Wyrazy zawierające literę ł

Baza serwisu zawiera 13797 wyrazów zawierających literę "ł" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

Wyrazy zawierające literę ł o długości 2

 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
 4Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy zawierające literę ł o długości 3

auł 7Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bał 7Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bił 7Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
buł 9Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
był 8Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
ceł 6Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cła 6Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cło 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cłu 8Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dał 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dął 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dół 10Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duł 8Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
fał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gał 7Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iła 5Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
iłu 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iły 6Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jął 11Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
kał 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kił 6Forma podstawowa: kiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kła 6Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kły 7Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kół 10Forma podstawowa: koła
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koło
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuł 8Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
lał 6Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
łab 7Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ład 6Forma podstawowa: łady
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaj 7Forma podstawowa: łaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łał 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
łam 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łan 5Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łany
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łań 11Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łap 6Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łapy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaś 9Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
łat 6Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ław 5Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ławy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaź 13Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łąg 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąk 10Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łba 7Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbu 9Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łby 8Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łeb 7Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łeba
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łez 5Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łeż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęg 11Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęk 10Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęka
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łka 6Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łoi 5Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łom 6Forma podstawowa: łomać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łomić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łon 5Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoś 9Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łój 11Forma podstawowa: łoić
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łów 9Forma podstawowa: łowić
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóz 9Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóż 13Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łub 9Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ług 9Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ługi
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuk 8Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łun 7Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łup 8Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łut 8Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuz 7Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyd 7Forma podstawowa: łyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyg 8Forma podstawowa: łyga
łyk 7Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyp 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łyż 10Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łza 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzą 9Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzę 9Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzo 5Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzy 6Forma podstawowa: łza
Opis: reakcja emocjonalna na coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżą 13Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łże 9Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łżę 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łży 10Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muł 8Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mył 7Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
obł 7Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pał 6Forma podstawowa: pała
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peł 6Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pił 6Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: piła
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pła 6Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pło 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płu 8Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pół 10Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pył 7Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ruł 7Forma podstawowa: ruła
rył 6Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ryło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sał 5
sił 5Forma podstawowa: siła
Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teł 6Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tła 6Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tło 6Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłu 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tył 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wał 5Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wił 5Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wół 9Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wył 6Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeł 5Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ził 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zła 5Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złą 9Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złe 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zło 5Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
złu 7Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zły 6Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zół 9Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żął 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuł 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żył 10Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy zawierające literę ł o długości 4

akał 7Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
ałun 8Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułu 10Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
auły 9Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bała 8Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bało 8Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałt 9Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bałtycki
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
bały 9Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
bełt 9Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biła 8Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biło 8Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biły 9Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
błam 9Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błąd 13Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoć 13Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błon 8Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoń 14Forma podstawowa: błonie
Opis: miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim (dawniej powiat błoński), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błonie, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, 18 km na zachód od granic Warsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błot 9Forma podstawowa: błoto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bódł 13Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
brał 8Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brył 9Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buła 10Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułą 14Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułę 14Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buło 10Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buły 11Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
była 9Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
byłą 13Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: była
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byłe 9Forma podstawowa: była
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
było 9Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
były 10Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
cała 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całą 11Forma podstawowa: cała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całe 7Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
cało 7Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: cała
Opis: tak, że człowiek lub zwierzę wychodzi z sytuacji zagrożenia bez uszczerbku, uszkodzeń, poważnych naruszeń kondycji, w dobrym stanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tak, że człowiek lub zwierzę wychodzi z sytuacji zagrożenia bez uszczerbku, uszkodzeń, poważnych naruszeń kondycji, w dobrym stanie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
cały 8Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: cała
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
chał 9Forma podstawowa: chała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciał 7Forma podstawowa: ciało
Opis: skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciął 11Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
clił 8Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cłem 8Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cłom 8Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cwał 7Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czół 11Forma podstawowa: czoło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czuł 9Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkał 12Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmił 12Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpał 12Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
dała 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dało 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dały 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
darł 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbał 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dęła 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęło 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęły 12Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dław 7Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłoń 13Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłub 11Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dług 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłut 10Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłuż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doił 7Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doła 7Forma podstawowa: dołać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołu 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doły 8Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duła 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duło 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duły 10Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
fałd 11Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fału 12Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fały 11Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fioł 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaił 8Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gała 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałą 12Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałę 12Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gało 8Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gały 9Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
gasł 8Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gduł 11Forma podstawowa: gduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giął 12Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
głaz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąb 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głęb 14Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: głębokość
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
głos 8Opis: zdolność mówienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głoś 12Forma podstawowa: głosić
Część mowy/forma fleksyjna:
głód 13Opis: klęska głodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głóg 14Opis: w Krakowie: dzika róża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głów 12Forma podstawowa: głowa
Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głowić
Część mowy/forma fleksyjna:
głup 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głuż 14Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnał 8Forma podstawowa: gnać
Część mowy/forma fleksyjna:
gnił 8Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Część mowy/forma fleksyjna:
goił 8Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
goła 8Forma podstawowa: goły
Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołą 12Forma podstawowa: goła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goły
Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gołd 9Forma podstawowa: gołda
Opis: tania wódka, drugorzędnej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołe 8Forma podstawowa: goły
Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: goła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goło 8Opis: tak, że ktoś jest nagi, nic nie zasłania jego ciała, bez ubrania.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: goły
Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
goły 9Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
grał 8Forma podstawowa: grać
Część mowy/forma fleksyjna:
gzeł 8Forma podstawowa: gzło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gził 8Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gzła 8Forma podstawowa: gzło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gzło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gzłu 10Forma podstawowa: gzło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałd 9Forma podstawowa: hałda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hełm 9Opis: bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hołd 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igła 8Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłą 12Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłę 12Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igło 8Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igły 9Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłem 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłom 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłów 10Forma podstawowa: iłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłuj 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
imał 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
jadł 9Forma podstawowa: jeść
Część mowy/forma fleksyjna:
jęła 12Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jęło 12Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jęły 13Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
kału 9Forma podstawowa: kał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kały 8Forma podstawowa: kał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
kieł 7Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiła 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiłą 11Forma podstawowa: kiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiłę 11Forma podstawowa: kiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiło 7Forma podstawowa: kiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiły 8Forma podstawowa: kiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kisł 7Forma podstawowa: kisnąć
Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
Część mowy/forma fleksyjna:
klął 12Forma podstawowa: kląć
Część mowy/forma fleksyjna:
kluł 10Forma podstawowa: kluć
Część mowy/forma fleksyjna:
kład 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłak 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłam 8Opis: "kłamstwo, fałsz, dziś używane tylko w zwrocie ""zadawać komuś, czemuś kłam""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłamać
Opis: "kłamstwo, fałsz, dziś używane tylko w zwrocie ""zadawać komuś, czemuś kłam""."
Część mowy/forma fleksyjna:
kłap 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: kłapać
Część mowy/forma fleksyjna:
kłąb 13Opis: fragment grzbietu dużych ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłębić
Opis: fragment grzbietu dużych ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna:
kłem 8Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłęb 13Forma podstawowa: kłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłęk 12Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, używane w stolarstwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłoć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłom 8Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłoń 13Forma podstawowa: kłonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłos 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłoś 11Forma podstawowa: kłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłóć 16Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłód 12Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłów 11Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłuć 14Forma podstawowa: kłucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuj 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuł 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłus 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knuł 9Forma podstawowa: knuć
Część mowy/forma fleksyjna:
koił 7Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
koła 7Forma podstawowa: koło
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koło 7Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
kołu 9Forma podstawowa: koło
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koły 8Forma podstawowa: koł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kpił 8Forma podstawowa: kpić
Część mowy/forma fleksyjna:
krył 8Forma podstawowa: kryć
Część mowy/forma fleksyjna:
kuła 9Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kuło 9Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kuły 10Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
lała 7Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lało 7Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lały 8Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lazł 7Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lągł 13Forma podstawowa: lęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ląkł 12Forma podstawowa: lęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
legł 9Forma podstawowa: lec
Część mowy/forma fleksyjna:
lęgł 13Forma podstawowa: ląc
lżył 12Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łaba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łabą 12Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łabę 12Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łabo 8Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaby 9Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łach 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łada 7Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładą 11Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładę 11Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łado 7Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ładu 9Forma podstawowa: ład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łady 8Forma podstawowa: ład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładź 15Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łają 12Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajb 10Forma podstawowa: łajba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaje 8Forma podstawowa: łaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łaję 12Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajn 8Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
łajz 8Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamu 9Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamy 8Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łani 6Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łań
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanu 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łany 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapą 11Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapć 12Forma podstawowa: łapcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapę 11Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapo 7Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaps 7Część mowy/forma fleksyjna:
łapu 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
łapy 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasa 6Forma podstawowa: łasy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasą 10Forma podstawowa: łasy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łase 6Forma podstawowa: łasy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasi 6Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łasy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łask 7Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasy 7Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasz 6Forma podstawowa: łasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łata 7Forma podstawowa: łat
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatać
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatą 11Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatę 11Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łato 7Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaty 8Forma podstawowa: łat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ława 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławą 10Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławę 10Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławo 6Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławr 6Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławy 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łazi 6Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łażą 14Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łażę 14Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łące 11Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łącz 11Forma podstawowa: łączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łąka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąką 15Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąkę 15Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąki 11Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąko 11Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbem 9Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbie 8Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbom 9Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbów 12Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęgi 12Forma podstawowa: łąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęgu 14Forma podstawowa: łąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęki 11Forma podstawowa: łęka
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęku 13Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łętu 13Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęty 12Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łgać 13Część mowy/forma fleksyjna:
łgał 10Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łgań 14Forma podstawowa: łgać
łkać 12Część mowy/forma fleksyjna:
łkaj 9Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkał 9Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkam 8Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkań 13Forma podstawowa: łkanie
Opis: dźwięki wydawane podczas czynności łkania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
łoił 8Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoją 12Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoje 8Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoję 12Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoju 10Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomu 9Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomy 8Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łona 6Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łono 6Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łonu 8Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosi 6Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łosie
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosz 6Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łotr 7Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowi 6Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łowu 8Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowy 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoza 6Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozą 10Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozę 10Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozo 6Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozy 7Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łoża 10Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożą 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łoże 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożę 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożu 12Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoży 11Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łódź 19Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubu 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuby 11Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łudź 17Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ługi 10Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ługu 12Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuki 9Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łuku 11Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuną 12Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łunę 12Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuno 8Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuny 9Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupą 13Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupę 13Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupi 9Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łupo 9Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupu 11Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupy 10Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łust 9
łuta 9Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łutu 11Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
łuty 10Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuzą 12Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuzę 12Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuzo 8Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuzy 9Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łych 10Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydą 12Forma podstawowa: łyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydę 12Forma podstawowa: łyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydo 8Forma podstawowa: łyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydy 9Forma podstawowa: łyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyga 9
łygą 13Forma podstawowa: łyga
łygę 13Forma podstawowa: łyga
łygi 9Forma podstawowa: łyga
łygo 9Forma podstawowa: łyga
łyka 8Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łykać
Część mowy/forma fleksyjna:
łyki 8Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyko 8Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyku 10Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łysą 11Forma podstawowa: łysa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łyse 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łysa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysi 7Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łysk 8Opis: błysk, krótkie silne światło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyso 7Opis: tak, że jakaś przestrzeń lub jej fragment zwraca uwagę pustką, uderzającym brakiem zapełnienia, monotonią wynikająca z braku elementów urozmaicających widok.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
łysy 8Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łys
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyża 11Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżą 15Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyże 11Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżę 15Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżo 11Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżw 11Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyży 12Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzaw 6Forma podstawowa: łzawić
Część mowy/forma fleksyjna:
łzie 6Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzom 7Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżąc 15Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łżom 11Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżyj 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
maił 7Forma podstawowa: maić
Część mowy/forma fleksyjna:
mała 7Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
małą 11Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
małe 7Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
mało 7Opis: w niewielkim stopniu, natężeniu, intensywności, tak, że czegoś jest niewiele, często za mało.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
małp 8Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: małpić
Część mowy/forma fleksyjna:
mały 8Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
małż 11Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marł 7Forma podstawowa: mrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
mdła 8Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mdłą 12Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mdłe 8Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mdło 8Opis: niedobrze, słabo, tak jakby komuś zbierało się na wymioty lub jakby miał zasłabnąć.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
mdły 9Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mełł 9Forma podstawowa: mleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mgła 9Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mgłą 13Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mgłę 13Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mgło 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mgły 10Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miał 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
miął 11Forma podstawowa: miąć
Część mowy/forma fleksyjna:
miła 7Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłą 11Forma podstawowa: miła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
miłe 7Forma podstawowa: miła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
miło 7Opis: w miły sposób, wyrażając pozytywne nastawienie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
miły 8Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
młak 8Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młot 8Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóć 16Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młót 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młyn 8Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mógł 13Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mókł 12Forma podstawowa: moknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
muła 9Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułu 11Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muły 10Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myła 8Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myło 8Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myły 9Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżył 12Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nikł 7Forma podstawowa: niknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obeł 8Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obił 8Forma podstawowa: obić
Część mowy/forma fleksyjna:
obła 8Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obłą 12Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obłe 8Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obło 8Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
obłu 10Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obły 9Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obuł 10Forma podstawowa: obuć
Część mowy/forma fleksyjna:
obył 9Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odął 11Forma podstawowa: odąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ogół 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okół 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okuł 9Forma podstawowa: okuć
Część mowy/forma fleksyjna:
olał 7Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ołga 8Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołów 10Opis: Pb – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołup 9Forma podstawowa: ołupić
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżą 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołże 10Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżę 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
omył 8Forma podstawowa: omyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opał 7Opis: materiał służący do opalania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opała
Opis: materiał służący do opalania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opił 7Forma podstawowa: opić
Część mowy/forma fleksyjna:
opół 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orał 6Forma podstawowa: orać
Część mowy/forma fleksyjna:
orła 6Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orłu 8Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orły 7Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: orzeł
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
osła 6Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłu 8Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osły 7Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: osła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owił 6Forma podstawowa: owić
Część mowy/forma fleksyjna:
ozuł 8Forma podstawowa: ozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożył 11Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
padł 8Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pała 7Forma podstawowa: pał
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałać
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna:
pałą 11Forma podstawowa: pała
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałę 11Forma podstawowa: pała
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pało 7Forma podstawowa: pała
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pały 8Forma podstawowa: pał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pała
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parł 7Forma podstawowa: przeć
Część mowy/forma fleksyjna:
pasł 7Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pełł 9Forma podstawowa: pleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełń 13Forma podstawowa: pełnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
pękł 12Forma podstawowa: pęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
piał 7Forma podstawowa: piać
Część mowy/forma fleksyjna:
piął 11Forma podstawowa: piąć
Część mowy/forma fleksyjna:
piła 7Forma podstawowa: pić
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłą 11Forma podstawowa: piła
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłę 11Forma podstawowa: piła
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piło 7Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: piła
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piły 8Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: piła
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pluł 10Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
płac 8Forma podstawowa: płaca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płać 12Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płat 8Opis: zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płata
Opis: zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pław 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pława
Opis: element sieci rybackiej utrzymujący ją w pozycji pionowej i na zamierzonej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pławić
Część mowy/forma fleksyjna:
płaz 7Opis: zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych, o skórze z gruczołami śluzowymi, może zamieszkiwać różnorodne siedliska - większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płaza
Opis: zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych, o skórze z gruczołami śluzowymi, może zamieszkiwać różnorodne siedliska - większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płci 8Forma podstawowa: płeć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płeć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płem 8Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płom 8Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płon 7Forma podstawowa: płona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoń 13Forma podstawowa: płonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płonić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płot 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoz 7Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoź 15Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płoż 11Forma podstawowa: płożyć
płód 12Opis: w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płów 11Forma podstawowa: płowić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóz 11Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płóź 19Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóż 15Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płuc 10Forma podstawowa: płuco
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pług 11Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płuż 13Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płyn 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płyń 14Forma podstawowa: płynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
płyt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płyta
Opis: urządzenie AGD używane w kuchniach do gotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pływ 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poił 7Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
poła 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połą 11Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połę 11Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poło 7Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poły 8Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójł 13Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póła 11Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półą 15Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półę 15Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póło 11Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póły 12Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prał 7Forma podstawowa: prać
Część mowy/forma fleksyjna:
pruł 9Forma podstawowa: pruć
Część mowy/forma fleksyjna:
psuł 9Forma podstawowa: psuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pułk 10Opis: jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłu 10Forma podstawowa: pył
Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyły 9Forma podstawowa: pył
Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raił 6Forma podstawowa: raić
Część mowy/forma fleksyjna:
roił 6Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
rósł 10Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rość
Część mowy/forma fleksyjna:
ruła 8
rułą 12Forma podstawowa: ruła
rułę 12Forma podstawowa: ruła
ruło 8Forma podstawowa: ruła
ruły 9Forma podstawowa: ruła
rwał 6Forma podstawowa: rwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ryła 7Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ryło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryło 7Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryłu 9Forma podstawowa: ryło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryły 8Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
rżał 10Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
siał 6Forma podstawowa: siać
Część mowy/forma fleksyjna:
siła 6Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
siłą 10Forma podstawowa: siła
Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłę 10Forma podstawowa: siła
Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siło 6Forma podstawowa: siła
Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siły 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siła
Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siół 10Forma podstawowa: sioło
Opis: wieś, wioska, osada rolnicza, miejsce zamieszkane przez ludność rolniczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skał 7Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skuł 9Forma podstawowa: skuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skuła
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słać 11Część mowy/forma fleksyjna:
słał 8Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
słań 12Forma podstawowa: słać
sław 6Forma podstawowa: sława
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sławić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słęp 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoi 6Forma podstawowa: słój
Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słom 7Forma podstawowa: słoma
Opis: łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoń 12Opis: niezgrabnie się poruszający grubas.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słot 7Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słód 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słój 12Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słów 10Forma podstawowa: słowo
Opis: wyraz odmienny nazywający dziejące się czynności oraz niektóre stany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sług 10Forma podstawowa: sługa
Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słup 9Forma podstawowa: słupić
Opis: osoba fizyczna użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: osoba fizyczna użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służ 12Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
słyń 13Forma podstawowa: słynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
smół 11Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
snął 10Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
snuł 8Forma podstawowa: snuć
Część mowy/forma fleksyjna:
spał 7Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spała
Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spił 7Forma podstawowa: spić
Część mowy/forma fleksyjna:
spół 11Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
srał 6Forma podstawowa: srać
Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
ssał 6Forma podstawowa: ssać
Część mowy/forma fleksyjna:
stał 7Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
stół 11Opis: jedzenie, sposób odżywiania się, także: forma spożywania posiłków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stuł 9Forma podstawowa: stuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szał 6Opis: zaburzenie świadomości z towarzyszącym gwałtownym podnieceniem, często będące objawem choroby psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szła 6Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
szło 6Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
szły 7Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
szył 7Forma podstawowa: szyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnił 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
taił 7Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tarł 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkał 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tlał 8Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlił 8Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłem 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłok 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłom 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuc 10Część mowy/forma fleksyjna:
tłuk 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłum 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tołp 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trał 7Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truł 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
tuła 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyła 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyło 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłu 10Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyły 9Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubił 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubył 11Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udał 9Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufał 12Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujął 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuł 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulał 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułam 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułap 9Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułów 12Forma podstawowa: ułowić
Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułóż 16Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułud 11Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułup 11Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułus 10Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umył 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upił 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
utył 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uwał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwił 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
użął 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użył 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wała 6Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wału 8Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wały 7Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wbił 8Forma podstawowa: wbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wdał 7Forma podstawowa: wdać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiał 6Forma podstawowa: wiać
Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiła 6Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wił
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiłą 10Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiłę 10Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiło 6Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiły 7Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wił
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wkuł 9Forma podstawowa: wkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlał 7Forma podstawowa: wlać
Część mowy/forma fleksyjna:
włam 7Opis: włamanie - fakt, że ktoś usuwa przeszkodę mającą zabezpieczyć coś przed osobami postronnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włamać
Opis: włamanie - fakt, że ktoś usuwa przeszkodę mającą zabezpieczyć coś przed osobami postronnymi.
Część mowy/forma fleksyjna:
właz 6Opis: otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
właź 14Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włok 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włom 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włos 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włók 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóż 14Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włup 9Forma podstawowa: włupić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmył 8Forma podstawowa: wmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
woła 6Forma podstawowa: wołać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołg 8Forma podstawowa: wołga
Opis: samochód marki Wołga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołu 8Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woły 7Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpił 7Forma podstawowa: wpić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpół 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wrył 7Forma podstawowa: wryć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyła 7Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyło 7Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyły 8Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzuł 8Forma podstawowa: wzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżął 14Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżył 11Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbił 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbył 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdał 7Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ział 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziła 6Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziły 7Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziół 10Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlał 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zład 7Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złai 6Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złaj 8Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złam 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złap 7Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaś 10Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złaź 14Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złej 8Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złem 7Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoć 11Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoi 6Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złom 7Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złomać
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złot 7Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złóg 12Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złój 12Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złów 10Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złóż 14Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złud 9Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złup 9Forma podstawowa: złupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złym 8Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmył 8Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
znał 6Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
zoła 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołą 10Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołę 10Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoło 6Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoły 7Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołz 6Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zołzy
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrył 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwał 6Forma podstawowa: zwać
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwił 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuł 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżął 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuł 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżył 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgał 16Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żarł 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żełw 10Forma podstawowa: żełwa
żęła 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęło 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęły 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgał 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłop 11Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłób 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołd 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołn 10Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółć 19Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółw 14Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuła 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuło 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuły 13Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyła 11Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłą 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłę 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyło 11Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyły 12Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny

Wyrazy zawierające literę ł o długości 5

achał 10Forma podstawowa: achać
Część mowy/forma fleksyjna:
akała 8Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
akało 8Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
akały 9Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
ałunu 11Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałuny 10Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałycz 9Forma podstawowa: ałycza
Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ampuł 11Forma podstawowa: ampuła
Opis: tyle, ile mieści się w ampule - naczyniu na płynne chemikalia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anioł 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
antał 8Opis: zawartość antała, czyli beczki na piwo albo wino, która pierwotnie liczyła ok. 60 l.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
areał 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asauł 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atłas 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułem 10Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułom 10Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułów 13Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
badał 10Forma podstawowa: badać
Część mowy/forma fleksyjna:
bajał 11Forma podstawowa: bajać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałak 10Opis: gwara lwowskich uliczników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałam 10Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałaś 13Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałby 12Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałem 10Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałeś 13Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałtu 12Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałty 11Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałyk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
banał 9Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barył 10Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bawił 9Forma podstawowa: bawić
Część mowy/forma fleksyjna:
bawół 13Opis: duży ssaki parzystokopytny z rodziny krętorogich, bawoły zaliczane są do rodzajów: Bubalus (występują w południowej Azji) oraz Syncerus (występują w Afryce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bąkał 14Forma podstawowa: bąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
bekał 10Forma podstawowa: bekać
Część mowy/forma fleksyjna:
bełcą 14Forma podstawowa: bełtać
bełce 10Forma podstawowa: bełtać
bełcę 14Forma podstawowa: bełtać
bełcz 10Forma podstawowa: bełtać
bełta 10Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bełtać
Część mowy/forma fleksyjna:
bełtu 12Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtw 10Forma podstawowa: bełtwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełty 11Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bereł 9Forma podstawowa: berło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berła 9Forma podstawowa: berło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berło 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berłu 11Forma podstawowa: berło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biała 9Opis: kobieta, dziewczyna o jasnym kolorze skóry, przedstawicielka białej rasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
białą 13Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: biała
Opis: kobieta, dziewczyna o jasnym kolorze skóry, przedstawicielka białej rasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białe 9Forma podstawowa: biała
Opis: kobieta, dziewczyna o jasnym kolorze skóry, przedstawicielka białej rasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
biało 9Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w kolorze białym, przypominającym barwę czystego śniegu lub mleka.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
biały 10Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bibuł 13Forma podstawowa: bibuła
Opis: bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych, małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bideł 10Forma podstawowa: bidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bidła 10Forma podstawowa: bidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bidło 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bidłu 12Forma podstawowa: bidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biegł 11Forma podstawowa: biec
Część mowy/forma fleksyjna:
bijał 11Forma podstawowa: bijać
Część mowy/forma fleksyjna:
biłam 10Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłaś 13Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłby 12Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłem 10Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłeś 13Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
bladł 11Forma podstawowa: bladnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: blednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
blakł 11Forma podstawowa: blaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
błaga 11Forma podstawowa: błagać
Część mowy/forma fleksyjna:
błaha 11Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błahą 15Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błahe 11Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błaho 11Opis: w sposób mało znaczący, nieistotny, bez konsekwencji.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: błahy
Opis: w sposób mało znaczący, nieistotny, bez konsekwencji.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
błahy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błamu 12Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błamy 11Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bława 9Forma podstawowa: bławy
Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bławą 13Forma podstawowa: bławy
Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bławe 9Forma podstawowa: bławy
Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bławi 9Forma podstawowa: bławy
Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bławy 10Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błazi 9Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błądź 22Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
błąka 14Forma podstawowa: błąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
błędu 16Forma podstawowa: błąd
Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błędy 15Forma podstawowa: błąd
Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błocą 14Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błocę 14Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błoci 10Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błock 11Forma podstawowa: błocko
Opis: błoto, bagno - grząski, porośnięty obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoga 11Forma podstawowa: błogi
Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błogą 15Forma podstawowa: błogi
Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błogi 11Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błogo 11Forma podstawowa: błogi
Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: sprawiając przyjemność, wprawiając w nastrój spokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
błona 9Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoną 13Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonę 13Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoni 9Forma podstawowa: błonie
Opis: miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim (dawniej powiat błoński), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błonie, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, 18 km na zachód od granic Warsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: błoń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błono 9Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błony 10Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błota 10Forma podstawowa: błoto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoto 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotu 12Forma podstawowa: błoto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błysk 11Opis: błystka - sztuczna błyszcząca przynęta dla ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodła 10Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodło 10Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
bodły 11Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bolał 10Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bożył 14Forma podstawowa: bożyć
brała 9Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brało 9Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brały 10Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brnął 13Forma podstawowa: brnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
broił 9Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
bryła 10Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłą 14Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłę 14Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryło 10Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryły 11Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
brzył 10Forma podstawowa: brzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bujał 13Forma podstawowa: bujać
Część mowy/forma fleksyjna:
bulił 12Forma podstawowa: bulić
Część mowy/forma fleksyjna:
bułan 11
bułat 12Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buław 11Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułce 12Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułek 12Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułką 16Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułkę 16Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułki 12Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
bułko 12Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułom 12Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bydeł 11Forma podstawowa: bydło
Opis: Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bydła 11Forma podstawowa: bydło
Opis: Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bydło 11Opis: Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bydłu 13Forma podstawowa: bydło
Opis: Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byłam 11Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłaś 14Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłby 13Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłej 12Forma podstawowa: była
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
byłem 11Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłeś 14Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłym 12Forma podstawowa: była
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bywał 10Forma podstawowa: bywać
Część mowy/forma fleksyjna:
całce 9Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całej 10Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całek 9Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całką 13Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całkę 13Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całki 9Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całko 9Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
całuj 12Forma podstawowa: całować
Część mowy/forma fleksyjna:
całun 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całus 10Opis: pocałunek - serdeczne dotknięcie ustami innej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całym 10Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
capił 9Forma podstawowa: capić
Część mowy/forma fleksyjna:
ceduł 11Forma podstawowa: ceduła
Opis: publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cegła 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cegłą 14Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cegłę 14Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cegło 10Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cegły 11Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
cenił 8Forma podstawowa: cenić
Część mowy/forma fleksyjna:
cewił 8Forma podstawowa: cewić
Część mowy/forma fleksyjna:
chała 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałą 14Forma podstawowa: chała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałę 14Forma podstawowa: chała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chało 10Forma podstawowa: chała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałw 10Forma podstawowa: chałwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chały 11Forma podstawowa: chała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chełp 11Forma podstawowa: chełpić
Część mowy/forma fleksyjna:
chlał 11Forma podstawowa: chlać
Część mowy/forma fleksyjna:
chłam 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłap 11Forma podstawowa: chłapać
Część mowy/forma fleksyjna:
chłep 11
chłoń 16Forma podstawowa: chłonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chłop 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłód 15Opis: miejsce, w którym jest przyjemnie chłodno z powodu zacienienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chudł 13Forma podstawowa: chudnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chwał 10Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciała 8Forma podstawowa: ciało
Opis: skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciało 8Opis: skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciału 10Forma podstawowa: ciało
Opis: skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cichł 11Forma podstawowa: cichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciekł 9Forma podstawowa: ciec
Część mowy/forma fleksyjna:
cięła 12Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cięło 12Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cięły 13Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciuła 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
cliła 9Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliło 9Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliły 10Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cłach 11Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cłami 9Forma podstawowa: cło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cniło 8Forma podstawowa: cnić
Część mowy/forma fleksyjna:
cofał 12Forma podstawowa: cofać
Część mowy/forma fleksyjna:
cokał 9Forma podstawowa: cokać
Część mowy/forma fleksyjna:
cokół 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cucił 11Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cwału 10Forma podstawowa: cwał
Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cwały 9Forma podstawowa: cwał
Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cykał 10Forma podstawowa: cykać
Część mowy/forma fleksyjna:
czaił 8Forma podstawowa: czaić
Część mowy/forma fleksyjna:
czcił 9Forma podstawowa: czcić
Część mowy/forma fleksyjna:
czezł 8Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czkał 9Forma podstawowa: czkać
Część mowy/forma fleksyjna:
człap 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: człapać
Opis: chodzić powoli, z trudem, wlec się.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: człapy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czoła 8Forma podstawowa: czoło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czołg 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czoło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czołu 10Forma podstawowa: czoło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czuła 10Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: czuły
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
czułą 14Forma podstawowa: czuły
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
czułe 10Forma podstawowa: czuły
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
czuło 10Forma podstawowa: czuć
Opis: tak, że coś jest wyrazem czułości.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: czuły
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, że coś jest wyrazem czułości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
czuły 11Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: czuć
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkała 13Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkało 13Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkały 14Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiła 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiło 13Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiły 14Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpała 13Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpało 13Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpały 14Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnął 17Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dałam 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałaś 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałby 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałem 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałeś 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
darła 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darło 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darły 9Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dawał 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dąłby 15Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąłem 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąłeś 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsał 12Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dążył 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbała 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałą 14Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałe 10Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbało 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dbały 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębił 14Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłam 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłaś 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dławi 8Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłoni 8Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długa 12Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długą 16Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długi 12Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: dług
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długo 12Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: przez długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
długu 14Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłuta 11Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłuto 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutu 13Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużą 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dłuż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużę 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłuży 15Forma podstawowa: dłuż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobił 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobył 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dodał 9Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
doiła 8Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiło 8Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiły 9Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dojął 14Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuł 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolał 9Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dołaź 16Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołek 9Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołem 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołka 9Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołki 9Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołku 11Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołom 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołów 12Forma podstawowa: dołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołóż 16Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołuj 12Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dołuje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domył 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopał 9
dopił 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorył 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożął 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuł 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożył 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drała 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
drgał 10Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drwił 8Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drżał 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dufał 14Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukał 11Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dulił 11Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dułam 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułaś 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułby 13Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułem 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułeś 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumał 11Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dusił 10Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoił 8Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dybał 11Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygał 11Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymał 10Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymił 10Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dział 8Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziać
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieł 8Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgał 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
echał 10
ełccy 10Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ełcka 9Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ełcką 13Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ełcki 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ełcko 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ełcku 11Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
esauł 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fabuł 15Forma podstawowa: fabuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fafuł 17Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałat 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałda 12Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdą 16Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdę 16Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdo 12Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdu 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdy 13Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałem 12Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałom 12Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałów 15Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałsz 11Opis: nieszczerość, obłuda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
famuł 14Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
feruł 13Forma podstawowa: feruła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fikał 12Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
finał 11Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fioła 11Forma podstawowa: fioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fioły 12Forma podstawowa: fioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
fukał 14Forma podstawowa: fukać
Część mowy/forma fleksyjna:
fyrał 12Forma podstawowa: fyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
gacił 10Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gadał 10Forma podstawowa: gadać
Opis: wygadywać, mieć na językach
Część mowy/forma fleksyjna:
gaduł 12Forma podstawowa: gaduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaiła 9Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaiło 9Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaiły 10Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gałąź 21Opis: fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałce 10Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałek 10Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałka 10Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałek
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałką 14Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałkę 14Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałki 10Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: gałek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałko 10Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałom 10Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gamuł 12Forma podstawowa: gamuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ganił 9Forma podstawowa: ganić
Część mowy/forma fleksyjna:
gapił 10Forma podstawowa: gapić
Część mowy/forma fleksyjna:
gasił 9Forma podstawowa: gasić
Część mowy/forma fleksyjna:
gasła 9Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasło 9Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasły 10Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gągoł 15Opis: gągoł krzykliwy, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gduła 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gdułą 16Forma podstawowa: gduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gdułę 16Forma podstawowa: gduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gduło 12Forma podstawowa: gduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gduły 13Forma podstawowa: gduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gęgał 15Forma podstawowa: gęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
gęstł 14Forma podstawowa: gęstnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gibał 11Forma podstawowa: gibać
Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
giełd 10Forma podstawowa: giełda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giezł 9Forma podstawowa: giezło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gięła 13Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gięło 13Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gięły 14Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ginął 13Forma podstawowa: ginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gładź 18Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głask 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głazu 11Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głazy 10Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąba 15Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąby 16Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
głębi 15Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głębia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głodu 12Forma podstawowa: głód
Opis: klęska głodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głody 11Forma podstawowa: głód
Opis: klęska głodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodź 18Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
głogi 11Forma podstawowa: głóg
Opis: w Krakowie: dzika róża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głogu 13Forma podstawowa: głóg
Opis: w Krakowie: dzika róża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głosi 9Forma podstawowa: głosić
Część mowy/forma fleksyjna:
głosu 11Forma podstawowa: głos
Opis: zdolność mówienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głosy 10Forma podstawowa: głos
Opis: zdolność mówienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głowa 9Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głową 13Forma podstawowa: głowa
Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głowę 13Forma podstawowa: głowa
Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głowi 9Forma podstawowa: głowić
Część mowy/forma fleksyjna:
głowo 9Forma podstawowa: głowa
Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głowy 10Forma podstawowa: głowa
Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głódź 22Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głupa 12Forma podstawowa: głup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głupi 12Opis: taki, który jest pozbawiony intelektu, bezwolny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
głupy 13Forma podstawowa: głup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
głusi 11Forma podstawowa: głuchy
Opis: przenośnie o człowieku: obojętny (na coś), nieprzyjmujący żadnych argumentów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
głusz 11Forma podstawowa: głuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: głusza
Opis: miejsce odludne, puste, nieuczęszczane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głużą 19Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
głużę 19Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
głuży 16Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnała 9Forma podstawowa: gnać
Część mowy/forma fleksyjna:
gnało 9Forma podstawowa: gnać
Część mowy/forma fleksyjna:
gnały 10Forma podstawowa: gnać
Część mowy/forma fleksyjna:
gniła 9Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gniły
Opis: taki, który gnije, zachodzą w nim procesy gnilne.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gniło 9Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gniły
Opis: taki, który gnije, zachodzą w nim procesy gnilne.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
gniły 10Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: taki, który gnije, zachodzą w nim procesy gnilne.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gnoił 9Forma podstawowa: gnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
godeł 10Forma podstawowa: godło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
godła 10Forma podstawowa: godło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
godło 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
godłu 12Forma podstawowa: godło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goiła 9Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
goiło 9Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
goiły 10Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
golił 10Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gołąb 15Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie gołębi (Columbinae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie gołębi (Columbinae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołce 10Forma podstawowa: gołka
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołda 10Opis: tania wódka, drugorzędnej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołdą 14Forma podstawowa: gołda
Opis: tania wódka, drugorzędnej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołdę 14Forma podstawowa: gołda
Opis: tania wódka, drugorzędnej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołdo 10Forma podstawowa: gołda
Opis: tania wódka, drugorzędnej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołdy 11Forma podstawowa: gołda
Opis: tania wódka, drugorzędnej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołej 11Forma podstawowa: goła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goły
Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gołek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gołka
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołka 10Forma podstawowa: gołek
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gołek
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołką 14Forma podstawowa: gołka
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołkę 14Forma podstawowa: gołka
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołki 10Forma podstawowa: gołek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: gołek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gołka
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołko 10Forma podstawowa: gołka
Opis: Gymnadenia - rodzaj rośliny z rodziny storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołku 12Forma podstawowa: gołek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gołek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołot 10Forma podstawowa: gołota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołym 11Forma podstawowa: goła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goły
Opis: taki, który występuje samodzielnie, bez żadnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gomół 14Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gonił 9Forma podstawowa: gonić
Część mowy/forma fleksyjna:
gorał 9Forma podstawowa: goreć
Część mowy/forma fleksyjna:
gółce 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółek 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółką 18Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółkę 18Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółki 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółko 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grała 9Forma podstawowa: grać
Część mowy/forma fleksyjna:
grało 9Forma podstawowa: grać
Część mowy/forma fleksyjna:
grały 10Forma podstawowa: grać
Część mowy/forma fleksyjna:
gryzł 10Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
grzał 9Forma podstawowa: grzać
Część mowy/forma fleksyjna:
gubił 13Forma podstawowa: gubić
Część mowy/forma fleksyjna:
gułag 13Opis: nazwa potoczna dla łagru, obozu pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guseł 11Forma podstawowa: gusła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gusła 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwałć 14Forma podstawowa: gwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
gwałt 10Opis: stan chaosu, pełny zamieszania i pośpiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gziła 9Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gziło 9Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gziły 10Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gzłem 10Forma podstawowa: gzło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gzłom 10Forma podstawowa: gzło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałas 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałda 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałdą 14Forma podstawowa: hałda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałdę 14Forma podstawowa: hałda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałdo 10Forma podstawowa: hałda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hałdy 11Forma podstawowa: hałda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hasał 9Forma podstawowa: hasać
Część mowy/forma fleksyjna:
haseł 9Forma podstawowa: hasło
Opis: rozwiązanie krzyżówki, wyraz lub kilka wyrazów, które tworzą odpowiedź.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hasła 9Forma podstawowa: hasło
Opis: rozwiązanie krzyżówki, wyraz lub kilka wyrazów, które tworzą odpowiedź.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hasło 9Opis: rozwiązanie krzyżówki, wyraz lub kilka wyrazów, które tworzą odpowiedź.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hasłu 11Forma podstawowa: hasło
Opis: rozwiązanie krzyżówki, wyraz lub kilka wyrazów, które tworzą odpowiedź.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hełmu 12Forma podstawowa: hełm
Opis: bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hełmy 11Forma podstawowa: hełm
Opis: bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hepał 10Forma podstawowa: hepać
Część mowy/forma fleksyjna:
hołdu 12Forma podstawowa: hołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hołdy 11Forma podstawowa: hołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: hołda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
hołot 10Forma podstawowa: hołota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hołub 13Forma podstawowa: hołubić
Część mowy/forma fleksyjna:
hucuł 14Opis: mieszkaniec Huculszczyzny, człowiek pochodzenia huculskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: mieszkaniec Huculszczyzny, człowiek pochodzenia huculskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hukał 12Forma podstawowa: hukać
Część mowy/forma fleksyjna:
hulał 12Forma podstawowa: hulać
Część mowy/forma fleksyjna:
hycał 11Forma podstawowa: hycać
Część mowy/forma fleksyjna:
ideał 8Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igieł 9Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igław 9Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłom 10Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłuj 13Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igrał 9Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
iłach 10Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłami 8Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowa 7Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłową 11Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: iłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowe 7Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowi 7Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowy 8Forma podstawowa: iłów
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowa
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłują 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłuje 11Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłuję 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżan 11Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imała 8Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imało 8Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imały 9Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
infuł 13Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskał 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iścił 12Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadał 10Forma podstawowa: jadać
Część mowy/forma fleksyjna:
jadeł 10Forma podstawowa: jadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadła 10Forma podstawowa: jeść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: jadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadło 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeść
Część mowy/forma fleksyjna:
jadłu 12Forma podstawowa: jadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadły 11Forma podstawowa: jeść
Część mowy/forma fleksyjna:
jagła 11Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jagłą 15Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jagłę 15Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jagło 11Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jagły 12Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jagła
Opis: objaw jaglicy, grudka jagliczna zbudowana z limfocytów i plazmocytów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
jałop 10Forma podstawowa: jałopa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jałów 13Forma podstawowa: jałowić
Część mowy/forma fleksyjna:
jarał 9Forma podstawowa: jarać
Część mowy/forma fleksyjna:
jaseł 9Forma podstawowa: jasła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jasło
Opis: dwustronny, przenośny żłób, w którym umieszcza się paszę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jasła 9Forma podstawowa: jasło
Opis: dwustronny, przenośny żłób, w którym umieszcza się paszę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jasło 9Opis: dwustronny, przenośny żłób, w którym umieszcza się paszę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jasłu 11Forma podstawowa: jasło
Opis: dwustronny, przenośny żłób, w którym umieszcza się paszę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jawił 9Forma podstawowa: jawić
Część mowy/forma fleksyjna:
jąkał 14Forma podstawowa: jąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: jąkała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jąłby 16Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jąłem 14Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jąłeś 17Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jebał 11Forma podstawowa: jebać
Część mowy/forma fleksyjna:
jełcy 11Forma podstawowa: jełki
Opis: o jedzeniu: zepsuty, zjełczały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jełka 10Forma podstawowa: jełki
Opis: o jedzeniu: zepsuty, zjełczały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jełką 14Forma podstawowa: jełki
Opis: o jedzeniu: zepsuty, zjełczały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jełki 10Opis: o jedzeniu: zepsuty, zjełczały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jełko 10Forma podstawowa: jełki
Opis: o jedzeniu: zepsuty, zjełczały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
jełop 10Opis: głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jełopa
Opis: głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżył 14Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jęłam 14Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jęłaś 17Forma podstawowa: jąć
Część mowy/forma fleksyjna:
jodeł 10Forma podstawowa: jodła
Opis: Abies – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jodła 10Opis: Abies – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jodłą 14Forma podstawowa: jodła
Opis: Abies – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jodłę 14Forma podstawowa: jodła
Opis: Abies – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jodło 10Forma podstawowa: jodła
Opis: Abies – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jodły 11Forma podstawowa: jodła
Opis: Abies – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych, obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jołop 10Forma podstawowa: jołopa
Opis: głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jumał 12Forma podstawowa: jumać
kabał 10Forma podstawowa: kabała
Opis: duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kahał 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kajał 10Forma podstawowa: kajać
Część mowy/forma fleksyjna:
kalał 9Forma podstawowa: kalać
Część mowy/forma fleksyjna:
kałan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałem 9Forma podstawowa: kał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałom 9Forma podstawowa: kał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałów 12Forma podstawowa: kała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaług 12Forma podstawowa: kaługa
Opis: Huso dauricus – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae), blisko spokrewniony z bieługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałuż 14Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałym 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kanał 8Opis: trudna sprawa, sytuacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kapał 9Forma podstawowa: kapać
Część mowy/forma fleksyjna:
karał 8Forma podstawowa: karać
Część mowy/forma fleksyjna:
kareł 8Forma podstawowa: karło
Opis: fotel charakteryzujący się esowato wygiętymi, krzyżującymi się nogami, był znany w starożytnym Egipcie i Rzymie, później był powszechny w średniowiecznych Włoszech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karła 8Forma podstawowa: karzeł
Opis: przenośnie o osobie nierozwiniętej moralnie, duchowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: karło
Opis: fotel charakteryzujący się esowato wygiętymi, krzyżującymi się nogami, był znany w starożytnym Egipcie i Rzymie, później był powszechny w średniowiecznych Włoszech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karło 8Opis: fotel charakteryzujący się esowato wygiętymi, krzyżującymi się nogami, był znany w starożytnym Egipcie i Rzymie, później był powszechny w średniowiecznych Włoszech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karłu 10Forma podstawowa: karło
Opis: fotel charakteryzujący się esowato wygiętymi, krzyżującymi się nogami, był znany w starożytnym Egipcie i Rzymie, później był powszechny w średniowiecznych Włoszech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karły 9Forma podstawowa: karzeł
Opis: przenośnie o osobie nierozwiniętej moralnie, duchowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
kasał 8Forma podstawowa: kasać
kasła 8Forma podstawowa: kasłać
Część mowy/forma fleksyjna:
kawał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kazał 8Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
kaził 8Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kąpał 13Forma podstawowa: kąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
kąsał 12Forma podstawowa: kąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
kicał 9Forma podstawowa: kicać
Część mowy/forma fleksyjna:
kidał 9Forma podstawowa: kidać
Część mowy/forma fleksyjna:
kiełb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiełż 12Opis: morski lub słodkowodny skorupiak z rodziny kiełżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiłom 9Forma podstawowa: kiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kimał 9Forma podstawowa: kimać
Część mowy/forma fleksyjna:
kisił 8Forma podstawowa: kisić
Część mowy/forma fleksyjna:
kisła 8Forma podstawowa: kisnąć
Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
Część mowy/forma fleksyjna:
kisło 8Forma podstawowa: kisnąć
Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
Część mowy/forma fleksyjna:
kisły 9Forma podstawowa: kisnąć
Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
Część mowy/forma fleksyjna:
kiwał 8Forma podstawowa: kiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
kląkł 14Forma podstawowa: klęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
kląsł 13Forma podstawowa: klęsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
kleił 9Forma podstawowa: kleić
Część mowy/forma fleksyjna:
klęła 13Forma podstawowa: kląć
Część mowy/forma fleksyjna:
klęło 13Forma podstawowa: kląć
Część mowy/forma fleksyjna:
klęły 14Forma podstawowa: kląć
Część mowy/forma fleksyjna:
klęsł 13Forma podstawowa: klęsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
kluła 11Forma podstawowa: kluć
Część mowy/forma fleksyjna:
kluło 11Forma podstawowa: kluć
Część mowy/forma fleksyjna:
kluły 12Forma podstawowa: kluć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłach 11Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłacz 9Forma podstawowa: kłaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kładą 13Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kładę 13Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kładł 11Forma podstawowa: kładnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kładu 11Forma podstawowa: kład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłady 10Forma podstawowa: kład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kładź 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłaść
Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kłaka 9Forma podstawowa: kłak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłaki 9Forma podstawowa: kłak
Opis: o splątanych włosach lub sierści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłak
Opis: o splątanych włosach lub sierści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Opis: o splątanych włosach lub sierści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłaku 11Forma podstawowa: kłak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłami 9Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłamu 11Forma podstawowa: kłam
Opis: "kłamstwo, fałsz, dziś używane tylko w zwrocie ""zadawać komuś, czemuś kłam""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłamy 10Forma podstawowa: kłam
Opis: "kłamstwo, fałsz, dziś używane tylko w zwrocie ""zadawać komuś, czemuś kłam""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłaść 17Opis: wkładać coś na siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
kłębi 14Forma podstawowa: kłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłębu 16Forma podstawowa: kłąb
Opis: fragment grzbietu dużych ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłęby 15Forma podstawowa: kłąb
Opis: fragment grzbietu dużych ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłęka 13Forma podstawowa: kłęk
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, używane w stolarstwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłęki 13Forma podstawowa: kłęk
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, używane w stolarstwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłęku 15Forma podstawowa: kłęk
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, używane w stolarstwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłoci 9Forma podstawowa: kłoć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłoda 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłodą 13Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłodę 13Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłodo 9Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłody 10Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłomi 9Forma podstawowa: kłomia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłoni 8Forma podstawowa: kłonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłosa 8Forma podstawowa: kłos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłosi 8Forma podstawowa: kłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kłosie
Opis: pojedynczy kłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłosy 9Forma podstawowa: kłos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
kłowa 8Forma podstawowa: kłowy
Opis: o urządzeniu (szczególnie o szlifierce, tokarce, frezarce): taki, który ma w swojej strukturze kieł stanowiący oś obrotu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kłową 12Forma podstawowa: kłowy
Opis: o urządzeniu (szczególnie o szlifierce, tokarce, frezarce): taki, który ma w swojej strukturze kieł stanowiący oś obrotu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kłowe 8Forma podstawowa: kłowy
Opis: o urządzeniu (szczególnie o szlifierce, tokarce, frezarce): taki, który ma w swojej strukturze kieł stanowiący oś obrotu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kłowi 8Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłowy
Opis: o urządzeniu (szczególnie o szlifierce, tokarce, frezarce): taki, który ma w swojej strukturze kieł stanowiący oś obrotu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kłowy 9Opis: o urządzeniu (szczególnie o szlifierce, tokarce, frezarce): taki, który ma w swojej strukturze kieł stanowiący oś obrotu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kłócą 17Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłócę 17Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóci 13Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuci 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kłują 16Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuje 12Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuję 16Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuli 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuła 12Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuło 12Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuły 13Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuni 10Forma podstawowa: kłunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłusa 10Forma podstawowa: kłus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłusy 11Forma podstawowa: kłus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłuta 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kłutą 15Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kłute 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kłuto 11Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłuty 12Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
knuła 10Forma podstawowa: knuć
Część mowy/forma fleksyjna:
knuło 10Forma podstawowa: knuć
Część mowy/forma fleksyjna:
knuły 11Forma podstawowa: knuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kobył 11Forma podstawowa: kobyła
Opis: młodz. trudny egzamin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocił 9Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
koiła 8Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
koiło 8Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
koiły 9Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kołat 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołek 9Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołem 9Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koło
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołka 9Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołki 9Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
kołku 11Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołom 9Forma podstawowa: koła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koło
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołów 12Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołuj 12Forma podstawowa: kołować
Część mowy/forma fleksyjna:
konał 8Forma podstawowa: konać
Część mowy/forma fleksyjna:
kopał 9Forma podstawowa: kopać
Część mowy/forma fleksyjna:
kopił 9Forma podstawowa: kopić
Część mowy/forma fleksyjna:
kopuł 11Forma podstawowa: kopuła
Opis: sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie, budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kosił 8Forma podstawowa: kosić
Część mowy/forma fleksyjna:
koteł 9
kotła 9Forma podstawowa: kocieł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kocioł
Opis: instrument perkusyjny z rodziny membranofonów, składa się z błony zwanej membraną, rozpiętej ponad korpusem w kształcie misy, zwyczajowo wykonanym z miedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kotłu 11Forma podstawowa: kocioł
Opis: instrument perkusyjny z rodziny membranofonów, składa się z błony zwanej membraną, rozpiętej ponad korpusem w kształcie misy, zwyczajowo wykonanym z miedzi.
kotły 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kocieł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kocioł
Opis: instrument perkusyjny z rodziny membranofonów, składa się z błony zwanej membraną, rozpiętej ponad korpusem w kształcie misy, zwyczajowo wykonanym z miedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kozła 8Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozieł
Opis: dorosły samiec kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kozły 9Forma podstawowa: kozieł
Opis: dorosły samiec kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
kółek 13Forma podstawowa: kółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółko 13Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółku 15Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kpiła 9Forma podstawowa: kpić
Część mowy/forma fleksyjna:
kpiło 9Forma podstawowa: kpić
Część mowy/forma fleksyjna:
kpiły 10Forma podstawowa: kpić
Część mowy/forma fleksyjna:
kradł 9Forma podstawowa: kraść
Część mowy/forma fleksyjna:
kroił 8Forma podstawowa: kroić
Część mowy/forma fleksyjna:
kryła 9Forma podstawowa: kryć
Część mowy/forma fleksyjna:
kryło 9Forma podstawowa: kryć
Część mowy/forma fleksyjna:
kryły 10Forma podstawowa: kryć
Część mowy/forma fleksyjna:
kubeł 12Opis: naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kubła 12Forma podstawowa: kubeł
Opis: naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kubły 13Forma podstawowa: kubeł
Opis: naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kucał 11Forma podstawowa: kucać
Część mowy/forma fleksyjna:
kudeł 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kudła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kudła 11Forma podstawowa: kudeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kudłać
Część mowy/forma fleksyjna:
kudły 12Forma podstawowa: kudeł
Opis: sierść, włosie większości ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kudła
Opis: sierść, włosie większości ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: kudła
Opis: sierść, włosie większości ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Opis: sierść, włosie większości ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kukał 11Forma podstawowa: kukać
Część mowy/forma fleksyjna:
kukła 11Opis: człowiek bezwolny, kierowany przez kogoś innego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kukłą 15Forma podstawowa: kukła
Opis: człowiek bezwolny, kierowany przez kogoś innego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kukłę 15Forma podstawowa: kukła
Opis: człowiek bezwolny, kierowany przez kogoś innego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kukło 11Forma podstawowa: kukła
Opis: człowiek bezwolny, kierowany przez kogoś innego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kukły 12Forma podstawowa: kukła
Opis: człowiek bezwolny, kierowany przez kogoś innego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kulał 11Forma podstawowa: kuleć
Część mowy/forma fleksyjna:
kulił 11Forma podstawowa: kulić
Część mowy/forma fleksyjna:
kułak 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kułam 11Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kułan 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kułaś 14Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kułby 13Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kułem 11Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kułeś 14Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kumał 11Forma podstawowa: kumać
Część mowy/forma fleksyjna:
kupał 11Forma podstawowa: kupała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupił 11Forma podstawowa: kupić
Część mowy/forma fleksyjna:
kusił 10Forma podstawowa: kusić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwitł 9Forma podstawowa: kwitnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lałam 9Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lałaś 12Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lałby 11Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lałem 9Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lałeś 12Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
latał 9Forma podstawowa: latać
Część mowy/forma fleksyjna:
lazła 8Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lazło 8Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
lazły 9Forma podstawowa: liźć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
legał 10Forma podstawowa: legać
Część mowy/forma fleksyjna:
legła 10Forma podstawowa: legło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: legły
Opis: ten, który legł (poległ).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
legło 10Forma podstawowa: lec
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: legły
Opis: ten, który legł (poległ).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
legły 11Forma podstawowa: lec
Opis: ten, który legł (poległ).
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: ten, który legł (poległ).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lenił 8Forma podstawowa: lenić
Część mowy/forma fleksyjna:
lepił 9Forma podstawowa: lepić
Część mowy/forma fleksyjna:
leżał 12Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
lęgła 14Forma podstawowa: lęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lęgło 14Forma podstawowa: lęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lęgły 15Forma podstawowa: lęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lękał 13Forma podstawowa: lękać
Część mowy/forma fleksyjna:
lękła 13Forma podstawowa: lęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lękło 13Forma podstawowa: lęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lękły 14Forma podstawowa: lęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lgnął 14Forma podstawowa: lgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ligał 10Forma podstawowa: ligać
Część mowy/forma fleksyjna:
lizał 8Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
lsnął 12Forma podstawowa: lsnąć
lśnił 12Forma podstawowa: lśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
lubił 12Forma podstawowa: lubić
Część mowy/forma fleksyjna:
lukał 11Forma podstawowa: lukać
Część mowy/forma fleksyjna:
lulał 11Forma podstawowa: lulać
Część mowy/forma fleksyjna:
lunął 14Forma podstawowa: lunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyła 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyło 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyły 14Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łabie 9Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łabom 10Forma podstawowa: łaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łacha 10Forma podstawowa: łachać
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łach
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łachą 14Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łachę 14Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łacho 10Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łachu 12Forma podstawowa: łach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łachy 11Forma podstawowa: łach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łacie 8Forma podstawowa: łat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łacin 8Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łacna 8Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łacną 12Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łacne 8Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łacni 8Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łacno 8Opis: łatwo, bez trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
łacny 9Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładem 9Forma podstawowa: ład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładna 8Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładną 12Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładne 8Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładni 8Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładny 9Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ładom 9Forma podstawowa: ład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łady
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładów 12Forma podstawowa: ład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładug 12Forma podstawowa: ładuga
Opis: ładunek statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładuj 12Forma podstawowa: ładować
Część mowy/forma fleksyjna:
ładzą 12Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ładzę 12Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ładzi 8Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagra 9Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
łagru 11Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łagry 10Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łagun 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łagwi 9Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajać 14Część mowy/forma fleksyjna:
łajał 11Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łajań 15Forma podstawowa: łajać
łając 14Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łajba 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajbą 15Forma podstawowa: łajba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajbę 15Forma podstawowa: łajba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajbo 11Forma podstawowa: łajba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajby 12Forma podstawowa: łajba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajce 10Forma podstawowa: łajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajek 10Forma podstawowa: łajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajen 9Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajką 14Forma podstawowa: łajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajkę 14Forma podstawowa: łajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajki 10Forma podstawowa: łajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajko 10Forma podstawowa: łajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajmy 11Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łajna 9Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajno 9Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajnu 11Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajza 9Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajzą 13Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajzę 13Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajzo 9Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajzy 10Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łajże 13Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łakną 12Forma podstawowa: łaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łakny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaknę 12Forma podstawowa: łaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
łakoć 13Opis: smakołyk, przysmak, niekoniecznie słodki.
łakom 9Forma podstawowa: łakomić
Część mowy/forma fleksyjna:
łamać 13Część mowy/forma fleksyjna:
łamag 10Forma podstawowa: łamaga
Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamał 10Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łamań 14Forma podstawowa: łamanie
Opis: ból kręgosłupa, zwłaszcza odcinka krzyżowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamem 9Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamią 12Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łamie 8Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łamię 12Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łammy 10Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łamom 9Forma podstawowa: łamy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamów 12Forma podstawowa: łamy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamże 12Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łanem 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łania 7Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanią 11Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łań
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanie 7Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łań
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanię 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanim 8Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łanio 7Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanom 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanów 11Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapać 13Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łapak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapał 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łapań 14Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
łapce 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapci 9Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapeć 13Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapek 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapią 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łapie 8Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łapię 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: z politowaniem albo z pieszczotą o zwierzęcej łapie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapin 8Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapino
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapka 9Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapką 13Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapkę 13Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapki 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapko 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapmy 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łapom 9Forma podstawowa: łapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łapy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapów 12Forma podstawowa: łapówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapsa 8Forma podstawowa: łaps
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapsk 9Forma podstawowa: łapsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapsy 9Forma podstawowa: łaps
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łapsz 8Forma podstawowa: łapsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapże 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łasce 8Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łascy 9Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasej 9Forma podstawowa: łasy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasek 8Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasic 8Forma podstawowa: łasice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łasica
Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasić 12Część mowy/forma fleksyjna:
łasił 9Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaska 8Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaską 12Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łaskę 12Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaski 8Forma podstawowa: łask
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasko 8Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
łasku 10Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
Forma podstawowa: łask
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasoń 13
łasuj 11Forma podstawowa: łasować
Część mowy/forma fleksyjna:
łasym 9Forma podstawowa: łasy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łasza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaszą 11Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łasze 7Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaszę 11Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaszo 7Forma podstawowa: łasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaszt 8Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaszy 8Forma podstawowa: łasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaśmy 13Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaśże 15Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
łatać 13Część mowy/forma fleksyjna:
łataj 10Forma podstawowa: łatać
Część mowy/forma fleksyjna:
łatał 10Forma podstawowa: łatać
Część mowy/forma fleksyjna:
łatam 9Forma podstawowa: łatać
Część mowy/forma fleksyjna:
łatań 14Forma podstawowa: łatać
łatce 9Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatek 9Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatem 9Forma podstawowa: łat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatka 9Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatką 13Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatkę 13Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatki 9Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łatko 9Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatku 11Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatom 9Forma podstawowa: łat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatów 12Forma podstawowa: łat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatwa 8Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łatwą 12Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łatwe 8Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łatwi 8Forma podstawowa: łatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łatwo 8Opis: lekko, przystępnie, tak, że łatwo się odbiera, przyswaja, niewymagająco.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
łatwy 9Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ławce 8Forma podstawowa: ławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławek 8Forma podstawowa: ławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ławki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławic 8Forma podstawowa: ławica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławie 7Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławką 12Forma podstawowa: ławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławkę 12Forma podstawowa: ławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławki 8Forma podstawowa: ławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławko 8Forma podstawowa: ławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławom 8Forma podstawowa: ławy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławra 7Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławrą 11Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławrę 11Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławro 7Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ławry 8Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łazęg 13Forma podstawowa: łazęga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łazić 12Część mowy/forma fleksyjna:
łazik 8Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaził 9Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaziw 7Forma podstawowa: łaziwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźca 16Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźce 16Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźcu 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźmy 17Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźni 15Forma podstawowa: łaźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźże 19Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łażąc 16Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łażeń 17Forma podstawowa: łażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąccy 14Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łącka 13Forma podstawowa: łąck
Opis: wieś w wojewódzwie mazowieckim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łącko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łącką 17Forma podstawowa: łącka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łącki 13Forma podstawowa: łąck
Opis: wieś w wojewódzwie mazowieckim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łącku 15Forma podstawowa: łąck
Opis: wieś w wojewódzwie mazowieckim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łącko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
łącza 12Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łączą 16Forma podstawowa: łączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łącze 12Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łączę 16Forma podstawowa: łączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łączu 14Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łączy 13Forma podstawowa: łączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łąkom 13Forma podstawowa: łąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łąka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątce 13Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątek 13Forma podstawowa: łątki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątka 13Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątką 17Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątkę 17Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątki 13Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łątko 13Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbach 12Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbami 10Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łebek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łebka 10Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łebki 10Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łebku 12Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łepak 9Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łepek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łepet 9Forma podstawowa: łepeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łepka 9Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łepki 9Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łepku 11Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezce 8Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezek 8Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezka 8Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezką 12Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezkę 12Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezki 8Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łezko 8Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęccy 14Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęcie 12Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęcin 12Forma podstawowa: łęcina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęcka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łęcką 17Forma podstawowa: łęcka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łęcki 13Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łęcku 15Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
łęgom 14Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęgi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęgów 17Forma podstawowa: łąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęgi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęgowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łękom 13Forma podstawowa: łęka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęków 16Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łętem 13Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łętom 13Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łętów 16Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łgali 10Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łgała 11Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łgało 11Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łgały 12Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łgana 9Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łganą 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łgane 9Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łgani 9Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łgano 9Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łgany 10Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łgarz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łkają 14Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkali 9Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkała 10Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkało 10Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkały 11Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkamy 10Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkano 8Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łkasz 8Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łobód 14Forma podstawowa: łoboda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łobuz 11Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łochw 10Forma podstawowa: łochwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łodyg 11Forma podstawowa: łodyga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łodzi 8Forma podstawowa: łódź
Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łogów 13Forma podstawowa: łogowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoili 8Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoiła 9Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoiło 9Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoiły 10Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoimy 9Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoisz 7Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łojak 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojąc 14Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łojce 10Forma podstawowa: łojko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojem 10Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojeń 15Forma podstawowa: łoić
łojka 10Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojką 14Forma podstawowa: łojko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojkę 14Forma podstawowa: łojko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojki 10Forma podstawowa: łojko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojko 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojku 12Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojom 10Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojów 13Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łokaś 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łokci 9Forma podstawowa: łokieć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomem 9Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomie 8Forma podstawowa: łomać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomom 9Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomot 9Opis: pobicie, lanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomów 12Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łonem 8Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łonie 7Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łonom 8Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łopat 9Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łopot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosia 7Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łosie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosią 11Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łosic 8Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łosice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosie 7Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łosię 11Opis: młode łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosim 8Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łosin 7Forma podstawowa: łosina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosiu 9Forma podstawowa: łosie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosoś 11Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosuń 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosza 7Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoszą 11Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łosze 7Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoszę 11Opis: łow. młode łosia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoszo 7Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoszy 8Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łotok 9Opis: kanał odprowadzający lub doprowadzający wodę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łotra 8Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łotry 9Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łowca 8Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowcą 12Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowce 8Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
łowcę 12Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowco 8Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowcu 10Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowcy 9Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowem 8Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowią 11Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łowić 12Część mowy/forma fleksyjna:
łowie 7Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowię 11Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łowik 8Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowił 9Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łowna 7Forma podstawowa: łowny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łowną 11Forma podstawowa: łowny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łowne 7Forma podstawowa: łowny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łowni 7Forma podstawowa: łowny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łownia
Opis: pułapka na duże zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowny 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łowom 8Forma podstawowa: łowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowów 11Forma podstawowa: łowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozie 7Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozin 7Forma podstawowa: łozina
Opis: zarośla wierzbowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łozom 8Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożąc 16Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łożem 12Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożeń 17Forma podstawowa: łożyć
łożom 12Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
łożył 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łódce 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódek 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódka 13Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódką 17Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódkę 17Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódki 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódko 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łójmy 15Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łójże 17Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówmy 13Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówże 15Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łózce 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózek 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózką 16Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózkę 16Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózki 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózko 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżek 16Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżka 16Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżko 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżku 18Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżmy 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżże 19Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łubce 12Forma podstawowa: łubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubek 12Forma podstawowa: łubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubem 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubie 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubin 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubką 16Forma podstawowa: łubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubkę 16Forma podstawowa: łubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubki 12Forma podstawowa: łubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubko 12Forma podstawowa: łubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubku 14Forma podstawowa: łubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubni 11Forma podstawowa: łubień
łubom 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łubów 15Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łubowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuccy 12Forma podstawowa: łucki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łucie 10Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łucka 11Forma podstawowa: łuck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łucką 15Forma podstawowa: łucka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łucki 11Forma podstawowa: łuck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łucko 11Forma podstawowa: łucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
łucku 13Forma podstawowa: łuck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
łudzą 14Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łudzę 14Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łudzi 10Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ługom 12Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ługi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ługów 15Forma podstawowa: ługi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ługuj 15Forma podstawowa: ługować
Część mowy/forma fleksyjna:
łukom 11Forma podstawowa: łuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuków 14Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łukowo
Opis: na kształt łuku, w kształcie łuku, w łuk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łukuj 14Forma podstawowa: łukować
Część mowy/forma fleksyjna:
łukum 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łunie 9Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łunom 10Forma podstawowa: łuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupać 15Część mowy/forma fleksyjna:
łupał 12Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
łupań 16Forma podstawowa: łupać
łupce 11Forma podstawowa: łupiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupek 11Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupka
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupem 11Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupią 14Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
łupić 15Część mowy/forma fleksyjna:
łupie 10Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
łupię 14Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łupił 12Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łupin 10Forma podstawowa: łupina
Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupki
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupką 15Forma podstawowa: łupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupki
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupkę 15Forma podstawowa: łupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupki 11Forma podstawowa: łupka
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupko 11Forma podstawowa: łupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupki
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
łupku 13Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupmy 12Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
łupna 10Forma podstawowa: łupny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupną 14Forma podstawowa: łupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupne 10Forma podstawowa: łupny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupnę 14Forma podstawowa: łupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
łupni 10Forma podstawowa: łupny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łupnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łupom 11Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupów 14Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupże 14Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łusce 10Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łusek 10Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuska 10Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuskać
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna:
łuską 14Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuskę 14Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuski 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łusko 10Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łustu 12Forma podstawowa: łust
łusty 11Forma podstawowa: łust
łutem 11Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łutom 11Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łutów 14Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuzie 9Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuzom 10Forma podstawowa: łuza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łycha 11Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łychą 15Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łychę 15Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łycho 11Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łychy 12Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydce 10Forma podstawowa: łydka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydek 10Forma podstawowa: łydka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydką 14Forma podstawowa: łydka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydkę 14Forma podstawowa: łydka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydki 10Forma podstawowa: łydka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydko 10Forma podstawowa: łydka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydom 10Forma podstawowa: łyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łydze 9Forma podstawowa: łyga
łygom 11Forma podstawowa: łyga
łykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
łykaj 11Forma podstawowa: łykać
Część mowy/forma fleksyjna:
łykał 11Forma podstawowa: łykać
Część mowy/forma fleksyjna:
łykam 10Forma podstawowa: łykać
Część mowy/forma fleksyjna:
łykań 15Forma podstawowa: łykać
łykną 13Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
łyknę 13Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
łykom 10Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyków 13Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łypać 14Część mowy/forma fleksyjna:
łypał 11Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łypań 15Forma podstawowa: łypać
łypią 13Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łypie 9Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łypię 13Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łypmy 11Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łypną 13Forma podstawowa: łypnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
łypnę 13Forma podstawowa: łypnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
łypże 13Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łysce 9Forma podstawowa: łyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyscy 10Forma podstawowa: łyski
łysej 10Forma podstawowa: łysa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łysek 9Forma podstawowa: łyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysic 9Forma podstawowa: łysica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysin 8Forma podstawowa: łysina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyska 9Forma podstawowa: łyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyską 13Forma podstawowa: łyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyskę 13Forma podstawowa: łyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyski 9Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysko 9Forma podstawowa: łyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysku 11Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysła 10Forma podstawowa: łysnąć
łysło 10Forma podstawowa: łysnąć
łysły 11Forma podstawowa: łysnąć
łysną 12Forma podstawowa: łysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
łysnę 12Forma podstawowa: łysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
łysol 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysoń 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łysym 10Forma podstawowa: łysa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łyse
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łysze 8Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżce 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżek 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżew 12Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżka 13Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżką 17Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżkę 17Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżki 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżko 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżom 13Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwą 16Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwę 16Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwo 12Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwy 13Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzach 10Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzami 8Forma podstawowa: łza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzawa 7Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzawą 11Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzawe 7Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzawi 7Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: łzawić
Część mowy/forma fleksyjna:
łzawo 7Opis: rzewnie, wzruszając łatwymi środkami, również: powodując płacz.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
łzawy 8Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzowa 7Forma podstawowa: łzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzową 11Forma podstawowa: łzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzowe 7Forma podstawowa: łzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzowi 7Forma podstawowa: łzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łzowy 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łżach 14Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżami 12Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżąca 16Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżącą 20Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżące 16Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżący 17Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżemy 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łżesz 11Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
macał 9Forma podstawowa: macać
Część mowy/forma fleksyjna:
mahał 10Forma podstawowa: mahała
maiła 8Forma podstawowa: maić
Część mowy/forma fleksyjna:
maiło 8Forma podstawowa: maić
Część mowy/forma fleksyjna:
maiły 9Forma podstawowa: maić
Część mowy/forma fleksyjna:
malał 9Forma podstawowa: maleć
Część mowy/forma fleksyjna:
małej 10Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
małoż 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
małpa 9Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małpą 13Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małpę 13Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małpi 9Forma podstawowa: małpić
Opis: taki, jak u małpy, przypominający małpę pod jakimś względem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: taki, jak u małpy, przypominający małpę pod jakimś względem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
małpo 9Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małpy 10Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małym 10Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: małe
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małża 12Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małże 12Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małżu 14Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małży 13Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mamił 9Forma podstawowa: mamić
Część mowy/forma fleksyjna:
manił 8Forma podstawowa: manić
Część mowy/forma fleksyjna:
marła 8Forma podstawowa: mrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
marło 8Forma podstawowa: mrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
marły 9Forma podstawowa: mrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
marzł 8Forma podstawowa: marznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
maseł 8Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masła 8Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masło 8Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masłu 10Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
matoł 9Opis: ciężko upośledzona intelektualnie osoba, chora z powodu niedoboru jodu (dawniej określanego jako kretynizm lub matołectwo).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mazał 8Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mącił 13Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
mdlał 10Forma podstawowa: mdleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mdlił 10Forma podstawowa: mdlić
Część mowy/forma fleksyjna:
mdłej 11Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mdłym 11Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mełci 9Forma podstawowa: mleć
mełli 9Forma podstawowa: mleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mełła 10Forma podstawowa: mleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mełło 10Forma podstawowa: mleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mełły 11Forma podstawowa: mleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mełta 9Forma podstawowa: mleć
mełtą 13Forma podstawowa: mleć
mełte 9Forma podstawowa: mleć
mełto 9Forma podstawowa: mleć
mełty 10Forma podstawowa: mleć
memła 9Forma podstawowa: memłać
Część mowy/forma fleksyjna:
mgieł 10Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mglił 11Forma podstawowa: mglić
Część mowy/forma fleksyjna:
mgłom 11Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miała 8Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
miało 8Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
miału 10Forma podstawowa: miał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miały 9Forma podstawowa: miał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
miękł 13Forma podstawowa: mięknąć
Opis: stawać się łagodniejszym, dotyczy widocznych lub słyszalnych cech, np. głosu, twarzy.
Część mowy/forma fleksyjna:
mięła 12Forma podstawowa: miąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mięło 12Forma podstawowa: miąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mięły 13Forma podstawowa: miąć
Część mowy/forma fleksyjna:
migał 10Forma podstawowa: migać
Część mowy/forma fleksyjna:
mijał 10Forma podstawowa: mijać
Część mowy/forma fleksyjna:
milił 9Forma podstawowa: milić
milkł 10Forma podstawowa: milknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
miłce 9Forma podstawowa: miłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłej 10Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: miła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłek 9Forma podstawowa: miłki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłka 9Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłką 13Forma podstawowa: miłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłkę 13Forma podstawowa: miłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłki 9Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: miłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłko 9Forma podstawowa: miłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłku 11Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłuj 12Forma podstawowa: miłować
Część mowy/forma fleksyjna:
miłym 10Forma podstawowa: miła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
minął 12Forma podstawowa: minąć
Część mowy/forma fleksyjna:
miótł 13Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
mknął 13Forma podstawowa: mknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
młace 9Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młaka 9Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młak
Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młaką 13Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młakę 13Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młaki 9Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młak
Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młako 9Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młoda 9Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: panna młoda, kobieta w dniu swojego ślubu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młodą 13Forma podstawowa: młoda
Opis: panna młoda, kobieta w dniu swojego ślubu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
młode 9Forma podstawowa: młoda
Opis: panna młoda, kobieta w dniu swojego ślubu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
młodo 9Opis: tak, że wydaje się, że coś jest jeszcze w swej pierwotnej postaci, jest jeszcze młode, świeże, nie osiągnęło pełnej dojrzałości, czasem: tak, że sprawia wrażenie, jakby jeszcze się nie nadawało.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
młodu 11Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
młody 10Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
młota 9Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młoty 10Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: młót
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócą 17Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młócę 17Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młóci 13Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młódź 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóta 13Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóto 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młótu 15Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młyna 9Forma podstawowa: młyn
Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młynu 11Forma podstawowa: młyn
Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młyny 10Forma podstawowa: młyn
Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modeł 9Forma podstawowa: modła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modła 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modłą 13Forma podstawowa: modła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modłę 13Forma podstawowa: modła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modło 9Forma podstawowa: modła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modły 10Forma podstawowa: modła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
moduł 11Opis: możliwa do wyodrębnienia część czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mogił 10Forma podstawowa: mogiła
Opis: śmierć, koniec życia, często używane przenośnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mogła 10Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mogło 10Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mogły 11Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mogoł 10Opis: monarcha noszący tytuł mogoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mokła 9Forma podstawowa: moknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mokło 9Forma podstawowa: moknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mokły 10Forma podstawowa: moknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mołła 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mołłą 14Forma podstawowa: mołła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mołłę 14Forma podstawowa: mołła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mołło 10Forma podstawowa: mołła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mołły 11Forma podstawowa: mołła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
morał 8Opis: uwaga umoralniająca, wniosek końcowy o charakterze pouczającym, objaśniający symbolikę zdarzeń przedstawionych w utworze literackim, zwykle w bajce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
motał 9Forma podstawowa: motać
Część mowy/forma fleksyjna:
mozół 12Forma podstawowa: mozoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówił 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mszał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mszył 9Forma podstawowa: mszyć
mścił 13Forma podstawowa: mścić
Część mowy/forma fleksyjna:
mulił 11Forma podstawowa: mulić
Część mowy/forma fleksyjna:
mułek 11Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułem 11Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułka 11Forma podstawowa: mułek
Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułki 11Forma podstawowa: mułek
Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułku 13Forma podstawowa: mułek
Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułła 12Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułłą 16Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułłę 16Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułło 12Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułły 13Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
mułom 11Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: muły
Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułów 14Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: muły
Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mutuł 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mydeł 10Forma podstawowa: mydło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mydła 10Forma podstawowa: mydło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mydło 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mydłu 12Forma podstawowa: mydło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mygła 11Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mygło
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mygłą 15Forma podstawowa: mygła
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mygłę 15Forma podstawowa: mygła
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mygło 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mygła
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mygły 12Forma podstawowa: mygła
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mylił 10Forma podstawowa: mylić
Część mowy/forma fleksyjna:
myłam 10Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myłaś 13Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myłby 12Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myłce 10Forma podstawowa: myłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myłek 10Forma podstawowa: myłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myłem 10Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myłeś 13Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
myłka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myłką 14Forma podstawowa: myłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myłkę 14Forma podstawowa: myłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myłki 10Forma podstawowa: myłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myłko 10Forma podstawowa: myłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżyła 13Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyło 13Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyły 14Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nabił 9Forma podstawowa: nabić
Część mowy/forma fleksyjna:
nabył 10Forma podstawowa: nabyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadał 8Forma podstawowa: nadać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadął 12Forma podstawowa: nadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nagła 9Forma podstawowa: nagły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nagłą 13Forma podstawowa: nagły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nagłe 9Forma podstawowa: nagły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nagły 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
najął 13Forma podstawowa: nająć
Część mowy/forma fleksyjna:
nalał 8Forma podstawowa: nalać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaj 9Forma podstawowa: nałajać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałam 8Forma podstawowa: nałamać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałap 8Forma podstawowa: nałapać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałaź 15Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałga 9Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałka 8Forma podstawowa: nałkać
nałóg 13Opis: zwyczaj, przyzwyczajenie, od którego trudno się uwolnić, zrezygnować z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nałów 11Forma podstawowa: nałowić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałóż 15Forma podstawowa: nałożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałup 10Forma podstawowa: nałupić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nałupać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałżą 15Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałże 11Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałżę 15Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
namuł 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
namył 9Forma podstawowa: namyć
Część mowy/forma fleksyjna:
napił 8Forma podstawowa: napić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawał 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nawała
Opis: duża ilość czegoś lub duża grupa, zazwyczaj opresywna, przytłaczająca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nawił 7Forma podstawowa: nawić
nażął 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażył 12Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nęcił 12Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nękał 12Forma podstawowa: nękać
Część mowy/forma fleksyjna:
nikła 8Forma podstawowa: niknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: nikły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nikłą 12Forma podstawowa: nikły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nikłe 8Forma podstawowa: nikły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nikło 8Opis: mało intensywnie, w sposób trudny do zauważenia, postrzeżenia.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: nikły
Opis: mało intensywnie, w sposób trudny do zauważenia, postrzeżenia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: niknąć
Opis: mało intensywnie, w sposób trudny do zauważenia, postrzeżenia.
Część mowy/forma fleksyjna:
nikły 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: niknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
niósł 11Forma podstawowa: nieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nizał 7Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
nosił 7Forma podstawowa: nosić
Opis: eksploatować odzież
Część mowy/forma fleksyjna:
nucił 10Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nużył 14Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nynał 8Forma podstawowa: nynać
obiła 9Forma podstawowa: obić
Część mowy/forma fleksyjna:
obiło 9Forma podstawowa: obić
Część mowy/forma fleksyjna:
obiły 10Forma podstawowa: obić
Część mowy/forma fleksyjna:
objął 15Forma podstawowa: objąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obkuł 12Forma podstawowa: obkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
oblał 10Forma podstawowa: oblać
Część mowy/forma fleksyjna:
obłam 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obłamać
Część mowy/forma fleksyjna:
obłap 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obłapić
Część mowy/forma fleksyjna:
obław 9Forma podstawowa: obława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłaź 17Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłąk 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłej 11Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obłem 10Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłęd 14Opis: chaos, duże zamieszanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłęk 14Opis: przedmiot zakrzywiony w półkole, przedmiot w kształcie łuku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłoć 14Forma podstawowa: obłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłok 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłom 10Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłóg 15Forma podstawowa: obłoga
Opis: cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłów 13Forma podstawowa: obłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłóż 17Forma podstawowa: obłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obłud 12Forma podstawowa: obłuda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłup 12Forma podstawowa: obłupić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obłupać
Część mowy/forma fleksyjna:
obłym 11Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obmył 11Forma podstawowa: obmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obrał 9Forma podstawowa: obrać
Część mowy/forma fleksyjna:
obrył 10Forma podstawowa: obryć
Część mowy/forma fleksyjna:
obuła 11Forma podstawowa: obuć
Część mowy/forma fleksyjna:
obuło 11Forma podstawowa: obuć
Część mowy/forma fleksyjna:
obuły 12Forma podstawowa: obuć
Część mowy/forma fleksyjna:
obwał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obwił 9Forma podstawowa: obwić
Część mowy/forma fleksyjna:
obyła 10Forma podstawowa: obyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obyło 10Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
obyły 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: obyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżął 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ociął 12Forma podstawowa: ociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
oclił 9Forma podstawowa: oclić
Część mowy/forma fleksyjna:
odarł 8Forma podstawowa: odrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
odbił 10Forma podstawowa: odbić
Część mowy/forma fleksyjna:
odbył 11Forma podstawowa: odbyć
Część mowy/forma fleksyjna:
oddał 9Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
odęła 12Forma podstawowa: odąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odęło 12Forma podstawowa: odąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odęły 13Forma podstawowa: odąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odjął 14Forma podstawowa: odjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odkuł 11Forma podstawowa: odkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
odlał 9Forma podstawowa: odlać
Część mowy/forma fleksyjna:
odłam 9Opis: przenośnie: część, dział czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odłamać
Opis: przenośnie: część, dział czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
odłaź 16Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odłóg 14Opis: ugór, pole, na którym przez jakiś czas nic nie jest uprawiane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odłów 12Forma podstawowa: odłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odłóż 16Forma podstawowa: odłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odłup 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odłupać
Część mowy/forma fleksyjna:
odmył 10Forma podstawowa: odmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odpał 9
odpił 9Forma podstawowa: odpić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odżął 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżył 13Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ogład 10Forma podstawowa: ogłada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogłoś 13Forma podstawowa: ogłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłów 13Forma podstawowa: ogłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogłup 12Forma podstawowa: ogłupić
Część mowy/forma fleksyjna:
ognał 9Forma podstawowa: ognać
Część mowy/forma fleksyjna:
ognił 9Forma podstawowa: ognić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogółu 15Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogóły 14Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ograł 9Forma podstawowa: ograć
Część mowy/forma fleksyjna:
okład 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okłam 9Forma podstawowa: okłamać
Część mowy/forma fleksyjna:
okłęb 14Forma podstawowa: okłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
okłot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
około 8Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
okołu 10Forma podstawowa: okoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: okół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okoły 9Forma podstawowa: okoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: okół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okpił 9Forma podstawowa: okpić
Część mowy/forma fleksyjna:
okrył 9Forma podstawowa: okryć
Część mowy/forma fleksyjna:
okuła 10Forma podstawowa: okuć
Część mowy/forma fleksyjna:
okuło 10Forma podstawowa: okuć
Część mowy/forma fleksyjna:
okuły 11Forma podstawowa: okuć
Część mowy/forma fleksyjna:
olała 8Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
olało 8Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
olały 9Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
oleił 8Forma podstawowa: oleić
Część mowy/forma fleksyjna:
ołgać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ołgaj 11Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołgał 11Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołgam 10Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołgań 15Forma podstawowa: ołgać
ołguj 13Forma podstawowa: ołgiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołowi 7Forma podstawowa: ołów
Opis: Pb – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołupi 10Forma podstawowa: ołupić
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżyj 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
omłot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omłóć 17Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omyła 9Forma podstawowa: omyć
Część mowy/forma fleksyjna:
omyło 9Forma podstawowa: omyć
Część mowy/forma fleksyjna:
omyły 10Forma podstawowa: omyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opadł 9Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
opału 10Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opały 9Forma podstawowa: opała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oparł 8Forma podstawowa: oprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
opasł 8Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
opełł 10Forma podstawowa: opleć
Część mowy/forma fleksyjna:
opiął 12Forma podstawowa: opiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
opiła 8Forma podstawowa: opić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: opiły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
opiłą 12Forma podstawowa: opiły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
opiłe 8Forma podstawowa: opiły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
opiło 8Forma podstawowa: opić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: opiły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
opiły 9Forma podstawowa: opić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
opluł 11Forma podstawowa: opluć
Część mowy/forma fleksyjna:
opłać 13Forma podstawowa: opłacić
Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
opłat 9Forma podstawowa: opłata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opłuż 14Forma podstawowa: opłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opłyń 15Forma podstawowa: opłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
opływ 9Opis: ruch cząsteczek wody wokół ciała stałego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opoił 8Forma podstawowa: opoić
Część mowy/forma fleksyjna:
opoła 8Forma podstawowa: opół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opoły 9Forma podstawowa: opół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oprał 8Forma podstawowa: oprać
Część mowy/forma fleksyjna:
orała 7Forma podstawowa: orać
Część mowy/forma fleksyjna:
orało 7Forma podstawowa: orać
Część mowy/forma fleksyjna:
orały 8Forma podstawowa: orać
Część mowy/forma fleksyjna:
orłem 8Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orłom 8Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orły
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orłów 11Forma podstawowa: orłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orły
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orzeł 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osiał 7Forma podstawowa: osiać
Część mowy/forma fleksyjna:
osioł 7Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oskoł 8Forma podstawowa: oskoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oskół 12Forma podstawowa: oskoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłab 9Forma podstawowa: osłabić
Część mowy/forma fleksyjna:
osław 7Forma podstawowa: osława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osławić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłem 8Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłod 8Forma podstawowa: osłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłom 8Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłon 7Forma podstawowa: osłona
Opis: oddział, który ma osłaniać inną jednostkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłoń 13Forma podstawowa: osłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
osłód 12Forma podstawowa: osłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłów 11Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłup 10Forma podstawowa: osłupić
Część mowy/forma fleksyjna:
osmół 12
osnuł 9Forma podstawowa: osnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
osrał 7Forma podstawowa: osrać
Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ostał 8Forma podstawowa: ostać
Część mowy/forma fleksyjna:
oszył 8Forma podstawowa: oszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
otarł 8Forma podstawowa: otrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
otłuc 11Część mowy/forma fleksyjna:
otruł 10Forma podstawowa: otruć
Część mowy/forma fleksyjna:
otyła 9Forma podstawowa: otyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: otyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
otyłą 13Forma podstawowa: otyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
otyłe 9Forma podstawowa: otyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
otyły 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: otyć
Część mowy/forma fleksyjna:
owiał 7Forma podstawowa: owiać
Część mowy/forma fleksyjna:
owiła 7Forma podstawowa: owić
Część mowy/forma fleksyjna:
owiło 7Forma podstawowa: owić
Część mowy/forma fleksyjna:
owiły 8Forma podstawowa: owić
Część mowy/forma fleksyjna:
owłoś 11Forma podstawowa: owłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ozłoć 12Forma podstawowa: ozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ozuła 9Forma podstawowa: ozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ozuło 9Forma podstawowa: ozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ozuły 10Forma podstawowa: ozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ozwał 7Forma podstawowa: ozwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożarł 11Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożłop 12Forma podstawowa: ożłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożółć 20Forma podstawowa: ożółcić
ożyła 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyło 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyły 13Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pacał 9Forma podstawowa: pacać
padał 9Forma podstawowa: padać
Część mowy/forma fleksyjna:
padeł 9Forma podstawowa: padło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
padła 9Forma podstawowa: padło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: padły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
padłą 13Forma podstawowa: padły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
padłe 9Forma podstawowa: padły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
padło 9Forma podstawowa: padły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
padłu 11Forma podstawowa: padło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
padły 10Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
padół 13Opis: nisko położony obszar, nizina, dolina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pakuł 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pakuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pakuły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palił 9Forma podstawowa: palić
Część mowy/forma fleksyjna:
pałac 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałać 13Część mowy/forma fleksyjna:
pałaj 10Forma podstawowa: pałać
Część mowy/forma fleksyjna:
pałał 10Forma podstawowa: pałać
Część mowy/forma fleksyjna:
pałam 9Forma podstawowa: pałać
Część mowy/forma fleksyjna:
pałań 14Forma podstawowa: pałać
pałąk 13Opis: element broni białej służący do zabezpieczania ręki użytkownika przed ześlizgiwaniem się palców z rękojeści na głownię i do blokowania ciosów przeciwnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałce 9Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałek 9Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałka 9Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałki
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pałką 13Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pałkę 13Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałki 9Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pałko 9Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałka
Opis: zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pałki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
pałom 9Forma podstawowa: pał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pała
Opis: negatywnie o głowie ludzkiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałub 12Forma podstawowa: pałuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pałuj 12Forma podstawowa: pałować
Część mowy/forma fleksyjna:
parał 8Forma podstawowa: parać
Część mowy/forma fleksyjna:
parła 8Forma podstawowa: przeć
Część mowy/forma fleksyjna:
parło 8Forma podstawowa: przeć
Część mowy/forma fleksyjna:
parły 9Forma podstawowa: przeć
Część mowy/forma fleksyjna:
pasał 8Forma podstawowa: pasać
Część mowy/forma fleksyjna:
pasła 8Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pasło 8Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pasły 9Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pchał 11Forma podstawowa: pchać
Część mowy/forma fleksyjna:
pcheł 11Forma podstawowa: pchła
Opis: wtórnie bezskrzydły owad z rzędu pcheł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pchła 11Opis: wtórnie bezskrzydły owad z rzędu pcheł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pchłą 15Forma podstawowa: pchła
Opis: wtórnie bezskrzydły owad z rzędu pcheł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pchłę 15Forma podstawowa: pchła
Opis: wtórnie bezskrzydły owad z rzędu pcheł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pchło 11Forma podstawowa: pchła
Opis: wtórnie bezskrzydły owad z rzędu pcheł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pchły 12Forma podstawowa: pchła
Opis: wtórnie bezskrzydły owad z rzędu pcheł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pedał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pełci 9Forma podstawowa: pleć
pełen 8Forma podstawowa: pełny
Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pełga 10Forma podstawowa: pełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pełli 9Forma podstawowa: pleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełła 10Forma podstawowa: pleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełło 10Forma podstawowa: pleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełły 11Forma podstawowa: pleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pełna 8Forma podstawowa: pełny
Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pełną 12Forma podstawowa: pełny
Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pełne 8Forma podstawowa: pełny
Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pełni 8Forma podstawowa: pełnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pełny
Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pełno 8Opis: z mnóstwem emocji, nastroju - z wielością czegoś, co nie jest policzalne, nie ma charakteru materialnego, wiele, dużo (o czymś, czego nie określa się miarą fizyczną).
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: pełny
Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
pełny 9Opis: taki, który jest czymś napełniony, zapełniony do końca (lub do umownej granicy), taki, do którego już więcej nie da się zmieścić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pełta 9Forma podstawowa: pleć
pełtą 13Forma podstawowa: pleć
pełte 9Forma podstawowa: pleć
pełto 9Forma podstawowa: pleć
pełty 10Forma podstawowa: pleć
pełza 8Forma podstawowa: pełzać
Część mowy/forma fleksyjna:
pełzł 10Forma podstawowa: pełznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pereł 8Forma podstawowa: perła
Opis: człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: perły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perła 8Opis: człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perłą 12Forma podstawowa: perła
Opis: człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perłę 12Forma podstawowa: perła
Opis: człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perło 8Forma podstawowa: perła
Opis: człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perły 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: perła
Opis: człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pękał 13Forma podstawowa: pękać
Część mowy/forma fleksyjna:
pękła 13Forma podstawowa: pęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pękło 13Forma podstawowa: pęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pękły 14Forma podstawowa: pęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pętał 13Forma podstawowa: pętać
Część mowy/forma fleksyjna:
piała 8Forma podstawowa: piać
Część mowy/forma fleksyjna:
piało 8Forma podstawowa: piać
Część mowy/forma fleksyjna:
piały 9Forma podstawowa: piać
Część mowy/forma fleksyjna:
piekł 9Forma podstawowa: piec
Opis: wzmacniacz gitarowy - urządzenie przeznaczone do wzmacniania sygnału pochodzącego z gitary elektrycznej lub akustycznej.
Część mowy/forma fleksyjna:
pięła 12Forma podstawowa: piąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pięło 12Forma podstawowa: piąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pięły 13Forma podstawowa: piąć
Część mowy/forma fleksyjna:
piguł 12Forma podstawowa: piguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pijał 10Forma podstawowa: pijać
Część mowy/forma fleksyjna:
pikał 9Forma podstawowa: pikać
Część mowy/forma fleksyjna:
pilił 9Forma podstawowa: pilić
Część mowy/forma fleksyjna:
piłam 9Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
piłaś 12Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
piłby 11Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
piłce 9Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłek 9Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłem 9Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
piłeś 12Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
piłka 9Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłką 13Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłkę 13Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłki 9Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłko 9Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piłka
Opis: zagranie w grze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłom 9Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: piła
Opis: pilarka, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze, służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piłuj 12Forma podstawowa: piłować
Opis: bardzo krzyczeć, wydzierać się.
Część mowy/forma fleksyjna:
pisał 8Forma podstawowa: pisać
Opis: ręcznie lub maszynowo stawiać znaki pisma na jakiejś powierzchni lub na wyświetlaczu
Część mowy/forma fleksyjna:
plótł 14Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
pluła 11Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
pluło 11Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
pluły 12Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
plwał 9Forma podstawowa: plwać
Opis: pluć - wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
płaca 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płacą 13Forma podstawowa: płaca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płace 9Forma podstawowa: płaca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płacę 13Forma podstawowa: płaca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płach 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płaci 9Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
płaco 9Forma podstawowa: płaca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płacy 10Forma podstawowa: płaca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płacz 9Forma podstawowa: płakać
Opis: wydawany z siebie głos, połączony z wylewaniem łez, który stanowi reakcję na silne stany emocjonalne.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wydawany z siebie głos, połączony z wylewaniem łez, który stanowi reakcję na silne stany emocjonalne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płaks 9Forma podstawowa: płaksa
Opis: kapucynka czubata, Cebus apella – gatunek małpy szerokonosej z rodziny płaksowatych, najbardziej rozprzestrzeniony gatunek z rodzaju Cebus, zamieszkuje tropikalne lasy Ameryki Południowej, od Kolumb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płami 9Forma podstawowa: pło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płask 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płast 9Forma podstawowa: płasta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płata 9Forma podstawowa: płat
Opis: zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płatać
Część mowy/forma fleksyjna:
płatu 11Forma podstawowa: płat
Opis: zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
płaty 10Forma podstawowa: płat
Opis: zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pława 8Opis: element sieci rybackiej utrzymujący ją w pozycji pionowej i na zamierzonej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pławą 12Forma podstawowa: pława
Opis: element sieci rybackiej utrzymujący ją w pozycji pionowej i na zamierzonej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pławę 12Forma podstawowa: pława
Opis: element sieci rybackiej utrzymujący ją w pozycji pionowej i na zamierzonej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pławi 8Forma podstawowa: pławia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pławić
Część mowy/forma fleksyjna:
pławo 8Forma podstawowa: pława
Opis: element sieci rybackiej utrzymujący ją w pozycji pionowej i na zamierzonej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pławu 10Forma podstawowa: pław
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pławy 9Forma podstawowa: pław
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pława
Opis: element sieci rybackiej utrzymujący ją w pozycji pionowej i na zamierzonej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płaza 8Forma podstawowa: płaz
Opis: zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych, o skórze z gruczołami śluzowymi, może zamieszkiwać różnorodne siedliska - większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płazą 12Forma podstawowa: płaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płazę 12Forma podstawowa: płaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płazi 8Opis: taki, który jest związany z płazem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płazo 8Forma podstawowa: płaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płazu 10Forma podstawowa: płaz
Opis: zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych, o skórze z gruczołami śluzowymi, może zamieszkiwać różnorodne siedliska - większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płazy 9Forma podstawowa: płaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płaz
Opis: zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych, o skórze z gruczołami śluzowymi, może zamieszkiwać różnorodne siedliska - większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płcią 13Forma podstawowa: płeć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płcie 9Forma podstawowa: płeć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płetw 9Forma podstawowa: płetwa
Opis: sprzęt sportowy służący do usprawniania poruszania się w wodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoch 11Forma podstawowa: płocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoci 9Forma podstawowa: płoć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płodu 11Forma podstawowa: płód
Opis: w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płody 10Opis: to, co otrzymujemy i wykorzystujemy, dalej przetwarzając, w ramach uprawy roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płód
Opis: w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płona 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płony
Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płoną 12Forma podstawowa: płony
Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: płona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
płone 8Forma podstawowa: płony
Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płonę 12Forma podstawowa: płonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoni 8Forma podstawowa: płonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płonić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płony
Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: płoń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płono 8Forma podstawowa: płona
Opis: tak, że jest nieurodzaj.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tak, że jest nieurodzaj.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: płony
Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
płony 9Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: płona
Opis: taki, który nie owocuje, nie wydaje zarodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płosi 8Forma podstawowa: płochy
Opis: błahy, pozbawiony wartości czy znaczenia, taki, który jest przejawem czyjejś płochości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płosz 8Forma podstawowa: płoszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płota 9Forma podstawowa: płot
płotu 11Forma podstawowa: płot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płoty 10Forma podstawowa: płot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płowa 8Forma podstawowa: płowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płową 12Forma podstawowa: płowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płowe 8Forma podstawowa: płowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płowi 8Forma podstawowa: płowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płowo 8Opis: w kolorze płowym, który jest raczej jasną, stonowaną mieszaniną żółtego i szarego.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: płowy
Opis: w kolorze płowym, który jest raczej jasną, stonowaną mieszaniną żółtego i szarego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
płowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płoza 8Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płozą 12Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płozę 12Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płozi 8Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płozo 8Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płozu 10Forma podstawowa: płóz
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płoz
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płozy 9Forma podstawowa: płoz
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płóz
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płożą 16Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płożę 16Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płoży 13Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płódź 21Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
płuca 11Forma podstawowa: płuco
Opis: tereny zielone, zwłaszcza w mieście lub w okolicy zabudowań, infrastruktury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płuco 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płucu 13Forma podstawowa: płuco
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płucz 11Forma podstawowa: płukać
Część mowy/forma fleksyjna:
pługa 12Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pługi 12Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pługu 14Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużą 18Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płużę 18Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płuży 15Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płyną 13Forma podstawowa: płynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
płynę 13Forma podstawowa: płynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
płynu 11Forma podstawowa: płyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płyny 10Forma podstawowa: płyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płyta 10Opis: urządzenie AGD używane w kuchniach do gotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płytą 14Forma podstawowa: płyta
Opis: urządzenie AGD używane w kuchniach do gotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płytę 14Forma podstawowa: płyta
Opis: urządzenie AGD używane w kuchniach do gotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płyto 10Forma podstawowa: płyta
Opis: urządzenie AGD używane w kuchniach do gotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płyty 11Forma podstawowa: płyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płyta
Opis: urządzenie AGD używane w kuchniach do gotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pływa 9Forma podstawowa: pływać
Część mowy/forma fleksyjna:
pływu 11Forma podstawowa: pływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pływy 10Forma podstawowa: pływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pobał 10Forma podstawowa: pobać
Część mowy/forma fleksyjna:
pobił 10Forma podstawowa: pobić
Część mowy/forma fleksyjna:
pobył 11Forma podstawowa: pobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pocił 9Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
podał 9Forma podstawowa: podać
Opis: przekazać bezpośrednio, z ręki do ręki
Część mowy/forma fleksyjna:
podął 13Forma podstawowa: podąć
Część mowy/forma fleksyjna:
podła 9Forma podstawowa: podły
Opis: będący przejawem czyjejś podłości, wielkiej złośliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
podłą 13Forma podstawowa: podły
Opis: będący przejawem czyjejś podłości, wielkiej złośliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
podłe 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: podły
Opis: będący przejawem czyjejś podłości, wielkiej złośliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
podły 10Opis: będący przejawem czyjejś podłości, wielkiej złośliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
poiła 8Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
poiło 8Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
poiły 9Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
pojął 14Forma podstawowa: pojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pokuł 11Forma podstawowa: pokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
polał 9Forma podstawowa: polać
Część mowy/forma fleksyjna:
połać 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połaj 10Forma podstawowa: połajać
Część mowy/forma fleksyjna:
połam 9Forma podstawowa: połamać
Część mowy/forma fleksyjna:
połap 9Forma podstawowa: połapać
Część mowy/forma fleksyjna:
połaś 12Forma podstawowa: połasić
Część mowy/forma fleksyjna:
połaź 16Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
połci 9Forma podstawowa: połeć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połeć 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połka 9Forma podstawowa: połkać
Część mowy/forma fleksyjna:
połom 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połoz 8Opis: wąż, przedstawiciel rodziny połozowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połóg 14Opis: moment wydania na świat dziecka, poród.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połów 12Forma podstawowa: połowa
Opis: pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: połowić
Opis: pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połóż 16Forma podstawowa: położyć
Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
połup 11Forma podstawowa: połupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: połupić
Część mowy/forma fleksyjna:
połyk 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połżą 16Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
połże 12Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
połżę 16Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomył 10Forma podstawowa: pomyć
Część mowy/forma fleksyjna:
popił 9Forma podstawowa: popić
Część mowy/forma fleksyjna:
porał 8Forma podstawowa: porać
Część mowy/forma fleksyjna:
porył 9Forma podstawowa: poryć
Opis: zryć, zorać coś w wielu miejscach.
Część mowy/forma fleksyjna:
poseł 8Opis: dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
posła 8Forma podstawowa: poseł
Opis: dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
posły 9Forma podstawowa: poseł
Opis: dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
pował 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: powała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powił 8Forma podstawowa: powić
Część mowy/forma fleksyjna:
powył 9Forma podstawowa: powyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożął 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuł 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożył 13Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pójła 14Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójło 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójłu 16Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półce 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półek 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półką 17Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półkę 17Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półki 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półko 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półom 13Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półoś 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prała 8Forma podstawowa: prać
Część mowy/forma fleksyjna:
prało 8Forma podstawowa: prać
Część mowy/forma fleksyjna:
prały 9Forma podstawowa: prać
Część mowy/forma fleksyjna:
pruła 10Forma podstawowa: pruć
Część mowy/forma fleksyjna:
pruło 10Forma podstawowa: pruć
Część mowy/forma fleksyjna:
pruły 11Forma podstawowa: pruć
Część mowy/forma fleksyjna:
prysł 9Forma podstawowa: prysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
przał 8Forma podstawowa: przeć
Część mowy/forma fleksyjna:
psiał 8Forma podstawowa: psieć
Część mowy/forma fleksyjna:
psuła 10Forma podstawowa: psuć
Część mowy/forma fleksyjna:
psuło 10Forma podstawowa: psuć
Część mowy/forma fleksyjna:
psuły 11Forma podstawowa: psuć
Część mowy/forma fleksyjna:
puchł 13Forma podstawowa: puchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pudeł 11Forma podstawowa: pudło
Opis: duże pudełko, opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudła 11Forma podstawowa: pudło
Opis: duże pudełko, opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudło 11Opis: duże pudełko, opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudłu 13Forma podstawowa: pudło
Opis: duże pudełko, opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pukał 11Forma podstawowa: pukać
Część mowy/forma fleksyjna:
pułap 11Opis: powała, warstwa desek mocowana na belkach stropowych lub między nimi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pułki 11Forma podstawowa: pułk
Opis: jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
pułku 13Forma podstawowa: pułk
Opis: jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
putał 11Forma podstawowa: putać
pykał 10Forma podstawowa: pykać
Część mowy/forma fleksyjna:
pylił 10Forma podstawowa: pylić
Część mowy/forma fleksyjna:
pyłek 10Opis: pyłek kwiatowy - męskie cząstki rozrodcze roślin nasiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłem 10Forma podstawowa: pył
Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłki 10Forma podstawowa: pyłek
Opis: pyłek kwiatowy - męskie cząstki rozrodcze roślin nasiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłku 12Forma podstawowa: pyłek
Opis: pyłek kwiatowy - męskie cząstki rozrodcze roślin nasiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłom 10Forma podstawowa: pył
Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłów 13Forma podstawowa: pył
Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pytał 10Forma podstawowa: pytać
Część mowy/forma fleksyjna:
radeł 8Forma podstawowa: radło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radła 8Forma podstawowa: radło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radłu 10Forma podstawowa: radło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raiła 7Forma podstawowa: raić
Część mowy/forma fleksyjna:
raiło 7Forma podstawowa: raić
Część mowy/forma fleksyjna:
raiły 8Forma podstawowa: raić
Część mowy/forma fleksyjna:
ranił 7Forma podstawowa: ranić
Część mowy/forma fleksyjna:
raził 7Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
rąbał 13Forma podstawowa: rąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
redeł 8Forma podstawowa: redło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
redła 8Forma podstawowa: redło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
redło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
redłu 10Forma podstawowa: redło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
regał 9Opis: przenośne małe organy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reguł 11Forma podstawowa: reguła
Opis: utrwalony, powtarzający się sposób postępowania ustalony na mocy jakiegoś przepisu lub zwyczaju
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: reguły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
robił 9Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
rodał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodeł 8Forma podstawowa: rodło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodła 8Forma podstawowa: rodło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodłu 10Forma podstawowa: rodło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
roiła 7Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
roiło 7Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
roiły 8Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
ronił 7Forma podstawowa: ronić
Część mowy/forma fleksyjna:
rosił 7Forma podstawowa: rosić
Część mowy/forma fleksyjna:
rosła 7Forma podstawowa: rosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rość
Część mowy/forma fleksyjna:
rosłą 11Forma podstawowa: rosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rosłe 7Forma podstawowa: rosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rosło 7Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
rosły 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rość
Część mowy/forma fleksyjna:
rosół 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rotuł 10Forma podstawowa: rotuła
Opis: poemat pieśniowo-elegijnym, o tematyce religijnej lub moralistyczno-dydaktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rugał 11Forma podstawowa: rugać
Część mowy/forma fleksyjna:
rułom 10Forma podstawowa: ruła
runął 13Forma podstawowa: runąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rwała 7Forma podstawowa: rwać
Część mowy/forma fleksyjna:
rwało 7Forma podstawowa: rwać
Część mowy/forma fleksyjna:
rwały 8Forma podstawowa: rwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ryłam 9Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ryłaś 12Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ryłby 11Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ryłek 9Forma podstawowa: ryłko
ryłem 9Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ryło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryłeś 12Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ryłka 9Forma podstawowa: ryłko
ryłko 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryłku 11Forma podstawowa: ryłko
ryłom 9Forma podstawowa: ryło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
rypał 9Forma podstawowa: rypać
Część mowy/forma fleksyjna:
rypła 9Forma podstawowa: rypnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rypło 9Forma podstawowa: rypnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rypły 10Forma podstawowa: rypnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rywuł 10Forma podstawowa: rywuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzedł 8Forma podstawowa: rzednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzekł 8Forma podstawowa: rzec
Część mowy/forma fleksyjna:
rznął 11Forma podstawowa: rznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżała 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżało 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżały 12Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnął 15Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sadeł 8Forma podstawowa: sadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadła 8Forma podstawowa: sadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadłu 10Forma podstawowa: sadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sałak 8Forma podstawowa: sałaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sałat 8Forma podstawowa: sałata
Opis: Lactuca – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny astrowatych, z których wiele gatunków to rośliny uprawne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sapał 8Forma podstawowa: sapać
Część mowy/forma fleksyjna:
schła 10Forma podstawowa: schnąć
Opis: stawać się suchym.
Część mowy/forma fleksyjna:
schło 10Forma podstawowa: schnąć
Opis: stawać się suchym.
Część mowy/forma fleksyjna:
schły 11Forma podstawowa: schnąć
Opis: stawać się suchym.
Część mowy/forma fleksyjna:
sechł 10Forma podstawowa: schnąć
Opis: stawać się suchym.
Część mowy/forma fleksyjna:
sępił 12Forma podstawowa: sępić
Część mowy/forma fleksyjna:
siadł 8Forma podstawowa: siąść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: sieść
Część mowy/forma fleksyjna:
siała 7Forma podstawowa: siać
Część mowy/forma fleksyjna:
siało 7Forma podstawowa: siać
Część mowy/forma fleksyjna:
siały 8Forma podstawowa: siać
Część mowy/forma fleksyjna:
siąkł 12Forma podstawowa: siąknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sideł 8Forma podstawowa: sidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sidła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sidła 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sidłać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: sidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sidło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sidłu 10Forma podstawowa: sidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siekł 8Forma podstawowa: siec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: sieknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sikał 8Forma podstawowa: sikać
Część mowy/forma fleksyjna:
silił 8Forma podstawowa: silić
Część mowy/forma fleksyjna:
siłce 8Forma podstawowa: siłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłek 8Forma podstawowa: siłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłką 12Forma podstawowa: siłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłkę 12Forma podstawowa: siłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłki 8Forma podstawowa: siłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłko 8Forma podstawowa: siłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłom 8Forma podstawowa: siły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siła
Opis: energia, moc fizyczna lub duchowa, cecha osób silnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siłuj 11Forma podstawowa: siłować
Część mowy/forma fleksyjna:
sioła 7Forma podstawowa: sioło
Opis: wieś, wioska, osada rolnicza, miejsce zamieszkane przez ludność rolniczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sioło 7Opis: wieś, wioska, osada rolnicza, miejsce zamieszkane przez ludność rolniczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siołu 9Forma podstawowa: sioło
Opis: wieś, wioska, osada rolnicza, miejsce zamieszkane przez ludność rolniczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siwił 7Forma podstawowa: siwić
Część mowy/forma fleksyjna:
skała 8Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skałą 12Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skałę 12Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skało 8Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skały 9Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: skała
Opis: miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skisł 8Forma podstawowa: skisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sklął 13Forma podstawowa: skląć
Część mowy/forma fleksyjna:
skład 9Opis: tekst ułożony na szpalcie z czcionki składanej ręcznie lub maszynowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skłam 9Forma podstawowa: skłamać
Część mowy/forma fleksyjna:
skłąb 14Forma podstawowa: skłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłęb 14Forma podstawowa: skłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skłoń 14Forma podstawowa: skłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skłóć 17Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
skłuj 12Forma podstawowa: skłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
skłuł 12Forma podstawowa: skłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
skrył 9Forma podstawowa: skryć
Część mowy/forma fleksyjna:
skuła 10Forma podstawowa: skuć
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skułą 14Forma podstawowa: skuła
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skułę 14Forma podstawowa: skuła
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skuło 10Forma podstawowa: skuła
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skuć
Część mowy/forma fleksyjna:
skuły 11Forma podstawowa: skuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skuła
Opis: kość policzkowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słaba 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słabą 13Forma podstawowa: słaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słabe 9Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: słaba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słabi 9Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słabł 11Forma podstawowa: słabnąć
Opis: o zjawiskach niefizycznych: zmniejszać swą intensywność, tracić na znaczeniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
słabo 9Opis: tak, że coś wyraża złą ocenę.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: słaby
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
słaby 10Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który z łatwością może ulec zniszczeniu wskutek działania jakiejś siły, taki, który jest mało wytrzymały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słali 8Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
słała 9Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
słało 9Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
słały 10Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
słana 7Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
słaną 11Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
słane 7Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
słani 7Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
słano 7Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
słany 8Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
sława 7Forma podstawowa: sław
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sławą 11Forma podstawowa: sława
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sławę 11Forma podstawowa: sława
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sławi 7Forma podstawowa: sław
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sławić
Część mowy/forma fleksyjna:
sławo 7Forma podstawowa: sława
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sławy 8Forma podstawowa: sław
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: sława
Opis: prestiż, bardzo dobra opinia o kimś lub czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słępu 14Forma podstawowa: słęp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słępy 13Forma podstawowa: słęp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słocz 8Forma podstawowa: słocza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słodu 10Forma podstawowa: słód
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słody 9Forma podstawowa: słód
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słodź 16Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słoik 8Opis: zawartość słoika (także: gdy chodzi o konkretną zawartość - to, co zwykle jest w słoiku, czyli jakieś przetwory spożywcze), tyle, ile mieści się w słoiku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoja 9Forma podstawowa: słój
Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoje 9Forma podstawowa: słój
Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoju 11Forma podstawowa: słój
Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoma 8Opis: łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słomą 12Forma podstawowa: słoma
Opis: łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słomę 12Forma podstawowa: słoma
Opis: łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słomo 8Forma podstawowa: słoma
Opis: łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słomy 9Forma podstawowa: słoma
Opis: łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słona 7Forma podstawowa: słony
Opis: o wodzie: taki, który ma naturalny specyficzny skład: wysokie stężenie kationów sodu, potasu, magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych, a przy tym również i gorzko-sło
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słoną 11Forma podstawowa: słony
Opis: o wodzie: taki, który ma naturalny specyficzny skład: wysokie stężenie kationów sodu, potasu, magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych, a przy tym również i gorzko-sło
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słone 7Forma podstawowa: słony
Opis: o wodzie: taki, który ma naturalny specyficzny skład: wysokie stężenie kationów sodu, potasu, magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych, a przy tym również i gorzko-sło
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słoni 7Forma podstawowa: słony
Opis: o wodzie: taki, który ma naturalny specyficzny skład: wysokie stężenie kationów sodu, potasu, magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych, a przy tym również i gorzko-sło
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: słoń
Opis: niezgrabnie się poruszający grubas.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słono 7Forma podstawowa: słony
Opis: o wodzie: taki, który ma naturalny specyficzny skład: wysokie stężenie kationów sodu, potasu, magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych, a przy tym również i gorzko-sło
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, że w smaku czuć wyraźnie sól, tak, że można przypuszczać, że do przyprawienia użyto soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
słony 8Opis: o wodzie: taki, który ma naturalny specyficzny skład: wysokie stężenie kationów sodu, potasu, magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych, a przy tym również i gorzko-sło
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
słońc 14Forma podstawowa: słońce
Opis: familiarne (ale dość podniosłe) określenie człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słota 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słotą 12Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słotę 12Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoto 8Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słoty 9Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
słowa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słowo
Opis: wyraz odmienny nazywający dziejące się czynności oraz niektóre stany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słowo 7Opis: wyraz odmienny nazywający dziejące się czynności oraz niektóre stany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słowu 9Forma podstawowa: słowo
Opis: wyraz odmienny nazywający dziejące się czynności oraz niektóre stany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słowy 8Forma podstawowa: słowo
Opis: wyraz odmienny nazywający dziejące się czynności oraz niektóre stany.
słódź 20Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
słuch 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sługa 11Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sługą 15Forma podstawowa: sługa
Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sługę 15Forma podstawowa: sługa
Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sługi 11Forma podstawowa: sługa
Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
sługo 11Forma podstawowa: sługa
Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słupa 10Forma podstawowa: słup
Opis: osoba fizyczna użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słupy 11Forma podstawowa: słup
Opis: osoba fizyczna użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służą 17Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służb 15Forma podstawowa: służba
Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służę 17Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służy 14Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
słych 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słyną 12Forma podstawowa: słynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
słynę 12Forma podstawowa: słynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
słysz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
smoła 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smołą 12Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smołę 12Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smoło 8Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smoły 9Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
snęła 11Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
snęło 11Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
snęły 12Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
snuła 9Forma podstawowa: snuć
Część mowy/forma fleksyjna:
snuło 9Forma podstawowa: snuć
Część mowy/forma fleksyjna:
snuły 10Forma podstawowa: snuć
Część mowy/forma fleksyjna:
sokół 12Forma podstawowa: sokoły
Opis: Falconinae – podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae), obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące cały świat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solił 8Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
spadł 9Forma podstawowa: spaść
Część mowy/forma fleksyjna:
spała 8Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spać
Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna:
spałą 12Forma podstawowa: spała
Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spałę 12Forma podstawowa: spała
Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spało 8Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spała
Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spały 9Forma podstawowa: spała
Opis: okorowana na czerwono część pnia drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
spasł 8Forma podstawowa: spaść
Część mowy/forma fleksyjna:
spełń 14Forma podstawowa: spełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
spiął 12Forma podstawowa: spiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
spiła 8Forma podstawowa: spić
Część mowy/forma fleksyjna:
spiło 8Forma podstawowa: spić
Część mowy/forma fleksyjna:
spiły 9Forma podstawowa: spić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłać 13Forma podstawowa: spłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłat 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spłata
Opis: płatność, spłacanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spław 8Forma podstawowa: spławić
Opis: w sposób nieprzyjemny dla kogoś pozbyć się go.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spłoń 14Forma podstawowa: spłonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłyć 14Forma podstawowa: spłycić
Część mowy/forma fleksyjna:
spłyń 15Forma podstawowa: spłynąć
Opis: nie wywrzeć wrażenia, spowodować, że ktoś coś zlekceważy, zmarginalizuje.
Część mowy/forma fleksyjna:
spływ 9Opis: wycieczka polegająca na przemieszczaniu się po jakimś akwenie kajakiem, kanadyjką, na tratwie lub żaglówce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spoił 8Forma podstawowa: spoić
Część mowy/forma fleksyjna:
spóła 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółą 16Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółę 16Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóło 12Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóły 13Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sprał 8Forma podstawowa: sprać
Część mowy/forma fleksyjna:
spruł 10Forma podstawowa: spruć
Część mowy/forma fleksyjna:
srała 7Forma podstawowa: srać
Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
srało 7Forma podstawowa: srać
Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
srały 8Forma podstawowa: srać
Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
ssała 7Forma podstawowa: ssać
Część mowy/forma fleksyjna:
ssało 7Forma podstawowa: ssać
Część mowy/forma fleksyjna:
ssały 8Forma podstawowa: ssać
Część mowy/forma fleksyjna:
stała 8Opis: w informatyce - fragment kodu źródłowego, który nie może się zmienić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stały
Opis: o człowieku: taki, który się nie zmienia, taki, który nie zmienia łatwo przekonań, uczuć i poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: stać
Opis: w informatyce - fragment kodu źródłowego, który nie może się zmienić.
Część mowy/forma fleksyjna:
stałą 12Forma podstawowa: stała
Opis: w informatyce - fragment kodu źródłowego, który nie może się zmienić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stały
Opis: o człowieku: taki, który się nie zmienia, taki, który nie zmienia łatwo przekonań, uczuć i poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
stałe 8Forma podstawowa: stała
Opis: w informatyce - fragment kodu źródłowego, który nie może się zmienić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stały
Opis: o człowieku: taki, który się nie zmienia, taki, który nie zmienia łatwo przekonań, uczuć i poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
stało 8Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: stały
Opis: o człowieku: taki, który się nie zmienia, taki, który nie zmienia łatwo przekonań, uczuć i poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
stały 9Forma podstawowa: stać
Opis: o człowieku: taki, który się nie zmienia, taki, który nie zmienia łatwo przekonań, uczuć i poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: o człowieku: taki, który się nie zmienia, taki, który nie zmienia łatwo przekonań, uczuć i poglądów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
starł 8Forma podstawowa: zetrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
stlał 9Forma podstawowa: stleć
Część mowy/forma fleksyjna:
stlił 9Forma podstawowa: stlić
Część mowy/forma fleksyjna:
stłuc 11Część mowy/forma fleksyjna:
stłum 11Forma podstawowa: stłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
stołb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stołp 9Opis: średniowieczna wieża na planie koła, owalu, prostokąta lub wieloboku o znacznej wysokości (30–50 m) i dużej grubości murów (3–5 m), niezamieszkiwana w czasie pokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stołu 10Forma podstawowa: stół
Opis: jedzenie, sposób odżywiania się, także: forma spożywania posiłków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stoły 9Forma podstawowa: stół
Opis: jedzenie, sposób odżywiania się, także: forma spożywania posiłków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
struł 10Forma podstawowa: struć
Część mowy/forma fleksyjna:
stuła 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stułą 14Forma podstawowa: stuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stułę 14Forma podstawowa: stuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stuło 10Forma podstawowa: stuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stuły 11Forma podstawowa: stuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stygł 11Forma podstawowa: stygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
sunął 13Forma podstawowa: sunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
supeł 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
supła 10Forma podstawowa: supeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: supłać
Część mowy/forma fleksyjna:
supły 11Forma podstawowa: supeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
suseł 9Opis: gryzoń z rodziny wiewiórkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
susła 9Forma podstawowa: suseł
Opis: gryzoń z rodziny wiewiórkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
susły 10Forma podstawowa: suseł
Opis: gryzoń z rodziny wiewiórkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
suwał 9Forma podstawowa: suwać
Część mowy/forma fleksyjna:
sycił 9Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syfił 12Forma podstawowa: syfić
Część mowy/forma fleksyjna:
sykał 9Forma podstawowa: sykać
Część mowy/forma fleksyjna:
sypał 9Forma podstawowa: sypać
Część mowy/forma fleksyjna:
szału 9Forma podstawowa: szał
Opis: zaburzenie świadomości z towarzyszącym gwałtownym podnieceniem, często będące objawem choroby psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szały 8Forma podstawowa: szał
Opis: zaburzenie świadomości z towarzyszącym gwałtownym podnieceniem, często będące objawem choroby psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szedł 8Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
szkła 8Forma podstawowa: szkło
Opis: nieorganiczny materiał najczęściej przezroczysty wytwarzany w hutach z krzemianów, schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji, najszęściej używany do wyrobu naczyń, szyb, przedmiotów artystycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szkło 8Opis: nieorganiczny materiał najczęściej przezroczysty wytwarzany w hutach z krzemianów, schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji, najszęściej używany do wyrobu naczyń, szyb, przedmiotów artystycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szkłu 10Forma podstawowa: szkło
Opis: nieorganiczny materiał najczęściej przezroczysty wytwarzany w hutach z krzemianów, schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji, najszęściej używany do wyrobu naczyń, szyb, przedmiotów artystycznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szkół 12Forma podstawowa: szkoła
Opis: czas spędzony w szkole na zajęciach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szłam 8Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
szłap 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szłapać
Część mowy/forma fleksyjna:
szłaś 11Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
szłyk 9Opis: mutacja kapuzy, czapka lekko zwężana ku górze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szyła 8Forma podstawowa: szyć
Część mowy/forma fleksyjna:
szyło 8Forma podstawowa: szyć
Część mowy/forma fleksyjna:
szyły 9Forma podstawowa: szyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściął 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepł 13Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiał 12Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śniła 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniło 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniły 12Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
taiła 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiło 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiły 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tajał 10Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tałes 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tareł 8Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarła 8Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłu 10Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarły 9Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tateł 9Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatła 9Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatłać
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna:
tatłą 13Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatłę 13Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatło 9Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatły 10Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawuł 10Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąpał 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terał 8Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
tęchł 15Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tępił 13Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tężał 16Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężył 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkała 9Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkało 9Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkały 10Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tknął 13Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwił 9Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlała 9Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlało 9Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlały 10Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tliła 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliło 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliły 10Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłach 11Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłami 9Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłamś 13Forma podstawowa: tłamsić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoce 9Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłocz 9Forma podstawowa: tłoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoka 9Forma podstawowa: tłok
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoką 13Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłokę 13Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoki 9Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoko 9Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoku 11Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłucz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuka 11Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuką 15Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłukę 15Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuki 11Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tłukł 13Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuku 13Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumi 11Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłumu 13Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumy 12Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuść 19Forma podstawowa: tłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
tobół 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołpi 9Forma podstawowa: tołp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołub 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonął 12Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topił 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
trału 10Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trały 9Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troił 8Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
truła 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truło 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truły 11Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trwał 8Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trysł 9Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tulił 11Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tułać 15Część mowy/forma fleksyjna:
tułaj 12Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułał 12Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułam 11Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułań 16Forma podstawowa: tułanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułów 14Forma podstawowa: tuł
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułub 14Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułup 13Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupał 11Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykał 10Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłam 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłaś 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłby 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłek 10Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłem 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłeś 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłka 10Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłki 10Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłku 12Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłom 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłów 13Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrał 9Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tytła 10Forma podstawowa: tytłać
Część mowy/forma fleksyjna:
tytuł 12Opis: wydawnictwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubiła 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiło 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiły 12Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłoć 16Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódł 16Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrał 11Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyła 12Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyło 12Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyły 13Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciął 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuł 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczył 11Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udała 10Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udałą 14Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udałe 10Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udało 10Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udały 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udarł 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udław 10Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoił 10Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ufała 13Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufało 13Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufały 14Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugiął 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrał 11Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadł 12Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaił 11Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęła 15Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęło 15Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęły 16Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisł 10Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
układ 11Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłon 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłoń 16Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuć 17Forma podstawowa: ukłucie
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuj 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuł 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuł 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoił 10Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrył 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuła 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuło 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuły 13Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulała 10Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulało 10Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulały 11Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazł 10Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulągł 16Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uląkł 15Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uległ 12Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgł 16Forma podstawowa: uląc
ulżył 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładź 18Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułana 9Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułani 9Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułany 10Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ułapi 10Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatw 10Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułowi 9Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożą 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożę 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułoży 14Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułuda 12Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudą 16Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudę 16Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudo 12Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudy 13Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusu 13Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusy 12Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umaił 10Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarł 10Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiał 10Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóć 19Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umyła 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyło 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyły 12Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umysł 11Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadł 11Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upału 12Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upały 11Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uparł 10Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upasł 10Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upiął 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upiła 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiło 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiły 11Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upłaz 10Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłyń 17Forma podstawowa: upłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upływ 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upoił 10Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprał 10Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uroił 9Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urósł 13Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urwał 9Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiał 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
usłał 11Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłań 15Forma podstawowa: usłać
usłoń 15
usług 13Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: usługi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłuż 15Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmoł 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usnął 13Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuł 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usrał 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustał 10Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszła 9Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszło 9Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszły 10Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszył 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpił 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
utaił 10Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utarł 10Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utkał 11Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utłuc 13Część mowy/forma fleksyjna:
utyła 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyło 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyły 12Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uwału 11Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwały 10Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiła 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiło 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiły 10Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwłoś 13Forma podstawowa: uwłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uznał 9Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
użarł 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęła 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęło 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęły 18Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyła 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyło 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyły 15Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wabił 9Forma podstawowa: wabić
Część mowy/forma fleksyjna:
wahał 9Forma podstawowa: wahać
Część mowy/forma fleksyjna:
walał 8Forma podstawowa: walać
Część mowy/forma fleksyjna:
walił 8Forma podstawowa: walić
Opis: gardzić czymś, lekceważyć, rezygnować z czegoś w wyniku braku chęci lub wcześniejszych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna:
wałcz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wałek 8Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałka
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałem 8Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałka 8Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałki 8Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałku 10Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałom 8Forma podstawowa: wały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałów 11Forma podstawowa: wały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałuj 11Forma podstawowa: wałować
Część mowy/forma fleksyjna:
ważył 12Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wądół 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wątła 12Forma podstawowa: wątły
Opis: taki, który jest słaby, nietrwały, wiatrem podszyty, zwykle taki, który jest zbudowany z cieniutkich elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wątłą 16Forma podstawowa: wątły
Opis: taki, który jest słaby, nietrwały, wiatrem podszyty, zwykle taki, który jest zbudowany z cieniutkich elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wątłe 12Forma podstawowa: wątły
Opis: taki, który jest słaby, nietrwały, wiatrem podszyty, zwykle taki, który jest zbudowany z cieniutkich elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wątło 12Opis: niezdrowo, chorowicie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: wątły
Opis: taki, który jest słaby, nietrwały, wiatrem podszyty, zwykle taki, który jest zbudowany z cieniutkich elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
wątły 13Opis: taki, który jest słaby, nietrwały, wiatrem podszyty, zwykle taki, który jest zbudowany z cieniutkich elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wbiła 9Forma podstawowa: wbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wbiło 9Forma podstawowa: wbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wbiły 10Forma podstawowa: wbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wciął 12Forma podstawowa: wciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wczuł 10Forma podstawowa: wczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdała 8Forma podstawowa: wdać
Część mowy/forma fleksyjna:
wdało 8Forma podstawowa: wdać
Część mowy/forma fleksyjna:
wdały 9Forma podstawowa: wdać
Część mowy/forma fleksyjna:
wdarł 8Forma podstawowa: wedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdław 8Forma podstawowa: wdławić
Część mowy/forma fleksyjna:
webeł 9Forma podstawowa: webło
Opis: zostera morska, tasiemnica morska, Zostera marina - roślina zielna z rodziny rdestowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
webła 9Forma podstawowa: webło
Opis: zostera morska, tasiemnica morska, Zostera marina - roślina zielna z rodziny rdestowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
webło 9Opis: zostera morska, tasiemnica morska, Zostera marina - roślina zielna z rodziny rdestowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
webłu 11Forma podstawowa: webło
Opis: zostera morska, tasiemnica morska, Zostera marina - roślina zielna z rodziny rdestowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wełen 7Forma podstawowa: wełna
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wełna 7Forma podstawowa: wełn
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wełną 11Forma podstawowa: wełna
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wełnę 11Forma podstawowa: wełna
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wełno 7Forma podstawowa: wełna
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wełny 8Forma podstawowa: wełn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wełna
Opis: tkanina wełniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wesół 11Forma podstawowa: wesoły
Opis: taki, który wynika z tego, że ktoś jest wesoły, ludzie są weseli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
węgła 13Forma podstawowa: węgieł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węgły 14Forma podstawowa: węgieł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węzeł 11Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węzła 11Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węzły 12Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgiął 13Forma podstawowa: wgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wgłąb 15Forma podstawowa: wgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
wgłęb 15Forma podstawowa: wgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
wgłób 15Forma podstawowa: wgłobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wgrał 9Forma podstawowa: wgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiała 7Forma podstawowa: wiać
Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiało 7Forma podstawowa: wiać
Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiały 8Forma podstawowa: wiać
Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiądł 12Forma podstawowa: więdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiązł 11Forma podstawowa: wiąznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: więznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wideł 8Forma podstawowa: widła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: widły
Opis: miejsce, w któym koryta spotykających się rzek tworzą układ przypominający dwuzębne widły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
widły 9Opis: miejsce, w któym koryta spotykających się rzek tworzą układ przypominający dwuzębne widły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wikła 8Forma podstawowa: wikłać
Część mowy/forma fleksyjna:
wilgł 10Forma podstawowa: wilgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiłam 8Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiłaś 11Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiłby 10Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiłem 8Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wił
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiłeś 11Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
wiłom 8Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wił
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiłów 11Forma podstawowa: wił
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
winił 7Forma podstawowa: winić
Część mowy/forma fleksyjna:
wiódł 12Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wiózł 11Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
witał 8Forma podstawowa: witać
Część mowy/forma fleksyjna:
wkład 9Opis: wnętrze wyrobu papierniczego, czyli wszystkie kartki znajdujące się wewnątrz okładki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wkłuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
wkłuj 12Forma podstawowa: wkłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wkłuł 12Forma podstawowa: wkłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wkoło 8Część mowy/forma fleksyjna:
wkuła 10Forma podstawowa: wkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wkuło 10Forma podstawowa: wkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wkuły 11Forma podstawowa: wkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlała 8Forma podstawowa: wlać
Część mowy/forma fleksyjna:
wlało 8Forma podstawowa: wlać
Część mowy/forma fleksyjna:
wlały 9Forma podstawowa: wlać
Część mowy/forma fleksyjna:
wlazł 8Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlekł 9Forma podstawowa: wlec
Część mowy/forma fleksyjna:
wlókł 13Forma podstawowa: wlec
Część mowy/forma fleksyjna:
włada 8Forma podstawowa: wład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: władać
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
władz 8Forma podstawowa: władza
Opis: w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz - podstawowa struktura modelu organizacji państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włamu 10Forma podstawowa: włam
Opis: włamanie - fakt, że ktoś usuwa przeszkodę mającą zabezpieczyć coś przed osobami postronnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włamy 9Forma podstawowa: włam
Opis: włamanie - fakt, że ktoś usuwa przeszkodę mającą zabezpieczyć coś przed osobami postronnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włazi 7Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włazu 9Forma podstawowa: właz
Opis: otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włazy 8Forma podstawowa: właz
Opis: otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: właza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
włażą 15Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włażę 15Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włącz 12Forma podstawowa: włączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włoce 8Forma podstawowa: włoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włoka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włoką 12Forma podstawowa: włoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włokę 12Forma podstawowa: włoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włoki 8Forma podstawowa: włok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włoko 8Forma podstawowa: włoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włoku 10Forma podstawowa: włok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włomu 10Forma podstawowa: włom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włomy 9Forma podstawowa: włom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włosa 7Forma podstawowa: włos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włosi 7Forma podstawowa: włoch
Opis: mieszkaniec Włoch, człowiek pochodzenia włoskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włosie
Opis: owłosienie zwierząt lub sztuczne włókna, imitujące włosy zwierzęce, służące do wyrobu pędzli, szczotek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włosy 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włość 16Opis: rozległa własność ziemska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włożą 15Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włożę 15Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włoży 12Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóce 12Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włócz 12Forma podstawowa: włóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóka 12Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włók
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóką 16Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włókę 16Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóki 12Forma podstawowa: włók
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóko 12Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóku 14Forma podstawowa: włók
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włósi 11Forma podstawowa: włósie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włupi 10Forma podstawowa: włupić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmłóć 17Forma podstawowa: wmłócić
wmyła 9Forma podstawowa: wmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wmyło 9Forma podstawowa: wmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wmyły 10Forma podstawowa: wmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wobeł 9Forma podstawowa: wobła
Opis: Rutilus caspicus - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wobła 9Opis: Rutilus caspicus - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wobłą 13Forma podstawowa: wobła
Opis: Rutilus caspicus - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wobłę 13Forma podstawowa: wobła
Opis: Rutilus caspicus - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wobło 9Forma podstawowa: wobła
Opis: Rutilus caspicus - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wobły 10Forma podstawowa: wobła
Opis: Rutilus caspicus - ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wokół 12Część mowy/forma fleksyjna:
wolał 8Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wołać 12Część mowy/forma fleksyjna:
wołaj 9Forma podstawowa: wołać
Część mowy/forma fleksyjna:
wołał 9Forma podstawowa: wołać
Część mowy/forma fleksyjna:
wołam 8Forma podstawowa: wołać
Część mowy/forma fleksyjna:
wołań 13Forma podstawowa: wołanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołek 8Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołem 8Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołga 9Opis: samochód marki Wołga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołgą 13Forma podstawowa: wołga
Opis: samochód marki Wołga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołgę 13Forma podstawowa: wołga
Opis: samochód marki Wołga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołgi 9Forma podstawowa: wołga
Opis: samochód marki Wołga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołgo 9Forma podstawowa: wołga
Opis: samochód marki Wołga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołka 8Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wołk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołki 8Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wołk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołku 10Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wołk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołom 8Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołów 11Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
worał 7Forma podstawowa: worać
Część mowy/forma fleksyjna:
woził 7Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpadł 9Forma podstawowa: wpaść
Część mowy/forma fleksyjna:
wparł 8Forma podstawowa: weprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpiął 12Forma podstawowa: wpiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpiła 8Forma podstawowa: wpić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpiło 8Forma podstawowa: wpić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpiły 9Forma podstawowa: wpić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpłać 13Forma podstawowa: wpłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpłat 9Forma podstawowa: wpłata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpław 8Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wpłyń 15Forma podstawowa: wpłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wpływ 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpoił 8Forma podstawowa: wpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrósł 11Forma podstawowa: wrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wrość
Część mowy/forma fleksyjna:
wryła 8Forma podstawowa: wryć
Część mowy/forma fleksyjna:
wryło 8Forma podstawowa: wryć
Część mowy/forma fleksyjna:
wryły 9Forma podstawowa: wryć
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzał 7Forma podstawowa: wrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wsiał 7Forma podstawowa: wsiać
Część mowy/forma fleksyjna:
wsław 7Forma podstawowa: wsławić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsnuł 9Forma podstawowa: wsnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wstał 8Forma podstawowa: wstać
Część mowy/forma fleksyjna:
wszoł 7Opis: owad pasożytniczy z rzędu wszy i wszołów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wszył 8Forma podstawowa: wszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wtarł 8Forma podstawowa: wetrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wtłuc 11Część mowy/forma fleksyjna:
wwiał 7Forma podstawowa: wwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
wybił 10Forma podstawowa: wybić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybył 11Forma podstawowa: wybyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydał 9Forma podstawowa: wydać
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
wydął 13Forma podstawowa: wydąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjął 14Forma podstawowa: wyjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wykuł 11Forma podstawowa: wykuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wylał 9Forma podstawowa: wylać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaj 10Forma podstawowa: wyłajać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłam 9Forma podstawowa: wyć
Opis: grupa ludzi, którzy się wyłamali.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: grupa ludzi, którzy się wyłamali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyłamać
Opis: grupa ludzi, którzy się wyłamali.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłap 9Forma podstawowa: wyłapać
Opis: wziąć, ująć kogoś lub coś często, w dużej ilości.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaś 12Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłaz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłaź 16Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłby 11Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłem 9Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłeś 12Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłga 10Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłka 9Forma podstawowa: wyłkać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłoi 8Forma podstawowa: wyłoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłom 9Forma podstawowa: wyć
Opis: dziura utworzona w naturalnej powierzchni, element rzeźby terenu.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: dziura utworzona w naturalnej powierzchni, element rzeźby terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłoń 14Forma podstawowa: wyłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłóg 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyłoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłój 14Forma podstawowa: wyłoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłów 12Forma podstawowa: wyłowić
Opis: rezultat czynności wyławiania.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rezultat czynności wyławiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłóż 16Forma podstawowa: wyłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłup 11Forma podstawowa: wyłupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wyłupić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłżą 16Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłże 12Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłżę 16Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymył 10Forma podstawowa: wymyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wypał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wypił 9Forma podstawowa: wypić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrył 9Forma podstawowa: wyryć
Część mowy/forma fleksyjna:
wysół 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyzuł 10Forma podstawowa: wyzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżął 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżeł 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżła 12Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżły 13Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżuł 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżył 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzbił 9Forma podstawowa: wzbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzdął 12Forma podstawowa: wzdąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wziął 11Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzuła 9Forma podstawowa: wzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzuło 9Forma podstawowa: wzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzuły 10Forma podstawowa: wzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarł 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęła 15Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęło 15Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęły 16Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyła 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyło 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyły 13Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabił 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadał 8Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadął 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajął 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakuł 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zalał 8Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
załam 8Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: załamać
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna:
załap 8Forma podstawowa: załapać
Część mowy/forma fleksyjna:
załaź 15Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załga 9Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załka 8Forma podstawowa: załkać
Część mowy/forma fleksyjna:
załoi 7Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załom 8Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: załomić
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: załomać
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna:
załóg 13Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załój 13Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załów 11Forma podstawowa: załowić
Część mowy/forma fleksyjna:
załóż 15Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załup 10Forma podstawowa: załupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: załupić
Część mowy/forma fleksyjna:
załżą 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załże 11Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załżę 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapił 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zarył 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawał 7Opis: zawał mięśnia sercowego - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawył 8Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażył 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiła 9Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiło 9Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiły 10Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódł 14Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyła 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyło 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyły 11Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdała 8Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdało 8Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdały 9Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarł 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjął 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdław 8Forma podstawowa: zdławić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoił 8Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoła 8Forma podstawowa: zdołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełga 9Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżą 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełże 11Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżę 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuł 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadł 10Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasł 9Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgiął 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgład 10Opis: pobrana skośnie, poprzecznie lub podłużnie względem osi materiału i odpowiednio przygotowana próbka do badań mikroskopowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgłąb 15Forma podstawowa: zgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłęb 15Forma podstawowa: zgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłoś 13Forma podstawowa: zgłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnał 9Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnił 9Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoił 9Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoła 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrał 9Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziała 7Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziało 7Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziały 8Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziąbł 13Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębł 13Forma podstawowa: ziębnąć
ziłem 8Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłom 8Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłów 11Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioła 7Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioło 7Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziołu 9Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipał 8Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadł 10Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zlała 8Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlało 8Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlały 9Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlazł 8Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zląkł 13Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zległ 10Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
złach 10Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zładu 10Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złady 9Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złaja 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złają 13Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaje 9Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaję 13Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złajo 9Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złami 8Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złasi 7Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złazi 7Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złazu 9Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złazy 8Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złażą 15Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złażę 15Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złącz 12Forma podstawowa: złączyć
Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
złego 9Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złemu 10Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złocą 12Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złocę 12Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoci 8Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: złoć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złogi 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złogu 11Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
złoił 9Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoją 13Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoję 13Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złomu 10Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomy 9Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złość 16Forma podstawowa: złościć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złota 8Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotą 12Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: złota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złote 8Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: złota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoto 8Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
złotu 10Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoty 9Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złowi 7Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoża 11Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożą 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złoże 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożę 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złożu 13Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoży 12Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złuda 10Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudą 14Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudę 14Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudo 10Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudy 11Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudź 18Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupi 10Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złych 11Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złymi 9Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmarł 8Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełł 10Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiął 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłóć 17Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmógł 14Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmókł 13Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyła 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłą 13Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłę 13Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyło 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyły 10Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmysł 9Opis: zdolność odbierania bodźców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znała 7Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znało 7Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znały 8Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znikł 8Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
znoił 7Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zołom 8Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzą 11Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzę 11Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzo 7Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzy 8Forma podstawowa: zołza
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorał 7Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrósł 11Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zryła 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryło 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryły 9Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyła 8Forma podstawowa: zsyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zszył 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużył 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwała 7Forma podstawowa: zwać
Opis: ubaw, śmiech z kogoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwało 7Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwału 9Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwały 8Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarł 7Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwełń 13Forma podstawowa: zwełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiał 7Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiła 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiło 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiły 8Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisł 7Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwłok 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwłoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwłoki
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoił 7Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoła 7Forma podstawowa: zwołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwykł 9Forma podstawowa: zwyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zygał 10Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuła 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuło 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuły 10Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarł 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęła 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęło 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęły 16Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuła 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuło 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuły 14Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyła 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyło 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyły 13Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
źgała 17Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgało 17Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgały 18Forma podstawowa: źgać
Część mowy/forma fleksyjna:
źgnął 21Forma podstawowa: źgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żalił 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żałób 17Forma podstawowa: żałobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałuj 15Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żareł 11Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarła 11Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarło 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłu 13Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarły 12Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądał 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądeł 16Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądła 16Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądło 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłu 18Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąłby 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłem 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłeś 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żełwa 11
żełwą 15Forma podstawowa: żełwa
żełwę 15Forma podstawowa: żełwa
żełwo 11Forma podstawowa: żełwa
żełwy 12Forma podstawowa: żełwa
żenił 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żerał 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłam 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłaś 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgała 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgało 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgały 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnął 17Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłoba 13Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobi 13Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobu 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłoby 14Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żołdu 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdy 13Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołna 11Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołną 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnę 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołno 11Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołny 12Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcą 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcę 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółci 16Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkł 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółta 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtą 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółte 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółto 16Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółtw 16Forma podstawowa: żółtwa
żółty 17Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwi 15Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żułam 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułaś 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuław 13Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułby 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułem 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułeś 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłam 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłaś 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłby 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłce 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłek 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłem 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłeś 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłka 13Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłką 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkę 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłki 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyłko 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłom 13Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłuj 16Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żywił 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy zawierające literę ł o długości 6

achała 11Forma podstawowa: achać
Część mowy/forma fleksyjna:
achało 11Forma podstawowa: achać
Część mowy/forma fleksyjna:
achały 12Forma podstawowa: achać
Część mowy/forma fleksyjna:
achnął 15Forma podstawowa: achnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
aferał 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akałam 10Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
akałaś 13Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
akałby 12Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
akałem 10Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
akałeś 13Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
ałunem 11Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałunie 10Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałunit 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałunom 11Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałunów 14Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałycza 10Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałyczą 14Forma podstawowa: ałycza
Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałycze 10Forma podstawowa: ałycza
Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałyczę 14Forma podstawowa: ałycza
Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałyczo 10Forma podstawowa: ałycza
Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałyczy 11Forma podstawowa: ałycza
Opis: Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa – gatunek rośliny z rodziny różowatych, śliwka o (prototypowo) bordowych liściach i żółtych lub żółtoczerwonych owocach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ampuła 12Opis: tyle, ile mieści się w ampule - naczyniu na płynne chemikalia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ampułą 16Forma podstawowa: ampuła
Opis: tyle, ile mieści się w ampule - naczyniu na płynne chemikalia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ampułę 16Forma podstawowa: ampuła
Opis: tyle, ile mieści się w ampule - naczyniu na płynne chemikalia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ampuło 12Forma podstawowa: ampuła
Opis: tyle, ile mieści się w ampule - naczyniu na płynne chemikalia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ampuły 13Forma podstawowa: ampuła
Opis: tyle, ile mieści się w ampule - naczyniu na płynne chemikalia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anioła 8Forma podstawowa: anioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: anioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anioły 9Forma podstawowa: anioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: anioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: anioła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
annały 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
antała 9Forma podstawowa: antał
Opis: zawartość antała, czyli beczki na piwo albo wino, która pierwotnie liczyła ok. 60 l.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
antały 10Forma podstawowa: antał
Opis: zawartość antała, czyli beczki na piwo albo wino, która pierwotnie liczyła ok. 60 l.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
areału 10Forma podstawowa: areał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
areały 9Forma podstawowa: areał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asauła 10Forma podstawowa: asauł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asaułą 14Forma podstawowa: asauła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asaułę 14Forma podstawowa: asauła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asauło 10Forma podstawowa: asauła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asauły 11Forma podstawowa: asauła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: asauł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
asawuł 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atłasu 11Forma podstawowa: atłas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atłasy 10Forma podstawowa: atłas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułach 13Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułami 11Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aułowi 10Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
babiał 12Forma podstawowa: babieć
Część mowy/forma fleksyjna:
babrał 12Forma podstawowa: babrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: babrała
Opis: ten, kto się babrze z czymś, wykonuje coś wolno, (być może) nieumiejętnie, zbyt dokładnie, grzebuła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bachał 13Forma podstawowa: bachać
Część mowy/forma fleksyjna:
baczył 12Forma podstawowa: baczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
badała 11Forma podstawowa: badać
Część mowy/forma fleksyjna:
badało 11Forma podstawowa: badać
Część mowy/forma fleksyjna:
badały 12Forma podstawowa: badać
Część mowy/forma fleksyjna:
bajała 12Forma podstawowa: bajać
Część mowy/forma fleksyjna:
bajało 12Forma podstawowa: bajać
Część mowy/forma fleksyjna:
bajały 13Forma podstawowa: bajać
Część mowy/forma fleksyjna:
bajgła 14Forma podstawowa: bajgieł
bajgły 15Forma podstawowa: bajgieł
bałaby 13Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałach 13Forma podstawowa: bała
Opis: gwara lwowskich uliczników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: gwara lwowskich uliczników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałaka 11Forma podstawowa: bałakać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałaki 11Forma podstawowa: bałak
Opis: gwara lwowskich uliczników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałaku 13Forma podstawowa: bałak
Opis: gwara lwowskich uliczników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałbym 14Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałbyś 17Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałcie 11Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałoby 13Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałtem 12Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałtom 12Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałtów 15Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałusz 12Forma podstawowa: bałuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bałwan 10Opis: śniegowa figura wzorowana na postaci ludzkiej, lepiona zimą dla zabawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałwań 16Forma podstawowa: bałwanić
Część mowy/forma fleksyjna:
bałyby 14Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bałyki 12Forma podstawowa: bałyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałyku 14Forma podstawowa: bałyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
banału 12Forma podstawowa: banał
Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
banały 11Forma podstawowa: banał
Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barłoż 14Forma podstawowa: barłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
barłóg 16Forma podstawowa: barłogi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barłóż 18Forma podstawowa: barłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
barwił 10Forma podstawowa: barwić
Część mowy/forma fleksyjna:
baryła 11Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baryłą 15Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baryłę 15Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baryło 11Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baryły 12Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baryła
Opis: dawna jednostka objętości, około 70 litrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
bawełn 10Forma podstawowa: bawełna
Opis: włókno otaczające nasiona rośliny określanej tą samą nazwą, mające wiele zastosowań (gł. w przemyśle tekstylnym).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bawiła 10Forma podstawowa: bawić
Część mowy/forma fleksyjna:
bawiło 10Forma podstawowa: bawić
Część mowy/forma fleksyjna:
bawiły 11Forma podstawowa: bawić
Część mowy/forma fleksyjna:
bawoła 10Forma podstawowa: bawół
Opis: duży ssaki parzystokopytny z rodziny krętorogich, bawoły zaliczane są do rodzajów: Bubalus (występują w południowej Azji) oraz Syncerus (występują w Afryce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bawołu 12Forma podstawowa: bawół
Opis: duży ssaki parzystokopytny z rodziny krętorogich, bawoły zaliczane są do rodzajów: Bubalus (występują w południowej Azji) oraz Syncerus (występują w Afryce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bawoły 11Forma podstawowa: bawół
Opis: duży ssaki parzystokopytny z rodziny krętorogich, bawoły zaliczane są do rodzajów: Bubalus (występują w południowej Azji) oraz Syncerus (występują w Afryce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bąkała 15Forma podstawowa: bąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
bąkało 15Forma podstawowa: bąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
bąkały 16Forma podstawowa: bąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
bąknął 19Forma podstawowa: bąknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bebłek 13
bebłka 13Forma podstawowa: bebłek
bebłki 13Forma podstawowa: bebłek
bebłku 15Forma podstawowa: bebłek
beczał 11Forma podstawowa: beczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bedłce 12Forma podstawowa: bedłka
Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedłek 12Forma podstawowa: bedłka
Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedłka 12Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedłką 16Forma podstawowa: bedłka
Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedłkę 16Forma podstawowa: bedłka
Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedłki 12Forma podstawowa: bedłka
Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedłko 12Forma podstawowa: bedłka
Opis: ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych, zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości kon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bekała 11Forma podstawowa: bekać
Część mowy/forma fleksyjna:
bekało 11Forma podstawowa: bekać
Część mowy/forma fleksyjna:
bekały 12Forma podstawowa: bekać
Część mowy/forma fleksyjna:
beknął 15Forma podstawowa: beknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bełcąc 16Forma podstawowa: bełtać
bełcie 11Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełczą 15Forma podstawowa: bełtać
bełcze 11Forma podstawowa: bełtać
bełczę 15Forma podstawowa: bełtać
bełkot 12Opis: wypowiedź bez sensu, często bezładna i chaotyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełscy 12Forma podstawowa: bełski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bełska 11Forma podstawowa: bełski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bełską 15Forma podstawowa: bełski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bełski 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bełsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: bełski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
bełsku 13Forma podstawowa: bełski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
bełtać 16Część mowy/forma fleksyjna:
bełtaj 13Forma podstawowa: bełtać
Część mowy/forma fleksyjna:
bełtał 13Forma podstawowa: bełtać
Część mowy/forma fleksyjna:
bełtam 12Forma podstawowa: bełtać
Część mowy/forma fleksyjna:
bełtań 17Forma podstawowa: bełtać
bełtem 12Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtom 12Forma podstawowa: bełty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtów 15Forma podstawowa: bełty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtwa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtwą 15Forma podstawowa: bełtwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtwę 15Forma podstawowa: bełtwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtwo 11Forma podstawowa: bełtwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtwy 12Forma podstawowa: bełtwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełżan 14Forma podstawowa: bełżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berłem 11Forma podstawowa: berło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berłom 11Forma podstawowa: berło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bezład 11Opis: stan braku kontroli prawnej, stan panującecj anarchii, chaosu i bezładu, szczególnie w państwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bezsił 10Forma podstawowa: bezsiła
Opis: to, że ktoś jest bezsilny, nie potrafi sobie poradzić, nie widzi wyjścia z jakiejś sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bębnił 16Forma podstawowa: bębnić
Część mowy/forma fleksyjna:
bęcnął 19Forma podstawowa: bęcnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
bęcwał 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biadał 11Forma podstawowa: biadać
Część mowy/forma fleksyjna:
białas 10Opis: człowiek biały, nieopalony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białce 11Forma podstawowa: białka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białej 12Forma podstawowa: biała
Opis: kobieta, dziewczyna o jasnym kolorze skóry, przedstawicielka białej rasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
białek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białka 11Forma podstawowa: białek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białką 15Forma podstawowa: białka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białkę 15Forma podstawowa: białka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białki 11Forma podstawowa: białek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: białek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: białka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białko 11Forma podstawowa: białka
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białku 13Forma podstawowa: białek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: białko
Opis: część gałki ocznej o białej barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
białym 12Forma podstawowa: biała
Opis: kobieta, dziewczyna o jasnym kolorze skóry, przedstawicielka białej rasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biały
Opis: o niektórych produktach spożywczych: taki, który jest przetworzony, np. oczyszczony, rafinowany, zrobiony z oczyszczonej, przesianej mąki, zwykle postrzegany jako mniej zdrowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bibuła 14Opis: bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych, małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bibułą 18Forma podstawowa: bibuła
Opis: bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych, małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bibułę 18Forma podstawowa: bibuła
Opis: bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych, małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bibuło 14Forma podstawowa: bibuła
Opis: bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych, małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bibuły 15Forma podstawowa: bibuła
Opis: bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych, małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bidłem 12Forma podstawowa: bidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bidłom 12Forma podstawowa: bidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biegał 12Forma podstawowa: biegać
Część mowy/forma fleksyjna:
biegła 12Forma podstawowa: biegły
Opis: sprawny, taki, który jest dobrze zrobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: biec
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biegłą 16Forma podstawowa: biegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biegły
Opis: sprawny, taki, który jest dobrze zrobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
biegłe 12Forma podstawowa: biegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biegły
Opis: sprawny, taki, który jest dobrze zrobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
biegło 12Forma podstawowa: biec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: biegły
Opis: sprawny, taki, który jest dobrze zrobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
biegły 13Forma podstawowa: biec
Opis: sprawny, taki, który jest dobrze zrobiony.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: sprawny, taki, który jest dobrze zrobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bielał 11Forma podstawowa: bieleć
Opis: stawać się bielszym (bardziej, intensywniej, wyraźniej białym) w wyniku utraty (płowienia) wyjściowego koloru.
Część mowy/forma fleksyjna:
bielił 11Forma podstawowa: bielić
Część mowy/forma fleksyjna:
bieług 14Forma podstawowa: bieługa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biesił 10Forma podstawowa: biesić
Opis: bruździć komuś, mieszać szyki.
Część mowy/forma fleksyjna:
bieżał 14Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bijała 12Forma podstawowa: bijać
Część mowy/forma fleksyjna:
bijało 12Forma podstawowa: bijać
Część mowy/forma fleksyjna:
bijały 13Forma podstawowa: bijać
Część mowy/forma fleksyjna:
biłaby 13Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłbym 14Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłbyś 17Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłoby 13Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
biłyby 14Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
bimbał 13Forma podstawowa: bimbać
Opis: lekceważyć kogoś lub coś, śmiać się z tego.
Część mowy/forma fleksyjna:
bladła 12Forma podstawowa: bladnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: blednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bladło 12Forma podstawowa: bladnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: blednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bladły 13Forma podstawowa: bladnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: blednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
blakła 12Forma podstawowa: blaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
blakło 12Forma podstawowa: blaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
blakły 13Forma podstawowa: blaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bledła 12Forma podstawowa: bladnąć
bledło 12Forma podstawowa: bladnąć
bledły 13Forma podstawowa: bladnąć
błagać 17Część mowy/forma fleksyjna:
błagaj 14Forma podstawowa: błagać
Część mowy/forma fleksyjna:
błagał 14Forma podstawowa: błagać
Część mowy/forma fleksyjna:
błagam 13Forma podstawowa: błagać
Część mowy/forma fleksyjna:
błagań 18Forma podstawowa: błaganie
Opis: żarliwe, usilne proszenie kogoś o coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błahej 14Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błahsi 12Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błahym 14Forma podstawowa: błahy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błamem 12Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błamie 11Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błamom 12Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błamów 15Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bławat 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bławej 12Forma podstawowa: bławy
Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bławym 12Forma podstawowa: bławy
Opis: niebieski, modry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błazen 10Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błazna 10Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błazny 11Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
błaźni 18Forma podstawowa: błazen
Opis: klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: błaźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądzą 19Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądzę 19Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
błądzi 15Forma podstawowa: błądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
błąkać 20Część mowy/forma fleksyjna:
błąkaj 17Forma podstawowa: błąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
błąkał 17Forma podstawowa: błąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
błąkam 16Forma podstawowa: błąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
błąkań 21Forma podstawowa: błąkanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błędem 16Forma podstawowa: błąd
Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błędna 15Forma podstawowa: błędny
Opis: o człowieku: zagubiony, nieswój, nieprzytomny, w złej formie psychicznej, taki, który ma ograniczony kontakt z rzeczywistością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błędną 19Forma podstawowa: błędny
Opis: o człowieku: zagubiony, nieswój, nieprzytomny, w złej formie psychicznej, taki, który ma ograniczony kontakt z rzeczywistością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błędne 15Forma podstawowa: błędny
Opis: o człowieku: zagubiony, nieswój, nieprzytomny, w złej formie psychicznej, taki, który ma ograniczony kontakt z rzeczywistością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błędni 15Forma podstawowa: błędny
Opis: o człowieku: zagubiony, nieswój, nieprzytomny, w złej formie psychicznej, taki, który ma ograniczony kontakt z rzeczywistością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błędny 16Opis: o człowieku: zagubiony, nieswój, nieprzytomny, w złej formie psychicznej, taki, który ma ograniczony kontakt z rzeczywistością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błędom 16Forma podstawowa: błąd
Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błędów 19Forma podstawowa: błąd
Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Błędów - wieś na Mazowszu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błękit 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błocąc 16Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
błocek 12Forma podstawowa: błocko
Opis: błoto, bagno - grząski, porośnięty obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoceń 17Forma podstawowa: błocić
błocić 16Część mowy/forma fleksyjna:
błocie 11Forma podstawowa: błoto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błocił 13Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błocka 12Forma podstawowa: błocko
Opis: błoto, bagno - grząski, porośnięty obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błocko 12Opis: błoto, bagno - grząski, porośnięty obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błocku 14Forma podstawowa: błocko
Opis: błoto, bagno - grząski, porośnięty obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoćmy 17Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błoćże 19Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
błodzy 12Forma podstawowa: błogi
Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błogie 12Forma podstawowa: błogi
Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błogim 13Forma podstawowa: błogi
Opis: taki, który wyraża błogość (rozkosz, zadowolenie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błonce 11Forma podstawowa: błonka
Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonek 11Forma podstawowa: błonka
Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonia 10Forma podstawowa: błonie
Opis: miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim (dawniej powiat błoński), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błonie, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, 18 km na zachód od granic Warsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonią 14Forma podstawowa: błoń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonic 11Forma podstawowa: błonica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonie 10Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim (dawniej powiat błoński), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błonie, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, 18 km na zachód od granic Warsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: błoń
Opis: miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim (dawniej powiat błoński), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błonie, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, 18 km na zachód od granic Warsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błoniu 12Forma podstawowa: błonie
Opis: miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim (dawniej powiat błoński), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Błonie, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, 18 km na zachód od granic Warsza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonka 11Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonką 15Forma podstawowa: błonka
Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonkę 15Forma podstawowa: błonka
Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonki 11Forma podstawowa: błonka
Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonko 11Forma podstawowa: błonka
Opis: w biologii termin oznaczający cienką tkankę (często zewnętrzną) o specyficznych właściwościach fizycznych, wyróżnia się wiele rodzajów błonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błonom 11Forma podstawowa: błona
Opis: bardzo cienka powłoka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotek 12Forma podstawowa: błotko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotem 12Forma podstawowa: błoto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotka 12Forma podstawowa: błotko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotku 14Forma podstawowa: błotko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błotna 11Forma podstawowa: błotny
Opis: taki, który występuje na terenach wilgotnych, bagiennych, pełnych błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błotną 15Forma podstawowa: błotny
Opis: taki, który występuje na terenach wilgotnych, bagiennych, pełnych błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błotne 11Forma podstawowa: błotny
Opis: taki, który występuje na terenach wilgotnych, bagiennych, pełnych błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błotni 11Forma podstawowa: błotny
Opis: taki, który występuje na terenach wilgotnych, bagiennych, pełnych błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błotno 11Opis: z dużą zawartością błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: błotny
Opis: taki, który występuje na terenach wilgotnych, bagiennych, pełnych błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
błotny 12Opis: taki, który występuje na terenach wilgotnych, bagiennych, pełnych błota.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błotom 12Forma podstawowa: błoto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błyska 12Forma podstawowa: błyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
błyski 12Forma podstawowa: błysk
Opis: błystka - sztuczna błyszcząca przynęta dla ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błysku 14Forma podstawowa: błysk
Opis: błystka - sztuczna błyszcząca przynęta dla ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błysła 13Forma podstawowa: błysnąć
błysło 13Forma podstawowa: błysnąć
błysły 14Forma podstawowa: błysnąć
błysną 15Forma podstawowa: błysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
błysnę 15Forma podstawowa: błysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
boczył 12Forma podstawowa: boczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bodłam 12Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodłaś 15Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodłem 12Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodłeś 15Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bodnął 15Forma podstawowa: bodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bolała 11Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bolało 11Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bolały 12Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bożyła 15Forma podstawowa: bożyć
bożyło 15Forma podstawowa: bożyć
bożyły 16Forma podstawowa: bożyć
bódłby 18Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
brakło 11Forma podstawowa: braknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
brałam 11Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brałaś 14Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brałby 13Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brałem 11Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
brałeś 14Forma podstawowa: brać
Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
bratał 11Forma podstawowa: bratać
Część mowy/forma fleksyjna:
brnęła 14Forma podstawowa: brnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
brnęło 14Forma podstawowa: brnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
brnęły 15Forma podstawowa: brnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
broiła 10Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
broiło 10Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
broiły 11Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
brokuł 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bronił 10Forma podstawowa: bronić
Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Część mowy/forma fleksyjna:
brukał 13Forma podstawowa: brukać
Część mowy/forma fleksyjna:
brykał 12Forma podstawowa: brykać
Część mowy/forma fleksyjna:
bryłce 12Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłek 12Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłką 16Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłkę 16Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłki 12Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
bryłko 12Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryłom 12Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryła
Opis: w matematyce - przestrzenna figura geometryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brząkł 15Forma podstawowa: brząknąć
brzękł 15Forma podstawowa: brzęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
brzydł 12Forma podstawowa: brzydnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
brzyła 11Forma podstawowa: brzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
brzyło 11Forma podstawowa: brzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
brzyły 12Forma podstawowa: brzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
buchał 15Forma podstawowa: buchać
Część mowy/forma fleksyjna:
buczał 13Forma podstawowa: buczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
budził 13Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
bujała 14Forma podstawowa: bujać
Część mowy/forma fleksyjna:
bujało 14Forma podstawowa: bujać
Część mowy/forma fleksyjna:
bujały 15Forma podstawowa: bujać
Część mowy/forma fleksyjna:
bujnął 18Forma podstawowa: bujnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
bukłak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buliła 13Forma podstawowa: bulić
Część mowy/forma fleksyjna:
buliło 13Forma podstawowa: bulić
Część mowy/forma fleksyjna:
buliły 14Forma podstawowa: bulić
Część mowy/forma fleksyjna:
bułach 15Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułami 13Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buła
Opis: zgrubienie od bułka, pieczywo w kształcie nieco spłaszczonej kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułana 12Forma podstawowa: bułany
Opis: koń bułany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bułaną 16Forma podstawowa: bułany
Opis: koń bułany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bułane 12Forma podstawowa: bułany
Opis: koń bułany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bułani 12Forma podstawowa: bułany
Opis: koń bułany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bułany 13Opis: koń bułany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bułata 13Forma podstawowa: bułat
Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułat
Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułatu 15Forma podstawowa: bułat
Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułaty 14Forma podstawowa: bułat
Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: bułat
Opis: Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buława 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buławą 16Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buławę 16Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buławo 12Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buławy 13Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: buława
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułkom 14Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bułkuj 17Forma podstawowa: bułkować
burłak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
burzał 12Forma podstawowa: burzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
burzył 13Forma podstawowa: burzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
byczył 13Forma podstawowa: byczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bydłem 13Forma podstawowa: bydło
Opis: Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bydłom 13Forma podstawowa: bydło
Opis: Bovinae - ssaki rogate, przeżuwacze z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byłaby 14Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłbym 15Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłbyś 18Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłego 13Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
byłemu 14Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
byłoby 14Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłyby 15Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
byłych 15Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: była
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byłymi 13Forma podstawowa: była
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: były
Opis: o człowieku - taki, który był, pełnił jakąś funkcję, ale został zastąpiony kimś innym (czasami dawno).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bywała 11Forma podstawowa: bywały
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bywać
Część mowy/forma fleksyjna:
bywałą 15Forma podstawowa: bywały
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bywałe 11Forma podstawowa: bywały
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bywało 11Forma podstawowa: bywać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bywały
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
bywały 12Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bywać
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Część mowy/forma fleksyjna:
bzykał 12Forma podstawowa: bzykać
Część mowy/forma fleksyjna:
bździł 19Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
cackał 11Forma podstawowa: cackać
Część mowy/forma fleksyjna:
całego 11Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całemu 12Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całkom 11Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: całka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całkuj 14Forma podstawowa: całkować
Część mowy/forma fleksyjna:
całość 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całują 17Forma podstawowa: całować
Część mowy/forma fleksyjna:
całuje 13Forma podstawowa: całować
Część mowy/forma fleksyjna:
całuję 17Forma podstawowa: całować
Część mowy/forma fleksyjna:
całunu 13Forma podstawowa: całun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całuny 12Forma podstawowa: całun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całusa 11Forma podstawowa: całus
Opis: pocałunek - serdeczne dotknięcie ustami innej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całusy 12Forma podstawowa: całus
Opis: pocałunek - serdeczne dotknięcie ustami innej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
całych 13Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
całymi 11Forma podstawowa: cały
Opis: pełny, taki, który wykorzystuje maksymalne możliwości w jakimś zakresie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
capiał 10Forma podstawowa: capieć
Część mowy/forma fleksyjna:
capiła 10Forma podstawowa: capić
Część mowy/forma fleksyjna:
capiło 10Forma podstawowa: capić
Część mowy/forma fleksyjna:
capiły 11Forma podstawowa: capić
Część mowy/forma fleksyjna:
capnął 14Forma podstawowa: capnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ceckał 11Forma podstawowa: ceckać
Część mowy/forma fleksyjna:
ceduła 12Opis: publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cedułą 16Forma podstawowa: ceduła
Opis: publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cedułę 16Forma podstawowa: ceduła
Opis: publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceduło 12Forma podstawowa: ceduła
Opis: publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceduły 13Forma podstawowa: ceduła
Opis: publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cedził 10Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
cegieł 11Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cegłom 12Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cegła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceniła 9Forma podstawowa: cenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ceniło 9Forma podstawowa: cenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ceniły 10Forma podstawowa: cenić
Część mowy/forma fleksyjna:
cewiła 9Forma podstawowa: cewić
Część mowy/forma fleksyjna:
cewiło 9Forma podstawowa: cewić
Część mowy/forma fleksyjna:
cewiły 10Forma podstawowa: cewić
Część mowy/forma fleksyjna:
chałat 12Opis: kitel, ubranie ochronne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałce 12Forma podstawowa: chałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałek 12Forma podstawowa: chałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałką 16Forma podstawowa: chałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałkę 16Forma podstawowa: chałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałki 12Forma podstawowa: chałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałko 12Forma podstawowa: chałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałom 12Forma podstawowa: chała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałup 14Forma podstawowa: chałupy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chałupa
Opis: budynek w złym stanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałwa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałwą 15Forma podstawowa: chałwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałwę 15Forma podstawowa: chałwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałwo 11Forma podstawowa: chałwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chałwy 12Forma podstawowa: chałwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chapał 12Forma podstawowa: chapać
Część mowy/forma fleksyjna:
charła 11Forma podstawowa: charłać
Część mowy/forma fleksyjna:
chciał 12Forma podstawowa: chcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
chełbi 13Forma podstawowa: chełb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chełbia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chełbić
Część mowy/forma fleksyjna:
chełpi 12Forma podstawowa: chełpić
Część mowy/forma fleksyjna:
chełst 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chlała 12Forma podstawowa: chlać
Część mowy/forma fleksyjna:
chlało 12Forma podstawowa: chlać
Część mowy/forma fleksyjna:
chlały 13Forma podstawowa: chlać
Część mowy/forma fleksyjna:
chłamu 14Forma podstawowa: chłam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłamy 13Forma podstawowa: chłam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłodu 14Forma podstawowa: chłód
Opis: miejsce, w którym jest przyjemnie chłodno z powodu zacienienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłody 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chłód
Opis: miejsce, w którym jest przyjemnie chłodno z powodu zacienienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłodź 20Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chłoną 15Forma podstawowa: chłonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chłonę 15Forma podstawowa: chłonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chłopa 12Forma podstawowa: chłop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłopi 12Forma podstawowa: chłop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
chłopu 14Forma podstawowa: chłop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłopy 13Forma podstawowa: chłop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłost 12Forma podstawowa: chłosta
Opis: metaforycznie o werbalnej krytyce kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłódł 18Forma podstawowa: chłodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódź 24Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chorał 11Opis: uroczysty śpiew kościelny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chował 11Forma podstawowa: chować
Część mowy/forma fleksyjna:
chrypł 13Forma podstawowa: chrypnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chudła 14Forma podstawowa: chudnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chudło 14Forma podstawowa: chudnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chudły 15Forma podstawowa: chudnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
churał 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chwała 11Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chwałą 15Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chwałę 15Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chwało 11Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chwały 12Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chwała
Opis: coś, co przynosi dumę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
chwiał 11Forma podstawowa: chwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
chybił 14Forma podstawowa: chybić
Część mowy/forma fleksyjna:
chylił 13Forma podstawowa: chylić
Część mowy/forma fleksyjna:
chyłek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chyłka 13Forma podstawowa: chyłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chyłki 13Forma podstawowa: chyłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chyłku 15Forma podstawowa: chyłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciałek 10Forma podstawowa: ciałko
Opis: najdrobniejszy twór spełniający określone funkcje w organizmie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciałem 10Forma podstawowa: ciało
Opis: skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciałka 10Forma podstawowa: ciałko
Opis: najdrobniejszy twór spełniający określone funkcje w organizmie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciałko 10Opis: najdrobniejszy twór spełniający określone funkcje w organizmie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciałku 12Forma podstawowa: ciałko
Opis: najdrobniejszy twór spełniający określone funkcje w organizmie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciałom 10Forma podstawowa: ciało
Opis: skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciapał 10Forma podstawowa: ciapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciągał 15Forma podstawowa: ciągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciągła 15Forma podstawowa: ciągło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciągły
Opis: taki, który przebiega w sposób ciągły, stały, pozbawiony przerw, równo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciągłą 19Forma podstawowa: ciągły
Opis: taki, który przebiega w sposób ciągły, stały, pozbawiony przerw, równo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciągłe 15Forma podstawowa: ciągły
Opis: taki, który przebiega w sposób ciągły, stały, pozbawiony przerw, równo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciągło 15Forma podstawowa: ciągły
Opis: taki, który przebiega w sposób ciągły, stały, pozbawiony przerw, równo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciągłu 17Forma podstawowa: ciągło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciągły 16Opis: taki, który przebiega w sposób ciągły, stały, pozbawiony przerw, równo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciąłby 16Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciąłem 14Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciąłeś 17Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciążył 18Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
cichła 12Forma podstawowa: cichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cichło 12Forma podstawowa: cichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cichły 13Forma podstawowa: cichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciekał 10Forma podstawowa: ciekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciekła 10Forma podstawowa: ciekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ciec
Część mowy/forma fleksyjna:
ciekłą 14Forma podstawowa: ciekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciekłe 10Forma podstawowa: ciekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciekło 10Forma podstawowa: ciec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ciekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ciekły 11Forma podstawowa: ciec
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
cielił 10Forma podstawowa: cielić
Część mowy/forma fleksyjna:
cienił 9Forma podstawowa: cienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ciepał 10Forma podstawowa: ciepać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciepeł 10Forma podstawowa: ciepło
Opis: tak, że temperatura jest wysoka, nie niska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciepła 10Forma podstawowa: ciepły
Opis: taki, który ma aromat (smak, zapach) konotowany raczej przyjemnie, kojarzony z ciepłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciepło
Opis: tak, że temperatura jest wysoka, nie niska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciepłą 14Forma podstawowa: ciepły
Opis: taki, który ma aromat (smak, zapach) konotowany raczej przyjemnie, kojarzony z ciepłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ciepła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciepłe 10Forma podstawowa: ciepły
Opis: taki, który ma aromat (smak, zapach) konotowany raczej przyjemnie, kojarzony z ciepłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciepło 10Forma podstawowa: ciepła
Opis: tak, że temperatura jest wysoka, nie niska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tak, że temperatura jest wysoka, nie niska.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ciepły
Opis: taki, który ma aromat (smak, zapach) konotowany raczej przyjemnie, kojarzony z ciepłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ciepłu 12Forma podstawowa: ciepło
Opis: tak, że temperatura jest wysoka, nie niska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciepły 11Opis: taki, który ma aromat (smak, zapach) konotowany raczej przyjemnie, kojarzony z ciepłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ciepła
Opis: taki, który ma aromat (smak, zapach) konotowany raczej przyjemnie, kojarzony z ciepłem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
cierpł 10Forma podstawowa: cierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cięgła 15Forma podstawowa: cięgło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cięgło 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cięgłu 17Forma podstawowa: cięgło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cięłam 14Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cięłaś 17Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciężał 17Forma podstawowa: ciężeć
ciężył 18Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciołek 10Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciołka 10Forma podstawowa: ciołek
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciołek
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciołki 10Forma podstawowa: ciołek
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ciołek
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ciołku 12Forma podstawowa: ciołek
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciołek
Opis: zdrobniale: cioł - matoł, tępak, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosał 9Forma podstawowa: ciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
cioseł 9Forma podstawowa: ciosła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosła 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosłą 13Forma podstawowa: ciosła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosłę 13Forma podstawowa: ciosła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosło 9Forma podstawowa: ciosła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosły 10Forma podstawowa: ciosła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciskał 10Forma podstawowa: ciskać
Część mowy/forma fleksyjna:
cisnął 13Forma podstawowa: cisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciszył 10Forma podstawowa: ciszyć
ciukał 12Forma podstawowa: ciukać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciułać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ciułaj 13Forma podstawowa: ciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciułał 13Forma podstawowa: ciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciułam 12Forma podstawowa: ciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciułań 17Forma podstawowa: ciułać
ciupał 12Forma podstawowa: ciupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ckniło 10Forma podstawowa: cknić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliłam 11Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliłaś 14Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliłby 13Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliłem 11Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cliłeś 14Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cłapca 11Forma podstawowa: cłapiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cłapce 11Forma podstawowa: cłapiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cłapcu 13Forma podstawowa: cłapiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cmokał 11Forma podstawowa: cmokać
Część mowy/forma fleksyjna:
cochał 12Forma podstawowa: cochać
Część mowy/forma fleksyjna:
cofała 13Forma podstawowa: cofać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cofało 13Forma podstawowa: cofać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: cofała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cofały 14Forma podstawowa: cofać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: cofała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
cofnął 17Forma podstawowa: cofnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cokała 10Forma podstawowa: cokać
Część mowy/forma fleksyjna:
cokało 10Forma podstawowa: cokać
Część mowy/forma fleksyjna:
cokały 11Forma podstawowa: cokać
Część mowy/forma fleksyjna:
cokołu 12Forma podstawowa: cokół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cokoły 11Forma podstawowa: cokół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cuciła 12Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cuciło 12Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cuciły 13Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cupnął 16Forma podstawowa: cupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cwałem 10Forma podstawowa: cwał
Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cwałom 10Forma podstawowa: cwał
Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cwałów 13Forma podstawowa: cwał
Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cwałuj 13Forma podstawowa: cwałować
Część mowy/forma fleksyjna:
cwelił 10Forma podstawowa: cwelić
Część mowy/forma fleksyjna:
cyckał 12Forma podstawowa: cyckać
Część mowy/forma fleksyjna:
cykała 11Forma podstawowa: cykać
Część mowy/forma fleksyjna:
cykało 11Forma podstawowa: cykać
Część mowy/forma fleksyjna:
cykały 12Forma podstawowa: cykać
Część mowy/forma fleksyjna:
cyknął 15Forma podstawowa: cyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
cymbał 13Opis: klawesyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cyrkuł 13Opis: komisariat policji, nazwa stosowana szczególnie w byłym zaborze rosyjskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czaiła 9Forma podstawowa: czaić
Część mowy/forma fleksyjna:
czaiło 9Forma podstawowa: czaić
Część mowy/forma fleksyjna:
czaiły 10Forma podstawowa: czaić
Część mowy/forma fleksyjna:
czciła 10Forma podstawowa: czcić
Część mowy/forma fleksyjna:
czciło 10Forma podstawowa: czcić
Część mowy/forma fleksyjna:
czciły 11Forma podstawowa: czcić
Część mowy/forma fleksyjna:
czekał 10Forma podstawowa: czekać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: czekało
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czepił 10Forma podstawowa: czepić
Część mowy/forma fleksyjna:
czesał 9Forma podstawowa: czesać
Opis: oczyszczać włókno z resztek paździerzy, oddzielać lepsze od gorszego.
Część mowy/forma fleksyjna:
czezła 9Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czezło 9Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czezły 10Forma podstawowa: czeznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
czkała 10Forma podstawowa: czkać
Część mowy/forma fleksyjna:
czkało 10Forma podstawowa: czkać
Część mowy/forma fleksyjna:
czkały 11Forma podstawowa: czkać
Część mowy/forma fleksyjna:
czknął 14Forma podstawowa: czknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
człapu 12Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
człapy 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człecy 11Forma podstawowa: człek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człeka 10Forma podstawowa: człek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człeki 10Forma podstawowa: człek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
człeku 12Forma podstawowa: człek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człona 9Forma podstawowa: człon
członu 11Forma podstawowa: człon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
człony 10Forma podstawowa: człon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czniał 9Forma podstawowa: czniać
Część mowy/forma fleksyjna:
czołem 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: czoło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czołga 11Forma podstawowa: czołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
czołgi 11Forma podstawowa: czołg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czołgu 13Forma podstawowa: czołg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czołom 10Forma podstawowa: czoło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółek 14Forma podstawowa: czółko
Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółen 13Forma podstawowa: czółno
Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółka 14Forma podstawowa: czółko
Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółko 14Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółku 16Forma podstawowa: czółko
Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółna 13Forma podstawowa: czółn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czółno
Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółno 13Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółnu 15Forma podstawowa: czółno
Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czubił 13Forma podstawowa: czubić
Część mowy/forma fleksyjna:
czulił 12Forma podstawowa: czulić
Część mowy/forma fleksyjna:
czułam 12Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
czułaś 15Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
czułby 14Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
czułej 13Forma podstawowa: czuły
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
czułek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czułem 12Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
czułeś 15Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
czułka 12Forma podstawowa: czułek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czułki 12Forma podstawowa: czułek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czułku 14Forma podstawowa: czułek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czułym 13Forma podstawowa: czuły
Opis: taki, który działa w sposób dokładny i precyzyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
czuwał 11Forma podstawowa: czuwać
Opis: nie spać wtedy, kiedy się to normalnie robi, głównie w nocy.
Część mowy/forma fleksyjna:
czyhał 12Forma podstawowa: czyhać
Część mowy/forma fleksyjna:
czynił 10Forma podstawowa: czynić
Część mowy/forma fleksyjna:
czytał 11Forma podstawowa: czytać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałam 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałaś 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałby 17Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałem 15Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćkałeś 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłam 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłaś 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłby 17Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłem 15Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmiłeś 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałam 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałaś 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałby 17Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałem 15Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpałeś 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęła 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęło 18Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpnęły 19Forma podstawowa: ćpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikał 14Forma podstawowa: ćwikać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćwikła 14Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikłą 18Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikłę 18Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikło 14Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwikły 15Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dałaby 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałbym 13Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałbyś 16Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałoby 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałyby 13Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
darłam 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłaś 13Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłby 12Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłem 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłeś 13Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darzył 10Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
daszył 10Forma podstawowa: daszyć
dawała 9Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawało 9Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawały 10Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dąłbym 17Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąłbyś 20Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsała 13Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsało 13Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsały 14Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyła 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyło 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyły 19Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałam 12Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałaś 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałby 14Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałej 13Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałem 12Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałeś 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałym 13Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
depnął 14Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
deptał 11Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkał 10Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiał 15Forma podstawowa: dębieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiła 15Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiło 15Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiły 16Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłaby 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłoby 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłyby 17Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
diabeł 11Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabła 11Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabłu 13Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabły 12Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dławca 10Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławce 10Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławcu 12Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławią 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławic 10Forma podstawowa: dławica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dławię 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławił 11Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławmy 11Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławna 9Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławną 13Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławne 9Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławni 9Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławże 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłonią 13Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłonic 10Forma podstawowa: dłonica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłonie 9Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłońmi 16Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubać 18Część mowy/forma fleksyjna:
dłubak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubał 15Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubań 19Forma podstawowa: dłubać
dłubek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubią 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubie 13Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubię 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubka 14Forma podstawowa: dłubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubki 14Forma podstawowa: dłubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dłubku 16Forma podstawowa: dłubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubmy 15Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubną 17Forma podstawowa: dłubnąć
dłubnę 17Forma podstawowa: dłubnąć
dłubże 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłucie 12Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłudzy 13Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długie 13Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długim 14Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: długie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długom 14Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długów 17Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutek 13Forma podstawowa: dłutko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutem 13Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutka 13Forma podstawowa: dłutko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutku 15Forma podstawowa: dłutko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutom 13Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutuj 16Forma podstawowa: dłutować
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużąc 20Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dłużej 17Forma podstawowa: długo
Opis: przez długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dłużeń 21Forma podstawowa: dłużyć
dłużmy 17Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużna 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużną 19Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużne 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużni 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużny 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużsi 15Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużyc 17Forma podstawowa: dłużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dłużył 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużże 19Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dniało 9Forma podstawowa: dnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiła 11Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiło 11Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiły 12Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódł 16Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrał 11Forma podstawowa: dobrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyła 12Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyło 12Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyły 13Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dociął 14Forma podstawowa: dociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dodała 10Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodało 10Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodały 11Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodarł 10Forma podstawowa: dodrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogasł 11Forma podstawowa: dogasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogiął 15Forma podstawowa: dogiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogłos 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dognał 11Forma podstawowa: dognać
Część mowy/forma fleksyjna:
dognił 11Forma podstawowa: dognić
Część mowy/forma fleksyjna:
dograł 11Forma podstawowa: dograć
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłam 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłaś 13Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłby 12Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłem 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłeś 13Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dojadł 12Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęła 15Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęło 15Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęły 16Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokłam 11Forma podstawowa: dokłamać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokoła 10Część mowy/forma fleksyjna:
dokuła 12Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuło 12Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuły 13Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolała 10Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolało 10Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolały 11Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolazł 10Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołach 12Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołami 10Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołazi 9Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołażą 17Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołażę 17Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołącz 14Forma podstawowa: dołączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołkom 11Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołków 14Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołman 10Opis: narodowy strój węgierski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołowa 9Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołową 13Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołowe 9Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołowi 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołowy 10Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołożą 17Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołożę 17Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołoży 14Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołują 17Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
dołuje 13Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołuję 17Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
domłóć 19Forma podstawowa: domłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
domyła 11Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyło 11Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyły 12Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domysł 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doorał 9Forma podstawowa: doorać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopadł 11Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopału 12Forma podstawowa: dopał
dopały 11Forma podstawowa: dopał
doparł 10Forma podstawowa: doprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopasł 10Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopełń 16Forma podstawowa: dopełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiął 14Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiła 10Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiło 10Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiły 11Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopłać 15Forma podstawowa: dopłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopłat 11Forma podstawowa: dopłata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopłyń 17Forma podstawowa: dopłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopływ 11Opis: docieranie czegoś w jakieś miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doprał 10Forma podstawowa: doprać
Część mowy/forma fleksyjna:
dorósł 13Forma podstawowa: dorosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorwał 9Forma podstawowa: dorwać
Część mowy/forma fleksyjna:
doryła 10Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryło 10Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryły 11Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiał 9Forma podstawowa: dosiać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dosłał 11Forma podstawowa: dosłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłań 15Forma podstawowa: dosłać
dosłuż 15Forma podstawowa: dosłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dospał 10Forma podstawowa: dospać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosrał 9Forma podstawowa: dosrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dostał 10Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dosyła 10Forma podstawowa: dosyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
doszła 9Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszło 9Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszły 10Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszył 10Forma podstawowa: doszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dośnił 13Forma podstawowa: dośnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotarł 10Forma podstawowa: dotrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotlał 11Forma podstawowa: dotleć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotlił 11Forma podstawowa: dotlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotłuc 13Część mowy/forma fleksyjna:
dotruł 12Forma podstawowa: dotruć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowoła 9Forma podstawowa: dowołać
Część mowy/forma fleksyjna:
dozłoć 14Forma podstawowa: dozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
doznał 9Forma podstawowa: doznać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożarł 13Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęła 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęło 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęły 18Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuła 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuło 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuły 16Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyła 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyło 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyły 15Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drałuj 13Forma podstawowa: drałować
Część mowy/forma fleksyjna:
drapał 10Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drążył 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drgała 11Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgało 11Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgały 12Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgnął 15Forma podstawowa: drgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drobił 11Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
drożał 13Forma podstawowa: drożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożył 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drwiła 9Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwiło 9Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwiły 10Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drygał 12Forma podstawowa: drygały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drygać
Część mowy/forma fleksyjna:
drżała 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżało 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżały 14Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dudlił 13Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudnił 12Forma podstawowa: dudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dufała 15Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufało 15Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufały 16Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukała 12Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukało 12Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukały 13Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
duknął 16Forma podstawowa: duknąć
duliła 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duliło 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duliły 13Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dułaby 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułbym 15Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułbyś 18Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułoby 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułyby 15Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumała 12Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumało 12Forma podstawowa: dumała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumały 13Forma podstawowa: dumała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dupnął 16Forma podstawowa: dupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
durzył 12Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dusiła 11Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusiło 11Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusiły 12Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoiła 9Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoiło 9Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoiły 10Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwułuk 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybała 12Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybało 12Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dybała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybały 13Forma podstawowa: dybała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dychał 13Forma podstawowa: dychać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygała 12Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygało 12Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygały 13Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygnął 16Forma podstawowa: dygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dymała 11Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymało 11Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymały 12Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymiła 11Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymiło 11Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymiły 12Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dyndał 11Forma podstawowa: dyndać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyrdał 11Forma podstawowa: dyrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyszał 10Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
działa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: działać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działo 9Forma podstawowa: dziać
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: działa
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działu 11Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działy 10Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: działa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dzieła 9Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieło 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziełu 11Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziweł 9Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwił 9Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwła 9Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwło 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwłu 11Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgała 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgało 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgały 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnął 23Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżył 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
echału 13Forma podstawowa: echał
echały 12Forma podstawowa: echał
edykuł 13Opis: niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ełckie 10Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ełckim 11Forma podstawowa: ełcki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ełczan 9Forma podstawowa: ełczanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esauła 10Forma podstawowa: esauł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esauły 11Forma podstawowa: esauł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
fabuła 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fabułą 20Forma podstawowa: fabuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fabułę 20Forma podstawowa: fabuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fabuło 16Forma podstawowa: fabuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fabuły 17Forma podstawowa: fabuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fafuła 18Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fafułą 22Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fafułę 22Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fafuło 18Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fafuły 19Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
fajdał 15Forma podstawowa: fajdać
Część mowy/forma fleksyjna:
fajtał 15Forma podstawowa: fajtać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
fałach 15Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałami 13Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałata 13Forma podstawowa: fałat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałatu 15Forma podstawowa: fałat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałaty 14Forma podstawowa: fałat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: fałat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdce 14Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdem 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdka 14Forma podstawowa: fałdek
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdką 18Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdkę 18Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdki 14Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałdek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdko 14Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdku 16Forma podstawowa: fałdek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdom 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałdów 17Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałduj 17Forma podstawowa: fałdować
Część mowy/forma fleksyjna:
fałowa 12Forma podstawowa: fałowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
fałową 16Forma podstawowa: fałowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
fałowe 12Forma podstawowa: fałowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
fałowi 12Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fałowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
fałowy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
fałsze 12Forma podstawowa: fałsz
Opis: nieszczerość, obłuda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałszu 14Forma podstawowa: fałsz
Opis: nieszczerość, obłuda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
famuła 15Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
famułą 19Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
famułę 19Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
famuło 15Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
famuły 16Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fankuł 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
farcił 13Forma podstawowa: farcić
fecjał 15Opis: w starożytnym Rzymie: kapłan zajmujący się składaniem ofiar i wypytwaniem bóstw w sprawach wojny, przymierza itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fenkuł 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
feruła 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ferułą 18Forma podstawowa: feruła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ferułę 18Forma podstawowa: feruła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
feruło 14Forma podstawowa: feruła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
feruły 15Forma podstawowa: feruła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
feudał 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fikała 13Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
fikało 13Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
fikały 14Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
fiknął 17Forma podstawowa: fiknąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Część mowy/forma fleksyjna:
filiał 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
finału 14Forma podstawowa: finał
Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
finały 13Forma podstawowa: finał
Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołek 13Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołem 13Forma podstawowa: fioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołka 13Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołki 13Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: fiołka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
fiołku 15Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołom 13Forma podstawowa: fioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołów 16Forma podstawowa: fioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fistuł 15Forma podstawowa: fistuła
Opis: rodzaj wysokiego głosu męskiego o groteskowym brzmieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiukał 15Forma podstawowa: fiukać
Część mowy/forma fleksyjna:
flokuł 16Forma podstawowa: flokuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: flokuły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
foliał 13Opis: książka, najczęściej stara i starannie wydana, duża i ciężka (w formacie folio).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
formuł 15Forma podstawowa: formuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
frunął 18Forma podstawowa: frunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
fruwał 14Forma podstawowa: fruwać
Część mowy/forma fleksyjna:
frygał 15Forma podstawowa: frygać
Część mowy/forma fleksyjna:
fuczał 15Forma podstawowa: fuczeć
fukała 15Forma podstawowa: fukać
Część mowy/forma fleksyjna:
fukało 15Forma podstawowa: fukać
Część mowy/forma fleksyjna:
fukały 16Forma podstawowa: fukać
Część mowy/forma fleksyjna:
fuknął 19Forma podstawowa: fuknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
furkał 15Forma podstawowa: furkać
Część mowy/forma fleksyjna:
fyrała 13Forma podstawowa: fyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
fyrało 13Forma podstawowa: fyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
fyrały 14Forma podstawowa: fyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
fyrkał 14Forma podstawowa: fyrkać
Część mowy/forma fleksyjna:
fyrnął 17Forma podstawowa: fyrnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaciła 11Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaciło 11Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaciły 12Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gadała 11Forma podstawowa: gadać
Opis: wygadywać, mieć na językach
Część mowy/forma fleksyjna:
gadało 11Forma podstawowa: gadać
Opis: wygadywać, mieć na językach
Część mowy/forma fleksyjna:
gadały 12Forma podstawowa: gadać
Opis: wygadywać, mieć na językach
Część mowy/forma fleksyjna:
gaduła 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gadułą 17Forma podstawowa: gaduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gadułę 17Forma podstawowa: gaduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaduło 13Forma podstawowa: gaduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaduły 14Forma podstawowa: gaduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
gaiłam 11Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaiłaś 14Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaiłby 13Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaiłem 11Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gaiłeś 14Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gałach 13Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałami 11Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałęzi 14Forma podstawowa: gałąź
Opis: fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałęzie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałgan 12Opis: kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałkom 12Forma podstawowa: gałek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gałka
Opis: kulisty przedmiot, często stanowiący element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gałuch 15Forma podstawowa: gałucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gamuła 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gamułą 17Forma podstawowa: gamuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gamułę 17Forma podstawowa: gamuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gamuło 13Forma podstawowa: gamuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gamuły 14Forma podstawowa: gamuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ganiał 10Forma podstawowa: ganiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ganiła 10Forma podstawowa: ganić
Część mowy/forma fleksyjna:
ganiło 10Forma podstawowa: ganić
Część mowy/forma fleksyjna:
ganiły 11Forma podstawowa: ganić
Część mowy/forma fleksyjna:
gapiła 11Forma podstawowa: gapić
Część mowy/forma fleksyjna:
gapiło 11Forma podstawowa: gapić
Część mowy/forma fleksyjna:
gapiły 12Forma podstawowa: gapić
Część mowy/forma fleksyjna:
garbił 12Forma podstawowa: garbić
Część mowy/forma fleksyjna:
gardeł 11Forma podstawowa: gardło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardła 11Forma podstawowa: gardło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardło 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardłu 13Forma podstawowa: gardło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
garnął 14Forma podstawowa: garnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasiła 10Forma podstawowa: gasić
Część mowy/forma fleksyjna:
gasiło 10Forma podstawowa: gasić
Część mowy/forma fleksyjna:
gasiły 11Forma podstawowa: gasić
Część mowy/forma fleksyjna:
gasłam 11Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasłaś 14Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasłby 13Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasłem 11Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasłeś 14Forma podstawowa: gasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gasnął 14Forma podstawowa: gasnąć
gągoła 16Forma podstawowa: gągoł
Opis: gągoł krzykliwy, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gągoły 17Forma podstawowa: gągoł
Opis: gągoł krzykliwy, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gdakał 12Forma podstawowa: gdakać
Część mowy/forma fleksyjna:
gderał 11Forma podstawowa: gderała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gderać
Część mowy/forma fleksyjna:
gdułom 14Forma podstawowa: gduła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gdybał 14Forma podstawowa: gdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
gęgała 16Forma podstawowa: gęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gęgało 16Forma podstawowa: gęgała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
gęgały 17Forma podstawowa: gęgała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: gęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
gęgnął 20Forma podstawowa: gęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gęstła 15Forma podstawowa: gęstnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gęstło 15Forma podstawowa: gęstnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gęstły 16Forma podstawowa: gęstnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
giąłby 17Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
giąłem 15Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
giąłeś 18Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gibała 12Forma podstawowa: gibać
Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gibało 12Forma podstawowa: gibać
Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gibała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gibały 13Forma podstawowa: gibać
Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gibała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
gibnął 16Forma podstawowa: gibnąć
Opis: upaść po zachwianiu się.
Część mowy/forma fleksyjna:
giczał 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giczoł 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giełda 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giełdą 15Forma podstawowa: giełda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giełdę 15Forma podstawowa: giełda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giełdo 11Forma podstawowa: giełda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giełdy 12Forma podstawowa: giełda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giezeł 10Forma podstawowa: giezło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giezła 10Forma podstawowa: giezło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giezło 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giezłu 12Forma podstawowa: giezło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gięłam 15Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
gięłaś 18Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
giglał 13Forma podstawowa: giglać
Część mowy/forma fleksyjna:
gilgał 13Forma podstawowa: gilgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ginęła 14Forma podstawowa: ginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ginęło 14Forma podstawowa: ginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ginęły 15Forma podstawowa: ginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
glamał 12Forma podstawowa: glamać
Część mowy/forma fleksyjna:
gładcy 13Forma podstawowa: gładki
Opis: jednobarwny, bez deseni, nadruków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gładka 12Forma podstawowa: gładki
Opis: jednobarwny, bez deseni, nadruków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gładką 16Forma podstawowa: gładki
Opis: jednobarwny, bez deseni, nadruków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gładki 12Opis: jednobarwny, bez deseni, nadruków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gładko 12Opis: równo, bez nierówności.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: gładki
Opis: jednobarwny, bez deseni, nadruków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
gładsi 11Forma podstawowa: gładki
Opis: jednobarwny, bez deseni, nadruków.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
gładzą 15Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
gładzę 15Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
gładzi 11Forma podstawowa: gładź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gładzić
Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
głaska 11Forma podstawowa: głaskać
Część mowy/forma fleksyjna:
głaski 11Forma podstawowa: głask
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głasku 13Forma podstawowa: głask
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głasną 14Forma podstawowa: głasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
głasnę 14Forma podstawowa: głasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
głazem 11Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głazie 10Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głazom 11Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głazów 14Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbek 17
głąbem 17Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbie 16Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbik 17Opis: Clitocybe − rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbka 17Forma podstawowa: głąbek
głąbki 17Forma podstawowa: głąbek
głąbku 19Forma podstawowa: głąbek
głąbmy 18Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głąbom 17Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbów 20Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbże 20Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głębia 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głębią 20Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głębia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głębić 21Część mowy/forma fleksyjna:
głębie 16Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głębia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głębię 20Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: głębia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głębij 18Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głębił 18Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głębin 16Forma podstawowa: głębina
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głębio 16Forma podstawowa: głębia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głębmy 18Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głębsi 16Forma podstawowa: głęboki
Opis: o okresie czasu: taki, który rozpoczął się dawno, trwa lub trwał, w określonym czasie jest lub był w rozkwicie, ma, miał przy tym wszystkie cechy charakterystyczne dla siebie, inaczej niż wczesna i s
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
głębże 20Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głodek 12Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodem 12Forma podstawowa: głód
Opis: klęska głodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodka 12Forma podstawowa: głodek
Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głodek
Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodki 12Forma podstawowa: głodek
Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: głodek
Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodku 14Forma podstawowa: głodek
Opis: Draba – rodzaj roślin należący do rodzi