Wyrazy zawierające literę ć

Baza serwisu zawiera 1615 wyrazów zawierających literę "ć" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

Wyrazy zawierające literę ć o długości 3

auć 10
bać 10Część mowy/forma fleksyjna:
bić 10Forma podstawowa: bicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
boć 10
być 11Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bycie
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cuć 11Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćka 9Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćma 9Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmą 13Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmę 13Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmi 9Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmo 9Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmy 10Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćpa 9Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
dać 9Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dąć 13Część mowy/forma fleksyjna:
dęć 13Forma podstawowa: dąć
duć 11Część mowy/forma fleksyjna:
dyć 10
gać 10Forma podstawowa: gacić
Opis: materiał do gacenia, czyli uszczelniania budynku, np. mech, słoma, liście.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: materiał do gacenia, czyli uszczelniania budynku, np. mech, słoma, liście.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imć 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iść 12Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: iścić
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
jąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
jęć 14Forma podstawowa: jęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kić 9Opis: odsiadka, kara więzienia.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kicia
Opis: odsiadka, kara więzienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koć 9Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuć 11Część mowy/forma fleksyjna:
lać 9Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
leć 9Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
mać 9Część mowy/forma fleksyjna:
mąć 13Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
myć 10Forma podstawowa: mycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
nać 8Opis: zielona część, liście i łodygi rośliny okopowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nęć 12Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nić 8Opis: przenośnie: jakieś połączenie pomiędzy dwiema rzeczami lub dwoma osobami, często relacja związana z komunikacją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nuć 10Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
oćm 9Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ość 12Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pać 9Forma podstawowa: pacia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pić 9Forma podstawowa: picie
Opis: płyn przeznaczony do picia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
poć 9Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
rać 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryć 9Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
syć 9Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
toć 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
tyć 10Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
wić 8Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wicie
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyć 9Forma podstawowa: wycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
żąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
żęć 16Forma podstawowa: żąć
żuć 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
żyć 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy zawierające literę ć o długości 4

akać 10Część mowy/forma fleksyjna:
babć 13Forma podstawowa: babcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barć 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoć 13Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
bóść 19Część mowy/forma fleksyjna:
brać 11Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chęć 16Opis: zamiar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
choć 12Część mowy/forma fleksyjna:
chuć 14Opis: pragnienie fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, pociąg fizyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
cieć 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cięć 14Forma podstawowa: cięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cioć 10Forma podstawowa: ciocia
Opis: bliska znajoma rodziców, najczęściej matki, niebędąca krewnym, ale będąca traktowaną na warunkach więzi rodzinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cipć 11Forma podstawowa: cipcia
Opis: o dziewczynie, kobiecie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
clić 11Część mowy/forma fleksyjna:
cnić 10Część mowy/forma fleksyjna:
córć 14Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: czucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakr 10Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćela 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćelą 14Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćele 10Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ćelę 14Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćeli 10Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćelo 10Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćkać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ćkaj 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkał 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkam 11Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkań 16Forma podstawowa: ćkać
ćmia 10Forma podstawowa: ćmi
ćmią 14Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ćmie 10Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmię 14Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmij 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmił 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmim 11Forma podstawowa: ćmi
ćmok 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmom 11Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ćpaj 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpał 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpam 11Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpań 16Forma podstawowa: ćpać
ćpną 14Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnę 14Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpun 12Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwik 10Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwir 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ćwok 10Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darć 10Forma podstawowa: darcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dbać 12Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
doić 10Część mowy/forma fleksyjna:
dość 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dupć 13Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
farć 13Forma podstawowa: farcić
gaić 11Część mowy/forma fleksyjna:
gapć 12Forma podstawowa: gapcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
gięć 15Forma podstawowa: giąć
gnać 11Część mowy/forma fleksyjna:
gnić 11Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Część mowy/forma fleksyjna:
goić 11Część mowy/forma fleksyjna:
gość 15Forma podstawowa: gościa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gościć
Część mowy/forma fleksyjna:
grać 11Część mowy/forma fleksyjna:
gzić 11Część mowy/forma fleksyjna:
imać 10Część mowy/forma fleksyjna:
jeść 15Część mowy/forma fleksyjna:
karć 10Forma podstawowa: karcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kawć 10Forma podstawowa: kawcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiść 14Opis: obfity, ozdobny pęk, sporo wiotkich rzeczy zebranych razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kląć 15Część mowy/forma fleksyjna:
kleć 11Forma podstawowa: klecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klęć 15Forma podstawowa: klęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kluć 13Część mowy/forma fleksyjna:
kłoć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłóć 16Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kłucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knoć 10Forma podstawowa: knocić
Część mowy/forma fleksyjna:
knuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
koić 10Część mowy/forma fleksyjna:
kopć 11Forma podstawowa: kopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
korć 10Forma podstawowa: korcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kość 14Opis: rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kpić 11Część mowy/forma fleksyjna:
kręć 14Forma podstawowa: kręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kroć 10Forma podstawowa: krocie
Opis: duża ilość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króć 14Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kryć 11Część mowy/forma fleksyjna:
kumć 13Forma podstawowa: kumcia
Opis: matka chrzestna, kobieta, która podaje dziecko do chrztu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leźć 18Część mowy/forma fleksyjna:
liść 14Forma podstawowa: liście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lżyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
łapć 12Forma podstawowa: łapcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łgać 13Część mowy/forma fleksyjna:
łkać 12Część mowy/forma fleksyjna:
łoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
maić 10Część mowy/forma fleksyjna:
mamć 11Forma podstawowa: mamcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marć 10Forma podstawowa: marcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maść 14Forma podstawowa: maścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
mieć 10Forma podstawowa: miecia
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miecić
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mieść
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
mięć 14Forma podstawowa: miąć
mleć 11Część mowy/forma fleksyjna:
młóć 16Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
mość 14Forma podstawowa: mościć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nieć 9Forma podstawowa: niecić
Część mowy/forma fleksyjna:
obić 11Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
obyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ocuć 12Forma podstawowa: ocucić
Część mowy/forma fleksyjna:
oćca 10Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćce 10Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
oćcu 12Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmą 14Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmę 14Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmo 10Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmy 11Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
odęć 14Forma podstawowa: odęcie
Opis: wzdęcie - widoczne powiększenie się objętości brzucha wskutek nagromadzenia się w nim gazów, obserwowane zwłaszcza u bydła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogać 11Forma podstawowa: ogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
okoć 10Forma podstawowa: okocić
Część mowy/forma fleksyjna:
okuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: okucie
Opis: w felerystyce: metalowa forma falerystyczna, nakładana na wstążkę odznaczenia lub baretkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
olać 10Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
omyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
opić 10Część mowy/forma fleksyjna:
orać 9Część mowy/forma fleksyjna:
owić 9Część mowy/forma fleksyjna:
ozuć 11Część mowy/forma fleksyjna:
ożyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pańć 16Forma podstawowa: pańcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parć 10Forma podstawowa: parcie
Opis: nacisk, presja pod jaką ktoś musi działać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paść 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perć 10Opis: stroma górska ścieżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piać 10Część mowy/forma fleksyjna:
piąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pięć 14Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
pipć 11Forma podstawowa: pipcia
pleć 11Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pluć 13Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
płać 12Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płeć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poić 10Część mowy/forma fleksyjna:
pość 14Forma podstawowa: pościć
Część mowy/forma fleksyjna:
prać 10Część mowy/forma fleksyjna:
pruć 12Część mowy/forma fleksyjna:
psoć 10Forma podstawowa: psocić
Część mowy/forma fleksyjna:
psuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
pupć 13Forma podstawowa: pupcia
Opis: zdrobniale: pupa - pośladki, tylna część ciała pod kręgosłupem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puść 16Forma podstawowa: puścić
Część mowy/forma fleksyjna:
raić 9Część mowy/forma fleksyjna:
roić 9Część mowy/forma fleksyjna:
rość 13Forma podstawowa: rościć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
róść 17Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rtęć 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rwać 9Część mowy/forma fleksyjna:
rzuć 11Forma podstawowa: rzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzyć 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
siać 9Część mowy/forma fleksyjna:
sieć 9Opis: ogół placówek obejmujących swym zasięgiem jakiś duży teren, także zespół organizacji, jednostek administracyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
słać 11Część mowy/forma fleksyjna:
smęć 14Forma podstawowa: smęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
smuć 12Forma podstawowa: smucić
Część mowy/forma fleksyjna:
snąć 13Część mowy/forma fleksyjna:
snuć 11Forma podstawowa: snucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
spać 10Część mowy/forma fleksyjna:
spić 10Część mowy/forma fleksyjna:
spoć 10Forma podstawowa: spocić
Część mowy/forma fleksyjna:
srać 9Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
ssać 9Część mowy/forma fleksyjna:
stać 10Część mowy/forma fleksyjna:
szyć 10Forma podstawowa: szycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
śnić 13Forma podstawowa: śnicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
taić 10Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tarć 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teść 14Forma podstawowa: teścia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkać 11Część mowy/forma fleksyjna:
tleć 11Część mowy/forma fleksyjna:
tlić 11Część mowy/forma fleksyjna:
trać 10Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąć 14Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
troć 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truć 12Część mowy/forma fleksyjna:
ubić 13Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
udać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ufać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uiść 15Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ująć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujęć 17Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujść 17Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ulać 12Część mowy/forma fleksyjna:
uleć 12Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
upić 12Część mowy/forma fleksyjna:
utyć 13Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uwić 11Część mowy/forma fleksyjna:
użąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
użęć 19Forma podstawowa: użąć
użyć 16Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
waść 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wbić 11Forma podstawowa: wbicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wdać 10Część mowy/forma fleksyjna:
wiać 9Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wkuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
wlać 10Część mowy/forma fleksyjna:
wleć 10Forma podstawowa: wlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wmyć 11Forma podstawowa: wmycić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
wnęć 13Forma podstawowa: wnęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpić 10Część mowy/forma fleksyjna:
wróć 13Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wryć 10Część mowy/forma fleksyjna:
wzuć 11Część mowy/forma fleksyjna:
wżąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wżęć 17Forma podstawowa: wżąć
wżyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zaćm 10Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbić 11Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbyć 12Forma podstawowa: zbycie
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdać 10Część mowy/forma fleksyjna:
ziać 9Część mowy/forma fleksyjna:
zięć 13Opis: mąż córki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziść 13Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zleć 10Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
złoć 11Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmąć 14Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyć 11Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
znać 9Część mowy/forma fleksyjna:
znęć 13Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zruć 11Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zryć 10Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwać 9Część mowy/forma fleksyjna:
zwić 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zzuć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zżąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżęć 17Forma podstawowa: zżąć
zżuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zżyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
źgać 19Część mowy/forma fleksyjna:
żabć 15Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarć 13Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
żółć 19Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żreć 13Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy zawierające literę ć o długości 5

achać 13Część mowy/forma fleksyjna:
apiać 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
aśćce 15Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćką 19Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćkę 19Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćki 15Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćko 15Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
badać 13Część mowy/forma fleksyjna:
bajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
bawić 12Część mowy/forma fleksyjna:
bąkać 17Część mowy/forma fleksyjna:
bekać 13Część mowy/forma fleksyjna:
bijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
boćka 13Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćki 13Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćku 15Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bogać 14Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Forma podstawowa: bogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
boleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
bożyć 17
brnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
broić 12Część mowy/forma fleksyjna:
brzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
bujać 16Część mowy/forma fleksyjna:
bulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
bywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
capić 12Część mowy/forma fleksyjna:
cenić 11Część mowy/forma fleksyjna:
cewić 11Część mowy/forma fleksyjna:
chlać 14Część mowy/forma fleksyjna:
chwać 13Forma podstawowa: chwacić
Część mowy/forma fleksyjna:
chwyć 14Forma podstawowa: chwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
ciamć 12Forma podstawowa: ciamcia
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciapć 12Forma podstawowa: ciapcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućm 14Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cknić 12Część mowy/forma fleksyjna:
cofać 15Część mowy/forma fleksyjna:
cokać 12Część mowy/forma fleksyjna:
cucić 14Część mowy/forma fleksyjna:
cućmy 15Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cućże 17Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cykać 13Część mowy/forma fleksyjna:
czaić 11Część mowy/forma fleksyjna:
czcić 12Część mowy/forma fleksyjna:
cześć 15Część mowy/forma fleksyjna:
część 19Opis: to, co wyróżnia się w wyniku podziału większej całości bądź operacji myślowych dokonywanych na większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czkać 12Część mowy/forma fleksyjna:
czyść 16Forma podstawowa: czyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćakra 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakrą 15Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakrę 15Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakro 11Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakry 12Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćatni 11
ćelom 12Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćelów 15Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćkają 17Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkali 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkała 13Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkało 13Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkały 14Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkamy 13Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkana 11Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkaną 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkane 11Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkani 11Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkano 11Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkany 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkasz 11Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmach 14Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmami 12Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmawa 11Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawą 15Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawe 11Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawi 11Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawy 12Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmiąc 16Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ćmich 14Forma podstawowa: ćmi
ćmiej 13Forma podstawowa: ćmi
ćmień 17Forma podstawowa: ćmić
ćmika 12Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmiki 12Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmiku 14Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmili 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiła 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiło 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiły 14Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmimi 12Forma podstawowa: ćmi
ćmimy 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmisz 11Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmoka 12Forma podstawowa: ćmokać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmoki 12Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmoku 14Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpacz 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpają 17Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpali 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpała 13Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpało 13Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpały 14Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpamy 13Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpana 11Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpaną 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpane 11Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpani 11Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpano 11Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpany 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpasz 11Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnął 17Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnie 11Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnij 13Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpuna 13Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpuni 13Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpuny 14Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ćwiar 10Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwicz 11Forma podstawowa: ćwiczenie
Opis: zadanie, krótki test utrwalający wiadomości z jakiejś dziedziny.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiek 11Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwika 11Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiki 11Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ćwiku 13Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwoka 11Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwoki 11Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ćwoku 13Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawać 11Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dążyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
dębić 17Część mowy/forma fleksyjna:
dnieć 11Część mowy/forma fleksyjna:
dobić 13Forma podstawowa: dobicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
docuć 14Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dodać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dojąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dojęć 17Forma podstawowa: dojąć
dojść 17Forma podstawowa: dojście
Opis: droga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dojścia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dolać 12Część mowy/forma fleksyjna:
doleć 12Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
donuć 13Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopić 12Część mowy/forma fleksyjna:
doryć 12Część mowy/forma fleksyjna:
dosyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
dożąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dożęć 19Forma podstawowa: dożąć
dożuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dożyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
drgać 13Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drwić 11Część mowy/forma fleksyjna:
drzeć 11Część mowy/forma fleksyjna:
drżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dufać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dukać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dulić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dumać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dusić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dwoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
dybać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dygać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dymać 13Część mowy/forma fleksyjna:
dymić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dziać 11Część mowy/forma fleksyjna:
dźgać 21Część mowy/forma fleksyjna:
fikać 15Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
fukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
fyrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
gacić 13Część mowy/forma fleksyjna:
gaćmy 14Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaćże 16Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gadać 13Opis: wygadywać, mieć na językach
Część mowy/forma fleksyjna:
ganić 12Część mowy/forma fleksyjna:
gapić 13Część mowy/forma fleksyjna:
garść 16Opis: przenośnie: porcja, określona (nieduża) ilość czegoś zazwyczaj niematerialnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gasić 12Część mowy/forma fleksyjna:
gęgać 18Część mowy/forma fleksyjna:
gibać 14Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
ginąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
gnieć 12Forma podstawowa: gnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
gnoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
golić 13Część mowy/forma fleksyjna:
gonić 12Część mowy/forma fleksyjna:
goreć 12Część mowy/forma fleksyjna:
gryźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
grzać 12Część mowy/forma fleksyjna:
gubić 16Część mowy/forma fleksyjna:
gwałć 14Forma podstawowa: gwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
hasać 12Część mowy/forma fleksyjna:
hepać 13Część mowy/forma fleksyjna:
hukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
hulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
hycać 14Część mowy/forma fleksyjna:
hyćce 14Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćka 14Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćką 18Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćkę 18Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćki 14Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćko 14Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
igrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ilość 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskać 11Część mowy/forma fleksyjna:
iścić 15Część mowy/forma fleksyjna:
iśćmy 16Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćże 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadać 13Część mowy/forma fleksyjna:
jarać 12Część mowy/forma fleksyjna:
jawić 12Część mowy/forma fleksyjna:
jąkać 17Część mowy/forma fleksyjna:
jebać 14Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
jumać 15
kajać 13Część mowy/forma fleksyjna:
kalać 12Część mowy/forma fleksyjna:
kapać 12Część mowy/forma fleksyjna:
kapeć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kapuć 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karać 11Część mowy/forma fleksyjna:
kasać 11
kazać 11Część mowy/forma fleksyjna:
kazić 11Część mowy/forma fleksyjna:
kąpać 16Część mowy/forma fleksyjna:
kąsać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kibić 13Opis: książk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kicać 12Część mowy/forma fleksyjna:
kićka 12Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kidać 12Część mowy/forma fleksyjna:
kimać 12Część mowy/forma fleksyjna:
kisić 11Część mowy/forma fleksyjna:
kiwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
kleić 12Część mowy/forma fleksyjna:
kłaść 17Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kmieć 12Opis: wolny chłop, posiadający własne gospodarstwo, często zamożny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knieć 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocić 12Część mowy/forma fleksyjna:
koćmy 13Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
koćże 15Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
konać 11Część mowy/forma fleksyjna:
kopać 12Część mowy/forma fleksyjna:
kopeć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kopić 12Część mowy/forma fleksyjna:
kosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
kraść 15Część mowy/forma fleksyjna:
kroić 11Część mowy/forma fleksyjna:
kucać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kuchć 16Forma podstawowa: kuchcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kukać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kulać 14
kuleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
kulić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kumać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kupić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kusić 13Część mowy/forma fleksyjna:
kwieć 11Forma podstawowa: kwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
latać 12Część mowy/forma fleksyjna:
lećmy 13Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
lećże 15Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
legać 13Część mowy/forma fleksyjna:
lenić 11Część mowy/forma fleksyjna:
lepić 12Część mowy/forma fleksyjna:
leżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
lękać 16Część mowy/forma fleksyjna:
lgnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ligać 13Część mowy/forma fleksyjna:
lizać 11Część mowy/forma fleksyjna:
lsnąć 15
lśnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
lubić 15Część mowy/forma fleksyjna:
lukać 14Część mowy/forma fleksyjna:
lulać 14Część mowy/forma fleksyjna:
lunąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
łajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
łakoć 13Opis: smakołyk, przysmak, niekoniecznie słodki.
łamać 13Część mowy/forma fleksyjna:
łapać 13Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łapeć 13Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasić 12Część mowy/forma fleksyjna:
łatać 13Część mowy/forma fleksyjna:
łazić 12Część mowy/forma fleksyjna:
łowić 12Część mowy/forma fleksyjna:
łożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
łupać 15Część mowy/forma fleksyjna:
łupić 15Część mowy/forma fleksyjna:
łykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
łypać 14Część mowy/forma fleksyjna:
macać 12Część mowy/forma fleksyjna:
maćka 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maćki 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
maćku 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maleć 12Część mowy/forma fleksyjna:
mamić 12Część mowy/forma fleksyjna:
manić 11Część mowy/forma fleksyjna:
mazać 11Część mowy/forma fleksyjna:
mącić 16Część mowy/forma fleksyjna:
mąćmy 17Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
mąćże 19Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
mdleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
mdlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
mglić 14Część mowy/forma fleksyjna:
mieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
migać 13Część mowy/forma fleksyjna:
mijać 13Część mowy/forma fleksyjna:
milić 12
minąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
mknąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
motać 12Część mowy/forma fleksyjna:
mówić 15Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mrzeć 11Część mowy/forma fleksyjna:
mszyć 12
mścić 16Część mowy/forma fleksyjna:
mućce 14Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mućka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mućką 18Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mućkę 18Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mućki 14Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
mućko 14Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mulić 14Część mowy/forma fleksyjna:
mylić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nabić 12Część mowy/forma fleksyjna:
nabyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nabycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naćka 11Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpa 11Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
nadać 11Część mowy/forma fleksyjna:
nadąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nadęć 15Forma podstawowa: nadęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nająć 16Część mowy/forma fleksyjna:
najęć 16Forma podstawowa: nająć
najść 16Forma podstawowa: najście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
nalać 11Część mowy/forma fleksyjna:
naleć 11Forma podstawowa: nalecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
namąć 15Forma podstawowa: namącić
Część mowy/forma fleksyjna:
namyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
napić 11Część mowy/forma fleksyjna:
napoć 11Forma podstawowa: napocić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasyć 11Forma podstawowa: nasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawić 10
nażąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
nażęć 18Forma podstawowa: nażąć
nażyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nęcić 15Część mowy/forma fleksyjna:
nęćmy 16Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nęćże 18Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nękać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nićmi 11Forma podstawowa: nić
Opis: przenośnie: jakieś połączenie pomiędzy dwiema rzeczami lub dwoma osobami, często relacja związana z komunikacją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nieść 14Część mowy/forma fleksyjna:
nizać 10Część mowy/forma fleksyjna:
nosić 10Opis: eksploatować odzież
Część mowy/forma fleksyjna:
nucić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nućmy 14Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nućże 16Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nużyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
nynać 11
objąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
objęć 18Forma podstawowa: objęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: objęcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obkuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
oblać 13Część mowy/forma fleksyjna:
obleć 13Forma podstawowa: oblecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
obłoć 14Forma podstawowa: obłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
obrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
obróć 16Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obryć 13Część mowy/forma fleksyjna:
obwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
obżąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
obżęć 20Forma podstawowa: obżąć
ociąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ocięć 15Forma podstawowa: ocięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oclić 12Część mowy/forma fleksyjna:
oćcem 12Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćcom 12Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćców 15Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćcze 11Forma podstawowa: ociec
oćmie 11Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmom 12Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odarć 11Forma podstawowa: odrzeć
odbić 13Forma podstawowa: odbicie
Opis: coś skopiowanego, odbitego z oryginału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
odbyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
oddać 12Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
odjąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
odjęć 17Forma podstawowa: odjęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odkuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
odlać 12Część mowy/forma fleksyjna:
odleć 12Forma podstawowa: odlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odmyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
odpić 12Część mowy/forma fleksyjna:
odsyć 12Forma podstawowa: odsycić
Część mowy/forma fleksyjna:
odżąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
odżęć 19Forma podstawowa: odżąć
odżyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
ognać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ognić 12Część mowy/forma fleksyjna:
ograć 12Część mowy/forma fleksyjna:
okiść 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okopć 12Forma podstawowa: okopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
okpić 12Część mowy/forma fleksyjna:
okręć 15Forma podstawowa: okręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
okryć 12Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: okrycie
Opis: najbardziej zewnętrzna część garderoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oleić 11Część mowy/forma fleksyjna:
ołgać 14Część mowy/forma fleksyjna:
omaść 15Forma podstawowa: omaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
omieć 11Forma podstawowa: omieść
Część mowy/forma fleksyjna:
omłóć 17Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
oparć 11Forma podstawowa: oparcie
Opis: coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opaść 15Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
opiąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
opięć 15Forma podstawowa: opiąć
opleć 12Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: opleść
Część mowy/forma fleksyjna:
opluć 14Część mowy/forma fleksyjna:
opłać 13Forma podstawowa: opłacić
Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
opoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
oprać 11Część mowy/forma fleksyjna:
opuść 17Forma podstawowa: opuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ortęć 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osiać 10Część mowy/forma fleksyjna:
osnuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
osrać 10Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ostać 11Część mowy/forma fleksyjna:
oszyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
ośćmi 15Forma podstawowa: ość
Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otarć 11Forma podstawowa: otarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otruć 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: otrucie
Opis: podanie komuś lub czemuś substancji trującej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owiać 10Część mowy/forma fleksyjna:
ozłoć 12Forma podstawowa: ozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ozwać 10Część mowy/forma fleksyjna:
ożarć 14Forma podstawowa: ożreć
ożółć 20Forma podstawowa: ożółcić
ożreć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pacać 12
paćce 12Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćka 12Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćką 16Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćkę 16Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćki 12Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćko 12Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
padać 12Część mowy/forma fleksyjna:
palić 12Część mowy/forma fleksyjna:
pałać 13Część mowy/forma fleksyjna:
papeć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
papuć 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parać 11Część mowy/forma fleksyjna:
pasać 11Część mowy/forma fleksyjna:
pchać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pękać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pętać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pichć 14Forma podstawowa: pichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pieść 15Forma podstawowa: pieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pięść 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pijać 13Część mowy/forma fleksyjna:
pikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
pilić 12Część mowy/forma fleksyjna:
pisać 11Opis: ręcznie lub maszynowo stawiać znaki pisma na jakiejś powierzchni lub na wyświetlaczu
Część mowy/forma fleksyjna:
pleść 16Część mowy/forma fleksyjna:
plwać 12Opis: pluć - wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
pobać 13Część mowy/forma fleksyjna:
pobić 13Część mowy/forma fleksyjna:
pobyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pocić 12Część mowy/forma fleksyjna:
poćmi 12Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmy 13Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćże 15Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
podać 12Opis: przekazać bezpośrednio, z ręki do ręki
Część mowy/forma fleksyjna:
podąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
podęć 16Forma podstawowa: podąć
pojąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pojęć 17Forma podstawowa: pojęcie
Opis: wyobrażenie, wiedza o czymś, ogólny zestaw informacji, który pozwala sobie coś uświadomić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pokuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
polać 12Część mowy/forma fleksyjna:
poleć 12Forma podstawowa: polecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: polecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
połać 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połeć 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pomąć 16Forma podstawowa: pomącić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
ponęć 15Forma podstawowa: ponęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponoć 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ponuć 13Forma podstawowa: ponucić
Część mowy/forma fleksyjna:
popić 12Forma podstawowa: popicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
porać 11Część mowy/forma fleksyjna:
poryć 12Opis: zryć, zorać coś w wielu miejscach.
Część mowy/forma fleksyjna:
powić 11Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: powicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
pożąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pożęć 19Forma podstawowa: pożąć
pożuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pożyć 16Forma podstawowa: pożycie
Opis: u ludzi - wspólne życie, w jednym gospodarstwie domowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
pójść 21Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pójście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przeć 11Część mowy/forma fleksyjna:
psieć 11Część mowy/forma fleksyjna:
pukać 14Część mowy/forma fleksyjna:
putać 14
pykać 13Część mowy/forma fleksyjna:
pylić 13Część mowy/forma fleksyjna:
pypeć 13Opis: choroba zwierzęca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pytać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ranić 10Część mowy/forma fleksyjna:
rapeć 11Opis: rzemień, taśma do podtrzymywania szabli przy pasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
razić 10Część mowy/forma fleksyjna:
rąbać 16Część mowy/forma fleksyjna:
robić 12Część mowy/forma fleksyjna:
ronić 10Część mowy/forma fleksyjna:
rosić 10Część mowy/forma fleksyjna:
rugać 14Część mowy/forma fleksyjna:
runąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
rypać 12Część mowy/forma fleksyjna:
rześć 14
rznąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
rżnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
sapać 11Część mowy/forma fleksyjna:
sępić 15Część mowy/forma fleksyjna:
siąść 18Część mowy/forma fleksyjna:
sikać 11Część mowy/forma fleksyjna:
silić 11Część mowy/forma fleksyjna:
siwić 10Część mowy/forma fleksyjna:
skarć 11Forma podstawowa: skarcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skląć 16Część mowy/forma fleksyjna:
skleć 12Forma podstawowa: sklecić
Część mowy/forma fleksyjna:
sklęć 16Forma podstawowa: skląć
skłóć 17Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
sknoć 11Forma podstawowa: sknocić
Część mowy/forma fleksyjna:
skopć 12Forma podstawowa: skopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skorć 11Forma podstawowa: skorcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skręć 15Forma podstawowa: skręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skróć 15Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skryć 12Część mowy/forma fleksyjna:
solić 11Część mowy/forma fleksyjna:
spaść 15Część mowy/forma fleksyjna:
spiąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
spięć 15Forma podstawowa: spięcie
Opis: zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spleć 12Forma podstawowa: spleść
Część mowy/forma fleksyjna:
spłać 13Forma podstawowa: spłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłyć 14Forma podstawowa: spłycić
Część mowy/forma fleksyjna:
spoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
sprać 11Część mowy/forma fleksyjna:
spruć 13Część mowy/forma fleksyjna:
spsoć 11Forma podstawowa: spsocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spuść 17Forma podstawowa: spuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
starć 11Forma podstawowa: starcie
Opis: walka, spotkanie przeciwników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stleć 12Część mowy/forma fleksyjna:
stlić 12Część mowy/forma fleksyjna:
strać 11Forma podstawowa: stracić
Część mowy/forma fleksyjna:
strąć 15Forma podstawowa: strącić
Część mowy/forma fleksyjna:
struć 13Część mowy/forma fleksyjna:
sunąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
suwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
sycić 12Część mowy/forma fleksyjna:
syćmy 13Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syćże 15Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syfić 15Część mowy/forma fleksyjna:
sykać 12Część mowy/forma fleksyjna:
sypać 12Część mowy/forma fleksyjna:
sześć 14Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
szmać 11Forma podstawowa: szmacić
Część mowy/forma fleksyjna:
szpeć 11Forma podstawowa: szpecić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ścięć 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
śmieć 15Forma podstawowa: śmiecić
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieć 14Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnięć 18Forma podstawowa: śnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeć 14Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: świecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
święć 18Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
tajać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tąpać 16Część mowy/forma fleksyjna:
terać 11Część mowy/forma fleksyjna:
tępić 16Część mowy/forma fleksyjna:
tężeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tężyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
tknąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
tkwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
tłuść 19Forma podstawowa: tłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
toćby 14
tonąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
topić 12Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
treść 15Opis: w biologii, medycynie - substancja gromadząca się w narządach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troić 11Część mowy/forma fleksyjna:
trwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
trzeć 11Część mowy/forma fleksyjna:
tulić 14Część mowy/forma fleksyjna:
tułać 15Część mowy/forma fleksyjna:
tupać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tykać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tyrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ubłoć 16Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
ubrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uciąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ucięć 17Forma podstawowa: uciąć
uczuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uczucia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczucie
Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
udarć 13Forma podstawowa: udrzeć
udoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ugiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ugięć 18Forma podstawowa: ugięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugość 18Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ujaić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ujeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuć 17Forma podstawowa: ukłucie
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ukręć 17Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróć 17Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryć 14Forma podstawowa: ukrycie
Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
umaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
umarć 13Forma podstawowa: umarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umaść 17Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóć 19Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umość 17Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparć 13Forma podstawowa: uparcie
Opis: wytrwale, ciągle, nieprzerwanie, z uporem, konsekwentnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
upiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
upięć 17Forma podstawowa: upiąć
upleć 14Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
upoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
upuść 19Forma podstawowa: upuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
uróść 20Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
usiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
usłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
usnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
usnuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
usrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ustać 13Część mowy/forma fleksyjna:
uszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
uśpić 17Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
utaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
utarć 13Forma podstawowa: utrzeć
utkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
utrać 13Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrąć 17Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwroć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznać 12Część mowy/forma fleksyjna:
użarć 16Forma podstawowa: użreć
użreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wabić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wahać 12Część mowy/forma fleksyjna:
walać 11Część mowy/forma fleksyjna:
walić 11Opis: gardzić czymś, lekceważyć, rezygnować z czegoś w wyniku braku chęci lub wcześniejszych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna:
ważyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wciąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wcięć 15Forma podstawowa: wcięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wczuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
wdarć 11Forma podstawowa: wedrzeć
wejść 16Forma podstawowa: wejście
Opis: urządzenie, od którego przekazywany jest sygnał lub informacje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wgiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wgięć 16Forma podstawowa: wgięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
widać 11Opis: być do odgadnięcia, do odczytania.
Część mowy/forma fleksyjna: predykatyw
wierć 10Forma podstawowa: wiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
wieść 14Forma podstawowa: wieścić
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieźć 18Część mowy/forma fleksyjna:
winić 10Część mowy/forma fleksyjna:
witać 11Część mowy/forma fleksyjna:
wkłuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkręć 15Forma podstawowa: wkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
włość 16Opis: rozległa własność ziemska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wmieć 11Forma podstawowa: wmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wmłóć 17Forma podstawowa: wmłócić
woleć 11Część mowy/forma fleksyjna:
wołać 12Część mowy/forma fleksyjna:
worać 10Część mowy/forma fleksyjna:
wozić 10Część mowy/forma fleksyjna:
wparć 11Forma podstawowa: weprzeć
wpaść 15Część mowy/forma fleksyjna:
wpiąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wpięć 15Forma podstawowa: wpiąć
wpleć 12Forma podstawowa: wpleść
Część mowy/forma fleksyjna:
wpłać 13Forma podstawowa: wpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
wpuść 17Forma podstawowa: wpuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróść 18Forma podstawowa: wrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzeć 10Część mowy/forma fleksyjna:
wrzuć 12Forma podstawowa: wrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiać 10Część mowy/forma fleksyjna:
wsnuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
wstać 11Część mowy/forma fleksyjna:
wszyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
wtarć 11Forma podstawowa: wetrzeć
wtrąć 15Forma podstawowa: wtrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiać 10Część mowy/forma fleksyjna:
wybić 13Forma podstawowa: wybicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wybyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wydać 12Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
wydąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wydęć 16Forma podstawowa: wydęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyjąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyjęć 17Forma podstawowa: wyjęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyjść 17Forma podstawowa: wyjście
Opis: szumne spotkanie towarzyskie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
wykoć 12Forma podstawowa: wykocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wylać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyleć 12Forma podstawowa: wylecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wymyć 13Forma podstawowa: wymycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wynuć 13Forma podstawowa: wynucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypić 12Forma podstawowa: wypicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wypoć 12Forma podstawowa: wypocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyryć 12Część mowy/forma fleksyjna:
wysyć 12Forma podstawowa: wysycić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
wyżąć 19Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęć 19Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
wyżuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wzbić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wzdąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wzdęć 15Forma podstawowa: wzdęcie
Opis: powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wziąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wzięć 14Forma podstawowa: wzięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wzleć 11Forma podstawowa: wzlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarć 14Forma podstawowa: weżreć
zabić 12Forma podstawowa: zabicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćma 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmą 15Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmę 15Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmi 11Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmo 11Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmy 12Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćpa 11Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zadąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zadęć 15Forma podstawowa: zadęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagać 12Forma podstawowa: zagacić
zająć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zajęć 16Forma podstawowa: zajęcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajęcie
Opis: świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku w celu osiągnięcia założonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajść 16Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zajście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zalać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaleć 11Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamąć 15Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanęć 14Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanuć 12Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapić 11Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapoć 11Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zasyć 11Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zażyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbóść 20Część mowy/forma fleksyjna:
zdarć 11Forma podstawowa: zedrzeć
zdjąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęć 17Forma podstawowa: zdjęcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zdjęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zejść 16Forma podstawowa: zejście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgęść 20Forma podstawowa: zgęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zgięć 16Forma podstawowa: zgięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgnać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgnić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zipać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zjeść 16Część mowy/forma fleksyjna:
zleźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
złoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
złość 16Forma podstawowa: złościć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmarć 11Forma podstawowa: zemrzeć
zmiąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmieć 11Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięć 15Forma podstawowa: zmiąć
zmłóć 17Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoić 10Część mowy/forma fleksyjna:
zorać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zróść 18Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzuć 12Forma podstawowa: zrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zużyć 17Forma podstawowa: zużycie
Opis: tyle, ile się zużyło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarć 10Forma podstawowa: zwarcie
Opis: wzajemne położenie narządów mowy lub elementów szczęki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zwoić 10Część mowy/forma fleksyjna:
zwróć 14Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zygać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zżarć 14Forma podstawowa: zeżreć
źgnąć 24Część mowy/forma fleksyjna:
żalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
żądać 19Część mowy/forma fleksyjna:
żenić 14Część mowy/forma fleksyjna:
żerać 14Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
żywić 15Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy zawierające literę ć o długości 6

achnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
aćarja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aćarją 17Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aćarje 13Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
aćarję 17Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aćarji 13Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aćarjo 13Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćkom 17Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
babieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
babrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
bachać 16Część mowy/forma fleksyjna:
baczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
barwić 13Część mowy/forma fleksyjna:
bąknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
beczeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
beknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
bełtać 16Część mowy/forma fleksyjna:
berbeć 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bębnić 19Część mowy/forma fleksyjna:
bęcnąć 22Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
biadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
biegać 15Część mowy/forma fleksyjna:
bieleć 14Opis: stawać się bielszym (bardziej, intensywniej, wyraźniej białym) w wyniku utraty (płowienia) wyjściowego koloru.
Część mowy/forma fleksyjna:
bielić 14Część mowy/forma fleksyjna:
biesić 13Opis: bruździć komuś, mieszać szyki.
Część mowy/forma fleksyjna:
bieżeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
bimbać 16Opis: lekceważyć kogoś lub coś, śmiać się z tego.
Część mowy/forma fleksyjna:
błagać 17Część mowy/forma fleksyjna:
błąkać 20Część mowy/forma fleksyjna:
błocić 16Część mowy/forma fleksyjna:
błoćmy 17Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błoćże 19Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
boczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
boćkom 15Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boćki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćków 18Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćwin 13Forma podstawowa: boćwina
Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
boleść 18Opis: odczucie psychiczne, wielki smutek, rozpacz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
braćmi 14Forma podstawowa: brat
Opis: przyjaciel, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach ze względu na wspólne doświadczenia, poglądy itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bratać 14Część mowy/forma fleksyjna:
brnięć 17Forma podstawowa: brnąć
bronić 13Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Część mowy/forma fleksyjna:
brukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
brykać 15Część mowy/forma fleksyjna:
brześć 17Forma podstawowa: brzeście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buchać 18Część mowy/forma fleksyjna:
buczeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
budzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
bujnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
burość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
burzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
burzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
byczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
bydlęć 20Forma podstawowa: bydlęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
bzykać 15Część mowy/forma fleksyjna:
bździć 22Część mowy/forma fleksyjna:
cackać 14Część mowy/forma fleksyjna:
całość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
capieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
capnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ceckać 14Część mowy/forma fleksyjna:
cedzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
chapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
chcieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
choćby 17Część mowy/forma fleksyjna:
chować 14Część mowy/forma fleksyjna:
chruść 20Forma podstawowa: chruścić
Część mowy/forma fleksyjna:
chwiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
chybić 17Część mowy/forma fleksyjna:
chylić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ciaćka 13Forma podstawowa: ciaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciapać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ciągać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ciążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ciećka 13Forma podstawowa: ciećkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciekać 13Część mowy/forma fleksyjna:
cielić 13Część mowy/forma fleksyjna:
cienić 12Część mowy/forma fleksyjna:
ciepać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ciężeć 20
ciężyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ciosać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ciskać 13Część mowy/forma fleksyjna:
cisnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
ciszyć 13
ciuchć 17Forma podstawowa: ciuchcia
Opis: w języku dzieci: pieszczotliwie o pociągu, lokomotywie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućma 15Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmą 19Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmę 19Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmo 15Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmy 16Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ciułać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ciupać 15Część mowy/forma fleksyjna:
cmokać 14Część mowy/forma fleksyjna:
cochać 15Część mowy/forma fleksyjna:
cofnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
córuńć 24Forma podstawowa: córuńcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cućcie 15Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cućmyż 20Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cupnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
cwelić 13Część mowy/forma fleksyjna:
cyckać 15Część mowy/forma fleksyjna:
cyknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
czekać 13Część mowy/forma fleksyjna:
czepić 13Część mowy/forma fleksyjna:
czesać 12Opis: oczyszczać włókno z resztek paździerzy, oddzielać lepsze od gorszego.
Część mowy/forma fleksyjna:
czknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
czniać 12Część mowy/forma fleksyjna:
czubić 16Część mowy/forma fleksyjna:
czulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
czuwać 14Opis: nie spać wtedy, kiedy się to normalnie robi, głównie w nocy.
Część mowy/forma fleksyjna:
czyhać 15Część mowy/forma fleksyjna:
czynić 13Część mowy/forma fleksyjna:
czytać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ćakrom 13Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakrze 12Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćapati 13
ćelach 15Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćelami 13Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćkacie 13Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkając 19Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ćkajmy 16Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkajże 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałam 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałaś 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałby 17Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałem 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałeś 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkanej 14Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkania 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćkanie 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćkaniu 14Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćkanym 14Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmawej 14Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawym 14Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmiąca 17Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćmiącą 21Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćmiące 17Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćmiący 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćmicie 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiego 14Forma podstawowa: ćmi
ćmiemu 15Forma podstawowa: ćmi
ćmieni 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmijmy 16Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmijże 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmikom 14Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmików 17Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmiłam 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłaś 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłby 17Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłem 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłeś 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiona 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmioną 16Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmione 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmiono 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiony 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmokom 14Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmoków 17Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpacie 13Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpacza 13Forma podstawowa: ćpacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpacze 13Forma podstawowa: ćpacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ćpaczu 15Forma podstawowa: ćpacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpaczy 14Forma podstawowa: ćpacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpając 19Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ćpajmy 16Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpajże 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałam 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałaś 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałby 17Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałem 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałeś 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpanej 14Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpania 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćpanie 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćpaniu 14Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćpanym 14Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpnęli 17Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęła 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęło 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęły 19Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnięć 21Forma podstawowa: ćpnąć
ćpunce 15Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunek 15Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunem 15Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunie 14Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunka 15Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunką 19Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunkę 19Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunki 15Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunko 15Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunom 15Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunów 18Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiara 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiarą 15Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiarę 15Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiaro 11Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiary 12Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiczą 16Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiczę 16Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiczy 13Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwieka 12Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwieki 12Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwieku 14Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwierć 16Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
ćwierk 12Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikaj 14Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikał 14Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikam 13Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikań 18Forma podstawowa: ćwikać
ćwikle 13Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikła 14Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikłą 18Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikłę 18Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikło 14Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikły 15Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikną 16Forma podstawowa: ćwiknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiknę 16Forma podstawowa: ćwiknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikom 13Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwików 16Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwokom 13Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwoków 16Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
daszyć 13
depnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
deptać 14Część mowy/forma fleksyjna:
derkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
dębieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dławić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dłubać 18Część mowy/forma fleksyjna:
dłużyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dobóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
dobrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dobroć 14Opis: cecha osób kierujących się życzliwością, pomocnością, otwartością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dociąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
docięć 17Forma podstawowa: dociąć
dodarć 13Forma podstawowa: dodrzeć
dogęść 22Forma podstawowa: dogęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dogięć 18Forma podstawowa: dogiąć
dognać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dognić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dograć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dojeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
dokręć 17Forma podstawowa: dokręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
domieć 13Forma podstawowa: domieść
Część mowy/forma fleksyjna:
domłóć 19Forma podstawowa: domłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
doorać 12Część mowy/forma fleksyjna:
doparć 13Forma podstawowa: doprzeć
dopaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
dopiąć 17Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopięć 17Forma podstawowa: dopięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopleć 14Forma podstawowa: dopleść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopłać 15Forma podstawowa: dopłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
doprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
dopuść 19Forma podstawowa: dopuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
doróść 20Forma podstawowa: dorosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dorzuć 14Forma podstawowa: dorzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dosłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dospać 13Część mowy/forma fleksyjna:
dosrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dostać 13Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
doszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
dośćże 20
dośnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dotarć 13Forma podstawowa: dotrzeć
dotleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotrać 13Forma podstawowa: dotracić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dozłoć 14Forma podstawowa: dozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
doznać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dożarć 16Forma podstawowa: dożreć
dożreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
drapać 13Część mowy/forma fleksyjna:
drążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
drgnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
drobić 14Część mowy/forma fleksyjna:
drożeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
drożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
drygać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dudlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dudnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
duknąć 19
dupnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
durzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dychać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dygnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dyndać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dyrdać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dyszeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
dziwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnąć 26Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
fajdać 18Część mowy/forma fleksyjna:
fajtać 18Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
farcić 16
farćmy 17Forma podstawowa: farcić
farćże 19Forma podstawowa: farcić
fiknąć 20Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
fiukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
frunąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
fruwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
frygać 18Część mowy/forma fleksyjna:
fuczeć 18
fuknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
furkać 18Część mowy/forma fleksyjna:
fyrkać 17Część mowy/forma fleksyjna:
fyrnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
gaćcie 14Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaćmyż 19Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ganiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
garbać 15Forma podstawowa: garbacić
Część mowy/forma fleksyjna:
garbić 15Część mowy/forma fleksyjna:
garnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
gasnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
gdakać 15Część mowy/forma fleksyjna:
gderać 14Część mowy/forma fleksyjna:
gdybać 17Część mowy/forma fleksyjna:
gęgnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
gibnąć 19Opis: upaść po zachwianiu się.
Część mowy/forma fleksyjna:
giglać 16Część mowy/forma fleksyjna:
gilgać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ginięć 17Forma podstawowa: ginąć
glamać 15Część mowy/forma fleksyjna:
głębić 21Część mowy/forma fleksyjna:
głosić 15Część mowy/forma fleksyjna:
głowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
głużyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
gmerać 14Część mowy/forma fleksyjna:
gnębić 19Część mowy/forma fleksyjna:
gnieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
godzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
golnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
gorzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
gościć 18Część mowy/forma fleksyjna:
gośćca 18Forma podstawowa: gościec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćce 18Forma podstawowa: gościec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćcu 20Forma podstawowa: gościec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćmi 18Forma podstawowa: gość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćmy 19Forma podstawowa: gościć
Część mowy/forma fleksyjna:
gośćże 21Forma podstawowa: gościć
Część mowy/forma fleksyjna:
grabić 15Część mowy/forma fleksyjna:
grążyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
gromić 14Część mowy/forma fleksyjna:
grozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
grywać 14Opis: grać czasami w grę (np. komputerową).
Część mowy/forma fleksyjna:
grząźć 25Forma podstawowa: grzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
grześć 17Część mowy/forma fleksyjna:
grzmoć 14Forma podstawowa: grzmocić
Część mowy/forma fleksyjna:
guglać 18
gurbić 17Część mowy/forma fleksyjna:
haczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
hajdać 16Część mowy/forma fleksyjna:
hajtać 16Część mowy/forma fleksyjna:
hańbić 21Część mowy/forma fleksyjna:
hepnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
hopsać 14Część mowy/forma fleksyjna:
huczeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
huknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
huśtać 20Część mowy/forma fleksyjna:
hycnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
hyćkom 16Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
ikrzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
iłować 13Część mowy/forma fleksyjna:
imćpan 13Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inność 15Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iśćcie 16Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćmyż 21Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
jagnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
jakość 18Opis: cecha lub zbiór cech, które mogą wyróżniać dany produkt spośród pozostałych produktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jarzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
jebnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
jechać 16Część mowy/forma fleksyjna:
jednać 14Część mowy/forma fleksyjna:
jęczeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
jęknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
jojkać 16Część mowy/forma fleksyjna:
juczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
judzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
kadzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
kapnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
karcić 13Część mowy/forma fleksyjna:
karćmy 14Forma podstawowa: karcić
Część mowy/forma fleksyjna:
karćże 16Forma podstawowa: karcić
Część mowy/forma fleksyjna:
karleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
karmić 13Część mowy/forma fleksyjna:
kasłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kichać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kicnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kićkać 18Część mowy/forma fleksyjna:
kićkaj 15Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkał 15Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkam 14Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkań 19Forma podstawowa: kićkać
kimnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kipieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
kipnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kisnąć 16Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
Część mowy/forma fleksyjna:
kiśćca 17Forma podstawowa: kiściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiśćce 17Forma podstawowa: kiściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiśćcu 19Forma podstawowa: kiściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiśćmi 17Forma podstawowa: kiść
Opis: obfity, ozdobny pęk, sporo wiotkich rzeczy zebranych razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiwnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
kiziać 12Część mowy/forma fleksyjna:
klapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
klecić 14Część mowy/forma fleksyjna:
klećmy 15Forma podstawowa: klecić
Część mowy/forma fleksyjna:
klećże 17Forma podstawowa: klecić
Część mowy/forma fleksyjna:
klepać 14Część mowy/forma fleksyjna:
klękać 18Część mowy/forma fleksyjna:
klikać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kłamać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kłapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kłapeć 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłębić 20Część mowy/forma fleksyjna:
kłonić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kłopeć 15
kłosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kłócić 19Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćmy 20Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćże 22Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
knocić 13Część mowy/forma fleksyjna:
knoćmy 14Forma podstawowa: knocić
Część mowy/forma fleksyjna:
knoćże 16Forma podstawowa: knocić
Część mowy/forma fleksyjna:
knować 12Opis: planować coś potajemnie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kochać 15Część mowy/forma fleksyjna:
koćcie 13Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
koćmyż 18Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
kolnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kopcić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kopćmy 15Forma podstawowa: kopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kopćże 17Forma podstawowa: kopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kopnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kopsać 13Część mowy/forma fleksyjna:
kopyść 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
korcić 13Część mowy/forma fleksyjna:
korćmy 14Forma podstawowa: korcić
Część mowy/forma fleksyjna:
korćże 16Forma podstawowa: korcić
Część mowy/forma fleksyjna:
korzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
kosmać 13Forma podstawowa: kosmacić
Część mowy/forma fleksyjna:
kośćca 17Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kośćce 17Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kośćcu 19Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kośćmi 17Forma podstawowa: kości
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kość
Opis: rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kotwić 13Część mowy/forma fleksyjna:
krajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
krakać 13Część mowy/forma fleksyjna:
krasić 12Część mowy/forma fleksyjna:
krążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
krewić 12Część mowy/forma fleksyjna:
kręcić 17Część mowy/forma fleksyjna:
kręćka 17Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kręćki 17Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kręćku 19Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kręćmy 18Forma podstawowa: kręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kręćże 20Forma podstawowa: kręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kropić 13Część mowy/forma fleksyjna:
krócić 17Część mowy/forma fleksyjna:
króćca 17Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćce 17Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćcu 19Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćmy 18Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
króćże 20Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
krukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
krupić 15Część mowy/forma fleksyjna:
krypeć 14Opis: prosty, ubogi but wiejski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ksykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kucnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
kudłać 17Forma podstawowa: kudłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
kujnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
kuknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
kuksać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kulnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
kumkać 16Część mowy/forma fleksyjna:
kupkać 16
kurwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kurzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
kusość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuszać 14
kwakać 13Część mowy/forma fleksyjna:
kwapić 13Część mowy/forma fleksyjna:
kwasić 12Część mowy/forma fleksyjna:
kwefić 16Część mowy/forma fleksyjna:
kwękać 17Część mowy/forma fleksyjna:
kwikać 13Część mowy/forma fleksyjna:
kwilić 13Część mowy/forma fleksyjna:
kwokać 13Część mowy/forma fleksyjna:
lampić 14Część mowy/forma fleksyjna:
lapnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
lecieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
leczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
lećcie 13Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
lećmyż 18Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
legnąć 18Forma podstawowa: lec
Część mowy/forma fleksyjna:
lenieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
lęgnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
lęknąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
lgnięć 18Forma podstawowa: lgnąć
liczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
linieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
liśćca 17Forma podstawowa: liściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liśćce 17Forma podstawowa: liściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liśćcu 19Forma podstawowa: liściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liśćmi 17Forma podstawowa: liść
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
litość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liznąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
lochać 15Część mowy/forma fleksyjna:
lodzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
lsnięć 16Forma podstawowa: lsnąć
lubość 20Opis: upodobanie, rozkosz, uciecha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
lumpić 16
lunięć 18Forma podstawowa: lunąć
lutnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
łachać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ładzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
łaknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
łączyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
łokieć 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łudzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
łupnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
łuskać 16Część mowy/forma fleksyjna:
łyczeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
łyknąć 19Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
łypnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
łysieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
łyskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
łysnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
łzawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
machać 15Część mowy/forma fleksyjna:
macnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
maczać 13Część mowy/forma fleksyjna:
maćkom 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maćków 17Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćkowy
Opis: związany z Maćkiem, należący do Maćka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
majdać 15Część mowy/forma fleksyjna:
majtać 15Część mowy/forma fleksyjna:
małość 18Opis: brak władzy, wpływu, mierność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mamlać 14Część mowy/forma fleksyjna:
mamleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
mamłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
mamuńć 21Forma podstawowa: mamuńcia
Opis: zdrobniale i pieszczotliwie o mamuni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
margać 14Część mowy/forma fleksyjna:
markoć 13Forma podstawowa: markocić
Część mowy/forma fleksyjna:
marzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
maścić 17Część mowy/forma fleksyjna:
maśćmy 18Forma podstawowa: maścić
Część mowy/forma fleksyjna:
maśćże 20Forma podstawowa: maścić
Część mowy/forma fleksyjna:
matuńć 21Forma podstawowa: matuńcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mawiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
maziać 12Część mowy/forma fleksyjna:
maznąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
mączyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
mąćcie 17Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
mąćmyż 22Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
mdłość 19Opis: cecha czegoś, co jest mdłe, nudne, nieciekawe, bez wyrazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mechać 15Forma podstawowa: mechacić
Część mowy/forma fleksyjna:
meczeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
memłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
merdać 13Część mowy/forma fleksyjna:
męczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
miećmy 14Forma podstawowa: miecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
miećże 16Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: miecić
Część mowy/forma fleksyjna:
mielić 13Część mowy/forma fleksyjna:
mienić 12Część mowy/forma fleksyjna:
miesić 12Część mowy/forma fleksyjna:
miewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
mignąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
miłość 18Opis: zbliżenie dwojga ludzi w celu prokreacyjnym lub dla osiągnięcia przyjemności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
minięć 16Forma podstawowa: minięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miotać 13Część mowy/forma fleksyjna:
miziać 12Część mowy/forma fleksyjna:
mknięć 17Forma podstawowa: mknąć
młócić 19Część mowy/forma fleksyjna:
młóćmy 20Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młóćże 22Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
mnożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
moczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
modlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
modzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
moknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
morzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
mościć 17Część mowy/forma fleksyjna:
mośćmy 18Forma podstawowa: mościć
Część mowy/forma fleksyjna:
mośćże 20Forma podstawowa: mościć
Część mowy/forma fleksyjna:
mrowić 12Część mowy/forma fleksyjna:
mrozić 12Część mowy/forma fleksyjna:
mrugać 16Część mowy/forma fleksyjna:
mrużyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
muczeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
mućkom 16Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
murzać 14
musieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
muskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
musnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
mydlić 15Część mowy/forma fleksyjna:
myknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
myśleć 18Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
nabłoć 15Forma podstawowa: nabłocić
Opis: Hydrocleys - rodzaj roślin słodkowodnych z rodziny żabieńcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
nabrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
naciąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
nacięć 16Forma podstawowa: nacięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naćkać 17Część mowy/forma fleksyjna:
naćkaj 14Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkał 14Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkam 13Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkań 18Forma podstawowa: naćkać
naćpać 17Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpaj 14Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpał 14Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpam 13Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpań 18Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
nadarć 12Forma podstawowa: nadrzeć
nadbić 14Część mowy/forma fleksyjna:
naddać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nadlać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nadleć 13Forma podstawowa: nadlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
nadpić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nagiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
nagięć 17Forma podstawowa: nagięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naglić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nagnać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nagość 17Opis: to, że jakaś roślina lub zwierzę jest nagie - nie ma gałęzi lub futra czy pierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nagrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
najeść 17Część mowy/forma fleksyjna:
nakląć 17Część mowy/forma fleksyjna:
naklęć 17Forma podstawowa: nakląć
nakłuć 16Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nakłucie
Opis: rodzaj zabiegu medycznego, który polega na wprowadzaniu igły do ciała w celu pobrania np. płylu, tkanki do badania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naknoć 12Forma podstawowa: naknocić
Część mowy/forma fleksyjna:
nakopć 13Forma podstawowa: nakopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nakręć 16Forma podstawowa: nakręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nakryć 13Forma podstawowa: nakrycie
Opis: coś, czym się nakrywa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nakrycia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naleźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
nałgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nałkać 14
namaść 16Forma podstawowa: namaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
namieć 12Forma podstawowa: namieść
Część mowy/forma fleksyjna:
namleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
namłóć 18Forma podstawowa: namłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
namość 16Forma podstawowa: namościć
Część mowy/forma fleksyjna:
naorać 11Część mowy/forma fleksyjna:
naparć 12Forma podstawowa: naprzeć
napaść 16Opis: napadnięcie na kogoś lub na coś (często w celu grabieży, pobicia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
napiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
napięć 16Forma podstawowa: napięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: napięcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
napleć 13Forma podstawowa: napleść
Część mowy/forma fleksyjna:
napluć 15Część mowy/forma fleksyjna:
napoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
napość 16Forma podstawowa: napościć
Część mowy/forma fleksyjna:
naprać 12Część mowy/forma fleksyjna:
napruć 14Część mowy/forma fleksyjna:
napsoć 12Forma podstawowa: napsocić
Część mowy/forma fleksyjna:
napsuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
napuść 18Forma podstawowa: napuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
naraić 11Część mowy/forma fleksyjna:
naroić 11Część mowy/forma fleksyjna:
narość 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naróść 19Forma podstawowa: narosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
narwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
narzuć 13Forma podstawowa: narzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasiać 11Część mowy/forma fleksyjna:
nasłać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasnuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
naspać 12Część mowy/forma fleksyjna:
nasrać 11Część mowy/forma fleksyjna:
nassać 11Część mowy/forma fleksyjna:
nastać 12Część mowy/forma fleksyjna:
nastoć 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
naszyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: naszycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
natarć 12Forma podstawowa: natarcie
Opis: atak wojsk na wroga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
natkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
natrać 12Forma podstawowa: natracić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawiać 11Część mowy/forma fleksyjna:
nawłoć 13Opis: "wieś fikcyjna, w której mieścił się majątek rodzinny jednego z bohaterów powieści Stefana Żeromskiego ""Przedwiośnie"" - Hipolita Wielosławskiego."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nawróć 15Forma podstawowa: nawrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazłoć 13Forma podstawowa: nazłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
nażarć 15Forma podstawowa: nażreć
nażreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nęćcie 16Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nęćmyż 21Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nicość 16Opis: niebyt, nieistnienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niebić 13Forma podstawowa: bić
niebyć 14Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
niecić 12Część mowy/forma fleksyjna:
niećmi 12Forma podstawowa: niećmy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niećmy 13Forma podstawowa: niecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niećże 15Forma podstawowa: niecić
Część mowy/forma fleksyjna:
niedęć 16Forma podstawowa: dąć
nieduć 14Forma podstawowa: duć
niejęć 17Forma podstawowa: jąć
niekuć 14Forma podstawowa: kuć
niemyć 13Forma podstawowa: myć
niepić 12Forma podstawowa: pić
nieryć 12Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
nietyć 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
niewić 11Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
niewyć 12Forma podstawowa: wyć
nieżęć 19Forma podstawowa: żąć
nieżuć 17Forma podstawowa: żuć
nieżyć 16Forma podstawowa: żyć
niknąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
nogieć 13
nowość 15Opis: coś nowego, coś, czego wcześniej nie było.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nućcie 14Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nućmyż 19Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nudzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nurzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
obabić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
obciąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
obcięć 18Forma podstawowa: obciąć
obcość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obdarć 14Forma podstawowa: obedrzeć
obejść 19Forma podstawowa: obejście
Opis: przejście za ołtarzem głównym w kościołach, powstałe z przedłużenia naw bocznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
obgiąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
obgięć 19Forma podstawowa: obgiąć
obijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
objeść 19Część mowy/forma fleksyjna:
obleźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
obłość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obmieć 14Forma podstawowa: obmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
oborać 13Część mowy/forma fleksyjna:
obróść 21Forma podstawowa: obrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obrzuć 15Forma podstawowa: obrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
obsiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
obsrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
obstać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obszyć 14Forma podstawowa: obszycie
Opis: lamówka, wykończenie brzegu tkaniny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
obtarć 14Forma podstawowa: obtarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obtrąć 18Forma podstawowa: obtrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
obuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obwiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
obywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obżarć 17Forma podstawowa: obeżreć
ocalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ocaleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
ocalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ocenić 12Część mowy/forma fleksyjna:
ochlać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ochwać 14Forma podstawowa: ochwacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ocknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ocucać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ocucić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ocućmy 16Forma podstawowa: ocucić
Część mowy/forma fleksyjna:
ocućże 18Forma podstawowa: ocucić
Część mowy/forma fleksyjna:
ocykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
oczyść 17Forma podstawowa: oczyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
oćcach 15Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćcami 13Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmach 15Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćmami 13Forma podstawowa: oćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćwicz 12Forma podstawowa: oćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odciąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
odcięć 17Forma podstawowa: odciąć
odczuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odczucie
Opis: to, czego się doznaje, reakcja organizmu na bodziec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oddarć 13Forma podstawowa: odedrzeć
odejść 18Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odejście
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odgiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
odgięć 18Forma podstawowa: odgięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odgnić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odjeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
odklęć 18Forma podstawowa: odklęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odkręć 17Forma podstawowa: odkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
odkryć 14Forma podstawowa: odkrycie
Opis: objawienie, nowa osoba, rzecz (lub inne zjawisko), która okazuje się bardzo pożądana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
odleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
odmieć 13Forma podstawowa: odmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
odparć 13Forma podstawowa: odparcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odpaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
odpiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
odpięć 17Forma podstawowa: odpiąć
odpleć 14Forma podstawowa: odpleść
Część mowy/forma fleksyjna:
odpluć 16Część mowy/forma fleksyjna:
odpłać 15Forma podstawowa: odpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
odpruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
odpuść 19Forma podstawowa: odpuścić
Opis: zrezygnować z czegoś - nie skończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestać się
Część mowy/forma fleksyjna:
odróść 20Forma podstawowa: odrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odrwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
odrzeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
odrzuć 14Forma podstawowa: odrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
odstać 13Część mowy/forma fleksyjna:
odszyć 13Forma podstawowa: odszycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
odtrąć 17Forma podstawowa: odtrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
odtruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
odwiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
odwróć 16Forma podstawowa: odwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
odymać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odymić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odziać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ofukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ogacać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ogacić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ogaćmy 15Forma podstawowa: ogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogaćże 17Forma podstawowa: ogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ogołoć 15Forma podstawowa: ogołocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ogryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ogrzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ogumić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ojebać 15
okalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
okapać 13Część mowy/forma fleksyjna:
okazać 12Część mowy/forma fleksyjna:
okiwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
okleić 13Część mowy/forma fleksyjna:
okocić 13Część mowy/forma fleksyjna:
okoćmy 14Forma podstawowa: okocić
Część mowy/forma fleksyjna:
okoćże 16Forma podstawowa: okocić
Część mowy/forma fleksyjna:
okolić 13Część mowy/forma fleksyjna:
okopać 13Część mowy/forma fleksyjna:
okosić 12Część mowy/forma fleksyjna:
okraść 16Część mowy/forma fleksyjna:
okroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
okuleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
okupić 15Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Część mowy/forma fleksyjna:
okutać 15Część mowy/forma fleksyjna:
okuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
okwieć 12Forma podstawowa: okwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
olepić 13Część mowy/forma fleksyjna:
olewać 12Opis: nie brać czegoś do siebie, marginalizować, umniejszać (najczęściej jakiś problem, coś nieprzyjemnego).
Część mowy/forma fleksyjna:
oliwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
olsnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
olśnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
olśnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ołupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
omacać 13Część mowy/forma fleksyjna:
omamić 13Część mowy/forma fleksyjna:
omdleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
omglić 15Część mowy/forma fleksyjna:
omieść 16Część mowy/forma fleksyjna:
omijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ominąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
omotać 13Część mowy/forma fleksyjna:
omówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
omszeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
omszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
omylić 14Część mowy/forma fleksyjna:
omywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
opaćka 13Forma podstawowa: opaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
opadać 13Opis: odczuwać coraz mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
opajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
opalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
opalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
opasać 12Część mowy/forma fleksyjna:
opchać 15Część mowy/forma fleksyjna:
opętać 17Część mowy/forma fleksyjna:
opijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
opinać 12Część mowy/forma fleksyjna:
opisać 12Część mowy/forma fleksyjna:
opleść 17Część mowy/forma fleksyjna:
oplwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oprzeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
opsnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
opukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
opylać 14Część mowy/forma fleksyjna:
opylić 14Część mowy/forma fleksyjna:
opytać 14Część mowy/forma fleksyjna:
orosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
orznąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
orżnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
osiąść 19Część mowy/forma fleksyjna:
osikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
osolić 12Część mowy/forma fleksyjna:
osunąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
osuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oswoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
osypać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oszpeć 12Forma podstawowa: oszpecić
Część mowy/forma fleksyjna:
ośmiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oświeć 15Forma podstawowa: oświecić
Część mowy/forma fleksyjna:
otępić 17Część mowy/forma fleksyjna:
otłuść 20Forma podstawowa: otłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
otrzeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
otulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
otulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
otupać 15Część mowy/forma fleksyjna:
otwarć 12Forma podstawowa: otwarcie
Opis: szczerze, bez fałszu, bez ukrywania czegokolwiek, prosto z mostu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owijać 13Część mowy/forma fleksyjna:
owinąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ozuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ozywać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ożenić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ożywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ożywić 16Część mowy/forma fleksyjna:
pacnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
paczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
paćkać 18Część mowy/forma fleksyjna:
paćkaj 15Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkał 15Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkam 14Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkań 19Forma podstawowa: paćkać
paćkom 14Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palnąć 17Opis: powiedzieć coś, czego się potem żałuje.
Część mowy/forma fleksyjna:
pamięć 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
panieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
paplać 14Część mowy/forma fleksyjna:
paprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
paproć 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
parkoć 13Forma podstawowa: parkocić
Część mowy/forma fleksyjna:
parzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
pchnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pełgać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pełnić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pełzać 14Część mowy/forma fleksyjna:
peniać 12Część mowy/forma fleksyjna:
perlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
perzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
peszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
pędzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pędzić 17Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
pęknąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
pielić 13Część mowy/forma fleksyjna:
pienić 12Część mowy/forma fleksyjna:
piknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
piskać 13Część mowy/forma fleksyjna:
pisnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
piukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
plamić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pląsać 17Część mowy/forma fleksyjna:
plątać 18Część mowy/forma fleksyjna:
plećmy 15Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
plećże 17Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
plenić 13Część mowy/forma fleksyjna:
plewić 13Część mowy/forma fleksyjna:
plunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
płacić 15Część mowy/forma fleksyjna:
płaćmy 16Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płaćże 18Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płakać 15Część mowy/forma fleksyjna:
płatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pławić 14Część mowy/forma fleksyjna:
płonąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
płonić 14Część mowy/forma fleksyjna:
płowić 14Część mowy/forma fleksyjna:
płozić 14Część mowy/forma fleksyjna:
płożyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
płukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
płużyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
płynąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pływać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pobłoć 16Forma podstawowa: pobłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobłocie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pobóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
pobrać 14Forma podstawowa: pobracić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
pociąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pocięć 17Forma podstawowa: pociąć
począć 17Część mowy/forma fleksyjna:
poczęć 17Forma podstawowa: poczęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poczuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: poczucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poćcie 13Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmią 17Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmić 18Część mowy/forma fleksyjna:
poćmię 17Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmij 15Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmił 15Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmyż 18Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
podarć 13Forma podstawowa: podarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podbić 15Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: podbicie
Opis: materiał przyszyty do czegoś od spodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poddać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podjąć 19Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
podjęć 19Forma podstawowa: podjęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podkuć 16Część mowy/forma fleksyjna:
podlać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podleć 14Forma podstawowa: podlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
podlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
podmyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
podoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
podpić 14Część mowy/forma fleksyjna:
podsyć 14Forma podstawowa: podsycić
Część mowy/forma fleksyjna:
podtyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
poduść 19Forma podstawowa: poduścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pofarć 16Forma podstawowa: pofarcić
pogiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
pogięć 18Forma podstawowa: pogiąć
pognać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pognić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pogoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pogość 18Forma podstawowa: pogościć
Część mowy/forma fleksyjna:
pograć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pojeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
pojmać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokląć 18
pokleć 14Forma podstawowa: poklecić
Część mowy/forma fleksyjna:
poklęć 18Forma podstawowa: pokląć
pokłóć 19Forma podstawowa: pokłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokłuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
poknoć 13Forma podstawowa: poknocić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokpić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokręć 17Forma podstawowa: pokręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokróć 17Forma podstawowa: pokrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokryć 14Forma podstawowa: pokrycie
Opis: zewnętrzna płaszczyzna chroniąca coś, wierzch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
poleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
połgać 16Część mowy/forma fleksyjna:
połkać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pomarć 13Forma podstawowa: pomrzeć
pomaść 17Forma podstawowa: pomaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pomieć 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pomieść
Część mowy/forma fleksyjna:
pomięć 17Forma podstawowa: pomiąć
pomłóć 19Forma podstawowa: pomłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
poorać 12Część mowy/forma fleksyjna:
poparć 13Forma podstawowa: poparcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
popaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
popleć 14Forma podstawowa: popleść
Część mowy/forma fleksyjna:
popluć 16Część mowy/forma fleksyjna:
popłać 15Forma podstawowa: popłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
popoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
poprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
popruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
popsoć 13Forma podstawowa: popsocić
popsuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
popuść 19Forma podstawowa: popuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
poróść 20Forma podstawowa: porosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
porwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
porzuć 14Forma podstawowa: porzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
posiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
posłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
posmęć 17Forma podstawowa: posmęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
posmuć 15Forma podstawowa: posmucić
Część mowy/forma fleksyjna:
posnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
posnuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pospać 13Część mowy/forma fleksyjna:
posrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
possać 12Część mowy/forma fleksyjna:
postać 13Opis: rodzaj lub odmiana czegoś, klasyfikacja przedmiotu do pewnej kategorii na podstawie cech dostrzegalnych i istotnych, gdy jest to rozpatrywane z określonego punktu widzenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poszyć 13Forma podstawowa: poszycie
Opis: runo leśne - najniższe piętro roślinności leśnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
pościć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pośćmy 18Forma podstawowa: pościć
Część mowy/forma fleksyjna:
pośćże 20Forma podstawowa: pościć
Część mowy/forma fleksyjna:
potarć 13Forma podstawowa: potrzeć
potkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
potrać 13Forma podstawowa: potracić
Część mowy/forma fleksyjna:
potrąć 17Forma podstawowa: potrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
potruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
powiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
powróć 16Forma podstawowa: powrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozbyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
pozłoć 14Forma podstawowa: pozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
poznać 12Część mowy/forma fleksyjna:
pozwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
pożarć 16Forma podstawowa: pożreć
pożgać 18Część mowy/forma fleksyjna:
pożółć 22Forma podstawowa: pożółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
późnić 24Część mowy/forma fleksyjna:
prawić 12Część mowy/forma fleksyjna:
prażyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
prężyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
prosić 12Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Część mowy/forma fleksyjna:
prukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
prużyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
prząść 20Część mowy/forma fleksyjna:
psikać 13Część mowy/forma fleksyjna:
psocić 13Część mowy/forma fleksyjna:
psoćmy 14Forma podstawowa: psocić
Część mowy/forma fleksyjna:
psoćże 16Forma podstawowa: psocić
Część mowy/forma fleksyjna:
psykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
puknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pustać 15Opis: pustkowie, obszar bez zabudowań i zarośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puszyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
puścić 19Część mowy/forma fleksyjna:
puśćmy 20Forma podstawowa: puścić
Część mowy/forma fleksyjna:
puśćże 22Forma podstawowa: puścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pyknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
pyrgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pyrkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
raczyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
radlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
radość 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radzić 12Część mowy/forma fleksyjna:
rąbnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
redlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ręczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rodzić 12Część mowy/forma fleksyjna:
ropieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
rosnąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
rościć 16Część mowy/forma fleksyjna:
rośćmy 17Forma podstawowa: rościć
Część mowy/forma fleksyjna:
rośćże 19Forma podstawowa: rościć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozbić 13Forma podstawowa: rozbicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
rozdać 12Część mowy/forma fleksyjna:
rozdąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
rozdęć 16Forma podstawowa: rozdęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozkuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
rozlać 12Część mowy/forma fleksyjna:
rozleć 12Forma podstawowa: rozlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmąć 16Forma podstawowa: rozmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
rozpić 12Część mowy/forma fleksyjna:
rozryć 12Część mowy/forma fleksyjna:
roztyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
rozzuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
równać 15Część mowy/forma fleksyjna:
różnić 19Część mowy/forma fleksyjna:
ruchać 16Część mowy/forma fleksyjna:
rudość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rugnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
runięć 17Forma podstawowa: runąć
rupieć 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ruszać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ruszyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ryczeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
ryknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rymnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rypnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rzezać 11Część mowy/forma fleksyjna:
rzęzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
rzężeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
rznięć 15Forma podstawowa: rznąć
rzucać 14Część mowy/forma fleksyjna:
rzucić 14Część mowy/forma fleksyjna:
rzućmy 15Forma podstawowa: rzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzućże 17Forma podstawowa: rzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzygać 14Część mowy/forma fleksyjna:
rżnięć 19Forma podstawowa: rżnąć
sadzać 12Część mowy/forma fleksyjna:
sadzić 12Część mowy/forma fleksyjna:
sapnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
sarkać 12Część mowy/forma fleksyjna:
sączyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
sądzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
scalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
scalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
schlać 15Część mowy/forma fleksyjna:
schnąć 18Opis: stawać się suchym.
Część mowy/forma fleksyjna:
schwyć 15Forma podstawowa: schwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
sczaić 12
sczyść 17Forma podstawowa: sczyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
sfukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
siadać 12Część mowy/forma fleksyjna:
siąkać 16Część mowy/forma fleksyjna:
siąpać 16Część mowy/forma fleksyjna:
siąpić 16Część mowy/forma fleksyjna:
siekać 12Część mowy/forma fleksyjna:
siepać 12Część mowy/forma fleksyjna:
sierść 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sięgać 17Część mowy/forma fleksyjna:
siknąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
sinieć 11Część mowy/forma fleksyjna:
siność 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siurać 13Część mowy/forma fleksyjna:
siwieć 11Część mowy/forma fleksyjna:
skakać 13Część mowy/forma fleksyjna:
skalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
skarać 12Część mowy/forma fleksyjna:
skazać 12Część mowy/forma fleksyjna:
skazić 12Część mowy/forma fleksyjna:
skażać 16Część mowy/forma fleksyjna:
skąpać 17Część mowy/forma fleksyjna:
skąpić 17Część mowy/forma fleksyjna:
skinąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
skisić 12Część mowy/forma fleksyjna:
skleić 13Część mowy/forma fleksyjna:
skonać 12Część mowy/forma fleksyjna:
skopać 13Część mowy/forma fleksyjna:
skopić 13Część mowy/forma fleksyjna:
skosić 12Część mowy/forma fleksyjna:
skraść 16Część mowy/forma fleksyjna:
skroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
skrzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
skubać 16Część mowy/forma fleksyjna:
skulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
skulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skumać 15Część mowy/forma fleksyjna:
skupić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
skuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
sławić 13Część mowy/forma fleksyjna:
służyć 20Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
słynąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
smagać 14Część mowy/forma fleksyjna:
smalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
smażyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
smęcić 17Część mowy/forma fleksyjna:
smęćmy 18Forma podstawowa: smęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
smęćże 20Forma podstawowa: smęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
smolić 13Część mowy/forma fleksyjna:
smucić 15Część mowy/forma fleksyjna:
smućmy 16Forma podstawowa: smucić
Część mowy/forma fleksyjna:
smućże 18Forma podstawowa: smucić
Część mowy/forma fleksyjna:
smużyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
smykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
smyrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
spaćka 13Forma podstawowa: spaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
spadać 13Opis: odchodzić pospiesznie, głównie z powodu czyjejś niechęci
Część mowy/forma fleksyjna:
spajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
spalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
spalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
spasać 12Część mowy/forma fleksyjna:
spawać 12Część mowy/forma fleksyjna:
spękać 17Część mowy/forma fleksyjna:
spętać 17Część mowy/forma fleksyjna:
spichć 15Forma podstawowa: spichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
spieść 16Forma podstawowa: spieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
spijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
spinać 12Część mowy/forma fleksyjna:
spisać 12Część mowy/forma fleksyjna:
spleść 17Część mowy/forma fleksyjna:
spocić 13Część mowy/forma fleksyjna:
spoćmy 14Forma podstawowa: spocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spoćże 16Forma podstawowa: spocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spowić 12Część mowy/forma fleksyjna:
spożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spożycie
Opis: ilość dóbr i kapitału skonsumowanych przez krajowe gospodarstwa domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spsieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
spylać 14Część mowy/forma fleksyjna:
spylić 14Część mowy/forma fleksyjna:
spytać 14Część mowy/forma fleksyjna:
srożyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
stajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
stanąć 16Opis: unieść się samoczynnie do pozycji pionowej.
Część mowy/forma fleksyjna:
starać 12Część mowy/forma fleksyjna:
staroć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stawać 12Opis: unosić się samoczynnie do pozycji pionowej.
Część mowy/forma fleksyjna:
stawić 12Część mowy/forma fleksyjna:
stąpać 17Część mowy/forma fleksyjna:
sterać 12Część mowy/forma fleksyjna:
stękać 17Część mowy/forma fleksyjna:
stępić 17Część mowy/forma fleksyjna:
stężać 20Część mowy/forma fleksyjna:
stężeć 20Część mowy/forma fleksyjna:
stężyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
stopić 13Opis: grzejąc coś, zmienić stan skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
stożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
streść 16Forma podstawowa: streścić
Część mowy/forma fleksyjna:
stroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
stukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
stulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
stulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
stykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
sunięć 17Forma podstawowa: sunąć
supłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
susnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
suszyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
sutość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swatać 12Część mowy/forma fleksyjna:
syczeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
syćcie 13Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syćmyż 18Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
sypiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
sypnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
sytość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szaleć 12Część mowy/forma fleksyjna:
szamać 12Część mowy/forma fleksyjna:
szczać 12Część mowy/forma fleksyjna:
szczeć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szczuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
szczyć 13Forma podstawowa: szczycić
Część mowy/forma fleksyjna:
szklić 13Część mowy/forma fleksyjna:
szukać 14Część mowy/forma fleksyjna:
szurać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ścibać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścibić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścigać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścinać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ślepić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ślinić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ślipać 17Część mowy/forma fleksyjna:
śmierć 16Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigać 18Część mowy/forma fleksyjna:
świnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
świtać 16Część mowy/forma fleksyjna:
tachać 15Część mowy/forma fleksyjna:
taczać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tanieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
taplać 14Część mowy/forma fleksyjna:
targać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tarzać 12Część mowy/forma fleksyjna:
taskać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
tchnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
terpać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tęgość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
tępość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnić 17Część mowy/forma fleksyjna:
tknięć 17Forma podstawowa: tknąć
tlenić 13Część mowy/forma fleksyjna:
tłumić 17Część mowy/forma fleksyjna:
toczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
toćbym 16Forma podstawowa: toćby
toćbyś 19Forma podstawowa: toćby
tojeść 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonięć 16Forma podstawowa: tonąć
tracić 13Część mowy/forma fleksyjna:
traćmy 14Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
traćże 16Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafić 16Część mowy/forma fleksyjna:
tragać 14Część mowy/forma fleksyjna:
trapić 13Część mowy/forma fleksyjna:
trawić 12Część mowy/forma fleksyjna:
trąbić 18Część mowy/forma fleksyjna:
trącać 17Część mowy/forma fleksyjna:
trącić 17Część mowy/forma fleksyjna:
trąćmy 18Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąćże 20Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefić 16Część mowy/forma fleksyjna:
tropić 13Część mowy/forma fleksyjna:
trybić 15
tryfić 17Część mowy/forma fleksyjna:
trykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
trynić 13Część mowy/forma fleksyjna:
trząść 20Część mowy/forma fleksyjna:
tuczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
tupnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tuptać 16Część mowy/forma fleksyjna:
turkuć 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turlać 15Część mowy/forma fleksyjna:
tuszyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
tyczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
tyknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tytłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ubijać 17Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogać 17Forma podstawowa: ubogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ubożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ucapić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uchlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uchwyć 17Forma podstawowa: uchwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uczcić 15Część mowy/forma fleksyjna:
udawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
udrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
udupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
udusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
udziać 14
ufność 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ugasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uginać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ugnieć 15Forma podstawowa: ugnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uiścić 18Część mowy/forma fleksyjna:
uiśćmy 19Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiśćże 21Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ujajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujebać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukarać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ukąsić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukisić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukleić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukopać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukraść 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukucać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukwieć 14Forma podstawowa: ukwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ulećmy 16Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulećże 18Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ulepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ulewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uleżeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ulinić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ulizać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ulubić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ululać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ułamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ułapić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uławić 15Forma podstawowa: uławicić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ułożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ułupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
umajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
umieść 18Forma podstawowa: umieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
umilać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umilić 15Część mowy/forma fleksyjna:
umknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
umówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
umrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
umykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
unieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: unieście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unikać 14Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uniżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
unosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
upaćka 15Forma podstawowa: upaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
upajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
upalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
upalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
upasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
upchać 17Część mowy/forma fleksyjna:
upichć 17Forma podstawowa: upichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
upijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
upinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
upleść 19Część mowy/forma fleksyjna:
uporać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uprość 18Forma podstawowa: uprościć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
upupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
urazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
urażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
urąbać 19Część mowy/forma fleksyjna:
urągać 19Część mowy/forma fleksyjna:
urobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uronić 13Część mowy/forma fleksyjna:
urywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
urznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
urżnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
usiąść 21Część mowy/forma fleksyjna:
usunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
usuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uśmiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
uśnięć 21Forma podstawowa: usnąć
uświęć 21Forma podstawowa: uświęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajać 16Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
utkwić 15Część mowy/forma fleksyjna:
utłuść 22Forma podstawowa: utłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
utonąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
utopić 15Część mowy/forma fleksyjna:
utrwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
utrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
utulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
utulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
utykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
utyrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uwalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
uważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwierć 13Forma podstawowa: uwiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
uwijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwinąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uwziąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwzięć 17Forma podstawowa: uwziąć
uznoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uzwoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
użalać 18Część mowy/forma fleksyjna:
użalić 18Część mowy/forma fleksyjna:
użerać 17Część mowy/forma fleksyjna:
użynać 18Część mowy/forma fleksyjna:
używać 18Część mowy/forma fleksyjna:
używić 18Część mowy/forma fleksyjna:
waćpan 12Opis: skrót od wyrażenia ''waszmość pan'' - zwrot kierowany do rozmówcy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waćpań 18Forma podstawowa: waćpani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wadzić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wahnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
walnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wartać 12
warzyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
waszeć 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waśnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ważnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wąchać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wątleć 17Opis: o jakimś zjawisku fizycznym: stawać się wątlejszym, mniej intensywnym.
Część mowy/forma fleksyjna:
wątpić 17Część mowy/forma fleksyjna:
wbijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wcinać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wdawać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wdusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wdziać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wegnać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wesłać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wessać 11Część mowy/forma fleksyjna:
wetkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wezwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
weżreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wędzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
węgleć 18Część mowy/forma fleksyjna:
węglić 18Część mowy/forma fleksyjna:
węszyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wgapić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wginać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wgnieć 13Forma podstawowa: wgnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wgonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wgryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
wiązać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wiewać 11Część mowy/forma fleksyjna:
więzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wikłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wilgoć 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wilżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wionąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wisieć 11Opis: przenośnie - być o krok od czegoś, być na granicy niepowodzenia lub niekorzystnej zmiany.
Część mowy/forma fleksyjna:
wjebać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkleić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wkopać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wkraść 16Część mowy/forma fleksyjna:
wkroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wkulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkupić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wlatać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wlećmy 14Forma podstawowa: wlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlećże 16Forma podstawowa: wlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlepić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wlewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
władać 14Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
włamać 14Część mowy/forma fleksyjna:
włazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
włożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
włupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wmieść 16Forma podstawowa: wmieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
wmotać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wmówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wmusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wmykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wnęcać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wnęcić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wnęćmy 17Forma podstawowa: wnęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wnęćże 19Forma podstawowa: wnęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wnieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
wnijść 17Forma podstawowa: wnijście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wnikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wnosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
wodzić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wolnoć 12
wonieć 11Część mowy/forma fleksyjna:
wpadać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wpajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wpijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wpinać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wpisać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wpleść 17Część mowy/forma fleksyjna:
wpukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wpylać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wracać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wrazić 11Część mowy/forma fleksyjna:
wrażać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wrąbać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wrębić 17Część mowy/forma fleksyjna:
wrobić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wrócić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wróćmy 17Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróćże 19Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wsiąść 19Część mowy/forma fleksyjna:
wsolić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wsparć 12Forma podstawowa: wsparcie
Opis: działania mające na celu poprawę czyjejś egzystencji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wspiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wspięć 16Forma podstawowa: wspiąć
wsunąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wsuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsypać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsysać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wtopić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wtroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wtulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wtulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wtykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wwalać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wwalić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wwierć 11Forma podstawowa: wwiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
wwieźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wwozić 11Część mowy/forma fleksyjna:
wybłoć 16Forma podstawowa: wybłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyciąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wycięć 17Forma podstawowa: wycięcie
Opis: górne wykończenie części ubrania zakrywającej tułów, w odzieży damskiej często wycięte, ozdobione.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyclić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyczuć 15Forma podstawowa: wyczucie
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się wobec innych osób, taktowne działanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wyćpną 17Forma podstawowa: wyćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyćpnę 17Forma podstawowa: wyćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydarć 13Forma podstawowa: wydrzeć
wydoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wygiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wygięć 18Forma podstawowa: wygięcie
Opis: efekt wygięcia (się) - miejsce, w którym coś się wygięło lub zostało wygięte.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wygnać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wygnić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wygoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wygrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyjeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
wykląć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wykleć 14Forma podstawowa: wyklecić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyklęć 18Forma podstawowa: wykląć
wykluć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wykłóć 19Forma podstawowa: wykłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykłuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wykopć 14Forma podstawowa: wykopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykpić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wykręć 17Forma podstawowa: wykręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykryć 14Forma podstawowa: wykrycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
wyłgać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyłkać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyłoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wymaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wymarć 13Forma podstawowa: wymarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wymiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wymieć 13Forma podstawowa: wymieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wymięć 17Forma podstawowa: wymiąć
wymleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wymłóć 19Forma podstawowa: wymłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymość 17Forma podstawowa: wymościć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyorać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyparć 13Forma podstawowa: wyparcie
Opis: mechanizm obronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wypaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
wypiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wypięć 17Forma podstawowa: wypiąć
wypleć 14Forma podstawowa: wypleść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
wypluć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wypłać 15Forma podstawowa: wypłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypłyć 16Forma podstawowa: wypłycić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypość 17Forma podstawowa: wypościć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wypruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypuść 19Forma podstawowa: wypuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyróść 20Forma podstawowa: wyrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzuć 14Forma podstawowa: wyrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wysłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysnuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyspać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wysrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyssać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wystać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wyszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wyszycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyśnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wytarć 13Forma podstawowa: wytrzeć
wytkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wytleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wytlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wytrać 13Forma podstawowa: wytracić
Część mowy/forma fleksyjna:
wytrąć 17Forma podstawowa: wytrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
wytruć 15Forma podstawowa: wytrucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wywarć 12Forma podstawowa: wywrzeć
wywiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wywróć 16Forma podstawowa: wywrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzbyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyzłoć 14Forma podstawowa: wyzłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyznać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyzwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wyżarć 16Forma podstawowa: wyżreć
wyżreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wzejść 17Część mowy/forma fleksyjna:
wznieć 11Forma podstawowa: wzniecić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzróść 19Forma podstawowa: wzrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wzywać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wżenić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wżerać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wżynać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wżywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zabłoć 15Forma podstawowa: zabłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabóść 21Część mowy/forma fleksyjna:
zabrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zachęć 18Forma podstawowa: zachęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaciąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zacięć 16Forma podstawowa: zacięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacząć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaczęć 16Forma podstawowa: zacząć
zaćmią 16Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmie 12Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmię 16Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmij 14Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmił 14Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmom 13Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćpać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpaj 14Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpał 14Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpam 13Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpań 18Forma podstawowa: zaćpać
zadarć 12Forma podstawowa: zadrzeć
zadbać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zadość 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zagaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagęść 21Forma podstawowa: zagęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zagięć 17Forma podstawowa: zagięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagnać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagnić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagość 17Forma podstawowa: zagościć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zagracić
Część mowy/forma fleksyjna:
zajeść 17Część mowy/forma fleksyjna:
zakląć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaklęć 17Forma podstawowa: zaklęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakłóć 18Forma podstawowa: zakłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakłuć 16Forma podstawowa: zakłucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zakopć 13Forma podstawowa: zakopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakpić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakręć 16Forma podstawowa: zakręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakryć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
załgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
załkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
załoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zamarć 12Forma podstawowa: zamarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamęść 20Forma podstawowa: zamęście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamieć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zamieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zaorać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaparć 12Forma podstawowa: zaparcie
Opis: obstrukcja, zatwardzenie – utrudniona lub nieczęsta defekacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapaść 16Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zapiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zapięć 16Forma podstawowa: zapięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapleć 13Forma podstawowa: zapleść
Część mowy/forma fleksyjna:
zapluć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zapłać 14Forma podstawowa: zapłacić
Opis: ponieść konsekwencje.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaprać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zapruć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapuść 18Forma podstawowa: zapuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaroić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaróść 19Forma podstawowa: zarosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zarzuć 13Forma podstawowa: zarzucić
Opis: zrezygnować z czegoś nagle, często pod wpływem emocji, nie przemyślawszy decyzji.
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zasiać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zasłać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasmuć 14Forma podstawowa: zasmucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasnąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zasnuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zaspać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zasrać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zassać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zastać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zaszyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zataić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zatarć 12Forma podstawowa: zatarcie
Opis: uszkodzenie powierzchni funkcjonujących wspólnie elementów maszyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zatlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zatrać 12Forma podstawowa: zatracić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatrąć 16Forma podstawowa: zatrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatruć 14Forma podstawowa: zatrucie
Opis: objaw chorobowy wywołany działaniem substancji trującej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufać 17Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawarć 11Forma podstawowa: zawarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiać 11Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiść 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawróć 15Forma podstawowa: zawrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zazłoć 13Forma podstawowa: zazłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaznać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgać 21Część mowy/forma fleksyjna:
zażarć 15Forma podstawowa: zażreć
zażgać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zażółć 21Forma podstawowa: zażółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zażreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zbawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zbijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbogać 15Forma podstawowa: zbogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
zboleć 14
zbroić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zbujać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbywać 14Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdawać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zdążać 20Część mowy/forma fleksyjna:
zdążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
zdobić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdobyć 15Forma podstawowa: zdobycie
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdołać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdwoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zdybać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zebrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zegnać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zelżeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zelżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zełgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zemleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zeprać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zepsuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zepsucie
Opis: stan uszkodzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerkać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zerwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zesłać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zesnuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zesrać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zeszyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zetleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zetlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zezłoć 13Forma podstawowa: zezłocić
zeznać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlić 20Część mowy/forma fleksyjna:
zeżarć 15Forma podstawowa: zeżreć
zeżreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zgadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zganić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgapić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zginać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zginąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zgnieć 13Forma podstawowa: zgnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgoreć 13
zgryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
zgrzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgubić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zgwałć 15Forma podstawowa: zgwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zhasać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zhulać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ziajać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ziewać 11Część mowy/forma fleksyjna:
ziębić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zionąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zipnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
ziścić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ziśćmy 17Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziśćże 19Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zjarać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zjawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zjebać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zlatać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlecać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlecić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlećmy 14Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlećże 16Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zlepić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zleżeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zlisić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zlizać 12Część mowy/forma fleksyjna:
złajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
złamać 14Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
złasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
złazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
złocić 14Część mowy/forma fleksyjna:
złoćmy 15Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoćże 17Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złowić 13Część mowy/forma fleksyjna:
złożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
złupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmacać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmagać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmaleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmamić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmazać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zmącać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zmącić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zmąćmy 18Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmąćże 20Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmieść 16Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmotać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmylać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmylić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmywać 13Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcać 16Część mowy/forma fleksyjna:
znęcić 16Część mowy/forma fleksyjna:
znęćmy 17Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęćże 19Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znękać 16Część mowy/forma fleksyjna:
znieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
znikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zniżać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zniżyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
znosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
znużyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zoczyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zostać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zranić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zrazić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zrażać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zrobić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zrosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zrucać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zrucić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zrućmy 15Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrućże 17Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrugać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zrypać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zrywać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zsiąść 19Część mowy/forma fleksyjna:
zsikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zsunąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zsyłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zsypać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwabić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwalać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zwalić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zważać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zważyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zwęzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zwężać 19Część mowy/forma fleksyjna:
zwieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
zwieźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zwijać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwinąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zwisać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zwołać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwozić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zyskać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zzuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zżerać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zżuwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżymać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżynać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zżywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
źgnięć 25Forma podstawowa: źgnąć
źrebić 21Część mowy/forma fleksyjna:
żachać 18Część mowy/forma fleksyjna:
żałość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
żądlić 21Część mowy/forma fleksyjna:
żebrać 17Część mowy/forma fleksyjna:
żegnać 17Część mowy/forma fleksyjna:
żgnięć 21Forma podstawowa: żgnąć
żłobić 19Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopać 18Część mowy/forma fleksyjna:
żółcić 22Część mowy/forma fleksyjna:
żółćmy 23Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółćże 25Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
żydzić 17
żywość 20Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy zawierające literę ć o długości 7

achnięć 19Forma podstawowa: achnąć
aćarjom 15Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aćarjów 18Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajkować 15Część mowy/forma fleksyjna:
anieleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
arfować 16Część mowy/forma fleksyjna:
aśćkach 20Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśćkami 18Forma podstawowa: aśćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
autować 15
bachnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
bacować 15Część mowy/forma fleksyjna:
bajczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
balować 15Część mowy/forma fleksyjna:
bałakać 17Część mowy/forma fleksyjna:
bałamuć 19Forma podstawowa: bałamucić
Część mowy/forma fleksyjna:
banglać 17
banować 14Część mowy/forma fleksyjna:
basować 14Część mowy/forma fleksyjna:
batożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
bazgrać 16Część mowy/forma fleksyjna:
bazować 14Część mowy/forma fleksyjna:
bąknięć 23Forma podstawowa: bąknięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bechtać 18Część mowy/forma fleksyjna:
beknięć 19Forma podstawowa: beknięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
belować 15Część mowy/forma fleksyjna:
bestwić 15Część mowy/forma fleksyjna:
besztać 15Część mowy/forma fleksyjna:
bęcnięć 23Forma podstawowa: bęcnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
białość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bidować 15
biedzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
biegnąć 20Forma podstawowa: biec
Część mowy/forma fleksyjna:
bigować 16Część mowy/forma fleksyjna:
bisować 14Część mowy/forma fleksyjna:
bitność 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bladnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
bladość 20Opis: cecha światła - to, że jest słabe, mało wyraźne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blaknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
blednąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
bliźnić 23Część mowy/forma fleksyjna:
bluzgać 19Część mowy/forma fleksyjna:
bluznąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
bluźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
błahość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błaźnić 24Część mowy/forma fleksyjna:
błądzić 21Część mowy/forma fleksyjna:
błoćcie 17Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błoćmyż 22Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błogość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błyskać 18Część mowy/forma fleksyjna:
błysnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
bobować 16Część mowy/forma fleksyjna:
boćkach 18Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boćki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćkami 16Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boćki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćkiem 16Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćkowi 15Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćwina 14Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćwiną 18Forma podstawowa: boćwina
Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćwinę 18Forma podstawowa: boćwina
Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćwino 14Forma podstawowa: boćwina
Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćwiny 15Forma podstawowa: boćwina
Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodnięć 19Forma podstawowa: bodnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bogacić 17Część mowy/forma fleksyjna:
bogaćmy 18Forma podstawowa: bogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
bogaćże 20Forma podstawowa: bogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
bojować 16Część mowy/forma fleksyjna:
bonować 14Część mowy/forma fleksyjna:
borować 14Część mowy/forma fleksyjna:
borykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
boskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
braknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
brdysać 16Część mowy/forma fleksyjna:
brechać 17Część mowy/forma fleksyjna:
bredzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
breszyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
broczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
brodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
brudzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
bryknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
bryzgać 17Część mowy/forma fleksyjna:
bryznąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
brząkać 19Część mowy/forma fleksyjna:
brzękać 19Część mowy/forma fleksyjna:
brzmieć 15Opis: wydawać, wytwarzać dźwięk
Część mowy/forma fleksyjna:
buchnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
budować 17Opis: powodować powstanie czegoś, być sprawcą rzeczy, której wcześniej nie było
Część mowy/forma fleksyjna:
bujnięć 22Forma podstawowa: bujnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bujność 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bukować 17Część mowy/forma fleksyjna:
burczeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
burknąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
buskość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
butność 21Opis: nadmierna pewność siebie, bycie wyniosłym i pysznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
butować 17Część mowy/forma fleksyjna:
butwieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
buzować 16Część mowy/forma fleksyjna:
byczość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bykować 16Część mowy/forma fleksyjna:
bytność 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bytować 16Część mowy/forma fleksyjna:
bzyczeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
bzyknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
całować 15Część mowy/forma fleksyjna:
capnięć 18Forma podstawowa: capnąć
cedować 14Część mowy/forma fleksyjna:
celność 18Opis: trafność np. czyichś komentarzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
celować 14Część mowy/forma fleksyjna:
cenność 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cerować 13Część mowy/forma fleksyjna:
chachać 18Część mowy/forma fleksyjna:
chadzać 16Opis: bywać gdzieś często, być bywalcem
Część mowy/forma fleksyjna:
chajtać 18Część mowy/forma fleksyjna:
chamieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
chamrać 16Część mowy/forma fleksyjna:
chapnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
charkać 16Część mowy/forma fleksyjna:
charłać 17Część mowy/forma fleksyjna:
chełpić 18Część mowy/forma fleksyjna:
cherlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
chlapać 17Część mowy/forma fleksyjna:
chlipać 17Część mowy/forma fleksyjna:
chlubić 20Część mowy/forma fleksyjna:
chlupać 19Część mowy/forma fleksyjna:
chłapać 18Część mowy/forma fleksyjna:
chłonąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
choćbym 19Forma podstawowa: choćby
choćbyś 22Forma podstawowa: choćby
chodzić 16Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Część mowy/forma fleksyjna:
chorzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
chrapać 16Część mowy/forma fleksyjna:
chromać 16Część mowy/forma fleksyjna:
chronić 15Opis: okrywać kogoś lub coś, tworząc jego osłonę.
Część mowy/forma fleksyjna:
chrupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
chrzcić 16Część mowy/forma fleksyjna:
chrzęść 23Forma podstawowa: chrzęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: chrzęścieć
Część mowy/forma fleksyjna:
chuchać 20Część mowy/forma fleksyjna:
chudnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
chudość 22Opis: cecha czegoś, co jest chude, cienkie, np. chudość patyków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
chwacić 16Część mowy/forma fleksyjna:
chwaćmy 17Forma podstawowa: chwacić
Część mowy/forma fleksyjna:
chwaćże 19Forma podstawowa: chwacić
Część mowy/forma fleksyjna:
chwalić 16Część mowy/forma fleksyjna:
chwycić 17Część mowy/forma fleksyjna:
chwyćmy 18Forma podstawowa: chwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
chwyćże 20Forma podstawowa: chwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
chwytać 17Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
chybiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
chybnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
chyżość 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciachać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ciaćkać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ciaćkaj 16Forma podstawowa: ciaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciaćkał 16Forma podstawowa: ciaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciaćkam 15Forma podstawowa: ciaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciaćkań 20Forma podstawowa: ciaćkać
ciamkać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ciapnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ciągnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
cichnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
cichość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciećkać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ciećkaj 16Forma podstawowa: ciećkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciećkał 16Forma podstawowa: ciećkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciećkam 15Forma podstawowa: ciećkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciećkań 20Forma podstawowa: ciećkać
cieknąć 18Forma podstawowa: ciec
Część mowy/forma fleksyjna:
cienieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
ciepnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
cierkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ciernić 13Część mowy/forma fleksyjna:
cieszyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ciętość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciśnięć 21Forma podstawowa: ciśnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmie 16Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmok 17Opis: osoba niezdarna, ciamajdowata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmom 17Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciućmów 20Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
ciuknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ciupnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ciurkać 16Część mowy/forma fleksyjna:
cmoknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
cmoktać 16Część mowy/forma fleksyjna:
cochnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
cofnięć 21Forma podstawowa: cofnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cuchnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
cućcież 20Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cudność 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cudować 16Część mowy/forma fleksyjna:
cukrzeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
cukrzyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
cumować 16Część mowy/forma fleksyjna:
cupnięć 20Forma podstawowa: cupnąć
cwaność 17Opis: cecha człowieka, to, że ktoś jest cwany, przebiegły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cyganić 16Część mowy/forma fleksyjna:
cyknięć 19Forma podstawowa: cyknąć
cykotać 16Część mowy/forma fleksyjna:
cynować 14Część mowy/forma fleksyjna:
cytować 15Część mowy/forma fleksyjna:
czadzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
czczość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czeluść 20Opis: ogrom czegoś negatywnego, odbierany jako przytłaczający, porażający człowieaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czepiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
czernić 13Część mowy/forma fleksyjna:
czerpać 14Część mowy/forma fleksyjna:
czerwić 13Część mowy/forma fleksyjna:
czeznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
czknięć 18Forma podstawowa: czknięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człapać 16Opis: chodzić powoli, z trudem, wlec się.
Część mowy/forma fleksyjna:
czochać 16Część mowy/forma fleksyjna:
czołgać 17Część mowy/forma fleksyjna:
czułość 21Opis: cecha zachowań i działań człowieka: to, że są one delikatne, miłe, pełne uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyścić 19Część mowy/forma fleksyjna:
czyśćca 19Forma podstawowa: czyściec
Opis: Stachys – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.), liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyśćce 19Forma podstawowa: czyściec
Opis: Stachys – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.), liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyśćcu 21Forma podstawowa: czyściec
Opis: Stachys – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.), liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyśćmy 20Forma podstawowa: czyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
czyśćże 22Forma podstawowa: czyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćakrach 16Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćakrami 14Forma podstawowa: ćakra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćelowie 13Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćkająca 20Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćkającą 24Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćkające 20Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćkający 21Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćkajcie 16Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkajmyż 21Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkaliby 17Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałaby 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałbym 19Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałbyś 22Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałoby 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałyby 19Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkanego 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkanemu 16Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkaniem 14Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćkaniom 14Forma podstawowa: ćkać
ćkanych 17Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćkanymi 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmawego 15Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawemu 16Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawych 17Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmawymi 15Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćmiącej 20Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćmiącym 20Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćmienia 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćmienie 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćmieniu 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćmijcie 16Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmijmyż 21Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmikach 17Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmikami 15Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmikiem 15Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmikowi 14Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmiliby 17Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłaby 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłbym 19Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłbyś 22Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłoby 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłyby 19Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmionej 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmionym 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćmokach 17Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmokami 15Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmokiem 15Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmokowi 14Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpaczem 15Forma podstawowa: ćpacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpaczom 15Forma podstawowa: ćpacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpaczów 18Forma podstawowa: ćpacz
ćpająca 20Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćpającą 24Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćpające 20Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćpający 21Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ćpajcie 16Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpajmyż 21Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpaliby 17Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałaby 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałbym 19Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałbyś 22Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałoby 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałyby 19Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpanego 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpanemu 16Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpaniem 14Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ćpaniom 14Forma podstawowa: ćpać
ćpanych 17Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpanymi 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpnąłby 22Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnąłem 20Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnąłeś 23Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęłam 20Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęłaś 23Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpniemy 15Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpniesz 13Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnięci 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpnięta 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpniętą 22Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpnięte 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpnięto 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnięty 19Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćpnijmy 17Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnijże 19Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpunach 18Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunami 16Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunkom 17Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunowi 15Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpuńscy 23Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćpuńska 22Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćpuńską 26Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćpuński 22Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ćpuńsko 22Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ćpuńsku 24Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ćwiarom 13Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiarze 12Forma podstawowa: ćwiara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwicząc 18Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ćwiczeń 19Forma podstawowa: ćwiczenia
Opis: podręcznik lub suplement do podręcznika, który zawiera zadania, ćwiczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwiczenie
Opis: zadanie, krótki test utrwalający wiadomości z jakiejś dziedziny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiczmy 15Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiczyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiczył 16Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiczże 17Forma podstawowa: ćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiekom 14Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwieków 17Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiekuj 17Forma podstawowa: ćwiekować
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwierci 13Forma podstawowa: ćwierć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwierka 13Forma podstawowa: ćwierkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwierki 13Forma podstawowa: ćwierk
Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwierku 15Forma podstawowa: ćwierk
Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikach 16Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikają 19Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikali 14Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikała 15Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikało 15Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikały 16Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikami 14Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikamy 15Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikana 13Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćwikaną 17Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćwikane 13Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćwikani 13Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćwikano 13Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikany 14Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ćwikasz 13Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikieł 15Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikiem 14Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikłom 16Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwiknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiknął 19Forma podstawowa: ćwiknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiknie 13Forma podstawowa: ćwiknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwiknij 15Forma podstawowa: ćwiknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikowi 13Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwokach 16Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwokami 14Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwokiem 14Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwokowi 13Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darować 13Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
datować 14Część mowy/forma fleksyjna:
dawność 17Opis: to, że coś jest dawne, pochodzi z dawnych czasów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążność 25Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dbałość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekować 14Część mowy/forma fleksyjna:
depnięć 18Forma podstawowa: depnąć
derknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dilować 14
dirować 13Część mowy/forma fleksyjna:
disować 13
dłubnąć 23
długość 23Opis: objętość - w odniesieniu do tekstów pisanych, zwłaszcza literackich: zawartość słów, stron itp., np. długość książki, wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dmuchać 19Część mowy/forma fleksyjna:
dniować 13Część mowy/forma fleksyjna:
dobadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dobijać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dobrnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dobrzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dobywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
docenić 14Część mowy/forma fleksyjna:
docinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
docucać 17Część mowy/forma fleksyjna:
docucić 17Część mowy/forma fleksyjna:
docućmy 18Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
docućże 20Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
doczyść 19Forma podstawowa: doczyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
dodawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dodrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dodusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dogadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dogalać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dogasać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dogasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
doginać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dognieć 15Forma podstawowa: dognieść
Część mowy/forma fleksyjna:
dogolić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dogonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dogryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
dogrzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
doigrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dojadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dojebać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dojność 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojrzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dokazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dokleić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dokonać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dokopać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dokosić 14
dokować 14Część mowy/forma fleksyjna:
dokraść 18Część mowy/forma fleksyjna:
dokroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dokrwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dokulać 17
dokupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
dokuwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dolatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dolećmy 16Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolećże 18Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dolepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dolewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
doleżeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dołazić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dołować 15Część mowy/forma fleksyjna:
dołowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dołożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
domacać 15Część mowy/forma fleksyjna:
domagać 16Część mowy/forma fleksyjna:
domieść 18Forma podstawowa: domieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
domknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
domówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
domykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
domywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
donająć 19Część mowy/forma fleksyjna:
donajęć 19Forma podstawowa: donająć
donieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
donosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
donucać 16Część mowy/forma fleksyjna:
donucić 16Część mowy/forma fleksyjna:
donućmy 17Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
donućże 19Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dopalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dopalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dopasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dopchać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dopieść 18Forma podstawowa: dopieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dopinać 14Opis: osiągać coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopisać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dopleść 19Część mowy/forma fleksyjna:
doprzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dopukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dopytać 16Opis: poszerzyć wiedzę, zadając pytania.
Część mowy/forma fleksyjna:
dorobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dorywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dorznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dorżnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dosalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dosiąść 21Część mowy/forma fleksyjna:
dosolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dosunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dosuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dosycać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dosycić 15
dosyćmy 16Forma podstawowa: dosycić
dosyćże 18Forma podstawowa: dosycić
dosyłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dosypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dotknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dotopić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dotować 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotrwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
douczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
douczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dowalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dowalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
doważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
doważyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dowierć 13Forma podstawowa: dowiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
dowieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dowołać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dowozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dozować 13Część mowy/forma fleksyjna:
dożerać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dożuwać 19Część mowy/forma fleksyjna:
dożynać 18Część mowy/forma fleksyjna:
dożywać 18Część mowy/forma fleksyjna:
dożywić 18Część mowy/forma fleksyjna:
drapnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
drasnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
drażnić 17Część mowy/forma fleksyjna:
dreptać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dręczyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
drgnięć 19Forma podstawowa: drgnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
droczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
drygnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
dryndać 15Część mowy/forma fleksyjna:
drzemać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dudnieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
dufność 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duknięć 20Forma podstawowa: duknąć
dulczeć 17Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
dulczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dumnieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
dupczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dupnięć 20Forma podstawowa: dupnąć
durnieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
durność 19Opis: cecha czegoś durnego, czegoś, co wywołuje negatywne emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwakroć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dydolić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dygnięć 20Forma podstawowa: dygnąć
dygotać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dygować 16Część mowy/forma fleksyjna:
dylować 15Część mowy/forma fleksyjna:
dziabać 15Część mowy/forma fleksyjna:
działać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dziamać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dziarać 13Opis: robić dziarę - tatuaż.
dziczeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dziczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dziećmi 14Forma podstawowa: dziecko
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzielić 14Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Część mowy/forma fleksyjna:
dzikość 18Opis: cecha zachowania, reakcji, zachowanie, które ma dziki, impulsywny przebieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziobać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dzióbać 19Część mowy/forma fleksyjna:
dzwonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnięć 27Forma podstawowa: dźgnąć
dźwigać 23Część mowy/forma fleksyjna:
eluować 15
ełckość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
emskość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fajczyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
fajność 22Opis: cecha człowieka, który jest fajny, miły, sympatyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fajtnąć 23Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
falować 17Część mowy/forma fleksyjna:
farćcie 17Forma podstawowa: farcić
farćmyż 22Forma podstawowa: farcić
fasować 16Część mowy/forma fleksyjna:
fazować 16Część mowy/forma fleksyjna:
ferować 16Część mowy/forma fleksyjna:
fetować 17Część mowy/forma fleksyjna:
fiknięć 21Forma podstawowa: fiknięcie
Opis: upadek, wywrócenie się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
filować 17Część mowy/forma fleksyjna:
fiuczeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
fiuknąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
flaczeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
folować 17Część mowy/forma fleksyjna:
forować 16Część mowy/forma fleksyjna:
frunięć 22Forma podstawowa: frunąć
frygnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
fugować 20Część mowy/forma fleksyjna:
fuknięć 23Forma podstawowa: fuknąć
fundnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
furczeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
furknąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
fyrknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
fyrnięć 21Forma podstawowa: fyrnąć
gaćcież 19Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gardzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
garnięć 18Forma podstawowa: garnąć
garować 14Opis: siedzieć w więzieniu, odsiadywać wyrok.
Część mowy/forma fleksyjna:
gaśnięć 22Forma podstawowa: gasnąć
gazować 14Część mowy/forma fleksyjna:
gaździć 23Część mowy/forma fleksyjna:
gąbczeć 21Część mowy/forma fleksyjna:
gdaknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
gębobić 22Forma podstawowa: gębobicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gębować 20Część mowy/forma fleksyjna:
gęgnięć 24Forma podstawowa: gęgnąć
gęgotać 21Część mowy/forma fleksyjna:
gęstnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
gęstość 23Opis: to, czy coś jest gęste, miara gęstości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gibkość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gibnięć 20Forma podstawowa: gibnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ględzić 20Część mowy/forma fleksyjna:
gliwieć 15Opis: o białym serze - fermentować, zmieniać zapach i konsystencję pod wpływem bakterii fermentacyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
gładzić 17Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
głaskać 17Część mowy/forma fleksyjna:
głasnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
głąbieć 22Część mowy/forma fleksyjna:
głodzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
głupieć 19Część mowy/forma fleksyjna:
głuszyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
gmatwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
gniećmy 16Forma podstawowa: gnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
gniećże 18Forma podstawowa: gnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
gniewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
gockość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
godność 19Opis: sprawowane dostojeństwo, wysoki urząd państwowy lub kościelny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
golnięć 19Forma podstawowa: golnąć
gonność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
googlać 17
gorszyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
gośćcem 20Forma podstawowa: gościec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćcie 19Forma podstawowa: gościć
Część mowy/forma fleksyjna:
gośćcom 20Forma podstawowa: gościec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćców 23Forma podstawowa: gościec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gośćmyż 24Forma podstawowa: gościć
Część mowy/forma fleksyjna:
gotować 15Część mowy/forma fleksyjna:
gotowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
górność 22Opis: przerost ambicji, poczucie wyższości, pycha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górować 18Część mowy/forma fleksyjna:
grabieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
grodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
grubieć 18Opis: o głosie - stawać się grubszym.
Część mowy/forma fleksyjna:
grubnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
grubość 22Opis: cecha książki lub innego zbioru tekstów - duża objętość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruchać 19Część mowy/forma fleksyjna:
grzebać 16Część mowy/forma fleksyjna:
grzmieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
gumować 17Część mowy/forma fleksyjna:
guzdrać 17Część mowy/forma fleksyjna:
gwałcić 17Część mowy/forma fleksyjna:
gwałćmy 18Forma podstawowa: gwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
gwałćże 20Forma podstawowa: gwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
gwarzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
gwizdać 15Część mowy/forma fleksyjna:
haftnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
hajtnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
hakować 15Część mowy/forma fleksyjna:
hamować 15Część mowy/forma fleksyjna:
haratać 15Część mowy/forma fleksyjna:
hardość 19Opis: postawa, cecha osobowości odznaczająca się hardością, brakiem pokory, nieustępliwością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harować 14Część mowy/forma fleksyjna:
haskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hecować 15Część mowy/forma fleksyjna:
helokać 16Część mowy/forma fleksyjna:
hepnięć 19Forma podstawowa: hepnąć
heskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hisować 14Część mowy/forma fleksyjna:
hodować 15Część mowy/forma fleksyjna:
hojność 20Opis: cecha człowieka: to, że ktoś chętnie obdarowuje innych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
holować 15Część mowy/forma fleksyjna:
hołubić 20Część mowy/forma fleksyjna:
honować 14Część mowy/forma fleksyjna:
huknięć 21Forma podstawowa: huknąć
hultaić 18Część mowy/forma fleksyjna:
huśtnąć 25
hycnięć 20Forma podstawowa: hycnąć
hyćkach 19Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćkami 17Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hysować 15Część mowy/forma fleksyjna:
ichmość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłować 16Część mowy/forma fleksyjna:
ilekroć 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
imćpana 14Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpanu 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpany 15Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indować 13Część mowy/forma fleksyjna:
inszość 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińskość 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircować 13Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
istnieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
istność 17Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iśćcież 21Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
jałowić 16Część mowy/forma fleksyjna:
jarować 14Część mowy/forma fleksyjna:
jaskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jasność 18Opis: cecha czegoś, co jest precyzyjne i zrozumiałe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaśnieć 18Opis: zatracać intensywność koloru, również o kolorze: tracić intensywność.
Część mowy/forma fleksyjna:
jawność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jątrzyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
jebnięć 20Forma podstawowa: jebnąć
jedność 19Opis: w matematyce (w systemie dziesiętnym): najniższy rząd wartości naturalnych lub liczba naturalna od 1 do 9.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jejmość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jełczeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
jeździć 23Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżować 18Część mowy/forma fleksyjna:
jęknięć 23Forma podstawowa: jęknąć
jodować 15Część mowy/forma fleksyjna:
jojczeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
jojczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
juhasić 18Część mowy/forma fleksyjna:
jurność 20Opis: cecha człowieka - energia, gorąca krew, zapał, np. młodzieńcza jurność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kajtnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
kapnięć 18Forma podstawowa: kapnąć
kapować 14Część mowy/forma fleksyjna:
karćcie 14Forma podstawowa: karcić
Część mowy/forma fleksyjna:
karćmyż 19Forma podstawowa: karcić
Część mowy/forma fleksyjna:
karność 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kasować 13Część mowy/forma fleksyjna:
kaszlać 14Część mowy/forma fleksyjna:
kaszleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
katować 14Część mowy/forma fleksyjna:
katulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
kawalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kichnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
kicnięć 18Forma podstawowa: kicnąć
kićkają 20Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkali 15Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkała 16Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkało 16Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkały 17Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkamy 16Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkana 14Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kićkaną 18Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kićkane 14Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kićkani 14Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kićkano 14Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kićkany 15Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kićkasz 14Forma podstawowa: kićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
kiełzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kierpeć 14
kikować 14Część mowy/forma fleksyjna:
kimnięć 18Forma podstawowa: kimnąć
kipnięć 18Forma podstawowa: kipnąć
kiśćcem 19Forma podstawowa: kiściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiśćcom 19Forma podstawowa: kiściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiśćców 22Forma podstawowa: kiściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiśnieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kiśnięć 21Forma podstawowa: kisnąć
Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
kitować 14Część mowy/forma fleksyjna:
kiwnięć 17Forma podstawowa: kiwnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klapnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
klaskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
klasnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kląskać 19Część mowy/forma fleksyjna:
klątwić 19Część mowy/forma fleksyjna:
klećcie 15Forma podstawowa: klecić
Część mowy/forma fleksyjna:
klećmyż 20Forma podstawowa: klecić
Część mowy/forma fleksyjna:
kleknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
klepnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
klęczeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
klęknąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
klęsnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
kliknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
kluczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kłaczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kłaniać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kłapnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćcie 20Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćmyż 25Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłykieć 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kniazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
knoćcie 14Forma podstawowa: knocić
Część mowy/forma fleksyjna:
knoćmyż 19Forma podstawowa: knocić
Część mowy/forma fleksyjna:
knykieć 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kociość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kockość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocować 14Część mowy/forma fleksyjna:
koćcież 18Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
kodować 14Część mowy/forma fleksyjna:
kojfnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
kokosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kolebać 16Część mowy/forma fleksyjna:
koligać 16Forma podstawowa: koligacić
Część mowy/forma fleksyjna:
kolnięć 18Forma podstawowa: kolnąć
kołatać 16Część mowy/forma fleksyjna:
kołować 15Część mowy/forma fleksyjna:
kołysać 16Część mowy/forma fleksyjna:
kończyć 21Opis: zaprzestawać czegoś, kłaść kres.
Część mowy/forma fleksyjna:
kopćcie 15Forma podstawowa: kopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kopćmyż 20Forma podstawowa: kopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kopnięć 18Forma podstawowa: kopnąć
kopsnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
korćcie 14Forma podstawowa: korcić
Część mowy/forma fleksyjna:
korćmyż 19Forma podstawowa: korcić
Część mowy/forma fleksyjna:
korność 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
korować 13Część mowy/forma fleksyjna:
korzyść 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kosaćca 14Forma podstawowa: kosaciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kosaćce 14Forma podstawowa: kosaciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kosaćcu 16Forma podstawowa: kosaciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kośćcem 19Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kośćcom 19Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kośćców 22Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kotować 14Część mowy/forma fleksyjna:
kraknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
krektać 15Część mowy/forma fleksyjna:
kreować 13Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
kreślić 18Część mowy/forma fleksyjna:
kręćcie 18Forma podstawowa: kręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kręćkom 19Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kręćków 22Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kręćmyż 23Forma podstawowa: kręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
krętość 22Opis: stosowany w hydrodynamice podziemnej parametr skalarny opisujący własność kanałów porowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kroczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
kroćset 14Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
kropnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
króćcem 19Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćcie 18Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
króćcom 19Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćców 22Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćmyż 23Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kruczeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
kruszeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
kruszyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
krwawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
krząkać 18Część mowy/forma fleksyjna:
krzątać 18Część mowy/forma fleksyjna:
krzepić 14Część mowy/forma fleksyjna:
krzesać 13Część mowy/forma fleksyjna:
krzewić 13Część mowy/forma fleksyjna:
krzywić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ksyknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
kształć 16Forma podstawowa: kształcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuchcić 19Część mowy/forma fleksyjna:
kuchćmy 20Forma podstawowa: kuchcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuchćże 22Forma podstawowa: kuchcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kucnięć 20Forma podstawowa: kucnąć
kujnięć 21Forma podstawowa: kujnąć
kujność 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuknięć 20Forma podstawowa: kuknąć
kuksnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
kulawić 16Część mowy/forma fleksyjna:
kulnięć 20Forma podstawowa: kulnąć
kulować 16Część mowy/forma fleksyjna:
kundlić 17Część mowy/forma fleksyjna:
kupczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kupować 16Część mowy/forma fleksyjna:
kurczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
kurować 15Część mowy/forma fleksyjna:
kwaknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kwęczeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kwęknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
kwiczeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
kwiecić 14Część mowy/forma fleksyjna:
kwiećmy 15Forma podstawowa: kwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwiećże 17Forma podstawowa: kwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwiknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kwitnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kwoczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
kwoknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
kwoktać 15Część mowy/forma fleksyjna:
labować 15Część mowy/forma fleksyjna:
lackość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lajknąć 20
lakować 14Część mowy/forma fleksyjna:
lamować 14Część mowy/forma fleksyjna:
lapnięć 18Forma podstawowa: lapnąć
lapować 14Część mowy/forma fleksyjna:
laskość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lasować 13Część mowy/forma fleksyjna:
latywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
lawować 13Część mowy/forma fleksyjna:
lażować 17Część mowy/forma fleksyjna:
lądować 18Część mowy/forma fleksyjna:
lećcież 18Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ledwość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
legnięć 19Forma podstawowa: lec
legować 15Część mowy/forma fleksyjna:
lejność 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lekkość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lenność 17Opis: zależność między seniorem a wasalem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lepkość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lepować 14Część mowy/forma fleksyjna:
leskość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lęgnięć 23Forma podstawowa: ląc
lęknięć 22Forma podstawowa: lęknąć
lichość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
licować 14Część mowy/forma fleksyjna:
likować 14Część mowy/forma fleksyjna:
lipność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
listnić 14Część mowy/forma fleksyjna:
liśćcem 19Forma podstawowa: liściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liśćcom 19Forma podstawowa: liściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liśćców 22Forma podstawowa: liściec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
litować 14Część mowy/forma fleksyjna:
liźnięć 25Forma podstawowa: liznąć
lobować 15Część mowy/forma fleksyjna:
lodować 14Forma podstawowa: lodowacić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
logować 15Część mowy/forma fleksyjna:
lokować 14Część mowy/forma fleksyjna:
losować 13Część mowy/forma fleksyjna:
lotność 18Opis: ulotność, łatwe znikanie, np. lotność zapachu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lubować 17Część mowy/forma fleksyjna:
ludność 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luknięć 20Forma podstawowa: luknąć
lutnięć 20Forma podstawowa: lutnąć
lutować 16Część mowy/forma fleksyjna:
luzować 15Część mowy/forma fleksyjna:
luźność 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łabudać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ładnieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ładować 15Część mowy/forma fleksyjna:
łaknięć 19Forma podstawowa: łaknąć
łakomić 16Część mowy/forma fleksyjna:
łasować 14Część mowy/forma fleksyjna:
łatwość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łechtać 18Część mowy/forma fleksyjna:
łomotać 16Część mowy/forma fleksyjna:
łopotać 16Część mowy/forma fleksyjna:
łowność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuckość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ługować 18Część mowy/forma fleksyjna:
łukować 17Część mowy/forma fleksyjna:
łupnięć 21Forma podstawowa: łupnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupność 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyknięć 20Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
łypnięć 20Forma podstawowa: łypnąć
łyśnięć 23Forma podstawowa: łysnąć
łzawieć 14
łzawość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
machnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
macnięć 18Forma podstawowa: macnąć
maćkach 17Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maćkami 15Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maćkiem 15Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maćkowi 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćkowy
Opis: związany z Maćkiem, należący do Maćka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
majdnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
majtnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
malować 14Część mowy/forma fleksyjna:
mapować 14Część mowy/forma fleksyjna:
margnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
marnieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
marność 17Opis: niska jakość, niska wartość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
martwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
marzłoć 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
masować 13Część mowy/forma fleksyjna:
maśćcie 18Forma podstawowa: maścić
Część mowy/forma fleksyjna:
maśćmyż 23Forma podstawowa: maścić
Część mowy/forma fleksyjna:
matować 14Część mowy/forma fleksyjna:
mazgaić 15Część mowy/forma fleksyjna:
maźnięć 25Forma podstawowa: maznąć
mąćcież 22Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
mądrość 22Opis: cecha działania, zachowania: to, że coś jest właściwe, oparte na wiedzy i z niej wynikające, np. mądrość czyjegoś postępowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mądrzeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
mądrzyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
mendzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
merdnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
mękolić 19
męskość 22Opis: penis u człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mętnieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
mętność 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężnieć 21Część mowy/forma fleksyjna:
mężność 25Opis: cecha kogoś, kto jest mężny, kto odznacza się męstwem, odwagą - zdolnością zrobienia czegoś, podjęcia ryzyka, mimo niekorzystnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miećcie 14Forma podstawowa: miecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
miećmyż 19Forma podstawowa: miecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
mieniać 13
mierzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
mierzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
mieszać 13Część mowy/forma fleksyjna:
mieścić 18Część mowy/forma fleksyjna:
mieśćmy 19Forma podstawowa: mieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
mieśćże 21Forma podstawowa: mieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
międlić 19Część mowy/forma fleksyjna:
mięknąć 22Opis: stawać się łagodniejszym, dotyczy widocznych lub słyszalnych cech, np. głosu, twarzy.
Część mowy/forma fleksyjna:
mignięć 19Forma podstawowa: mignąć
migotać 16Część mowy/forma fleksyjna:
mikotać 15Część mowy/forma fleksyjna:
milczeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
milknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
miłować 15Część mowy/forma fleksyjna:
minować 13Część mowy/forma fleksyjna:
miotnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
mlaskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
mlasnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
młodość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóćcie 20Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młóćmyż 25Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
mniemać 14Część mowy/forma fleksyjna:
mnogość 19Opis: jedno z podstawowych pojęć matematycznych, kolekcja określonych obiektów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mocnieć 14
mocować 14Część mowy/forma fleksyjna:
modrość 18Opis: ciemnoniebieska, ciemnobłękitna barwa czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
modrzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
moknięć 18Forma podstawowa: moknąć
mokrość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mopować 14Część mowy/forma fleksyjna:
morować 13Część mowy/forma fleksyjna:
morusać 15Część mowy/forma fleksyjna:
mośćcie 18Forma podstawowa: mościć
Część mowy/forma fleksyjna:
mośćmyż 23Forma podstawowa: mościć
Część mowy/forma fleksyjna:
mozolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
możność 21Opis: okoliczność, kiedy coś jest możliwe, można, da się zrobić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mroczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
mruczeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
mrugnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
mruknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
mućkach 19Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mućkami 17Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mućka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
murować 15Część mowy/forma fleksyjna:
murszeć 15Opis: o drewnie: tracić swoję pierwotną strukturę w wyniku gnicia, przekształcać się w mursz, także o drewnianych obiektach: niszczeć w wyniku gnicia.
Część mowy/forma fleksyjna:
musować 15Część mowy/forma fleksyjna:
muśnięć 23Forma podstawowa: muśnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mutować 16Część mowy/forma fleksyjna:
myknięć 19Forma podstawowa: myknąć
mylność 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nabajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
nabawić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nabijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
nabroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nabujać 18Część mowy/forma fleksyjna:
nabywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nachlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
nacinać 13Część mowy/forma fleksyjna:
naćkają 19Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkali 14Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkała 15Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkało 15Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkały 16Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkamy 15Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkana 13Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćkaną 17Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćkane 13Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćkani 13Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćkano 13Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćkany 14Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćkasz 13Forma podstawowa: naćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpają 19Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpali 14Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpała 15Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpało 15Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpały 16Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpamy 15Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpana 13Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćpaną 17Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćpane 13Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćpani 13Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćpano 13Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
naćpany 14Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
naćpasz 13Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
nadawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nadąsać 17Część mowy/forma fleksyjna:
nadążać 21Część mowy/forma fleksyjna:
nadążyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
nadciąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
nadcięć 18Forma podstawowa: nadciąć
naddarć 14Forma podstawowa: naddarcie
nadejść 19Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nadejście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadgiąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
nadgięć 19Forma podstawowa: nadgięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadgnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
nadjeść 19Część mowy/forma fleksyjna:
nadkręć 18Forma podstawowa: nadkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadkryć 15
nadpłać 16Forma podstawowa: nadpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadpruć 16Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nadprucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadpsuć 16Część mowy/forma fleksyjna:
nadrwić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nadrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
nadusić 15Część mowy/forma fleksyjna:
nadużyć 20Forma podstawowa: nadużycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
nadymać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nadymić 15Część mowy/forma fleksyjna:
nadziać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nadżarć 17Forma podstawowa: nadeżreć
nafikać 17Część mowy/forma fleksyjna:
nafukać 19Część mowy/forma fleksyjna:
nagadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nagapić 15Część mowy/forma fleksyjna:
naginać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nagłość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nagnieć 14Forma podstawowa: nagnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nagnoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nagonić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nagryźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
nagrzać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nagubić 18Część mowy/forma fleksyjna:
nagwałć 16Forma podstawowa: nagwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nahasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nahulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
naigrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
najadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
najebać 16Część mowy/forma fleksyjna:
najeżać 18Część mowy/forma fleksyjna:
najeżyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
nakapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nakazać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nakąpać 18
nakisić 13
nakleić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nakłaść 19Część mowy/forma fleksyjna:
nakopać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nakosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nakraść 17Część mowy/forma fleksyjna:
nakroić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nakupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
nalatać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nalećmy 15Forma podstawowa: nalecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
nalećże 17Forma podstawowa: nalecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
nalegać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nalepić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nalewać 13Część mowy/forma fleksyjna:
należeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
nalizać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nałajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
nałamać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nałapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nałazić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nałowić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nałożyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
nałupać 17Część mowy/forma fleksyjna:
nałykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
namacać 14Część mowy/forma fleksyjna:
namakać 14Część mowy/forma fleksyjna:
namazać 13Część mowy/forma fleksyjna:
namącić 18Część mowy/forma fleksyjna:
namąćmy 19Forma podstawowa: namącić
Część mowy/forma fleksyjna:
namąćże 21Forma podstawowa: namącić
Część mowy/forma fleksyjna:
namieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
namotać 14Część mowy/forma fleksyjna:
namówić 17Część mowy/forma fleksyjna:
namulać 16Część mowy/forma fleksyjna:
namulić 16Część mowy/forma fleksyjna:
nanieść 16Część mowy/forma fleksyjna:
nanizać 12Część mowy/forma fleksyjna:
nanosić 12Część mowy/forma fleksyjna:
napaćka 14Forma podstawowa: napaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
napadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
napajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
napalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
napalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
napasać 13Część mowy/forma fleksyjna:
napawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
napchać 16Część mowy/forma fleksyjna:
napieść 17Forma podstawowa: napieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
napinać 13Część mowy/forma fleksyjna:
napisać 13Część mowy/forma fleksyjna:
napleść 18Część mowy/forma fleksyjna:
napocić 14Część mowy/forma fleksyjna:
napoćmy 15Forma podstawowa: napocić
Część mowy/forma fleksyjna:
napoćże 17Forma podstawowa: napocić
Część mowy/forma fleksyjna:
naprzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
napukać 16
napylać 15Część mowy/forma fleksyjna:
napylić 15Część mowy/forma fleksyjna:
napytać 15Część mowy/forma fleksyjna:
narajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
narazić 12Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
narażać 16Opis: wystawiać (świadomie lub nie) kogoś lub coś na negatywne działanie czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
narąbać 18Część mowy/forma fleksyjna:
narobić 14Część mowy/forma fleksyjna:
narowić 12Część mowy/forma fleksyjna:
narywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
narznąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
narżnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
nasalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasapać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasępić 17Część mowy/forma fleksyjna:
nasiąść 20Część mowy/forma fleksyjna:
nasikać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasilać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasilić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasolić 13Część mowy/forma fleksyjna:
nasunąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
nasuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nasycać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nasycić 14Część mowy/forma fleksyjna:
nasyćmy 15Forma podstawowa: nasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasyćże 17Forma podstawowa: nasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
nasyłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nasypać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nasysać 13Część mowy/forma fleksyjna:
naśmiać 17Część mowy/forma fleksyjna:
naśmieć 17Forma podstawowa: naśmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
natężać 21Część mowy/forma fleksyjna:
natężyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
natknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
natłuść 21Forma podstawowa: natłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
natopić 14Część mowy/forma fleksyjna:
natrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
natułać 17Część mowy/forma fleksyjna:
natykać 15Część mowy/forma fleksyjna:
natyrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nauczać 15Część mowy/forma fleksyjna:
nauczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
naumieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nawalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nawalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
naważyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
nawierć 12Forma podstawowa: nawiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawieść 16Część mowy/forma fleksyjna:
nawieźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
nawijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nawinąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
nawisać 12Część mowy/forma fleksyjna:
nawozić 12Część mowy/forma fleksyjna:
nawykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
nazłość 18Forma podstawowa: nazłościć
Część mowy/forma fleksyjna:
nazywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
nażerać 16Część mowy/forma fleksyjna:
nażynać 17Część mowy/forma fleksyjna:
negować 14Część mowy/forma fleksyjna:
nęćcież 21Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nicować 13Część mowy/forma fleksyjna:
niechęć 19Opis: brak chęci do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niecięć 17Forma podstawowa: ciąć
nieczuć 15Forma podstawowa: nieczucie
Opis: cecha ludzi, której istota polega na umiejętności lekceważenia tego, co jest ważne dla innych (lub ogółu społeczeństwa).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niećcie 13Forma podstawowa: niecić
Część mowy/forma fleksyjna:
niećkań 19Forma podstawowa: ćkać
niećmia 13Forma podstawowa: ćmi
niećmią 17Forma podstawowa: ćmi
niećmie 13Forma podstawowa: ćmi
niećmim 14Forma podstawowa: ćmi
niećmyż 18Forma podstawowa: niecić
Część mowy/forma fleksyjna:
niećpań 19Forma podstawowa: ćpać
niedarć 13Forma podstawowa: drzeć
niegięć 18Forma podstawowa: giąć
niegnić 14Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
nieklęć 18Forma podstawowa: kląć
niekluć 16Forma podstawowa: kluć
niekłuć 17Forma podstawowa: kłuć
nieknuć 15Forma podstawowa: knuć
niekryć 14Forma podstawowa: kryć
niemarć 13Forma podstawowa: mrzeć
niemieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
niemięć 17Forma podstawowa: miąć
nieobić 14Forma podstawowa: obić
nieobuć 16Forma podstawowa: obuć
nieobyć 15Forma podstawowa: nieobycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nieodęć 17Forma podstawowa: odąć
nieokuć 15Forma podstawowa: okuć
nieomyć 14Forma podstawowa: omyć
nieopić 13Forma podstawowa: opić
nieowić 12Forma podstawowa: owić
nieozuć 14Forma podstawowa: ozuć
nieożyć 17Forma podstawowa: ożyć
nieparć 13Forma podstawowa: przeć
niepięć 17Forma podstawowa: piąć
niepluć 16Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
niepruć 15Forma podstawowa: pruć
niepsuć 15Forma podstawowa: psuć
nieskuć 15Forma podstawowa: skuć
niesnuć 14Forma podstawowa: snuć
niespić 13Forma podstawowa: spić
nieszyć 13Forma podstawowa: szyć
nietarć 13Forma podstawowa: trzeć
nietruć 15Forma podstawowa: truć
nieubić 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
nieubyć 17Forma podstawowa: ubyć
nieujęć 20Forma podstawowa: ująć
nieujść 20Forma podstawowa: ujść
nieukuć 17Forma podstawowa: ukuć
nieumyć 16Forma podstawowa: umyć
nieupić 15Forma podstawowa: upić
nieutyć 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
nieuwić 14Forma podstawowa: uwić
nieużęć 22Forma podstawowa: użąć
nieużyć 19Forma podstawowa: użyć
niewbić 14Forma podstawowa: wbić
niewkuć 15Forma podstawowa: wkuć
niewmyć 14Forma podstawowa: wmyć
niewpić 13Forma podstawowa: wpić
niewryć 13Forma podstawowa: wryć
niewzuć 14Forma podstawowa: wzuć
niewżęć 20Forma podstawowa: wżąć
niewżyć 17Forma podstawowa: wżyć
niezbić 14Forma podstawowa: zbić
niezbyć 15Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
niezmyć 14Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
niezryć 13Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
niezwić 12Forma podstawowa: zwić
niezzuć 14Forma podstawowa: zzuć
niezżęć 20Forma podstawowa: zżąć
niezżuć 18Forma podstawowa: zżuć
niezżyć 17Forma podstawowa: niezżycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nieżarć 16Forma podstawowa: żreć
nikłość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niknięć 17Forma podstawowa: niknąć
niskość 17Opis: niskie położenie, zawieszenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nitować 13Część mowy/forma fleksyjna:
niuchać 17Część mowy/forma fleksyjna:
nocować 13Część mowy/forma fleksyjna:
nogować 14Część mowy/forma fleksyjna:
norować 12Część mowy/forma fleksyjna:
nośność 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
notować 13Część mowy/forma fleksyjna:
nućcież 19Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nudność 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyskość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obabiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obaczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
obawiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obcinać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obcować 15Część mowy/forma fleksyjna:
obcykać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obczaić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obegrać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obełgać 18Część mowy/forma fleksyjna:
oberwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obesłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obesrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obetkać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obeznać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obeżreć 18Część mowy/forma fleksyjna:
obębnić 20Część mowy/forma fleksyjna:
obgadać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obginać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obgryźć 25Część mowy/forma fleksyjna:
obiecać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obiegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obielać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obielić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obierać 14Część mowy/forma fleksyjna:
objadać 17Część mowy/forma fleksyjna:
objawić 16Część mowy/forma fleksyjna:
obkalać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obkąsać 19Część mowy/forma fleksyjna:
obkleić 16Część mowy/forma fleksyjna:
obkopać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obkosić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obkroić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obkupić 18Część mowy/forma fleksyjna:
obkuwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
oblatać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oblećmy 17Forma podstawowa: oblecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
oblećże 19Forma podstawowa: oblecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
oblegać 17Część mowy/forma fleksyjna:
oblekać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oblepić 16Część mowy/forma fleksyjna:
oblewać 15Część mowy/forma fleksyjna:
oblizać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obłamać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obłapić 17Część mowy/forma fleksyjna:
obłazić 16Część mowy/forma fleksyjna:
obłocić 17Część mowy/forma fleksyjna:
obłoćmy 18Forma podstawowa: obłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłoćże 20Forma podstawowa: obłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłowić 16Część mowy/forma fleksyjna:
obłożyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
obłupać 19Część mowy/forma fleksyjna:
obłupić 19Część mowy/forma fleksyjna:
obmacać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obmazać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obmieść 19Część mowy/forma fleksyjna:
obmówić 19Część mowy/forma fleksyjna:
obmywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obnażać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obnażyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
obnieść 18Część mowy/forma fleksyjna:
obniżać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obniżyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
obnosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
obracać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obramić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obrazić 14Część mowy/forma fleksyjna:
obrażać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obrąbać 20Część mowy/forma fleksyjna:
obrębić 20Część mowy/forma fleksyjna:
obrobić 16Część mowy/forma fleksyjna:
obronić 14Część mowy/forma fleksyjna:
obrócić 19Część mowy/forma fleksyjna:
obróćmy 20Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obróćże 22Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrugać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obrypać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obrywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obsiąść 22Część mowy/forma fleksyjna:
obsikać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obsunąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
obsuwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obsyfić 19Część mowy/forma fleksyjna:
obsyłać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obsypać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obśmiać 19Część mowy/forma fleksyjna:
obtłuść 23Forma podstawowa: obtłuścić
obtopić 16Część mowy/forma fleksyjna:
obtulać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obtulić 18Część mowy/forma fleksyjna:
obtupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obtykać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obuczać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obuczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
obudzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obudzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
obumarć 17Forma podstawowa: obumarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oburzać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oburzyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
obuzdać 17Część mowy/forma fleksyjna:
obwalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
obwalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
obwieść 18Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obwieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwieźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
obwijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obwinąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
obwinić 14Część mowy/forma fleksyjna:
obwisać 14Część mowy/forma fleksyjna:
obwołać 16Część mowy/forma fleksyjna:
obwozić 14Część mowy/forma fleksyjna:
obżerać 18Część mowy/forma fleksyjna:
obżynać 19Część mowy/forma fleksyjna:
oceniać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ochujeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ociągać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ociekać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ocielić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ocienić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ocierać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ociosać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ocipieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ocknięć 18Forma podstawowa: ocknąć
octować 14Część mowy/forma fleksyjna:
ocućcie 16Forma podstawowa: ocucić
Część mowy/forma fleksyjna:
ocućmyż 21Forma podstawowa: ocucić
Część mowy/forma fleksyjna:
oczepić 14Część mowy/forma fleksyjna:
oczesać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oczytać 15Część mowy/forma fleksyjna:
oćcowie 13Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oćwiczą 17Forma podstawowa: oćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
oćwiczę 17Forma podstawowa: oćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
oćwiczy 14Forma podstawowa: oćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odbijać 17Część mowy/forma fleksyjna:
odbywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odcinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odczyść 19Forma podstawowa: odczyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
oddalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
oddalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
oddawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
oddukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
oddymić 16Część mowy/forma fleksyjna:
odebrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odegnać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odegrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odeprać 14Część mowy/forma fleksyjna:
oderwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
odesłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odespać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odessać 13Część mowy/forma fleksyjna:
odetkać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odezwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
odębieć 19Część mowy/forma fleksyjna:
odętość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odgapić 16
odginać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odgnieć 15Forma podstawowa: odgnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
odgonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odgryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
odgrzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odhukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
odjadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odjebać 17Część mowy/forma fleksyjna:
odkazić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odkażać 18Część mowy/forma fleksyjna:
odkąsić 18Część mowy/forma fleksyjna:
odkleić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odkopać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odkosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odkraść 18Część mowy/forma fleksyjna:
odkroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odkupić 17Opis: naprawić wyrządzone komuś zło.
Część mowy/forma fleksyjna:
odkuwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odlatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odlećmy 16Forma podstawowa: odlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odlećże 18Forma podstawowa: odlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
odlepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odlewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odleżeć 18Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odłamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odłazić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odłowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odłożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
odłupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
odmakać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odmieść 18Część mowy/forma fleksyjna:
odmotać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odmówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
odmulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
odmulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
odmykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odmywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odnająć 19Część mowy/forma fleksyjna:
odnajęć 19Forma podstawowa: odnająć
odnieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
odnosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
odnowić 13Część mowy/forma fleksyjna:
odoleić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odpadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odpalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odpalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odpasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odpijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odpinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odpisać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odpleść 19Część mowy/forma fleksyjna:
odpukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
odpylać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odpylić 16Część mowy/forma fleksyjna:
odpytać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odrapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odrazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
odrażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
odrąbać 19Część mowy/forma fleksyjna:
odrobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odrybić 16Część mowy/forma fleksyjna:
odrywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odsalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odsapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odsikać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odsolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odspoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odsunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
odsuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odsycać 15
odsycić 15Część mowy/forma fleksyjna:
odsyćmy 16Forma podstawowa: odsycić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsyćże 18Forma podstawowa: odsycić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsyłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odsypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odsysać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odśmiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
odśmieć 18Forma podstawowa: odśmiecić
odświeć 17Forma podstawowa: odświecić
Część mowy/forma fleksyjna:
odtajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
odtłuść 22Forma podstawowa: odtłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
odtykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oduczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oduczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
odumarć 16Forma podstawowa: odumrzeć
odurzać 15Opis: oddziaływać na kogoś lub na coś za pomocą substancji odurzających, powodując utratę świadomości.
Część mowy/forma fleksyjna:
odurzyć 16Opis: oddziałać na kogoś lub na coś za pomocą substancji odurzających, powodując utratę świadomości.
Część mowy/forma fleksyjna:
odwalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odwalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
odważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
odważyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
odwierć 13Forma podstawowa: odwiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
odwieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
odwijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odwinąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
odwitać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odwołać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odwonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
odwozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
odwszyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
odwykać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odymiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
odzywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
odżynać 18Część mowy/forma fleksyjna:
odżywać 18Część mowy/forma fleksyjna:
odżywić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ofuknąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
ogaćcie 15Forma podstawowa: ogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogaćmyż 20Forma podstawowa: ogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
oganiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ogarnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
oglądać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ogłosić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ogłowić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ogłupić 19Część mowy/forma fleksyjna:
ogniwać 14
ogorzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ograbić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ogrywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ogryzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ogumiać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ojcować 15Część mowy/forma fleksyjna:
okadzać 14Część mowy/forma fleksyjna:
okadzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
okarmić 14Część mowy/forma fleksyjna:
okaszać 13Część mowy/forma fleksyjna:
okiśćmi 18Forma podstawowa: okiść
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oklejać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oklepać 15Część mowy/forma fleksyjna:
okładać 16Część mowy/forma fleksyjna:
okłamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
okłębić 21Część mowy/forma fleksyjna:
okoćcie 14Forma podstawowa: okocić
Część mowy/forma fleksyjna:
okoćmyż 19Forma podstawowa: okocić
Część mowy/forma fleksyjna:
okomżyć 19
okopcać 15Część mowy/forma fleksyjna:
okopcić 15Część mowy/forma fleksyjna:
okopćmy 16Forma podstawowa: okopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
okopćże 18Forma podstawowa: okopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
okpiwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
okradać 14Część mowy/forma fleksyjna:
okrajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
okrasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
okrawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
okrążać 21Część mowy/forma fleksyjna:
okrążyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
okręcać 18Część mowy/forma fleksyjna:
okręcić 18Część mowy/forma fleksyjna:
okręćmy 19Forma podstawowa: okręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
okręćże 21Forma podstawowa: okręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
okropić 14Część mowy/forma fleksyjna:
okrywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
okurzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
okurzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
okwefić 17Część mowy/forma fleksyjna:
okwitać 14Część mowy/forma fleksyjna:
olodzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
olśnięć 21Forma podstawowa: olsnąć
ołgiwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ołysieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
omamiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
omarzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
omaścić 18Część mowy/forma fleksyjna:
omaśćmy 19Forma podstawowa: omaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
omaśćże 21Forma podstawowa: omaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
omawiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
omączać 18Część mowy/forma fleksyjna:
omączyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
omiatać 14Część mowy/forma fleksyjna:
omiećmy 15Forma podstawowa: omieść
Część mowy/forma fleksyjna:
omiećże 17Forma podstawowa: omieść
Część mowy/forma fleksyjna:
omielać 14Część mowy/forma fleksyjna:
omielić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ominięć 17Forma podstawowa: ominąć
omłacać 16Część mowy/forma fleksyjna:
omłócić 20Część mowy/forma fleksyjna:
omłóćmy 21Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omłóćże 23Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omsknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
omskość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omuskać 16Część mowy/forma fleksyjna:
omusnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
opaćkać 19Część mowy/forma fleksyjna:
opaćkaj 16Forma podstawowa: opaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaćkał 16Forma podstawowa: opaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaćkam 15Forma podstawowa: opaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
opaćkań 20Forma podstawowa: opaćkać
oparzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oparzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
opchnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
operlać 14Część mowy/forma fleksyjna:
operlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
opędzać 18Część mowy/forma fleksyjna:
opędzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
opiekać 14Część mowy/forma fleksyjna:
opielać 14Część mowy/forma fleksyjna:
opielić 14Część mowy/forma fleksyjna:
opierać 13Część mowy/forma fleksyjna:
opiewać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oplatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
oplątać 19Część mowy/forma fleksyjna:
oplećmy 16Forma podstawowa: opleść
Część mowy/forma fleksyjna:
oplećże 18Forma podstawowa: opleść
Część mowy/forma fleksyjna:
oplewić 14Część mowy/forma fleksyjna:
opluwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
opłacać 16Część mowy/forma fleksyjna:
opłacić 16Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
opłaćmy 17Forma podstawowa: opłacić
Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
opłaćże 19Forma podstawowa: opłacić
Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
opłakać 16Część mowy/forma fleksyjna:
opłukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
opłużać 21Część mowy/forma fleksyjna:
opłużyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
opłynąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
opływać 16Część mowy/forma fleksyjna:
opóźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
oprawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
oprosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
oprząść 21Część mowy/forma fleksyjna:
opsnięć 17Forma podstawowa: opsnąć
optować 14Część mowy/forma fleksyjna:
opuszyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
opuścić 20Część mowy/forma fleksyjna:
opuśćmy 21Forma podstawowa: opuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
opuśćże 23Forma podstawowa: opuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
opychać 17Część mowy/forma fleksyjna:
oropieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
orosieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
orzekać 13Część mowy/forma fleksyjna:
orzęsić 16Część mowy/forma fleksyjna:
orznięć 16Forma podstawowa: orznąć
orzynać 13Część mowy/forma fleksyjna:
orżnięć 20Forma podstawowa: orżnąć
osaczać 13Część mowy/forma fleksyjna:
osaczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
osadzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
osadzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
osączać 17Część mowy/forma fleksyjna:
osączyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
osądzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
osądzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
oschnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
osępieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
osiadać 13Część mowy/forma fleksyjna:
osiągać 18Część mowy/forma fleksyjna:
osiąkać 17Część mowy/forma fleksyjna:
osiekać 13Część mowy/forma fleksyjna:
osieroć 12Forma podstawowa: osierocić
Część mowy/forma fleksyjna:
osiewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
osiować 12Część mowy/forma fleksyjna:
osiwieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
oskubać 17Część mowy/forma fleksyjna:
osłabić 16Część mowy/forma fleksyjna:
osławić 14Część mowy/forma fleksyjna:
osłonić 14Część mowy/forma fleksyjna:
osłupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
osmagać 15Część mowy/forma fleksyjna:
osmalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
osmalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
osmażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
osmażyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
osmolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
osmużać 19Część mowy/forma fleksyjna:
osmużyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
osnuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
osowieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
osrywać 13Opis: umniejszać jakiś problem, coś nieprzyjemnego, nie zwracać na coś uwagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
ostawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ostawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ostrość 17Opis: cecha barw - jaskrawość, duże natężenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ostrzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ostukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ostygać 16Część mowy/forma fleksyjna:
osunięć 18Forma podstawowa: osunięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osuszać 14Część mowy/forma fleksyjna:
osuszyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
oswajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
osychać 16Część mowy/forma fleksyjna:
oszaleć 13Opis: dać się porwać emocjom., zachowywać się nierozsądnie, robić głupoty.
Część mowy/forma fleksyjna:
oszczać 13Część mowy/forma fleksyjna:
oszklić 14Część mowy/forma fleksyjna:
oszukać 15Część mowy/forma fleksyjna:
oślepić 18Część mowy/forma fleksyjna:
oślinić 17Część mowy/forma fleksyjna:
oświnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
otaczać 14Część mowy/forma fleksyjna:
otargać 15Część mowy/forma fleksyjna:
otępiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
otępieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
otłukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
otoczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
otorbić 15Część mowy/forma fleksyjna:
otrawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
otrąbić 19Część mowy/forma fleksyjna:
otropić 14Część mowy/forma fleksyjna:
otruwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
otrząść 21Część mowy/forma fleksyjna:
otyłość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
outować 15
owędzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
owędzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
owiązać 16Część mowy/forma fleksyjna:
owiewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
owinięć 16Forma podstawowa: owinąć
owionąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
owlekać 14Część mowy/forma fleksyjna:
owładać 15Część mowy/forma fleksyjna:
owłosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ozdobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
oziębić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ozimość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ozłacać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ozłocić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ozłoćmy 16Forma podstawowa: ozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ozłoćże 18Forma podstawowa: ozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
oźrebić 22Część mowy/forma fleksyjna:
ożaglać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ożaglić 19Część mowy/forma fleksyjna:
ożłopać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ożółcić 23
ożółćmy 24Forma podstawowa: ożółcić
ożółćże 26Forma podstawowa: ożółcić
ożywiać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pachnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
pacnięć 18Forma podstawowa: pacnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćkach 17Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćkają 20Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkali 15Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkała 16Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkało 16Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkały 17Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkami 15Forma podstawowa: paćka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paćkamy 16Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkana 14Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
paćkaną 18Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
paćkane 14Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
paćkani 14Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
paćkano 14Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
paćkany 15Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
paćkasz 14Forma podstawowa: paćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
padnięć 18Forma podstawowa: padnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pakować 14Część mowy/forma fleksyjna:
pakulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
palnięć 18Forma podstawowa: palnąć
Opis: powiedzieć coś, czego się potem żałuje.
palność 18Opis: zdolność do palenia się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palować 14Część mowy/forma fleksyjna:
pałętać 20Część mowy/forma fleksyjna:
pałować 15Część mowy/forma fleksyjna:
panować 13Część mowy/forma fleksyjna:
parcieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
parność 17Opis: pogoda charakteryzująca się dużą wilgotnością powietrza przy wysokiej temperaturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parować 13Część mowy/forma fleksyjna:
parskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
parszeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
pasować 13Część mowy/forma fleksyjna:
pastwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
patrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
patrzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
pchnięć 20Forma podstawowa: pchnięcie
Opis: cios zadany ostrzem broni czy narzędzia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pełnieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
pełność 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pełznąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
petować 14Część mowy/forma fleksyjna:
pewność 17Opis: skłonność do podejmowania wyzwań, wiara we własne siły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pęknięć 22Forma podstawowa: pęknięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pichcić 17Część mowy/forma fleksyjna:
pichćmy 18Forma podstawowa: pichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pichćże 20Forma podstawowa: pichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
picować 14Część mowy/forma fleksyjna:
pieczęć 18Opis: w potocznym rozumieniu - pieczęć lub stempel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pieklić 15Część mowy/forma fleksyjna:
pieniać 13Część mowy/forma fleksyjna:
pierzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pieścić 18Część mowy/forma fleksyjna:
pieśćmy 19Forma podstawowa: pieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pieśćże 21Forma podstawowa: pieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pietrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pięćset 18Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
piknięć 18Forma podstawowa: piknąć
pikować 14Część mowy/forma fleksyjna:
pilność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pilśnić 18Część mowy/forma fleksyjna:
piłować 15Opis: bardzo krzyczeć, wydzierać się.
Część mowy/forma fleksyjna:
pisywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
piśnięć 21Forma podstawowa: pisnąć
pitność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pitolić 15Opis: opowiadać rzeczy mało prawdopodobne lub gadać od rzeczy.
Część mowy/forma fleksyjna:
pizdnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
piździć 22Część mowy/forma fleksyjna:
plaskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
plasnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
plećcie 15Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
plećmyż 20Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
plumkać 18Część mowy/forma fleksyjna:
plunięć 20Forma podstawowa: plunąć
pluskać 17Część mowy/forma fleksyjna:
plusnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
płacheć 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płaćcie 16Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płaćmyż 21Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płatnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
płodzić 16Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
płonięć 19Forma podstawowa: płonąć
płoszyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
płowieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
płowość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płynięć 20Forma podstawowa: płynąć
pobadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pobajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pobawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
pobijać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pobogać 17Forma podstawowa: pobogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
poboleć 16Część mowy/forma fleksyjna:
pobrnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pobroić 15Część mowy/forma fleksyjna:
pobujać 19Część mowy/forma fleksyjna:
pochlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pochwyć 17Forma podstawowa: pochwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
poczyść 19Forma podstawowa: poczyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćcież 18Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmień 20Forma podstawowa: poćmić
poćmili 15Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmiła 16Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmiło 16Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmiły 17Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmimy 16Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmisz 14Forma podstawowa: poćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
poćwicz 14Forma podstawowa: poćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
podawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podąsać 18Część mowy/forma fleksyjna:
podążać 22Część mowy/forma fleksyjna:
podążyć 23Część mowy/forma fleksyjna:
podciąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
podcięć 19Forma podstawowa: podcięcie
Opis: technika szermiercza polegająca na zastosowaniu w czasie ataku przeciwnika uderzenia uprzedzającego jego cios.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poddarć 15Forma podstawowa: podedrzeć
podejść 20Opis: oszukać kogoś, stwarzając początkowo pozory uczciwego, zaskoczyć kogoś zmianą sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: podejście
Opis: postawa wobec kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podgiąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
podgięć 20Forma podstawowa: podgiąć
podgnić 16Opis: zgnić trochę, częściowo.
Część mowy/forma fleksyjna:
podgoić 16Część mowy/forma fleksyjna:
podjeść 20Część mowy/forma fleksyjna:
podkląć 20Część mowy/forma fleksyjna:
podklęć 20Forma podstawowa: podkląć
podkopć 16Forma podstawowa: podkopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
podkręć 19Forma podstawowa: podkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
podleźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
podłość 20Opis: cecha czynów, postępowania: wielka złośliwość, polegająca na rozmyślnym wyrządzaniu innym krzywdy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podmieć 15Forma podstawowa: podmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
podnieć 14Forma podstawowa: podniecić
Część mowy/forma fleksyjna:
podobać 16Część mowy/forma fleksyjna:
podołać 16Część mowy/forma fleksyjna:
podorać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podparć 15Forma podstawowa: podparcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podpaść 19Część mowy/forma fleksyjna:
podpiąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
podpięć 19Forma podstawowa: podpięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podpłać 17Forma podstawowa: podpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
podpoić 15Część mowy/forma fleksyjna:
podpuść 21Forma podstawowa: podpuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
podróść 22Forma podstawowa: podrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
podrwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
podrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
podrzuć 16Forma podstawowa: podrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
podsiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podsieć 14Opis: zakres adresów IP, który jest definiowany przez adres IP i maskę posieci.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podsłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
podstać 15Część mowy/forma fleksyjna:
podszyć 15Forma podstawowa: podszycie
Opis: warstwa roślinności w ekosystemie leśnym zbudowana z krzewów i niskich drzew o wysokości do 4 m.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
podtarć 15Forma podstawowa: podetrzeć
podtruć 17Część mowy/forma fleksyjna:
podumać 17Część mowy/forma fleksyjna:
podusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
podwiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podwoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
podymić 16
podziać 14Część mowy/forma fleksyjna:
podźgać 24Część mowy/forma fleksyjna:
podżarć 18Forma podstawowa: podeżreć
pofikać 18Część mowy/forma fleksyjna:
pogadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pogapić 16Część mowy/forma fleksyjna:
pogasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
poginąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pognieć 15Forma podstawowa: pognieść
Część mowy/forma fleksyjna:
pogolić 16Część mowy/forma fleksyjna:
pogonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
pogować 15Część mowy/forma fleksyjna:
pogryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
pogrzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pogubić 19Część mowy/forma fleksyjna:
pogwałć 17Forma podstawowa: pogwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pohasać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pohulać 18Część mowy/forma fleksyjna:
poigrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
poiskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pojadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pojawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
pojebać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pokalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokarać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokąpać 19Część mowy/forma fleksyjna:
pokąsać 18Część mowy/forma fleksyjna:
pokicać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokićka 15Forma podstawowa: pokićkać
Część mowy/forma fleksyjna:
pokimać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokiwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokleić 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokłaść 20Część mowy/forma fleksyjna:
pokonać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokopać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pokosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokraść 18Część mowy/forma fleksyjna:
pokroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
pokukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokuleć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokumać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
pokusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
polatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
polecać 15Część mowy/forma fleksyjna:
polecić 15Część mowy/forma fleksyjna:
polećmy 16Forma podstawowa: polecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: polecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
polećże 18Forma podstawowa: polecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: polecić
Część mowy/forma fleksyjna:
polegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
polepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
polewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
poleżeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
polizać 14Część mowy/forma fleksyjna:
polować 14Część mowy/forma fleksyjna:
polubić 18Część mowy/forma fleksyjna:
połajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
połamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
połapać 16Część mowy/forma fleksyjna:
połasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
połatać 16Część mowy/forma fleksyjna:
połazić 15Część mowy/forma fleksyjna:
połknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
połowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
położyć 20Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
połupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
połupić 18Część mowy/forma fleksyjna:
połykać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pomacać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pomagać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pomazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pomącić 19Część mowy/forma fleksyjna:
pomąćmy 20Forma podstawowa: pomącić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomąćże 22Forma podstawowa: pomącić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomdleć 16Opis: o kilku ludziach (także innych organizmach żywych) - zemdleć, omdleć.
Część mowy/forma fleksyjna:
pomieść 18Forma podstawowa: pomieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
pomigać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pomijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pominąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
pomknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pomnieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pomotać 15Część mowy/forma fleksyjna:
pomówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
pomrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
pomścić 19Część mowy/forma fleksyjna:
pomykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pomylić 16Część mowy/forma fleksyjna:
pomywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ponęcić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ponęćmy 19Forma podstawowa: ponęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponęćże 21Forma podstawowa: ponęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponękać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ponieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
poniżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
poniżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ponosić 13Opis: poużywać ubrania
Część mowy/forma fleksyjna:
ponowić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ponucić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ponućmy 17Forma podstawowa: ponucić
Część mowy/forma fleksyjna:
ponućże 19Forma podstawowa: ponucić
Część mowy/forma fleksyjna:
popaćka 15Forma podstawowa: popaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
popadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
popalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
popalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
popasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
popchać 17Część mowy/forma fleksyjna:
popękać 19Część mowy/forma fleksyjna:
popętać 19Część mowy/forma fleksyjna:
popieść 18Forma podstawowa: popieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
popijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
popisać 14Część mowy/forma fleksyjna:
popleść 19Część mowy/forma fleksyjna:
poprzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
popukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
popykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
popytać 16Część mowy/forma fleksyjna:
poranić 13Część mowy/forma fleksyjna:
porazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
porażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
porąbać 19Część mowy/forma fleksyjna:
porobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
poronić 13Część mowy/forma fleksyjna:
porypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
porywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
porznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
porżnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
posapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
posiąść 21Część mowy/forma fleksyjna:
posikać 14Część mowy/forma fleksyjna:
posilać 14Część mowy/forma fleksyjna:
posilić 14Część mowy/forma fleksyjna:
posolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
posunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
posuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
posyłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
posypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
posysać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pośćcie 18Forma podstawowa: pościć
Część mowy/forma fleksyjna:
pośćmyż 23Forma podstawowa: pościć
Część mowy/forma fleksyjna:
pośmiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
pośnięć 21Forma podstawowa: posnąć
poświeć 17Forma podstawowa: poświecić
Część mowy/forma fleksyjna:
poświęć 21Forma podstawowa: poświęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
potajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
potanić 14Część mowy/forma fleksyjna:
potępić 19Część mowy/forma fleksyjna:
potknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
potłuść 22Forma podstawowa: potłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
potnieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
potonąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
potopić 15Część mowy/forma fleksyjna:
potroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
potrwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
potrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
potykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pouczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
pouczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
powalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
powalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
poważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
poważyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
powierć 13Forma podstawowa: powiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
powieść 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
powijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
powinąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
powitać 14Część mowy/forma fleksyjna:
powołać 15Część mowy/forma fleksyjna:
powozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
powstać 14Opis: pozbierać się, podnieść się po klęsce
Część mowy/forma fleksyjna:
powziąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
powzięć 17Forma podstawowa: powziąć
pozłość 19Forma podstawowa: pozłościć
Część mowy/forma fleksyjna:
pozować 13Część mowy/forma fleksyjna:
pozywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
pożalić 18Część mowy/forma fleksyjna:
pożądać 22Część mowy/forma fleksyjna:
pożenić 17Część mowy/forma fleksyjna:
pożerać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pożywać 18Część mowy/forma fleksyjna:
pożywić 18Część mowy/forma fleksyjna:
półspać 20
półstać 20Część mowy/forma fleksyjna:
późność 29Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prababć 17Forma podstawowa: prababcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pragnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
praskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
prasnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
prawość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prószyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
pruknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
prychać 17Część mowy/forma fleksyjna:
pryskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
prysnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
przebić 15Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: przebicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przebyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
przedać 14Część mowy/forma fleksyjna:
przedęć 18Forma podstawowa: przedęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przejąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
przejęć 19Forma podstawowa: przejęcie
Opis: utrata kontroli nad przedsiębiorstwem przez jedną grupę na rzecz innej grupy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przejść 19Forma podstawowa: przejście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
przekuć 16Część mowy/forma fleksyjna:
przelać 14Część mowy/forma fleksyjna:
przeleć 14Forma podstawowa: przelecieć
Opis: przebyć jakiś dystans w powietrzu, np. samolotem.
Część mowy/forma fleksyjna:
przemyć 15Forma podstawowa: przemycić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
przenuć 15Forma podstawowa: przenucić
Część mowy/forma fleksyjna:
przepić 14Forma podstawowa: przepicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
przepoć 14Forma podstawowa: przepocić
Część mowy/forma fleksyjna:
przeryć 14Część mowy/forma fleksyjna:
przesyć 14Forma podstawowa: przesycić
Część mowy/forma fleksyjna:
przezuć 15
przeżuć 19Część mowy/forma fleksyjna:
przeżyć 18Forma podstawowa: przeżycie
Opis: przetrwanie, poradzenie sobie w niesprzyjających okolicznościach codziennego życia, mając do dyspozycji niewielkie środki finansowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
przybić 16Forma podstawowa: przybicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
przybyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: przybycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przyćmi 15Forma podstawowa: przyćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
przydać 15Część mowy/forma fleksyjna:
przyjąć 20Opis: wprowadzić substancję do organizmu
Część mowy/forma fleksyjna:
przyjęć 20Forma podstawowa: przyjęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przyjść 20Część mowy/forma fleksyjna:
przykuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
przylać 15Część mowy/forma fleksyjna:
przyleć 15Forma podstawowa: przylecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
przynęć 18Forma podstawowa: przynęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
przynuć 16Forma podstawowa: przynucić
Część mowy/forma fleksyjna:
przytyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
psiamać 14Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
psiknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
psiukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
psoćcie 14Forma podstawowa: psocić
Część mowy/forma fleksyjna:
psoćmyż 19Forma podstawowa: psocić
Część mowy/forma fleksyjna:
pstrość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pstrzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
psyknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
puchnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
puckość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucować 16Część mowy/forma fleksyjna:
puknięć 20Forma podstawowa: puknąć
pustość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puśćcie 20Forma podstawowa: puścić
Część mowy/forma fleksyjna:
puśćmyż 25Forma podstawowa: puścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pyknięć 19Forma podstawowa: pyknąć
pyrgnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
pysknąć 19
pysznić 14Część mowy/forma fleksyjna:
rabować 14Część mowy/forma fleksyjna:
radować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rafować 16Część mowy/forma fleksyjna:
ramoleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
rapować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rasować 12Część mowy/forma fleksyjna:
ratować 13Część mowy/forma fleksyjna:
raźność 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rąbnięć 22Forma podstawowa: rąbnąć
rączość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rdzawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
rechtać 16Część mowy/forma fleksyjna:
reckość 18
refować 16Część mowy/forma fleksyjna:
reskość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rębność 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodność 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rokować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rolować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rosłość 18Opis: cecha zwierzęcia: potężna budowa ciała, wielkość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rośćcie 17Forma podstawowa: rościć
Część mowy/forma fleksyjna:
rośćmyż 22Forma podstawowa: rościć
Część mowy/forma fleksyjna:
rośnięć 20Forma podstawowa: rosnąć
rośność 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rotować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rozciąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rozcięć 17Forma podstawowa: rozcięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozdarć 13Forma podstawowa: rozdarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozejść 18Część mowy/forma fleksyjna:
rozgęść 22Forma podstawowa: rozgęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozgiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
rozgięć 18Forma podstawowa: rozgiąć
rozgość 18Forma podstawowa: rozgościć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozjeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
rozkląć 18Część mowy/forma fleksyjna:
rozklęć 18Forma podstawowa: rozkląć
rozkłóć 19Forma podstawowa: rozkłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozkręć 17Forma podstawowa: rozkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozkryć 14Część mowy/forma fleksyjna:
rozleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
rozmaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rozmaicić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmieć 13Forma podstawowa: rozmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
roznieć 12Forma podstawowa: rozniecić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozorać 12Opis: rozgrzebać coś, żłobiąc zagłębienia, bruzdy.
Część mowy/forma fleksyjna:
rozparć 13Forma podstawowa: rozeprzeć
rozpaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
rozpiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rozpięć 17Forma podstawowa: rozpięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozpleć 14Forma podstawowa: rozpleść
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
rozpruć 15Forma podstawowa: rozprucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpuść 19Forma podstawowa: rozpuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
rozróść 20Forma podstawowa: rozrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozrzuć 14Forma podstawowa: rozrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
rozsłoć 14Forma podstawowa: rozsłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozsnuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
rozstać 13Część mowy/forma fleksyjna:
rozszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
roztarć 13Forma podstawowa: rozetrzeć
roztlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
roztrąć 17Forma podstawowa: roztrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozwarć 12Forma podstawowa: rozwarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozwiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
rozzłoć 14Forma podstawowa: rozzłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozżarć 16Forma podstawowa: rozeżreć
równość 20Opis: gładkość, brak wybojów, przeszkód.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różność 24Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różować 20Część mowy/forma fleksyjna:
różowić 20Część mowy/forma fleksyjna:
rudzieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
rugnięć 20Forma podstawowa: rugnąć
rugować 16Część mowy/forma fleksyjna:
rujność 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rulować 15Część mowy/forma fleksyjna:
rurować 14Część mowy/forma fleksyjna:
ruskość 19Opis: zespół cech typowych dla czegoś ruskiego lub kogoś, kto pochodzi z Rusi, jest z nią mocno związany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rybować 15Część mowy/forma fleksyjna:
ryckość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryknięć 18Forma podstawowa: ryknąć
rymnięć 18Forma podstawowa: rymnąć
rymować 14Część mowy/forma fleksyjna:
rymsnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
rypnięć 18Forma podstawowa: rypnąć
ryskość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rysować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rytować 14Część mowy/forma fleksyjna:
ryzować 13Część mowy/forma fleksyjna:
rządzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
rzednąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźbić 22Część mowy/forma fleksyjna:
rzeźwić 20Część mowy/forma fleksyjna:
rzućcie 15Forma podstawowa: rzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzućmyż 20Forma podstawowa: rzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzygnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
sadowić 13Część mowy/forma fleksyjna:
sanować 12Część mowy/forma fleksyjna:
sapnięć 17Forma podstawowa: sapnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sarknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
saskość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
scapieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
scedzać 14Część mowy/forma fleksyjna:
scedzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
schnięć 19Forma podstawowa: schnąć
Opis: stawać się suchym.
schować 15Część mowy/forma fleksyjna:
schylać 17Część mowy/forma fleksyjna:
schylić 17Część mowy/forma fleksyjna:
sczepić 14Część mowy/forma fleksyjna:
sczesać 13Część mowy/forma fleksyjna:
sczytać 15Część mowy/forma fleksyjna:
sekować 13Część mowy/forma fleksyjna:
senność 16Opis: bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sfajdać 19Część mowy/forma fleksyjna:
sfajtać 19Część mowy/forma fleksyjna:
sfrunąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
sfruwać 18Część mowy/forma fleksyjna:
sfrygać 19Część mowy/forma fleksyjna:
siąknąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
sieknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
siepnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
sięgnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
siknięć 17Forma podstawowa: siknąć
siłować 14Część mowy/forma fleksyjna:
siodłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
siorbać 14Część mowy/forma fleksyjna:
siorpać 13Część mowy/forma fleksyjna:
siusiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
skamlać 15Część mowy/forma fleksyjna:
skamleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
skamłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
skapieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
skapnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
skarbić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skarcić 14Część mowy/forma fleksyjna:
skarćmy 15Forma podstawowa: skarcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skarćże 17Forma podstawowa: skarcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skarlać 14Część mowy/forma fleksyjna:
skarleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
skarmić 14Część mowy/forma fleksyjna:
skarżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
skiepść 18Forma podstawowa: skiepścić
skinięć 17Forma podstawowa: skinąć
skipieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
skisnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
sklecać 15Część mowy/forma fleksyjna:
sklecić 15Część mowy/forma fleksyjna:
sklećmy 16Forma podstawowa: sklecić
Część mowy/forma fleksyjna:
sklećże 18Forma podstawowa: sklecić
Część mowy/forma fleksyjna:
sklejać 16Część mowy/forma fleksyjna:
sklepać 15Część mowy/forma fleksyjna:
sklepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
składać 16Opis: demontować, rozbierać jakąś całość na części lub tak ją zginać, żeby zajmowała mniej miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna:
skłamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
skłębić 21Część mowy/forma fleksyjna:
skłonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skłócać 20Część mowy/forma fleksyjna:
skłócić 20Część mowy/forma fleksyjna:
skłóćmy 21Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłóćże 23Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłuwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
sknocić 14Część mowy/forma fleksyjna:
sknoćmy 15Forma podstawowa: sknocić
Część mowy/forma fleksyjna:
sknoćże 17Forma podstawowa: sknocić
Część mowy/forma fleksyjna:
skoczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
skomleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
skomlić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skopcić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skopćmy 16Forma podstawowa: skopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skopćże 18Forma podstawowa: skopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skorcić 14Część mowy/forma fleksyjna:
skorćmy 15Forma podstawowa: skorcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skorćże 17Forma podstawowa: skorcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skosmać 14Forma podstawowa: skosmacić
Część mowy/forma fleksyjna:
skracać 14Część mowy/forma fleksyjna:
skradać 14Część mowy/forma fleksyjna:
skrajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
skrawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
skrewić 13Część mowy/forma fleksyjna:
skręcać 18Część mowy/forma fleksyjna:
skręcić 18Część mowy/forma fleksyjna:
skręćmy 19Forma podstawowa: skręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skręćże 21Forma podstawowa: skręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
skrobać 15Opis: zdrapywać warstwę z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
skropić 14Część mowy/forma fleksyjna:
skrócać 18Część mowy/forma fleksyjna:
skrócić 18Część mowy/forma fleksyjna:
skróćmy 19Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skróćże 21Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skrupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
skrywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
skubnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
skudlić 17Część mowy/forma fleksyjna:
skudłać 18Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skudłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
skupiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
skurwić 15Część mowy/forma fleksyjna:
skurzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
skurzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
skwasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
słabnąć 20Opis: o zjawiskach niefizycznych: zmniejszać swą intensywność, tracić na znaczeniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
słabość 20Opis: brak sił duchowych, uległość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słaniać 14Część mowy/forma fleksyjna:
słodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
słoność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słuchać 19Część mowy/forma fleksyjna:
słupieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
słychać 18Część mowy/forma fleksyjna:
słynięć 19Forma podstawowa: słynąć
słyszeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
smagnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
smarkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
smęćcie 18Forma podstawowa: smęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
smęćmyż 23Forma podstawowa: smęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
smoktać 15Część mowy/forma fleksyjna:
smućcie 16Forma podstawowa: smucić
Część mowy/forma fleksyjna:
smućmyż 21Forma podstawowa: smucić
Część mowy/forma fleksyjna:
smukleć 17Część mowy/forma fleksyjna:
smyknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
smyrgać 16Część mowy/forma fleksyjna:
smyrnąć 18
spaczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
spaćkać 19Część mowy/forma fleksyjna:
spaćkaj 16Forma podstawowa: spaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaćkał 16Forma podstawowa: spaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaćkam 15Forma podstawowa: spaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
spaćkań 20Forma podstawowa: spaćkać
spaćkuj 18Forma podstawowa: spaćkiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
spanieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
spaprać 14Część mowy/forma fleksyjna:
sparzać 13
sparzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
spełnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
spełzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
sperlać 14
sperlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
speszyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
spęczać 18Część mowy/forma fleksyjna:
spęczyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
spędzać 18Część mowy/forma fleksyjna:
spędzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
spiekać 14Część mowy/forma fleksyjna:
spienić 13Część mowy/forma fleksyjna:
spierać 13Część mowy/forma fleksyjna:
spiknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
splamić 15Część mowy/forma fleksyjna:
splatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
splątać 19Część mowy/forma fleksyjna:
splećmy 16Forma podstawowa: spleść
Część mowy/forma fleksyjna:
splećże 18Forma podstawowa: spleść
Część mowy/forma fleksyjna:
splunąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
spluwać 16Opis: pluć śliną.
Część mowy/forma fleksyjna:
spłacać 16Część mowy/forma fleksyjna:
spłacić 16Część mowy/forma fleksyjna:
spłaćmy 17Forma podstawowa: spłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłaćże 19Forma podstawowa: spłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłakać 16Część mowy/forma fleksyjna:
spłatać 16Część mowy/forma fleksyjna:
spławić 15Opis: w sposób nieprzyjemny dla kogoś pozbyć się go.
Część mowy/forma fleksyjna:
spłonąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
spłonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
spłukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
spłycać 17Część mowy/forma fleksyjna:
spłycić 17Część mowy/forma fleksyjna:
spłyćmy 18Forma podstawowa: spłycić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłyćże 20Forma podstawowa: spłycić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłynąć 20Opis: nie wywrzeć wrażenia, spowodować, że ktoś coś zlekceważy, zmarginalizuje.
Część mowy/forma fleksyjna:
spływać 16Opis: być takim, który ktoś ignoruje, nic dla kogoś nie znaczyć.
Część mowy/forma fleksyjna:
spocząć 18Część mowy/forma fleksyjna:
spoczęć 18Forma podstawowa: spocząć
spoćcie 14Forma podstawowa: spocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spoćmyż 19Forma podstawowa: spocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spodleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
spodlić 15Część mowy/forma fleksyjna:
spotkać 15Opis: poznać kogoś, zwykle wiele osób
Część mowy/forma fleksyjna:
spóźnić 25Część mowy/forma fleksyjna:
sprawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
sprężać 21Część mowy/forma fleksyjna:
sprężyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
sprosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
spruwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
sprząść 21Część mowy/forma fleksyjna:
spsocić 14Część mowy/forma fleksyjna:
spsoćmy 15Forma podstawowa: spsocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spsoćże 17Forma podstawowa: spsocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spuścić 20Część mowy/forma fleksyjna:
spuśćmy 21Forma podstawowa: spuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
spuśćże 23Forma podstawowa: spuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
spychać 17Część mowy/forma fleksyjna:
srogość 18Opis: to, że coś jest bezwzględne, nie dopuszcza odstępstw, np. srogość kryteriów egzaminacyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
staczać 14Część mowy/forma fleksyjna:
stałość 19Opis: niezmienność, stabilność, np. stałość poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stanieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
stanięć 17Forma podstawowa: stanąć
Opis: unieść się samoczynnie do pozycji pionowej.
stapiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
stargać 15Część mowy/forma fleksyjna:
starość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
starzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
stawiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
stąpnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
stęknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
stępiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
stępieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
stłumić 18Część mowy/forma fleksyjna:
stoczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
stokroć 14Część mowy/forma fleksyjna:
stracić 14Część mowy/forma fleksyjna:
straćmy 15Forma podstawowa: stracić
Część mowy/forma fleksyjna:
straćże 17Forma podstawowa: stracić
Część mowy/forma fleksyjna:
strapić 14Część mowy/forma fleksyjna:
strawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
strąbić 19Część mowy/forma fleksyjna:
strącać 18Część mowy/forma fleksyjna:
strącić 18Część mowy/forma fleksyjna:
strąćmy 19Forma podstawowa: strącić
Część mowy/forma fleksyjna:
strąćże 21Forma podstawowa: strącić
Część mowy/forma fleksyjna:
stronić 13Część mowy/forma fleksyjna:
stropić 14Część mowy/forma fleksyjna:
strugać 17Część mowy/forma fleksyjna:
struwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
stryfić 18Część mowy/forma fleksyjna:
strząść 21Część mowy/forma fleksyjna:
studzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
stuknąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
sturlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
stygnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
styknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
suchość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sumować 15Część mowy/forma fleksyjna:
suskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
suśnięć 22Forma podstawowa: susnąć
swarzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
swędzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
syćcież 18Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syknięć 18Forma podstawowa: syknąć
sypkość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sypnięć 18Forma podstawowa: sypnąć
sytność 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szadzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
szargać 14Część mowy/forma fleksyjna:
szarość 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szarpać 13Część mowy/forma fleksyjna:
szarzeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
szastać 13Część mowy/forma fleksyjna:
szczęść 21Forma podstawowa: szczęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: szczęście
Opis: pomyślny los, powodzenie, pomyślność w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szeleść 17Forma podstawowa: szeleścić
Część mowy/forma fleksyjna:
szemrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
szepnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
szeptać 14Część mowy/forma fleksyjna:
szerzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
szkolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
szlajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
szmacić 14Część mowy/forma fleksyjna:
szmaćmy 15Forma podstawowa: szmacić
Część mowy/forma fleksyjna:
szmaćże 17Forma podstawowa: szmacić
Część mowy/forma fleksyjna:
szmerać 13Część mowy/forma fleksyjna:
szpecić 14Część mowy/forma fleksyjna:
szpećmy 15Forma podstawowa: szpecić
Część mowy/forma fleksyjna:
szpećże 17Forma podstawowa: szpecić
Część mowy/forma fleksyjna:
szperać 13Część mowy/forma fleksyjna:
szronić 12Część mowy/forma fleksyjna:
sztućca 16Forma podstawowa: sztuciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sztućce 16Forma podstawowa: sztuciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sztućcu 18Forma podstawowa: sztuciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szumieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
szurgać 16Część mowy/forma fleksyjna:
szurnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
szusnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
szustać 15Część mowy/forma fleksyjna:
szwabić 14Część mowy/forma fleksyjna:
szydzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ściągać 23Część mowy/forma fleksyjna:
ścichać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ściekać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścielić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścienić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ścierać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ściosać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ściskać 18Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisnąć 21Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ściszyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ściubać 21Część mowy/forma fleksyjna:
śledzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ślepnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczeć 22Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ślipieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgać 19Część mowy/forma fleksyjna:
śliznąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
śmiecić 18Część mowy/forma fleksyjna:
śmiećmy 19Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiećże 21Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
śniadać 17Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewać 17Część mowy/forma fleksyjna:
świecić 17Część mowy/forma fleksyjna:
świećmy 18Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świećże 20Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
święcić 21Część mowy/forma fleksyjna:
święćmy 22Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święćże 24Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
świsnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
świstać 17Część mowy/forma fleksyjna:
tagować 15Część mowy/forma fleksyjna:
tajność 19Opis: to, że coś jest tajne, niejawne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamować 14Część mowy/forma fleksyjna:
taniość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańczyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
tarasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
targnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tarować 13Część mowy/forma fleksyjna:
tasować 13Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnięć 22Forma podstawowa: tąpnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchnięć 20Forma podstawowa: tchnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telepać 15Część mowy/forma fleksyjna:
tepować 14Część mowy/forma fleksyjna:
terować 13Część mowy/forma fleksyjna:
tęchnąć 24Część mowy/forma fleksyjna:
tęsknić 18Część mowy/forma fleksyjna:
tłamsić 16Część mowy/forma fleksyjna:
tłoczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
tłuścić 22Część mowy/forma fleksyjna:
tłuśćmy 23Forma podstawowa: tłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuśćże 25Forma podstawowa: tłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
tokować 14Część mowy/forma fleksyjna:
tonować 13Część mowy/forma fleksyjna:
topnieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
torfieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
torować 13Część mowy/forma fleksyjna:
traćcie 14Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
traćmyż 19Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafiać 17Część mowy/forma fleksyjna:
trajdać 16Część mowy/forma fleksyjna:
trąćcie 18Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąćmyż 23Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
troczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
trojeść 19Opis: Asclepias – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), należące do niego gatunki pochodzą z obydwu Ameryk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
troskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
trudnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
trudzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
trwonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
trwożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
tryknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tryniać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tryskać 15Część mowy/forma fleksyjna:
trysnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
trząsać 17Część mowy/forma fleksyjna:
trzebić 15Część mowy/forma fleksyjna:
trzepać 14Opis: zdobywać majątek, szybko się bogacić.
Część mowy/forma fleksyjna:
trzniać 13Część mowy/forma fleksyjna:
trzymać 15Opis: działać, spełniać swoją funkcję przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
tumanić 16Część mowy/forma fleksyjna:
tupnięć 20Forma podstawowa: tupnąć
tupotać 17Część mowy/forma fleksyjna:
turczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
twitnąć 18
tworzyć 14Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
tyknięć 19Forma podstawowa: tyknąć
tykotać 16Część mowy/forma fleksyjna:
typować 15Część mowy/forma fleksyjna:
tyrknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tyskość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubabrać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ubarwić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubawiać 16
ubiegać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ubielać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ubielić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ubierać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżać 21Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ubłagać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ubłocić 19Część mowy/forma fleksyjna:
ubłoćmy 20Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłoćże 22Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ubogość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchapić 18
uchować 17Część mowy/forma fleksyjna:
uchybić 20Część mowy/forma fleksyjna:
uchylać 19Część mowy/forma fleksyjna:
uchylić 19Część mowy/forma fleksyjna:
uciapać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uciągać 21Część mowy/forma fleksyjna:
ucichać 18Część mowy/forma fleksyjna:
uciekać 16Opis: unikać, przez swoje działania, zdarzeń lub emocji negatywnych lub takich, które budzą strach.
Część mowy/forma fleksyjna:
ucierać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uciosać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uciskać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ucisnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
uciszać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uciszyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
uciułać 19Część mowy/forma fleksyjna:
uczepić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uczesać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uczulać 18Część mowy/forma fleksyjna:
uczulić 18Część mowy/forma fleksyjna:
uczuwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uczynić 16Część mowy/forma fleksyjna:
udepnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
udeptać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uderzać 15Opis: zalecać się do kogoś, kto się komuś podoba, wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uderzyć 16Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
udławić 17Część mowy/forma fleksyjna:
udrapać 16Część mowy/forma fleksyjna:
udupiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ufajdać 21Część mowy/forma fleksyjna:
uganiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ugnieść 20Część mowy/forma fleksyjna:
ugodzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ugościć 21Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugośćmy 22Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugośćże 24Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrabić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ugrząźć 28Forma podstawowa: ugrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uiśćcie 19Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiśćmyż 24Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujawnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ujechać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ujmować 17Część mowy/forma fleksyjna:
ukarmić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukisnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
uklepać 17Część mowy/forma fleksyjna:
układać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukłonić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ukochać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukorzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukracać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukradać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukrajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ukrasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukrawać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukręcać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukręcić 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukręćmy 21Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukręćże 23Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukropić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócić 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukróćmy 21Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróćże 23Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukrywać 16Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ukwasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ulecieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
uleczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uleczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ulećcie 16Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulećmyż 21Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegnąć 21Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgnąć 25Część mowy/forma fleksyjna:
ulęknąć 24Część mowy/forma fleksyjna:
ulotnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ulubiać 19Część mowy/forma fleksyjna:
uładzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uładzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwić 17Część mowy/forma fleksyjna:
uławiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umaczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umarzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umaścić 20Część mowy/forma fleksyjna:
umaśćmy 21Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaśćże 23Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umawiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umączać 20Część mowy/forma fleksyjna:
umączyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
umęczyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
umiatać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umiećmy 17Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umiećże 19Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umielać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umielić 16Część mowy/forma fleksyjna:
umierać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umizgać 17Część mowy/forma fleksyjna:
umknięć 20Forma podstawowa: umknąć
umłócić 22Część mowy/forma fleksyjna:
umłóćmy 23Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóćże 25Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umocnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
umoczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
umodnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
umorzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
umościć 20Część mowy/forma fleksyjna:
umośćmy 21Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
umośćże 23Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
umurzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
umyślić 21Część mowy/forma fleksyjna:
unerwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
uniknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
unudzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
unudzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
unurzać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uosobić 16Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkać 21Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkaj 18Forma podstawowa: upaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkał 18Forma podstawowa: upaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkam 17Forma podstawowa: upaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkań 22Forma podstawowa: upaćkać
upadlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
upaprać 16Część mowy/forma fleksyjna:
upchnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
uperlać 16
uperlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
upewnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
upędzać 20Część mowy/forma fleksyjna:
upędzić 20Część mowy/forma fleksyjna:
upierać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uplatać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uplećmy 18Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
uplećże 20Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
upłakać 18Część mowy/forma fleksyjna:
upłynąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
upływać 18Część mowy/forma fleksyjna:
upodlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
upodlić 17Część mowy/forma fleksyjna:
uprawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uprażyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
uprosić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uprużyć 22
uprząść 23Część mowy/forma fleksyjna:
upupiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
upuścić 22Część mowy/forma fleksyjna:
upuśćmy 23Forma podstawowa: upuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
upuśćże 25Forma podstawowa: upuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
upychać 19Część mowy/forma fleksyjna:
urabiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uraczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
uradzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uradzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
urastać 15Część mowy/forma fleksyjna:
urgować 16Część mowy/forma fleksyjna:
uroczyć 16
urodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
urosnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
urównać 18Część mowy/forma fleksyjna:
urzekać 15Część mowy/forma fleksyjna:
urzęsić 18Część mowy/forma fleksyjna:
urznięć 18Forma podstawowa: urznąć
urzynać 15Część mowy/forma fleksyjna:
urżnięć 22Forma podstawowa: urżnąć
usadzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usadzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
usączyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
uschnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
usiadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usidlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
usidlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
usidłać 17Część mowy/forma fleksyjna:
usiekać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usiewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uskubać 19Część mowy/forma fleksyjna:
usłużyć 23Część mowy/forma fleksyjna:
usmażyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
usmolić 16Część mowy/forma fleksyjna:
usrywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ustalać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ustalić 16Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustawać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ustawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ustąpić 20Część mowy/forma fleksyjna:
ustność 19Opis: cecha akustyczna głosek, przy artykulacji których powietrze wydobywa się tylko przez jamę ustną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustroić 15Część mowy/forma fleksyjna:
usunięć 20Forma podstawowa: usunięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususzać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ususzyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
usychać 18Część mowy/forma fleksyjna:
usypiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uszczać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uszynić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uślinić 19Część mowy/forma fleksyjna:
uśmierć 19Forma podstawowa: uśmiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
uświnić 18Część mowy/forma fleksyjna:
utaczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
utajnić 17Część mowy/forma fleksyjna:
utaplać 17Część mowy/forma fleksyjna:
utargać 17Część mowy/forma fleksyjna:
utknięć 20Forma podstawowa: utknąć
utlenić 16Część mowy/forma fleksyjna:
utoczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
utonięć 19Forma podstawowa: utonięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utracić 16Część mowy/forma fleksyjna:
utraćmy 17Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utraćże 19Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrafić 19Część mowy/forma fleksyjna:
utrącać 20Część mowy/forma fleksyjna:
utrącić 20Część mowy/forma fleksyjna:
utrąćmy 21Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrąćże 23Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrefić 19Część mowy/forma fleksyjna:
utrupić 18Część mowy/forma fleksyjna:
utrząść 23Część mowy/forma fleksyjna:
utuczać 18Część mowy/forma fleksyjna:
utuczyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
utytlać 18
utytłać 19Część mowy/forma fleksyjna:
uwapnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwarzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwędzić 19Część mowy/forma fleksyjna:
uwęglać 21Część mowy/forma fleksyjna:
uwęglić 21Część mowy/forma fleksyjna:
uwiązać 18Część mowy/forma fleksyjna:
uwierać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uwiesić 14Część mowy/forma fleksyjna:
uwięzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
uwikłać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwinięć 18Forma podstawowa: uwinąć
uwłosić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uwodnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwolnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uzbroić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uziemić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uznawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uzwajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uzyskać 16Część mowy/forma fleksyjna:
użaglać 21Część mowy/forma fleksyjna:
użaglić 21Część mowy/forma fleksyjna:
użądlić 24Część mowy/forma fleksyjna:
użebrać 20Część mowy/forma fleksyjna:
użyczać 20Część mowy/forma fleksyjna:
użyczyć 21Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźnić 27Część mowy/forma fleksyjna:
waćpana 13Forma podstawowa: waćpan
Opis: skrót od wyrażenia ''waszmość pan'' - zwrot kierowany do rozmówcy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waćpani 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waćpanu 15Forma podstawowa: waćpan
Opis: skrót od wyrażenia ''waszmość pan'' - zwrot kierowany do rozmówcy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waćpany 14Forma podstawowa: waćpan
Opis: skrót od wyrażenia ''waszmość pan'' - zwrot kierowany do rozmówcy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wahnięć 18Forma podstawowa: wahnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wakować 13Część mowy/forma fleksyjna:
walczyć 15Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Część mowy/forma fleksyjna:
walnięć 17Forma podstawowa: walnąć
wałczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wałęsać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wałować 14Część mowy/forma fleksyjna:
wapnieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
warczeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
warknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
warować 12Część mowy/forma fleksyjna:
wartość 17Opis: w informatyce i matematyce: coś, na co można podmienić zmienną w wyrażeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
watować 13Część mowy/forma fleksyjna:
ważkość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważność 20Opis: aktualność, obowiązywanie, nadawanie się do użycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wąskość 21Opis: wąski zakres jakiegoś zagadnienia, tematu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wątłość 23Opis: cecha człowieka, który jest wątły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wbiegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wcedzać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wciągać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wciekać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wcielać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wcielić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wcierać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wciosać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wciskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wcisnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wczepić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wczuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wczytać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wdepnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wdeptać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wdławić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wdrapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wdrażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wdrążać 21Część mowy/forma fleksyjna:
wdrążyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
wdrobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wdrożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wduszać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wdychać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wecować 13Część mowy/forma fleksyjna:
wedrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
wejrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wekować 13Część mowy/forma fleksyjna:
wemknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wepchać 16Część mowy/forma fleksyjna:
weprzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
werznąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
werżnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
weseleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
weselić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wetknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wetować 13Część mowy/forma fleksyjna:
wetrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
wezbrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wganiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wgapiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wgarnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wglądać 20Część mowy/forma fleksyjna:
wgłębić 22Część mowy/forma fleksyjna:
wgłobić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wgnieść 18Część mowy/forma fleksyjna:
wgrywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wgryzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
widnieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
widywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
widzieć 13Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiecheć 15Opis: coś, co jest poplątane, postrzępione.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wielbić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wielość 17Opis: duża ilość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiercić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wierćmy 14Forma podstawowa: wiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
wierćże 16Forma podstawowa: wiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
wierzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
wieszać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wieścić 17Część mowy/forma fleksyjna:
wieśćmy 18Forma podstawowa: wieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wieśćże 20Forma podstawowa: wieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
więdnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
więznąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wilgnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wionięć 16Forma podstawowa: wionąć
wirować 12Część mowy/forma fleksyjna:
wiskość 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wistnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wizować 12Część mowy/forma fleksyjna:
wjechać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wklejać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wklepać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wklęsać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wkładać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wkłuwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wkoleić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wkopnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wkradać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wkrajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkrawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wkręcać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wkręcić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wkręćmy 19Forma podstawowa: wkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wkręćże 21Forma podstawowa: wkręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wkropić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wkurwić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkurzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkurzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wlecieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wlećcie 14Forma podstawowa: wlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlećmyż 19Forma podstawowa: wlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlepiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wliczać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wliczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
włączać 19Część mowy/forma fleksyjna:
włączyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
włóczyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wmarzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wmawiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wmiatać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wmiećmy 15Forma podstawowa: wmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wmiećże 17Forma podstawowa: wmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wmiesić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wmłócić 20
wmłóćmy 21Forma podstawowa: wmłócić
wmłóćże 23Forma podstawowa: wmłócić
wmuszać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wmyślać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wmyślić 19Część mowy/forma fleksyjna:
wnerwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wnęćcie 17Forma podstawowa: wnęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wnęćmyż 22Forma podstawowa: wnęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wniknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wnurzać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wnurzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wodność 17Opis: zawartość wody w czymś, np. we mgle.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wodować 13Część mowy/forma fleksyjna:
wojować 14Część mowy/forma fleksyjna:
wolność 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wonność 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
worywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wotować 13Część mowy/forma fleksyjna:
wpełzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wpędzać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wpędzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wpienić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wpierać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wplatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wplątać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wplećmy 16Forma podstawowa: wpleść
Część mowy/forma fleksyjna:
wplećże 18Forma podstawowa: wpleść
Część mowy/forma fleksyjna:
wpłacać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wpłacić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wpłaćmy 17Forma podstawowa: wpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpłaćże 19Forma podstawowa: wpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpłukać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wpłynąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wpływać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wprawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wprosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wprząść 21Część mowy/forma fleksyjna:
wpuklać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wpuklić 17Część mowy/forma fleksyjna:
wpuścić 20Część mowy/forma fleksyjna:
wpuśćmy 21Forma podstawowa: wpuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpuśćże 23Forma podstawowa: wpuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpychać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wrabiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wradzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wrastać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wrębiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wręczać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wręczyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wrodzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wrogość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wrosnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wróćcie 17Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróćmyż 22Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzepić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wrzucać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wrzucić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wrzućmy 16Forma podstawowa: wrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzućże 18Forma podstawowa: wrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzynać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsadzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsadzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsączać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wsączyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wsiadać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsiąkać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wsiekać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wsiewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wskazać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wskórać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wsławić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wsnuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wspinać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wstawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wstawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wstąpić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wstukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wsunięć 18Forma podstawowa: wsunąć
wszamać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wszcząć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wszczęć 17Forma podstawowa: wszcząć
wszywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
wścibić 19Część mowy/forma fleksyjna:
wślepić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wtachać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wtaczać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wtapiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wtargać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wtaskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wtoczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wtórzyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wtrajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wtrąbić 19Część mowy/forma fleksyjna:
wtrącać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wtrącić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wtrąćmy 19Forma podstawowa: wtrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
wtrąćże 21Forma podstawowa: wtrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
wtrynić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wturlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wwiązać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wwiewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wwikłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wwlekać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wwodzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wybadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wybawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wybąkać 20Część mowy/forma fleksyjna:
wybijać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wybrnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wybujać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wybulić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wybywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wycenić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wychlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wychwyć 17Forma podstawowa: wychwycić
Opis: wziąć, ująć kogoś lub coś często, w dużej ilości.
Część mowy/forma fleksyjna:
wycinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wycofać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyczaić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyczyść 19Forma podstawowa: wyczyścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyćpnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
wyćpnął 20Forma podstawowa: wyćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyćpnie 14Forma podstawowa: wyćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyćpnij 16Forma podstawowa: wyćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyćwicz 14Forma podstawowa: wyćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wydalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wydalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wydawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wydąsać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wydążać 22Część mowy/forma fleksyjna:
wydążyć 23Część mowy/forma fleksyjna:
wydębić 20Część mowy/forma fleksyjna:
wydobyć 17Forma podstawowa: wydobycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wydolić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wydołać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wydrwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wydrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wydukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wydumać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wydusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wydymać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wygadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wygajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wygalać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wygasać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wygasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyginać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyginąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wygnieć 15Forma podstawowa: wygnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wygnoić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wygolić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wygonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wygryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
wygrzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wygubić 19Część mowy/forma fleksyjna:
wyhasać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyhulać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyiskać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyjadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyjarać 15
wyjawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyjąkać 20Część mowy/forma fleksyjna:
wyjebać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyjrzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wykapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wykazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wykąpać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wykiwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wykleić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wykocić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wykoćmy 16Forma podstawowa: wykocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykoćże 18Forma podstawowa: wykocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykonać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wykopać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wykosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wykraść 18Część mowy/forma fleksyjna:
wykroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wykukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wykupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
wykusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wykuwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wylatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wylećmy 16Forma podstawowa: wylecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wylećże 18Forma podstawowa: wylecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wylegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wylenić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wylepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wylesić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wylewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyleżeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wylęgać 20Część mowy/forma fleksyjna:
wylinić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wylizać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyłajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyłamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyłapać 16Opis: wziąć, ująć kogoś lub coś często, w dużej ilości.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłatać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyłazić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyłonić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyłowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyłożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wyłupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyłupić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wymacać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wymagać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wymajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wymakać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wymamić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wymazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wymieść 18Część mowy/forma fleksyjna:
wymigać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wymijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyminąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wymknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wymotać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wymówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wymrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wymulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wymulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
wymusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wymykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wymywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wynająć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wynajęć 19Forma podstawowa: wynajęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wynieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
wynikać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wynosić 13Opis: unosić coś do góry
Część mowy/forma fleksyjna:
wynucać 16
wynucić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wynućmy 17Forma podstawowa: wynucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wynućże 19Forma podstawowa: wynucić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyoblać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyoblić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wypacać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wypchać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wypichć 17Forma podstawowa: wypichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypieść 18Forma podstawowa: wypieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wypikać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wypisać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wypleść 19Część mowy/forma fleksyjna:
wypocić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wypoćmy 16Forma podstawowa: wypocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypoćże 18Forma podstawowa: wypocić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyprzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wypsieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wypsnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wypukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wypylić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wypytać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyrajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyrazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wyrażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyrąbać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wyrobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyrosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wyrybić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyrypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyrywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyrznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyrżnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
wysalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysępić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wysiąść 21Część mowy/forma fleksyjna:
wysikać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysilać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysilić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wysunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
wysuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wysycać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wysycić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wysyćmy 16Forma podstawowa: wysycić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysyćże 18Forma podstawowa: wysycić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysyłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wysypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wysysać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyśmiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyświeć 17Forma podstawowa: wyświecić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyświęć 21Forma podstawowa: wyświęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wytępić 19Część mowy/forma fleksyjna:
wytężać 22Część mowy/forma fleksyjna:
wytężyć 23Część mowy/forma fleksyjna:
wytknąć 19Opis: uczynić komuś zarzut z czegoś, wypomnieć złośliwie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wytłuść 22Forma podstawowa: wytłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wytopić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wytrwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wytrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wytupać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wytykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyuczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyuczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wywabić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wywalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wywalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyważyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
wywierć 13Forma podstawowa: wywiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wywieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
wywijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wywinąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wywołać 15Opis: wydalić, skazać na wygnanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wywozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
wywrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
wyzłość 19Forma podstawowa: wyzłościć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wyzywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wyżalać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyżalić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyżegać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wyżerać 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyżymać 19Część mowy/forma fleksyjna:
wyżynać 18Opis: mordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, robić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżywać 18Część mowy/forma fleksyjna:
wyżywić 18Część mowy/forma fleksyjna:
wzbijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wzbogać 16Forma podstawowa: wzbogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzdymać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wziewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wzionąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wzlatać 14Część mowy/forma fleksyjna:
wzlećmy 15Forma podstawowa: wzlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzlećże 17Forma podstawowa: wzlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzmagać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wznieść 16Część mowy/forma fleksyjna:
wznosić 12Opis: unosić coś do góry
Część mowy/forma fleksyjna:
wznowić 12Część mowy/forma fleksyjna:
wżeniać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zabawić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zabijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaboleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zabrnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zabujać 18Część mowy/forma fleksyjna:
zabulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zacenić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zachlać 16Opis: spić się mocno, zapomninając o tym, że się miało inne plany.
Część mowy/forma fleksyjna:
zachwyć 16Forma podstawowa: zachwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zacinać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zacność 17Opis: cecha człowieka: to, że ktoś jest szlachetny, uczciwy, godny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaczaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmach 16Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmami 14Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmień 19Forma podstawowa: zaćmienie
Opis: zasłonięcie cieniem jednego obiektu astronomicznego tarczy innego, najczęściej księżyca lub słońca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmili 14Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmiła 15Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmiło 15Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmiły 16Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmimy 15Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmisz 13Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpają 19Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpali 14Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpała 15Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpało 15Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpały 16Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpamy 15Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpana 13Forma podstawowa: zaćpany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaćpaną 17Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zaćpany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaćpane 13Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zaćpany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaćpani 13Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zaćpany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaćpano 13Forma podstawowa: zaćpany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpany 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaćpasz 13Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćwicz 13Forma podstawowa: zaćwiczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadawać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zadąsać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zadnieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zadosyć 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zadrgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zadrwić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zadrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zadrżeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zadumać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zadusić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zadymać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zadymić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zadziać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zadźgać 23Część mowy/forma fleksyjna:
zagacić 15
zagaćmy 16Forma podstawowa: zagacić
zagaćże 18Forma podstawowa: zagacić
zagadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zagajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zagapić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zagasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zagasić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zagęgać 20Część mowy/forma fleksyjna:
zaginać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zaginąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zagnieć 14Forma podstawowa: zagnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnoić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zagonić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zagryźć 23Część mowy/forma fleksyjna:
zagrzać 14Opis: spowodować, że coś nadmiernie się rozgrzeje.
Część mowy/forma fleksyjna:
zagubić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zahukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zahulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaigrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zajadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zajarać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zajebać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zajrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zajumać 17
zakalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zakapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zakasać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakazać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zakąsić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zakisić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakleić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zakopać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zakosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakraść 17Część mowy/forma fleksyjna:
zakroić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zakuleć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zakumać 16
zakupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zakutać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zakuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zalatać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zalecać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zalecić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zalećmy 15Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zalećże 17Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zalegać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zalepić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zalesić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zalewać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zależeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zalęgać 19Część mowy/forma fleksyjna:
zalizać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zalśnić 17Część mowy/forma fleksyjna:
załamać 15Część mowy/forma fleksyjna:
załapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
załatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
załazić 14Część mowy/forma fleksyjna:
załowić 14Część mowy/forma fleksyjna:
założyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
załupać 17Część mowy/forma fleksyjna:
załupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zamakać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zamazać 13Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamącać 18Część mowy/forma fleksyjna:
zamącić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zamąćmy 19Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamąćże 21Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamglić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zamieść 17Forma podstawowa: zamieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
zamigać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zamknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zamotać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zamówić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zamrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zamszyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zamulać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zamulić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zamykać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zanęcać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zanęcić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zanęćmy 18Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanęćże 20Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanieść 16Opis: postarać się o coś, podjąć próby uzyskania czegoś za pośrednictwem komunikacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
zanikać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zaniżać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaniżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zanosić 12Opis: starać się o coś, wykonywać czynności polegające na komunikacji, by to osiągnąć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zanucić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zanućmy 16Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanućże 18Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaoblać 15Opis: ukształtowywać coś, tworząc obłość.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaoblić 15Opis: ukształtować tak, że coś nabierze obłego kształtu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaognić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zaoleić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zapacać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapaćka 14Forma podstawowa: zapaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapałać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zapasać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zapchać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zapieść 17Forma podstawowa: zapieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapijać 15Opis: pić alkohol, stawać się pijanym.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapikać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapinać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zapisać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zapleść 18Część mowy/forma fleksyjna:
zapocić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapoćmy 15Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapoćże 17Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapodać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zaprzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zapukać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zapylać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zapylić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zapytać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zarazić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zarażać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zarąbać 18Część mowy/forma fleksyjna:
zarobić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zaropić 13
zarosić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zarybić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zarypać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zarywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zarznąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zarżnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zasalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasapać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasępić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zasiąść 20Część mowy/forma fleksyjna:
zasikać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasilać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasilić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasolić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasunąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zasuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zasycać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zasycić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zasyćmy 15Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasyćże 17Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasyfić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zasyłać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zasypać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zasysać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zaśmiać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaśmieć 17Forma podstawowa: zaśmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśnieć 16Forma podstawowa: zaśniecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśnięć 20Forma podstawowa: zaśnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaświeć 16Forma podstawowa: zaświecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatajać 15Opis: celowo nie ujawniać.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatężać 21Część mowy/forma fleksyjna:
zatężyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
zatknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zatłuść 21Forma podstawowa: zatłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatonąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zatopić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zatrzeć 13Opis: usunąć coś trąc, szorując, celowo lub przez przypadek.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatulać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zatulić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zatupać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zatykać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zatyrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zawahać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zawalać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zawalić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zaważać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaważyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zawęzić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zawężać 20Część mowy/forma fleksyjna:
zawierć 12Forma podstawowa: zawiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieść 16Część mowy/forma fleksyjna:
zawieźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zawijać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zawinąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zawinić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zawisać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zawitać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zawołać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zawozić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zawrzeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zawszeć 12
zawszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zawyżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zawyżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zawziąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zawzięć 16Forma podstawowa: zawziąć
zazębić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zażądać 21Część mowy/forma fleksyjna:
zażegać 18Część mowy/forma fleksyjna:
zażerać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zażywać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbabieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zbabrać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zbaczać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbawiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zbeczeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbełtać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbękarć 19Forma podstawowa: zbękarcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zbieleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbierać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zbiesić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zbliżać 19Część mowy/forma fleksyjna:
zbliżyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zbłąkać 21Część mowy/forma fleksyjna:
zboczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zbratać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbrukać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbrylać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zbrylić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zbudzać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbudzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zburzyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbydlęć 21Forma podstawowa: zbydlęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zdarzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdeptać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zderzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zderzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdębieć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zdławić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zdrapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdrożeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zdrożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zdumieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zdurzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zduszać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zdwajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zdychać 17Opis: umierać, przestawać żyć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdyszeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdziwić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zedrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zelować 13Część mowy/forma fleksyjna:
zemdleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zemdlić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zemknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zemrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zemścić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zeprzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zepsieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zerknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zerować 12Część mowy/forma fleksyjna:
zerznąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zerżnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zesikać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zespoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zesunąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zesuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zesypać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zeszmać 13Forma podstawowa: zeszmacić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszpeć 13Forma podstawowa: zeszpecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zetrzeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zewrzeć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zezłość 18Forma podstawowa: zezłościć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezować 12Część mowy/forma fleksyjna:
zezuwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgadnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zgadzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zganiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgarbić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zgarnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zgasnąć 18Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaszać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgęścić 23Część mowy/forma fleksyjna:
zgęśćmy 24Forma podstawowa: zgęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgęśćże 26Forma podstawowa: zgęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zginięć 18Forma podstawowa: zginąć
zglebić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zgłębić 22Część mowy/forma fleksyjna:
zgłosić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zgnębić 20Część mowy/forma fleksyjna:
zgnieść 18Część mowy/forma fleksyjna:
zgodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zgorzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgrabić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zgromić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zgrubić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zgrywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zgryzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zgurbić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zhańbić 22Część mowy/forma fleksyjna:
zhuśtać 21
ziewnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
ziębnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
zimować 13Część mowy/forma fleksyjna:
zionięć 16Forma podstawowa: zionąć
zipnięć 17Forma podstawowa: zipnąć
ziśćcie 17Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziśćmyż 22Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zjechać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zjednać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zjuszać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zjuszyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zladzać 14
zlecieć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zlećcie 14Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlećmyż 19Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegnąć 19Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zlęknąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
zliczać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zliczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zlodzić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zluźnić 23Część mowy/forma fleksyjna:
złachać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zławiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
złączać 19Część mowy/forma fleksyjna:
złączyć 20Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
złoćcie 15Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoćmyż 20Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złościć 19Część mowy/forma fleksyjna:
złośćmy 20Forma podstawowa: złościć
Część mowy/forma fleksyjna:
złośćże 22Forma podstawowa: złościć
Część mowy/forma fleksyjna:
złudzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zmachać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmaczać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmamleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmawiać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmąćcie 18Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmąćmyż 23Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmechać 16Forma podstawowa: zmechacić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmęczyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zmętnić 18Część mowy/forma fleksyjna:
zmiatać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmiećmy 15Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiećże 17Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmielić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmienić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmłócić 20Część mowy/forma fleksyjna:
zmłóćmy 21Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłóćże 23Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmoczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmoknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zmorzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmrozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmrużać 19Część mowy/forma fleksyjna:
zmrużyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zmuszać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmydlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmydlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmyślać 19Część mowy/forma fleksyjna:
zmyślić 19Opis: wymyślić samemu jakąś historię i przekazać ją.
Część mowy/forma fleksyjna:
znaczyć 14Opis: wyrażać jakąś treść, nieść znaczenie, być umówionym znakiem reprezentującym coś, zawierać sens
Część mowy/forma fleksyjna:
znaglać 15Część mowy/forma fleksyjna:
znaglić 15Część mowy/forma fleksyjna:
znaleźć 21Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znęćcie 17Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęćmyż 22Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zniknąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
znudzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zorywać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zrabiać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zradlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zradzić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zrastać 13Część mowy/forma fleksyjna: