 26Forma podstawowa: podwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podwędźże 28Forma podstawowa: podwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podwieźli 20Forma podstawowa: podwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
podwieźmy 21Forma podstawowa: podwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podwieźże 23Forma podstawowa: podwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podwoźcie 20Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
podwoźmyż 25Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
podwóźcie 24Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
podwóźmyż 29Forma podstawowa: podwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
podźgacie 22Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
podźgajmy 25Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
podźgajże 27Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podźgałam 24Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
podźgałaś 27Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
podźgałby 26Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
podźgałem 24Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
podźgałeś 27Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
podźganej 23Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
podźgania 21Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
podźganie 21Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
podźganiu 23Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
podźganym 23Forma podstawowa: podźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
podźwięki 24Forma podstawowa: podźwięk
Opis: zwielokrotnienie siły dźwięku, echo, pogłos.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
podźwięku 26Forma podstawowa: podźwięk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
podźwigać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
podźwigaj 23Forma podstawowa: podźwigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podźwigał 23Forma podstawowa: podźwigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
podźwigam 22Forma podstawowa: podźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
podźwigań 27Forma podstawowa: podźwigać
podźwigną 25Forma podstawowa: podźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
podźwignę 25Forma podstawowa: podźwignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
pogardźmy 23Forma podstawowa: pogardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogardźże 25Forma podstawowa: pogardzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poględźmy 28Forma podstawowa: poględzić
poględźże 30Forma podstawowa: poględzić
pogładźmy 25Forma podstawowa: pogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogładźże 27Forma podstawowa: pogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogłodźmy 25Forma podstawowa: pogłodzić
pogłodźże 27Forma podstawowa: pogłodzić
pogłódźmy 29Forma podstawowa: pogłodzić
pogłódźże 31Forma podstawowa: pogłodzić
pogodźcie 22Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pogodźmyż 27Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogódźcie 26Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pogódźmyż 31Forma podstawowa: pogodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogrodźmy 23Forma podstawowa: pogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogrodźże 25Forma podstawowa: pogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogromadź 22Forma podstawowa: pogromadzić
pogroźcie 21Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
pogroźmyż 26Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pogródźmy 27Forma podstawowa: pogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pogródźże 29Forma podstawowa: pogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pogróźcie 25Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
pogróźmyż 30Forma podstawowa: pogrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pogryźcie 22Forma podstawowa: pogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pogryźmyż 27Forma podstawowa: pogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pojedźcie 22Forma podstawowa: pojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
pojedźmyż 27Forma podstawowa: pojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pojeździć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pojeździe 21Forma podstawowa: pojazd
Opis: urządzenie do poruszania się po lądzie, morzu, w powietrzu czy przestrzeni kosmicznej za pomocą własnego napędu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: pojazda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
pojeździj 23Forma podstawowa: pojeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pojeździł 23Forma podstawowa: pojeździć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
pojeźdźmy 31Forma podstawowa: pojeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
pojeźdźże 33Forma podstawowa: pojeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pokaźnego 21Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
pokaźnemu 22Forma podstawowa: pokaźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
pokaźniej 21Forma podstawowa: pokaźnie
Opis: znacznie pod względem ilości lub wartości.
Forma fleksyjna: adv:com
pokaźność 28Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
pokaźnych 23Forma podstawowa: pokaźny
Opis: taki, który jest niezły, całkiem spory, dobrze się prezentuje.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
pokaźnymi 21Forma podstawowa: pokaźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
pokładźmy 24Forma podstawowa: pokłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pokładźże 26Forma podstawowa: pokłaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pokrzywdź 21Forma podstawowa: pokrzywdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poleźcież 24Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
poleźliby 23Forma podstawowa: poleźć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
poluźniać 26Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
poluźniaj 23Forma podstawowa: poluźniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
poluźniał 23Forma podstawowa: poluźniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
poluźniam 22Forma podstawowa: poluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
poluźniań 27Forma podstawowa: poluźniać
poluźnień 27Forma podstawowa: poluźnić
poluźnili 22Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
poluźniła 23Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
poluźniło 23Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
poluźniły 24Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
poluźnimy 23Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:nonrefl
poluźnisz 21Forma podstawowa: poluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:nonrefl
połaźcież 25Forma podstawowa: połazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
połudźcie 24Forma podstawowa: połudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
połudźmyż 29Forma podstawowa: połudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pomroźcie 20Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pomroźmyż 25Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pomróźcie 24Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pomróźmyż 29Forma podstawowa: pomrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ponudźcie 22Forma podstawowa: ponudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ponudźmyż 27Forma podstawowa: ponudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poodchodź 23Forma podstawowa: poodchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poodłaźmy 23Forma podstawowa: poodłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
poodłaźże 25Forma podstawowa: poodłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
poodwoźmy 21Forma podstawowa: poodwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poodwoźże 23Forma podstawowa: poodwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poodwóźmy 25Forma podstawowa: poodwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poodwóźże 27Forma podstawowa: poodwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poopóźnia 23Forma podstawowa: poopóźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
popełźnie 21Forma podstawowa: popełznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
popełźnij 23Forma podstawowa: popełznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
popędźcie 25Forma podstawowa: popędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
popędźmyż 30Forma podstawowa: popędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poprowadź 20Forma podstawowa: poprowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poprzewoź 19Forma podstawowa: poprzewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poprzewóź 23Forma podstawowa: poprzewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poprzywoź 20Forma podstawowa: poprzywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poprzywóź 24Forma podstawowa: poprzywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poradźcie 20Forma podstawowa: poradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
poradźmyż 25Forma podstawowa: poradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poraźcież 23Forma podstawowa: porazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
poraźnego 20Forma podstawowa: poraźny
Opis: w medycynie: związany z porażeniem (niedowładem), np. objaw poraźny, objaw karkowo-poraźny, składnik poraźny zaburzenia myotonicznego, chód kurczowo-poraźny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
poraźnemu 21Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
poraźnych 22Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
poraźnymi 20Forma podstawowa: poraźny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
porodźcie 20Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
porodźmyż 25Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
porozwódź 23Forma podstawowa: porozwodzić
poródźcie 24Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
poródźmyż 29Forma podstawowa: porodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
porządźmy 25Forma podstawowa: porządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
porządźże 27Forma podstawowa: porządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porzeźbią 24Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
porzeźbić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
porzeźbię 24Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
porzeźbij 22Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
porzeźbił 22Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
porzeźbmy 22Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
porzeźbże 24Forma podstawowa: porzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posadźcie 20Forma podstawowa: posadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
posadźmyż 25Forma podstawowa: posadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posądźcie 24Forma podstawowa: posądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
posądźmyż 29Forma podstawowa: posądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posiądźmy 25Forma podstawowa: posiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posiądźże 27Forma podstawowa: posiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posiedźmy 21Forma podstawowa: posiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
posiedźże 23Forma podstawowa: posiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
posłodźmy 23Forma podstawowa: posłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posłodźże 25Forma podstawowa: posłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posłódźmy 27Forma podstawowa: posłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
posłódźże 29Forma podstawowa: posłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poszydźmy 22Forma podstawowa: poszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
poszydźże 24Forma podstawowa: poszydzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pośledźmy 26Forma podstawowa: pośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pośledźże 28Forma podstawowa: pośledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pośliźnie 23Forma podstawowa: pośliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
pośliźnij 25Forma podstawowa: pośliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
pośmierdź 24Forma podstawowa: pośmierdzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
potrudźmy 24Forma podstawowa: potrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
potrudźże 26Forma podstawowa: potrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
potwierdź 20Forma podstawowa: potwierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pouwodźmy 23Forma podstawowa: pouwodzić
pouwodźże 25Forma podstawowa: pouwodzić
powadźcie 20Forma podstawowa: powadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powadźmyż 25Forma podstawowa: powadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powęźleni 23Forma podstawowa: powęźlony
Opis: taki, który pokryty jest guzami przypominającymi węzły.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
powęźlona 23Forma podstawowa: powęźlony
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
powęźloną 27Forma podstawowa: powęźlony
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
powęźlone 23Forma podstawowa: powęźlony
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
powęźlony 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
powiedźmy 21Forma podstawowa: powieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powiedźże 23Forma podstawowa: powieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powieźcie 19Forma podstawowa: powieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powieźmyż 24Forma podstawowa: powieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powięźcie 23Forma podstawowa: powięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powięźmyż 28Forma podstawowa: powięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powłaźcie 21Forma podstawowa: powłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
powłaźmyż 26Forma podstawowa: powłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
powoźcież 23Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powoźnicy 20Forma podstawowa: powoźnik
Opis: woźnica.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
powoźnika 19Forma podstawowa: powoźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
powoźniki 19Forma podstawowa: powoźnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
powoźniku 21Forma podstawowa: powoźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
powódźcie 24Forma podstawowa: powodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powódźmyż 29Forma podstawowa: powodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powóźcież 27Forma podstawowa: powozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
powroźnik 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
powschodź 22Forma podstawowa: powschodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
powychodź 23Forma podstawowa: powychodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
powyłaźmy 23Forma podstawowa: powyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
powyłaźże 25Forma podstawowa: powyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
powywoźmy 21Forma podstawowa: powywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powywoźże 23Forma podstawowa: powywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
powywóźmy 25Forma podstawowa: powywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
powywóźże 27Forma podstawowa: powywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozachodź 22Forma podstawowa: pozachodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pozawoźmy 20Forma podstawowa: pozawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozawoźże 22Forma podstawowa: pozawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozawóźmy 24Forma podstawowa: pozawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozawóźże 26Forma podstawowa: pozawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozbądźmy 27Forma podstawowa: pozbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
pozbądźże 29Forma podstawowa: pozbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
pozłaźcie 21Forma podstawowa: pozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pozłaźmyż 26Forma podstawowa: pozłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozwodźmy 21Forma podstawowa: pozwodzić
pozwodźże 23Forma podstawowa: pozwodzić
pozwoźcie 19Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pozwoźmyż 24Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozwódźmy 25Forma podstawowa: pozwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pozwódźże 27Forma podstawowa: pozwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pozwóźcie 23Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
pozwóźmyż 28Forma podstawowa: pozwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
pożydźcie 25Forma podstawowa: pożydzić
pożydźmyż 30Forma podstawowa: pożydzić
pójdźcież 30Forma podstawowa: pójść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
pójdźkach 29Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
pójdźkami 27Forma podstawowa: pójdźka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
półdźwięk 30Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
półludźmi 29Forma podstawowa: półczłowiek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
późnawego 24Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
późnawemu 25Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
późnawych 26Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
późnawymi 24Forma podstawowa: późnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
późniącej 29Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl
późniącym 29Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
późniejsi 24Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
późnienia 22Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
późnienie 22Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
późnieniu 24Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
późnijcie 25Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
późnijmyż 30Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
późniliby 26Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
późniłaby 27Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl
późniłbym 28Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
późniłbyś 31Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
późniłoby 27Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
późniłyby 28Forma podstawowa: późnić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
późnością 31Forma podstawowa: późność
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
pradźniom 20Forma podstawowa: pradźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
praludźmi 23Forma podstawowa: praczłowiek
Opis: przodek człowieka współczesnego żyjący w epoce prehistorycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
prapłaźca 22Forma podstawowa: prapłaziec
Opis: płazak, Lepidosiren paradoxa – gatunek słodkowodnej ryby z podgromady dwudysznych, jedyny przedstawiciel rodzaju Lepidosiren i rodziny płazakowatych (Lepidosirenidae), a także jedyna ryba dwudyszna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
prapłaźce 22Forma podstawowa: prapłaziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
prapłaźcu 24Forma podstawowa: prapłaziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
praźródeł 25Forma podstawowa: praźródło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
praźródle 24Forma podstawowa: praźródło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
praźródła 25Forma podstawowa: praźródło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
praźródło 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
praźródłu 27Forma podstawowa: praźródło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
prowadźmy 21Forma podstawowa: prowadzić
Opis: żyć jakoś, mieć jakiś styl bycia.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
prowadźże 23Forma podstawowa: prowadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
prządźcie 24Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
prządźmyż 29Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przebrodź 21Forma podstawowa: przebrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przechodź 22Forma podstawowa: przechodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przegładź 23Forma podstawowa: przegładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przegłodź 23Forma podstawowa: przegłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przegłódź 27Forma podstawowa: przegłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przegrodź 21Forma podstawowa: przegrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przegródź 25Forma podstawowa: przegrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przegryźć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
przejdźmy 23Forma podstawowa: przejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
przejdźże 25Forma podstawowa: przejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
przejeźdź 29Forma podstawowa: przejeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przeleźli 20Forma podstawowa: przeleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
przeleźmy 21Forma podstawowa: przeleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
przeleźże 23Forma podstawowa: przeleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przełaźmy 22Forma podstawowa: przełazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
przełaźże 24Forma podstawowa: przełazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przenawoź 18Forma podstawowa: przenawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przenawóź 22Forma podstawowa: przenawozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przeobraź 20Forma podstawowa: przeobrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przeraźmy 20Forma podstawowa: przerazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
przeraźże 22Forma podstawowa: przerazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przerzedź 19Forma podstawowa: przerzedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przesiądź 23Forma podstawowa: przesiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przesiedź 19Forma podstawowa: przesiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przesłodź 21Forma podstawowa: przesłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przesłódź 25Forma podstawowa: przesłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przestudź 22Forma podstawowa: przestudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
prześledź 24Forma podstawowa: prześledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewęźmy 24Forma podstawowa: przewęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
przewęźże 26Forma podstawowa: przewęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewiedź 19Forma podstawowa: przewieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przewieźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
przewoźmy 20Forma podstawowa: przewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przewoźna 18Forma podstawowa: przewoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
przewoźną 22Forma podstawowa: przewoźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
przewoźne 18Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: przewoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
przewoźni 18Forma podstawowa: przewoźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
przewoźny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
przewoźże 22Forma podstawowa: przewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przewóźmy 24Forma podstawowa: przewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przewóźże 26Forma podstawowa: przewozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przędźcie 24Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
przędźmyż 29Forma podstawowa: prząść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przybrudź 24Forma podstawowa: przybrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przychodź 23Forma podstawowa: przychodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
przygładź 24Forma podstawowa: przygładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przygłodź 24Forma podstawowa: przygłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przygłódź 28Forma podstawowa: przygłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przygryźć 27Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
przyjaźni 21Forma podstawowa: przyjaźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: przyjaźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: przyjaźń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: przyjazny
Opis: przenośnie: taki, który nie jest szkodliwy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
przyjdźmy 24Forma podstawowa: przyjść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
przyjdźże 26Forma podstawowa: przyjść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przyleźli 21Forma podstawowa: przyleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
przyleźmy 22Forma podstawowa: przyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
przyleźże 24Forma podstawowa: przyleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przyluźna 22Forma podstawowa: przyluźny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
przyluźną 26Forma podstawowa: przyluźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
przyluźne 22Forma podstawowa: przyluźny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
przyluźni 22Forma podstawowa: przyluźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
przyluźny 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
przyłaźmy 23Forma podstawowa: przyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
przyłaźże 25Forma podstawowa: przyłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
przyrządź 24Forma podstawowa: przyrządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przysiądź 24Forma podstawowa: przysiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przysiedź 20Forma podstawowa: przysiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
przysłodź 22Forma podstawowa: przysłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przysłódź 26Forma podstawowa: przysłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przywiedź 20Forma podstawowa: przywieść
Opis: skojarzyć się z czymś.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
przywieźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
przywoźmy 21Forma podstawowa: przywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przywoźże 23Forma podstawowa: przywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
przywóźmy 25Forma podstawowa: przywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
przywóźże 27Forma podstawowa: przywozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
puściźnie 25Forma podstawowa: puścizna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
radźpuccy 24Forma podstawowa: radźpucki
Opis: związany z radźputami.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
radźpucie 22Forma podstawowa: radźput
Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
radźpucka 23Forma podstawowa: radźpucki
Opis: związany z radźputami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
radźpucką 27Forma podstawowa: radźpucki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
radźpucki 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
radźpucku 25Forma podstawowa: radźpucki
Forma fleksyjna: adjp
radźputem 23Forma podstawowa: radźput
Opis: członek jednego z indyjskich rodów rycerskich zamieszkujących środkowe i północne Indie – dawną Radźputanę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
radźputom 23Forma podstawowa: radźput
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
radźputów 26Forma podstawowa: radźput
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
raźniejsi 19Forma podstawowa: raźny
Opis: żwawy i wesoły, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest raźny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
raźnością 26Forma podstawowa: raźność
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
rogoźnian 19Forma podstawowa: rogoźnianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
rozbudźmy 24Forma podstawowa: rozbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
rozbudźże 26Forma podstawowa: rozbudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozdźwięk 23Opis: to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
rozejdźmy 22Forma podstawowa: rozejść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
rozejdźże 24Forma podstawowa: rozejść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
rozeźlają 24Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlali 19Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlała 20Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlało 20Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlały 21Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
rozeźlamy 20Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rozeźlana 18Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
rozeźlaną 22Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
rozeźlane 18Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
rozeźlani 18Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
rozeźlano 18Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
rozeźlany 19Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
rozeźlasz 18Forma podstawowa: rozeźlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rozeźleni 18Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
rozeźlili 19Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
rozeźliła 20Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
rozeźliło 20Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
rozeźliły 21Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
rozeźlimy 20Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
rozeźlisz 18Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozeźlona 18Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
rozeźloną 22Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
rozeźlone 18Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
rozeźlono 18Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
rozeźlony 19Forma podstawowa: rozeźlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
rozgryźli 21Forma podstawowa: rozgryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
rozgryźmy 22Forma podstawowa: rozgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
rozgryźże 24Forma podstawowa: rozgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozjedźmy 22Forma podstawowa: rozjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
rozjedźże 24Forma podstawowa: rozjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozjeździ 20Forma podstawowa: rozjeździć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
rozkaźnik 19Opis: forma i cecha gramatyczna czasownika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
rozleźcie 19Forma podstawowa: rozleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl
rozleźmyż 24Forma podstawowa: rozleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
rozluźnia 20Forma podstawowa: rozluźniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
rozluźnią 24Forma podstawowa: rozluźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
rozluźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozluźnię 24Forma podstawowa: rozluźnić
Forma f