Wyrazy zawierające literę ó

Baza serwisu zawiera 180 wyrazów zawierających literę "ó" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

Wyrazy zawierające literę ó o długości 2

ód 7Forma podstawowa: oda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ós 6Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
ów 6Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy zawierające literę ó o długości 3

bób 11Opis: Vicia faba – gatunek jednorocznej rośliny uprawnej z rodziny bobowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóg 11Opis: coś otaczanego czcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bój 11Forma podstawowa: bać
Opis: jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ból 10Forma podstawowa: boleć
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bór 9Forma podstawowa: bora
Opis: chłodny, suchy i porywisty wiatr katabatyczny, powodujący spadek wilgotności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóż 13Forma podstawowa: bożyć
cór 8Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cóż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dób 10Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dój 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dól 9Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dół 10Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dóz 8Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gój 11Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gól 10Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gór 9Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kój 10Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kół 10Forma podstawowa: koła
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koło
Opis: dawn. narzędzie potrzebne do torturowania poprzez łamanie członków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kóp 9Forma podstawowa: kopa
Opis: liczba 60, 60 sztuk czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kóz 8Forma podstawowa: koza
Opis: młoda kobieta, która jest negatywnie oceniana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lód 9Forma podstawowa: loda
Opis: tafla lodu, na której uprawiane są niektóre sporty zimowe, nieodzowna część lodowiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tafla lodu, na której uprawiane są niektóre sporty zimowe, nieodzowna część lodowiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lóż 12Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łój 11Forma podstawowa: łoić
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łów 9Forma podstawowa: łowić
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóz 9Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóż 13Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
móc 9Część mowy/forma fleksyjna:
mód 9Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mój 10Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mól 9Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mór 8Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mów 8Forma podstawowa: mowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
móż 12Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
nóg 9Forma podstawowa: noga
Opis: osoba, która jest słaba z danej dziedziny wiedzy lub nie ma jakichś umiejętności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nów 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóż 11Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ócz 8Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pój 10Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pól 9Forma podstawowa: pole
Opis: fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pół 10Forma podstawowa: poła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pór 8Forma podstawowa: pora
Opis: czas, w którym coś ma się wydarzyć, ktoś ma coś zrobić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póz 8Forma podstawowa: poza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rób 9Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
ród 8Opis: całe potomstwo jednego samca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róg 9Opis: aut bramkowy, gdy ostatni dotknął piłki gracz drużyny broniącej, po takim wykroczeniu drużynie przeciwnej należy się rzut rożny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: aut bramkowy, gdy ostatni dotknął piłki gracz drużyny broniącej, po takim wykroczeniu drużynie przeciwnej należy się rzut rożny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rój 9Forma podstawowa: roić
Opis: duża grupa ptaków lub owadów w locie.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: duża grupa ptaków lub owadów w locie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ról 8Forma podstawowa: rola
Opis: tekst danej postaci w dramacie, scenariuszu lub dialogu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rów 7Opis: wklęsła formacja geologiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sód 8Forma podstawowa: soda
Opis: zwyczajowa nazwa węglanu sodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sól 8Forma podstawowa: solić
Opis: artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sów 7Forma podstawowa: sowa
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tóg 10Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tóż 12
wód 8Forma podstawowa: woda
Opis: roztwór różnych substancji chemicznych w wodzie o niskim stężeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wól 8Forma podstawowa: wola
Opis: cecha osobowości przejawiająca się w świadomości i kontroli zachowań.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wół 9Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wór 7Opis: duży worek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wóz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wóź 15Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zół 9Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy zawierające literę ó o długości 4

agów 10Forma podstawowa: aga
Opis: ropucha olbrzymia, kururu, Rhinella marina – gatunek płaza z rodziny ropuchowatych, żyjący w Ameryce Środkowej i Południowej, introdukowany na licznych wyspach Oceanii i Karaibów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arów 8Forma podstawowa: ar
Opis: w chemii: symbol argonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asów 8Forma podstawowa: as
Opis: w muzyce: dźwięk A obniżony o półton.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atów 9Forma podstawowa: at
Opis: jednostka zdawkowa w Laosie, 1/100 kipa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóbr 12Opis: rzeka polska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: rzeka polska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bódł 13Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bódź 19Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bóle 11Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóli 11Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólu 13Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóść 19Część mowy/forma fleksyjna:
bród 11Forma podstawowa: broda
Opis: u zwierząt: pęk sierści w dolnej części pyska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bróg 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brój 12Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
brów 10Forma podstawowa: ber
Opis: Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bzów 10Forma podstawowa: bez
Opis: Sambucus, dziki bez – rodzaj roślin należący do rodziny piżmaczkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chód 12Opis: specjalność lekkoatletyczna, polegająca na pokonywaniu trasy marszem, najważniejsze zasady chodu sportowego nakazują zawodnikowi ciągły kontakt z podłożem oraz wyprostowanie w kolanie nogi pozostając
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chór 11Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chów 11Opis: zapewnienie zwierzętom dobrych warunków bytowych w ramach hodowli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cnót 10Forma podstawowa: cnota
Opis: zespół cech człowieka, to, że ktoś jest dobry, szlachetny i uczciwy, zawsze zachowuje się właściwie (zgodnie z zasadami).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córą 13Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córć 14Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córę 13Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córo 9Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córy 10Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czół 11Forma podstawowa: czoło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dóbr 11Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drób 11Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drobić
Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna:
dróg 11Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróż 13Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dwói 9Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwój 11Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwóm 10Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwór 9Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
efów 12Forma podstawowa: ef
esów 8Forma podstawowa: es
Opis: w chemii: symbol einsteinu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głód 13Opis: klęska głodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głóg 14Opis: w Krakowie: dzika róża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głów 12Forma podstawowa: głowa
Opis: siedlisko rozumu, myśli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głowić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnój 12Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gnoić
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna:
gódź 19Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
góra 10Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górą 14Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górę 14Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
góro 10Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
góry 11Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
grób 12Opis: przenośnie o śmierci.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gród 11Opis: osada pełniąca funkcje obronne, budowana do późnego średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gróz 10Forma podstawowa: groza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gróź 18Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gzów 10Forma podstawowa: gzowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: giez
Opis: owad z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idów 9Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilów 9Forma podstawowa: il
iłów 10Forma podstawowa: iłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłóć 16Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłód 12Forma podstawowa: kłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłów 11Forma podstawowa: kieł
Opis: szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kóbr 11Forma podstawowa: kobra
Opis: jadowity wąż z jednego z kilku rodzajów zaliczanych do rodziny zdradnicowatych (Elapidae), występujący w Azji i Afryce, mający charakterystyczny zwyczaj unoszenia ciała i rozszerzania odcinka szyjneg
kórz 9Forma podstawowa: korzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kpów 10Forma podstawowa: kiep
Opis: niedopałek papierosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króć 14Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
krój 11Forma podstawowa: kroić
Opis: czcionka.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: czcionka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
król 10Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krów 9Forma podstawowa: krowa
Opis: samica krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
któż 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lnów 9Forma podstawowa: len
Opis: włókno, przędza wytwarzane najczęściej ze lnu zwyczajnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lódź 18Forma podstawowa: lodzić
lwów 9Forma podstawowa: lew
Opis: jednostka walutowa w Bułgarii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lew
Opis: jednostka walutowa w Bułgarii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łbów 12Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódź 19Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miód 10Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóć 16Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młót 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mnóż 13Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
módl 11Forma podstawowa: modlić
Część mowy/forma fleksyjna:
módź 18Forma podstawowa: modzić
mógł 13Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mókł 12Forma podstawowa: moknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mórg 11Forma podstawowa: morga
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mórz 9Forma podstawowa: morze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: morzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mówi 9Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mózg 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrów 9Forma podstawowa: mrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mróz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mróź 17Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nózi 8Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obój 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obór 10Forma podstawowa: obora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obory
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obóz 10Opis: miejsce przymusowej izolacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odór 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogól 11Forma podstawowa: ogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogół 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okół 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oków 9Forma podstawowa: okowy
Opis: przeszkody w zrobieniu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: okowa
Opis: okucie - ozdoba i wzmocnienie przedmiotu wykonanego z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołów 10Opis: Pb – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omów 9Forma podstawowa: om
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
opój 11Forma podstawowa: opoić
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opół 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opór 9Forma podstawowa: opora
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opów 9Forma podstawowa: op
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osób 10Forma podstawowa: osoba
Opis: istota inteligentna, uosobienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osól 9Forma podstawowa: osolić
Część mowy/forma fleksyjna:
otóż 13Część mowy/forma fleksyjna: kublik
owóż 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ozór 8Opis: język zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ozów 8Forma podstawowa: oz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożóg 14Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósma 9Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmą 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósme 9Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmi 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmy 10Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
óśmi 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówże 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
piór 9Forma podstawowa: pióra
Opis: długie włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pióro
Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płód 12Opis: w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płów 11Forma podstawowa: płowić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóz 11Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płoza
Opis: część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać, przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płóź 19Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóż 15Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pójł 13Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póki 10Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
póle 10Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póła 11Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półą 15Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półę 15Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póło 11Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póły 12Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
póty 11Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
prób 11Forma podstawowa: proba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próg 11Opis: drzwi, wejście w przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próz 9Forma podstawowa: proza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
psów 9Forma podstawowa: pies
Opis: policjant.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ródź 17Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rósł 10Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rość
Część mowy/forma fleksyjna:
róść 17Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rózg 10Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róża 12Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różą 16Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róże 12Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różę 16Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różo 12Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różu 14Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róży 13Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sfór 12Forma podstawowa: sfora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siół 10Forma podstawowa: sioło
Opis: wieś, wioska, osada rolnicza, miejsce zamieszkane przez ludność rolniczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skód 10Forma podstawowa: skoda
Opis: czeska marka samochodów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skór 9Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sków 9Forma podstawowa: skowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słód 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słój 12Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słów 10Forma podstawowa: słowo
Opis: wyraz odmienny nazywający dziejące się czynności oraz niektóre stany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: słowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smól 10Forma podstawowa: smolić
Część mowy/forma fleksyjna:
smół 11Forma podstawowa: smoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
snów 8Forma podstawowa: sen
Opis: "jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (""sen"" to zniekształcone brzmienie anglojęzycznego ""cent"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spód 10Opis: ciasto (w torcie najczęściej biszkopt), które jest bazą ozdobionego składnikami wypieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spój 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spoić
Część mowy/forma fleksyjna:
spół 11Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spór 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spów 9Forma podstawowa: sep
stóg 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stój 11Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stół 11Opis: jedzenie, sposób odżywiania się, także: forma spożywania posiłków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stóp 10Forma podstawowa: stopa
Opis: najmniejsza jednostka miary wierszowej wywodząca się z antycznej wersyfikacji iloczasowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stów 9Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stóż 13Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
swój 10Opis: taki, który jest rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śród 13Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
trói 9Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trój 11Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
twój 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twór 9Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubój 14Forma podstawowa: ubać
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóż 16Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udój 13Forma podstawowa: udoić
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udów 11Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugód 13Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukój 13Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulów 11Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułów 12Forma podstawowa: ułowić
Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułóż 16Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umów 11Forma podstawowa: um
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
upój 13Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: upoić
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna:
upór 11Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urób 12Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
uród 11Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urój 12Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóź 18Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wdów 9Forma podstawowa: wdowa
Opis: błąd drukarski polegający na pozostawieniu na końcu akapitu bardzo krótkiego, zazwyczaj jednowyrazowego, wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiór 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włók 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóż 14Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wmów 9Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóda 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódą 13Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódę 13Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódo 9Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódy 10Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódz 9Opis: przywódca plemienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódź 17Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wójt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpój 11Forma podstawowa: wpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpół 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wrób 10Forma podstawowa: wrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróć 13Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróg 10Opis: nieprzyjaciel polityczno-geograficzny, np. wrogie wojsko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wrót 9Forma podstawowa: wrota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróż 12Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróżyć
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna:
wsól 9Forma podstawowa: wsolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wtór 9Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwóz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwóź 16Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzór 8Opis: ktoś lub coś godnego naśladowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbój 12Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbór 10Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbóż 14Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdób 11Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdój 11Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgód 11Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgój 12Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgól 11Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziół 10Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złóg 12Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złój 12Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złów 10Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złóż 14Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóc 10Część mowy/forma fleksyjna:
zmór 9Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmów 9Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóż 13Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
znój 10Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znów 8Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zórz 8Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zorze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrób 10Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwód 9Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwój 10Forma podstawowa: zwoić
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwór 8Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwów 8Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwóz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwóź 16Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
żłób 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółć 19Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółw 14Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy zawierające literę ó o długości 5

abbów 13Forma podstawowa: abba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
achów 12Forma podstawowa: achy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agiów 11Forma podstawowa: agio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akrów 10Forma podstawowa: akr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktów 11Forma podstawowa: akt
Opis: przedstawienie nagiego ciała ludzkiego w sztuce, zazwyczaj wykonane w oparciu o studium z żywego modela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
albów 12Forma podstawowa: alb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aldów 11Forma podstawowa: ald
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: aldo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aliów 10Forma podstawowa: alium
alków 11Forma podstawowa: alkowa
Opis: sypialnia - pomieszczenie, w których mieszkańcy domu mogą spać lub odpoczywać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: alek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alpów 11Forma podstawowa: alp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altów 11Forma podstawowa: alt
Opis: partia utworu pod względem wysokości pomiędzy tenorem a sopranem, śpiewana przez osobę o altowym głosie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apiów 10Forma podstawowa: apium
aułów 13Forma podstawowa: auł
Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aurów 11Forma podstawowa: aurum
autów 12Forma podstawowa: aut
Opis: w grach sportowych: opuszczenie, np. przez piłkę, regulaminowego pola gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażiów 13Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
babów 13Forma podstawowa: baba
Opis: element kafara uderzający pal.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baców 12Forma podstawowa: baca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
badów 12Forma podstawowa: bad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bajów 13Forma podstawowa: baj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baków 12Forma podstawowa: baka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bak
Opis: rodzaj zarostu, który porasta bok twarzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baki
Opis: rodzaj zarostu, który porasta boki twarzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
balów 12Forma podstawowa: bal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
banów 11Forma podstawowa: ban
Opis: w nowych mediach: czasowa blokada użytkownika w internecie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barów 11Forma podstawowa: bary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bar
Opis: pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
basów 11Forma podstawowa: basa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bas
Opis: dowolny niski dźwięk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
batów 12Forma podstawowa: bat
Opis: najprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baty
Opis: pobicie, lanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bawół 13Opis: duży ssaki parzystokopytny z rodziny krętorogich, bawoły zaliczane są do rodzajów: Bubalus (występują w południowej Azji) oraz Syncerus (występują w Afryce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bąków 16Forma podstawowa: bąk
Opis: porcja gazów, powstałych w jelitach w wyniku procesów metabolicznych, wydalana przez odbyt, często w połączeniu z charakterystycznym dźwiękiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bąk
Opis: porcja gazów, powstałych w jelitach w wyniku procesów metabolicznych, wydalana przez odbyt, często w połączeniu z charakterystycznym dźwiękiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
begów 13Forma podstawowa: beg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bejów 13Forma podstawowa: bej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beków 12Forma podstawowa: bek
Opis: płacz, lament - wylewanie łez z powodu zdenerwowania lub wzruszenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
belów 12Forma podstawowa: bel
Opis: jednostka miary wielkości ilorazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berów 11Forma podstawowa: ber
Opis: Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ber
Opis: Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
betów 12Forma podstawowa: bety
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżów 15Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bibów 13Forma podstawowa: biba
Opis: przyjęcie z dużą ilością alkoholu.
bidów 12Forma podstawowa: bid
bilów 12Forma podstawowa: bil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bisów 11Forma podstawowa: bis
Opis: dodatkowe wykonanie utworu muzycznego na koniec występu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bitów 12Forma podstawowa: bit
Opis: najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bobów 13Forma podstawowa: boba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bob
Opis: kod ISO 4217 waluty boliviano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bób
Opis: Vicia faba – gatunek jednorocznej rośliny uprawnej z rodziny bobowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bodów 12Forma podstawowa: bod
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bogów 13Forma podstawowa: bóg
Opis: coś otaczanego czcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bojów 13Forma podstawowa: boj
Opis: "żartobliwie o strachu, lęku, współcześnie tylko jako człon frazy ""mieć boja"". "
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bój
Opis: jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boków 12Forma podstawowa: bok
Opis: odcinek łączący dwa leżące obok siebie wierzchołki wielokąta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bolów 12Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
bomów 12Forma podstawowa: bom
Opis: urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bonów 11Forma podstawowa: bon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bopów 12Forma podstawowa: bop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
borów 11Opis: wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, siedziba gminy Borów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bór
Opis: wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, siedziba gminy Borów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bor
Opis: jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja podległa ministrowi spraw wewnętrznych, wykonująca zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bór
Opis: wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, siedziba gminy Borów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
botów 12Forma podstawowa: bot
Opis: program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boyów 12Forma podstawowa: boy
Opis: potocznie o twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójce 14Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójek 14Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójką 18Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójkę 18Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójki 14Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójko 14Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójmy 15Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bójże 17Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bólem 13Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólmy 14Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bólom 13Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólów 16Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólże 16Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bóstw 12Forma podstawowa: bóstwo
Opis: idol, ale nie zawsze człowiek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóżmy 17Forma podstawowa: bożyć
bóżże 19Forma podstawowa: bożyć
brzóz 11Forma podstawowa: brzoza
Opis: Betula - rodzaj roślin z rodziny brzozowatych, drzewa i krzewy liściaste o charakterystycznej białej korze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bubów 15Forma podstawowa: bub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buców 14Forma podstawowa: buc
Opis: człowiek zarozumiały, mający o sobie wysokie mniemanie, w rzeczywistości mało inteligentny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
budów 14Forma podstawowa: buda
Opis: pogardliwie o budynku o niskim standardzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: budowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: budowa
Opis: rodzaj i układ elementów składowych, zasada organizacyjna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bugów 15Forma podstawowa: bug
Opis: defekt oprogramowania, powstały przez niedopatrzenie piszącego program, powstały przez niedopatrzenie piszącego program.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buków 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buk
Opis: Fagus - rodzaj drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae) obejmujący ok. 10 gatunków, charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bukowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bumów 14Forma podstawowa: bum
Opis: urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
busów 13Forma podstawowa: bus
Opis: minibus, mały autobus o długości mniejszej niż 7 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
butów 14Forma podstawowa: but
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byków 13Forma podstawowa: byk
Opis: znak zodiaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: byk
Opis: znak zodiaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bytów 13Forma podstawowa: byt
Opis: warunki materialne, podstawa utrzymania się przy życiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cabów 12Forma podstawowa: cab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cafów 14Forma podstawowa: caf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
capów 11Forma podstawowa: cap
Opis: obleśny stary mężczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
carów 10Forma podstawowa: car
Opis: tytuł monarszy, pochodzący ze starosłowiańskiego zniekształcenia słowa cesarz (z łac. caesar).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceków 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
celów 11Forma podstawowa: cel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cepów 11Forma podstawowa: cep
Opis: narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cepy
Opis: narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cerów 10Forma podstawowa: cer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cezów 10Forma podstawowa: cez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cęgów 16Forma podstawowa: cęgi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłód 15Opis: miejsce, w którym jest przyjemnie chłodno z powodu zacienienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chóru 14Forma podstawowa: chór
Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chóry 13Forma podstawowa: chór
Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cifów 14Forma podstawowa: cif
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cisów 10Forma podstawowa: cis
Opis: dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku c o pół tonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cobów 12Forma podstawowa: cob
Opis: "brytyjski typ użytkowy konia o przeznaczeniu zaprzęgowym, użytkowane nie tylko jako konie zaprzęgowe, ale i ""rodzinne"" wierzchowce dla mniej wprawnych jeźdźców, z uwagi na swój spokojny, zrównoważony"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cokół 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córce 11Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córci 11Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córek 11Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córka 11Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córką 15Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córkę 15Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córki 11Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córko 11Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córom 11Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córuń 18Forma podstawowa: córunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córuś 16Forma podstawowa: córusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córze 10Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cóżeż 18
cóżże 18
cudów 13Forma podstawowa: cudo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cud
Opis: coś niezwykłego, rzadkiego, ktoś wyjątkowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cugów 14Forma podstawowa: cug
Opis: dwójka koni zaprzęgniętych do cugu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cyców 12Forma podstawowa: cyc
Opis: bawełniana wzorzysta tkanina orientalnego pochodzenia, w Polsce znana i używana w XVII-XVIII wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwór 10Forma podstawowa: czwóra
Opis: ocena w szkole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćelów 15Forma podstawowa: ćela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danów 10Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darów 10Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsów 14Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejów 12Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deków 11Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demów 11Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
dewów 10Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębów 16Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilów 11Forma podstawowa: dil
dimów 11Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipów 11Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ditów 11Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwów 10Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogól 13Forma podstawowa: dogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogów 12Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojów 12Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doków 11Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołów 12Forma podstawowa: dołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołóż 16Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domów 11Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domówić
Część mowy/forma fleksyjna:
donów 10Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorób 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dorobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosól 11Forma podstawowa: dosolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowód 11Opis: urzędowy dokument, który coś poświadcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowóz 10Opis: czynność dowiezienia lub dowożenia towaru w jakieś miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowóź 18Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dozór 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożów 14Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójce 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójek 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójka 13Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójką 17Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójkę 17Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójki 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójko 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójmy 14Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójże 16Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dubów 14Forma podstawowa: duby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duców 13Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudów 13Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durów 12Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: durum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwóch 13Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwója 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwóją 16Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwóje 12Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwóję 16Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójo 12Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybów 13Forma podstawowa: dyba
Opis: Dybów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dybowo
Opis: Dybowo - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyby
Opis: Dybów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygów 13Forma podstawowa: dygowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylów 12Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymów 12Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrów 11Forma podstawowa: dyro
dziób 12Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzióbać
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna:
eksów 10Forma podstawowa: eks
Opis: były chłopak, partner, mąż, r. męski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
elfów 14Forma podstawowa: elf
Opis: istota z literatury fantasy i innych przedstawień bazujących na fantasy (gier, filmów itp.), wysoka i bardzo piękna o spiczastych uszach, żyjąca blisko natury, egzystująca dłużej niż np. ludzie, trad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
elków 11Forma podstawowa: elek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: elki
Opis: futro ze skórek tchórzy lub tchórzofretek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
endów 10Forma podstawowa: end
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
entów 10Forma podstawowa: ent
eonów 9Forma podstawowa: eon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
erbów 11Forma podstawowa: erb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ergów 11Forma podstawowa: erg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fagów 15Forma podstawowa: fag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fałów 15Forma podstawowa: fał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fanów 13Forma podstawowa: fan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fasów 13Forma podstawowa: fas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fatów 14Forma podstawowa: fatum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fenów 13Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fezów 13Forma podstawowa: fez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
finów 13Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fitów 14Forma podstawowa: fit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fobów 15Forma podstawowa: fob
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
foków 14Forma podstawowa: fok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fonów 13Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
forów 13Forma podstawowa: forum
Opis: grupa uczestników konferencji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fory
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fotów 14Forma podstawowa: fot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fulów 16Forma podstawowa: ful
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fumów 16Forma podstawowa: fum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fumy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fusów 15Forma podstawowa: fusy
Opis: zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gadów 12Forma podstawowa: gad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gafów 15Forma podstawowa: gaf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gagów 13Forma podstawowa: gag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gajów 13Forma podstawowa: gaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
galów 12Forma podstawowa: gal
Opis: mieszkaniec Galii, przedstawiciel plemienia celtyckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gal
Opis: mieszkaniec Galii, przedstawiciel plemienia celtyckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ganów 11Forma podstawowa: gan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gapów 12Forma podstawowa: gapa
Opis: ludowa nazwa gawrona lub wrony (możliwe, że wszystkich krukowatych).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
garów 11Forma podstawowa: gara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: garum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gar
Opis: zawartość dużego garnka, tyle, ile się mieści w garze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gayów 12Forma podstawowa: gay
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gazów 11Forma podstawowa: gaz
Opis: jeden z trzech stanów skupienia materii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gazy
Opis: gazowe produkty przemiany materii, powstające w jelitach i wydalane na zewnątrz przez odbyt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gejów 13Forma podstawowa: gej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gemów 12Forma podstawowa: gem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
genów 11Forma podstawowa: gen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gezów 11Forma podstawowa: geza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gęgów 17Forma podstawowa: gęg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gidów 12Forma podstawowa: gid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gifów 15Forma podstawowa: gif
Opis: krótka animacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gigów 13Forma podstawowa: gig
Opis: wiosłowa łódź okrętowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gików 12Forma podstawowa: gik
Opis: bom na małych jachtach śródlądowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gilów 12Forma podstawowa: gil
Opis: wydzielina z nosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gil
Opis: wydzielina z nosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ginów 11Forma podstawowa: gin
Opis: anglosaska wódka jałowcowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gitów 12Forma podstawowa: git
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głódź 22Forma podstawowa: głodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
godów 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gody
Opis: wesele, impreza organizowana z okazji zaślubin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gojów 13Forma podstawowa: goj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
golów 12Forma podstawowa: gola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomół 14Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gonów 11Forma podstawowa: gon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gotów 12Forma podstawowa: got
Opis: przedstawiciel jednego z plemion wschodniogermańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gotowić
Opis: przygotowany na coś lub do czegoś, co ma nastąpić.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gotowy
Opis: zazwyczaj o człowieku: taki, który jest skłonny do czegoś, ma odpowiednie nastawienie, by coś zrobić, czemuś się poddać.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
Opis: przygotowany na coś lub do czegoś, co ma nastąpić.
Część mowy/forma fleksyjna:
gójmy 15Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gójże 17Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gólmy 14Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gólże 16Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gółce 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółek 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółką 18Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółkę 18Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółki 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gółko 14Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
góral 12Opis: bardzo znany banknot z góralem o nominale 500 zł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górce 12Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górek 12Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górka 12Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górką 16Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górkę 16Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górki 12Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górko 12Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górna 11Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: górno
Opis: wysoko, na dużej wysokości, znajdując się w oddaleniu od powierzchni ziemi lub poziomu morza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górną 15Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górne 11Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górni 11Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górny 12Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górom 12Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
góruj 15Forma podstawowa: górować
Część mowy/forma fleksyjna:
górze 11Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gówna 11Forma podstawowa: gówno
Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gówno 11Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gównu 13Forma podstawowa: gówno
Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródz 12Forma podstawowa: grodza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródź 20Forma podstawowa: grodzić
Opis: pionowa przegroda w postaci ściany, umieszczona wzdłużnie lub poprzecznie wewnątrz kadłuba jednostki pływającej.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: pionowa przegroda w postaci ściany, umieszczona wzdłużnie lub poprzecznie wewnątrz kadłuba jednostki pływającej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gróźb 21Forma podstawowa: groźba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gulów 14Forma podstawowa: gul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gurów 13Forma podstawowa: gur
Opis: kolorowa (zwykle czerwona) bawełniana nitka używana na Podlasiu do tkania deseniu, przetykania białego płótna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guzów 13Forma podstawowa: guz
Opis: wada drewna z grupy sęków zarośniętych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hafów 15Forma podstawowa: haf
Opis: zatoka morska między wybrzeżem a mierzeją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hajów 13Forma podstawowa: haj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haków 12Forma podstawowa: hak
Opis: zakrzywiony pręt metalowy służący do zaczepiania, trzymania lub zawieszania na nim przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: hak
Opis: zakrzywiony pręt metalowy służący do zaczepiania, trzymania lub zawieszania na nim przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hanów 11Forma podstawowa: han
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harów 11Forma podstawowa: harówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hasów 11Forma podstawowa: has
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: has
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hatów 12Forma podstawowa: hat
helów 12Forma podstawowa: hel
Opis: najlżejszy pierwiastek z grupy VIII układu okresowego pierwiastków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hemów 12Forma podstawowa: hem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hifów 15Forma podstawowa: hif
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hilów 12Forma podstawowa: hilum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hipów 12Forma podstawowa: hip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hitów 12Forma podstawowa: hit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hiwów 11Forma podstawowa: hiw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
holów 12Forma podstawowa: hol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hubów 15Forma podstawowa: hub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hufów 17Forma podstawowa: huf
Opis: kod ISO 4217 forinta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hujów 15Forma podstawowa: huj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
huków 14Forma podstawowa: huk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: huk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hyrów 12Forma podstawowa: hyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hyzów 12Forma podstawowa: hyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
icków 11Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksów 10Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktów 11Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indów 10Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inków 10Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isków 10Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrów 10Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmów 10Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jadów 12Forma podstawowa: jad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jagód 14Forma podstawowa: jagoda
Opis: inna (mocno rozpowszechniona) nazwa borówki czarnej, rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaków 12Forma podstawowa: jak
Opis: Bos grunniens – gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkuje Tybet, Indie i Chiny, gdzie żyje zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jałów 13Forma podstawowa: jałowić
Część mowy/forma fleksyjna:
jamów 12Forma podstawowa: jam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jarów 11Forma podstawowa: jar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jawór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jawów 11Forma podstawowa: jaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jazów 11Forma podstawowa: jaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jegóż 17
jenów 11Forma podstawowa: jen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jerów 11Forma podstawowa: jer
Opis: prasłowiańska półsamogłoska tworząca sylabę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jetów 12Forma podstawowa: jet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżów 15Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Jeżów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jęków 16Forma podstawowa: jęk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jigów 13Forma podstawowa: jig
Opis: utwór muzyczny stylizowany na taniec jig, często wykorzystywany jest jako część suity klasycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jodów 12Forma podstawowa: jod
Opis: lekarstwo, które zawiera jod.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jogów 13Forma podstawowa: jog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: joga
Opis: system ćwiczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jolów 12Forma podstawowa: jol
Opis: typ dwumasztowego ożaglowania stosowanego przeważnie na jachtach żaglowych średniej wielkości (o długości kadłuba 10 - 20 m).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jonów 11Forma podstawowa: jon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jorów 11Forma podstawowa: jor
Opis: prasłowiańska półsamogłoska tworząca sylabę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jugów 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
juków 14Forma podstawowa: juk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
junów 13Forma podstawowa: jun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jusów 13Forma podstawowa: jus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jutów 14Forma podstawowa: jut
Opis: przedstawiciel starożytnego ludu germańskiego z obszaru Półwyspu Jutlandzkiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
juzów 13Forma podstawowa: juz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaców 11Forma podstawowa: kac
Opis: złe samopoczucie kilka godzin po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałów 12Forma podstawowa: kała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kapów 11Forma podstawowa: kapo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karów 10Forma podstawowa: kar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
katów 11Forma podstawowa: kat
Opis: sadysta, okrutnik, prześladowca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kątów 15Forma podstawowa: kąt
Opis: każda z dwóch części płaszczyzny zawartych między dwiema półprostymi (wraz z nimi), nazwanymi ramionami, o wspólnym początku, zwanym wierzchołkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kąty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kegów 12Forma podstawowa: keg
Opis: zawartość kegi, beczki na piwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
keków 11Forma podstawowa: kek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kelów 11Forma podstawowa: kel
kemów 11Forma podstawowa: kem
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: garb, pagórek lub stoliwo o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy kilkuset metrów, o kształcie stożka lub z płaskim wierzchołkiem i stromymi zbocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kerów 10Forma podstawowa: ker
Opis: kauczuk syntetyczny styrenowy polskiej produkcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ketów 11Forma podstawowa: ket
Opis: jednostka pływająca o napędzie żaglowym, posiadająca tylko jeden maszt (grot), oraz tylko jeden żagiel (również grot) – dowolnego typu ożaglowania skośnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kęsów 14Forma podstawowa: kęsowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kęsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kęs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiców 11Forma podstawowa: kic
kijów 12Forma podstawowa: kij
Opis: podłużny przedmiot, laska, długa pałka, może być wykonany z tworzywa, z drewna, z metalu itd., np. kij do szczotki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kije
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kilów 11Forma podstawowa: kil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kinów 10Forma podstawowa: kin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kipów 11Forma podstawowa: kip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kirów 10Forma podstawowa: kir
Opis: czarny materiał, którym okrywa się trumnę, którym przyozdabia się flagi, portrety, inne symbole pamięci w celu uczczenia żałoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kir
Opis: czarny materiał, którym okrywa się trumnę, którym przyozdabia się flagi, portrety, inne symbole pamięci w celu uczczenia żałoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kiry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kitów 11Forma podstawowa: kit
Opis: bardzo gęsta masa plastyczna, twardniejąca po pewnym czasie od użycia, stosowana do wypełniania przestrzeni o dość dużej szerokości i głębokości, takich jak: duże szpary, szczeliny i otwory, uszczeln
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kita
Opis: pęk, sporo wiotkich rzeczy zebranych razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłócą 17Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłócę 17Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóci 13Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kobów 12Forma podstawowa: kob
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koców 11Forma podstawowa: koc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kocówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kodów 11Forma podstawowa: kod
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kogów 12Forma podstawowa: kog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kogóż 16Forma podstawowa: któż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koków 11Forma podstawowa: kok
Opis: kucharz okrętowy - osoba gotująca dla załogi na jednostce pływającej, legitymująca się świadectwem wydanym przez urząd morski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołów 12Forma podstawowa: kół
Opis: pal, drąg, gruby kij zaostrzony na końcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komód 12Forma podstawowa: komoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komór 11Forma podstawowa: komóra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: komora
Opis: mieszkalna część nory zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kopów 11Forma podstawowa: kop
Opis: kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kosów 10Forma podstawowa: kos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kosowo
Opis: terytorium w południowo-zachodniej części Serbii, względnie: na południowy zachód od niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kotów 11Forma podstawowa: kot
Opis: pierwszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kot
Opis: pierwszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kójmy 14Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kójże 16Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kółek 13Forma podstawowa: kółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółko 13Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółku 15Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózce 11Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózek 11Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózką 15Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózkę 15Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózki 11Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kózko 11Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krócą 15Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
krócę 15Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
króci 11Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
króla 11Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króle 11Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
króli 11Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
królu 13Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzów 10Forma podstawowa: kierz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
która 11Forma podstawowa: który
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
którą 15Forma podstawowa: który
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
które 11Forma podstawowa: który
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
który 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kubów 14Forma podstawowa: kub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuców 13Forma podstawowa: kuc
Opis: negatywnie o metalu, osobie należącej do subkultury metalowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuków 13Forma podstawowa: kuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kumów 13Forma podstawowa: kum
Opis: ojciec chrzestny czyjegoś dziecka lub ojciec dziecka, które jest czyimś chrześniakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kurów 12Forma podstawowa: kur
Opis: samiec kury domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kurowo
Opis: osada w powiecie puławskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: osada w powiecie puławskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
laków 11Forma podstawowa: lak
Opis: kod ISO 4217 waluty kip.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lak
Opis: kod ISO 4217 waluty kip.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lamów 11Forma podstawowa: lam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lama
Opis: nieogar, lamusek, osoba, która jest frajerem, nie rozumie np. dzisiejszych czasów lub jest niepopularna w grupie, łatwo daje się wykiwać, jest pośmiewiskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
larów 10Forma podstawowa: lar
Opis: gibon białoręki, gibon lar, Hylobates lar – gatunek ssaka naczelnego z rodziny gibonowatych, najpospolitszy i najlepiej poznany z gibonów, zamieszkuje południowo-zachodnie Chiny, Indochiny, Półwysep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: larum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lasów 10Forma podstawowa: las
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lądów 15Forma podstawowa: ląd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lejów 12Forma podstawowa: lej
Opis: nazwa waluty w Rumunii i Mołdawii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leków 11Forma podstawowa: lek
Opis: środek zaradczy, sposób poradzenia sobie z problemem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lek
Opis: środek zaradczy, sposób poradzenia sobie z problemem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lepów 11Forma podstawowa: lep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lewów 10Forma podstawowa: lew
Opis: jednostka walutowa w Bułgarii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lęgów 16Forma podstawowa: ląg
Opis: potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lęg
Opis: potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lęków 15Forma podstawowa: lęk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liców 11Forma podstawowa: lic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lice
Opis: twarz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lico
Opis: policzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lidów 11Forma podstawowa: lid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lików 11Forma podstawowa: lik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
linów 10Forma podstawowa: lin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lirów 10Forma podstawowa: lir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lisów 10Forma podstawowa: lis
Opis: lis rudy, Vulpes vulpes – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), występuje na półkuli północnej, w części Azji, w Europie, Ameryce Północnej i północnej Afryce, w Polsce powszechnie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lisy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lis
Opis: lis rudy, Vulpes vulpes – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), występuje na półkuli północnej, w części Azji, w Europie, Ameryce Północnej i północnej Afryce, w Polsce powszechnie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
litów 11Forma podstawowa: lit
Opis: jednostka monetarna Litwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lobów 12Forma podstawowa: loba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lob
Opis: wydłużony bob, w którym włosy sięgają do obojczyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
loców 11Forma podstawowa: locum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodów 11Forma podstawowa: lodówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lody
Opis: rodzaj deseru, zimna substancja o słodkim smaku, która może być serwowana w różnej formie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lód
Opis: tafla lodu, na której uprawiane są niektóre sporty zimowe, nieodzowna część lodowiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
logów 12Forma podstawowa: log
Opis: biblijna miara płynów równa w przybliżeniu 0,5 (według niektórych źródeł 0,3) litra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
loków 11Forma podstawowa: lokum
Opis: siedziba instytucji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
losów 10Forma podstawowa: losy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: los
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lotów 11Forma podstawowa: lot
Opis: ruch w powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lot
Opis: ruch w powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ludów 13Forma podstawowa: lud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lujów 14Forma podstawowa: luj
Opis: młody chłopak, młody mężczyzna, który jest zdrowy, rześki i prosty, prowadzi charakterystyczny, nieskomplikowany tryb życia (przebywa z innymi chłopakami, pije alkohol), nosi się nieco niechlujnie (c
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luków 13Forma podstawowa: luk
Opis: pomieszczenie w samolocie, na statku lub w pojeździe kosmicznym, wykorzystywane najczęściej jako pomieszczenie techniczne (np. bagażownia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lumów 13Forma podstawowa: lum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lurów 12Forma podstawowa: lur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lutów 13Forma podstawowa: lut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luzów 12Forma podstawowa: luz
Opis: dużo miejsca, przestrzeni, przestronne miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ładów 12Forma podstawowa: ład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łamów 12Forma podstawowa: łamy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łanów 11Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapów 12Forma podstawowa: łapówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatów 12Forma podstawowa: łat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęgów 17Forma podstawowa: łąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęgi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęgowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łęków 16Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łętów 16Forma podstawowa: łęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łobód 14Forma podstawowa: łoboda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łogów 13Forma podstawowa: łogowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojów 13Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łomów 12Forma podstawowa: łom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowów 11Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódce 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódek 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódka 13Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódką 17Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódkę 17Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódki 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódko 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łójmy 15Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łójże 17Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówmy 13Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówże 15Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łózce 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózek 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózką 16Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózkę 16Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózki 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łózko 12Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżek 16Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżka 16Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżko 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżku 18Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżmy 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżże 19Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łubów 15Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łubowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ługów 15Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ługi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łuków 14Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łukowo
Opis: na kształt łuku, w kształcie łuku, w łuk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupów 14Forma podstawowa: łup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łutów 14Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyków 13Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maców 11Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
magów 12Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
majów 12Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maków 11Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
manów 10Forma podstawowa: manowo
Opis: wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: man
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
matów 11Forma podstawowa: mat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mątów 15Forma podstawowa: mąt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mchów 13Forma podstawowa: mech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
memów 11Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menów 10Forma podstawowa: men
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: men
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
merów 10Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mętów 15Forma podstawowa: męty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężów 18Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
migów 12Forma podstawowa: mig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: migi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mimów 11Forma podstawowa: mim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
minóg 12Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: minoga
Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miótł 13Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
mirów 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mirowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mitów 11Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócą 17Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młócę 17Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młóci 13Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młódź 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóta 13Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóto 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młótu 15Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modów 11Forma podstawowa: mod
Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
molów 11Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
mopów 11Forma podstawowa: mop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
morów 10Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mozól 11Forma podstawowa: mozolić
Część mowy/forma fleksyjna:
mozół 12Forma podstawowa: mozoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówca 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówcą 15Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówce 11Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówcę 15Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówco 11Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówcy 12Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówek 11Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówią 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówić 15Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówię 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówił 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówką 15Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówkę 15Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówki 11Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówko 11Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówmy 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówże 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mózgi 12Forma podstawowa: mózg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mózgu 14Forma podstawowa: mózg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
móżmy 16Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
móżże 18Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mrówa 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówą 14Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówę 14Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówo 10Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówy 11Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muców 13Forma podstawowa: muc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mudów 13Forma podstawowa: mud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułów 14Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: muły
Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
munów 12Forma podstawowa: mun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
murów 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
musów 12Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myków 12Forma podstawowa: myk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nabój 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nabór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadój 12Forma podstawowa: nadoić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagów 11Forma podstawowa: naga
nałóg 13Opis: zwyczaj, przyzwyczajenie, od którego trudno się uwolnić, zrezygnować z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nałów 11Forma podstawowa: nałowić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałóż 15Forma podstawowa: nałożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
namów 10Forma podstawowa: namowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: namówić
Część mowy/forma fleksyjna:
napój 12Forma podstawowa: napoić
Opis: porcja napoju, może to być ilość, która mieści się w naczyniu lub ilość oferowana w sklepach, zapakowana do butelek lub kartonów.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: porcja napoju, może to być ilość, która mieści się w naczyniu lub ilość oferowana w sklepach, zapakowana do butelek lub kartonów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
napór 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
narób 11Forma podstawowa: narobić
Część mowy/forma fleksyjna:
naród 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
narój 11Forma podstawowa: naroić
Część mowy/forma fleksyjna:
narów 9Opis: brak pokory, złe nawyki u zwierząt pociągowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: narowić
Opis: brak pokory, złe nawyki u zwierząt pociągowych.
Część mowy/forma fleksyjna:
nasól 10Forma podstawowa: nasolić
Część mowy/forma fleksyjna:
natów 10Forma podstawowa: nata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nawój 11Opis: element maszyny, wał, na który coś jest nawijane lub z którego coś jest rozwijane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: element maszyny, wał, na który coś jest nawijane lub z którego coś jest rozwijane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nawóz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nawóź 17Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nefów 13Forma podstawowa: nef
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
neków 10Forma podstawowa: nek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nemów 10Forma podstawowa: nem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nepów 10Forma podstawowa: nep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
netów 10Forma podstawowa: net
Opis: w siatkówce (do niedawna) lub w tenisie: otarcie się piłki o siatkę po serwisie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nilów 10Forma podstawowa: nil
Opis: najdłuższa rzeka na Ziemi (według innych źródeł najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach), która płynie w środkowej i północno-wschodniej Afryce przecina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niósł 11Forma podstawowa: nieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nitów 10Forma podstawowa: nit
Opis: metalowy element konstrukcyjny używany przy nitowaniu, czyli łączeniu ze sobą płaskich elementów, np. fragmentów blach, skór, tworzyw sztucznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżów 13Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noków 10Forma podstawowa: nok
Opis: kod ISO 4217 korony norweskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nomów 10Forma podstawowa: nom
Opis: jednostka administracyjna w starożytnym Egipcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nosów 9Forma podstawowa: nos
Opis: wystająca. zaokrąglona przednia część pojazdu latającego lub lądowego albo rakiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożów 13Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
nówce 10Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówek 10Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówką 14Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówkę 14Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówki 10Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówko 10Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nózia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nózią 13Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nózie 9Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nózię 13Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nózio 9Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóziu 11Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżąt 18Forma podstawowa: nóżęta
Opis: pieszczotliwie o nóżkach, niedużych nogach - dolnych kończynach człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżce 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżek 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżka 14Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżką 18Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżkę 18Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżki 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżko 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyn 14Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nudów 12Forma podstawowa: nuda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nurów 11Forma podstawowa: nur
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny nurów (Gaviidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nur
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny nurów (Gaviidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nutów 12Forma podstawowa: nut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obiór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłóg 15Opis: cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obłoga
Opis: cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłów 13Forma podstawowa: obłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłóż 17Forma podstawowa: obłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obmów 12Forma podstawowa: obmowa
Opis: wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrób 13Forma podstawowa: obrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
obróć 16Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrót 12Opis: przychód, pieniądze ze sprzedaży towarów lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obwód 12Opis: sekwencja ćwiczeń w treningu fizycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obwój 13Opis: część kabla tworząca izolację przewodnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obwóź 19Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochów 12Forma podstawowa: ochy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
octów 11Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oczów 10Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
oćców 15Forma podstawowa: ociec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odbój 14Opis: rozkaz wojskowy, który nakazuje zakończenie ćwiczeń i działań militarnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odiów 10Forma podstawowa: odium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odłóg 14Opis: ugór, pole, na którym przez jakiś czas nic nie jest uprawiane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odłów 12Forma podstawowa: odłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odłóż 16Forma podstawowa: odłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odmów 11Forma podstawowa: odmowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
odnóg 12Forma podstawowa: odnoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnów 10Forma podstawowa: odnowa
Opis: odnowienie, odświeżenie czegoś już istniejącego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odnowić
Część mowy/forma fleksyjna:
odnóż 14Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odpór 11Opis: sprzeciw, postawa wyrażająca opór, brak zgody na coś, opowiadanie się przeciwko czemuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odrób 12Forma podstawowa: odrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsól 11Forma podstawowa: odsolić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwód 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odwój 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odwóź 18Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
oesów 9Forma podstawowa: oes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
offów 17Forma podstawowa: off
Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogłów 13Forma podstawowa: ogłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogóle 12Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogółu 15Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogóły 14Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogród 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogrów 11Forma podstawowa: ogr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ohmów 12Forma podstawowa: ohm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ohm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ojców 12Forma podstawowa: ojcowie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ojciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ojcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ojków 12Forma podstawowa: ojek
okrój 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: okroić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oleów 10Forma podstawowa: oleum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
olódź 19Forma podstawowa: olodzić
olsów 10Forma podstawowa: ols
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omłóć 17Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omówi 10Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
opiów 10Forma podstawowa: opium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oplów 11Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orków 10Forma podstawowa: ork
Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orłów 11Forma podstawowa: orłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orły
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: orzeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ortów 10Forma podstawowa: ort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oskół 12Forma podstawowa: oskoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oskór 10
osłód 12Forma podstawowa: osłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osłów 11Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osmól 11Forma podstawowa: osmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
osmół 12
osmów 10Forma podstawowa: osm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osnów 9Forma podstawowa: osnowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ospów 10Forma podstawowa: osep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ostój 12Forma podstawowa: ostać
Część mowy/forma fleksyjna:
ostów 10Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oswój 11Forma podstawowa: oswoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ośców 14Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otwór 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
outów 12Forma podstawowa: out
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owsów 9Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ozdób 12Forma podstawowa: ozdoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ozdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożółć 20Forma podstawowa: ożółcić
ósmak 11Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmej 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmym 12Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pabów 12Forma podstawowa: pab
Opis: kod ISO 4217 waluty balboa.
paców 11Forma podstawowa: pac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
padół 13Opis: nisko położony obszar, nizina, dolina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
padów 11Forma podstawowa: pad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pagód 13Forma podstawowa: pagoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pagór 12Opis: zgrubienie od pagórek, z ekspresją o pagórku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paków 11Forma podstawowa: pak
Opis: pak lodowy, lód pakowy, lód dryfujący - wieloletnia, pływająca kra lodowa, występująca na obszarach polarnych Ziemi: Morzu Arktycznym na półkuli północnej i morzach otaczających Antarktydę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palów 11Forma podstawowa: pal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
panów 10Forma podstawowa: pan
Opis: forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny, z którym się nie jest na ty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
papów 11Forma podstawowa: papowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: papa
Opis: posp. twarz lub usta człowieka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parów 10Forma podstawowa: par
Opis: wysoki dostojnik francuski, członek Izby Parów - wyższej izby parlamentu francuskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: parówa
Opis: gorące, parne i duszne warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: parowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pasów 10Forma podstawowa: pas
Opis: część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pasy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
patów 11Forma podstawowa: pat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pądów 15Forma podstawowa: pąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pąków 15Forma podstawowa: pąk
Opis: w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów – liści i kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pąsów 14Forma podstawowa: pąs
Opis: wypieki, reakcja fizjologiczna występująca na twarzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
penów 10Forma podstawowa: pen
Opis: kod ISO 4217 waluty sol (nowy sol).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pen
Opis: kod ISO 4217 waluty sol (nowy sol).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
petów 11Forma podstawowa: pet
Opis: niedopałek papierosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pędów 15Forma podstawowa: pęd
Opis: część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pęków 15Forma podstawowa: pęk
Opis: materialny kłąb, zazwyczaj skłębiony kawałek (skłębione kawałki) jakiegoś materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pęzów 14Forma podstawowa: pęz
piców 11Forma podstawowa: pic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pików 11Forma podstawowa: pik
Opis: jeden z czterech kolorów w kartach, oznaczony małym czarnym listkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pik
Opis: jeden z czterech kolorów w kartach, oznaczony małym czarnym listkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pilów 11Forma podstawowa: pilum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pinów 10Forma podstawowa: pin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pióra 10Opis: długie włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pióro
Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pióro 10Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pióru 12Forma podstawowa: pióro
Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pipów 11Forma podstawowa: pip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piróg 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plótł 14Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
płódź 21Forma podstawowa: płodzić
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
pobój 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pobać
Część mowy/forma fleksyjna:
poból 13Forma podstawowa: poboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobór 12Opis: system przyjmowania ludzi do wojska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podój 13Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: podoić
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
pogód 13Forma podstawowa: pogoda
Opis: ładna pogoda, sprzyjające warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pogój 14Forma podstawowa: pogoić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogól 13Forma podstawowa: pogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokój 13Opis: stan równowagi emocjonalnej, psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pokór 11Forma podstawowa: pokora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połóg 14Opis: moment wydania na świat dziecka, poród.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połów 12Forma podstawowa: połowa
Opis: pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: połowić
Opis: pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
połóż 16Forma podstawowa: położyć
Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
pomóc 12Część mowy/forma fleksyjna:
pomór 11Opis: zaraźliwa, zakaźna choroba wirusowa świń domowych i dzików cechująca się wybroczynowością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pomów 11Forma podstawowa: pomowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pomówić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomóż 15Forma podstawowa: pomóc
Część mowy/forma fleksyjna:
ponów 10Forma podstawowa: ponowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ponowić
Część mowy/forma fleksyjna:
popój 13Forma podstawowa: popoić
Część mowy/forma fleksyjna:
popów 11Forma podstawowa: pop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
porób 12Forma podstawowa: porobić
Część mowy/forma fleksyjna:
poród 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
porów 10Forma podstawowa: por
Opis: w anatomii: ujście gruczołu łojowego lub potowego, mikroskopijny otwór w skórze człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
posól 11Forma podstawowa: posolić
Część mowy/forma fleksyjna:
potów 11Forma podstawowa: pot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: poty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powód 11Opis: rzemień lub sznur, na którym prowadzi się konia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powój 12Opis: Convolvulus – rodzaj roślin zielnych z rodziny powojowatych, obejmuje ok. 250 gatunków, występuje w strefach umiarkowanych i podzwrotnikowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powóz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powóź 18Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozór 10Forma podstawowa: pozora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożóg 16Forma podstawowa: pożoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójdą 17Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdę 17Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
pójdź 21Forma podstawowa: pójść
Część mowy/forma fleksyjna:
pójle 13Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójła 14Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójło 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójłu 16Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójmy 14Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójść 21Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pójście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójże 16Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
pókiż 15Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
pólek 12Forma podstawowa: pólko
Opis: małe pole, zdrobniale lub pieszczotliwie o polu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pólka 12Forma podstawowa: pólko
Opis: małe pole, zdrobniale lub pieszczotliwie o polu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pólko 12Opis: małe pole, zdrobniale lub pieszczotliwie o polu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pólku 14Forma podstawowa: pólko
Opis: małe pole, zdrobniale lub pieszczotliwie o polu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półce 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półek 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półką 17Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półkę 17Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półki 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półko 13Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półom 13Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półoś 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
późna 18Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późną 22Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późne 18Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późni 18Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późno 18Opis: będąc w dość zaawansowanym wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
późny 19Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próba 12Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbą 16Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbę 16Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbo 12Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próby 13Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prócz 11Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
prósz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: prószyć
Część mowy/forma fleksyjna:
próśb 16Forma podstawowa: prośba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
przód 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pubów 14Forma podstawowa: pub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puców 13Forma podstawowa: puc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pucówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudów 13Forma podstawowa: pud
Opis: rosyjska jednostka wagowa, 1 pud = 16,38 kg = 40 funtów = 1280 łutów = 3840 zołotników = 368640 doli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pufów 16Forma podstawowa: puf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puków 13Forma podstawowa: puk
Opis: wykrzyknik naśladujący odgłos pukania, używany zwykle w formie powtórzenia: 'puk, puk'.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: puk
Opis: wykrzyknik naśladujący odgłos pukania, używany zwykle w formie powtórzenia: 'puk, puk'.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłów 13Forma podstawowa: pył
Opis: kurz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyrów 11Forma podstawowa: pyra
Opis: lekceważąco, pogardliwie o mieszkańcu Wielkopolski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyzów 11Forma podstawowa: pyzy
Opis: duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski.
rabów 11Forma podstawowa: rab
Opis: niewolnik, ktoś usługujący.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rab
Opis: niewolnik, ktoś usługujący.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radów 10Forma podstawowa: radowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rad
Opis: zadowolony, taki, który jest w dobrym nastroju z powodu danego obrotu spraw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rajów 11Forma podstawowa: raja
Opis: niższa klasa społeczna w Imperium Osmańskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: raj
Opis: miejce sprzyjające np. interesom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: raj
Opis: miejce sprzyjające np. interesom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raków 10Forma podstawowa: rak
Opis: skorupiak z rzędu dziesięcionogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: raki
Opis: Astacidea - nadrodzina skorupiaków długoodwłokowych z rzędu dziesięcionogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rak
Opis: skorupiak z rzędu dziesięcionogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rapów 10Forma podstawowa: rap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raróg 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rarów 9Forma podstawowa: rara
rasów 9Forma podstawowa: ras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
razów 9Forma podstawowa: raz
Opis: uderzenie kogoś, cios.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rąbów 15Forma podstawowa: rąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
redów 10Forma podstawowa: redowa
Opis: taniec czeski składający się z dwóch części: wolnej i żwawej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
refów 13Forma podstawowa: ref
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rejów 11Forma podstawowa: rej
Opis: polski poeta i prozaik renesansowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rej
Opis: polski poeta i prozaik renesansowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reków 10Forma podstawowa: rek
Opis: przyrząd gimnastyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rekowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rek
Opis: przyrząd gimnastyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
remów 10Forma podstawowa: rem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
renów 9Forma podstawowa: ren
Opis: pierwiastek 75 w układzie okresowym pierwiastków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ren
Opis: pierwiastek 75 w układzie okresowym pierwiastków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
repów 10Forma podstawowa: rep
Opis: człowiek, który zna się na czymś bardzo dobrze, stary wyga, wyjadacz, weteran.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
retów 10Forma podstawowa: ret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rębów 15Forma podstawowa: ręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rębowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rheów 11Forma podstawowa: rheum
robót 12Forma podstawowa: robota
Opis: to, co zostało lub zostanie wykonane jako efekt pracy, najczęściej o wartości jednostkowej lub nisko ocenianej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: roboty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodów 10Forma podstawowa: rod
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ród
Opis: całe potomstwo jednego samca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: roda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogów 11Forma podstawowa: rogowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róg
Opis: aut bramkowy, gdy ostatni dotknął piłki gracz drużyny broniącej, po takim wykroczeniu drużynie przeciwnej należy się rzut rożny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rogi
Opis: w fortyfikacjach XVI-XVIII w. zewnętrzna budowla obronna złożona z dwóch półbastionów połączonych kurtyną – rogi półbastionowe, lub kleszczy – rogi kleszczowe, otwarta w kierunku zapola, o bokach rów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róg
Opis: aut bramkowy, gdy ostatni dotknął piłki gracz drużyny broniącej, po takim wykroczeniu drużynie przeciwnej należy się rzut rożny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogóż 15Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rojów 11Forma podstawowa: roj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: roja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rój
Opis: duża grupa ptaków lub owadów w locie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
roków 10Forma podstawowa: rok
Opis: okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: roki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rosół 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rowów 9Forma podstawowa: rowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rów
Opis: wklęsła formacja geologiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róbmy 13Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
róbże 15Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
rójce 12Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójek 12Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójka 12Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójką 16Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójkę 16Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójki 12Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójko 12Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójmy 13Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
rójże 15Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
rólce 11Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rólek 11Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rólka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rólką 15Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rólkę 15Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rólki 11Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rólko 11Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równa 9Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: równać
Część mowy/forma fleksyjna:
równą 13Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
równe 9Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równi 9Forma podstawowa: równia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rówień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
równo 9Opis: tak, że przebiega prosto, nie ma zakrzywień, w jednej linii.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
równy 10Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rózeg 11Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rózga 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rózgą 15Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rózgę 15Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rózgi 11Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
rózgo 11Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różan 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różek 14Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różem 14Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różka 14Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różki 14Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różku 16Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różna 13Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różną 17Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różne 13Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różni 13Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różny 14Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różom 14Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różów 17Forma podstawowa: różowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różuj 17Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różyc 15Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rugów 13Forma podstawowa: rug
Opis: w Polsce od XVI w. forma postępowania sądowego, w trakcie którego wszyscy zgromadzeni (chłopi lub mieszczanie) bądź specjalnie w tym celu wybrane osoby (rugownicy) zobowiązani byli wskazać winnych i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rugi
Opis: w Polsce od XVI w. forma postępowania sądowego, w trakcie którego wszyscy zgromadzeni (chłopi lub mieszczanie) bądź specjalnie w tym celu wybrane osoby (rugownicy) zobowiązani byli wskazać winnych i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rumów 12Forma podstawowa: rum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rumy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
runów 11Forma podstawowa: run
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: runy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rusów 11Forma podstawowa: rus
Opis: rodzaj gry karcianej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rus
Opis: rodzaj gry karcianej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rygów 12Forma podstawowa: ryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryjów 12Forma podstawowa: ryj
Opis: żart., przen. buzia, twarz, usta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryków 11Forma podstawowa: ryk
Opis: głośny gardłowy dźwięk zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rymów 11Forma podstawowa: rym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rymy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rysów 10Forma podstawowa: rys
Opis: The dominant lifestyle, culture and ideology of the szlachta (nobility) of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 15th to the 18th centuries.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rysy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rysy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rytów 11Forma podstawowa: ryt
Opis: część składowa obrzędu kultowego, np. formułowa słowna, gest rytualny itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryzów 10Forma podstawowa: ryzy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżów 14Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadów 10Forma podstawowa: sad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sady
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sadowić
Część mowy/forma fleksyjna:
sagów 11Forma podstawowa: sagum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
saków 10Forma podstawowa: sak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
samów 10Forma podstawowa: sam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sanów 9Forma podstawowa: san
Opis: litera języka greckiego, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sapów 10Forma podstawowa: sap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sądów 14Forma podstawowa: sąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sągów 15Forma podstawowa: sąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
schód 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sebów 11Forma podstawowa: sebum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
semów 10Forma podstawowa: sem
Opis: w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sem
Opis: w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
senów 9Forma podstawowa: sen
Opis: "jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (""sen"" to zniekształcone brzmienie anglojęzycznego ""cent"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sen
Opis: "jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (""sen"" to zniekształcone brzmienie anglojęzycznego ""cent"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sepów 10Forma podstawowa: sep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serów 9Forma podstawowa: ser
Opis: porcja sera, zazwyczaj kostka, ale też opakowanie, określona ilość sera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: serum
Opis: część krwi pozbawiona części morfotycznych oraz fibrynogenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
setów 10Forma podstawowa: set
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: seta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sęków 14Forma podstawowa: sęk
Opis: wada drewna określająca wrośnięte w drewno pnia części gałęzi o węższych przyrostach rocznych i barwie zazwyczaj ciemniejszej niż otaczające drewno.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sępów 14Forma podstawowa: sęp
Opis: padlinożerny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny sępów (Aegypiinae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sęp
Opis: padlinożerny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny sępów (Aegypiinae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sików 10Forma podstawowa: sika
Opis: jeleń wschodni, Cervus nippon – gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych, jego podgatunki zamieszkują wschodnią część Syberii, Mandżurię, wschodnie Chiny, Koreę, Japonię oraz Tajwan, został również intr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siki
Opis: mocz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
silów 10Forma podstawowa: sil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sirów 9Forma podstawowa: sir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sitów 10Forma podstawowa: sit
Opis: kod ISO 4217 tolara.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skłóć 17Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skóra 10Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórą 14Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórę 14Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóro 10Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóry 11Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skróć 15Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skrój 12Forma podstawowa: skroić
Część mowy/forma fleksyjna:
skróś 14Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
skrót 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słódź 20Forma podstawowa: słodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smród 11Opis: przen. nieprzyjemna atmosfera, niemiły (czasem: zwiastujący coś złego) posmak, który czemuś towarzyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
soból 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sobór 11Opis: w Kościele prawosławnym stała rada biskupów przy patriarsze Kościoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sobót 12Forma podstawowa: sobota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sodów 10Forma podstawowa: sód
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sokół 12Forma podstawowa: sokoły
Opis: Falconinae – podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae), obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące cały świat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
soków 10Forma podstawowa: sok
Opis: płyn, który występuje w organizmach roślinnych, także roślinna wydzielina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solów 10Forma podstawowa: solówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
somów 10Forma podstawowa: som
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sonów 9Forma podstawowa: son
Opis: liniowa jednostka głośności dźwięku - 1 son odpowiada głośności tonu o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 40 dB.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sosów 9Forma podstawowa: sos
Opis: kod ISO 4217 szylinga somalijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójce 12Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójek 12Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójka 12Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójką 16Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójkę 16Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójki 12Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
sójko 12Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sólmy 12Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
sólże 14Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
sówce 10Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sówek 10Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sówka 10Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sówką 14Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sówkę 14Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sówki 10Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
sówko 10Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóle 11Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóła 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółą 16Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółę 16Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóło 12Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóły 13Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówa 10Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówą 14Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówę 14Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówo 10Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówy 11Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
strój 12Forma podstawowa: stroić
Opis: sposób nastrojenia instrumentu, określany przez zestaw dźwięków wydawanych przez elementy drgające instrumentu lub dźwięk podstawowy w instrumencie dętym.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: sposób nastrojenia instrumentu, określany przez zestaw dźwięków wydawanych przez elementy drgające instrumentu lub dźwięk podstawowy w instrumencie dętym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróż 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stwór 10Forma podstawowa: stwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
suków 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: suk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sumów 12Forma podstawowa: sum
Opis: waluta Uzbekistanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
susów 11Forma podstawowa: sus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
suwów 11Forma podstawowa: suw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
syfów 14Forma podstawowa: syf
Opis: pryszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
syków 11Forma podstawowa: syk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
synów 10Forma podstawowa: syn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szkód 11Forma podstawowa: szkoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szkól 11Forma podstawowa: szkolić
Część mowy/forma fleksyjna:
szkół 12Forma podstawowa: szkoła
Opis: czas spędzony w szkole na zajęciach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szwów 9Forma podstawowa: szew
Opis: blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabów 12Forma podstawowa: tab
tagów 12Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talów 11Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanów 10Forma podstawowa: tanowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarów 10Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatów 11Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchów 13Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefów 14Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teków 11Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terów 10Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tików 11Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirów 10Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobół 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toków 11Forma podstawowa: toki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomów 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonów 10Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topól 12Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topór 11Opis: narzędzie ogrodnicze, złożone ze styliska i jednosiecznego ostrza z obuchem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topów 11Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torów 10Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triów 10Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trója 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tróją 16Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójc 13Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tróje 12Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tróję 16Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójo 12Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwóg 12Forma podstawowa: trwoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwóż 14Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trzód 11Forma podstawowa: trzoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubów 14Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufów 16Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuków 13Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulów 13Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułów 14Forma podstawowa: tuł
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumów 13Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turów 12Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzów 12Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórz 10Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
tyków 12Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłów 13Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynów 11Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typów 12Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzów 11Forma podstawowa: tyzy
uazów 11Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubiór 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubków 14Forma podstawowa: ubek
ubódł 16Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódź 22Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
udrów 12Forma podstawowa: udry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedów 12Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugnój 15Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugódź 22Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrów 13Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukórz 12Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróć 17Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrój 14Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóć 19Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umórz 12Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umówi 12Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
uosób 13Forma podstawowa: uosobić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiór 12Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdów 12Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uródź 20Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urósł 13Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
uróść 20Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmól 13Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustój 14Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszów 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utwór 12Opis: element anatomiczny jakiegoś narządu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwódź 20Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uznój 13Forma podstawowa: uznoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzwój 13Forma podstawowa: uzwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadów 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
walów 10Forma podstawowa: wal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałów 11Forma podstawowa: wały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wanów 9Forma podstawowa: wan
Opis: sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wan
Opis: sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warów 9Forma podstawowa: war
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
watów 10Forma podstawowa: wat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wądół 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wąsów 13Forma podstawowa: wąs
Opis: gruby, sztywny, włos z licznymi zakończeniami nerwowymi, który występuje u niektórych zwierząt (najczęściej w okolicach zatoki żylnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wąsy
Opis: włosy czuciowe zwierząt podobne do ludzkich wąsów i jak one zlokalizowane na górnej wardze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wąwóz 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wchód 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdrób 12Forma podstawowa: wdrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wdróż 14Forma podstawowa: wdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
webów 11Forma podstawowa: web
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
weków 10Forma podstawowa: wek
Opis: zawartość weku, słoika do przechowywania żywności, przetwory konserwowane w takim słoiku (najczęściej w lm.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wesół 11Forma podstawowa: wesoły
Opis: taki, który wynika z tego, że ktoś jest wesoły, ludzie są weseli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
wetów 10Forma podstawowa: wet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wety
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężów 17Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgłób 15Forma podstawowa: wgłobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wiców 10Forma podstawowa: wic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
widów 10Forma podstawowa: wid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wigów 11Forma podstawowa: wig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wijów 11Forma podstawowa: wij
Opis: stawonóg z podtypu wijów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiłów 11Forma podstawowa: wił
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiódł 12Forma podstawowa: wieść
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna:
wióra 9Forma podstawowa: wiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wióry 10Forma podstawowa: wiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiózł 11Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wirów 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wir
Opis: obrót rotacyjny człowieka, zwierzęcia lub urządzenia, przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wisów 9Forma podstawowa: wis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wkrój 12Forma podstawowa: wkroić
Część mowy/forma fleksyjna:
wlókł 13Forma podstawowa: wlec
Część mowy/forma fleksyjna:
włóce 12Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włócz 12Forma podstawowa: włóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóka 12Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włók
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóką 16Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włókę 16Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóki 12Forma podstawowa: włók
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóko 12Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóku 14Forma podstawowa: włók
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włósi 11Forma podstawowa: włósie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wmłóć 17Forma podstawowa: wmłócić
wmówi 10Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wodór 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wojów 11Forma podstawowa: wój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woj
Opis: wojownik w średniowiecznej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wokół 12Część mowy/forma fleksyjna:
woków 10Forma podstawowa: wok
Opis: przedmiot szkolny, na którym uczy się o kulturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołów 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wonów 9Forma podstawowa: won
Opis: nazwa koreańskiej waluty (zarówno w Korei Południowej, jak i w Północnej).
worów 9Forma podstawowa: wór
Opis: duży worek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wotów 10Forma podstawowa: wota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wotum
Opis: przyrzeczenie, ślub.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wozów 9Forma podstawowa: wóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódce 11Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódek 11Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódka 11Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódką 15Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódkę 15Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódki 11Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wódko 11Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódom 11Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódzi 10Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wójci 12Forma podstawowa: wójt
wójta 12Forma podstawowa: wójt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wójty 13Forma podstawowa: wójt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wólmy 12Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wólże 14Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wózek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wózka 10Forma podstawowa: wózek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wózki 10Forma podstawowa: wózek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wózku 12Forma podstawowa: wózek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wóźmy 19Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźże 21Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrócą 14Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrócę 14Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróci 10Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wródź 18Forma podstawowa: wrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrósł 11Forma podstawowa: wrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wrość
Część mowy/forma fleksyjna:
wróść 18Forma podstawowa: wrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróża 13Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżą 17Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżb 15Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżd 14Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróże 13Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wróżę 17Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżu 15Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróży 14Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wrzód 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wspór 10Forma podstawowa: wspora
Opis: spór - konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: spór - konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wśród 14Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
wtóra 10Forma podstawowa: wtóry
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórą 14Forma podstawowa: wtóry
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtóre 10Forma podstawowa: wtóry
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtóru 12Forma podstawowa: wtór
Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtóry 11Forma podstawowa: wtór
Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórz 10Forma podstawowa: wtórzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wtrój 12Forma podstawowa: wtroić
Część mowy/forma fleksyjna:
wujów 13Forma podstawowa: wuj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wujo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wunów 11Forma podstawowa: wun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwódź 18Forma podstawowa: wwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wybój 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wybór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wydój 13Forma podstawowa: wydoić
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wydól 12Forma podstawowa: wydolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygód 13Forma podstawowa: wygoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wygój 14Forma podstawowa: wygoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygól 13Forma podstawowa: wygolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygów 12Forma podstawowa: wyga
Opis: człowiek, który zna się na czymś bardzo dobrze, ma wielkie doświadczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłóg 14Forma podstawowa: wyłoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłój 14Forma podstawowa: wyłoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłów 12Forma podstawowa: wyłowić
Opis: rezultat czynności wyławiania.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rezultat czynności wyławiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyłóż 16Forma podstawowa: wyłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wymóc 12Część mowy/forma fleksyjna:
wymóg 13Forma podstawowa: wymoga
Opis: warunek stawiany przy zawieraniu jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: warunek stawiany przy zawieraniu jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wymów 11Forma podstawowa: wymowa
Opis: oratorstwo, sztuka pięknego mówienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wymówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymóż 15Forma podstawowa: wymóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wypór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyrób 12Forma podstawowa: wyrobić
Opis: produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyrój 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyroić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysól 11Forma podstawowa: wysolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysół 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wywód 11Opis: wypowiedź (pisemna bądź ustna), w której ktoś coś uzasadnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wywóz 10Opis: fakt, że coś się gdzieś wywozi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wywóź 18Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyzów 10Forma podstawowa: wyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżów 14Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wzmóc 11Część mowy/forma fleksyjna:
wzmóż 14Forma podstawowa: wzmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wznów 9Forma podstawowa: wznowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wznowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wzwód 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
yamów 11Forma podstawowa: yam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabój 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaból 12Forma podstawowa: zaboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabór 11Opis: fakt przywłaszczenia sobie czegoś przez kogoś, najczęściej w odniesieniu do silniejszego biorcy (władzy, administracji, wojska, grupy społecznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadów 10Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagój 13Forma podstawowa: zagoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załóg 13Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załój 13Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załów 11Forma podstawowa: załowić
Część mowy/forma fleksyjna:
załóż 15Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamów 10Forma podstawowa: zamowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zamówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapól 11Forma podstawowa: zapole
Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
zapór 10Forma podstawowa: zapora
Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarób 11Forma podstawowa: zarobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaród 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarój 11Forma podstawowa: zaroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasób 11Forma podstawowa: zasobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasól 10Forma podstawowa: zasolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawód 10Opis: rozczarowanie, nieziszczenie się, niespełnienie marzeń, planów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawój 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawór 9Forma podstawowa: zawora
Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu cieczy lub gazów przez przewody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawóź 17Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiór 11Opis: plik w informatyce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbódł 14Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbódź 20Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbója 13Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbóje 13Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbóju 15Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbóść 20Część mowy/forma fleksyjna:
zbrój 13Forma podstawowa: zbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdrój 12Forma podstawowa: zdroić
Opis: zdrojowisko - miejscowość uzdrowiskowa, kurort, w którym występują źródła wód leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: zdrojowisko - miejscowość uzdrowiskowa, kurort, w którym występują źródła wód leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdrów 10Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
zdróż 14Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwój 12Forma podstawowa: zdwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeków 10Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelów 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenów 9Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetów 10Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewów 9Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezów 9Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębów 15Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zębowo
Opis: tak, że artykuluje się zębami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgnój 13Forma podstawowa: zgnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgódź 20Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgróz 11Forma podstawowa: zgroza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłów 11Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinów 9Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipów 10Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisów 9Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlódź 19Forma podstawowa: zlodzić
zmłóć 17Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmógł 14Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmókł 13Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmórz 10Forma podstawowa: zmorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówi 10Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróź 18Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zolów 10Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zródź 18Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zrósł 11Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zróść 18Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubóż 17Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódź 18Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwróć 14Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zysów 10Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadów 14Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaków 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalów 14Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałób 17Forma podstawowa: żałobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarów 13Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelów 14Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerów 13Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcą 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcę 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółci 16Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkł 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółta 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtą 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółte 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółto 16Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółtw 16Forma podstawowa: żółtwa
żółty 17Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwi 15Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuków 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żukowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulów 16Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurów 15Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydów 15Forma podstawowa: żydowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żynów 14Forma podstawowa: żyn

Wyrazy zawierające literę ó o długości 6

abaków 13Forma podstawowa: abak
Opis: prekursor liczydła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abatów 13Forma podstawowa: abat
Opis: duchowny, opat, zwierzchnik opactwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
acanów 11Forma podstawowa: acan
Opis: dawny zwrot grzecznościowy, kierowany do rozmówcy, w znaczeniu dzisiejszego: pan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
acidów 12Forma podstawowa: acidum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
acylów 13Forma podstawowa: acyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adatów 12Forma podstawowa: adat
Opis: muzułmańskie prawo zwyczajowe stosowane w sytuacjach, co do których nie znajduje się rozwiązania w Koranie i hadisach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aganów 12Forma podstawowa: aganin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agarów 12Forma podstawowa: agar
Opis: stosowana z praktycznych względów nazwa gatunków krasnorostów, z których pozyskuje się substancję żelującą agar-agar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agatów 13Forma podstawowa: agat
Opis: półszlachetny minerał, wielobarwna, wstęgowa odmiana chalcedonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aggiów 14Forma podstawowa: aggio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agonów 12Forma podstawowa: agon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aidsów 11Forma podstawowa: aids
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajerów 12Forma podstawowa: ajer
Opis: tatarak zwyczajny - polimorficzny gatunek byliny, należący do rodziny tatarakowatych (Acoraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akutów 14Forma podstawowa: akut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akynów 12Forma podstawowa: akyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alefów 15Forma podstawowa: alef
Opis: pierwsza litera alfabetów semickich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alimów 12Forma podstawowa: alim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alitów 12Forma podstawowa: alit
Opis: skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu, powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalne
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ałunów 14Forma podstawowa: ałun
Opis: hydratowany siarczan metalu jednowartościowego lub trójwartościowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amanów 11Forma podstawowa: aman
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amidów 12Forma podstawowa: amid
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę amidową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amoków 12Forma podstawowa: amok
Opis: szał, szaleństwo - stan psychiczny będący skutkiem silnych: namiętności, gniewu, radości, stan wielkiego podniecenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amolów 12Forma podstawowa: amol
amonów 11Forma podstawowa: amon
Opis: jon składający się z jednego atomu azotu i czterech atomów wodoru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: amon
Opis: jon składający się z jednego atomu azotu i czterech atomów wodoru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amorów 11Forma podstawowa: amor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: amory
Opis: sytuacja, w której ktoś jest zakochany lub czuka miłości, zaleca się do kogoś, myśli tylko o uczuciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amurów 13Forma podstawowa: amur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: amur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amylów 13Forma podstawowa: amyl
ankrów 11Forma podstawowa: ankier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
antków 12Forma podstawowa: antek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anusów 12Forma podstawowa: anus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżów 15Forma podstawowa: anyż
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aoidów 11Forma podstawowa: aoida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aojdów 13Forma podstawowa: aojda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aowców 11Forma podstawowa: aowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apapów 12Forma podstawowa: apap
apelów 12Forma podstawowa: apel
Opis: w szermierce dwukrotne dotknięcie wysuniętą nogą ziemi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apisów 11Forma podstawowa: apis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apslów 12Forma podstawowa: apsel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arabów 12Forma podstawowa: arab
Opis: koń arabski - jedna z podstawowych ras koni gorącokrwistych, uważana często za kwintesencję piękna konia, pojawił się na Półwyspie Arabskim co najmniej 2500 lat temu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arab
Opis: koń arabski - jedna z podstawowych ras koni gorącokrwistych, uważana często za kwintesencję piękna konia, pojawił się na Półwyspie Arabskim co najmniej 2500 lat temu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
araków 11Forma podstawowa: arak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aratów 11Forma podstawowa: arat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arenów 10Forma podstawowa: aren
Opis: cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aromów 11Forma podstawowa: arom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aronów 10Forma podstawowa: aron
Opis: Arum maculatum - trująca bylina z rodziny obrazkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: aron
Opis: Arum maculatum - trująca bylina z rodziny obrazkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aryków 12Forma podstawowa: aryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arylów 12Forma podstawowa: aryl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asanów 10Forma podstawowa: asan
Opis: dawny zwrot grzecznościowy, pan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
astrów 11Forma podstawowa: aster
Opis: Aster – rodzaj roślin nasiennych, należący do rodziny astrowatych, obecnie zaliczane jest do niego około 250 gatunków, naturalnie występują na półkuli północnej, na obszarach o umiarkowanym klimacie,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asurów 12Forma podstawowa: asura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ataków 12Forma podstawowa: atak
Opis: tekst, który zawiera krytycznie wartościujący osąd, krytyczny, napastliwy komunikat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atarów 11Forma podstawowa: atar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atolów 12Forma podstawowa: atol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atomów 12Forma podstawowa: atom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atriów 11Forma podstawowa: atrium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atutów 14Forma podstawowa: atut
Opis: kolor w kartach, który jest w stanie przebić inne karty o kolorach nieatutowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
awalów 11Forma podstawowa: awal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
awenów 10Forma podstawowa: awen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
awizów 10Forma podstawowa: awiz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: awizo
Opis: pisemne zawiadomienie o dokonaniu określonej operacji bankowej, np. zawiadomienie wysłane przez bank posiadaczowi rachunku o dokonaniu jakichkolwiek zmian stanu konta z tytułu wpłat lub wypłat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
azotów 11Forma podstawowa: azot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
azylów 12Forma podstawowa: azyl
Opis: miejsce, w którym otacza się bezpłatną opieką ludzi w trudnej sytuacji życiowej, bezdomne zwięrzęta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: azylum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurów 16Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bagrów 14Forma podstawowa: bagier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bahtów 15Forma podstawowa: baht
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bajtów 15Forma podstawowa: bajt
Opis: najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baksów 13Forma podstawowa: baks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałtów 15Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bałt
Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bambów 15Forma podstawowa: bambo
Opis: żartobliwie lub lekceważąco: Murzyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bandów 13Forma podstawowa: band
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
banków 13Forma podstawowa: bank
Opis: siedziba instytucji finansowej o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: banek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bantów 13Forma podstawowa: bant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baonów 12Forma podstawowa: baon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baorów 12Forma podstawowa: baor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bardów 13Forma podstawowa: bard
Opis: głosiciel, wieszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bariów 12Forma podstawowa: barium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barków 13Forma podstawowa: barek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bark
Opis: górna część grzbietu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barłóg 16Forma podstawowa: barłogi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barłóż 18Forma podstawowa: barłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
barnów 12Forma podstawowa: barn
Opis: jednostka przekroju czynnego, stosowana w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych, 1 barn to w przybliżeniu pole powierzchni przekroju jądra atomu uranu - 1 b = 100 fm2 = 10E–28 m2.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
basfów 16Forma podstawowa: basf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
basków 13Forma podstawowa: basek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bask
Opis: mieszkaniec Baskonii - regionu i krainy historycznej w Hiszpanii, człowiek pochodzenia baskijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bassów 12Forma podstawowa: bass
Opis: ryba z rzędu okoniokształtnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baszów 12Forma podstawowa: basza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baudów 15Forma podstawowa: baud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bąblów 19Forma podstawowa: bąbel
Opis: niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie.
beanów 12Forma podstawowa: bean
Opis: przenośnie: głupek, prostak, frajer (człowiek o cechach przypisywanych stereotypowo nowemu lub nawet nie nowemu uczniakowi).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beatów 13Forma podstawowa: beat
Opis: zazwyczaj podkład rytmiczny utworu hiphopowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bedlów 14Forma podstawowa: bedel
bejców 15Forma podstawowa: bejc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bejmów 15Forma podstawowa: bejm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bejtów 15Forma podstawowa: bejt
Opis: typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie, składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (pó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beksów 13Forma podstawowa: beksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
belgów 15Forma podstawowa: belg
Opis: mieszkaniec Belgii, człowiek pochodzenia belgijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: belg
Opis: mieszkaniec Belgii, człowiek pochodzenia belgijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bellów 14Forma podstawowa: bell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełtów 15Forma podstawowa: bełt
Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bełty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berków 13Forma podstawowa: berek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: berek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bębnów 18Forma podstawowa: bęben
Opis: duży, obwisły lub wypukły brzuch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bęben
Opis: duży, obwisły lub wypukły brzuch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bęcków 18Forma podstawowa: bęcki
biasów 12Forma podstawowa: bias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bicków 14Forma podstawowa: bicek
biczów 13Forma podstawowa: bicz
Opis: narzędzie kar cielesnych, używane również do popędzania zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bicz
Opis: narzędzie kar cielesnych, używane również do popędzania zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biegów 14Forma podstawowa: bieg
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bielów 13Forma podstawowa: biel
Opis: rodzaj drewna, które w pniu drzewa przewodzi wodę z solami mineralnymi oraz gromadzi substancje zapasowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biel
Opis: rodzaj drewna, które w pniu drzewa przewodzi wodę z solami mineralnymi oraz gromadzi substancje zapasowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biesów 12Forma podstawowa: bies
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biglów 15Forma podstawowa: bigiel
Opis: haczyk, na którym wisi kolczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
billów 14Forma podstawowa: bill
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bill
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bimsów 13Forma podstawowa: bims
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biomów 13Forma podstawowa: biom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biopól 14Forma podstawowa: biopole
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biosów 12Forma podstawowa: bios
Opis: mieszanka substancji używana do stymulacji wzrostu drożdży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
biotów 13Forma podstawowa: biot
Opis: francuski fizyk, matematyk, geodeta i astronom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
birrów 12Forma podstawowa: birr
Opis: jednostka płatnicza w Etiopii, wprowadzona w 1894 r. przez cesarza Menelika II. Początkowo nosiła nazwę etiopskiego talara i dzieliła się na 20 gerszów lub 40 besa, natomiast od 1903 r. na 16 gerszów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blatów 14Forma podstawowa: blat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blefów 17Forma podstawowa: blef
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blików 14Forma podstawowa: blik
Opis: w fotografii silne, utrwalone na kliszy odbicie światła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blinów 13Forma podstawowa: blin
Opis: tradycyjne danie kuchni rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blogów 15Forma podstawowa: blog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bloków 14Forma podstawowa: blok
Opis: blok kontynentalny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błamów 15Forma podstawowa: błam
Opis: podszycie uszyte z kawałków futra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
błędów 19Forma podstawowa: błąd
Opis: w baseballu - jedno z kryterium oceny skuteczności gry drużyny podczas meczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Błędów - wieś na Mazowszu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bobków 15Forma podstawowa: bobek
Opis: mała ilość kału, o kształcie zbliżonym do kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bobek
Opis: mała ilość kału, o kształcie zbliżonym do kulki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bobrów 14Forma podstawowa: bóbr
Opis: rzeka polska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bober
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bober
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bobrowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bobry
Opis: bobrowate, Castoridae – rodzina ssaków z rzędu gryzoni (Rodentia), zamieszkująca nadwodne lasy półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bóbr
Opis: rzeka polska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boćków 18Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bohrów 14Forma podstawowa: bohr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bohr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boksów 13Forma podstawowa: boksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boks
Opis: sport walki, w którym dwóch zawodników walczy ze sobą jedynie przy użyciu pięści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bolców 14Forma podstawowa: bolec
Opis: w budowie maszyn element połączenia sworzniowego, najczęściej walec wykonany ze stali, mosiądzu bądź aluminium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boldów 14Forma podstawowa: bold
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bolków 14Forma podstawowa: bolek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bolko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bondów 13Forma podstawowa: bond
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bongów 14Forma podstawowa: bong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bontów 13Forma podstawowa: bont
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bonzów 12Forma podstawowa: bonza
Opis: buddyjski duchowny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boomów 13Forma podstawowa: boom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bootów 13Forma podstawowa: boot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
borgów 14Forma podstawowa: borg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bórg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
borków 13Forma podstawowa: borek
Opis: mały bór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: borek
Opis: mały bór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: borki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bortów 13Forma podstawowa: bort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bossów 12Forma podstawowa: boss
Opis: lider partii politycznej lub związkowej organizacji w Stanach Zjednoczonych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
botków 14Forma podstawowa: botek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożków 17Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bódłby 18Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bódźmy 23Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bódźże 25Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bójcie 15Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bójkom 16Forma podstawowa: bójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bójmyż 20Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bólach 16Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólami 14Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólcie 14Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bólmyż 19Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bólowa 13Forma podstawowa: bólowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bólową 17Forma podstawowa: bólowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bólowe 13Forma podstawowa: bólowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bólowi 13Forma podstawowa: bólowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ból
Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bólowo 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: bólowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
bólowy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bóstwa 13Forma podstawowa: bóstwo
Opis: idol, ale nie zawsze człowiek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóstwo 13Opis: idol, ale nie zawsze człowiek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóstwu 15Forma podstawowa: bóstwo
Opis: idol, ale nie zawsze człowiek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóżcie 17Forma podstawowa: bożyć
bóżmyż 22Forma podstawowa: bożyć
bóżnic 17Forma podstawowa: bóżnica
Opis: świątynia żydowska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
braków 13Forma podstawowa: brak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: braki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bramów 13Forma podstawowa: bram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bramah
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brasów 12Forma podstawowa: bras
Opis: lina umocowana przy końcach rei, służąca do manewrowania żaglami w płaszczyźnie poziomej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brązów 16Forma podstawowa: brązy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: brąz
Opis: ciemny, ciepły kolor, który można opisać jako ciemny pomarańczowy lub żółty, powstający także jako wynik mieszania mało intensywnych barwników: czerwonego z zielonym, pomarańczowego z niebieskim lub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: brązowić
Część mowy/forma fleksyjna:
breków 13Forma podstawowa: brek
Opis: duży, odkryty, czterokołowy, wieloosobowy i wielokonny pojazd z bocznymi ławkami, o prostej skrzyni, nazwa pochodzi od wózka do ujeżdżania koni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brodów 13Forma podstawowa: brody
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bród
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: broda
Opis: u zwierząt: pęk sierści w dolnej części pyska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brogów 14Forma podstawowa: bróg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
broków 13Forma podstawowa: brok
Opis: śrut strzelecki, nazwa drobnego śrutu używana kiedyś wśród myśliwych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bromów 13Forma podstawowa: brom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bródce 14Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bródek 14Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bródka 14Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bródką 18Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bródkę 18Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bródki 14Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
bródko 14Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bródka
Opis: struktura kostna u ludzi, znajdująca się na przednim odcinku żuchwy, w miejscu połączenia trzonów żuchwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brójmy 16Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
brójże 18Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
brudów 15Forma podstawowa: brudy
Opis: coś, co należy do sfery intymnej i jest w jakiś sposób tabuizowane lub oceniane negatywnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: brud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bruków 15Forma podstawowa: bruk
Opis: sytuacja zła pod względem materialnym lub moralnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brumów 15Forma podstawowa: brum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brusów 14Forma podstawowa: brus
Opis: rodzaj drewna, otrzymywanego z różnych gatunków drzew, wykorzystywany jako materiał budowlany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brygów 15Forma podstawowa: bryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryków 14Forma podstawowa: bryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brytów 14Forma podstawowa: bryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryżów 17Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bubków 17Forma podstawowa: bubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bubka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buddów 16Forma podstawowa: budda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buksów 15Forma podstawowa: buks
Opis: podparcie końcowych fragmentów osi kół wozu w postaci walca z metalu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buksa
Opis: rodzaj liny, która służyła do holowania statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buntów 15Forma podstawowa: bunt
Opis: protest przeciwko czemuś, postawa wyrażająca - najczęściej w sposób spontaniczny i gwałtowny - przeciwny stosunek do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
burdów 15Forma podstawowa: burda
Opis: konflikt, kłótnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
burków 15Forma podstawowa: burek
Opis: rodzaj nadziewanego placka popularnego w krajach arabskich oraz bałkańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: burek
Opis: rodzaj nadziewanego placka popularnego w krajach arabskich oraz bałkańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
burtów 15Forma podstawowa: burt
Opis: lamówka - taśma pasmanteryjna lub pasek materiału do naszywania na brzegach odzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
busiów 14Forma podstawowa: buś
bustów 15Forma podstawowa: bust
buszów 14Forma podstawowa: busz
Opis: formacja roślinna, charakterystyczna dla suchych obszarów podrównikowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: busz
Opis: formacja roślinna, charakterystyczna dla suchych obszarów podrównikowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
butków 16Forma podstawowa: butek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bysiów 13Forma podstawowa: bysio
Opis: człowiek postawny, o dużej sile.
byssów 13Forma podstawowa: byss
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bzików 13Forma podstawowa: bzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bzygów 15Forma podstawowa: bzyg
Opis: owad z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bzyków 14Forma podstawowa: bzyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cajgów 15Forma podstawowa: cajg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
caklów 13Forma podstawowa: cakiel
Opis: jedna z ras owcy domowej - rasa owiec górskich, tradycyjnie chowana na Podhalu i w Karpatach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
calców 13Forma podstawowa: calec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
campów 13Forma podstawowa: camp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
casiów 11Forma podstawowa: casio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cążków 20Forma podstawowa: cążki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cebrów 13Forma podstawowa: ceber
Opis: tyle, ile mieści się w cebrze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cechów 14Forma podstawowa: cech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cedrów 12Forma podstawowa: cedr
Opis: Cedrus – rodzaj długowiecznych (żyjących do 500 lat) drzew z rodziny sosnowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceików 12Forma podstawowa: ceik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cellów 13Forma podstawowa: cello
centów 12Forma podstawowa: cent
Opis: moneta o wartości 1 centa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówce 12Forma podstawowa: ceówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówek 12Forma podstawowa: ceówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówką 16Forma podstawowa: ceówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówkę 16Forma podstawowa: ceówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówki 12Forma podstawowa: ceówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceówko 12Forma podstawowa: ceówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceprów 12Forma podstawowa: ceper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cetlów 13Forma podstawowa: cetel
chamów 14Forma podstawowa: chamówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cham
Opis: pogardliwie: chłop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chanów 13Forma podstawowa: chan
Opis: jedna z najważniejszych szkół chińskiego buddyzmu, należąca do praktycznej i medytacyjnej tradycji buddyzmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chatów 14Forma podstawowa: chat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chipów 14Forma podstawowa: chip
Opis: rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chłódł 18Forma podstawowa: chłodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
chłódź 24Forma podstawowa: chłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
chodów 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chody
Opis: w gwarze łowieckiej - podziemne korytarze drążone przez zwierzęta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: chód
Opis: specjalność lekkoatletyczna, polegająca na pokonywaniu trasy marszem, najważniejsze zasady chodu sportowego nakazują zawodnikowi ciągły kontakt z podłożem oraz wyprostowanie w kolanie nogi pozostając
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chonów 13Forma podstawowa: chon
Opis: jednostka zdawkowa w Korei, 1/100 wona.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chorób 15Forma podstawowa: choroba
Opis: choroba, każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chowów 13Forma podstawowa: chów
Opis: zapewnienie zwierzętom dobrych warunków bytowych w ramach hodowli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórem 14Forma podstawowa: chór
Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórki 14Forma podstawowa: chórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórku 16Forma podstawowa: chórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórom 14Forma podstawowa: chór
Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórów 17Forma podstawowa: chór
Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chórze 13Forma podstawowa: chór
Opis: wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz, wielogłos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chujów 17Forma podstawowa: chuj
Opis: wyzwisko, przekleństwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciapów 12Forma podstawowa: ciapa
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciągów 17Forma podstawowa: ciąg
Opis: nieprzerwana ciągłość, tok czegoś w czasie, trwanie, dzianie się, bieg, przebieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cieków 12Forma podstawowa: ciek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cięgów 17Forma podstawowa: cięgi
Opis: pobicie, lanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciosów 11Forma podstawowa: cios
Opis: a break (fracture) of natural origin in the continuity of either a layer or body of rock that lacks any visible or measurable movement parallel to the surface (plane) of the fracture.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciulów 14Forma podstawowa: ciul
Opis: pogardliwe określenie mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciurów 13Forma podstawowa: ciur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciura
Opis: człowiek piastujący podrzędne stanowisko (zwłaszcza w formacjach wojskowych).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
clipów 13Forma podstawowa: clip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
coltów 13Forma podstawowa: colt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córach 14Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córami 12Forma podstawowa: córa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córcia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córcią 16Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córcie 12Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córcię 16Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córciu 14Forma podstawowa: córcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córkom 13Forma podstawowa: córka
Opis: poufały, czasem z odcieniem wyższości, zwrot do dziewczyny, młodej kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córuni 13Forma podstawowa: córunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córuńć 24Forma podstawowa: córuńcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
córusi 13Forma podstawowa: córusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: córuś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cuchów 16Forma podstawowa: cuch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cukrów 14Forma podstawowa: cukier
Opis: słodka w smaku przyprawa, zwykle w postaci krystalizowanej sacharozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cukry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cuprów 14Forma podstawowa: cuprum
cwałów 13Forma podstawowa: cwał
Opis: najszybszy chód zwierząt czworonożnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cycków 14Forma podstawowa: cycek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cydrów 13Forma podstawowa: cydr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cyklów 14Forma podstawowa: cykl
Opis: zespół czynności, zjawisk, które tworzą jednorazowo całość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cynków 13Forma podstawowa: cynk
Opis: Zn - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cyplów 14Forma podstawowa: cypel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cypl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cyrków 13Forma podstawowa: cyrk
Opis: instytucja i grupa ludzi, którzy występują w cyrku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: cyrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czadów 12Forma podstawowa: czad
Opis: coś fajnego, także: wykrzyknik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czadówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czajów 13Forma podstawowa: czaj
Opis: rosyjski (znany też w innych krajach nie tylko na Wschodzie, ale też na Bliskim Wschodzie) napar z herbaty, przygotowywany w tradycyjny sposób w samowarze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czarów 11Forma podstawowa: czary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czasów 11Forma podstawowa: czas
Opis: chwila, moment, pora.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czatów 12Forma podstawowa: czat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czaty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czegóż 17Forma podstawowa: cóż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
czeków 12Forma podstawowa: czek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czelów 12Forma podstawowa: czela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czepów 12Forma podstawowa: czep
Opis: roślina (lub jej część), która łatwo przyczepia się do innych obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czipów 12Forma podstawowa: czip
Opis: rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu.
czoków 12Forma podstawowa: czok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czopów 12Forma podstawowa: czop
Opis: szpunt - stożkowy klin służący do zamykania beczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółek 14Forma podstawowa: czółko
Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółen 13Forma podstawowa: czółno
Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółka 14Forma podstawowa: czółko
Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółko 14Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółku 16Forma podstawowa: czółko
Opis: dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółna 13Forma podstawowa: czółn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czółno
Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółno 13Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czółnu 15Forma podstawowa: czółno
Opis: łódź wykonana z jednego pnia drzewa, wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czubów 15Forma podstawowa: czuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czub
Opis: kępka piórek, sierści lub grzebień na głowie zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czujów 15Forma podstawowa: czuj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czuj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czumów 14Forma podstawowa: czum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwóra 11Opis: ocena w szkole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwórą 15Forma podstawowa: czwóra
Opis: ocena w szkole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwórę 15Forma podstawowa: czwóra
Opis: ocena w szkole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwóro 11Forma podstawowa: czwóra
Opis: ocena w szkole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwóry 12Forma podstawowa: czwóra
Opis: ocena w szkole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czwórz 11Forma podstawowa: czworzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
czynów 12Forma podstawowa: czyn
Opis: to, co zostało uczynione, zrobione
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyżów 16Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmików 17Forma podstawowa: ćmik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćmoków 17Forma podstawowa: ćmok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćpunów 18Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwików 16Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćwoków 16Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dachów 14Forma podstawowa: dach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartów 12Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datków 13Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawców 12Forma podstawowa: dawiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbków 18Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbrów 17Forma podstawowa: dąbr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbrowa
Opis: las dębowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dealów 12Forma podstawowa: deal
deblów 14Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decków 13Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklów 13Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellów 13Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derbów 13Forma podstawowa: derby
Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diaków 12Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialów 12Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianów 11Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasów 11Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dictów 13Forma podstawowa: dictum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dienów 11Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diolów 12Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
dirków 12Forma podstawowa: dirk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirtów 12Forma podstawowa: dirt
dissów 11Forma podstawowa: diss
diuków 14Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długów 17Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobódł 16Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobódź 22Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
dochód 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogódź 22Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Część mowy/forma fleksyjna:
dokrój 14Forma podstawowa: dokroić
Część mowy/forma fleksyjna:
doktór 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolców 13Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołków 14Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domków 13Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domłóć 19Forma podstawowa: domłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
domówi 12Forma podstawowa: domówić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróź 20Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dongów 13Forma podstawowa: dong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopóki 13Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
dopóty 14Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
dornów 11Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorósł 13Forma podstawowa: dorosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
doróść 20Forma podstawowa: dorosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dostój 14Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
downów 11Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowódź 20Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dozwól 12Forma podstawowa: dozwolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójcie 14Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójkom 15Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójmyż 19Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
drabów 13Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: draby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragów 13Forma podstawowa: drag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramów 12Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągów 17Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dredów 12Forma podstawowa: dredy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenów 11Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresów 11Forma podstawowa: dresy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dronów 11Forma podstawowa: dron
dropów 12Forma podstawowa: dropy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbce 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbek 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbka 14Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbką 18Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbkę 18Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbki 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbko 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbmy 15Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dróbże 17Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dróżce 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżek 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżką 20Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżkę 20Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżki 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżko 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżmy 17Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dróżże 19Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drugów 15Forma podstawowa: drug
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhów 15Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druków 14Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drutów 14Forma podstawowa: druty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzów 13Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfów 16Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygów 14Forma podstawowa: dryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drylów 13Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubiów 15Forma podstawowa: dubia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnów 15Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchów 16Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudków 15Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duetów 14Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duksów 14Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duktów 15Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupków 15Forma podstawowa: dupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworów 11Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójar 13Forma podstawowa: dwójara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójce 14Forma podstawowa: dwójca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójek 14Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójka 14Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójką 18Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójkę 18Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójki 14Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójko 14Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójmy 15Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwójom 14Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójże 17Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwórce 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórek 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórką 16Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórkę 16Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórki 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórko 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwubój 17Opis: dyscyplina sportowa, która składa się z dwóch konkurencji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwunóg 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwuróg 15Opis: rodzaj kowadła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyblów 15Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydków 14Forma podstawowa: dydko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymków 14Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówa 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówą 17Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówę 17Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówo 13Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówy 14Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyonów 12Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysków 13Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dytków 14Forma podstawowa: dytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmów 13Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzików 12Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzióba 13Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
dzióby 14Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
dziwów 11Forma podstawowa: dziw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazów 15Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżów 20Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemów 16Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetów 16Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezów 15Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinów 15Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipów 16Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulów 18Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynów 16Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
earlów 11Forma podstawowa: earl
Opis: tytuł arystokratyczny w Anglii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
edenów 11Forma podstawowa: eden
Opis: ogród rozkoszy, raj.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: eden
Opis: ogród rozkoszy, raj.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
edylów 13Forma podstawowa: edyl
Opis: urzędnik starożytnego Rzymu, który wchodził w skład kolegium zajmującego się porządkiem publicznym, urządzaniem igrzysk oraz wykonywaniem poleceń trybunów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
efebów 16Forma podstawowa: efeb
Opis: w starożytnej Grecji młodzieniec w wieku 18–20 lat poddawany efebii, czyli obowiązkowemu szkoleniu wojskowemu poprzedzającemu uzyskanie pełnego obywatelstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
efodów 15Forma podstawowa: efod
Opis: dawna szata, występuje m.in w Biblii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eforów 14Forma podstawowa: efor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
elewów 11Forma podstawowa: elew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
emanów 11Forma podstawowa: eman
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
emirów 11Forma podstawowa: emir
Opis: w okresie powstawania państwa muzułmańskiego dowódca wojskowy, a następnie wielkorządca podbitej prowincji z nadania kalifa, sprawujący jednocześnie władzę wojskową, administracyjną i finansową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
enatów 11Forma podstawowa: enat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
endlów 12Forma podstawowa: endel
enolów 11Forma podstawowa: enol
Opis: związek organiczny, w którym grupa hydroksylowa występuje przy alkenylowym atomie węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
epików 12Forma podstawowa: epik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
epodów 12Forma podstawowa: epod
eposów 11Forma podstawowa: epos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eremów 11Forma podstawowa: erem
Opis: odosobnione mieszkanie mnicha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
erosów 10Forma podstawowa: eros
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: eros
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
erotów 11Forma podstawowa: erot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eruwów 12Forma podstawowa: eruw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esejów 12Forma podstawowa: esej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eserów 10Forma podstawowa: eser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esików 11Forma podstawowa: esik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eskrów 11Forma podstawowa: esker
esówce 11Forma podstawowa: esówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esówek 11Forma podstawowa: esówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esówka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esówką 15Forma podstawowa: esówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esówkę 15Forma podstawowa: esówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esówki 11Forma podstawowa: esówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
esówko 11Forma podstawowa: esówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
estrów 11Forma podstawowa: ester
Opis: związek organiczny będący rezultatem kondensacji kwasu i alkoholu lub fenolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etanów 11Forma podstawowa: etan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etapów 12Forma podstawowa: etap
Opis: miejsce postoju w podróży, także miejsce postoju dla transportu więźniów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etatów 12Forma podstawowa: etat
Opis: w wojsku: dokument określający strukturę organizacyjną jednostki wojskowej i podległość jej poszczególnych ogniw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etenów 11Forma podstawowa: eten
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eterów 11Forma podstawowa: eter
Opis: domyślne określenie eteru dietylowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etosów 11Forma podstawowa: etos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etyków 13Forma podstawowa: etyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etylów 13Forma podstawowa: etyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etynów 12Forma podstawowa: etyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fachów 17Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faciów 15Forma podstawowa: facio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faflów 19Forma podstawowa: fafle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fajfów 20Forma podstawowa: fajf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faklów 16Forma podstawowa: fakel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faksów 15Forma podstawowa: faks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fax
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faktów 16Forma podstawowa: fakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
falców 16Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
falsów 15Forma podstawowa: fals
fałdów 17Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fantów 15Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fartów 15Forma podstawowa: fart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faulów 17Forma podstawowa: faul
Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
faunów 16Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fąflów 23Forma podstawowa: fąfel
Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fąfrów 22Forma podstawowa: fąfry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fejków 17Forma podstawowa: fejk
fejsów 16Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
felców 16Forma podstawowa: felc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fenków 15Forma podstawowa: fenek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fermów 15Forma podstawowa: ferm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ferrów 14Forma podstawowa: ferrum
festów 15Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
feudów 17Forma podstawowa: feudum
Opis: w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiatów 15Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fibrów 16Forma podstawowa: fibr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
figlów 17Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: figle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiksów 15Forma podstawowa: fiks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fiksum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
filców 16Forma podstawowa: filc
Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
filmów 16Forma podstawowa: film
Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
filsów 15Forma podstawowa: fils
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fioków 15Forma podstawowa: fiok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fioki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiołów 16Forma podstawowa: fioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
firnów 14Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fisiów 14Forma podstawowa: fiś
Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fisków 15Forma podstawowa: fisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiutów 17Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fizzów 14Forma podstawowa: fizz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flaków 16Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: flaki
Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flanów 15Forma podstawowa: flan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flejów 17Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fleków 16Forma podstawowa: flek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flepów 16Forma podstawowa: flep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fletów 16Forma podstawowa: flet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fliców 16Forma podstawowa: flic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flików 16Forma podstawowa: flik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flipów 16Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flisów 15Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flitów 16Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flizów 15Forma podstawowa: fliz
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flopów 16Forma podstawowa: flop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
florów 15Forma podstawowa: flor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
flugów 19Forma podstawowa: flug
flusów 17Forma podstawowa: flus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fochów 17Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fochy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
foksów 15Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
foliów 15Forma podstawowa: folium
folków 16Forma podstawowa: folk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fontów 15Forma podstawowa: font
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fordów 15Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fortów 15Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fosfór 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
foulów 17Forma podstawowa: foul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fraków 15Forma podstawowa: frak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
frezów 14Forma podstawowa: frez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fryców 16Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
frysów 15Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fryzów 15Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fuksów 17Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fullów 18Forma podstawowa: full
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
funków 17Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
funtów 17Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gachów 15Forma podstawowa: gach
Opis: pogard. kochanek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gacków 14Forma podstawowa: gacek
Opis: Plecotus - rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gacek
Opis: Plecotus - rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaczów 13Forma podstawowa: gacz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaików 13Forma podstawowa: gaik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gaik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gangów 14Forma podstawowa: gang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ganków 13Forma podstawowa: ganek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaonów 12Forma podstawowa: gaon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gapiów 13Forma podstawowa: gap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
garbów 14Forma podstawowa: garb
Opis: Garbów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Garbów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gardów 13Forma podstawowa: gard
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gard
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gatrów 13Forma podstawowa: gater
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaurów 14Forma podstawowa: gaur
Opis: seladang, indyjski bizon, Bos gaurus – duży, ciemny wół występujący w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, największy gatunek dzikiego bydła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gausów 14Forma podstawowa: gaus
Opis: jednostka indukcji magnetycznej w układzie CGS (jednostka przejściowo legalna w Układzie SI, ale niezalecana z uwagi na zbieżność symbolu z gigasekundą).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gazdów 13Forma podstawowa: gazda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gburów 16Forma podstawowa: gbur
Opis: niemiły w obejściu człowiek, naburmuszony, aspołeczny, często też zarozumiały.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gbura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gderów 13Forma podstawowa: gdera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
geeków 13Forma podstawowa: geek
Opis: człowiek, który dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w jakiejś dziedzinie w stopniu daleko wykraczającym poza zwykłe hobby, określenie najczęściej dotyczy osób interesujących się komputer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
geesów 12Forma podstawowa: gees
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
geezów 12Forma podstawowa: geez
Opis: język z grupy etiopskich (etiosemickich), używany w królestwie Aksum w mowie i piśmie od IV wieku, między XI a XIX wiekiem był to język literacki, obecnie jest jedynie językiem liturgicznym Ortodoksy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
genrów 12Forma podstawowa: genr
gestów 13Forma podstawowa: gest
Opis: dobry uczynek, wielki czyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
getrów 13Forma podstawowa: getr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ghatów 15Forma podstawowa: ghat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
giltów 14Forma podstawowa: gilty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gipsów 13Forma podstawowa: gips
Opis: trudna sytuacja, problem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glanów 13Forma podstawowa: glan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glejów 15Forma podstawowa: glej
Opis: składnik tkanki nerwowej, obok komórek nerwowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ględów 18Forma podstawowa: ględa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glifów 17Forma podstawowa: glif
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glików 14Forma podstawowa: glik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glinów 13Forma podstawowa: glin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glitów 14Forma podstawowa: glit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
globów 15Forma podstawowa: glob
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glonów 13Forma podstawowa: glon
Opis: duża kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
glutów 16Forma podstawowa: glut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głazów 14Forma podstawowa: głaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głąbów 20Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: głąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głodów 15Forma podstawowa: głód
Opis: klęska głodu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głogów 16Forma podstawowa: głóg
Opis: w Krakowie: dzika róża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
głosów 14Forma podstawowa: głos
Opis: zdolność mówienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główce 15Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główek 15Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główka 15Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główką 19Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główkę 19Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główki 15Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
główko 15Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: główka
Opis: uderzenie piłki głową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główmy 16Forma podstawowa: głowić
Część mowy/forma fleksyjna:
główna 14Forma podstawowa: główny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
główną 18Forma podstawowa: główny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
główne 14Forma podstawowa: główny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
główni 14Forma podstawowa: główny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
główny 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
główże 18Forma podstawowa: głowić
Część mowy/forma fleksyjna:
głupów 17Forma podstawowa: głup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gminów 13Forma podstawowa: gmin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnatów 13Forma podstawowa: gnat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gnat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnetów 13Forma podstawowa: gnet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gniótł 15Forma podstawowa: gnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
gnojów 14Forma podstawowa: gnojówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gnój
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnomów 13Forma podstawowa: gnom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójce 15Forma podstawowa: gnójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójek 15Forma podstawowa: gnójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójką 19Forma podstawowa: gnójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójkę 19Forma podstawowa: gnójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójki 15Forma podstawowa: gnójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójko 15Forma podstawowa: gnójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnójmy 16Forma podstawowa: gnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnójże 18Forma podstawowa: gnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnyków 14Forma podstawowa: gnyk
Opis: kość trzewioczaszki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gnypów 14Forma podstawowa: gnyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gofrów 16Forma podstawowa: gofr
Opis: rodzaj pulchnego lub chrupkiego wafla robionego w gofrownicy, gdzie nadawany jest mu charakterystyczny kształt – zazwyczaj jest to prostokąt lub kwadrat z kratownicą, rzadziej serduszka ułożone w kwi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
goimów 13Forma podstawowa: goim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
golców 14Forma podstawowa: golce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: golec
Opis: Heterocephalus glaber – gatunek gryzonia z rodziny kretoszczurów, żyjący na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej (centralna Somalia, centralna i wschodnia Etiopia, centralna i wschodnia Kenia i Dżi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: golec
Opis: Heterocephalus glaber – gatunek gryzonia z rodziny kretoszczurów, żyjący na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej (centralna Somalia, centralna i wschodnia Etiopia, centralna i wschodnia Kenia i Dżi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: golc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
golfów 17Forma podstawowa: golf
Opis: model (linia?) samochodu klasy kompaktowej produkowany przez firmę Volkswagen od 1974 roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: golfy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gołków 15Forma podstawowa: gołek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gołek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomóle 14Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomóła 15Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomółą 19Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomółę 19Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomóło 15Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gomóły 16Forma podstawowa: gomóła
Opis: łow. samiec zwierząt rogatych, który okresowo nie ma poroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gongów 14Forma podstawowa: gong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gontów 13Forma podstawowa: gont
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gonty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gonzów 12Forma podstawowa: gonzo
gońców 19Forma podstawowa: gońca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: goniec
Opis: w wojsku: łącznik, osoba utrzymująca kontakt między placówkami wojskowymi, konspiracyjnymi, zajmuje się przekazywaniem meldunków, rozkazów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gorgów 14Forma podstawowa: gorg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gorsów 12Forma podstawowa: gors
Opis: górne wykończenie części ubrania zakrywającej tułów, w odzieży damskiej często wycięte, ozdobione.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gospód 14Forma podstawowa: gospoda
Opis: budynek pełniący funkcję zajazdu, wyszynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gódźmy 23Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gódźże 25Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gójcie 15Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gójmyż 20Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gólcie 14Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gólmyż 19Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gółkom 16Forma podstawowa: gółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górach 15Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górala 13Forma podstawowa: góral
Opis: bardzo znany banknot z góralem o nominale 500 zł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górale 13Forma podstawowa: góral
Opis: bardzo znany banknot z góralem o nominale 500 zł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
górali 13Forma podstawowa: góral
Opis: bardzo znany banknot z góralem o nominale 500 zł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
góralu 15Forma podstawowa: góral
Opis: bardzo znany banknot z góralem o nominale 500 zł.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górami 13Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góra
Opis: w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka, często pluralis.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: góry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górkom 14Forma podstawowa: górki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górka
Opis: pagórek, małe wzniesienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górnej 14Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górnic 13Forma podstawowa: górnica
Opis: mięso z kością, górna część ćwierćtuszy wołowej lub końskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górnie 12Opis: na górze.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: górno
Opis: wysoko, na dużej wysokości, znajdując się w oddaleniu od powierzchni ziemi lub poziomu morza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górnik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górnym 14Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górny
Opis: taki, który wyznacza granicę jakiejś wartości, znajdujący się na jednym z krańców jakiej skali, oznaczający maksimum.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górscy 14Forma podstawowa: górski
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: górski
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górska 13Forma podstawowa: górsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górski
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górską 17Forma podstawowa: górska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górski
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
górski 13Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: górsk
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
górsko 13Forma podstawowa: górski
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
górsku 15Forma podstawowa: górsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: górski
Opis: taki, który występuje w górach, typowy dla terenów górskich.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
górują 20Forma podstawowa: górować
Część mowy/forma fleksyjna:
góruje 16Forma podstawowa: górować
Część mowy/forma fleksyjna:
góruję 20Forma podstawowa: górować
Część mowy/forma fleksyjna:
górzan 12Forma podstawowa: górzanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gówien 12Forma podstawowa: gówno
Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gównem 13Forma podstawowa: gówno
Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gównie 12Forma podstawowa: gówno
Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gównom 13Forma podstawowa: gówno
Opis: coś mało ważnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grabów 14Forma podstawowa: grab
Opis: Carpinus – rodzaj drzew z rodziny brzozowatych (w niektórych systemach klasyfikacyjnych okrytonasiennych wyłączany w odrębną rodzinę Stylocerataceae lub leszczynowatych).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: grabowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gradów 13Forma podstawowa: grad
Opis: jednostka miary kąta płaskiego równa 1/100 kąta prostego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grafów 16Forma podstawowa: graf
Opis: tytuł szlachecki (odpowiednik polskiego hrabiego)w dawnych Niemczech i innych krajach pozostających kiedyś pod panowaniem Świętego Cesarstwa Rzymskiego: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Danii
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gramów 13Forma podstawowa: gram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
granów 12Forma podstawowa: gran
Opis: jednostka masy, 1 gran = 1/7000 funta lb = 0,064 798 91 g = 0,000 064 798 91 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: granowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gratów 13Forma podstawowa: grat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grądów 17Forma podstawowa: grąd
Opis: las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: grądy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grejów 14Forma podstawowa: grej
Opis: jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greków 13Forma podstawowa: grek
Opis: mieszkaniec Grecji, człowiek pochodzenia greckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gresów 12Forma podstawowa: gres
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżów 16Forma podstawowa: greż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gręzów 16Forma podstawowa: grąz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gręzy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gridów 13Forma podstawowa: grid
grilów 13Forma podstawowa: gril
grobów 14Forma podstawowa: grób
Opis: przenośnie o śmierci.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grodów 13Forma podstawowa: gród
Opis: osada pełniąca funkcje obronne, budowana do późnego średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grogów 14Forma podstawowa: grog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gromów 13Forma podstawowa: grom
Opis: bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gromy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grosów 12Forma podstawowa: gros
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grotów 13Forma podstawowa: grot
Opis: element haczyka służący do zacięcia ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: grot
Opis: element haczyka służący do zacięcia ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gróbek 15
gróbka 15Forma podstawowa: gróbek
gróbki 15Forma podstawowa: gróbek
gróbku 17Forma podstawowa: gróbek
gródek 14Opis: Gródek - miasto na Ukrainie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gródka
Opis: Gródek - miasto na Ukrainie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródka 14Forma podstawowa: gródek
Opis: Gródek - miasto na Ukrainie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródki 14Forma podstawowa: gródek
Opis: Gródek - miasto na Ukrainie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gródka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gródku 16Forma podstawowa: gródek
Opis: Gródek - miasto na Ukrainie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gróźmy 22Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gróźże 24Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
grumów 15Forma podstawowa: grum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gruzów 14Forma podstawowa: gruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gruzy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gruza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryfów 17Forma podstawowa: gryf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grysów 13Forma podstawowa: grys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryzów 13Forma podstawowa: gryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guanów 14Forma podstawowa: guan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guarów 14Forma podstawowa: guar
gurtów 15Forma podstawowa: gurt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gustów 15Forma podstawowa: gust
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guzków 15Forma podstawowa: guzek
Opis: obrzmienie, nietypowe uwypuklenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: guzek
Opis: obrzmienie, nietypowe uwypuklenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
guźców 23Forma podstawowa: guziec
Opis: Phacochoerus africanus – ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych, występuje w Afryce wschodniej, południowej i środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwarów 12Forma podstawowa: gwar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwerów 12Forma podstawowa: gwer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gwóźdź 29Forma podstawowa: gwoździć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gyyzów 14Forma podstawowa: gyyz
Opis: język z grupy etiopskich (etiosemickich), używany w królestwie Aksum w mowie i piśmie od IV wieku, między XI a XIX wiekiem był to język literacki, obecnie jest jedynie językiem liturgicznym Ortodoksy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gzików 13Forma podstawowa: gzik
Opis: owad, którego larwa pasożytuje w przewodzie pokarmowym zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: gzik
Opis: owad, którego larwa pasożytuje w przewodzie pokarmowym zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gzubów 16Forma podstawowa: gzub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżów 17Forma podstawowa: hadż
Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hafnów 16Forma podstawowa: hafn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haftów 17Forma podstawowa: haft
Opis: metoda ozdabiania tkanin, filcu lub skóry polegająca na wyszywaniu na nich wzorów za pomocą igły lub szydełka oraz nici i różnych dodatków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haików 13Forma podstawowa: haik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hajców 15Forma podstawowa: hajc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hajsów 14Forma podstawowa: hajs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hallów 14Forma podstawowa: hall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: hall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
halsów 13Forma podstawowa: hals
Opis: lina olinowania ruchomego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: hals
Opis: lina olinowania ruchomego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hamrów 13Forma podstawowa: hamer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harców 13Forma podstawowa: harce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: harc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harówa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harówą 16Forma podstawowa: harówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harówę 16Forma podstawowa: harówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harówo 12Forma podstawowa: harówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
harówy 13Forma podstawowa: harówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hartów 13Forma podstawowa: hart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hashów 14Forma podstawowa: hash
haszów 12Forma podstawowa: hasz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hauków 15Forma podstawowa: hauk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hebdów 15Forma podstawowa: hebd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: hebda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
heblów 15Forma podstawowa: hebel
hejtów 15Forma podstawowa: hejt
Opis: bardzo negatywna i złośliwa reakcja ludzi na kogoś lub coś zwłaszcza w internecie.
heliów 13Forma podstawowa: helium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
helpów 14Forma podstawowa: help
hełmów 15Forma podstawowa: hełm
Opis: bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
henrów 12Forma podstawowa: henr
Opis: jednostka indukcyjności oraz permeancji (przewodności magnetycznej) w układzie SI.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
herbów 14Forma podstawowa: herb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: herba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: herby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
herców 13Forma podstawowa: herc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: herc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hiatów 13Forma podstawowa: hiat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hipków 14Forma podstawowa: hipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hocków 14Forma podstawowa: hocki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodżów 17Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
holków 14Forma podstawowa: holk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
holmów 14Forma podstawowa: holm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: holm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hołdów 15Forma podstawowa: hołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: hołda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
homków 14Forma podstawowa: homek
hopków 14Forma podstawowa: hopki
Opis: różne formy uatrakcyjniające przebieg tras sportowych - narciarskich, kolarskich, pozwalające na wykonywanie skoków w czasie zjazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hoplów 14Forma podstawowa: hopel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hopsów 13Forma podstawowa: hopsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hostów 13Forma podstawowa: host
Opis: komputer główny - komputer podłączony do sieci komputerowej, udostępniający innym komputerom usługi sieciowe.
huanów 14Forma podstawowa: huan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hufców 19Forma podstawowa: hufiec
Opis: jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hulków 16Forma podstawowa: hulk
Opis: statek wycofany z eksploatacji i pozostawiony w porcie jako miejce noclegowe lub magazyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hurtów 15Forma podstawowa: hurt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hyclów 15Forma podstawowa: hycel
Opis: osoba, która zawodowo zajmuje się łapaniem i zabijaniem bezpańskich psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hymnów 14Forma podstawowa: hymn
Opis: podniosła pieśń pochwalna na cześć bóstwa, idei, doniosłych wydarzeń itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hysiów 13Forma podstawowa: hyś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hyziów 13Forma podstawowa: hyź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibisów 12Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibuków 15Forma podstawowa: ibuk
idolów 12Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrców 13Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrcy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarów 11Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonów 11Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosów 11Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotów 12Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaków 12Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamów 12Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażów 15Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidów 12Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipadów 12Forma podstawowa: ipad
ipodów 12Forma podstawowa: ipod
ironów 10Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydów 12Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysów 11Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmów 12Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanów 10Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izanów 10Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jacków 14Forma podstawowa: jack
Opis: nazwa białej piłeczki wykorzystywanej w grze w bowls, umieszczenie kuli jak najbliżej tej białej piłeczki stanowi cel gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jack
Opis: nazwa białej piłeczki wykorzystywanej w grze w bowls, umieszczenie kuli jak najbliżej tej białej piłeczki stanowi cel gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jacek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jambów 15Forma podstawowa: jamb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jamsów 13Forma podstawowa: jams
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
japsów 13Forma podstawowa: japs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jarców 13Forma podstawowa: jarzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jardów 13Forma podstawowa: jard
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jarlów 13Forma podstawowa: jarl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jasiów 12Forma podstawowa: jasio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaś
Opis: warzywo, dobrze znany gatunek fasoli o dużych ziarnach, ziarna odmiany fasoli wielokwiatowej Piękny Jaś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaś
Opis: warzywo, dobrze znany gatunek fasoli o dużych ziarnach, ziarna odmiany fasoli wielokwiatowej Piękny Jaś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jassów 12Forma podstawowa: jass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jassy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaśków 17Forma podstawowa: jasiek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jaśko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jasiek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jaziów 12Forma podstawowa: jaź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jazzów 12Forma podstawowa: jazz
Opis: styl tańca nowoczesnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeepów 13Forma podstawowa: jeep
Opis: marka samochodu, początkowo była to linia terenowówek produkowanych przez przedsiębiorstwo Willys dla armii amerykańskiej od 1941, później również dla zastosowań cywilnych, obecnie samochody tej mark
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jegrów 14Forma podstawowa: jegier
Opis: żołnierz specjalnej formacji strzelców wyborowych w wojsku pruskim, rosyjskim i austriackim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jelców 14Forma podstawowa: jelec
Opis: element broni białej służący do zabezpieczania ręki użytkownika przed ześlizgiwaniem się palców z rękojeści na głownię i do blokowania ciosów przeciwnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeńców 19Forma podstawowa: jeniec
Opis: żołnierz pojmany przez wojska nieprzyjacielskie w czasie wojny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeonów 12Forma podstawowa: jeon
jodków 14Forma podstawowa: jodek
Opis: związek chemiczny, organiczny (np. jodek metylu) lub nieorganiczny (np. jodek potasu), w którym przynajmniej jeden atom jodu połączony jest z atomem o niższej elektroujemności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
joniów 12Forma podstawowa: jonium
juanów 14Forma podstawowa: juan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: juan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
juchów 17Forma podstawowa: jucha
jungów 16Forma podstawowa: jung
Opis: twórczość Junga, zbiór jego poglądów, twierdzeń, koncepcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: junga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kadmów 13Forma podstawowa: kadm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kadrów 12Forma podstawowa: kadr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaemów 12Forma podstawowa: kaem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaesów 11Forma podstawowa: kaes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaidów 12Forma podstawowa: kaid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaików 12Forma podstawowa: kaik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kainów 11Forma podstawowa: kain
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kakaów 12Forma podstawowa: kakao
Opis: proszek uzyskiwany przez zmielenie makuchów kakaowych pozostałych po wytłoczeniu masła kakaowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaliów 12Forma podstawowa: kalium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kandów 12Forma podstawowa: kand
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kantów 12Forma podstawowa: kant
Opis: oszustwo, kłamstwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kant
Opis: oszustwo, kłamstwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaonów 11Forma podstawowa: kaon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kapców 13Forma podstawowa: kapec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kaprów 12Forma podstawowa: kaper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karbów 13Forma podstawowa: karb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: karby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karców 12Forma podstawowa: karc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kardów 12Forma podstawowa: kard
Opis: Cynara cardunculus, karczoch hiszpański - gatunek karczocha, roślina uprawna, której łodygi oraz ogonki liściowe są warzywem kojarzonym z kuchnią śródziemnomorską.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karków 12Forma podstawowa: kark
Opis: przen. paker, koks - mięśniak, człowiek z szerokim karkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karłów 13Forma podstawowa: karzeł
Opis: przenośnie o osobie nierozwiniętej moralnie, duchowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karmów 12Forma podstawowa: karm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kartów 12Forma podstawowa: kart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kasków 12Forma podstawowa: kask
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kąsków 16Forma podstawowa: kąsek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kątków 17Forma podstawowa: kątek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
keczów 12Forma podstawowa: kecz
keglów 14Forma podstawowa: kegel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kejfów 17Forma podstawowa: kejf
keksów 12Forma podstawowa: keks
Opis: ciasto ucierane z mąki, cukru, jajek i masła (tłuszczu), często z dodatkiem bakalii i upieczony w podłużenej foremce (zwanej keksówką), bywa pieczony z ciasta biszkoptowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kelpów 13Forma podstawowa: kelp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
keltów 13Forma podstawowa: kelt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kentów 12Forma podstawowa: kent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kentum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
keszów 11Forma podstawowa: kesz
kęsków 16Forma podstawowa: kęsek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kęsek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
khatów 14Forma podstawowa: khat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiatów 12Forma podstawowa: kiat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiciów 12Forma podstawowa: kić
Opis: odsiadka, kara więzienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kicków 13Forma podstawowa: kick
kiczów 12Forma podstawowa: kicza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kicz
Opis: dzieło o niskiej wartości artystycznej i estetycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kielów 12Forma podstawowa: kiel
kiepów 12Forma podstawowa: kiep
Opis: niedopałek papierosa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kierów 11Forma podstawowa: kier
Opis: karta koloru kier (♥).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kijków 14Forma podstawowa: kijek
Opis: zdrobniale o kiju sportowym, np. kijki do nordic walking.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kijek
Opis: zdrobniale o kiju sportowym, np. kijki do nordic walking.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiksów 12Forma podstawowa: kiks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiltów 13Forma podstawowa: kilt
Opis: narodowy strój szkocki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kingów 13Forma podstawowa: king
Opis: gęsta wełniana tkanina ubraniowa o płóciennym splocie robiona zwykle z przędzy o dwóch kolorach (można przypuszczać, że była to tkanina brytyjskiego pochodzenia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: king
Opis: gęsta wełniana tkanina ubraniowa o płóciennym splocie robiona zwykle z przędzy o dwóch kolorach (można przypuszczać, że była to tkanina brytyjskiego pochodzenia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiprów 12Forma podstawowa: kiper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiszów 11Forma podstawowa: kisz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kitlów 13Forma podstawowa: kitel
Opis: lekkie, przeważnie płócienne, ubranie ochronne o kroju przybliżonym do płaszcza, nakładany dla ochrony odzieży przy pracy np. w laboratoriach, bądź w celach higienicznych (np. przez lekarza, pielęgni
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiurów 13Forma podstawowa: kiur
Opis: nieużywana pozaukładowa jednostka miary radioaktywności, układzie SI zastąpiona została bekerelem (Bq).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kladów 13Forma podstawowa: klad
klagów 14Forma podstawowa: klag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klanów 12Forma podstawowa: klan
Opis: polski serial telewizyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klarów 12Forma podstawowa: klar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klasów 12Forma podstawowa: klasa
Opis: dział w szkole artystycznej, przedmiot poświęcony danej specjalizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: klasówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klejów 14Forma podstawowa: klej
Opis: substancja, która wprowadzona między powierzchnie przylegające dwóch przedmiotów umożliwia ich trwałe połączenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klemów 13Forma podstawowa: klem
klepów 13Forma podstawowa: klep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klerów 12Forma podstawowa: kler
Opis: ogół duchownych (wszystkich lub na jakimś terenie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klęków 17Forma podstawowa: klęk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klifów 16Forma podstawowa: klif
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klików 13Forma podstawowa: klik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klinów 12Forma podstawowa: klin
Opis: przen. problem, zagwozdka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klipów 13Forma podstawowa: klip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kloców 13Forma podstawowa: kloc
Opis: przenośnie ktoś gruby i niezgrabny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klonów 12Forma podstawowa: klon
Opis: w informatyce: program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klopów 13Forma podstawowa: klop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klotów 13Forma podstawowa: klot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klubów 16Forma podstawowa: klub
Opis: grupa zrzeszonych ludzi, polityków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kluba
Opis: średniowieczne narzędzie tortur służące do rozciągania ofiary.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kluków 15Forma podstawowa: kluk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: klukowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kładów 14Forma podstawowa: kład
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłaków 14Forma podstawowa: kłak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłaki
Opis: o splątanych włosach lub sierści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłamów 14Forma podstawowa: kłam
Opis: "kłamstwo, fałsz, dziś używane tylko w zwrocie ""zadawać komuś, czemuś kłam""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłębów 19Forma podstawowa: kłąb
Opis: fragment grzbietu dużych ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłęków 18Forma podstawowa: kłęk
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, używane w stolarstwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłosów 13Forma podstawowa: kłos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłócąc 19Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
kłóceń 20Forma podstawowa: kłócić
kłócić 19Część mowy/forma fleksyjna:
kłócił 16Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćmy 20Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćże 22Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłódce 15Forma podstawowa: kłódka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłódek 15Forma podstawowa: kłódka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłódka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłódką 19Forma podstawowa: kłódka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłódkę 19Forma podstawowa: kłódka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłódki 15Forma podstawowa: kłódka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłódko 15Forma podstawowa: kłódka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kłótni 14Forma podstawowa: kłótnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kłótny
Opis: taki, który często się kłóci.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kłówce 14Forma podstawowa: kłówka
kłówek 14Forma podstawowa: kłówka
kłówka 14
kłówką 18Forma podstawowa: kłówka
kłówkę 18Forma podstawowa: kłówka
kłówki 14Forma podstawowa: kłówka
kłówko 14Forma podstawowa: kłówka
kłusów 15Forma podstawowa: kłus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kminów 12Forma podstawowa: kmin
Opis: przyprawa, ziarenko (rozłupka) kminu rzymskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knelów 12Forma podstawowa: knel
Opis: masa z surowego, siekanego i utłuczonego mięsa cielęcego lub drobiowego, wymieszanego ze śmietaną.
knotów 12Forma podstawowa: knot
Opis: sznurek używany przy wyrobie rdzeni odlewniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knurów 13Forma podstawowa: knur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knutów 14Forma podstawowa: knut
Opis: kilka splecionych ze sobą rzemieni przymocowanych do drewnianej rękojeści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
knypów 13Forma podstawowa: knyp
Opis: szewski nóż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koanów 11Forma podstawowa: koan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocówa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocówą 16Forma podstawowa: kocówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocówę 16Forma podstawowa: kocówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocówo 12Forma podstawowa: kocówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kocówy 13Forma podstawowa: kocówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koczów 12Forma podstawowa: kocz
Opis: pochodzący z Węgier czterokołowy, dwuosiowy, pierwszy pojazd resorowany, znany od XVI wieku, po kolejnych przemianach popularny do XIX wieku, produkowany także w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kojców 14Forma podstawowa: kojec
Opis: plastikowa lub metalowa klatka do transportu małych zwierząt, również kosz z pokrywką lub zamknięciem służący do tego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koksów 12Forma podstawowa: koks
Opis: trudna sytuacja, problem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koksa
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kolców 13Forma podstawowa: kolec
Opis: but do biegania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kolce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koltów 13Forma podstawowa: kolt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kołków 14Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kołek
Opis: narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komóra 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komórą 16Forma podstawowa: komóra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komórę 16Forma podstawowa: komóra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komóro 12Forma podstawowa: komóra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komóry 13Forma podstawowa: komóra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kompów 13Forma podstawowa: komp
Opis: komputer - elektroniczna maszyna służąca do przetwarzania informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
konwój 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
końców 18Forma podstawowa: koniec
Opis: przenośnie: niepowodzenie, zakończenie fiaskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kopców 13Forma podstawowa: kopiec
Opis: w informatyce - struktura danych oparta na drzewie, w której wartości potomków węzła są w stałej relacji z wartością rodzica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kopiec
Opis: w informatyce - struktura danych oparta na drzewie, w której wartości potomków węzła są w stałej relacji z wartością rodzica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koprów 12Forma podstawowa: koper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: koper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
korców 12Forma podstawowa: korzec
Opis: miara objętości ciał sypkich, dawna jednostka objętości stosowana dla ciał sypkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kordów 12Forma podstawowa: kord
Opis: krótki mieczyk lub długi sztylet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: korda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
korków 12Forma podstawowa: korek
Opis: zamknięcie butelki, szczególnie z winem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: korki
Opis: korepetycje - lekcje dodatkowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: korek
Opis: zamknięcie butelki, szczególnie z winem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kortów 12Forma podstawowa: korta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kort
Opis: ubraniowa tkanina wełniana o skośnym splocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koszów 11Forma podstawowa: kosz
Opis: duży, pleciony z wikliny fotel o wysokim oparciu i bokach, z daszkiem, chroniący przed wiatrem, zwykle używany na plaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kosz
Opis: duży, pleciony z wikliny fotel o wysokim oparciu i bokach, z daszkiem, chroniący przed wiatrem, zwykle używany na plaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kotków 13Forma podstawowa: kotek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kotłów 14Forma podstawowa: kocieł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kocioł
Opis: instrument perkusyjny z rodziny membranofonów, składa się z błony zwanej membraną, rozpiętej ponad korpusem w kształcie misy, zwyczajowo wykonanym z miedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kotły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kozłów 13Forma podstawowa: kozieł
Opis: dorosły samiec kozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozioł
Opis: siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kozłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kójcie 14Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kójmyż 19Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kółkom 15Forma podstawowa: kółka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kółko
Opis: małe koło - zrzeszenie, związek osób o wspólnych zainteresowaniach (np. kółko plastyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kółkuj 18Forma podstawowa: kółkować
Część mowy/forma fleksyjna:
kórzmy 13Forma podstawowa: korzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kórzże 15Forma podstawowa: korzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kózkom 13Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kózki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krabów 13Forma podstawowa: krab
Opis: skorupiak wodny lub morski z infrarzędu krabów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kraby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krajów 13Forma podstawowa: kraj
Opis: podstawowa jednostka podziału administracyjnego w niektórych państwach (Słowacji, Czechach, Rosji), odpowiednik polskiego województwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kraj
Opis: podstawowa jednostka podziału administracyjnego w niektórych państwach (Słowacji, Czechach, Rosji), odpowiednik polskiego województwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kraków 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kramów 12Forma podstawowa: kram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kranów 11Forma podstawowa: kran
Opis: część armatury sanitarnej, z której wylatuje strumień wody, montowany przy zlewach, umywalkach i bidetach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kranówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krasów 11Forma podstawowa: kras
Opis: forma krasowa, charakterystyczna rzeźba terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krasa
Opis: piękno, uroda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kremów 12Forma podstawowa: krem
Opis: kosmetyk do pielęgnacji i ochrony skóry oraz włosów, stosowany bezpośrednio na skórę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kresów 11Forma podstawowa: kres
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kresy
Opis: określenie Kresów Wschodnich, na wschód od Bugu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kretów 12Forma podstawowa: kret
Opis: nazwa zwyczajowa kreta europejskiego (łac. Talpa europaea) - ssaka owadożernego z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, kret zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krety
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kret
Opis: nazwa zwyczajowa kreta europejskiego (łac. Talpa europaea) - ssaka owadożernego z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, kret zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kręgów 17Forma podstawowa: kręg
Opis: podstawowy element budujący kręgosłup, charakterystyczny dla kręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krętów 16Forma podstawowa: kręt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krisów 11Forma podstawowa: kris
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krojów 13Forma podstawowa: kroj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krój
Opis: czcionka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kroków 12Forma podstawowa: krok
Opis: odległość, jaką można pokonać idąc - określenie często używane przenośnie, a nie na określenie dokładnej odległości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kroki
Opis: odgłos chodzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kronów 11Forma podstawowa: kron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krosów 11Forma podstawowa: kros
Opis: wyścig w trudnym, naturalnym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbce 14Forma podstawowa: króbka
Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbek 14Forma podstawowa: króbka
Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbka 14Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbką 18Forma podstawowa: króbka
Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbkę 18Forma podstawowa: króbka
Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbki 14Forma podstawowa: króbka
Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króbko 14Forma podstawowa: króbka
Opis: koszyk wykonany z kory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krócąc 17Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
krócej 14Forma podstawowa: krótko
Opis: na niewielką odległość od punktu wyjściowego, na niedużej odległości w przestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
króceń 18Forma podstawowa: krócić
krócic 13Forma podstawowa: krócica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krócić 17Część mowy/forma fleksyjna:
krócił 14Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
króćca 17Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćce 17Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćcu 19Forma podstawowa: króciec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króćmy 18Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
króćże 20Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
krójmy 15Forma podstawowa: kroić
Część mowy/forma fleksyjna:
krójże 17Forma podstawowa: kroić
Część mowy/forma fleksyjna:
królem 13Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
królic 13Forma podstawowa: królica
Opis: samica królika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
królik 13Opis: nazwa zwyczajowa kilku gatunków zajęczaków z rodziny zającowatych, mianem tym określa się zwierzęta należące do rodzajów Sylvilagus (m.in. królik bagienny i królik błotny) oraz Oryctolagus, do któreg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: nazwa zwyczajowa kilku gatunków zajęczaków z rodziny zającowatych, mianem tym określa się zwierzęta należące do rodzajów Sylvilagus (m.in. królik bagienny i królik błotny) oraz Oryctolagus, do któreg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
królom 13Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
królów 16Forma podstawowa: król
Opis: osoba, która osiągnęła w czymś mistrzostwo, jest najlepsza w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
króluj 16Forma podstawowa: królować
Część mowy/forma fleksyjna:
krótcy 14Forma podstawowa: krótki
Opis: o ruchu, zjawisku związanym z ruchem: taki, który ma małą rozpiętość, często jest szybki, nie trwa długo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
krótka 13Forma podstawowa: krótki
Opis: o ruchu, zjawisku związanym z ruchem: taki, który ma małą rozpiętość, często jest szybki, nie trwa długo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
krótką 17Forma podstawowa: krótki
Opis: o ruchu, zjawisku związanym z ruchem: taki, który ma małą rozpiętość, często jest szybki, nie trwa długo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
krótki 13Opis: o ruchu, zjawisku związanym z ruchem: taki, który ma małą rozpiętość, często jest szybki, nie trwa długo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
krótko 13Forma podstawowa: krótki
Opis: o ruchu, zjawisku związanym z ruchem: taki, który ma małą rozpiętość, często jest szybki, nie trwa długo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: na niewielką odległość od punktu wyjściowego, na niedużej odległości w przestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
krótsi 12Forma podstawowa: krótki
Opis: o ruchu, zjawisku związanym z ruchem: taki, który ma małą rozpiętość, często jest szybki, nie trwa długo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
krówce 12Forma podstawowa: krówka
Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówek 12Forma podstawowa: krówka
Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krówki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówka 12Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówką 16Forma podstawowa: krówka
Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówkę 16Forma podstawowa: krówka
Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówki 12Forma podstawowa: krówka
Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówko 12Forma podstawowa: krówka
Opis: zdrobnienie od krowa, mała krowa .
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krówsk 12Forma podstawowa: krówsko
Opis: o dużej lub nieznośnej, budzącej antypatię krowie - zwierzęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kruków 14Forma podstawowa: kruk
Opis: kruk zwyczajny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kruk
Opis: kruk zwyczajny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krupów 14Forma podstawowa: krup
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużów 17Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krygów 14Forma podstawowa: kryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: krygi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krylów 13Forma podstawowa: kryl
Opis: Euphausiacea - rząd morskich pancerzowców liczący 86 gatunków, w odróżnieniu od innych skorupiaków szczętki posiadają skrzela zewnętrzne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ksyków 13Forma podstawowa: ksyk
Opis: syk węża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
któraś 16Forma podstawowa: któryś
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któraż 16Forma podstawowa: któryż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
którąś 20Forma podstawowa: któryś
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
którąż 20Forma podstawowa: któryż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
której 14Forma podstawowa: który
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któreś 16Forma podstawowa: któryś
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któreż 16Forma podstawowa: któryż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
którym 14Forma podstawowa: który
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któryś 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któryż 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
którzy 13Forma podstawowa: który
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któżże 20
kubbów 17Forma podstawowa: kubb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kubków 16Forma podstawowa: kubek
Opis: naczynie, najczęściej ceramiczne (ale również metalowe, szklane, plastikowe itd.), służące do picia napojów, przeważnie ciepłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kubek
Opis: naczynie, najczęściej ceramiczne (ale również metalowe, szklane, plastikowe itd.), służące do picia napojów, przeważnie ciepłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kubłów 17Forma podstawowa: kubeł
Opis: naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuchów 16Forma podstawowa: kuch
Opis: wytłoki będące ubocznym produktem wytwarzania oleju z roślin oleistych – z nasion: maku, słonecznika, rzepaku, sezamu, soi, lnu, a także orzechów i innych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kudłów 16Forma podstawowa: kudeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kudła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kudły
Opis: sierść, włosie większości ssaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuffów 21Forma podstawowa: kuff
Opis: używany od starożytności do czasów współczesnych okrągły pleciony z trzciny kosz, uszczelniany asfaltem lub smołą, służył m.in. do transportu na rzekach Eufrat i Tygrys.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuflów 18Forma podstawowa: kufel
Opis: naczynie o grubych ściankach, używane do picia zwłaszcza piwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kufrów 17Forma podstawowa: kufer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuglów 16Forma podstawowa: kugel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kugiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuksów 14Forma podstawowa: kuks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kulmów 15Forma podstawowa: kulm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kultów 15Forma podstawowa: kult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupców 15Forma podstawowa: kupiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuprów 14Forma podstawowa: kuper
Opis: siedzenie, część ciała, na której się siedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kurków 14Forma podstawowa: kurek
Opis: nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej, często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację p
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kurek
Opis: nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej, często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację p
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kursów 13Forma podstawowa: kurs
Opis: szkolenie, krótki cykl zajęć, podczas których słuchacze nabywają określoną wiedzę lub umiejętności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kursa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kurzów 13Forma podstawowa: kurz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kurz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kusiów 13Forma podstawowa: kuś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kuś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kutrów 14Forma podstawowa: kuter
Opis: jednomasztowy jacht żaglowy mający dwa albo trzy przednie żagle (sztaksle).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kutwów 14Forma podstawowa: kutwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwaków 12Forma podstawowa: kwak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kwak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwapów 12Forma podstawowa: kwap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwasów 11Forma podstawowa: kwasy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kwas
Opis: zaczyn, zakwaszona porcja ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwefów 15Forma podstawowa: kwef
Opis: dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwęków 16Forma podstawowa: kwęk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwiców 12Forma podstawowa: kwic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwików 12Forma podstawowa: kwik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwitów 12Forma podstawowa: kwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwizów 11Forma podstawowa: kwiz
Opis: quiz - rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kwoców 12Forma podstawowa: kwoc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kworów 11Forma podstawowa: kworum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kyatów 13Forma podstawowa: kyat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
labrów 13Forma podstawowa: laber
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: labry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lachów 14Forma podstawowa: lach
Opis: mieszkaniec ziem polskich, członek narodu polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lachowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ladrów 12Forma podstawowa: ladry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ladro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lagrów 13Forma podstawowa: lager
Opis: każde piwo dolnej fermentacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lagier
Opis: niemiecki obóz jeniecki, obóz pracy, obóz koncentracyjny, a także ośrodek zagłady z czasów II wojny światowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
laików 12Forma podstawowa: laik
Opis: wierny niemający święceń kapłańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
laisów 11Forma podstawowa: lais
lajków 14Forma podstawowa: lajk
landów 12Forma podstawowa: land
Opis: powierzchnia odczytu w nośnikach optycznych, takich jak CD czy DVD.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: landy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lansów 11Forma podstawowa: lans
Opis: szpan, imponowanie komuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lasków 12Forma podstawowa: laski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lasek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lasek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
latrów 12Forma podstawowa: latry
Opis: boczne deski, drągi lub drabiny kładzione wzdłuż wozu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
laudów 14Forma podstawowa: lauda
Opis: region etnograficzno-historyczny położony na północ od Kowna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: laudum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
laurów 13Forma podstawowa: laur
Opis: Laurus - rodzaj drzew i krzewów z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leadów 12Forma podstawowa: lead
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leczów 12Forma podstawowa: leczo
Opis: potrawa węgierska, rodzaj ragoût warzywnego z pomidorów i świeżej papryki duszonych na smalcu z dodatkiem wędzonej słoniny i z podsmażoną na złocisty kolor cebulą, doprawionych papryką w proszku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lejców 14Forma podstawowa: lejc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lejce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lejków 14Forma podstawowa: lejek
Opis: Clitocybe − rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lelków 13Forma podstawowa: lelek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lelek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lelkowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leniów 11Forma podstawowa: leń
Opis: człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa, też: o człowieku, który za mało się stara.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lenków 12Forma podstawowa: lenek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leńców 18Forma podstawowa: leniec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lepców 13Forma podstawowa: lepiec
lessów 11Forma podstawowa: less
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lessy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leszów 11Forma podstawowa: lesz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lewków 12Forma podstawowa: lewek
Opis: zdrobniale: lew, inna nazwa młodego lwa, lwiątka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lewek
Opis: zdrobniale: lew, inna nazwa młodego lwa, lwiątka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lianów 11Forma podstawowa: lian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liasów 11Forma podstawowa: lias
Opis: formacja geologiczna uformowana w oddziale o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liazów 11Forma podstawowa: liaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liceów 12Forma podstawowa: liceum
Opis: szkoła średnia kończąca się egzaminem uprawniającym do studiowania na wyższej uczelni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liftów 16Forma podstawowa: lift
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
limbów 14Forma podstawowa: limb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
linków 12Forma podstawowa: linek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: linek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: link
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: linka
Opis: rodzaj liny (mała lina).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: linke
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lipców 13Forma podstawowa: lipiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lipiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lisków 12Forma podstawowa: lisek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lisek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
listów 12Forma podstawowa: list
Opis: liść - organ roślinny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
litrów 12Forma podstawowa: litr
Opis: ilość alkoholu, cała litrowa butelka (najczęściej) wódki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liwrów 11Forma podstawowa: liwr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lochów 14Forma podstawowa: loch
Opis: podziemna część dużej budowli (zamku, kościoła) służąca zwłaszcza w czasach pokoju jako więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodków 13Forma podstawowa: lodek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodówa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodówą 16Forma podstawowa: lodówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodówę 16Forma podstawowa: lodówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodówo 12Forma podstawowa: lodówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodówy 13Forma podstawowa: lodówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
loftów 16Forma podstawowa: loft
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
logiów 13Forma podstawowa: logia
longów 13Forma podstawowa: long
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lontów 12Forma podstawowa: lont
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
looków 12Forma podstawowa: look
loopów 12Forma podstawowa: loop
Opis: w muzyce elektronicznej sampel, który jest słyszany na okrągło w utworze, który go wykorzystuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lordów 12Forma podstawowa: lord
Opis: mężczyzna cieszący się władzą i autorytetem, arystokrata posiadający władzę nad pewnym obszarem oraz ludnością go zamieszkującą, traktowaną jako poddani i siła robocza - zwłaszcza w feudalnej Francji
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lotków 13Forma podstawowa: lotek
lódźmy 22Forma podstawowa: lodzić
lódźże 24Forma podstawowa: lodzić
ludiów 14Forma podstawowa: ludium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ludków 15Forma podstawowa: ludek
Opis: niewielka grupa ludzi, mały tłum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ludek
Opis: niewielka grupa ludzi, mały tłum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luesów 13Forma podstawowa: lues
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luftów 18Forma podstawowa: luft
Opis: "przewód w piecu, w kominie, przez który był odprowadzany dym, dzisiaj we frazeologizmie ""do luftu""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lugrów 15Forma podstawowa: luger
Opis: mały statek rybacki (dryfter) przeznaczony głównie do łowienia śledzi i makreli za pomocą sieci dryfujących (pławic), połowy odbywają się w nocy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lugier
Opis: jedno- lub dwumasztowy statek o ożaglowaniu suchym, lub inaczej lugrowym, w którym czworokątny żagiel rozpinany jest na skośnej rejce podnoszonej – wraz z żaglem – przy pomocy pojedynczego fału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lukrów 14Forma podstawowa: lukier
Opis: pochlebstwo na czyjś temat, przypodobanie się przy użyciu kłamstwa, krętactw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
luksów 14Forma podstawowa: lux
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: luks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lulków 15Forma podstawowa: lulek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lulkowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lulek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lumpów 15Forma podstawowa: lump
Opis: pijak, człowiek włóczący się po knajpach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lutrów 14Forma podstawowa: luter
Opis: luteranin, naśladowca Marcina Lutra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lutry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lutzów 14Forma podstawowa: lutz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: lutz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łachów 15Forma podstawowa: łach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łagódź 23Forma podstawowa: łagodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łagrów 14Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łajzów 14Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapówa 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapówą 17Forma podstawowa: łapówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapówę 17Forma podstawowa: łapówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapówo 13Forma podstawowa: łapówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapówy 14Forma podstawowa: łapówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łapsów 13Forma podstawowa: łaps
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łatków 14Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łaźców 21Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łebków 15Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łebek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łepków 14Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łojków 15Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łojek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łojko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łotrów 13Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łowców 13Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódkom 15Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łódkuj 18Forma podstawowa: łódkować
Część mowy/forma fleksyjna:
łódzcy 15Forma podstawowa: łódzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łódzka 14Forma podstawowa: łódzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łódzką 18Forma podstawowa: łódzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łódzki 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
łódzko 14Forma podstawowa: łódzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
łódzku 16Forma podstawowa: łódzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
łójcie 15Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łójmyż 20Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówcie 13Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówmyż 18Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łózkom 14Forma podstawowa: łózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżcie 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżkom 18Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżmyż 22Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łubków 17Forma podstawowa: łubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łupków 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łustów 15Forma podstawowa: łust
łysków 14Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maarów 11Forma podstawowa: maar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
machów 14Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: macha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
macków 13Forma podstawowa: macek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: macek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maćków 17Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maćkowy
Opis: związany z Maćkiem, należący do Maćka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
magnów 13Forma podstawowa: magnum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mahrów 13Forma podstawowa: mahr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maików 12Forma podstawowa: maik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mailów 12Forma podstawowa: mail
Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
majtów 14Forma podstawowa: majty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maksów 12Forma podstawowa: maks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: max
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
malców 13Forma podstawowa: malec
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mallów 13Forma podstawowa: mall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
malmów 13Forma podstawowa: malm
Opis: formacja geologiczna z oddziału o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małżów 17Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mamrów 12Forma podstawowa: mamer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marców 12Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: marc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: marco
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marków 12Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mark
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: markowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marsów 11Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maulów 14Forma podstawowa: maul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
meczów 12Forma podstawowa: mecz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mediów 12Forma podstawowa: media
Opis: starożytne państwo na terenach zachodniej części obecnego Iranu, utworzone przez indo-irańskie plemiona Medów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: medium
Opis: ktoś, kto łatwo ulega hipnozie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mejlów 14Forma podstawowa: mejl
Opis: wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
merców 12Forma podstawowa: merc
Opis: mercedes.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
merków 12Forma podstawowa: merk
meslów 12Forma podstawowa: mesel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
meszów 11Forma podstawowa: mesz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
metrów 12Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: metrum
Opis: schemat wyznaczający rytmiczny porządek wiersza, stały układ regularnie powtarzających się elementów językowych, które budują rytm utworu poetyckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mewsów 11Forma podstawowa: mews
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miałów 13Forma podstawowa: miał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
michów 14Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miksów 12Forma podstawowa: miks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mix
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miłków 14Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miniów 11Forma podstawowa: miniówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miodów 12Forma podstawowa: miód
Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mionów 11Forma podstawowa: mion
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miotów 12Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mirtów 12Forma podstawowa: mirt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mirzów 11Forma podstawowa: mirza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
misiów 11Forma podstawowa: misio
Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miśków 16Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mitlów 13Forma podstawowa: mitel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mlików 13Forma podstawowa: mlik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młotów 14Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młót
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócąc 19Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
młócce 15Forma podstawowa: młócka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócek 15Forma podstawowa: młócka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóceń 20Forma podstawowa: młócić
młócić 19Część mowy/forma fleksyjna:
młócie 14Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócił 16Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młócka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócką 19Forma podstawowa: młócka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóckę 19Forma podstawowa: młócka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócki 15Forma podstawowa: młócka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młócko 15Forma podstawowa: młócka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młóćmy 20Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młóćże 22Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
młódce 15Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młódek 15Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młódka 15Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młódką 19Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młódkę 19Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młódki 15Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młódko 15Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młótem 15Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młótom 15Forma podstawowa: młóto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
młynów 14Forma podstawowa: młyn
Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: młyny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mnóstw 12Forma podstawowa: mnóstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mnóżmy 17Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mnóżże 19Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
moczów 12Forma podstawowa: mocz
Opis: uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modłów 14Forma podstawowa: modły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
modsów 12Forma podstawowa: mods
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mojrów 13Forma podstawowa: mojr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mołłów 15Forma podstawowa: mołła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mongów 13Forma podstawowa: mongo
moogów 13Forma podstawowa: moog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
moonów 11Forma podstawowa: moon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mopków 13Forma podstawowa: mopek
Opis: Barbastella barbastellus – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występującego na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy, aż po Kaukaz, w zachodniej części kontynentu znacznie rzadszego i lo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mopsów 12Forma podstawowa: mops
Opis: miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, MIPS określa liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy przez daną jednostkę obliczeniową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mordów 12Forma podstawowa: mord
Opis: masowa zagłada.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mordy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
morfów 15Forma podstawowa: morf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
morgów 13Forma podstawowa: morgi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mórg
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
morsów 11Forma podstawowa: mors
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mostów 12Forma podstawowa: most
Opis: w przenośni: to, co służy porozumieniu między ludźmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mosty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mośków 16Forma podstawowa: mosiek
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
motków 13Forma podstawowa: motek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mowców 12Forma podstawowa: mowca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
módlmy 15Forma podstawowa: modlić
Część mowy/forma fleksyjna:
módlże 17Forma podstawowa: modlić
Część mowy/forma fleksyjna:
módźmy 22Forma podstawowa: modzić
módźże 24Forma podstawowa: modzić
mógłby 18Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mókłby 17Forma podstawowa: moknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mórzmy 13Forma podstawowa: morzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mórzże 15Forma podstawowa: morzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mówcie 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówcom 13Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówców 16Forma podstawowa: mówca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówcza 12Forma podstawowa: mówczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mówczą 16Forma podstawowa: mówczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mówcze 12Forma podstawowa: mówczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mówczy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mówiąc 16Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
mówień 17Forma podstawowa: mówienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówili 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówiła 13Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówiło 13Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówiły 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówimy 13Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówisz 11Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mówkom 13Forma podstawowa: mówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mówmyż 17Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
mównic 12Forma podstawowa: mównica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mózgom 14Forma podstawowa: mózg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mózgów 17Forma podstawowa: mózg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
móżcie 16Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
móżmyż 21Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mroków 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrok
Opis: przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrozów 11Forma podstawowa: mróz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrozy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówce 12Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówek 12Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrówki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówie 11Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówka 12Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówką 16Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówkę 16Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówki 12Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówko 12Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówmy 13Forma podstawowa: mrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
mrówom 12Forma podstawowa: mrówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówże 15Forma podstawowa: mrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróźmy 21Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróźże 23Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mruków 14Forma podstawowa: mruk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mruk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mulsów 14Forma podstawowa: mulsum
mułków 16Forma podstawowa: mułek
Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mułłów 17Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mungów 15Forma podstawowa: mung
muniów 13Forma podstawowa: munio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
murków 14Forma podstawowa: murek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
murzów 13Forma podstawowa: murza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muzeów 13Forma podstawowa: muzeum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mystów 13Forma podstawowa: mysta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myślów 17Forma podstawowa: myślówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nablów 13Forma podstawowa: nablum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nabrój 14Forma podstawowa: nabroić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadbór 13Forma podstawowa: nadbora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nadłóż 17Forma podstawowa: nadłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadrób 13Forma podstawowa: nadrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadwóź 19Forma podstawowa: nadwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nadzór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nagłów 14Forma podstawowa: nagłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagnój 14Forma podstawowa: nagnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
nagród 13Forma podstawowa: nagroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nagróź 20Forma podstawowa: nagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
najmów 13Forma podstawowa: najem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nakrój 13Forma podstawowa: nakroić
Część mowy/forma fleksyjna:
namłóć 18Forma podstawowa: namłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
namnóż 15Forma podstawowa: namnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
namódl 13Forma podstawowa: namodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
namókł 14Forma podstawowa: namoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
namówi 11Forma podstawowa: namówić
Część mowy/forma fleksyjna:
naokół 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
naosów 10Forma podstawowa: naos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nardów 11Forma podstawowa: nard
Opis: olejek eteryczny wytwarzany z różnych gatunków kozłka, głównie z kozłka lekarskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naródź 19Forma podstawowa: narodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
narósł 12Forma podstawowa: narosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
naróść 19Forma podstawowa: narosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nastój 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nastać
Część mowy/forma fleksyjna:
nawróć 15Forma podstawowa: nawrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawrót 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nawróż 14Forma podstawowa: nawróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nazwóź 18Forma podstawowa: nazwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
negrów 12Forma podstawowa: negr
Opis: człowiek rasy czarnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
neonów 10Forma podstawowa: neon
Opis: potocznie, często z ironią lub żartobliwie: członek neokatechumenatu - katolickiej wspólnoty religijnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nerdów 11Forma podstawowa: nerd
Opis: pogardliwie: zwykle młoda osoba nieprzystosowana do życia w swojej grupie młodzieżowej, introwertyczna, zajmująca się tylko swoimi pasjami (najczęściej komputerami).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nerwów 10Forma podstawowa: nerw
Opis: uzdolnienie, wybitny dar do czegoś, dryg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nerwówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nerwy
Opis: zdolność samokontroli, logicznego myślenia pod wpływem silnych emocji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
newsów 10Forma podstawowa: news
Opis: informacja umieszczona w internetowej grupie dyskusyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nicków 12Forma podstawowa: nick
Opis: rodzaj psuedonimu stosowanego w komunikacji internetowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niebóg 14Forma podstawowa: nieboga
Opis: o kobiecie, nad którą się litujemy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niemów 11Forma podstawowa: niemowa
Opis: osoba niepełnosprawna, która nie mówi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nierób 12Opis: człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niewód 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niewól 11Forma podstawowa: niewolić
Część mowy/forma fleksyjna:
niklów 12Forma podstawowa: nikiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nimbów 13Forma podstawowa: nimb
Opis: gloria, nimb, sława, która towarzyszy jakiejś postaci.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ninjów 12Forma podstawowa: ninja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niobów 12Forma podstawowa: niob
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niusów 12Forma podstawowa: nius
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noblów 13Forma podstawowa: nobel
Opis: złota moneta angielska bita w XIV-XV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nobel
Opis: złota moneta angielska bita w XIV-XV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nocków 12Forma podstawowa: nocek
Opis: Myotis - nazwa nietoperzy z rodziny mroczkowatych, zamieszkują wszystkie kontynenty półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nocek
Opis: Myotis - nazwa nietoperzy z rodziny mroczkowatych, zamieszkują wszystkie kontynenty półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noksów 11Forma podstawowa: noks
Opis: jednostka natężenia oświetlenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nosków 11Forma podstawowa: nosek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nosek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nośców 15Forma podstawowa: nośca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nowiów 10Forma podstawowa: nów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noysów 11Forma podstawowa: noys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nówkom 12Forma podstawowa: nówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóziom 11Forma podstawowa: nózia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżęta 19Opis: pieszczotliwie o nóżkach, niedużych nogach - dolnych kończynach człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżkom 16Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyna 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyną 19Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżynę 19Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyno 15Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyny 16Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nurców 13Forma podstawowa: nurzec
Opis: wieś w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nurzec
Opis: wieś w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nurków 13Forma podstawowa: nurek
Opis: osoba, która nurkuje, uprawiająca nurkowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nurek
Opis: osoba, która nurkuje, uprawiająca nurkowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nurki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nurtów 13Forma podstawowa: nurt
Opis: trwanie czegoś, ciąg, tok, bieg rzeczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nurty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obchód 16Opis: obejście jakiegoś miejsca, terenu itp. w celu skontrolowania, dowiedzenia się czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obkrój 15Forma podstawowa: obkroić
Część mowy/forma fleksyjna:
oblódź 22Forma podstawowa: oblodzić
oblókł 16Forma podstawowa: oblec
Część mowy/forma fleksyjna:
obłócz 15Forma podstawowa: obłóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obmókł 16Forma podstawowa: obmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obmówi 13Forma podstawowa: obmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
obmróź 21Forma podstawowa: obmrozić
obnóża 16Forma podstawowa: obnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obnóże 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obnóżu 18Forma podstawowa: obnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obnóży 17Forma podstawowa: obnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obojów 14Forma podstawowa: obój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obolów 13Forma podstawowa: obol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obonów 12Forma podstawowa: obon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obozów 12Forma podstawowa: obóz
Opis: miejsce przymusowej izolacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórce 13Forma podstawowa: obórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórek 13Forma podstawowa: obórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obórki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórką 17Forma podstawowa: obórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórkę 17Forma podstawowa: obórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórki 13Forma podstawowa: obórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obórko 13Forma podstawowa: obórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrócą 17Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrócę 17Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obróci 13Forma podstawowa: obrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrósł 14Forma podstawowa: obrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obróść 21Forma podstawowa: obrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obstój 15Forma podstawowa: obstać
Część mowy/forma fleksyjna:
obudów 15Forma podstawowa: obudowa
Opis: w górnictwie jest to rodzaj ochronnej konstrukcji, której zadaniem jest zapobieganie osuwaniu się ścian i zawaleniu się stropu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obunóg 16Opis: Skorupiak z rzędu obunogów, nadrzędu torboraków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obunóż 18Opis: dwiema, obiema nogami.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
obwódź 21Forma podstawowa: obwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ochłód 16Forma podstawowa: ochłoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odbiór 13Opis: reagowanie na coś, sposób rozumienia czegoś, np. dzieła literackiego, koncepcji filozoficznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odchód 15Opis: odpływ - odpływanie cieczy z jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odchów 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odgłów 15Forma podstawowa: odgłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
odkrój 14Forma podstawowa: odkroić
Część mowy/forma fleksyjna:
odlódź 21Forma podstawowa: odlodzić
odmókł 15Forma podstawowa: odmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odmówi 12Forma podstawowa: odmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
odmróź 20Forma podstawowa: odmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odnóża 15Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnóże 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnóżu 17Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnóży 16Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odorów 11Forma podstawowa: odór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odródź 20Forma podstawowa: odrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrósł 13Forma podstawowa: odrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odróść 20Forma podstawowa: odrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odspój 14Forma podstawowa: odspoić
Część mowy/forma fleksyjna:
odstój 14Forma podstawowa: odstać
Część mowy/forma fleksyjna:
odwódź 20Forma podstawowa: odwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwróć 16Forma podstawowa: odwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwrót 12Opis: manewr wojskowy, wykonywany w celu wycofania oddziału (oddziałów) z walki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ofitów 15Forma podstawowa: ofita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogamów 13Forma podstawowa: ogam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogarów 12Forma podstawowa: ogar
Opis: pies gończy, używany do tropienia, gonienia oraz napędzania zwierzyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogłódź 23Forma podstawowa: ogłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogonów 12Forma podstawowa: ogon
Opis: wydłużony element czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogólmy 15Forma podstawowa: ogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogólna 13Forma podstawowa: ogólny
Opis: uniwersalny, nadrzędny, taki, który stosuje się do wszystkiego lub do wielu rzeczy, zjawisk, osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ogólną 17Forma podstawowa: ogólny
Opis: uniwersalny, nadrzędny, taki, który stosuje się do wszystkiego lub do wielu rzeczy, zjawisk, osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ogólne 13Forma podstawowa: ogólny
Opis: uniwersalny, nadrzędny, taki, który stosuje się do wszystkiego lub do wielu rzeczy, zjawisk, osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ogólni 13Forma podstawowa: ogólny
Opis: uniwersalny, nadrzędny, taki, który stosuje się do wszystkiego lub do wielu rzeczy, zjawisk, osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ogólny 14Opis: uniwersalny, nadrzędny, taki, który stosuje się do wszystkiego lub do wielu rzeczy, zjawisk, osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ogólże 17Forma podstawowa: ogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogółem 15Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogółom 15Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogółów 18Forma podstawowa: ogół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogórek 13Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogórka 13Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogórki 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ogórku 15Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ogródź 21Forma podstawowa: ogrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
oharów 12Forma podstawowa: ohar
Opis: podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna – gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ohelów 13Forma podstawowa: ohel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oidiów 11Forma podstawowa: oidium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oiomów 11Forma podstawowa: oiom
Opis: oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okapów 12Forma podstawowa: okap
Opis: daszek z wyciągiem, urządzenie elektryczne służące do odprowadzania oparów kuchennych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okazów 11Forma podstawowa: okaz
Opis: egzemplarz, reprezentacja jakiegoś gatunku, rodzaju obiektów, zwykle ma charakterystyczne chechy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okołów 13Forma podstawowa: okoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: okół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okopów 12Forma podstawowa: okopy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: okop
Opis: polowa fortyfikacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań, us
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okowów 11Forma podstawowa: okowy
Opis: przeszkody w zrobieniu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oków
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okólna 12Forma podstawowa: okólny
Opis: biegnący naokoło, omijający coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
okólną 16Forma podstawowa: okólny
Opis: biegnący naokoło, omijający coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
okólne 12Forma podstawowa: okólny
Opis: biegnący naokoło, omijający coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
okólni 12Forma podstawowa: okólny
Opis: biegnący naokoło, omijający coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
okólny 13Opis: biegnący naokoło, omijający coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
okółek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okółka 14Forma podstawowa: okółek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okółki 14Forma podstawowa: okółek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okółku 16Forma podstawowa: okółek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
okupów 14Forma podstawowa: okup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
olejów 13Forma podstawowa: olej
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: oleje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołówek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołówka 13Forma podstawowa: ołówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołówki 13Forma podstawowa: ołówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ołówku 15Forma podstawowa: ołówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omamów 12Forma podstawowa: omam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omanów 11Forma podstawowa: oman
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omarów 11Forma podstawowa: omar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: omar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omenów 11Forma podstawowa: omen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omiótł 14Forma podstawowa: omieść
Część mowy/forma fleksyjna:
omłócą 18Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omłócę 18Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omłóci 14Forma podstawowa: omłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
omniów 11Forma podstawowa: omnium
omoków 12Forma podstawowa: omok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omówią 15Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
omówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
omówię 15Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
omówił 13Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
omówmy 13Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
omówże 15Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
omyków 13Forma podstawowa: omyk
Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ooidów 11Forma podstawowa: ooid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opadów 12Forma podstawowa: opady
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opałów 13Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oparów 11Forma podstawowa: opary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opar
Opis: w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opasów 11Forma podstawowa: opas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opatów 12Forma podstawowa: opat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opisów 11Forma podstawowa: opis
Opis: to, że coś jest opisywane, czynność opisywania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oplótł 15Forma podstawowa: opleść
Część mowy/forma fleksyjna:
opojów 13Forma podstawowa: opój
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opołów 13Forma podstawowa: opół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oporów 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opór
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oposów 11Forma podstawowa: oposy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: opos
Opis: dydelf wirginijski, Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis virginiana - gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych, jedyny torbacz szeroko występujący w Ameryce Północnej powyżej Rio Grande.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opójmy 15Forma podstawowa: opoić
Część mowy/forma fleksyjna:
opójże 17Forma podstawowa: opoić
Część mowy/forma fleksyjna:
opóźni 19Forma podstawowa: opóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
oprócz 12Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
oprósz 11Forma podstawowa: oprószyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opusów 13Forma podstawowa: opus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orężów 18Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orylów 12Forma podstawowa: oryl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osadów 11Forma podstawowa: osad
Opis: stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osadowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: osady
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osądów 15Forma podstawowa: osąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osepów 11Forma podstawowa: osep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osęków 15Forma podstawowa: osęk
Opis: bosak - długi drąg zakończony metalowym hakiem i grotem (szpikulcem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oskóra 11Forma podstawowa: oskór
oskóry 12Forma podstawowa: oskór
osłódź 21Forma podstawowa: osłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
osóbce 13Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osóbek 13Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osóbka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osóbką 17Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osóbkę 17Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osóbki 13Forma podstawowa: osóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
osóbko 13Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: osóbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osólmy 13Forma podstawowa: osolić
Część mowy/forma fleksyjna:
osólże 15Forma podstawowa: osolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostróg 13Forma podstawowa: ostroga
Opis: w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomoc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ostrów 11Forma podstawowa: ostrowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ostrowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osuwów 12Forma podstawowa: osuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osypów 12Forma podstawowa: osyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otągów 17Forma podstawowa: otąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otoków 12Forma podstawowa: otok
Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otóżby 18
otwórz 11Forma podstawowa: otworzyć
Opis: w informatyce - uaktywnić plik, ikonę, panel itp. tak, by móc z niego korzystać jako użytkownik.
Część mowy/forma fleksyjna:
owadów 11Forma podstawowa: owad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owalów 11Forma podstawowa: owal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owerów 10Forma podstawowa: ower
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owlókł 14Forma podstawowa: owlec
Część mowy/forma fleksyjna:
owoców 11Forma podstawowa: owoc
Opis: jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ozanów 10Forma podstawowa: ozan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ozdrów 11Forma podstawowa: ozdrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ozonów 10Forma podstawowa: ozon
Opis: alotropowa odmiana tlenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ozorów 10Forma podstawowa: ozór
Opis: język zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożogów 16Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożółcą 21Forma podstawowa: ożółcić
ożółcę 21Forma podstawowa: ożółcić
ożółci 17Forma podstawowa: ożółcić
ósemce 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemek 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemka 12Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemką 16Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkę 16Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemki 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemko 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmacy 13Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaka 12Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaki 12Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ósmaku 14Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmego 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmemu 14Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmych 15Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmymi 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówdzie 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
pactów 13Forma podstawowa: pacta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pagóra 13Forma podstawowa: pagór
Opis: zgrubienie od pagórek, z ekspresją o pagórku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pagóry 14Forma podstawowa: pagór
Opis: zgrubienie od pagórek, z ekspresją o pagórku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paktów 13Forma podstawowa: pakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palców 13Forma podstawowa: palce
Opis: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, która po ubraniu znajduje się w okolicach palców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: palec
Opis: część ubrania okrywająca palce człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paliów 12Forma podstawowa: palium
Opis: noszony na ramionach pas z białej wełny, który stanowi element stroju liturgicznego katolickich metropolitów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palmów 13Forma podstawowa: palma
Opis: gałązka przystrojona kwiatami, która jest święcona w kościele katolickim w Palmową Niedzielę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: palme
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: palm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
panków 12Forma podstawowa: panek
Opis: Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – gatunek grzybów z rodziny borowikowatych, w Europie Środkowej jest szeroko rozprzestrzeniony, ale występuje nierównomiernie - w niektórych regionach jest dość częs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pank
Opis: przedstawiciel subkultury związanej z muzyka punkową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: panki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pankówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pantów 12Forma podstawowa: panty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pareów 11Forma podstawowa: pareo
Opis: element garderoby damskiej, część stroju plażowego.
parków 12Forma podstawowa: park
Opis: miejsce wyposażone w infrastrukturę do spędzania w jakiś sposób czasu, wykonywania jakichś czynności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parówa 11Opis: gorące, parne i duszne warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parówą 15Forma podstawowa: parówa
Opis: gorące, parne i duszne warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parówę 15Forma podstawowa: parówa
Opis: gorące, parne i duszne warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parówo 11Forma podstawowa: parówa
Opis: gorące, parne i duszne warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parówy 12Forma podstawowa: parówa
Opis: gorące, parne i duszne warunki atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parrów 11Forma podstawowa: parr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parsów 11Forma podstawowa: pars
Opis: potomek dawnych Persów, wyznawca zaratusztrianizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
partów 12Forma podstawowa: part
Opis: mieszkaniec państwa (członek plemienia) na terenie starożytnego Iranu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pasków 12Forma podstawowa: pasek
Opis: nieuczciwy handel, polegający na sprzedaży po zawyżonych cenach deficytowych towarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pasek
Opis: nieuczciwy handel, polegający na sprzedaży po zawyżonych cenach deficytowych towarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paszów 11Forma podstawowa: pasza
Opis: pożywienie dla zwierząt, które jest specjalnie przygotowane w tym celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
patiów 12Forma podstawowa: patio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
patków 13Forma podstawowa: patek
patrów 12Forma podstawowa: pater
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: patry
Opis: łow. oczy zająca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawiów 11Forma podstawowa: paw
Opis: wymiociny - treść żołądka usunięta z organizmu.
paziów 11Forma podstawowa: pazio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: paź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peaków 12Forma podstawowa: peak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peanów 11Forma podstawowa: pean
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pechów 14Forma podstawowa: pech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pedlów 13Forma podstawowa: pedel
Opis: osoba pracująca w jakiejś instytucji jako woźny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peemów 12Forma podstawowa: peem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pejsów 13Forma podstawowa: pejs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pensów 11Forma podstawowa: pens
Opis: jednostka zdawkowa w Wielkiej Brytanii i w wielu terytoriach zależnych, 1/100 funta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pensum
Opis: określona liczba obowiązkowych do przepracowania godzin przez pracownika oświaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peonów 11Forma podstawowa: peon
Opis: czterosylabowa stopa metryczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peplów 13Forma podstawowa: peplum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perlów 12Forma podstawowa: perl
Opis: drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
permów 12Forma podstawowa: perm
Opis: miasto w Rosji nad rzeką Kamą, u stóp Uralu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
persów 11Forma podstawowa: pers
Opis: mieszkaniec Persji, od 1935 roku przemianowanej na Iran.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pers
Opis: mieszkaniec Persji, od 1935 roku przemianowanej na Iran.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perzów 11Forma podstawowa: perz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: perz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pępków 17Forma podstawowa: pępek
Opis: umbilicus – blizna w środkowym punkcie brzucha będąca pozostałością po odpadniętej (usuniętej) pępowinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pętlów 17Forma podstawowa: pętel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piarów 11Forma podstawowa: piar
piatów 12Forma podstawowa: piat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
picówa 12
picówą 16Forma podstawowa: picówa
picówę 16Forma podstawowa: picówa
picówo 12Forma podstawowa: picówa
picówy 13Forma podstawowa: picówa
pieców 12Forma podstawowa: piec
Opis: wzmacniacz gitarowy - urządzenie przeznaczone do wzmacniania sygnału pochodzącego z gitary elektrycznej lub akustycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piece
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegów 13Forma podstawowa: pieg
Opis: małe ciemne plamy na skórze osób o jasnej karnacji. Ich występowanie związane jest z genetycznie uwarunkowanym szybszym tempem syntezy melaniny przez melanocyty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pieróg 13Opis: pieczony placek z nadzieniem przygotowany na słono lub na słodko (rzadziej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piklów 13Forma podstawowa: pikle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pilsów 12Forma podstawowa: pils
pingów 13Forma podstawowa: ping
pinków 12Forma podstawowa: pink
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pintów 12Forma podstawowa: pint
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pionów 11Forma podstawowa: pion
Opis: mezon pi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piórko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórem 12Forma podstawowa: pióro
Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórka 12Forma podstawowa: piórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piórko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórku 14Forma podstawowa: piórko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: piórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórom 12Forma podstawowa: pióra
Opis: długie włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pióro
Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piórze 11Forma podstawowa: pióro
Opis: chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pipków 13Forma podstawowa: pipek
pirsów 11Forma podstawowa: pirs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pisków 12Forma podstawowa: piski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pitrów 12Forma podstawowa: piter
Opis: woreczek na monety, sakiewka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
placów 13Forma podstawowa: plac
Opis: miejsce w mieście, w którym zgromadzeni kupcy handlują towarami i usługami, targ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
planów 12Forma podstawowa: plan
Opis: graficzna, schematyczna i umowna reprezentacja przestrzeni (np. rysunek), która odwzorowuje układ elementów w przestrzeni, mapa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plasów 12Forma podstawowa: plas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pląsów 16Forma podstawowa: pląs
Opis: taniec, najczęściej nieograniczony formalnie i dla przyjemności, również żartobliwie o tańcu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pleców 13Forma podstawowa: plecy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pledów 13Forma podstawowa: pled
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plenów 12Forma podstawowa: plenum
Opis: ogół członków jakiejś instytucji, organizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plików 13Forma podstawowa: plik
Opis: uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plonów 12Forma podstawowa: plon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plusów 14Forma podstawowa: plus
Opis: okulary dla dalekowidzów, słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płatów 14Forma podstawowa: płat
Opis: zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pławów 13Forma podstawowa: pław
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płazów 13Forma podstawowa: płaz
Opis: zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych, o skórze z gruczołami śluzowymi, może zamieszkiwać różnorodne siedliska - większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płodów 14Forma podstawowa: płody
Opis: to, co otrzymujemy i wykorzystujemy, dalej przetwarzając, w ramach uprawy roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płód
Opis: w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płotów 14Forma podstawowa: płot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płoty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płozów 13Forma podstawowa: płoz
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płóz
Opis: część pługa ułatwiająca jego prowadzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płótna 14Forma podstawowa: płótno
Opis: obraz malowany na płótnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płótno 14Opis: obraz malowany na płótnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płótnu 16Forma podstawowa: płótno
Opis: obraz malowany na płótnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płówmy 15Forma podstawowa: płowić
Część mowy/forma fleksyjna:
płówże 17Forma podstawowa: płowić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźmy 23Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźże 25Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóżmy 19Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płóżże 21Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pługów 17Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pług
Opis: narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płynów 14Forma podstawowa: płyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pływów 14Forma podstawowa: pływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pobódł 16Forma podstawowa: pobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobódź 22Forma podstawowa: pobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
pobóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
pobrój 15Forma podstawowa: pobroić
Część mowy/forma fleksyjna:
pochód 15Opis: wspólny przemarsz grupy ludzi zwykle o uroczystym charakterze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pochów 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podbój 16Opis: zdobycie w wyniku działań zbrojnych cudzych terytoriów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podbór 14Forma podstawowa: podbora
Opis: linia obrzeżająca dolny skraj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podgój 16Forma podstawowa: podgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
podgól 15Forma podstawowa: podgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
podiów 12Forma podstawowa: podium
Opis: podwyższenie z trzema stopniami, na którym prezentuje się i dekoruje zwodników z najlepszymi wynikami w danej rywalizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podków 13Forma podstawowa: podkowa
Opis: metalowe wzmocnienie w kształcie litery U przybijane gwoździami do kopyt końskich w celu zapobiegania ścieraniu się kopyt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podłóg 16Forma podstawowa: podłoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podłóż 18Forma podstawowa: podłożyć
Opis: umieścić coś pod czymś, tak że jest pod tą rzeczą.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podmów 13Forma podstawowa: podmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: podmowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podpój 15Forma podstawowa: podpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
podpór 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: podpora
Opis: element kontrukcyjny, którego funkcją jest umożliwienie zachowania stabilności jakiegoś elementu w układzie lub przyczepu do podłoża, miejsce (najczęściej węzeł) konstrukcji, w którym znane jest jej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podrób 14Forma podstawowa: podrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: podróba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podróż 16Forma podstawowa: podrożyć
Opis: mentalna zmiana, przeniesienie się do czegoś innego, spróbowanie czegoś innego, niż to, co jest w fizycznej czasoprzestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: mentalna zmiana, przeniesienie się do czegoś innego, spróbowanie czegoś innego, niż to, co jest w fizycznej czasoprzestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podwód 13Forma podstawowa: podwoda
Opis: środek transportu dostarczany w ramach obowiązku podwody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podwój 14Opis: skorupiak z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: podwoić
Opis: skorupiak z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna:
podwóz 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podwóź 20Forma podstawowa: podwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
poetów 12Forma podstawowa: poeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pogłów 15Forma podstawowa: pogłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
pognój 15Forma podstawowa: pognoić
Opis: pognojenie, obsypanie pola gnojem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: pognojenie, obsypanie pola gnojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pogódź 22Forma podstawowa: pogodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
pogróź 21Forma podstawowa: pogrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokłóć 19Forma podstawowa: pokłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokróć 17Forma podstawowa: pokrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokrój 14Forma podstawowa: pokroić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poliów 12Forma podstawowa: polio
Opis: w rozumieniu potocznym choroba Heinego-Medina, wywoływana przez wirus polio.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pomłóć 19Forma podstawowa: pomłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomnóż 16Forma podstawowa: pomnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomódl 14Forma podstawowa: pomodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomógł 16Forma podstawowa: pomóc
Część mowy/forma fleksyjna:
pomókł 15Forma podstawowa: pomoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomórz 12Forma podstawowa: pomorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomówi 12Forma podstawowa: pomówić
Część mowy/forma fleksyjna:
pomrów 12Opis: ślimak z gromady pomrowcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pomróź 20Forma podstawowa: pomrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pondów 12Forma podstawowa: pond
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pongów 13Forma podstawowa: pong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
popiół 14Opis: w technologii żywienia, przetwórstwie zbożowym: składniki mineralne zawarte w ziarnach zbóż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
popłód 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poródź 20Forma podstawowa: porodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
porósł 13Forma podstawowa: porosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
poróść 20Forma podstawowa: porosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
portów 12Forma podstawowa: port
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
posłów 13Forma podstawowa: poseł
Opis: dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
posmól 13Forma podstawowa: posmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
postój 14Forma podstawowa: postać
Opis: rodzaj lub odmiana czegoś, klasyfikacja przedmiotu do pewnej kategorii na podstawie cech dostrzegalnych i istotnych, gdy jest to rozpatrywane z określonego punktu widzenia
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
postów 12Forma podstawowa: post
Opis: wpis internetowy wszelkiego typu: notka na blogu, artykuł na portalu, komentarz na forum itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pośród 16Część mowy/forma fleksyjna:
potrój 14Forma podstawowa: potroić
Część mowy/forma fleksyjna:
potwór 12Opis: osoba pozbawiona ludzkich uczuć, okrutna, ale niekoniecznie dokonująca zbrodni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: potwora
Opis: coś brzydkiego, budzącego wstręt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powódź 20Forma podstawowa: powodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powróć 16Forma podstawowa: powrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
powrót 12Opis: część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny, pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powróz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
powróż 15Forma podstawowa: powróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwól 12Forma podstawowa: pozwolić
Część mowy/forma fleksyjna:
pozwów 11Forma podstawowa: pozew
Opis: pismo procesowe skierowane do sądu, zawierające wniosek o wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy, musi spełniać wymogi formalne, zawierać dokładne określenie żądania i uzasadnienie przytaczające
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pozwóź 19Forma podstawowa: pozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożłób 19Forma podstawowa: pożłobić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożółć 22Forma podstawowa: pożółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójcie 14Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójłem 16Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójłom 16Forma podstawowa: pójło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pójmyż 19Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
pólkom 14Forma podstawowa: pólko
Opis: małe pole, zdrobniale lub pieszczotliwie o polu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półach 16Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półakt 15Opis: dzieło artystyczne przestawiające postać w połowie nagą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półami 14Forma podstawowa: póła
Opis: duża półka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półbąk 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półbóg 21Opis: w mitologii greckiej postać zrodzona ze związku człowieka i boga, półbóg o nadprzyrodzonych zdolnościach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półbór 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półbut 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półhak 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półjaw 15Forma podstawowa: półjawa
Opis: stan częściowej świadomości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półkom 15Forma podstawowa: półka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półkoń 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półkul 17Forma podstawowa: półkula
Opis: półkula mózgu - parzysta część kresomózgowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półleż 18Forma podstawowa: półleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
półlok 15
półlot 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półłan 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półłuk 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półmas 14Forma podstawowa: półmasa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półmat 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półmis 14Forma podstawowa: półmisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
północ 14Opis: północ Stanów Zjednoczonych, północno-wschodnia część i zachód, stany Unii podczas wojny secesyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półnut 16Forma podstawowa: półnuta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półosi 13Forma podstawowa: półoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półpan 14
półrur 15Forma podstawowa: półrura
półryb 16Forma podstawowa: półryba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półsen 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półsnu 15Forma podstawowa: półsen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półsny 14Forma podstawowa: półsen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półśpi 18Forma podstawowa: półspać
półton 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
półwąż 21
półwiś 17Forma podstawowa: półwisieć
Część mowy/forma fleksyjna:
półwsi 13Forma podstawowa: półwieś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: półwsie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
późnej 21Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
późnią 23Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnić 24Część mowy/forma fleksyjna:
późnię 23Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnij 21Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnił 21Forma podstawowa: późnić
Część mowy/forma fleksyjna:
późnym 21Forma podstawowa: późny
Opis: taki, który zaistniał, ma miejsce późno, bliżej końca rozpatrywanego przedziału czasu, również: taki, który zwykle ma miejsce wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prazów 11Forma podstawowa: praz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prądów 16Forma podstawowa: prąd
Opis: uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prętów 16Forma podstawowa: pręt
Opis: wyrób hutniczy, którego wymiary poprzeczne są znacznie mniejsze niż długość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
progów 13Forma podstawowa: próg
Opis: drzwi, wejście w przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
promów 12Forma podstawowa: prom
Opis: statek wodny służący do przewozu osób i towarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
protów 12Forma podstawowa: prot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: prot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbce 14Forma podstawowa: próbka
Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbek 14Forma podstawowa: próbka
Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbie 13Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbka 14Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbką 18Forma podstawowa: próbka
Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbkę 18Forma podstawowa: próbka
Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbki 14Forma podstawowa: próbka
Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbko 14Forma podstawowa: próbka
Opis: niewielka ilość jakiegoś produktu, najczęściej kosmetyku, którą klient otrzymuje nieodpłatnie od producenta lub sprzedawcy, celem zachęcenia go do zakupu tego towaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbna 13Forma podstawowa: próbny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próbną 17Forma podstawowa: próbny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próbne 13Forma podstawowa: próbny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próbni 13Forma podstawowa: próbny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próbny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próbom 14Forma podstawowa: próba
Opis: znak na wyrobach jubilerskich, medalierskich i monetach, który informuje, z jakiego stopu wykonano przedmiot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próbuj 17Forma podstawowa: próbować
Część mowy/forma fleksyjna:
prószą 15Forma podstawowa: prószyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prósze 11Forma podstawowa: prósz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prószę 15Forma podstawowa: prószyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prószu 13Forma podstawowa: prósz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prószy 12Forma podstawowa: prósz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: prószyć
Część mowy/forma fleksyjna:
próżna 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próżną 19Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próżne 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próżni 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: próżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próżno 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: nadaremnie, bez żadnego skutku, korzyści.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
próżny 16Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
pryków 13Forma podstawowa: pryk
Opis: lekceważąco, z pogardą: starszy, niedołężny mężczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prymów 13Forma podstawowa: prym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pryzów 12Forma podstawowa: pryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
psików 12Forma podstawowa: psik
psorów 11Forma podstawowa: psor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
psujów 15Forma podstawowa: psuja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: psuj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
psyków 13Forma podstawowa: psyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ptaków 13Forma podstawowa: ptak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ptak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puazów 13Forma podstawowa: puaz
Opis: P - jednostka lepkości dynamicznej w układzie jednostek miar CGS, nazwana na cześć francuskiego fizyka i lekarza Jeana L. M. Poiseuille'a. 1 P = 1 dyn·s/cm2 = 1 g·/(cm·s).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puchów 16Forma podstawowa: puch
Opis: coś podobnego pod względem miękkości i lekkości do ptasiego puchu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucków 15Forma podstawowa: pucek
Opis: pyzaty mężczyzna, chłopiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: puck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucówa 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucówą 18Forma podstawowa: pucówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucówę 18Forma podstawowa: pucówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucówo 14Forma podstawowa: pucówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pucówy 15Forma podstawowa: pucówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puczów 14Forma podstawowa: pucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudlów 15Forma podstawowa: pudel
Opis: rasa psa domowego, jedna z najbardziej znanych i popularnych, dawniej używana do polowań na ptactwo wodne.
pudrów 14Forma podstawowa: puder
Opis: środek kosmetyczny służący do ochrony, wysuszania lub natłuszczania i upiększania skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puerów 13Forma podstawowa: puer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puffów 21Forma podstawowa: puff
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puklów 15Forma podstawowa: pukiel
pulsów 14Forma podstawowa: puls
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pultów 15Forma podstawowa: pult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pułków 16Forma podstawowa: pułk
Opis: jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pumpów 15Forma podstawowa: pumpy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
punków 14Forma podstawowa: punkówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: punk
Opis: gatunek w obrębie muzyki rockowej lub całokształt muzyki tworzonej przez grupy nawiązujące do ideologii ruchu punk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puntów 14Forma podstawowa: punt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puttów 15Forma podstawowa: putto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: putt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pychów 15Forma podstawowa: pych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pyłków 15Forma podstawowa: pyłek
Opis: pyłek kwiatowy - męskie cząstki rozrodcze roślin nasiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pysiów 12Forma podstawowa: pysio
Opis: o twarzy, buzi, słowo pieszczotliwe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pyś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pyś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pysków 13Forma podstawowa: pysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pysk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pyskówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pytlów 14Forma podstawowa: pytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radców 12Forma podstawowa: radca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radiów 11Forma podstawowa: radio
Opis: radiowe urządzenie nadawcze lub system takich urządzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: radiowo
Opis: w sposób, który dobrze się prezentuje w radiu, sprawia, że coś brzmi jak potencjalny radiowy przebój, odpowiada radiowym schematom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radżów 15Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raidów 11Forma podstawowa: raid
rajców 13Forma podstawowa: rajca
Opis: żartobliwie o radnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rajce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rajdów 13Forma podstawowa: rajd
Opis: zawody sportowe polegające na przebyciu określonej trasy w wyznaczonym czasie przy ustalonych warunkach regulaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raklów 12Forma podstawowa: rakiel
raksów 11Forma podstawowa: raks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
randów 11Forma podstawowa: rand
Opis: w geologii: jedna z er (eratemów) prekambru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ranków 11Forma podstawowa: ranek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rantów 11Forma podstawowa: rant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rappów 12Forma podstawowa: rapp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rapsów 11Forma podstawowa: raps
raptów 12Forma podstawowa: rapt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ratlów 12Forma podstawowa: ratel
rautów 13Forma podstawowa: raut
Opis: motyw dekoracyjny o kształcie szlifowanego diamentu, stosowany głównie w jubilerstwie i snycerskiej ornamentyce meblarskiej oraz w rzeźbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rąbków 17Forma podstawowa: rąbek
Opis: w blacharstwie: rozdzaj spojenia w formie zagięcia arkusza blachy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
realów 11Forma podstawowa: real
Opis: potoczne określenie rzeczywistości pozainternetowej, które narodziło się pod koniec XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rejdów 13Forma podstawowa: rejd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rejsów 12Forma podstawowa: rejs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reksów 11Forma podstawowa: rex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: reks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
relsów 11Forma podstawowa: rels
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rialów 11Forma podstawowa: rial
Opis: nazwa waluty w wielu krajach Bliskiego Wschodu.
riasów 10Forma podstawowa: rias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rielów 11Forma podstawowa: riel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
riffów 18Forma podstawowa: riff
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ringów 12Forma podstawowa: ring
Opis: miejsce walk bokserskich lub walk w podobnych dyscyplinach (np. w kick-boxingu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
robrów 12Forma podstawowa: rober
Opis: faza gry w brydża, która kończy się podliczeniem zdobytych i straconych punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rocków 12Forma podstawowa: rock
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rodeów 11Forma podstawowa: rodeo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
roików 11Forma podstawowa: roik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rojków 13Forma podstawowa: rojek
Opis: wir wodny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rojek
Opis: wir wodny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rombów 13Forma podstawowa: romb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
romeów 11Forma podstawowa: romeo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rontów 11Forma podstawowa: ront
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rootów 11Forma podstawowa: root
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rowków 11Forma podstawowa: rowek
Opis: podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozbój 14Opis: napad w celu okradzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozból 13Forma podstawowa: rozboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozdół 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozłóg 14Opis: boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rozłoga
Opis: boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozłóż 16Forma podstawowa: rozłożyć
Opis: zepsuć, doprowadzić do niepowodzenia
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmów 11Forma podstawowa: rozmowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rozmowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rozmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpój 13Forma podstawowa: rozpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozpór 11Forma podstawowa: rozpora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozrób 12Forma podstawowa: rozrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rozróba
Opis: bójka, awantura z użyciem siły fizycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozród 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozróg 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozrój 12Forma podstawowa: rozroić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozróż 14Forma podstawowa: rozróża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozwód 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozwój 12Opis: przebieg, następstwo, sposób rozwijania się zdarzeń w czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozwór 10Forma podstawowa: rozwora
Opis: obraźliwie o osobie otyłej, okrągłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozwóz 10Opis: czynność polegająca na rozwożeniu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozwóź 18Forma podstawowa: rozwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
rożców 15Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożków 15Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożnów 14Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róbcie 13Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
róbmyż 18Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźmy 21Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźże 23Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rójcie 13Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
rójkom 14Forma podstawowa: rójka
Opis: liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rójmyż 18Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
rólkom 13Forma podstawowa: rólka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rósłby 15Forma podstawowa: rość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
równać 15Część mowy/forma fleksyjna:
równaj 12Forma podstawowa: równać
Część mowy/forma fleksyjna:
równał 12Forma podstawowa: równać
Część mowy/forma fleksyjna:
równam 11Forma podstawowa: równać
Część mowy/forma fleksyjna:
równań 16Forma podstawowa: równanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równej 12Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
równia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równią 14Forma podstawowa: rówień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: równia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równic 11Forma podstawowa: równica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równie 10Forma podstawowa: równia
Opis: w równej mierze, tyle samo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rówień
Opis: w równej mierze, tyle samo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w równej mierze, tyle samo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
równię 14Forma podstawowa: równia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równik 11Opis: część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równin 10Forma podstawowa: równina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równio 10Forma podstawowa: równia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
równym 12Forma podstawowa: równe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: równe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: równy
Opis: jednakowy, taki, który niczym się nie różni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rózdze 11Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rózgom 13Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rózga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różach 17Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różami 15Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różana 14Forma podstawowa: różan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różaną 18Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różane 14Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różani 14Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różany 15Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: różan
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różanin
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
różkom 16Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różków 19Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różnej 16Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różnią 18Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnic 15Forma podstawowa: różnica
Opis: wynik odejmowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różnić 19Część mowy/forma fleksyjna:
różnie 14Opis: tak, że obiekty w jakiejś grupie są różnorodne, różnią się od siebie, na różne sposoby, różnorako.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
różnię 18Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnij 16Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnił 16Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnym 16Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowa 14Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różową 18Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowe 14Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowi 14Forma podstawowa: różowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowo 14Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w kolorze różowym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
różowy 15Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różują 22Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różuje 18Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różuję 22Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różyca 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różycą 20Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różyce 16Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różycę 20Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różyco 16Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różycy 17Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rubrów 14Forma podstawowa: rubrum
Opis: atrament w kolorze czerwonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ruchów 15Forma podstawowa: ruchy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ruch
Opis: w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rucków 14Forma podstawowa: ruck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rudlów 14Forma podstawowa: rudel
Opis: ster statku, urządzenie służące zarówno do utrzymywania jak i do zmiany kierunku ruchu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rumbów 15Forma podstawowa: rumb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rumlów 14Forma podstawowa: rumel
rusków 13Forma podstawowa: rusek
Opis: lekceważąco o obywatelu Rosji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rusek
Opis: lekceważąco o obywatelu Rosji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rydlów 13Forma podstawowa: rydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rydzów 12Forma podstawowa: rydz
Opis: Camelina - roślina z rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rydz
Opis: Camelina - roślina z rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryftów 16Forma podstawowa: ryft
Opis: typ rowu tektonicznego o rozciągłości setek lub nawet tysięcy kilometrów, ograniczony równoległymi do siebie uskokami normalnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryglów 14Forma podstawowa: rygiel
Opis: rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryjców 14Forma podstawowa: ryjec
Opis: pogardliwie o osobie, która bardzo dużo się uczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryjków 14Forma podstawowa: ryjek
Opis: usta, twarz, zwłaszcza u dziecka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rylców 13Forma podstawowa: rylec
Opis: starożytny przyrząd piśmienniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rynków 12Forma podstawowa: rynek
Opis: duży plac, zwłaszcza w mieście, na którym się handluje, plac targowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rypsów 12Forma podstawowa: ryps
Opis: płótno o specyficznym splocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rysiów 11Forma podstawowa: rysio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rytlów 13Forma podstawowa: rytel
Opis: duża wieś borowiacka w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rytel
Opis: duża wieś borowiacka w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rytmów 13Forma podstawowa: rytm
Opis: regularny podział bryły budynku, dokonany przez zaprojektowanie powtarzających się elementów architektonicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rytmy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzazów 10Forma podstawowa: rzaz
Opis: ślad po przejściu piły przez materiał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rządów 15Forma podstawowa: rząd
Opis: jednostka w systematyce organizmów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rządy
Opis: uprawnienie do zwierzchnictwa nad jakąś grupą, możliwość sprawowania zwierzchnictwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzepów 11Forma podstawowa: rzep
Opis: potoczne określenie materiału o nazwie handlowej Velcro, wynalazek mający postać taśmy pokrytej małymi haczykami, które wczepiają się w drugą pokrytą mechatą tkaniną taśmę tworząc razem połączenie ła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rzepa
Opis: Brassica rapa subsp. rapa – kultywar kapusty właściwej, należący do rodziny kapustowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzezów 10Forma podstawowa: rzez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzędów 15Forma podstawowa: rząd
Opis: jednostka w systematyce organizmów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzutów 13Forma podstawowa: rzut
Opis: techn. przekrój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzygów 13Forma podstawowa: rzygi
Opis: wymiociny - to, czym się wymiotuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyjów 17Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
saabów 12Forma podstawowa: saab
Opis: samochód marki Saab.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sabrów 12Forma podstawowa: sabra
sacrów 11Forma podstawowa: sacrum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadków 12Forma podstawowa: sadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadzów 11Forma podstawowa: sadz
Opis: ażurowa skrzynia przeznaczona do przechowywania złowionych ryb w wodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sahnów 12Forma podstawowa: sahn
saidów 11Forma podstawowa: said
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
saksów 11Forma podstawowa: saks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: saksy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
saliów 11Forma podstawowa: saliowie
salsów 11Forma podstawowa: sals
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
samców 12Forma podstawowa: samiec
Opis: pogardliwie lub żartobliwie: mężczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: samiec
Opis: pogardliwie lub żartobliwie: mężczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sardów 11Forma podstawowa: sard
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
saumów 13Forma podstawowa: saum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sądków 16Forma podstawowa: sądek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
scabów 13Forma podstawowa: scab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
scatów 12Forma podstawowa: scat
Opis: charakterystyczny dla jazzu dźwiękonaśladowczy sposób śpiewania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
seatów 11Forma podstawowa: seat
Opis: marka samochodu, hiszpańskie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe, obecnie należąca do grupy Volkswagena.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
seidów 11Forma podstawowa: seid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sejfów 16Forma podstawowa: sejf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sejmów 13Forma podstawowa: sejm
Opis: posiedzenie posłów, zebranie w jakiejś sprawie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
seksów 11Forma podstawowa: seks
Opis: życie intymne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sex
Opis: określenie używane w zapisie, seks, życie intymne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sektów 12Forma podstawowa: sekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sensów 10Forma podstawowa: sens
Opis: informacja, zawarta w słowie, geście, symbolu, może być wypowiedziany bądź nie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serków 11Forma podstawowa: serek
Opis: mały ser, głównie pod postacią małego krążka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: serek
Opis: mały ser, głównie pod postacią małego krążka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serwów 10Forma podstawowa: serw
Opis: w niektórych w grach w piłkę - wykonanie piłką ruchu w stronę przeciwnika, rozpoczynające grę lub nową turę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sfenów 14Forma podstawowa: sfen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
shopów 13Forma podstawowa: shop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siadów 11Forma podstawowa: siad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sialów 11Forma podstawowa: sial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siągów 16Forma podstawowa: siąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sierót 11Forma podstawowa: sierota
Opis: błąd edytorski polegający na pozostawieniu samotnego znaku na końcu wersu, zazwyczaj jednoliterowego spójnika lub przyimka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siewów 10Forma podstawowa: siew
Opis: umieszczanie materiału siewnego w łożu siewnym na zalecanej głębokości i w odpowiednich odstępach, z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siglów 13Forma podstawowa: siglum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
signów 12Forma podstawowa: signum
sikhów 13Forma podstawowa: sikh
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sillów 12Forma podstawowa: sill
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sińców 17Forma podstawowa: siniec
Opis: siniak, krwiak (zwykle, gdy relatywnie duży).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siódma 12Opis: godzina - po południu, wieczorem, dziewiętnasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siódmy
Opis: efekt dzielenia całości na siedem części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
siódmą 16Forma podstawowa: siódmy
Opis: efekt dzielenia całości na siedem części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: siódma
Opis: godzina - po południu, wieczorem, dziewiętnasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siódme 12Forma podstawowa: siódma
Opis: godzina - po południu, wieczorem, dziewiętnasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siódmy
Opis: efekt dzielenia całości na siedem części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
siódmi 12Forma podstawowa: siódmy
Opis: efekt dzielenia całości na siedem części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
siódmy 13Opis: efekt dzielenia całości na siedem części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
sióstr 11Forma podstawowa: siostra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sitków 12Forma podstawowa: sitek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sitek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siupów 13Forma podstawowa: siup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siwców 11Forma podstawowa: siwiec
Opis: Lopholaimus antarcticus - gatunek ptaka z rodziny gołębiowatych (Columbidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
siwków 11Forma podstawowa: siwek
Opis: koń siwej maści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: siwek
Opis: koń siwej maści.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skajów 13Forma podstawowa: skaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skanów 11Forma podstawowa: skan
Opis: kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skatów 12Forma podstawowa: skat
Opis: rodzaj rytmicznego (jazzowego) śpiewu bez słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skayów 12Forma podstawowa: skay
skazów 11Forma podstawowa: skaz
Opis: charakterystyczny typ narracji tekstu pisanego, przypominający mowę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skifów 15Forma podstawowa: skif
Opis: wyścigowa łódź wiosłowa dla jednej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skinów 11Forma podstawowa: skin
Opis: członek subkultury powstałej w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 60. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skipów 12Forma podstawowa: skip
Opis: naczynie skipowe - w górnictwie: skrzynia służąca do transportu urobku na powierzchnię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skirów 11Forma podstawowa: skir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skitów 12Forma podstawowa: skit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skizów 11Forma podstawowa: skiz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skłóca 14Forma podstawowa: skłócać
Część mowy/forma fleksyjna:
skłócą 18Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłócę 18Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skłóci 14Forma podstawowa: skłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skoków 12Forma podstawowa: skok
Opis: nagła (taka, która nie jest stopniowa) zmiana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skoki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skonów 11Forma podstawowa: skon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skopów 12Forma podstawowa: skop
Opis: kastrowany baran.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skosów 11Forma podstawowa: skos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skotów 12Forma podstawowa: skot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóbel 14Opis: metalowy pręt służący do zamykania czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóbla 14Forma podstawowa: skóbel
Opis: metalowy pręt służący do zamykania czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóble 14Forma podstawowa: skóbel
Opis: metalowy pręt służący do zamykania czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóbli 14Forma podstawowa: skóbel
Opis: metalowy pręt służący do zamykania czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóblu 16Forma podstawowa: skóbel
Opis: metalowy pręt służący do zamykania czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójce 14Forma podstawowa: skójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójek 14Forma podstawowa: skójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójką 18Forma podstawowa: skójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójkę 18Forma podstawowa: skójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójki 14Forma podstawowa: skójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skójko 14Forma podstawowa: skójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórce 12Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórek 12Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórka 12Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórką 16Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórkę 16Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórki 12Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
skórko 12Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skórka
Opis: zdrobniale, z pieszczotą o skórze ludzkiej, np. delikatna skórka niemowlęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skórna 11Forma podstawowa: skórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
skórną 15Forma podstawowa: skórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
skórne 11Forma podstawowa: skórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
skórni 11Forma podstawowa: skórnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: skórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
skórny 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
skórom 12Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skóruj 15Forma podstawowa: skórować
Część mowy/forma fleksyjna:
skórze 11Forma podstawowa: skóra
Opis: kurtka lub płaszcz ze skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skróca 12Forma podstawowa: skrócać
Część mowy/forma fleksyjna:
skrócą 16Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skrócę 16Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skróci 12Forma podstawowa: skrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
skrótu 14Forma podstawowa: skrót
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skróty 13Forma podstawowa: skrót
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skudów 14Forma podstawowa: skud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skunów 13Forma podstawowa: skun
Opis: odmiana marihuany, często jest nasączana różnymi substancjami psychoaktywnymi lub innymi narkotykami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skupów 14Forma podstawowa: skup
Opis: to, że ktoś skupuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
slabów 13Forma podstawowa: slab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
slamów 12Forma podstawowa: slam
slimów 12Forma podstawowa: slim
slipów 12Forma podstawowa: slip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: slipy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
slotów 12Forma podstawowa: sloty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: slot
Opis: skrzydełko na przedniej krawędzi skrzydła samolotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
slupów 14Forma podstawowa: slup
Opis: żaglowiec jednomasztowy posiadający dwa żagle (z grotem i fokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słępów 17Forma podstawowa: słęp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słobód 15Forma podstawowa: słoboda
Opis: na Ukrainie i w Rosji nowo powstała osada z własnym samorządem, której właściciel (państwo, kościół lub szlachta) zwalniał na określony czas ze świadczeń materialnych i robocizny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słodów 13Forma podstawowa: słód
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słojów 14Forma podstawowa: słój
Opis: rodzaj naczynia szklanego, rzadziej ceramicznego, szczelnie zamykanego, wykorzystywanego najczęściej w gospodarstwie domowym do przechowywania produktów i przetworów żywnościowych (ale także w labora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słówek 13Forma podstawowa: słówko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słówka 13Forma podstawowa: słówko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słówko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słówku 15Forma podstawowa: słówko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sługów 16Forma podstawowa: sługa
Opis: osoba poddana drugiej, zobowiązana do wykonywania jej rozkazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
słupów 15Forma podstawowa: słup
Opis: osoba fizyczna użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smaków 12Forma podstawowa: smak
Opis: właściwość rzeczy, głównie jadalnych: to, jakich dostarczają doznań smakowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smarów 11Forma podstawowa: smar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smętów 16Forma podstawowa: smęt
Opis: uczucie smutku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smętowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smogów 13Forma podstawowa: smog
Opis: nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smoków 12Forma podstawowa: smok
Opis: brzydka dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smok
Opis: brzydka dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smólmy 14Forma podstawowa: smolić
Część mowy/forma fleksyjna:
smólże 16Forma podstawowa: smolić
Część mowy/forma fleksyjna:
smółce 14Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smółek 14Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smółka 14Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smółką 18Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smółkę 18Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smółki 14Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smółko 14Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smółka
Opis: pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smródź 20Forma podstawowa: smrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
smugów 15Forma podstawowa: smug
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smyków 13Forma podstawowa: smyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
snifów 14Forma podstawowa: snif
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
snobów 12Forma podstawowa: snob
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
snopów 11Forma podstawowa: snop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
snówek 11
snówka 11Forma podstawowa: snówek
snówki 11Forma podstawowa: snówek
snówku 13Forma podstawowa: snówek
snujów 14Forma podstawowa: snuj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sobków 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sobek
Opis: człowiek samolubny, o egoistycznym charakterze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
softów 15Forma podstawowa: soft
Opis: drink z wymieszanych napojów i syropów, podawany w fikuśnej formie, ale niezawierający alkoholu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
soldów 12Forma podstawowa: sold
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: soldy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solówa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solówą 15Forma podstawowa: solówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solówę 15Forma podstawowa: solówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solówo 11Forma podstawowa: solówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
solówy 12Forma podstawowa: solówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
songów 12Forma podstawowa: song
Opis: utwór wykonywany podczas występu estradowego, zawiera elementy satyry społecznej lub politycznej, dotyczącej aktualnej sytuacji państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sorków 11Forma podstawowa: sorek
Opis: ryjówka, Sorex - ssak owadożerny z rodziny sorków, występuje na wszystkich kontynentyach oprócz Ameryki Południowej, Antarktydy i Australii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sortów 11Forma podstawowa: sorty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
soulów 13Forma podstawowa: soul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sójcza 13Forma podstawowa: sójczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
sójczą 17Forma podstawowa: sójczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
sójcze 13Forma podstawowa: sójczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
sójczy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
sójkom 14Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sójka
Opis: sójka zwyczajna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sólcie 12Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
sólmyż 17Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
sówkom 12Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sówka
Opis: Rodzaj ćmy z rodziny sówkowatych, np. sówka choinówka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spadów 12Forma podstawowa: spad
Opis: nachylona płaszczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spahów 13Forma podstawowa: spah
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spamów 12Forma podstawowa: spam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spatów 12Forma podstawowa: spat
spawów 11Forma podstawowa: spaw
Opis: miejsce zespawane, miejsce zespawania dwóch elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spągów 17Forma podstawowa: spąg
Opis: dolna warstwa pokładu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
speców 12Forma podstawowa: spec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spędów 16Forma podstawowa: spęd
Opis: spędzanie dużej ilości zwierząt w dane miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spidów 12Forma podstawowa: spid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spinów 11Forma podstawowa: spin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spisów 11Forma podstawowa: spis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spiżów 15Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
splótł 15Forma podstawowa: spleść
Część mowy/forma fleksyjna:
spłódź 22Forma podstawowa: spłodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
spodów 12Forma podstawowa: spód
Opis: ciasto (w torcie najczęściej biszkopt), które jest bazą ozdobionego składnikami wypieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spojów 13Forma podstawowa: spój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spokój 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sporów 11Forma podstawowa: spór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sposób 13Opis: to, co umożliwia osiągnięcie czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: sposobić
Opis: to, co umożliwia osiągnięcie czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
spotów 12Forma podstawowa: spot
Opis: transakcja, która jest realizowana najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu jej zlecenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójce 14Forma podstawowa: spójka
Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójek 14Forma podstawowa: spójka
Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójka 14Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójką 18Forma podstawowa: spójka
Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójkę 18Forma podstawowa: spójka
Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójki 14Forma podstawowa: spójka
Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójko 14Forma podstawowa: spójka
Opis: część orzeczenia imiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spójmy 15Forma podstawowa: spoić
Część mowy/forma fleksyjna:
spójna 13Forma podstawowa: spójny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spójną 17Forma podstawowa: spójny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spójne 13Forma podstawowa: spójny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spójni 13Forma podstawowa: spójnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spójny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spójny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spójrz 13Forma podstawowa: spojrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
spójże 17Forma podstawowa: spoić
Część mowy/forma fleksyjna:
spólna 12Forma podstawowa: spólny
Opis: wspólny, jeden, ten sam, taki, który jest współdzielony przez kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spólną 16Forma podstawowa: spólny
Opis: wspólny, jeden, ten sam, taki, który jest współdzielony przez kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spólne 12Forma podstawowa: spólny
Opis: wspólny, jeden, ten sam, taki, który jest współdzielony przez kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spólni 12Forma podstawowa: spólny
Opis: wspólny, jeden, ten sam, taki, który jest współdzielony przez kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spólny 13Opis: wspólny, jeden, ten sam, taki, który jest współdzielony przez kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
spółce 14Forma podstawowa: spółka
Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółek 14Forma podstawowa: spółka
Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółka 14Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółką 18Forma podstawowa: spółka
Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółkę 18Forma podstawowa: spółka
Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółki 14Forma podstawowa: spółka
Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółko 14Forma podstawowa: spółka
Opis: grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują realizując jakiś cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spółom 14Forma podstawowa: spóła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spóźni 19Forma podstawowa: spóźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
sprósz 11Forma podstawowa: sprószyć
Część mowy/forma fleksyjna:
sromów 11Forma podstawowa: srom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ssaków 11Forma podstawowa: ssak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stafów 15Forma podstawowa: staf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stanów 11Forma podstawowa: stany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stan
Opis: talia, wcięcie w pasie, kibić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stan
Opis: talia, wcięcie w pasie, kibić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stanowić
Część mowy/forma fleksyjna:
starów 11Forma podstawowa: star
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: star
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stawów 11Forma podstawowa: staw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stażów 15Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
steków 12Forma podstawowa: stek
Opis: dużo czegoś (zazwyczaj czegoś złego, niepożądanego).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stenów 11Forma podstawowa: sten
Opis: jednostka siły, 1000 niutonów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stepów 12Forma podstawowa: step
Opis: krok taneczny, polegający na wybijaniu rytmu stopami obutymi w buty z blaszkami, jest osią tańca o tej samej nazwie, a jego elementy można spotkać w różnych innych stylach choreograficznych bądź tańc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sterów 11Forma podstawowa: ster
Opis: jednostka objętości, równoznaczna z metrem sześcienym, używana w Polsce do 1953 roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stęków 16Forma podstawowa: stęk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stępów 16Forma podstawowa: stęp
Opis: powolny, miarowy chód zwierząt, zwłaszcza koni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stilów 12Forma podstawowa: stilo
Opis: stil - nośnik w formie taśmy, służący do rejestrowania i odtwarzania dźwięku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stil
Opis: stilo - nośnik w formie taśmy, służący do rejestrowania i odtwarzania dźwięku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stodół 14Forma podstawowa: stodoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stogów 13Forma podstawowa: stóg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stoków 12Forma podstawowa: stok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stoki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stołów 13Forma podstawowa: stół
Opis: jedzenie, sposób odżywiania się, także: forma spożywania posiłków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stonóg 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stonoga
Opis: lądowy skorupiak z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stopów 12Forma podstawowa: stop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stosów 11Forma podstawowa: stos
Opis: kara śmierci polegająca na spaleniu na stosie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójce 14Forma podstawowa: stójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójek 14Forma podstawowa: stójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójką 18Forma podstawowa: stójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójkę 18Forma podstawowa: stójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójki 14Forma podstawowa: stójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójko 14Forma podstawowa: stójka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stójmy 15Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
stójże 17Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
stópce 13Forma podstawowa: stópka
Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stópek 13Forma podstawowa: stópka
Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stópka 13Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stópką 17Forma podstawowa: stópka
Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stópkę 17Forma podstawowa: stópka
Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stópki 13Forma podstawowa: stópka
Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stópko 13Forma podstawowa: stópka
Opis: zdrobniale: stopa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówce 12Forma podstawowa: stówka
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówek 12Forma podstawowa: stówka
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówie 11Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówka 12Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówką 16Forma podstawowa: stówka
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówkę 16Forma podstawowa: stówka
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówki 12Forma podstawowa: stówka
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówko 12Forma podstawowa: stówka
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stówom 12Forma podstawowa: stówa
Opis: pieniądz o wartości 100 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stóżmy 17Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stóżże 19Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stróża 15Forma podstawowa: stróż
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróżą 19Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stróże 15Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
stróżę 19Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stróżo 15Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróżu 17Forma podstawowa: stróż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróży 16Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: stróż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
strwóż 15Forma podstawowa: strwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stuków 14Forma podstawowa: stuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stwórz 11Forma podstawowa: stworzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stygów 14Forma podstawowa: styg
styków 13Forma podstawowa: styka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: styk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stylów 13Forma podstawowa: styl
Opis: sposób formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
supłów 15Forma podstawowa: supeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
surfów 16Forma podstawowa: surf
Opis: muzyka, do której tańczy się taniec o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
susłów 14Forma podstawowa: suseł
Opis: gryzoń z rodziny wiewiórkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sutków 14Forma podstawowa: sutek
Opis: występujący zazwyczaj parzyście gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swaków 11Forma podstawowa: swak
swapów 11Forma podstawowa: swap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swarów 10Forma podstawowa: swary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: swar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swatów 11Forma podstawowa: swat
Opis: osoba, która kojarzy pary.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: swaty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swądów 15Forma podstawowa: swąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swędów 15Forma podstawowa: swąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swobód 13Forma podstawowa: swoboda
Opis: luźny, nieskrępowany sposób bycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
swotów 11Forma podstawowa: swot
syfków 16Forma podstawowa: syfek
syklów 13Forma podstawowa: sykl
Opis: domniemana starożytna moneta żydowska o wadze około 6 gramów, równa 4 denarom/drachmom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sylfów 16Forma podstawowa: sylf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
synków 12Forma podstawowa: synek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szalów 11Forma podstawowa: szal
Opis: pas materiału, który nosi się na szyi, głowie lub ramionach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szałów 12Forma podstawowa: szał
Opis: zaburzenie świadomości z towarzyszącym gwałtownym podnieceniem, często będące objawem choroby psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szapów 11Forma podstawowa: szap
Opis: przędza długowłóknista otrzymywana z odpadów jedwabiu naturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szefów 14Forma podstawowa: szef
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szerów 10Forma podstawowa: szer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szodów 11Forma podstawowa: szody
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szoków 11Forma podstawowa: szoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szopów 11Forma podstawowa: szopa
Opis: zmierzwione (czasem umyślnie) włosy, potargana czupryna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szop
Opis: rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szopy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szorów 10Forma podstawowa: szor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szosów 10Forma podstawowa: szos
Opis: podstawowy podatek od majątku płacony przez mieszczan w dawnej Polsce na rzecz skarbu państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szotów 11Forma podstawowa: szot
Opis: w żeglarstwie: lina olinowania ruchomego służąca do ustawiania rogu szotowego żagla najkorzystniej względem kierunku wiatru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szot
Opis: w żeglarstwie: lina olinowania ruchomego służąca do ustawiania rogu szotowego żagla najkorzystniej względem kierunku wiatru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szósta 11Opis: godzina - po południu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szósty
Opis: efekt dzielenia całości na sześć części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
szóstą 15Forma podstawowa: szósty
Opis: efekt dzielenia całości na sześć części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: szósta
Opis: godzina - po południu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szóste 11Forma podstawowa: szósta
Opis: godzina - po południu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szósty
Opis: efekt dzielenia całości na sześć części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
szósty 12Opis: efekt dzielenia całości na sześć części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
szóści 15Forma podstawowa: szósty
Opis: efekt dzielenia całości na sześć części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
szujów 14Forma podstawowa: szuja
Opis: człowiek podły, nikczemny, łajdak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szuj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szumów 13Forma podstawowa: szum
Opis: rodzaj zakłócenia sygnału, najczęściej akustycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szumowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szusów 12Forma podstawowa: szus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szybów 13Forma podstawowa: szyb
Opis: w budownictwie - pionowy kanał w konstrukcji budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: szyba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szyków 12Forma podstawowa: szyk
Opis: kolejność wyrazów w zdaniu lub ich układ względem siebie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szypów 12Forma podstawowa: szyp
Opis: Acipenser nudiventris – gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae), szyp występuje w Morzu Czarnym, Morzu Azowskim oraz południowej części Morza Kaspijskiego i w Jeziorze Aralskim, w Dunaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladów 16Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazów 15Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizów 15Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżów 19Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubów 19Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzów 17Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpików 16Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiwór 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śreżóg 20Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutów 17Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzów 15Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżów 19Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudrów 17Forma podstawowa: śudra
świrów 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtów 15Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelów 12Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklów 13Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksów 12Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktów 13Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talków 13Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tallów 13Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanków 12Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańców 18Forma podstawowa: tańce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taonów 11Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targów 13Forma podstawowa: targi
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatków 13Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatrów 12Forma podstawowa: tatry
tchórz 14Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tchórzyć
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teaków 12Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamów 12Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teffów 19Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksów 12Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tellów 13Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tennów 11Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tentów 12Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówce 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówek 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówką 16Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówkę 16Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówki 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówko 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terbów 13Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termów 12Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testów 12Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężców 20Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tionów 11Forma podstawowa: tion
tiosól 12Opis: siarkosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipsów 12Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówą 15Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówę 15Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówo 11Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówy 12Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titrów 12Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulów 14Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlenów 12Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoków 14Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuków 16Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumów 16Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toplów 13Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torfów 15Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsów 11Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tortów 12Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tostów 12Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totków 13Forma podstawowa: totek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tourów 13Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafów 15Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tragów 13Forma podstawowa: tragi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traków 12Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trałów 13Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramów 12Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tranów 11Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tranowić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapów 12Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasów 11Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trądów 16Forma podstawowa: trąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefów 15Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treków 12Forma podstawowa: trek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trelów 12Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenów 11Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepów 12Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tretów 12Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trików 12Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripów 12Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troków 12Forma podstawowa: trok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: troka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronów 11Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropów 12Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójca 14Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójcą 18Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójce 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójcę 18Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójco 14Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójcy 15Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójek 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójka 14Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójką 18Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójkę 18Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójki 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójko 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójmy 15Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trójom 14Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójże 17Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trudów 14Forma podstawowa: trud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupów 14Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybów 14Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryków 13Forma podstawowa: tryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylów 13Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymów 13Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trytów 13Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczów 14Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugrów 15Forma podstawowa: tugra
tungów 15Forma podstawowa: tung
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunków 14Forma podstawowa: tunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turfów 17Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turków 14Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszów 13Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twaróg 13Opis: potrawa wykonana z białego sera z dodatkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twitów 12Forma podstawowa: twit
tworów 11Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórca 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórcą 16Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórce 12Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
twórcę 16Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórco 12Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórcy 13Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczów 13Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylców 14Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłków 15Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymfów 17Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynfów 16Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynków 13Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typków 14Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsów 12Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawów 14Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeków 15Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojów 16Forma podstawowa: ubojowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóstw 15Forma podstawowa: ubóstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóżmy 20Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóżże 22Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarów 13Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeków 14Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udojów 15Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udomów 14Forma podstawowa: udomowić
Część mowy/forma fleksyjna:
udonów 13Forma podstawowa: udon
udójmy 17Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udójże 19Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udziób 15Forma podstawowa: udzióbać
Część mowy/forma fleksyjna:
udźców 22Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufitów 17Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufoków 17Forma podstawowa: ufok
ugorów 14Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazów 13Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukopów 14Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosów 13Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukójmy 17Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukójże 19Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróca 14Forma podstawowa: ukrócać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócą 18Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócę 18Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróci 14Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulemów 14Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepów 14Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulików 14Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotów 14Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanów 14Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułówmy 16Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułówże 18Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżmy 20Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżże 22Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułusów 16Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umasów 13Forma podstawowa: umasowić
Część mowy/forma fleksyjna:
umiótł 16Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umłócą 20Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umłócę 20Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóci 16Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umorów 13Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umówią 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
umówię 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówił 15Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówmy 15Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówże 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
uniców 13Forma podstawowa: unicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uników 13Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniósł 14Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
unitów 13Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unosów 12Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unosowić
Część mowy/forma fleksyjna:
upadów 14Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upałów 15Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: upały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasów 13Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędów 18Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uplótł 17Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
upojów 15Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uporów 13Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upójmy 17Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upójże 19Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uralów 13Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranów 12Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazów 12Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągów 18Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroków 13Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uróbmy 16Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
uróbże 18Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urójmy 16Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urójże 18Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urówna 12Forma podstawowa: urównać
Część mowy/forma fleksyjna:
uróżuj 20Forma podstawowa: uróżować
Część mowy/forma fleksyjna:
usadów 13Forma podstawowa: usadowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustrój 15Forma podstawowa: ustroić
Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususów 14Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwów 14Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usynów 13Forma podstawowa: usynowić
Część mowy/forma fleksyjna:
usypów 14Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utwórz 13Forma podstawowa: utworzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utyków 15Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwałów 14Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiódł 15Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiózł 14Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźmy 22Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóźże 24Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzbrój 16Forma podstawowa: uzbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzdrów 13Forma podstawowa: uzdrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzusów 14Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wabiów 12Forma podstawowa: wab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wadiów 11Forma podstawowa: wadium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wakuów 13Forma podstawowa: wakuum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
walców 12Forma podstawowa: walec
Opis: przedmiot o kształcie walca kołowego prostego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: walc
Opis: utwór muzyczny oparty na walcu lub stylizowany na ten taniec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałków 13Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wałek
Opis: zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałówa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałówą 16Forma podstawowa: wałówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałówę 16Forma podstawowa: wałówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałówo 12Forma podstawowa: wałówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wałówy 13Forma podstawowa: wałówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wampów 12Forma podstawowa: wamp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wamsów 11Forma podstawowa: wams
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waniów 10Forma podstawowa: wania
Opis: żartobliwie o Rosjaninie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wańków 17Forma podstawowa: wańka
Opis: żartobliwie o Rosjaninie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: waniek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warsów 10Forma podstawowa: wars
Opis: wagon restauracyjny w PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wars
Opis: wagon restauracyjny w PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wattów 12Forma podstawowa: watt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: watt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wągrów 16Forma podstawowa: wągr
Opis: zmiana skórna, wykwit pierwotny charakterystyczny dla trądziku młodzieńczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wągier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wątków 16Forma podstawowa: wątek
Opis: element struktury tkaniny, jeden z dwóch układów nitek tworzących tkaninę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wątrób 17Forma podstawowa: wątroba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wcirów 11Forma podstawowa: wciry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówce 12Forma podstawowa: wdówka
Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówek 12Forma podstawowa: wdówka
Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówka 12Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówką 16Forma podstawowa: wdówka
Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówkę 16Forma podstawowa: wdówka
Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówki 12Forma podstawowa: wdówka
Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wdówko 12Forma podstawowa: wdówka
Opis: Scabiosa caucasica, driakiew kaukaska – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wecków 12Forma podstawowa: weck
Opis: zawartość wecku, słoika do przechowywania żywności, przetwory konserwowane w takim słoiku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
werków 11Forma podstawowa: werk
Opis: mechanizm zegarka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
werpów 11Forma podstawowa: werp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wersów 10Forma podstawowa: wers
Opis: cały jednen poziomy ciąg znaków mieszczący się na zapisanej lub zadrukowanej stronie od akapitu do akapitu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wespół 13Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
węchów 17Forma podstawowa: węch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węgłów 18Forma podstawowa: węgieł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węzłów 16Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: węzeł
Opis: jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę, stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiądów 15Forma podstawowa: wiąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiązów 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiąz
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wicków 12Forma podstawowa: wicek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wideów 11Forma podstawowa: wideo
Opis: technika tworzenia obrazów analogowych lub cyfrowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
widzów 11Forma podstawowa: widz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieców 11Forma podstawowa: wiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieków 11Forma podstawowa: wiek
Opis: okres znamienny ze względu na coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiewów 10Forma podstawowa: wiew
Opis: pojedynczy podmuch wiatru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więzów 14Forma podstawowa: więzy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiktów 12Forma podstawowa: wikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wilców 12Forma podstawowa: wilec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wilków 12Forma podstawowa: wilk
Opis: maszyna przemysłowa służąca do rozdrabniania mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wilki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wilek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wilk
Opis: maszyna przemysłowa służąca do rozdrabniania mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wintów 11Forma podstawowa: wint
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wińców 17Forma podstawowa: winiec
Opis: pluskwiak z nadrodziny mszyc.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórem 11Forma podstawowa: wiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórka 11Forma podstawowa: wiórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórki 11Forma podstawowa: wiórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórku 13Forma podstawowa: wiórek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórom 11Forma podstawowa: wiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiórów 14Forma podstawowa: wiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wióruj 14Forma podstawowa: wiórować
Część mowy/forma fleksyjna:
wiórze 10Forma podstawowa: wiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wirków 11Forma podstawowa: wirek
Opis: bezkręgowiec z typu płazińców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wirek
Opis: bezkręgowiec z typu płazińców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wistów 11Forma podstawowa: wist
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
witzów 11Forma podstawowa: witz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wizgów 12Forma podstawowa: wizg
Opis: ostry, wysoki dźwięk, powstający w wyniku szybkiego przepływu powietrza przez wąską szczelinę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wkopów 12Forma podstawowa: wkop
Opis: termin archeologiczny, zagłębienie w ziemi umożliwiające dostęp do grobu, kurhanu, jakiejś budowli - np. wkop rabunkowy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wkupów 14Forma podstawowa: wkup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wlewów 11Forma podstawowa: wlew
Opis: wprowadzanie, w celach leczniczych, płynu do organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wlotów 12Forma podstawowa: wlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włamów 13Forma podstawowa: włam
Opis: włamanie - fakt, że ktoś usuwa przeszkodę mającą zabezpieczyć coś przed osobami postronnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włazów 12Forma podstawowa: właz
Opis: otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: właza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włoków 13Forma podstawowa: włok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włomów 13Forma podstawowa: włom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włosów 12Forma podstawowa: włos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włosy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóczą 17Forma podstawowa: włóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóczę 17Forma podstawowa: włóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóczy 14Forma podstawowa: włóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włókna 13Forma podstawowa: włókno
Opis: podłużna komórka roślinna, tworząca pasmo włókien, którego zadaniem jest wzmacnianie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włókno 13Opis: podłużna komórka roślinna, tworząca pasmo włókien, którego zadaniem jest wzmacnianie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóknu 15Forma podstawowa: włókno
Opis: podłużna komórka roślinna, tworząca pasmo włókien, którego zadaniem jest wzmacnianie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włókom 14Forma podstawowa: włók
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóków 17Forma podstawowa: włók
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włókuj 17Forma podstawowa: włókować
Opis: w rolnictwie - wyrównywać powierzchnię gleby za pomocą włóki.
Część mowy/forma fleksyjna:
włósia 12Forma podstawowa: włósie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włósie 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włósiu 14Forma podstawowa: włósie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włóżmy 18Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóżże 20Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wmiótł 14Forma podstawowa: wmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wmłócą 18Forma podstawowa: wmłócić
wmłócę 18Forma podstawowa: wmłócić
wmłóci 14Forma podstawowa: wmłócić
wmówią 15Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wmówię 15Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmówił 13Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmówmy 13Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmówże 15Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wniósł 12Forma podstawowa: wnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wnuków 13Forma podstawowa: wnuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wnuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wnyków 12Forma podstawowa: wnyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wnyki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woalów 11Forma podstawowa: woal
Opis: cienka, mleczno prześwitująca tkanina o splocie włosowo-wątkowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wodzów 11Forma podstawowa: wódz
Opis: przywódca plemienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wolców 12Forma podstawowa: wolec
Opis: wół - wykastrowany samiec bydła domowego z rodziny parzystokopytnych, trzymany w gospodarstwach i używany przez ludzi przy różnych pracach ze względu na zwoją znaczną wielkość i siłę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woltów 12Forma podstawowa: wolt
Opis: jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wołków 13Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wołek
Opis: zdrobniale: wół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wołk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
worków 11Forma podstawowa: worek
Opis: w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki – askospory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: worek
Opis: w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki – askospory.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: worki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wormów 11Forma podstawowa: worm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wosków 11Forma podstawowa: wosk
Opis: substancja stałych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia i niskiej lepkości w stanie stopionym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódach 14Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódami 12Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódkom 13Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódka
Opis: porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódzia 11Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódzią 15Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódzie 11Forma podstawowa: wóda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódzię 15Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódzio 11Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódziu 13Forma podstawowa: wódzia
Opis: zdrobniale, ekspresywnie: wódka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wódźmy 21Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wódźże 23Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wójcie 13Forma podstawowa: wójt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wójcik 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wójtem 14Forma podstawowa: wójt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wójtom 14Forma podstawowa: wójt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wójtów 17Forma podstawowa: wójt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wólcie 12Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wólmyż 17Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wózkom 12Forma podstawowa: wózek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wózków 15Forma podstawowa: wózek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wózkuj 15Forma podstawowa: wózkować
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźcie 19Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźmyż 24Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpędów 16Forma podstawowa: wpęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpisów 11Forma podstawowa: wpis
Opis: wpisanie czegoś w księdze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wplótł 15Forma podstawowa: wpleść
Część mowy/forma fleksyjna:
wpójmy 15Forma podstawowa: wpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpójże 17Forma podstawowa: wpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wprzód 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wraków 11Forma podstawowa: wrak
Opis: statek, który został uszkodzony w taki sposób, że nie może już być używany lub zatopiony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wrapów 11Forma podstawowa: wrap
Opis: zawijany placek z różnego rodzaju nadzieniem.
wrębów 16Forma podstawowa: wrąb
Opis: podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wręgów 16Forma podstawowa: wręg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wrogów 12Forma podstawowa: wróg
Opis: nieprzyjaciel polityczno-geograficzny, np. wrogie wojsko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróbel 13Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróbla 13Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróbli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wróblą 17Forma podstawowa: wróbli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wróble 13Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wróbli
Opis: Passerinae - podrodzina ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wróblę 17Opis: pisklę wróbla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróbli 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróblu 15Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróbel
Opis: ptak pospolity, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny wróbli (Passeridae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróbmy 14Forma podstawowa: wrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróbże 16Forma podstawowa: wrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróceń 17Forma podstawowa: wrócić
wrócić 16Część mowy/forma fleksyjna:
wrócił 13Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróćmy 17Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróćże 19Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżąc 19Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
wróżba 16Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżbą 20Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżbę 20Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżbo 16Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżby 17Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżce 15Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżda 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdą 19Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdę 19Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdo 15Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdy 16Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżek 15Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżem 15Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżeń 20Forma podstawowa: wróżyć
wróżka 15Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróżek
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżką 19Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżkę 19Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżki 15Forma podstawowa: wróżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżko 15Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżmy 16Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżom 15Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżów 18Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wróżył 17Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżże 18Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wsadów 11Forma podstawowa: wsad
Opis: zagranie w koszykówce polegające na umieszczeniu piłki w koszu poprzez włożenie jej do niego, poprzedzone wyskokiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wschód 14Opis: kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wskóra 11Forma podstawowa: wskórać
Część mowy/forma fleksyjna:
wskróś 15Część mowy/forma fleksyjna:
wsólmy 13Forma podstawowa: wsolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsólże 15Forma podstawowa: wsolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsypów 12Forma podstawowa: wsyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtoków 12Forma podstawowa: wtok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtórej 13Forma podstawowa: wtóry
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórem 12Forma podstawowa: wtór
Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtórna 11Forma podstawowa: wtórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórną 15Forma podstawowa: wtórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórne 11Forma podstawowa: wtórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórni 11Forma podstawowa: wtórny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórny 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórom 12Forma podstawowa: wtór
Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtórów 15Forma podstawowa: wtór
Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtóruj 15Forma podstawowa: wtórować
Część mowy/forma fleksyjna:
wtórym 13Forma podstawowa: wtóry
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wtórzą 15Forma podstawowa: wtórzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wtórze 11Forma podstawowa: wtór
Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtórzę 15Forma podstawowa: wtórzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wtórzy 12Forma podstawowa: wtóry
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wtórzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wtyków 13Forma podstawowa: wtyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wuefów 16Forma podstawowa: wuef
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wujków 15Forma podstawowa: wujkowie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wujek
Opis: przyjaciel domu, niebędący krewnym, ale traktowany na warunkach więzi rodzinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wujko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwiódł 13Forma podstawowa: wwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiózł 12Forma podstawowa: wwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wwlókł 14Forma podstawowa: wwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
wwozów 10Forma podstawowa: wwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwóźmy 20Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwóźże 22Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wychód 15Opis: wydatek, suma, która została wydana lub będzie wydana na coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wychów 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wygnój 15Forma podstawowa: wygnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wygódź 22Forma podstawowa: wygodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjców 14Forma podstawowa: wyjec
Opis: nazwa małpy z grupy szerokonosych, żyjącej w lasach Ameryki Południowej, małpa ta swoją nazwę zawdzięcza wydawaniu głosów przypominających ryki i przeciągłe wycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wykłóć 19Forma podstawowa: wykłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wykrój 14Forma podstawowa: wykroić
Opis: szablon, według którego kroi się ubranie
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: szablon, według którego kroi się ubranie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wymłóć 19Forma podstawowa: wymłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymnóż 16Forma podstawowa: wymnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódl 14Forma podstawowa: wymodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymódź 21Forma podstawowa: wymodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymógł 16Forma podstawowa: wymóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wymókł 15Forma podstawowa: wymoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wymórz 12Forma podstawowa: wymorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wymówi 12Forma podstawowa: wymówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wymróź 20Forma podstawowa: wymrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wypłów 14Forma podstawowa: wypłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyródź 20Forma podstawowa: wyrodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrósł 13Forma podstawowa: wyrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyróść 20Forma podstawowa: wyrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyskór 12
wysłód 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wysłów 13Forma podstawowa: wysłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
wysmól 13Forma podstawowa: wysmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wystój 14Forma podstawowa: wystać
Część mowy/forma fleksyjna:
wytwór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wywódź 20Forma podstawowa: wywodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywróć 16Forma podstawowa: wywrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywrót 12Opis: figura lotnicza, która polega ona na zmianie kierunku lotu o 180 stopni z jednoczesną utratą wysokości i przyrostem prędkości postępowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: figura lotnicza, która polega ona na zmianie kierunku lotu o 180 stopni z jednoczesną utratą wysokości i przyrostem prędkości postępowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wywróż 15Forma podstawowa: wywróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyziór 11
wyzwól 12Forma podstawowa: wyzwolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżłób 19Forma podstawowa: wyżłobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżłów 17Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wzgórz 12Forma podstawowa: wzgórze
Opis: część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim, przylega do niego podwzgórze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wzmógł 15Forma podstawowa: wzmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wzorów 10Forma podstawowa: wzór
Opis: ktoś lub coś godnego naśladowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wzrósł 12Forma podstawowa: wzrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wzrość
Część mowy/forma fleksyjna:
wzróść 19Forma podstawowa: wzrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżerów 14Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
yardów 12Forma podstawowa: yard
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
yargów 13Forma podstawowa: yarg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
yassów 11Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
yorków 12Forma podstawowa: york
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: york
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabiór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabódł 15Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódź 21Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabóść 21Część mowy/forma fleksyjna:
zachód 14Opis: jedna z czterech stron świata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadków 12Forma podstawowa: zadek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zadka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadrób 13Forma podstawowa: zadrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagłów 14Forma podstawowa: zagłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zagłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnój 14Forma podstawowa: zagnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagród 13Forma podstawowa: zagroda
Opis: ogrodzone miejsce, w którym trzymane są zwierzęta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zagrody
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagróź 20Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zairów 10Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajmów 13Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakłóć 18Forma podstawowa: zakłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakrój 13Forma podstawowa: zakroić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalódź 20Forma podstawowa: zalodzić
zamków 12Forma podstawowa: zamek
Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamódl 13Forma podstawowa: zamodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamókł 14Forma podstawowa: zamoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamórz 11Forma podstawowa: zamorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamówi 11Forma podstawowa: zamówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamrów 11Forma podstawowa: zamrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamróz 11Opis: szadź, sadź - osad lodowy tworzący się w wyniku odwilży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamróź 19Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaołów 12Forma podstawowa: zaołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaródź 19Forma podstawowa: zarodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarósł 12Forma podstawowa: zarosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zarość
Część mowy/forma fleksyjna:
zaróść 19Forma podstawowa: zarosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmól 12Forma podstawowa: zasmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zastój 13Forma podstawowa: zastać
Opis: utrudniony przepływ pokarmu w piersi kobiety karmiącej, spowodowany zatkaniem przewodu mlecznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: utrudniony przepływ pokarmu w piersi kobiety karmiącej, spowodowany zatkaniem przewodu mlecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaumów 13Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawódź 19Forma podstawowa: zawodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawróć 15Forma podstawowa: zawrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawrót 11Opis: figura akrobacji lotniczej, która polega na zmianie kierunku lotu o 180 stopni z jednoczesnym nabraniem wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zażółć 21Forma podstawowa: zażółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ząbków 17Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbirów 12Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboków 13Forma podstawowa: zbok
zborów 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójca 15Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójcą 19Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójce 15Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbójcę 19Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójco 15Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójcy 16Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójem 15Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójom 15Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójów 18Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójuj 18Forma podstawowa: zbójować
Część mowy/forma fleksyjna:
zbuków 15Forma podstawowa: zbuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytów 14Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdebów 13Forma podstawowa: zdeb
zdóbmy 15Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdóbże 17Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdójmy 15Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdójże 17Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdunów 13Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdziób 13Forma podstawowa: zdzióbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zespój 13Forma podstawowa: zespoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zespól 12Forma podstawowa: zespolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zespół 13Opis: zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusów 12Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezwój 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezwól 11Forma podstawowa: zezwolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zębców 17Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgarów 12Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgonów 12Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgójmy 16Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgójże 18Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgólmy 15Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgólże 17Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgóruj 16Forma podstawowa: zgórować
Część mowy/forma fleksyjna:
ziąbów 16Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewów 10Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikrów 11Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomów 11Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółka
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółko
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółka 13Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółek
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółko
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółko 13Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółku 15Forma podstawowa: ziółek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółko
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepów 12Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewów 11Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlimów 12Forma podstawowa: zlim
zlotów 12Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zładów 13Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złazów 12Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złogów 14Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złogi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomów 13Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotów 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złotówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złójmy 16Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złójże 18Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złówmy 14Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złówże 16Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złóżce 17Forma podstawowa: złóżka
złóżek 17Forma podstawowa: złóżka
złóżka 17
złóżką 21Forma podstawowa: złóżka
złóżkę 21Forma podstawowa: złóżka
złóżki 17Forma podstawowa: złóżka
złóżko 17Forma podstawowa: złóżka
złóżmy 18Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złóżże 20Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmatów 12Forma podstawowa: zmatowić
zmiótł 14Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłócą 18Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłócę 18Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłóci 14Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówią 15Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmówię 15Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówił 13Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówin 11Forma podstawowa: zmówiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmówmy 13Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówże 15Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóżmy 17Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóżże 19Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmywów 12Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znaków 11Forma podstawowa: znak
Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znalów 11Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znarów 10Forma podstawowa: znarowić
Część mowy/forma fleksyjna:
znawóź 18Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zniósł 12Forma podstawowa: znieść
Część mowy/forma fleksyjna:
znojów 12Forma podstawowa: znój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosów 10Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znójmy 14Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znójże 16Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zoilów 11Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzów 12Forma podstawowa: zołzy
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
zonków 11Forma podstawowa: zonk
Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zoomów 11Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zouków 13Forma podstawowa: zouk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrazów 10Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębów 16Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrobów 12Forma podstawowa: zroby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zróbmy 14Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zróbże 16Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrówna 10Forma podstawowa: zrównać
Część mowy/forma fleksyjna:
zróżow 14Forma podstawowa: zróżowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zróżów 18Forma podstawowa: zróżowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrywów 11Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsuwów 12Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypów 12Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zubrów 14Forma podstawowa: zubr
zuchów 15Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zuchy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwabów 12Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałów 12Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwidów 11Forma podstawowa: zwid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiódł 13Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiózł 12Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisów 10Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwlókł 14Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwłócz 13Forma podstawowa: zwłóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwodów 11Forma podstawowa: zwód
Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwojów 12Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwozów 10Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójce 13Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójek 13Forma podstawowa: zwójki
Opis: zwójkowate, Tortricidae – rodzina małych motyli aktywnych o zmierzchu i w nocy, gąsienice wielu gatunków zwijają za pomocą przędzy liście roślin, na których żerują - stąd wzięła się nazwa tych motyli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójka 13Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójką 17Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójkę 17Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójki 13Opis: zwójkowate, Tortricidae – rodzina małych motyli aktywnych o zmierzchu i w nocy, gąsienice wielu gatunków zwijają za pomocą przędzy liście roślin, na których żerują - stąd wzięła się nazwa tych motyli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójko 13Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójmy 14Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwójże 16Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwózce 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózek 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózką 15Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózkę 15Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózki 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózko 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwóźmy 20Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźże 22Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwrócą 15Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwrócę 15Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwróci 11Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zydlów 13Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysków 12Forma podstawowa: zysk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zżółkł 19Forma podstawowa: zżółknąć
Opis: stać się żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna:
źlebów 21Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źrebów 20Forma podstawowa: źreb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbek 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbka 21Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbki 21Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: źróbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źróbku 23Forma podstawowa: źróbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródeł 21Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródle 20Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródła 21Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródło 21Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
źródłu 23Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrów 14Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówa 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówą 18Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówę 18Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówo 14Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówy 15Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartów 15Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpiów 19Forma podstawowa: żąp
żbików 17Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrów 16Forma podstawowa: żebry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelków 16Forma podstawowa: żelek
żeńców 21Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebów 17Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobów 18Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbek 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbka 19Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbki 19Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbku 21Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbmy 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłóbże 22Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żminów 15Forma podstawowa: żmin
żołdów 17Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcąc 22Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żółceń 23Forma podstawowa: żółcić
żółcią 21Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcić 22Część mowy/forma fleksyjna:
żółcie 17Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcił 19Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółćmy 23Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółćże 25Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkli 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkła 19Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkło 19Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkły 20Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkną 21Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółknę 21Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółtak 18Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtej 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtek 18Forma podstawowa: żółtko
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtka 18Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtki 18Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żółtko 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtku 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtsi 17Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtwa 17
żółtwą 21Forma podstawowa: żółtwa
żółtwę 21Forma podstawowa: żółtwa
żółtwo 17Forma podstawowa: żółtwa
żółtwy 18Forma podstawowa: żółtwa
żółtym 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwia 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwią 20Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwic 17Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwie 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żółwik 17Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwim 17Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwio 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żółwiu 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawów 16Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrów 18Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurków 17Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlów 21Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
żwirów 14Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydków 17Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywców 16Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy zawierające literę ó o długości 7

abcugów 18Forma podstawowa: abcug
Opis: odstęp, odległość, na przykład między rzędami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abortów 14Forma podstawowa: abort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abrysów 14Forma podstawowa: abrys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
acpanów 13Forma podstawowa: acpan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aćarjów 18Forma podstawowa: aćarja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adagiów 14Forma podstawowa: adagio
Opis: dość wolne tempo muzyczne- wolniejsze do andante i szybsze od largo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: adagium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adaksów 13Forma podstawowa: adaks
Opis: Addax nasomaculatus – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, zaliczany do antylop, jedyny przedstawiciel rodzaju Addax, pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adeniów 12Forma podstawowa: adenium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adeptów 14Forma podstawowa: adept
Opis: uczeń, który się kształci w danym kierunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adminów 13Forma podstawowa: admin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adresów 12Forma podstawowa: adres
Opis: pismo zbiorowe kierowane do władz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aeralów 12Forma podstawowa: aeral
Opis: stop składający się z aluminium z dodatkiem miedzi, manganu oraz magnezu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aerobów 13Forma podstawowa: aerob
Opis: organizm, który do życia i rozwoju potrzebuje tlenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afektów 17Forma podstawowa: afekt
Opis: uczucie miłości, zauroczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afeliów 16Forma podstawowa: afelium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afganów 17Forma podstawowa: afgan
Opis: mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: afgan
Opis: mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afiksów 16Forma podstawowa: afiks
Opis: słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afiszów 15Forma podstawowa: afisz
Opis: informacja wieszana w miejscu publicznym (przedstawiana graficznie na dużym formacie papieru), powiadamiająca o czymś, agitująca lub reklamująca coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afrytów 17Forma podstawowa: afryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agensów 13Forma podstawowa: agens
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agentów 14Forma podstawowa: agent
Opis: ajent, przedstawiciel firmy, np. ajent handlowy, ubezpieczniowy, bankowy, kredytowy itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agletów 15Forma podstawowa: aglet
agnatów 14Forma podstawowa: agnat
Opis: krewny po mieczu, czyli od strony ojca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agnusów 15Forma podstawowa: agnus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agrafów 17Forma podstawowa: agrafa
Opis: ozdobna zapinka używana przy stroju lub do spinania włosów, często biżuteryjna - wykonana z kruszców.
ajaksów 14Forma podstawowa: ajax
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajentów 14Forma podstawowa: ajent
Opis: przedstawiciel firmy, handlowy, ubezpieczniowy, bankowy, kredytowy itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajmaków 15Forma podstawowa: ajmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajranów 13Forma podstawowa: ajran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajwarów 13Forma podstawowa: ajwar
Opis: lekko pikantna pasta warzywna, przyrządzana z papryki słodkiej i bakłażanów i z dodatkiem pomidorów, czosnku oraz octu, przypraw (sól, pieprz, chili).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akantów 13Forma podstawowa: akant
Opis: Acanthus – rodzaj roślin należących do rodziny akantowatych (Acanthaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akcesów 13Forma podstawowa: akces
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akcików 14Forma podstawowa: akcik
Opis: zdrobniale: akt - część utworu scenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akondów 13Forma podstawowa: akond
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akordów 13Forma podstawowa: akord
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akowców 13Forma podstawowa: akowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akronów 12Forma podstawowa: akron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akrylów 14Forma podstawowa: akryl
Opis: tworzywo sztuczne wykonane z polimetakrylanu metylu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aksisów 12Forma podstawowa: aksis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aksonów 12Forma podstawowa: akson
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktorów 13Forma podstawowa: aktor
Opis: uczestnik zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówce 14Forma podstawowa: aktówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówek 14Forma podstawowa: aktówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówką 18Forma podstawowa: aktówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówkę 18Forma podstawowa: aktówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówki 14Forma podstawowa: aktówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktówko 14Forma podstawowa: aktówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktynów 14Forma podstawowa: aktyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aktywów 14Forma podstawowa: aktyw
Opis: najbardziej aktywni członkowie danej organizacji, partii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: aktywa
Opis: kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomiczn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akwenów 12Forma podstawowa: akwen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alaksów 13Forma podstawowa: alax
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: alaks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alarmów 13Forma podstawowa: alarm
Opis: okres od chwili zawiadomienia o niebezpieczeństwie do odwołania, do ustania niebezpieczeństwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alaszów 12Forma podstawowa: alasz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
albitów 15Forma podstawowa: albit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
albumów 17Forma podstawowa: album
Opis: blok, którego artysta używa do szkicowania, projektowania obrazów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aldisów 13Forma podstawowa: aldis
aldolów 14Forma podstawowa: aldol
Opis: β-hydroksyaldehyd, aldehydoalkohol - związek organiczny zawierający grupę aldehydową i alkoholową, otrzymywany w drodze kondensacji aldolowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alertów 13Forma podstawowa: alert
Opis: powiadomienie o czymś otrzymywane zwykle drogą SMS-ową lub mailową albo umieszczane w Internecie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alferów 16Forma podstawowa: alfer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aliasów 12Forma podstawowa: alias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aliażów 16Forma podstawowa: aliaż
Opis: splot rozmaitych koncepcji, mieszanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkadów 14Forma podstawowa: alkad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkanów 13Forma podstawowa: alkan
Opis: węglowodór nasycony - organiczny związek chemiczny zbudowany wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkenów 13Forma podstawowa: alken
Opis: organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, w którym występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C=C).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkilów 14Forma podstawowa: alkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkinów 13Forma podstawowa: alkin
Opis: organiczny związek chemiczny będący węglowodorem nienasyconym, w którym występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (−C≡C−).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówce 14Forma podstawowa: alkówka
Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówek 14Forma podstawowa: alkówka
Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówka 14Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówką 18Forma podstawowa: alkówka
Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówkę 18Forma podstawowa: alkówka
Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówki 14Forma podstawowa: alkówka
Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alkówko 14Forma podstawowa: alkówka
Opis: mała alkowa - pomieszczenie sypialne, sypialnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
allelów 14Forma podstawowa: allel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
allilów 14Forma podstawowa: allil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
almików 14Forma podstawowa: almik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alodiów 13Forma podstawowa: alodium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aloesów 12Forma podstawowa: aloes
Opis: Aloë – rodzaj jednoliściennych sukulentów liściowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alonżów 16Forma podstawowa: alonż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alowców 13Forma podstawowa: alowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alpidów 14Forma podstawowa: alpidy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówce 14Forma podstawowa: altówka
Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówek 14Forma podstawowa: altówka
Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówka 14Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówką 18Forma podstawowa: altówka
Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówkę 18Forma podstawowa: altówka
Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówki 14Forma podstawowa: altówka
Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
altówko 14Forma podstawowa: altówka
Opis: muzyczny instrument strunowy z grupy chordofonów smyczkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alumnów 15Forma podstawowa: alumn
Opis: student seminarium duchownego, przygotowujący się do pełnienia posługi duchownego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alundów 15Forma podstawowa: alund
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aluwiów 14Forma podstawowa: aluwium
Opis: inna nazwa holocenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: aluwia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alwarów 12Forma podstawowa: alwar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: alwar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amantów 13Forma podstawowa: amant
Opis: mężczyzna, który adoruje kobietę i zaleca się do niej, słowo używane niekiedy żartobliwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ambajów 16Forma podstawowa: ambaje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ambitów 15Forma podstawowa: ambit
Opis: przejście za ołtarzem głównym w kościołach, powstałe z przedłużenia naw bocznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amfidów 17Forma podstawowa: amfid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amidków 14Forma podstawowa: amidek
Opis: "nieorganiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym MNH2, gdzie ""M"" oznacza jon metalu, jest to sól, w której anion został utworzony przez oderwanie jednego z atomów wodoru od cząsteczki amoniaku."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aminków 13Forma podstawowa: aminek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amiszów 12Forma podstawowa: amisz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amobiów 14Forma podstawowa: amobium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amorków 13Forma podstawowa: amorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amperów 13Forma podstawowa: amper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ancugów 16Forma podstawowa: ancug
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aneksów 12Forma podstawowa: aneks
Opis: część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angażów 17Forma podstawowa: angaż
Opis: praca, zwłaszcza pracownika wykonującego działalność artystyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angolów 14Forma podstawowa: angol
Opis: Anglik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angorów 13Forma podstawowa: angora
Opis: wełna królików angorskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angstów 14Forma podstawowa: angst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
animków 13Forma podstawowa: animek
aniołów 13Forma podstawowa: anioła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: anioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: anioł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anionów 11Forma podstawowa: anion
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
annałów 13Forma podstawowa: annały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anonsów 11Forma podstawowa: anons
Opis: zapowiedź przybycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
antałów 14Forma podstawowa: antał
Opis: zawartość antała, czyli beczki na piwo albo wino, która pierwotnie liczyła ok. 60 l.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
antyków 14Forma podstawowa: antyk
Opis: zabytkowy przedmiot sztuki dawnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżków 17Forma podstawowa: anyżek
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apartów 13Forma podstawowa: apart
apaszów 12Forma podstawowa: apasz
Opis: osoba ze świata przestępczego, przestępca, zbir.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apeksów 13Forma podstawowa: apeks
Opis: brytyjska firma, która zajmuje się dystrybucją sprzętu do nurkowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apiolów 13Forma podstawowa: apiol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apletów 14Forma podstawowa: aplet
Opis: niewielki program, podobny do aplikacji pod kątem funkcjonalności, lecz różniący się strukturą, sposobem działania i środowiskiem programistycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aplitów 14Forma podstawowa: aplit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apogeów 14Forma podstawowa: apogeum
Opis: jedna z apsyd, punkt na orbicie eliptycznej ciała okrążającego Ziemię, znajdujący się najdalej od Ziemi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apollów 14Forma podstawowa: apollo
Opis: piękny, przystojny, młody, wysportowany i silny młodzieniec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: apollo
Opis: piękny, przystojny, młody, wysportowany i silny młodzieniec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aportów 13Forma podstawowa: aport
Opis: wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apretów 13Forma podstawowa: apret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aprylów 14Forma podstawowa: apryl
apselów 13Forma podstawowa: apsel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aranżów 15Forma podstawowa: aranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arbeków 14Forma podstawowa: arbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arbuzów 15Forma podstawowa: arbuz
Opis: Citrullus lanatus – gatunek rośliny z rodziny dyniowatych, roślina znana ze swoich dużych jadalnych owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ardenów 12Forma podstawowa: ardeny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arden
Opis: koń ardeński – rasa zimnokrwistych koni, wywodząca się z górzystej prowincji Ardennes, na pograniczu Belgii i Francji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
areałów 13Forma podstawowa: areał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
argonów 13Forma podstawowa: argon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
argotów 14Forma podstawowa: argot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
argusów 15Forma podstawowa: argus
Opis: uważny strażnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: argus
Opis: uważny strażnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arhatów 14Forma podstawowa: arhat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arielów 12Forma podstawowa: ariel
Opis: Gazella gazella arabica - podgatunek gazeli górskiej, ssaka z rodziny krętorogich, występujące w Syrii i na całym Półwyspie Arabskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arionów 11Forma podstawowa: arion
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arkanów 12Forma podstawowa: arkany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arkan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arkana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arkusów 14Forma podstawowa: arkus
arrasów 11Forma podstawowa: arras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arsanów 11Forma podstawowa: arsan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arsenów 11Forma podstawowa: arsen
Opis: pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arsen
Opis: pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
artelów 13Forma podstawowa: artel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asaułów 15Forma podstawowa: asauł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: asauła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ascetów 13Forma podstawowa: asceta
Opis: osoba prowadząca ascetyczny tryb życia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asconów 12Forma podstawowa: ascon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asdiców 13Forma podstawowa: asdic
Opis: azdyk - sonar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
asertów 12Forma podstawowa: asert
askarów 12Forma podstawowa: askar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aspanów 12Forma podstawowa: aspan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
assamów 12Forma podstawowa: assam
Opis: herbata z regionu Assam w Indiach.
astatów 13Forma podstawowa: astat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aszetów 12Forma podstawowa: aszet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aszyków 13Forma podstawowa: aszyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aśramów 16Forma podstawowa: aśram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ateneów 12Forma podstawowa: ateneum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atestów 13Forma podstawowa: atest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atlasów 13Forma podstawowa: atlas
Opis: pierwszy kręg kręgosłupa kręgowców, podtrzymuje czaszkę oraz decyduje o jej ruchomości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: atlas
Opis: pierwszy kręg kręgosłupa kręgowców, podtrzymuje czaszkę oraz decyduje o jej ruchomości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atletów 14Forma podstawowa: atleta
Opis: człowiek o atletycznej budowie ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atłasów 14Forma podstawowa: atłas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atmanów 13Forma podstawowa: atman
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
attarów 13Forma podstawowa: attar
audików 15Forma podstawowa: audik
Opis: samochód marki Audi.
audytów 16Forma podstawowa: audyt
Opis: systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
augitów 16Forma podstawowa: augit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
augurów 17Forma podstawowa: augur
Opis: osoba uważana w jakimś środowisku lub grupie za autorytet, ktoś, kogo opinia lub stanowisko w jakiejś sprawie przyjmowane są bezkrytycznie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik