Wyrazy zawierające literę ż

Baza serwisu zawiera 12531 wyrazów zawierających literę "ż" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

Wyrazy zawierające literę ż o długości 2

 6Część mowy/forma fleksyjna:
 6Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
 6
że 6Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy zawierające literę ż o długości 3

beż 9Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
boż 9Forma podstawowa: bożyć
bóż 13Forma podstawowa: bożyć
ciż 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
cóż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąż 12Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
gaż 9Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gżą 13Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gżę 13Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
iże 7Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
jeż 9Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżyć
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
już 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
każ 8Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kijże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kiż 8Forma podstawowa: kijże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
leż 8Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liż 8Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
lóż 12Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lżą 12Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżę 12Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lży 9Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łeż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóż 13Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łyż 10Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżą 13Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łże 9Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łżę 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łży 10Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maż 8Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mąż 12Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
móż 12Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mżą 12Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżę 12Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mży 9Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
niż 7Forma podstawowa: nizać
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: niża
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóż 11Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nuż 9Forma podstawowa: nuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nyż 8Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reż 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: reżyser
Opis: osoba, która aranżuje, organizuje jakąś sytuację.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
róż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryż 8Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryża
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżą 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: reż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rże 7Forma podstawowa: reż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżę 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rży 8Forma podstawowa: reż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
taż 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tąż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
też 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
tęż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
toż 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
tóż 12
tuż 10Część mowy/forma fleksyjna:
waż 7Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wąż 11Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyż 8Forma podstawowa: wyża
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
żab 9Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żad 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żak 8Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaka
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żal 8Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żalić
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna:
żar 7Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żary
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
żął 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąp 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żel 8Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żen 7Forma podstawowa: żena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeń 13Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żer 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żet 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeż 11Forma podstawowa: żec
Część mowy/forma fleksyjna:
żęć 16Forma podstawowa: żąć
żga 9Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żmą 12Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmę 12Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żną 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnę 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żon 7Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrą 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żre 7Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żrę 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuć 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
żuj 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuk 10Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żul 10Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuł 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żup 10Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żur 9Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyć 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
żyd 9Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyj 10Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żył 10Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyn 8
żyr 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyt 9Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyw 8Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek

Wyrazy zawierające literę ż o długości 4

ależ 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
anyż 9Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażby 11
ażia 8Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażio 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażiu 10Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażur 10Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beże 10Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżu 12Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bież 10Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bliż 11Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
boża 10Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożą 14Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
boże 10Forma podstawowa: bóg
Opis: coś otaczanego czcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożę 14Opis: dobry duszek w mitologii słowiańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boży 11Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bryż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chyż 12Forma podstawowa: chyża
ciąż 13Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
cięż 13Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciżb 11Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżm 10Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyż 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
dążą 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążę 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąży 14Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłuż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doża 9Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożą 13Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doże 9Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dożę 13Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożo 9Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doży 10Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draż 9Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drąż 13Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
droż 9Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dróż 13Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżą 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżę 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drży 10Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
duża 11Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużą 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duże 11Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużo 11Opis: znacznie pod względem wartości materialnej, liczbowej, procentowej itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
duży 12Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dżag 11Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżem 10Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżet 10Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżez 9Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżin 9Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżip 10Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżul 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżum 12Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżyn 10Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ejże 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
etaż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaża 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gażą 14Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaże 10Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gażę 14Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gażo 10Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaży 11Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gdyż 12Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
głuż 14Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
grąż 14Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
greż 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryż 11Forma podstawowa: gryża
gżąc 15Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
gżeń 16Forma podstawowa: gżenie
Opis: uprawianie seksu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadż 11Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hoża 10Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hożą 14Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hoże 10Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hożo 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
hoży 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ileż 9Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
iluż 11Forma podstawowa: ileż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
imaż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżby 11Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
jeża 10Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżą 14Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeże 10Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
jeżę 14Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżu 12Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeży 11Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
każą 13Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
każe 9Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
każę 13Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
kląż 14Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komż 10Forma podstawowa: komża
krąż 13Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kruż 11Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
któż 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leża 9Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżą 13Forma podstawowa: leż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leże 9Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leż
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżę 13Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżo 9Forma podstawowa: leża
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
leżu 11Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leży 10Forma podstawowa: leż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
liżą 13Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
liże 9Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
liżę 13Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
lonż 9Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
loża 9Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lożą 13Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
loże 9Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lożę 13Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lożo 9Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
loży 10Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lżąc 14Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
lżej 11Forma podstawowa: lekce
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: lekko
Opis: tak, że coś nie jest ciężkie, że coś mało waży.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
lżeń 15Forma podstawowa: lżyć
lżyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
lżyj 12Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżył 12Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łażą 14Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łażę 14Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łoża 10Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożą 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łoże 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożę 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożu 12Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łoży 11Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łyża 11Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżą 15Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyże 11Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżę 15Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżo 11Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżw 11Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyży 12Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżąc 15Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łżom 11Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżyj 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
małż 11Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marż 9Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maża 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażą 13Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maże 9Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażę 13Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażo 9Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maży 10Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
męża 13Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
męże 13Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
mężu 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mnóż 13Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
może 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mruż 11Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżąc 14Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
mżeń 15Forma podstawowa: mżyć
mżyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
mżyj 12Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżył 12Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
niżą 12Forma podstawowa: niża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
niże 8Forma podstawowa: niża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżę 12Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: niża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżu 10Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noża 8Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noże 8Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożu 10Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
noży 9Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużą 14Forma podstawowa: nuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nuże 10Forma podstawowa: nuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
nużę 14Forma podstawowa: nuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nuży 11Forma podstawowa: nuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nyża 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyżą 13Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyże 9Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyżę 13Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyżo 9Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyży 10Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obyż 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
okaż 9Forma podstawowa: okazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżą 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołże 10Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżę 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
onaż 8Forma podstawowa: onże
onąż 12Forma podstawowa: onże
oneż 8Forma podstawowa: onże
oniż 8Forma podstawowa: onże
onoż 8Forma podstawowa: onże
onże 8
oręż 12Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
otóż 13Część mowy/forma fleksyjna: kublik
oważ 8Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owąż 12Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
oweż 8Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owęż 12Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owiż 8Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owoż 8Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owóż 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ożeń 14Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożeż 12
ożot 9Forma podstawowa: ożota
ożóg 14Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożrą 12Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożre 8Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożrę 12Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ożyj 11Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożył 11Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyn 9Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyw 9Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
ówże 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
paiż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżm 10Forma podstawowa: piżmo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plaż 10Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: plażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płoż 11Forma podstawowa: płożyć
płóż 15Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płuż 13Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
praż 9Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pręż 13Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pruż 11Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pudż 12Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puże 11Forma podstawowa: puha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rażą 12Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
rażę 12Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
róża 12Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różą 16Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róże 12Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różę 16Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różo 12Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różu 14Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
róży 13Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryża 9Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżą 13Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryże 9Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżę 13Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżo 9Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżu 11Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryży 10Forma podstawowa: ryża
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeż 8Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
rzęż 12Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżał 10Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżąc 13Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rżeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
rżeń 14Forma podstawowa: rżenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżną 12Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnę 12Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżom 9Forma podstawowa: reż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyj 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serż 8Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skaż 9Forma podstawowa: skazać
Część mowy/forma fleksyjna:
służ 12Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
smaż 9Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smuż 11Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smużyć
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna:
spiż 9Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spiża
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spyż 10Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sroż 8Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
staż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stęż 13Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stoż 9Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stóż 13Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryż 13Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężą 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęże 13Forma podstawowa: tenże
tężę 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęży 14Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uboż 12Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóż 16Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukaż 11Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleż 11Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uliż 11Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżą 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżę 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulży 12Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóż 16Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umaż 11Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniż 10Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użal 11Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
użął 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęć 19Forma podstawowa: użąć
użną 14Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użnę 14Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użrą 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użre 10Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użrę 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyć 16Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
użyj 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użył 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
używ 11Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
ważą 12Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważę 12Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
waży 9Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
węża 12Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węże 12Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężu 14Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
węży 13Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiąż 12Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wież 8Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wilż 9Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóż 14Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wożą 12Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wożę 12Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróż 12Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróżyć
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyże 9Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżu 11Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wżął 14Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżdy 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wżeń 14Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżer 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wżera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżęć 17Forma podstawowa: wżąć
wżyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
wżyj 11Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżył 11Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbóż 14Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdąż 13Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeż 10Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleż 9Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliż 9Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
złóż 14Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmaż 9Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóż 13Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zniż 8Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znuż 10Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zważ 8Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżął 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęć 17Forma podstawowa: zżąć
zżuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zżuj 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuł 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zżyj 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżył 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żaba 10Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabą 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabć 15Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabę 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabi 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabo 10Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaby 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żacy 10Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadu 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żady 10Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaka 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaki 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żako 9Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaku 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalą 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żale 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalę 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żali 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalu 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanr 8Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarć 13Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarł 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarn 8Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żart 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaru 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żary 9Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarz 8Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąda 13Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądz 13Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpi 13Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeby 11Część mowy/forma fleksyjna:
żela 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
żele 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeli 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelu 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żełw 10Forma podstawowa: żełwa
żeni 8Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żera 8Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeru 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żery 9Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęci 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żęli 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęła 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęło 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęły 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęta 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żętą 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żęte 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żęto 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęty 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
żgaj 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgał 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgam 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgań 16Forma podstawowa: żgać
żgną 14Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnę 14Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żleb 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłop 11Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłób 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmąc 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żmie 9Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmii 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmij 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmin 9
żmud 12Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnąc 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żnie 8Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnij 10Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żniw 8Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołd 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołn 10Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żomp 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żona 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoną 12Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonę 12Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żono 8Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żony 9Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółć 19Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna:
żółw 14Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrąc 13Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żreć 13Część mowy/forma fleksyjna:
żryj 11Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuaw 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubr 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuci 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żują 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuje 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuję 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuka 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuki 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuku 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żula 11Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żule 11Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żuli 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulu 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuła 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuło 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuły 13Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupa 11Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupą 15Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupę 15Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupo 11Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupy 12Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuru 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żury 11Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuta 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żutą 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żute 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuto 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuty 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuwn 10Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwir 8Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życz 10Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyda 10Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydy 11Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydź 18Forma podstawowa: żydzić
żyją 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyje 11Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyję 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyle 10Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyli 10Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyła 11Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłą 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłę 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyło 11Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyły 12Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żynu 11Forma podstawowa: żyn
żyny 10Forma podstawowa: żyn
żyra 9Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyro 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyru 11Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyta 10Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyto 10Forma podstawowa: żyć
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytu 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywa 9Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywą 13Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywe 9Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywi 9Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywo 9Opis: energicznie, szybko, z werwą.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żywy 10Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy zawierające literę ż o długości 5

adżyk 12Forma podstawowa: adżyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alboż 12Część mowy/forma fleksyjna: kublik
aliaż 10Opis: splot rozmaitych koncepcji, mieszanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alonż 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aloże 10Forma podstawowa: aloha
angaż 11Opis: praca, zwłaszcza pracownika wykonującego działalność artystyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyże 10Forma podstawowa: anyż
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżu 12Forma podstawowa: anyż
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aranż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażbym 13Forma podstawowa: ażby
ażbyś 16Forma podstawowa: ażby
ażeby 12Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
ażiem 10Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażiom 10Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażiów 13Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażuru 13Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażury 12Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bagaż 13Opis: rzeczy osobiste spakowane do walizek, kufrów, plecaków itp., przeznaczone do zabierania ze sobą w podróż lub wysyłane do miejsca przeznaczenia jakimś środkiem transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bajże 13Forma podstawowa: bajać
Część mowy/forma fleksyjna:
baraż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bareż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
batoż 12Forma podstawowa: batożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bawże 11Forma podstawowa: bawić
Część mowy/forma fleksyjna:
bażyn 12Forma podstawowa: bażyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżem 12Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżom 12Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżów 15Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bieżą 15Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bieżę 15Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bieży 12Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bijże 13Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
bliża 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliżą 16Forma podstawowa: bliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliże 12Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliżę 16Forma podstawowa: bliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliżo 12Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliży 13Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bożąc 16Forma podstawowa: bożyć
bożąt 16Forma podstawowa: bożę
Opis: dobry duszek w mitologii słowiańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożej 13Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożek 12Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożka
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożeń 17Forma podstawowa: bożyć
bożka 12Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożki 12Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: bożka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożku 14Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożmy 13Forma podstawowa: bożyć
bożyć 17
bożył 14Forma podstawowa: bożyć
bożym 13Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożże 15Forma podstawowa: bożyć
bójże 17Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bólże 16Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bóżmy 17Forma podstawowa: bożyć
bóżże 19Forma podstawowa: bożyć
branż 11Forma podstawowa: branża
Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
braże 11Forma podstawowa: braha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bridż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brydż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryża 12Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryże 12Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryżu 14Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryży 13Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bulże 14Forma podstawowa: bulić
Część mowy/forma fleksyjna:
bżdżą 20Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
bżdżę 20Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna:
capże 11Forma podstawowa: capać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: capić
Część mowy/forma fleksyjna:
cążek 15Forma podstawowa: cążki
cążki 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ceńże 16Forma podstawowa: cenić
Część mowy/forma fleksyjna:
cewże 10Forma podstawowa: cewić
Część mowy/forma fleksyjna:
chyża 13Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
chyżą 17Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
chyże 13Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
chyżę 17Forma podstawowa: chyża
chyżo 13Opis: szybko, zwinnie, sprawnie, w sposób świadczący o tym, że ktoś jest chyży.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
chyży 14Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciąża 14Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążą 18Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciąże 14Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążę 18Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążo 14Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciąży 15Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciężą 18Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciężę 18Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
cięży 15Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciżba 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżbą 16Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżbę 16Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżbo 12Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżby 13Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżem 11Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżma 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżmą 15Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżmę 15Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżmo 11Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżmy 12Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cóżeż 18
cóżże 18
cućże 17Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
czuże 12Forma podstawowa: czuha
Opis: męska kurta z wełnianego, samodziałowego sukna, ozdobiona haftem i obszyciami, noszona przez węgierskich, rumuńskich, morawskich, polskich górali, Łemków, Bojków i Hucułów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyiż 11Forma podstawowa: czyjże
czyża 11Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyże 11Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyżu 13Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyży 12Forma podstawowa: czyż
dajże 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dążąc 19Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dążeń 20Forma podstawowa: dążenie
Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążmy 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
dążył 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążże 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dębże 16Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużą 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dłuż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużę 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłuży 15Forma podstawowa: dłuż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokaż 11Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleż 11Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołóż 16Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doważ 10Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dożął 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęć 19Forma podstawowa: dożąć
dożną 14Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożnę 14Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożom 11Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożów 14Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożrą 14Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożre 10Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożrę 14Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dożuj 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuł 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyc 12Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
dożyj 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożył 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyw 11Forma podstawowa: dożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójże 16Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
draża 10Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażą 14Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draże 10Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażę 14Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażń 16Forma podstawowa: drażnić
Część mowy/forma fleksyjna:
drażo 10Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draży 11Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążą 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drążę 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drąży 15Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożą 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożę 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
droży 11Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drużb 14Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżał 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżąc 15Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
drżeń 16Forma podstawowa: drżenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżyj 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dujże 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dulże 13Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duśże 16Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dużej 14Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużym 14Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dybże 13Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyląż 16Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymże 12Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dyżur 13Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzież 10Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaga 12Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagą 16Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagę 16Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagi 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżago 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżami 11
dżaul 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazu 12Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazy 11Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdża 15Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżą 19Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdże 15Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżę 19Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżo 15Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżu 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdży 16Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżemu 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemy 12Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetu 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżety 12Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezu 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezy 11Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżina 10Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżiną 14Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinę 14Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżini 10Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinn 10Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżino 10Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżins 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinu 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżiny 11Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dżipa 11Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipy 12Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżudo 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżula 13Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżule 13Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżuli 13Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulu 15Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżuma 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumą 17Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumę 17Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumo 13Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumy 14Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynu 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżyny 12Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etaże 10Forma podstawowa: etaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etażu 12Forma podstawowa: etaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etaży 11Forma podstawowa: etaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fidżi 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiżon 13Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
furaż 15Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaćże 16Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gajże 13Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gandż 12Forma podstawowa: gandża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańże 17Forma podstawowa: ganić
Część mowy/forma fleksyjna:
gapże 12Forma podstawowa: gapić
Część mowy/forma fleksyjna:
garaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaśże 15Forma podstawowa: gasić
Część mowy/forma fleksyjna:
gażom 12Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gibże 13Forma podstawowa: gibać
Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
gińże 17Forma podstawowa: ginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
głużą 19Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
głużę 19Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
głuży 16Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
golże 12Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gońże 17Forma podstawowa: gonić
Część mowy/forma fleksyjna:
gójże 17Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gólże 16Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
grążą 19Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
grążę 19Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
grąży 16Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
greża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżą 15Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greże 11Forma podstawowa: greż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżę 15Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżo 11Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżu 13Forma podstawowa: greż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greży 12Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grożą 15Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
grożę 15Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
gryża 12
gryżą 16Forma podstawowa: gryża
gryże 12Forma podstawowa: gryża
gryżę 16Forma podstawowa: gryża
gryżo 12Forma podstawowa: gryża
gryży 13Forma podstawowa: gryża
gubże 15Forma podstawowa: gubić
Część mowy/forma fleksyjna:
gżąca 16Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
gżącą 20Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
gżące 16Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
gżący 17Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
gżono 11Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
hadże 12Forma podstawowa: hadż
Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżi 12Opis: muzułmanin, odbywający hadżdż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżu 14Forma podstawowa: hadż
Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hajże 13Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
hażan 11Forma podstawowa: hażanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hedżr 12Forma podstawowa: hedżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hejże 13Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
hepże 12Forma podstawowa: hepać
Część mowy/forma fleksyjna:
hidżr 12Forma podstawowa: hidżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodża 12Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodżą 16Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodże 12Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
hodżę 16Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodżo 12Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodży 13Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hożej 13Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hożym 13Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hudżr 14Forma podstawowa: hudżra
idźże 18Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżan 11Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaże 10Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażu 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaży 11Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iśćże 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iżbym 13Forma podstawowa: iżby
iżbyś 16Forma podstawowa: iżby
jacyż 13Forma podstawowa: jakiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jakaż 12Forma podstawowa: jakiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jakąż 16Forma podstawowa: jakiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jakiż 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jakoż 12Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
jakże 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
jawże 11Forma podstawowa: jawić
Część mowy/forma fleksyjna:
jażdż 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jebże 13Forma podstawowa: jebać
Część mowy/forma fleksyjna:
jegoż 13
jegóż 17
jejże 13
jemuż 14Forma podstawowa: onże
jeżak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżąc 16Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
jeżem 12Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżeń 17Forma podstawowa: jeżyć
jeżmy 13Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżom 12Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżów 15Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Jeżów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżuj 15Forma podstawowa: jeżować
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyk 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżył 14Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyn 12Forma podstawowa: jeżyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżże 15Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jużak 14
jużci 14Część mowy/forma fleksyjna: kublik
jużyn 14Forma podstawowa: jużyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jużże 17
kałuż 14Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kapże 11Forma podstawowa: kapać
Część mowy/forma fleksyjna:
kasże 10Forma podstawowa: kasha
kaźże 18Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
każąc 15Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
każda 11Forma podstawowa: każdy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każdą 15Forma podstawowa: każdy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każde 11Forma podstawowa: każdy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każdy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każeń 16Forma podstawowa: każenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
każmy 12Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
każże 14Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
kąpże 15Forma podstawowa: kąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
kędyż 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
kiełż 12Opis: morski lub słodkowodny skorupiak z rodziny kiełżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kimże 11Forma podstawowa: kijże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: któż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kipże 11Forma podstawowa: kipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
kiśże 14Forma podstawowa: kisić
Część mowy/forma fleksyjna:
kląża 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klążą 19Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kląże 15Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klążę 19Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klążo 15Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kląży 16Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koćże 15Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
kogoż 12Forma podstawowa: któż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kogóż 16Forma podstawowa: któż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kolaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kolże 11Forma podstawowa: kłuć
komeż 11Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komuż 13Forma podstawowa: któż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komżą 15Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komże 11Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komżę 15Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komżo 11Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
komży 12Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kopże 11Forma podstawowa: kopać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kopić
Część mowy/forma fleksyjna:
kośże 14Forma podstawowa: kosić
Część mowy/forma fleksyjna:
kójże 16Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
krążą 18Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
krążę 18Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
krąży 15Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kruża 12Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużą 16Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kruże 12Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużę 16Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużo 12Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużu 14Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kruży 13Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzyż 11Opis: każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kujże 14Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kulże 13Forma podstawowa: kulić
Część mowy/forma fleksyjna:
kupaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupże 13Forma podstawowa: kupić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuraż 12Opis: zwykle żartobliwie: odwaga - zdolność zrobienia czegoś (często z fantazją i brawurą), podjęcia ryzyka, mimo niekorzystnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuśże 16Forma podstawowa: kusić
Część mowy/forma fleksyjna:
lażuj 14Forma podstawowa: lażować
Część mowy/forma fleksyjna:
lećże 15Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
lejże 12Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lekaż 11
leńże 16Forma podstawowa: lenić
Część mowy/forma fleksyjna:
lepże 11Forma podstawowa: lepić
Część mowy/forma fleksyjna:
leźże 18Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżak 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżał 12Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżąc 15Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
leżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
leżem 11Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżeń 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżmy 12Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżni 10Forma podstawowa: leżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżom 11Forma podstawowa: leż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżże 14Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
liżąc 15Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
liżmy 12Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
liżże 14Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
lonża 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonżą 14Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonże 10Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonżę 14Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonżo 10Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonży 11Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lożom 11Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lubże 14Forma podstawowa: lubić
Część mowy/forma fleksyjna:
luńże 18Forma podstawowa: lunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżąca 15Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
lżącą 19Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
lżące 15Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
lżący 16Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
lżeni 10Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżona 10Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżoną 14Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżone 10Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżono 10Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżony 11Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżyli 12Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyła 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyło 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyły 14Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżymy 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżysz 11Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łajże 13Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łamże 12Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łapże 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łaśże 15Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźże 19Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łażąc 16Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łażeń 17Forma podstawowa: łażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożąc 16Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
łożem 12Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożeń 17Forma podstawowa: łożyć
łożom 12Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
łożył 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łójże 17Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówże 15Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżek 16Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżka 16Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżko 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżku 18Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżmy 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżże 19Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łupże 14Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łypże 13Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łyżce 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżek 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżew 12Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżka 13Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżką 17Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżkę 17Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżki 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżko 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżom 13Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwą 16Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwę 16Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwo 12Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwy 13Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżach 14Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżami 12Forma podstawowa: łeż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łżąca 16Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżącą 20Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżące 16Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżący 17Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżemy 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łżesz 11Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
majże 12Forma podstawowa: maić
Część mowy/forma fleksyjna:
małoż 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
małża 12Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małże 12Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małżu 14Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małży 13Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mamże 11Forma podstawowa: mamić
Część mowy/forma fleksyjna:
maneż 10Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mańże 16Forma podstawowa: manić
Część mowy/forma fleksyjna:
marża 10Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marżą 14Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marże 10Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marżę 14Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marżo 10Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marży 11Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masaż 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażąc 15Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
mażmy 12Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mażom 11Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażże 14Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mąćże 19Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
menaż 10Opis: gospodarstwo domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: menaża
Opis: gospodarstwo domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężem 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężna 14Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężną 18Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężne 14Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężni 14Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężny 15Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężom 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężów 18Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężuś 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mikiż 11Forma podstawowa: mikiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
milże 11Forma podstawowa: milić
mińże 16Forma podstawowa: minąć
Część mowy/forma fleksyjna:
miraż 10Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mnożą 14Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mnożę 14Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mnoży 11Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
możeń 16Forma podstawowa: móc
można 10Część mowy/forma fleksyjna: predykatyw
Forma podstawowa: możny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
możną 14Forma podstawowa: możny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
możne 10Forma podstawowa: możny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
możni 10Forma podstawowa: możnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: możny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
możny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mówże 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
móżmy 16Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
móżże 18Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mrożą 14Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mrożę 14Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mrużą 16Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mrużę 16Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mruży 13Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mrzeż 10Forma podstawowa: mrzeża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mulaż 13
mulże 13Forma podstawowa: mulić
Część mowy/forma fleksyjna:
muśże 16Forma podstawowa: musić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: musieć
Część mowy/forma fleksyjna:
mużyk 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myjże 13Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
mylże 12Forma podstawowa: mylić
Część mowy/forma fleksyjna:
mżąca 15Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mżącą 19Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mżące 15Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mżący 16Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mżono 10Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyli 12Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyła 13Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyło 13Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyły 14Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżymy 13Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżysz 11Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadąż 14Forma podstawowa: nadążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeż 11Forma podstawowa: najeżyć
Opis: Diodon holocanthus – ryba występująca niemal we wszystkich tropikalnych strefach mórz, głównie wzdłuż zachodniej strefy Atlantyku.
Część mowy/forma fleksyjna:
nakaż 10Forma podstawowa: nakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
należ 10Forma podstawowa: należeć
Część mowy/forma fleksyjna:
naliż 10Forma podstawowa: nalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałóż 15Forma podstawowa: nałożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałżą 15Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałże 11Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałżę 15Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
namaż 10Forma podstawowa: namazać
Część mowy/forma fleksyjna:
naniż 9Forma podstawowa: nanizać
Część mowy/forma fleksyjna:
natęż 14Forma podstawowa: natężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
naważ 9Forma podstawowa: naważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
nażął 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęć 18Forma podstawowa: nażąć
nażną 13Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażnę 13Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażrą 13Forma podstawowa: nażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażre 9Forma podstawowa: nażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażrę 13Forma podstawowa: nażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nażyj 12Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażył 12Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nęćże 18Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
nimże 10Forma podstawowa: onże
niżan 9Forma podstawowa: niżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżąc 14Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
niżby 12
niżej 11Forma podstawowa: nisko
Opis: o niedużej wartości, tak, że znajduje się w dolnej części jakiejś skali, np. liczbowej, procentowej, materialnej itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
niżem 10Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżli 10Część mowy/forma fleksyjna:
niżmy 11Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
niżna 9Forma podstawowa: niżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżną 13Forma podstawowa: niżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżne 9Forma podstawowa: niżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżni 9Forma podstawowa: niżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżom 10Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: niża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżów 13Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżsi 9Forma podstawowa: niski
Opis: taki, który nie ma wysokiej wartości, jest źle oceniany pod względem jakości, wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżże 13Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
nośże 13Forma podstawowa: nosić
Opis: eksploatować odzież
Część mowy/forma fleksyjna:
nożąt 14Forma podstawowa: nożęta
Opis: pieszczotliwie o nóżkach, niedużych nogach - dolnych kończynach człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożem 10Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożna 9Forma podstawowa: nożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożną 13Forma podstawowa: nożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożne 9Forma podstawowa: nożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożni 9Forma podstawowa: nożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożom 10Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożów 13Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
nożyc 11Forma podstawowa: nożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nożyce
Opis: narzędzie używane do cięcia materiałów przy udziale niewielkiej siły rąk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyn 10Forma podstawowa: nożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżąt 18Forma podstawowa: nóżęta
Opis: pieszczotliwie o nóżkach, niedużych nogach - dolnych kończynach człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżce 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżek 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżka 14Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżką 18Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżkę 18Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżki 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżko 14Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyn 14Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nućże 16Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nużąc 16Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
nużby 14
nużeń 17Forma podstawowa: nużyć
nużmy 13Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużyc 13Forma podstawowa: nużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
nużył 14Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużże 15Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nyżom 11Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oberż 11Forma podstawowa: oberża
obliż 12Forma podstawowa: oblizać
Część mowy/forma fleksyjna:
obłóż 17Forma podstawowa: obłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obmaż 12Forma podstawowa: obmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
obnaż 11Forma podstawowa: obnażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obniż 11Forma podstawowa: obniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
obżął 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęć 20Forma podstawowa: obżąć
odleż 11Forma podstawowa: odleżeć
Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odłóż 16Forma podstawowa: odłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odnóż 14Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odważ 10Forma podstawowa: odważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
odżął 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżęć 19Forma podstawowa: odżąć
odżyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
odżyj 13Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżył 13Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyw 11Forma podstawowa: odżywić
Część mowy/forma fleksyjna:
okażą 14Forma podstawowa: okazać
Część mowy/forma fleksyjna:
okaże 10Forma podstawowa: okazać
Część mowy/forma fleksyjna:
okażę 14Forma podstawowa: okazać
Część mowy/forma fleksyjna:
okomż 11Forma podstawowa: okomżyć
okrąż 14Forma podstawowa: okrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżyj 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
omżyn 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
opłuż 14Forma podstawowa: opłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
oranż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oręża 13Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oręże 13Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orężu 15Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oręży 14Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orzże 9Forma podstawowa: orać
Część mowy/forma fleksyjna:
orżną 13Forma podstawowa: orżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
orżnę 13Forma podstawowa: orżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmaż 10Forma podstawowa: osmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmuż 12Forma podstawowa: osmużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
owiąż 13Forma podstawowa: owiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
owręż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożarć 14Forma podstawowa: ożreć
ożarł 11Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożeni 9Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożłop 12Forma podstawowa: ożłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożoga 11Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożogi 11Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożogu 13Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożota 10
ożotą 14Forma podstawowa: ożota
ożotę 14Forma podstawowa: ożota
ożoto 10Forma podstawowa: ożota
ożoty 11Forma podstawowa: ożota
ożółć 20Forma podstawowa: ożółcić
ożreć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ożryj 12Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyją 16Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyje 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyję 16Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyli 11Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyła 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyło 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyły 13Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyna 10Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyną 14Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożynę 14Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyno 10Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyny 11Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyto 11Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywa 10Forma podstawowa: ożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywi 10Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
paiża 10Forma podstawowa: paiż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paiżą 14Forma podstawowa: paiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paiże 10Forma podstawowa: paiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: paiż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paiżę 14Forma podstawowa: paiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paiżo 10Forma podstawowa: paiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paiży 11Forma podstawowa: paiż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: paiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palże 11Forma podstawowa: palić
Część mowy/forma fleksyjna:
pasaż 10Opis: wirtuozowski zwrot wykonawczy, oparty zwykle na rozłożonym akordzie, utrzymany w równych, drobnych wartościach muzycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paśże 14Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pawąż 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawęż 14Opis: drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub pręt do noszenia ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegż 12Forma podstawowa: piegża
pijże 12Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
pilże 11Forma podstawowa: pilić
Część mowy/forma fleksyjna:
piżam 11Forma podstawowa: piżama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżma 11Forma podstawowa: piżmo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżmo 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżmu 13Forma podstawowa: piżmo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżon 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plaża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plażą 15Forma podstawowa: plażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plaże 11Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plażę 15Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: plażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
plażo 11Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plaży 12Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: plażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płożą 16Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płożę 16Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płoży 13Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płużą 18Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płużę 18Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płuży 15Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poćże 15Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
podaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podąż 15Forma podstawowa: podążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pokaż 11Forma podstawowa: pokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
poleż 11Forma podstawowa: poleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
poliż 11Forma podstawowa: polizać
Część mowy/forma fleksyjna:
połóż 16Forma podstawowa: położyć
Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
połżą 16Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
połże 12Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
połżę 16Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomaż 11Forma podstawowa: pomazać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomóż 15Forma podstawowa: pomóc
Część mowy/forma fleksyjna:
pomżą 15Forma podstawowa: pomżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomżę 15Forma podstawowa: pomżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomży 12Forma podstawowa: pomżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poniż 10Forma podstawowa: ponizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: poniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
potaż 11Opis: zanieczyszczona postać węglanu potasu K2CO3, rozpuszczalna w wodzie część popiołu pochodzącego ze spalania węgla drzewnego, zawierająca również zmienne ilości innych związków potasu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poważ 10Forma podstawowa: poważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożal 11Forma podstawowa: pożalić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożar 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
pożął 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożeń 16Forma podstawowa: pożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęć 19Forma podstawowa: pożąć
pożga 12Forma podstawowa: pożgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożmą 15Forma podstawowa: pożąć
pożmę 15Forma podstawowa: pożąć
pożną 14Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożnę 14Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożóg 16Forma podstawowa: pożoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożrą 14Forma podstawowa: pożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożre 10Forma podstawowa: pożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożrę 14Forma podstawowa: pożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
pożuj 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuł 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pożycie
Opis: u ludzi - wspólne życie, w jednym gospodarstwie domowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożyj 13Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożył 13Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyw 11Forma podstawowa: pożywa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójże 16Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
pókiż 15Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
prażą 14Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prażę 14Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prażm 11Forma podstawowa: prażmo
Opis: prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
praży 11Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prężą 18Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prężę 18Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pręży 15Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prużą 16Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prużę 16Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pruży 13Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pudża 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudżą 17Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudże 13Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudżę 17Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudżo 13Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pudży 14Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pylże 12Forma podstawowa: pylić
Część mowy/forma fleksyjna:
radża 10Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radżą 14Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radże 10Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
radżę 14Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radżo 10Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radży 11Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rajże 11Forma podstawowa: raić
Część mowy/forma fleksyjna:
rańże 15Forma podstawowa: ranić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźże 17Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
rażąc 14Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rażeń 15Forma podstawowa: rażenie
Opis: zdolność oddziaływania amunicji na cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rąbże 15Forma podstawowa: rąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
reżim 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reżym 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogóż 15Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rońże 15Forma podstawowa: ronić
Część mowy/forma fleksyjna:
rośże 13Forma podstawowa: rosić
Część mowy/forma fleksyjna:
rożca 10Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożce 10Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożcu 12Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożec 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożek 10Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożen 9Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożka 10Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożki 10Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
rożku 12Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożna 9Forma podstawowa: rożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożną 13Forma podstawowa: rożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rożne 9Forma podstawowa: rożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rożni 9Forma podstawowa: rożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rożny 10Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
róbże 15Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
rójże 15Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
różan 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różek 14Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różem 14Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różka 14Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różki 14Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różku 16Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różna 13Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różną 17Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różne 13Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różni 13Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różny 14Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różom 14Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różów 17Forma podstawowa: różowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różuj 17Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różyc 15Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ruńże 17Forma podstawowa: runąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: runić
Część mowy/forma fleksyjna:
ruraż 11
ryjże 12Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
rypże 11Forma podstawowa: rypać
Część mowy/forma fleksyjna:
ryżan 10Forma podstawowa: ryżanin
Opis: mieszkaniec Rygi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżej 12Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżem 11Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżom 11Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżów 14Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżyk 12
ryżym 12Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzeżą 13Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeże 9Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeżę 13Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeży 10Forma podstawowa: rzeż
rzężą 17Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzężę 17Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzęży 14Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżach 12Forma podstawowa: reż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżała 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżało 11Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżały 12Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżami 10Forma podstawowa: reż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżana 9Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżaną 13Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżane 9Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżani 9Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżano 9Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
rżany 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżąca 14Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżącą 18Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżące 14Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżący 15Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżeli 10Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnąc 14Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rżnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
rżnął 15Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnie 9Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnij 11Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżyja 12Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyje 12Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyju 14Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżymy 12Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżysk 11Forma podstawowa: rżysko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżysz 10Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
sadżi 10
samaż 10Forma podstawowa: samże
samąż 14Forma podstawowa: samże
sameż 10Forma podstawowa: samże
samiż 10Forma podstawowa: samże
samoż 10Forma podstawowa: samże
samże 10
sapże 10Forma podstawowa: sapać
Część mowy/forma fleksyjna:
sążeń 19Opis: niemetryczna, antropometryczna jednostka długości, miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążni 13Forma podstawowa: sążeń
Opis: niemetryczna, antropometryczna jednostka długości, miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążyc 15Forma podstawowa: sążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serża 9Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serżą 13Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serże 9Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serżę 13Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serżo 9Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
serży 10Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sępże 14Forma podstawowa: sępić
Część mowy/forma fleksyjna:
silże 10Forma podstawowa: silić
Część mowy/forma fleksyjna:
siwże 9Forma podstawowa: siwić
Część mowy/forma fleksyjna:
skarż 10Forma podstawowa: skarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
skaża 10Forma podstawowa: skażać
Część mowy/forma fleksyjna:
skażą 14Forma podstawowa: skazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
skaże 10Forma podstawowa: skazać
Część mowy/forma fleksyjna:
skażę 14Forma podstawowa: skazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
służą 17Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służb 15Forma podstawowa: służba
Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służę 17Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służy 14Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
smażą 14Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smażę 14Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smaży 11Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smuża 12Forma podstawowa: smuż
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
smużą 16Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smuże 12Forma podstawowa: smuż
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużę 16Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smużu 14Forma podstawowa: smuż
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smuży 13Forma podstawowa: smuż
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
sólże 14Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
spiże 10Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spiżu 12Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spiży 11Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spręż 14Opis: stosunek ciśnienia na wylocie i wlocie sprężarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sprężyć
Opis: stosunek ciśnienia na wylocie i wlocie sprężarki.
Część mowy/forma fleksyjna:
spyża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spyżą 15Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spyże 11Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spyżę 15Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spyżo 11Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spyży 12Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
srożą 13Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
srożę 13Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
sroży 10Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
staże 10Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stażu 12Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
staży 11Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stęża 14Forma podstawowa: stężać
Część mowy/forma fleksyjna:
stężą 18Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stężę 18Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stęży 15Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stożą 14Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stożę 14Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stoży 11Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
straż 10Opis: zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróż 14Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
struż 12Forma podstawowa: strugać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: strużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
suńże 17Forma podstawowa: sunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
syćże 15Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syfże 14Forma podstawowa: syfić
Część mowy/forma fleksyjna:
sypże 11Forma podstawowa: sypać
Część mowy/forma fleksyjna:
szarż 9Forma podstawowa: szarża
Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścież 14Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
Forma podstawowa: ścieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliża 14Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliże 14Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżu 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliży 15Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnież 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryże 14Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżu 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryży 15Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śwież 13Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tacyż 12Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajęż 16Forma podstawowa: tajęża
tajże 12Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
takaż 11Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takąż 15Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takiż 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takoż 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
także 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
tamże 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tąpże 15Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tegoż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tejże 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
temuż 13Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tenże 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępże 15Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tężał 16Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężąc 19Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tężca 15Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężce 15Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężcu 17Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężec 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tężej 16Forma podstawowa: tęgo
Opis: grubo, otyle, masywnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeń 20Forma podstawowa: tężeć
tężmy 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężni 14Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężsi 14Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tężyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
tężył 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężże 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonaż 10Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tońże 16Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topże 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
toteż 11Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
tożby 13
trwóż 14Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tulże 13Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tupże 13Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyjże 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyleż 12Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
Forma podstawowa: tyliż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyluż 14Forma podstawowa: tyleż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tymiż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tymże 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubliż 14Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożą 17Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożę 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uboży 14Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczże 12Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażą 16Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukaże 12Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażę 16Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulaże 12Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulażu 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulaży 13Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleżą 16Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżę 16Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleży 13Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżą 16Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliże 12Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżę 16Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżeń 18Forma podstawowa: ulżyć
ulżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyj 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżył 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożą 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożę 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułoży 14Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umażą 16Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaże 12Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umażę 16Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniża 11Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżą 15Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżę 15Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniży 12Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upraż 12Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upruż 14Forma podstawowa: uprużyć
uraża 11Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażą 15Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urażę 15Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urżną 15Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnę 15Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłuż 15Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmaż 12Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uważa 11Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiąż 15Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwożą 15Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwożę 15Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
użala 12Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użalą 16Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalę 16Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użali 12Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użarć 16Forma podstawowa: użreć
użarł 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użera 11Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użęci 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użęli 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęła 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęło 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęły 18Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęta 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użętą 20Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użęte 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użęto 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęty 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użnie 11Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użnij 13Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
użryj 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyci 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użycz 13Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyją 18Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyje 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyję 18Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyli 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyła 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyło 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyły 15Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyna 12Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyta 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użytą 17Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyte 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użyto 13Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyty 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
używa 12Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używi 12Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
wabże 11Forma podstawowa: wabić
Część mowy/forma fleksyjna:
walże 10Forma podstawowa: walić
Opis: gardzić czymś, lekceważyć, rezygnować z czegoś w wyniku braku chęci lub wcześniejszych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna:
ważąc 14Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ważce 10Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważcy 11Forma podstawowa: ważki
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważek 10Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważeń 15Forma podstawowa: ważenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważka 10Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ważki
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważką 14Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ważki
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważkę 14Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważki 10Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważko 10Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ważki
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w sposób ważki, istotny, niebagatelny.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ważmy 11Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważna 9Forma podstawowa: ważny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważną 13Forma podstawowa: ważny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważne 9Forma podstawowa: ważny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważni 9Forma podstawowa: ważnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ważny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ważył 12Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważże 13Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wciąż 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wdrąż 14Forma podstawowa: wdrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdroż 10Forma podstawowa: wdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdróż 14Forma podstawowa: wdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźże 17Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżną 13Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżnę 13Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżrą 13Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżre 9Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżrę 13Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wężem 14Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężom 14Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężów 17Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężsi 13Forma podstawowa: wąski
Opis: niewielki pod względem liczby, zwłaszcza - liczby osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wężyk 15Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiążą 17Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiąże 13Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiążę 17Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wieża 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieżą 13Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieże 9Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieżę 13Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieżo 9Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieży 10Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więżą 17Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
więżę 17Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wijże 11Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
wilżą 14Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wilżę 14Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wilży 11Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wińże 15Forma podstawowa: winąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: winić
Część mowy/forma fleksyjna:
wiraż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiśże 13Forma podstawowa: wisieć
Opis: przenośnie - być o krok od czegoś, być na granicy niepowodzenia lub niekorzystnej zmiany.
Część mowy/forma fleksyjna:
wizaż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włażą 15Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włażę 15Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włożą 15Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włożę 15Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włoży 12Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wojaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woźże 17Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wożąc 14Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
wożeń 15Forma podstawowa: wozić
wólże 14Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźże 21Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wraża 9Forma podstawowa: wrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wraży
Opis: taki, który jest wrogi, nieprzyjacielski.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrażą 13Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wraży
Opis: taki, który jest wrogi, nieprzyjacielski.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wraże 9Forma podstawowa: wraży
Opis: taki, który jest wrogi, nieprzyjacielski.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrażę 13Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wraży 10Opis: taki, który jest wrogi, nieprzyjacielski.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wróża 13Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżą 17Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżb 15Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżd 14Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróże 13Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
wróżę 17Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżu 15Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróży 14Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wskaż 10Forma podstawowa: wskazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiąż 13Forma podstawowa: wwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wwożą 13Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwożę 13Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wydąż 15Forma podstawowa: wydążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjże 12Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wykaż 11Forma podstawowa: wykazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleż 11Forma podstawowa: wyleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyliż 11Forma podstawowa: wylizać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłóż 16Forma podstawowa: wyłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłżą 16Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłże 12Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłżę 16Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymaż 11Forma podstawowa: wymazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymóż 15Forma podstawowa: wymóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wytęż 15Forma podstawowa: wytężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyważ 10Forma podstawowa: wyważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżal 11Forma podstawowa: wyżalić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżąć 19Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżął 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżce 11Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżej 12Forma podstawowa: wysoko
Opis: tak, że znajduje się lub odbywa na dużej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: wysoce
Opis: w bardzo dużym stopniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wyżek 11Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżeł 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżem 11Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżęć 19Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
wyżka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżką 15Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżkę 15Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżki 11Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżko 11Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżla 11Forma podstawowa: wyżli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżlą 15Forma podstawowa: wyżli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżle 11Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżli 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżła 12Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżły 13Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżmą 15Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżmę 15Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżną 14Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wyżna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżnę 14Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżni 10Forma podstawowa: wyżnia
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżny
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżom 11Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżów 14Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżrą 14Forma podstawowa: wyżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżre 10Forma podstawowa: wyżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżrę 14Forma podstawowa: wyżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżsi 10Forma podstawowa: wysoki
Opis: taki, który znajduje się lub odbywa na dużej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuj 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuł 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyj 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżył 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyn 11Forma podstawowa: wyżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżyny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżyw 11Forma podstawowa: wyżywić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzmóż 14Forma podstawowa: wzmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wzwyż 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
wżarć 14Forma podstawowa: weżreć
wżarł 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżeni 9Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżera 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżeru 11Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżery 10Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wżera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżęli 14Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęła 15Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęło 15Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęły 16Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęto 14Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyci 11Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżyją 16Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyje 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyję 16Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyli 11Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyła 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyło 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyły 13Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyna 10Forma podstawowa: wżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyta 11Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżytą 15Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżyte 11Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżyto 11Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
wżyty 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżywa 10Forma podstawowa: wżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaż 10Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zależ 10Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliż 10Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
załóż 15Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załżą 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załże 11Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załżę 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamaż 10Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniż 9Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżą 13Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżę 13Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarży 10Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatęż 14Forma podstawowa: zatężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaważ 9Forma podstawowa: zaważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyż 10Forma podstawowa: zawyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażec 10Część mowy/forma fleksyjna:
zażeż 13Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażga 11Forma podstawowa: zażgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgą 15Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgę 15Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażrą 13Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażre 9Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażrę 13Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zażyj 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażył 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażże 13Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zbliż 12Forma podstawowa: zbliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zboża 11Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboże 11Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbożu 13Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdąża 14Forma podstawowa: zdążać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążą 18Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążę 18Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdąży 15Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdroż 10Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdróż 14Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdżar 10Opis: w geologii: zwał, nagromadzenie kamieni, miejsce pokryte zwałami kamieni, zwykle na brzegach potoków i rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelżą 14Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżę 14Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelży 11Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżą 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełże 11Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżę 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżną 13Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżnę 13Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżrą 13Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżre 9Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżrę 13Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zipże 10Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeża 11Forma podstawowa: zjeżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżą 15Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżę 15Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeży 12Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżą 14Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżę 14Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleży 11Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliżą 14Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zliże 10Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zliżę 14Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
złażą 15Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złażę 15Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoża 11Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożą 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złoże 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożę 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złożu 13Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoży 12Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmażą 14Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmaże 10Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmażę 14Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmoże 10Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmruż 12Forma podstawowa: zmrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniża 9Forma podstawowa: zniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżą 13Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżę 13Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniży 10Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znużą 15Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znużę 15Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znuży 12Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zraża 9Forma podstawowa: zrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażą 13Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażę 13Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zuboż 13Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubóż 17Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyć 17Forma podstawowa: zużycie
Opis: tyle, ile się zużyło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyj 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużył 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarż 9Forma podstawowa: zwarża
zważa 9Forma podstawowa: zważać
Część mowy/forma fleksyjna:
zważą 13Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zważę 13Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zważy 10Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęża 13Forma podstawowa: zwężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężą 17Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężę 17Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiąż 13Forma podstawowa: związać
Opis: połączyć końce czegoś za pomocą węzła
Część mowy/forma fleksyjna:
zwilż 10Forma podstawowa: zwilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwożą 13Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwożę 13Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarć 14Forma podstawowa: zeżreć
zżarł 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarz 9Forma podstawowa: zżarzyć
zżera 9Forma podstawowa: zżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęci 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżęli 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęła 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęło 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęły 16Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęta 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżętą 18Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżęte 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżęto 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęty 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuci 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżują 17Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuje 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuję 17Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuli 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuła 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuło 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuły 14Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuta 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżutą 16Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżute 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuto 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuty 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuwa 11Forma podstawowa: zżuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyci 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżydź 19Forma podstawowa: zżydzić
zżyją 16Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyje 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyję 16Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyli 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyła 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyło 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyły 13Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyma 11Forma podstawowa: zżymać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyna 10Forma podstawowa: zżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyta 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżytą 15Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżyte 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżyto 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyty 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżywa 10Forma podstawowa: zżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
żabce 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabci 12Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabek 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabia 11Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabią 15Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabie 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabim 12Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabio 11Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żabka 12Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabką 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkę 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabki 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żabko 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabom 12Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabot 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabsk 12Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuń 19Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuś 17Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żacha 12Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachw 12Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadem 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaden 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadna 10Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadną 14Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadne 10Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadni 10Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadom 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadów 14Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagar 11Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagla 12Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagle 12Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagli 12Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żagle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglu 14Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwi 11Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żagwić
Część mowy/forma fleksyjna:
żakom 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaków 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaląc 15Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żalem 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaleń 16Forma podstawowa: żalić
żalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
żalił 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalmy 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalna 10Forma podstawowa: żalno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalną 14Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalne 10Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalni 10Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalom 11Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalów 14Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalże 14Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żałób 17Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żałobić
Część mowy/forma fleksyjna:
żałuj 15Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żanru 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanry 10Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarci 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żareł 11Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarem 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaren 9Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarle 10Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarli 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarła 11Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarło 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłu 13Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarły 12Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarna 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarną 13Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarne 9Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarni 9Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarom 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarot 10Forma podstawowa: żarota
żarów 13Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarta 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartą 14Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarte 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarto 10Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żartu 12Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarty 11Forma podstawowa: zrzeć
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żart
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzą 13Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarze 9Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarzę 13Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzy 10Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądać 19Część mowy/forma fleksyjna:
żądaj 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądał 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądam 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądań 20Forma podstawowa: żądanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądeł 16Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądlą 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądle 15Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądlę 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądli 15Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądła 16Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądło 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłu 18Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądna 14Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądną 18Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądne 14Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądni 14Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądny 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądza 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzą 18Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądze 14Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzę 18Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzo 14Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzy 15Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąłby 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłem 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłeś 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąpia 14Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpie 14Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpiu 16Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbika 12Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiki 12Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiku 14Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeber 11Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebra 11Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebro 11Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebru 13Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebry 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrz 11Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebym 13Forma podstawowa: żeby
żebyś 16Forma podstawowa: żeby
żebyż 16
żegna 11Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegot 12Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaz 10Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelce 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelek 11Forma podstawowa: żelki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelem 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliw 10Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelką 15Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkę 15Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelki 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelko 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelku 13Forma podstawowa: żelek
żelom 11Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelów 14Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeluj 14Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żełwa 11
żełwą 15Forma podstawowa: żełwa
żełwę 15Forma podstawowa: żełwa
żełwo 11Forma podstawowa: żełwa
żełwy 12Forma podstawowa: żełwa
żenad 10Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenet 10Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenią 13Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenić 14Część mowy/forma fleksyjna:
żenię 13Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenił 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenuj 13Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńca 16Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńce 16Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żeńka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcu 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcy 17Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńmy 17Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńże 19Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żerać 14Część mowy/forma fleksyjna:
żeraj 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerał 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeram 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerań 15Forma podstawowa: żerać
żerdź 18Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerem 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerna 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerną 13Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerne 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerni 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerny 10Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerom 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerów 13Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żertw 10Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeruj 13Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerze 9Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeton 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęcia 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęcie 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęciu 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęłam 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłaś 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żętej 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żętyc 16Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętym 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgają 17Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgali 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgała 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgało 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgały 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgamy 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgana 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żganą 15Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgane 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgani 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgano 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgany 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgasz 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
żgnął 17Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnie 11Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnij 13Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żlebu 14Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żleby 13Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłoba 13Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobi 13Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobu 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłoby 14Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żmąca 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmącą 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmące 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmący 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmija 12Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmiją 16Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmije 12Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmiję 16Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijo 12Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmind 11Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żminu 12Forma podstawowa: żmin
żminy 11Forma podstawowa: żmin
żmuda 13Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudą 17Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudę 17Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudo 13Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudy 14Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnąca 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnącą 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnące 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnący 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żniwa 9Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żniwo
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwu 11Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdu 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdy 13Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołna 11Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołną 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnę 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołno 11Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołny 12Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompi 11Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonce 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonek 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonie 9Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonin 9Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonka 10Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonką 14Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkę 14Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonki 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonko 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonom 10Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuń 17Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuś 15Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożob 15Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcą 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcę 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółci 16Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkł 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółta 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtą 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółte 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółto 16Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółtw 16Forma podstawowa: żółtwa
żółty 17Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwi 15Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrąca 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrącą 18Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrące 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrąco 14Forma podstawowa: żrący
Opis: w sposób żrący, tak, że wywołuje reakcję przeżerania (w sensie chemicznym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w sposób żrący, tak, że wywołuje reakcję przeżerania (w sensie chemicznym).
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żrący 15Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żremy 11Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żresz 9Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuawa 11Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawi 11Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawy 12Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żubra 13Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubry 14Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchw 14Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żucia 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żucie 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żuciu 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żując 18Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żujmy 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żujże 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żukom 13Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuków 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żukowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulem 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulią 16Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulic 13Forma podstawowa: żulica
żulie 12Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulię 16Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulii 12Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulij 14Forma podstawowa: żulia
żulik 13Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulio 12Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulom 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulów 16Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułam 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułaś 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuław 13Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułby 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułem 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułeś 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupan 12Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupie 12Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupna 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupną 16Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupne 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupni 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupny 13Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupom 13Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuraw 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurek 12Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurem 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurki 12Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurku 14Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurom 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurów 15Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurze 11Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żutej 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żutym 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuwce 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwek 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwin 11
żuwka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwką 16Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwkę 16Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwki 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwko 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwna 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwną 15Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwne 11Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwnę 15Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwni 11Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwno 11Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żuwny 12Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużel 16Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużla 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużle 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużli 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlu 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwacz 10Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawa 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawą 13Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawe 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawi 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawo 9Opis: z werwą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żwawy 10Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwiru 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwiry 10Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życia 11Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życic 12Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życie 11Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiu 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życzą 15Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzę 15Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzy 12Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydem 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydka 12Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydki 12Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydku 14Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydom 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydów 15Forma podstawowa: żydowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydzą 15Forma podstawowa: żydzić
żydzę 15Forma podstawowa: żydzić
żydzi 11Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjąc 17Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żyjmy 14Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyjże 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylak 12Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylet 12Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylna 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylną 15Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylne 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylni 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylny 12Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłam 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłaś 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłby 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłce 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłek 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłem 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłeś 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłka 13Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłką 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkę 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłki 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyłko 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłom 13Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłuj 16Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żynem 11Forma podstawowa: żyn
żynie 10Forma podstawowa: żyn
żynom 11Forma podstawowa: żyn
żynów 14Forma podstawowa: żyn
żyraf 14Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrat 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrau 12
żyrem 11Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrom 11Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyruj 14Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrze 10Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytek 12Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytem 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytka 12Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytku 14Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytna 11Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytną 15Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytne 11Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytni 11Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytny 12Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytom 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywca 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywce 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcu 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywej 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywią 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywic 11Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywić 15Część mowy/forma fleksyjna:
żywię 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywił 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywmy 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywna 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywną 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywne 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywni 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywny 11Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywot 11Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywsi 10Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywym 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywże 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żyzna 10Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzną 14Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzne 10Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyźni 18Forma podstawowa: żyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy zawierające literę ż o długości 6

abażur 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adżyce 13Forma podstawowa: adżyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adżyka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adżyką 17Forma podstawowa: adżyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adżykę 17Forma podstawowa: adżyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adżyki 13Forma podstawowa: adżyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adżyko 13Forma podstawowa: adżyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akajże 13Forma podstawowa: akać
Część mowy/forma fleksyjna:
ależby 14
aliaże 11Forma podstawowa: aliaż
Opis: splot rozmaitych koncepcji, mieszanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aliażu 13Forma podstawowa: aliaż
Opis: splot rozmaitych koncepcji, mieszanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aliaży 12Forma podstawowa: aliaż
Opis: splot rozmaitych koncepcji, mieszanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alonże 11Forma podstawowa: alonż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alonżu 13Forma podstawowa: alonż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alonży 12Forma podstawowa: alonż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angaże 12Forma podstawowa: angaż
Opis: praca, zwłaszcza pracownika wykonującego działalność artystyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angażu 14Forma podstawowa: angaż
Opis: praca, zwłaszcza pracownika wykonującego działalność artystyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
angaży 13Forma podstawowa: angaż
Opis: praca, zwłaszcza pracownika wykonującego działalność artystyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżek 12Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżem 12Forma podstawowa: anyż
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżki 12Forma podstawowa: anyżek
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżku 14Forma podstawowa: anyżek
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżom 12Forma podstawowa: anyż
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyżów 15Forma podstawowa: anyż
Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apanaż 11Opis: wynagrodzenie, renta lub inna forma dochodu dla monarchów i ich rodzin, wysokich urzędników państwowych, byłych głów państw itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aranże 10Forma podstawowa: aranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aranżu 12Forma podstawowa: aranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aranży 11Forma podstawowa: aranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arymaż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
awiważ 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
azaliż 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
ażebym 14Forma podstawowa: ażeby
ażebyś 17Forma podstawowa: ażeby
ażiach 13Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażiami 11Forma podstawowa: ażio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurem 13Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurka 13Forma podstawowa: ażurek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurki 13Forma podstawowa: ażurek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurku 15Forma podstawowa: ażurek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurom 13Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażurów 16Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażuruj 16Forma podstawowa: ażurować
Część mowy/forma fleksyjna:
ażurze 12Forma podstawowa: ażur
Opis: rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baczże 13Forma podstawowa: baczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bagaże 14Forma podstawowa: bagaż
Opis: rzeczy osobiste spakowane do walizek, kufrów, plecaków itp., przeznaczone do zabierania ze sobą w podróż lub wysyłane do miejsca przeznaczenia jakimś środkiem transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bagażu 16Forma podstawowa: bagaż
Opis: rzeczy osobiste spakowane do walizek, kufrów, plecaków itp., przeznaczone do zabierania ze sobą w podróż lub wysyłane do miejsca przeznaczenia jakimś środkiem transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bagaży 15Forma podstawowa: bagaż
Opis: rzeczy osobiste spakowane do walizek, kufrów, plecaków itp., przeznaczone do zabierania ze sobą w podróż lub wysyłane do miejsca przeznaczenia jakimś środkiem transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bajmyż 16Forma podstawowa: bajać
Część mowy/forma fleksyjna:
bandaż 13Opis: pas elastycznego materiału chirurgicznego z gazy lub płótna, który służy do umocowania opatrunku i unieruchomienia kończyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bandżi 13
bandżo 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baraże 12Forma podstawowa: baraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barażu 14Forma podstawowa: baraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baraży 13Forma podstawowa: baraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bareże 12Forma podstawowa: bareż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bareżu 14Forma podstawowa: bareż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bareży 13Forma podstawowa: bareż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barłoż 14Forma podstawowa: barłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
barłóż 18Forma podstawowa: barłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
barwże 12Forma podstawowa: barwić
Część mowy/forma fleksyjna:
batożą 17Forma podstawowa: batożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
batożę 17Forma podstawowa: batożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
batoży 14Forma podstawowa: batożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bawmyż 14Forma podstawowa: bawić
Część mowy/forma fleksyjna:
bażant 13Opis: znany pięknie upierzony ptak łowny pochodzenia azjatyckiego z rodzaju Phasianus z rodziny kurowatych lub z kliku innych pokrewnych rodzajów (np. Lophura, Lophoporus), których przedstawiciele mają pod
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bażyna 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bażyną 17Forma podstawowa: bażyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bażynę 17Forma podstawowa: bażyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bażyno 13Forma podstawowa: bażyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bażyny 14Forma podstawowa: bażyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bądźże 25Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
beczże 13Forma podstawowa: beczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bełżan 14Forma podstawowa: bełżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berżer 12Forma podstawowa: berżera
Opis: rodzaj fotela lub niewielkiej sofy, popularny przede wszystkim w XVIII wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżach 15Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżami 13Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beżowa 12Forma podstawowa: beżowy
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
beżową 16Forma podstawowa: beżowy
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
beżowe 12Forma podstawowa: beżowy
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
beżowi 12Forma podstawowa: beż
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: beżowy
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
beżowo 12Opis: w kolorze beżowym, tak, że przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: beżowy
Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
beżowy 13Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bielże 13Forma podstawowa: bielić
Część mowy/forma fleksyjna:
bieśże 16Forma podstawowa: biesić
Opis: bruździć komuś, mieszać szyki.
Część mowy/forma fleksyjna:
bieżał 14Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bieżąc 17Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
bieżeć 17Część mowy/forma fleksyjna:
bieżeń 18Forma podstawowa: bieżeć
bieżmy 14Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bieżna 12Forma podstawowa: bieżny
Opis: taki, który związany jest z poruszaniem się biegiem (zwykle w kontekście aktywności sportowej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bieżną 16Forma podstawowa: bieżny
Opis: taki, który związany jest z poruszaniem się biegiem (zwykle w kontekście aktywności sportowej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bieżne 12Forma podstawowa: bieżny
Opis: taki, który związany jest z poruszaniem się biegiem (zwykle w kontekście aktywności sportowej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bieżni 12Forma podstawowa: bieżny
Opis: taki, który związany jest z poruszaniem się biegiem (zwykle w kontekście aktywności sportowej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: bieżnia
Opis: urządzenie treningowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bieżny 13Opis: taki, który związany jest z poruszaniem się biegiem (zwykle w kontekście aktywności sportowej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bieżże 16Forma podstawowa: bieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
bijmyż 16Forma podstawowa: bić
Część mowy/forma fleksyjna:
bindaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
blamaż 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliżej 15Forma podstawowa: blisko
Opis: w małej odległości, niedaleko.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
bliżom 14Forma podstawowa: bliża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bliżsi 13Forma podstawowa: bliski
Opis: taki, który prawdopodobnie zaraz coś zrobi lub coś się z nim stanie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
błoćże 19Forma podstawowa: błocić
Część mowy/forma fleksyjna:
boczże 13Forma podstawowa: boczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bodźże 21Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bość
Część mowy/forma fleksyjna:
bombaż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożąca 17Forma podstawowa: bożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bożącą 21Forma podstawowa: bożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bożące 17Forma podstawowa: bożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bożący 18Forma podstawowa: bożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
bożcie 13Forma podstawowa: bożyć
bożego 14Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożemu 15Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożęta 17Forma podstawowa: bożę
Opis: dobry duszek w mitologii słowiańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożkom 14Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożków 17Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bożek
Opis: o osobie (albo przedmiocie czy pojęciu) bezkrytycznie czczonym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożmyż 18Forma podstawowa: bożyć
bożnic 13Forma podstawowa: bożnica
Opis: świątynia żydowska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożnik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bożono 12Forma podstawowa: bożyć
bożych 16Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożyli 14Forma podstawowa: bożyć
bożyła 15Forma podstawowa: bożyć
bożyło 15Forma podstawowa: bożyć
bożyły 16Forma podstawowa: bożyć
bożymi 14Forma podstawowa: boży
Opis: związany z Bogiem, należący do Boga, dotyczący Boga.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bożymy 15Forma podstawowa: bożyć
bożysz 13Forma podstawowa: bożyć
bódźże 25Forma podstawowa: bóść
Część mowy/forma fleksyjna:
bójmyż 20Forma podstawowa: bać
Część mowy/forma fleksyjna:
bólmyż 19Forma podstawowa: boleć
Część mowy/forma fleksyjna:
bóżcie 17Forma podstawowa: bożyć
bóżmyż 22Forma podstawowa: bożyć
bóżnic 17Forma podstawowa: bóżnica
Opis: świątynia żydowska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
branża 12Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
branżą 16Forma podstawowa: branża
Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
branże 12Forma podstawowa: branża
Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
branżę 16Forma podstawowa: branża
Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
branżo 12Forma podstawowa: branża
Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
branży 13Forma podstawowa: branża
Opis: dziedzina przemysłu lub usług.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bridża 13Forma podstawowa: bridż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bridże 13Forma podstawowa: bridż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bridżu 15Forma podstawowa: bridż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brońże 18Forma podstawowa: bronić
Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Część mowy/forma fleksyjna:
brożek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brożka 13Forma podstawowa: brożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: brożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brożki 13Forma podstawowa: brożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: brożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brożku 15Forma podstawowa: brożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: brożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brożyn 13Forma podstawowa: brożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brójże 18Forma podstawowa: broić
Część mowy/forma fleksyjna:
brydża 14Forma podstawowa: brydż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brydże 14Forma podstawowa: brydż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brydżu 16Forma podstawowa: brydż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryżem 14Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryżom 14Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bryżów 17Forma podstawowa: bryż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buczże 15Forma podstawowa: buczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: buczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
budźże 23Forma podstawowa: budzić
Część mowy/forma fleksyjna:
budżet 16Opis: budżet państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bulmyż 17Forma podstawowa: bulić
Część mowy/forma fleksyjna:
burzże 14Forma podstawowa: burzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
burżua 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
burżui 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
burżuj 18Opis: przedstawiciel burżuazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byczże 14Forma podstawowa: byczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
bżdżąc 22Forma podstawowa: bździć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
bżdżeń 23Forma podstawowa: bździć
capmyż 14Forma podstawowa: capać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: capić
Część mowy/forma fleksyjna:
cążkom 17Forma podstawowa: cążki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cążków 20Forma podstawowa: cążki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
cedźże 20Forma podstawowa: cedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ceńmyż 19Forma podstawowa: cenić
Część mowy/forma fleksyjna:
cewmyż 13Forma podstawowa: cewić
Część mowy/forma fleksyjna:
chapże 14Forma podstawowa: chapać
Część mowy/forma fleksyjna:
chędoż 18Forma podstawowa: chędożyć
Opis: sprzątać, porządkować.
Część mowy/forma fleksyjna:
chodża 14Opis: tytuł grzecznościowy funkcjonujący w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chodżą 18Forma podstawowa: chodża
Opis: tytuł grzecznościowy funkcjonujący w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chodże 14Forma podstawowa: chodża
Opis: tytuł grzecznościowy funkcjonujący w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
chodżę 18Forma podstawowa: chodża
Opis: tytuł grzecznościowy funkcjonujący w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chodżo 14Forma podstawowa: chodża
Opis: tytuł grzecznościowy funkcjonujący w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chodży 15Forma podstawowa: chodża
Opis: tytuł grzecznościowy funkcjonujący w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
chybże 16Forma podstawowa: chybić
Część mowy/forma fleksyjna:
chylże 15Forma podstawowa: chylić
Część mowy/forma fleksyjna:
chyżej 16Forma podstawowa: chyżo
Opis: szybko, zwinnie, sprawnie, w sposób świadczący o tym, że ktoś jest chyży.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
chyżom 15Forma podstawowa: chyża
chyżsi 14Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
chyżym 16Forma podstawowa: chyży
Opis: chętny do czegoś, skory.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciapże 12Forma podstawowa: ciapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciążąc 20Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ciążek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążeń 21Forma podstawowa: ciążenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążka 16Forma podstawowa: ciążek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążki 16Forma podstawowa: ciążek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążku 18Forma podstawowa: ciążek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążmy 17Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciążom 16Forma podstawowa: ciąża
Opis: czas od zapłodnienia do rozwiązania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ciążył 18Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciążże 19Forma podstawowa: ciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
cielże 12Forma podstawowa: cielić
Część mowy/forma fleksyjna:
cieńże 17Forma podstawowa: cienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ciepże 12Forma podstawowa: ciepać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciężał 17Forma podstawowa: ciężeć
ciężar 15Opis: mający określoną masę przedmiot przeznaczony do wykonywania ćwiczeń siłowych z obciążeniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciężąc 20Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ciężcy 17Forma podstawowa: ciężki
Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciężeć 20
ciężej 17Forma podstawowa: ciężko
Opis: tak, że coś jest ciężkie, trudno to udźwignąć.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ciężeń 21Forma podstawowa: ciężeć
ciężka 16Forma podstawowa: ciężki
Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciężką 20Forma podstawowa: ciężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ciężki
Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciężki 16Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ciężka
Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ciężko 16Forma podstawowa: ciężka
Opis: tak, że coś jest ciężkie, trudno to udźwignąć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tak, że coś jest ciężkie, trudno to udźwignąć.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ciężki
Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ciężmy 17Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciężsi 15Forma podstawowa: ciężki
Opis: zwykle o ruchu, jakiejś czynności: taki, który jest powolny, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ciężyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ciężył 18Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciężże 19Forma podstawowa: ciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ciszże 11Forma podstawowa: ciszyć
ciupże 14Forma podstawowa: ciupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ciżbie 13Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżbom 14Forma podstawowa: ciżba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżmie 12Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ciżmom 13Forma podstawowa: ciżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
clijże 14Forma podstawowa: clić
Część mowy/forma fleksyjna:
cućmyż 20Forma podstawowa: cucić
Część mowy/forma fleksyjna:
cwelże 12Forma podstawowa: cwelić
Część mowy/forma fleksyjna:
czajże 13Forma podstawowa: czaić
Część mowy/forma fleksyjna:
czegoż 13Forma podstawowa: cóż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
czegóż 17Forma podstawowa: cóż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
czemuż 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: cóż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czepże 12Forma podstawowa: czepić
Część mowy/forma fleksyjna:
czubże 15Forma podstawowa: czubić
Część mowy/forma fleksyjna:
czujże 15Forma podstawowa: czuć
Część mowy/forma fleksyjna:
czulże 14Forma podstawowa: czulić
Część mowy/forma fleksyjna:
czyjaż 14Forma podstawowa: czyjże
czyjąż 18Forma podstawowa: czyjże
czyjeż 14Forma podstawowa: czyjże
czyjże 14
czyliż 13Część mowy/forma fleksyjna: kublik
czymże 13Forma podstawowa: cóż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: coże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyńże 18Forma podstawowa: czynić
Część mowy/forma fleksyjna:
czyżby 15Część mowy/forma fleksyjna: kublik
czyżem 13Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyżom 13Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyżów 16Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: czyż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
czyżyk 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ćkajże 18Forma podstawowa: ćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
ćmijże 18Forma podstawowa: ćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ćpajże 18Forma podstawowa: ćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
dajmyż 15Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
darzże 11Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
daszże 11Forma podstawowa: daszyć
dążąca 20Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążącą 24Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążące 20Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążący 21Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążcie 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążmyż 21Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążono 15Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyli 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyła 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyło 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyły 19Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążymy 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążysz 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbajże 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dębmyż 19Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
didżei 12Forma podstawowa: didżej
Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
didżej 14Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławże 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubże 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużąc 20Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dłużej 17Forma podstawowa: długo
Opis: przez długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dłużeń 21Forma podstawowa: dłużyć
dłużmy 17Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużna 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużną 19Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużne 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużni 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużny 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużsi 15Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużyc 17Forma podstawowa: dłużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dłużył 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużże 19Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmijże 14Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobież 13Forma podstawowa: dobieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dociąż 16Forma podstawowa: dociążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokażą 16Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokaże 12Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokażę 16Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleżą 16Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleżę 16Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleży 13Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołażą 17Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołażę 17Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołożą 17Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołożę 17Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołoży 14Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
donżon 11Opis: wieża łącząca w sobie główne funkcje mieszkalne i obronne, przez co zamieszkiwana była w czasie pokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopraż 12Forma podstawowa: doprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorżną 15Forma podstawowa: dorżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorżnę 15Forma podstawowa: dorżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiąż 15Forma podstawowa: dosiąc
dosłuż 15Forma podstawowa: dosłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosmaż 12Forma podstawowa: dosmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dośćże 20
doważa 11Forma podstawowa: doważać
Część mowy/forma fleksyjna:
doważą 15Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doważę 15Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doważy 12Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowiąż 15Forma podstawowa: dowiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
dowożą 15Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowożę 15Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dożach 14Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożami 12Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożarć 16Forma podstawowa: dożreć
dożarł 13Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożera 11Forma podstawowa: dożerać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęci 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożęli 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęła 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęło 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęły 18Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęta 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożętą 20Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożęte 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożęto 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęty 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożnie 11Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożnij 13Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
dożryj 14Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuci 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożują 19Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuje 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuję 19Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuli 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuła 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuło 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuły 16Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuta 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożutą 18Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożute 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożuto 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuty 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożuwa 13Forma podstawowa: dożuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyca 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożycą 17Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyce 13Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożycę 17Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyci 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożyco 13Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożycy 14Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyją 18Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyje 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyję 18Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyli 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyła 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyło 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyły 15Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyna 12Forma podstawowa: dożynać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyta 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożytą 17Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożyte 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożyto 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyty 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożywa 12Forma podstawowa: dożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożywi 12Forma podstawowa: dożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójmyż 19Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
drapże 12Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drażet 12Forma podstawowa: drażeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażni 11Forma podstawowa: drażnić
Część mowy/forma fleksyjna:
drażom 12Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążąc 20Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drążek 16Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążel 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążeń 21Forma podstawowa: drążyć
drążka 16Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążki 16Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążku 18Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążla 16Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążle 16Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drążli 16Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążlu 18Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążmy 17Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drążni 15Forma podstawowa: drążnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
drążył 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drążyn 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążże 19Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drenaż 11Opis: odprowadzanie treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drożał 13Forma podstawowa: drożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożąc 16Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drożeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
drożej 13Forma podstawowa: drogo
Opis: tak, że trzeba dużo zapłacić.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: drożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożeń 17Forma podstawowa: drożeć
drożmy 13Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożna 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożną 15Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożne 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożni 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożny 12Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożsi 11Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
drożył 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożyn 12Forma podstawowa: drożyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drożże 15Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dróbże 17Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dróżce 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżek 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżką 20Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżkę 20Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżki 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżko 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżmy 17Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dróżże 19Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drużba 15Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbą 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbę 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbo 15Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużby 16Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużce 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużek 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużka 14Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużką 18Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużkę 18Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużki 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużko 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużna 13Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużną 17Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużne 13Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużni 13Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużyn 14Forma podstawowa: drużyna
Opis: siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżała 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżało 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżały 14Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżano 11Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżąca 16Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżącą 20Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżące 16Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżąco 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
drżący 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżeli 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżymy 14Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżysz 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dudlże 15Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dujmyż 17Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dulmyż 16Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
durzże 13Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
duśmyż 19Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dużego 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużemu 16Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużych 17Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużymi 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dwójże 17Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dybmyż 16Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyląża 17Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyląże 17Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylążu 19Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyląży 18Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
dymmyż 15Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dyszże 12Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dyżuru 16Forma podstawowa: dyżur
Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyżury 15Forma podstawowa: dyżur
Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzierż 11Forma podstawowa: dzierżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dzierżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dzieża 11Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieżą 15Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieże 11Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieżę 15Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieżo 11Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieży 12Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwże 11Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dżadze 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagan 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagom 14Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżatak 13Forma podstawowa: dżataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaula 14Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaule 14Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżauli 14Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaulu 16Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazem 12Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazie 11Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazom 12Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazów 15Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżąc 21Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dżdżem 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżeń 22Forma podstawowa: dżdżyć
dżdżom 17Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżów 20Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżyj 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżył 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżebel 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżecie 12Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżelad 13Forma podstawowa: dżelada
Opis: dżelada brunatna, Theropithecus gelada – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych (Cercopithecidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Theropithecus, zamieszkuje wyżyny i góry północno-zachodniej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemem 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemie 12Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemom 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemów 16Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżereń 17Opis: gazela mongolska, Procapra gutturosa – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, zamieszkuje wschodnią Mongolię i przylegające do niej tereny Rosji oraz północnych Chin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetem 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetom 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetów 16Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezem 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezie 11Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezom 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezów 15Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezuj 15Forma podstawowa: dżezować
Część mowy/forma fleksyjna:
dżigit 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżihad 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinem 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinie 11Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinna 11Forma podstawowa: dżinn
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinny 12Forma podstawowa: dżinn
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dżinom 12Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinów 15Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinsu 13Forma podstawowa: dżins
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinsy 12Forma podstawowa: dżins
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipem 13Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipie 12Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipom 13Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipów 16Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizją 17Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizje 13Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizję 17Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizji 13Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizjo 13Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizyj 14Forma podstawowa: dżizja
dżoint 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżokei 12Forma podstawowa: dżokej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżokej 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżoker 12Opis: karta do gry z wizerunkiem trefnisia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonce 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonek 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonką 16Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonkę 16Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonki 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonko 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżucze 14
dżudog 16Forma podstawowa: dżudoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżudok 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżugar 15Forma podstawowa: dżugara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulem 15Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulom 15Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulów 18Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumie 14Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumom 15Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżygit 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynem 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynie 12Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynom 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynów 16Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ekotaż 12
eksmąż 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
eksżon 11Forma podstawowa: eksżona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etalaż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etamaż 12
etażem 12Forma podstawowa: etaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
etażom 12Forma podstawowa: etaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
farćże 19Forma podstawowa: farcić
fiksaż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiżonu 16Forma podstawowa: fiżon
Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fiżony 15Forma podstawowa: fiżon
Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
frażet 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
frotaż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fruńże 22Forma podstawowa: frunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
fuczże 17Forma podstawowa: fuczeć
furaże 16Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
furażu 18Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
furaży 17Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
fustaż 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaćmyż 19Forma podstawowa: gacić
Część mowy/forma fleksyjna:
gadżet 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gajmyż 16Forma podstawowa: gaić
Część mowy/forma fleksyjna:
gandża 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gandżą 17Forma podstawowa: gandża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gandże 13Forma podstawowa: gandża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gandżę 17Forma podstawowa: gandża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gandżo 13Forma podstawowa: gandża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gandży 14Forma podstawowa: gandża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gańmyż 20Forma podstawowa: ganić
Część mowy/forma fleksyjna:
gapmyż 15Forma podstawowa: gapić
Część mowy/forma fleksyjna:
garaże 12Forma podstawowa: garaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
garażu 14Forma podstawowa: garaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
garaży 13Forma podstawowa: garaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
garbże 14Forma podstawowa: garbić
Część mowy/forma fleksyjna:
garmaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gaśmyż 18Forma podstawowa: gasić
Część mowy/forma fleksyjna:
gażach 15Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gażami 13Forma podstawowa: gaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gażdżą 21Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gażdżę 21Forma podstawowa: gaździć
Część mowy/forma fleksyjna:
gdybyż 17Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
gdyżby 17
gdzież 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
gibmyż 16Forma podstawowa: gibać
Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Część mowy/forma fleksyjna:
gińmyż 20Forma podstawowa: ginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
glamże 14Forma podstawowa: glamać
Część mowy/forma fleksyjna:
głąbże 20Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głębże 20Forma podstawowa: głębić
Część mowy/forma fleksyjna:
głośże 18Forma podstawowa: głosić
Część mowy/forma fleksyjna:
głożyn 15Forma podstawowa: głożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
główże 18Forma podstawowa: głowić
Część mowy/forma fleksyjna:
głużąc 21Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
głużeń 22Forma podstawowa: głużyć
głużmy 18Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
głużyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
głużył 19Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
głużże 20Forma podstawowa: głużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
gnajże 14Forma podstawowa: gnać
Część mowy/forma fleksyjna:
gnębże 18Forma podstawowa: gnębić
Część mowy/forma fleksyjna:
gnijże 14Forma podstawowa: giąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Część mowy/forma fleksyjna:
gnójże 18Forma podstawowa: gnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
golmyż 15Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
gońmyż 20Forma podstawowa: gonić
Część mowy/forma fleksyjna:
gośćże 21Forma podstawowa: gościć
Część mowy/forma fleksyjna:
gódźże 25Forma podstawowa: godzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gójmyż 20Forma podstawowa: goić
Część mowy/forma fleksyjna:
gólmyż 19Forma podstawowa: golić
Część mowy/forma fleksyjna:
grabże 14Forma podstawowa: grabić
Część mowy/forma fleksyjna:
grajże 14Forma podstawowa: grać
Część mowy/forma fleksyjna:
grążąc 21Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
grążel 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grążeń 22Forma podstawowa: grążyć
grążmy 18Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
grążyc 18Forma podstawowa: grążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
grążyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
grążył 19Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
grążże 20Forma podstawowa: grążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
grelaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżem 13Forma podstawowa: greż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżom 13Forma podstawowa: greż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: greża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
greżów 16Forma podstawowa: greż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gromże 13Forma podstawowa: gromić
Część mowy/forma fleksyjna:
groźże 20Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
grożąc 17Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
grożeń 18Forma podstawowa: grozić
gróźże 24Forma podstawowa: grozić
Część mowy/forma fleksyjna:
grylaż 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gryźże 21Forma podstawowa: gryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
gryżom 14Forma podstawowa: gryża
gubmyż 18Forma podstawowa: gubić
Część mowy/forma fleksyjna:
gurbże 16Forma podstawowa: gurbić
Część mowy/forma fleksyjna:
gwiżdż 17Forma podstawowa: gwizdać
Część mowy/forma fleksyjna:
gzijże 14Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna:
gżącej 19Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
gżącym 19Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
gżenia 12Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: gżenie
Opis: uprawianie seksu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gżenie 12Forma podstawowa: gzić
Opis: uprawianie seksu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Opis: uprawianie seksu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
gżeniu 14Forma podstawowa: gzić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: gżenie
Opis: uprawianie seksu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
haczże 13Forma podstawowa: haczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
hadżar 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżdż 18Opis: hadż, pielgrzymka do Mekki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżem 14Forma podstawowa: hadż
Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżie 13Forma podstawowa: hadżi
Opis: muzułmanin, odbywający hadżdż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
hadżim 14Forma podstawowa: hadżi
Opis: muzułmanin, odbywający hadżdż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżom 14Forma podstawowa: hadż
Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hadżów 17Forma podstawowa: hadż
Opis: pielgrzymka do Mekki, tzw. większa lub pełna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hańbże 20Forma podstawowa: hańbić
Część mowy/forma fleksyjna:
hażany 13Forma podstawowa: hażanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
hedżab 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hedżra 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hedżrą 17Forma podstawowa: hedżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hedżrę 17Forma podstawowa: hedżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hedżro 13Forma podstawowa: hedżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hedżry 14Forma podstawowa: hedżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hepmyż 15Forma podstawowa: hepać
Część mowy/forma fleksyjna:
hidżab 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hidżra 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hidżrą 17Forma podstawowa: hidżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hidżrę 17Forma podstawowa: hidżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hidżro 13Forma podstawowa: hidżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hidżry 14Forma podstawowa: hidżra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodżom 14Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hodżów 17Forma podstawowa: hodża
Opis: tytuł grzecznościowy w kulturze muzułmańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
hożego 14Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hożemu 15Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hożych 16Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
hożymi 14Forma podstawowa: hoży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
huczże 15Forma podstawowa: huczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
hudżra 15
hudżrą 19Forma podstawowa: hudżra
hudżrę 19Forma podstawowa: hudżra
hudżro 15Forma podstawowa: hudżra
hudżry 16Forma podstawowa: hudżra
idźmyż 21Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzże 11Forma podstawowa: ikrzyć
ilomaż 12Forma podstawowa: ileż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
iłujże 16Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżany 13Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imajże 13Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imażem 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażom 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażów 15Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iśćmyż 21Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
izaliż 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
jadźże 21Forma podstawowa: jadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jadżni 13Forma podstawowa: jadżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jakież 13Forma podstawowa: jakiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jakżeż 17Część mowy/forma fleksyjna: kublik
jałżyn 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jarmuż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jarzże 12Forma podstawowa: jarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jawmyż 14Forma podstawowa: jawić
Część mowy/forma fleksyjna:
jażdża 17Forma podstawowa: jażdż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jażdże 17Forma podstawowa: jażdż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jażdżu 19Forma podstawowa: jażdż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jażdży 18Forma podstawowa: jażdż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jebmyż 16Forma podstawowa: jebać
Część mowy/forma fleksyjna:
jedzże 13Forma podstawowa: jeść
Część mowy/forma fleksyjna:
jedźże 21Forma podstawowa: jechać
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżach 15Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżaci 13Forma podstawowa: jeżaty
jeżaka 13Forma podstawowa: jeżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżaki 13Forma podstawowa: jeżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
jeżaku 15Forma podstawowa: jeżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżami 13Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżata 13Forma podstawowa: jeżaty
jeżatą 17Forma podstawowa: jeżaty
jeżate 13Forma podstawowa: jeżaty
jeżaty 14
jeżąca 17Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
jeżącą 21Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
jeżące 17Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
jeżący 18Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
jeżcie 13Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżdżą 21Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżdżę 21Forma podstawowa: jeździć
Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżeli 13Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
jeżeni 12Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
jeżmyż 18Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżona 12Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
jeżoną 16Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
jeżone 12Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
jeżono 12Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżony 13Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
jeżowa 12Forma podstawowa: jeżów
Opis: Jeżów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jeżową 16Forma podstawowa: jeżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jeżowe 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jeżowi 12Forma podstawowa: jeżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeż
Opis: nazwa owadożernego ssaka z rodziny jeżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżowy 13Forma podstawowa: jeżów
Opis: Jeżów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
jeżują 20Forma podstawowa: jeżować
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżuje 16Forma podstawowa: jeżować
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżuję 20Forma podstawowa: jeżować
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyka 14Forma podstawowa: jeżyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżyki 14Forma podstawowa: jeżyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: jeżyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżyku 16Forma podstawowa: jeżyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: jeżyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżyli 14Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyła 15Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyło 15Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyły 16Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżymy 15Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jeżyna 13Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżyną 17Forma podstawowa: jeżyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżynę 17Forma podstawowa: jeżyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżyno 13Forma podstawowa: jeżyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżyny 14Forma podstawowa: jeżyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jeżysz 13Forma podstawowa: jeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
jęczże 17Forma podstawowa: jęczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
juczże 15Forma podstawowa: juczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
judźże 23Forma podstawowa: judzić
Część mowy/forma fleksyjna:
jużaka 15Forma podstawowa: jużak
jużaki 15Forma podstawowa: jużak
jużaku 17Forma podstawowa: jużak
jużciż 19Część mowy/forma fleksyjna: kublik
jużyna 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jużyną 19Forma podstawowa: jużyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jużynę 19Forma podstawowa: jużyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jużyno 15Forma podstawowa: jużyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
jużyny 16Forma podstawowa: jużyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kadźże 20Forma podstawowa: kadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
kałuża 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałużą 19Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałuże 15Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałużę 19Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałużo 15Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kałuży 16Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kałuża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kapmyż 14Forma podstawowa: kapać
Część mowy/forma fleksyjna:
kaptaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
karćże 16Forma podstawowa: karcić
Część mowy/forma fleksyjna:
karmże 12Forma podstawowa: karmić
Część mowy/forma fleksyjna:
karzże 11Forma podstawowa: karać
Część mowy/forma fleksyjna:
kaszże 11Forma podstawowa: kasać
kaźmyż 21Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
każąca 16Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
każącą 20Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
każące 16Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
każący 17Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
każcie 12Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
każdej 14Forma podstawowa: każdy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każdym 14Forma podstawowa: każdy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każdzi 12Forma podstawowa: każdy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
każemy 13Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
każeni 11Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
każesz 11Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
każmyż 17Forma podstawowa: kazać
Część mowy/forma fleksyjna:
każona 11Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
każoną 15Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
każone 11Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
każono 11Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna:
każony 12Forma podstawowa: kazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
kąpmyż 18Forma podstawowa: kąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
kiedyż 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
kiegoż 13Forma podstawowa: kijże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
kiełża 13Forma podstawowa: kiełż
Opis: morski lub słodkowodny skorupiak z rodziny kiełżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiełże 13Forma podstawowa: kiełż
Opis: morski lub słodkowodny skorupiak z rodziny kiełżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiełżu 15Forma podstawowa: kiełż
Opis: morski lub słodkowodny skorupiak z rodziny kiełżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kiełży 14Forma podstawowa: kiełż
Opis: morski lub słodkowodny skorupiak z rodziny kiełżowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kimżeż 16
kipmyż 14Forma podstawowa: kipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
kiśmyż 17Forma podstawowa: kisić
Część mowy/forma fleksyjna:
kiżucz 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klapże 13Forma podstawowa: klapać
Część mowy/forma fleksyjna:
klążom 17Forma podstawowa: kląża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klećże 17Forma podstawowa: klecić
Część mowy/forma fleksyjna:
klejże 14Forma podstawowa: kleić
Część mowy/forma fleksyjna:
klepże 13Forma podstawowa: klepać
Część mowy/forma fleksyjna:
kliważ 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
klujże 16Forma podstawowa: kluć
Część mowy/forma fleksyjna:
kłamże 14Forma podstawowa: kłamać
Część mowy/forma fleksyjna:
kłapże 14Forma podstawowa: kłapać
Część mowy/forma fleksyjna:
kłąbże 19Forma podstawowa: kłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłębże 19Forma podstawowa: kłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłońże 19Forma podstawowa: kłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłośże 17Forma podstawowa: kłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłóćże 22Forma podstawowa: kłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
kłujże 17Forma podstawowa: kłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
knoćże 16Forma podstawowa: knocić
Część mowy/forma fleksyjna:
knujże 15Forma podstawowa: knuć
Część mowy/forma fleksyjna:
koażel 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koćmyż 18Forma podstawowa: kocić
Część mowy/forma fleksyjna:
kolaże 12Forma podstawowa: kolaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kolażu 14Forma podstawowa: kolaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kolaży 13Forma podstawowa: kolaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
koledż 13Opis: szkoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kolmyż 14Forma podstawowa: kłuć
komżom 13Forma podstawowa: komża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kopćże 17Forma podstawowa: kopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
kopmyż 14Forma podstawowa: kopać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: kopić
Część mowy/forma fleksyjna:
korćże 16Forma podstawowa: korcić
Część mowy/forma fleksyjna:
korzże 11Forma podstawowa: korzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kośmyż 17Forma podstawowa: kosić
Część mowy/forma fleksyjna:
kotwże 12Forma podstawowa: kotwić
kożuch 16Opis: ciepła odzież wierzchnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kójmyż 19Forma podstawowa: koić
Część mowy/forma fleksyjna:
kórzże 15Forma podstawowa: korzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kpijże 14Forma podstawowa: kpić
Część mowy/forma fleksyjna:
krajże 13Forma podstawowa: krajać
Część mowy/forma fleksyjna:
kraśże 15Forma podstawowa: krasić
Część mowy/forma fleksyjna:
krążąc 20Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
krążek 16Opis: nośnik danych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krążeń 21Forma podstawowa: krążenie
Opis: przepływ krwi w naczyniach krwionośnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krążka 16Forma podstawowa: krążek
Opis: nośnik danych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krążki 16Forma podstawowa: krążek
Opis: nośnik danych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krążku 18Forma podstawowa: krążek
Opis: nośnik danych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krążmy 17Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
krążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
krążył 18Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
krążyn 16Forma podstawowa: krążyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krążże 19Forma podstawowa: krążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
krewże 11Forma podstawowa: krewić
Część mowy/forma fleksyjna:
kręćże 20Forma podstawowa: kręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
krężel 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krężla 16Forma podstawowa: krężel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krężle 16Forma podstawowa: krężel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krężli 16Forma podstawowa: krężel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krężlu 18Forma podstawowa: krężel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kropże 12Forma podstawowa: kropić
Część mowy/forma fleksyjna:
króćże 20Forma podstawowa: krócić
Część mowy/forma fleksyjna:
krójże 17Forma podstawowa: kroić
Część mowy/forma fleksyjna:
krupże 14Forma podstawowa: krupić
Część mowy/forma fleksyjna:
krużce 14Forma podstawowa: krużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużek 14Forma podstawowa: krużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużem 14Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużką 18Forma podstawowa: krużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużkę 18Forma podstawowa: krużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużki 14Forma podstawowa: krużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużko 14Forma podstawowa: krużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużom 14Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: kruża
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużów 17Forma podstawowa: kruż
Opis: ozdobny dzban lub czara z uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krużyc 15Forma podstawowa: krużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kryjże 14Forma podstawowa: kryć
Część mowy/forma fleksyjna:
krzyża 12Forma podstawowa: krzyż
Opis: każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzyże 12Forma podstawowa: krzyż
Opis: każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzyżm 13Forma podstawowa: krzyżmo
Opis: święte oleje, których używa się w przebiegu niektórych sakramentów i nabożeństw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzyżu 14Forma podstawowa: krzyż
Opis: każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
krzyży 13Forma podstawowa: krzyż
Opis: każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
książę 19Opis: wysoki tyutuł szlachecki, noszony przez niekoronowanych członków rodziny królewskiej, głowy księstw lub wysokim członkom arystokracji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
księża 15Forma podstawowa: ksiądz
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: księży
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
księżą 19Forma podstawowa: księży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: księża
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
księże 15Forma podstawowa: ksiądz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: księża
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: księży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
księżo 15Forma podstawowa: księży
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: księża
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
księży 16Forma podstawowa: księża
Opis: grupa duchownych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ksiądz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
któraż 16Forma podstawowa: któryż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
którąż 20Forma podstawowa: któryż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któreż 16Forma podstawowa: któryż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któryż 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
któżże 20
kujmyż 17Forma podstawowa: kuć
Część mowy/forma fleksyjna:
kulmyż 16Forma podstawowa: kulić
Część mowy/forma fleksyjna:
kunżut 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupaże 14Forma podstawowa: kupaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupażu 16Forma podstawowa: kupaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupaży 15Forma podstawowa: kupaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kupmyż 16Forma podstawowa: kupić
Część mowy/forma fleksyjna:
kuraże 13Forma podstawowa: kuraż
Opis: zwykle żartobliwie: odwaga - zdolność zrobienia czegoś (często z fantazją i brawurą), podjęcia ryzyka, mimo niekorzystnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kurażu 15Forma podstawowa: kuraż
Opis: zwykle żartobliwie: odwaga - zdolność zrobienia czegoś (często z fantazją i brawurą), podjęcia ryzyka, mimo niekorzystnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kuraży 14Forma podstawowa: kuraż
Opis: zwykle żartobliwie: odwaga - zdolność zrobienia czegoś (często z fantazją i brawurą), podjęcia ryzyka, mimo niekorzystnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kurtaż 14Opis: prowizcja przysługująca pośrednikowi (maklerowi, brokerowi).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
kurwże 13Forma podstawowa: kurwić
Część mowy/forma fleksyjna:
kurzże 13Forma podstawowa: kurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
kuśmyż 19Forma podstawowa: kusić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwapże 12Forma podstawowa: kwapić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwaśże 15Forma podstawowa: kwasić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwefże 15Forma podstawowa: kwefić
Część mowy/forma fleksyjna:
kwilże 12Forma podstawowa: kwilić
Część mowy/forma fleksyjna:
lampże 13Forma podstawowa: lampić
Część mowy/forma fleksyjna:
lażują 19Forma podstawowa: lażować
Część mowy/forma fleksyjna:
lażuje 15Forma podstawowa: lażować
Część mowy/forma fleksyjna:
lażuję 19Forma podstawowa: lażować
Część mowy/forma fleksyjna:
leczże 12Forma podstawowa: leczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lećmyż 18Forma podstawowa: lecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
lejmyż 15Forma podstawowa: lać
Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
lekaże 12Forma podstawowa: lekaż
lekażu 14Forma podstawowa: lekaż
lekaży 13Forma podstawowa: lekaż
leńmyż 19Forma podstawowa: lenić
Część mowy/forma fleksyjna:
lepież 12
lepmyż 14Forma podstawowa: lepić
Część mowy/forma fleksyjna:
leźmyż 21Forma podstawowa: leźć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżach 14Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżaka 12Forma podstawowa: leżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżaki 12Forma podstawowa: leżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżaku 14Forma podstawowa: leżak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżalń 18Forma podstawowa: leżalnia
Opis: miejsce do leżakowania, przeznaczone dla chorych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżała 13Forma podstawowa: leżały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżało 13Forma podstawowa: leżały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżały 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżami 12Forma podstawowa: leż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leże
Opis: miejsce snu i schronienia zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżano 11Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżąca 16Forma podstawowa: leżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżącą 20Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: leżąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
leżące 16Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: leżąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
leżąco 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: leżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
leżący 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
leżcie 12Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżeli 12Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżmyż 17Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżnia 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: leżeń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżnią 15Forma podstawowa: leżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżnie 11Forma podstawowa: leżeń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: leżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżnię 15Forma podstawowa: leżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżnik 12Opis: element rusztowania, którego funkcją jest łączenie sąsiednich stojaków i usztywnianie rusztowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżnio 11Forma podstawowa: leżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
leżuch 16
leżymy 14Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
leżysz 12Forma podstawowa: leżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
liczże 12Forma podstawowa: liczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lineaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liożel 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
litraż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
liżąca 16Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
liżącą 20Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
liżące 16Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
liżący 17Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
liżcie 12Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
liżemy 13Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
liżesz 11Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
liżmyż 17Forma podstawowa: lizać
Część mowy/forma fleksyjna:
lodźże 20Forma podstawowa: lodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
lodżia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodżią 16Forma podstawowa: lodżia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodżie 12Forma podstawowa: lodżia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodżię 16Forma podstawowa: lodżia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodżii 12Forma podstawowa: lodżia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lodżij 14Forma podstawowa: lodżia
lodżio 12Forma podstawowa: lodżia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonżom 12Forma podstawowa: lonża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lonżuj 15Forma podstawowa: lonżować
Część mowy/forma fleksyjna:
lożach 14Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lożami 12Forma podstawowa: loża
Opis: miejsce zebrań dawnych angielskich związków budowniczych i architektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
lożowa 11Forma podstawowa: lożowy
Opis: związany z lożą - jednostką organizacyjną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lożową 15Forma podstawowa: lożowy
Opis: związany z lożą - jednostką organizacyjną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lożowe 11Forma podstawowa: lożowy
Opis: związany z lożą - jednostką organizacyjną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lożowi 11Forma podstawowa: lożowy
Opis: związany z lożą - jednostką organizacyjną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lożowy 12Opis: związany z lożą - jednostką organizacyjną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lódźże 24Forma podstawowa: lodzić
lubmyż 17Forma podstawowa: lubić
Część mowy/forma fleksyjna:
lumpże 15Forma podstawowa: lumpić
luńmyż 21Forma podstawowa: lunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżącej 18Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
lżącym 18Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
lżejsi 13Forma podstawowa: lekki
Opis: o człowieku: taki, który niczym się nie przejmuje, odznacza się niefrasobliwością, beztroską, lekkim, czasem niepoważnym podejściem do rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
lżenia 11Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
lżenie 11Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
lżeniu 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
lżonej 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżonym 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
lżycie 13Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyjmy 16Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyjże 18Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyłam 15Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyłaś 18Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyłby 17Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyłem 15Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
lżyłeś 18Forma podstawowa: lżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ładźże 21Forma podstawowa: ładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łajmyż 16Forma podstawowa: łajać
Część mowy/forma fleksyjna:
łammyż 15Forma podstawowa: łamać
Część mowy/forma fleksyjna:
łapmyż 15Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna:
łaśmyż 18Forma podstawowa: łasić
Część mowy/forma fleksyjna:
łaźmyż 22Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łażąca 17Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łażącą 21Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łażące 17Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łażący 18Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łażono 12Forma podstawowa: łazić
Część mowy/forma fleksyjna:
łączże 17Forma podstawowa: łączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łkajże 15Forma podstawowa: łkać
Część mowy/forma fleksyjna:
łomżan 13Forma podstawowa: łomżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożach 15Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożami 13Forma podstawowa: łoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożąca 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łożącą 21Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łożące 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łożący 18Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łożeni 12Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łożnic 13Forma podstawowa: łożnica
Opis: łoże małżeńskie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożona 12Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łożoną 16Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łożone 12Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łożono 12Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożony 13Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
łożyli 14Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożyła 15Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożyło 15Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożyły 16Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożymy 15Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łożysk 14Forma podstawowa: łożysko
Opis: część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łożysz 13Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łójmyż 20Forma podstawowa: łoić
Część mowy/forma fleksyjna:
łówmyż 18Forma podstawowa: łowić
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżcie 17Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łóżkom 18Forma podstawowa: łóżko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łóżmyż 22Forma podstawowa: łożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łudźże 23Forma podstawowa: łudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
łupież 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: łupieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
łupmyż 17Forma podstawowa: łupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: łupić
Część mowy/forma fleksyjna:
łużnik 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łypmyż 16Forma podstawowa: łypać
Część mowy/forma fleksyjna:
łyżach 16Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżami 14Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżkom 15Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżkuj 18Forma podstawowa: łyżkować
Część mowy/forma fleksyjna:
łyżnik 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwie 13Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łyżwom 14Forma podstawowa: łyżwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
łzawże 12Forma podstawowa: łzawić
Część mowy/forma fleksyjna:
łżącej 19Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżącym 19Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
łżecie 13Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łżyjmy 17Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
łżyjże 19Forma podstawowa: łgać
Część mowy/forma fleksyjna:
majmyż 15Forma podstawowa: maić
Część mowy/forma fleksyjna:
małżem 14Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małżom 14Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małżów 17Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
małżyk 15
mammyż 14Forma podstawowa: mamić
Część mowy/forma fleksyjna:
maneża 11Forma podstawowa: maneż
Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maneże 11Forma podstawowa: maneż
Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maneżu 13Forma podstawowa: maneż
Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maneży 12Forma podstawowa: maneż
Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mańmyż 19Forma podstawowa: manić
Część mowy/forma fleksyjna:
mariaż 11Opis: zawarcie małżeństwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
marzże 11Forma podstawowa: marzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
marżom 12Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masaże 11Forma podstawowa: masaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masażu 13Forma podstawowa: masaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masaży 12Forma podstawowa: masaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maśćże 20Forma podstawowa: maścić
Część mowy/forma fleksyjna:
mażach 14Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażami 12Forma podstawowa: maża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mażąca 16Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mażącą 20Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mażące 16Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mażący 17Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mażcie 12Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mażemy 13Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mażesz 11Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mażmyż 17Forma podstawowa: mazać
Część mowy/forma fleksyjna:
mączże 16Forma podstawowa: mączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mąćmyż 22Forma podstawowa: mącić
Część mowy/forma fleksyjna:
meczże 12Forma podstawowa: meczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
melanż 12Opis: połączenie różnokolorowych nici w jednej włóczce albo tkaninie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menaża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menażą 15Forma podstawowa: menaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menaże 11Forma podstawowa: menaż
Opis: gospodarstwo domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: menaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menażę 15Forma podstawowa: menaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menażo 11Forma podstawowa: menaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menażu 13Forma podstawowa: menaż
Opis: gospodarstwo domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menaży 12Forma podstawowa: menaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: menaż
Opis: gospodarstwo domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
metraż 12Opis: długość w metrach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
męczże 16Forma podstawowa: męczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mężach 18Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężami 16Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężnej 17Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężnie 15Opis: w sposób nacechowany odwagą, męstwem, dzielnie, bohatersko, wytrwale.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
mężnym 17Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężowa 15Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężową 19Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężowe 15Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężowi 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężowy 16Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mężula 18Forma podstawowa: mężulo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężule 18Forma podstawowa: mężulo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
mężulo 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mężulu 20Forma podstawowa: mężulo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miażdż 16Forma podstawowa: miażdżyć
Opis: wygrywać z kimś dużą przewagą.
Część mowy/forma fleksyjna:
miążsi 15Forma podstawowa: miąższy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
miąższ 15Opis: miękka masa o gęstej konsystencji otoczona błoną lub skórką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miećże 16Forma podstawowa: mieść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: miecić
Część mowy/forma fleksyjna:
miejże 13Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
mielże 12Forma podstawowa: mielić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mleć
Część mowy/forma fleksyjna:
mieńże 17Forma podstawowa: mienić
Część mowy/forma fleksyjna:
mieroż 11Forma podstawowa: mieroża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mierżą 15Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mierżę 15Forma podstawowa: mierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
mieśże 15Forma podstawowa: miesić
Część mowy/forma fleksyjna:
mikiża 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mikiżą 16Forma podstawowa: mikiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mikiże 12Forma podstawowa: mikiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mikiżę 16Forma podstawowa: mikiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mikiżo 12Forma podstawowa: mikiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mikiży 13Forma podstawowa: mikiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miksaż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
milmyż 14Forma podstawowa: milić
mińmyż 19Forma podstawowa: minąć
Część mowy/forma fleksyjna:
miradż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miraże 11Forma podstawowa: miraż
Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mirażu 13Forma podstawowa: miraż
Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miraży 12Forma podstawowa: miraż
Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mitręż 16Forma podstawowa: mitrężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
młóćże 22Forma podstawowa: młócić
Część mowy/forma fleksyjna:
mnijże 13Forma podstawowa: miąć
Część mowy/forma fleksyjna:
mnożąc 16Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
mnożeń 17Forma podstawowa: mnożenie
Opis: jedno z podstawowych działań matematycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mnożna 11Opis: w działaniu mnożenia liczba, która jest mnożona przez inną liczbę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mnożny
Opis: taki, który łatwo się mnoży, daje wymierne korzyści, rezlutaty, przynosi szybko dobre efekty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mnożną 15Forma podstawowa: mnożna
Opis: w działaniu mnożenia liczba, która jest mnożona przez inną liczbę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mnożny
Opis: taki, który łatwo się mnoży, daje wymierne korzyści, rezlutaty, przynosi szybko dobre efekty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mnożne 11Forma podstawowa: mnożna
Opis: w działaniu mnożenia liczba, która jest mnożona przez inną liczbę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mnożny
Opis: taki, który łatwo się mnoży, daje wymierne korzyści, rezlutaty, przynosi szybko dobre efekty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mnożni 11Forma podstawowa: mnożny
Opis: taki, który łatwo się mnoży, daje wymierne korzyści, rezlutaty, przynosi szybko dobre efekty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mnożny 12Opis: taki, który łatwo się mnoży, daje wymierne korzyści, rezlutaty, przynosi szybko dobre efekty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mnożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
mnożył 14Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mnóżmy 17Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mnóżże 19Forma podstawowa: mnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
moczże 12Forma podstawowa: moczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
modźże 20Forma podstawowa: modzić
Część mowy/forma fleksyjna:
montaż 12Opis: sposób mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
morzże 11Forma podstawowa: morzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mośćże 20Forma podstawowa: mościć
Część mowy/forma fleksyjna:
możemy 13Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
możesz 11Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
możnej 13Forma podstawowa: możny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
możnym 13Forma podstawowa: możny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
możono 11Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
módlże 17Forma podstawowa: modlić
Część mowy/forma fleksyjna:
módźże 24Forma podstawowa: modzić
mórzże 15Forma podstawowa: morzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mówmyż 17Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Część mowy/forma fleksyjna:
móżcie 16Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
móżmyż 21Forma podstawowa: móc
Część mowy/forma fleksyjna:
mroźże 19Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mrożąc 16Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
mrożeń 17Forma podstawowa: mrozić
mrożni 11Forma podstawowa: mrożnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrówże 15Forma podstawowa: mrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
mróźże 23Forma podstawowa: mrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
mrużąc 18Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
mrużeń 19Forma podstawowa: mrużyć
mrużmy 15Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mrużna 13Forma podstawowa: mrużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mrużną 17Forma podstawowa: mrużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mrużne 13Forma podstawowa: mrużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mrużni 13Forma podstawowa: mrużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mrużny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mrużyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
mrużył 16Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mrużże 17Forma podstawowa: mrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mrzeża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrzeżą 15Forma podstawowa: mrzeża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrzeże 11Forma podstawowa: mrzeża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrzeżę 15Forma podstawowa: mrzeża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrzeżn 11Forma podstawowa: mrzeżna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrzeżo 11Forma podstawowa: mrzeża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mrzeży 12Forma podstawowa: mrzeża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muczże 14Forma podstawowa: muczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
mulaże 14Forma podstawowa: mulaż
mulażu 16Forma podstawowa: mulaż
mulaży 15Forma podstawowa: mulaż
mulmyż 16Forma podstawowa: mulić
Część mowy/forma fleksyjna:
muśmyż 19Forma podstawowa: musić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: musieć
Część mowy/forma fleksyjna:
mużycy 16Forma podstawowa: mużyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mużyka 15Forma podstawowa: mużyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mużyki 15Forma podstawowa: mużyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
mużyku 17Forma podstawowa: mużyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mydlże 14Forma podstawowa: mydlić
Część mowy/forma fleksyjna:
myjmyż 16Forma podstawowa: myć
Część mowy/forma fleksyjna:
mylmyż 15Forma podstawowa: mylić
Część mowy/forma fleksyjna:
myślże 17Forma podstawowa: myśleć
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: myślić
Część mowy/forma fleksyjna:
mżawce 12Forma podstawowa: mżawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżawek 12Forma podstawowa: mżawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżawka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżawką 16Forma podstawowa: mżawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżawkę 16Forma podstawowa: mżawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżawki 12Forma podstawowa: mżawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżawko 12Forma podstawowa: mżawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mżącej 18Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mżącym 18Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
mżenia 11Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
mżenie 11Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
mżeniu 13Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
mżycie 13Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyjmy 16Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyjże 18Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: mżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyłam 15Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyłaś 18Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyłby 17Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyłem 15Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżyłeś 18Forma podstawowa: mżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
mżysta 13Forma podstawowa: mżysty
Opis: taki, w którym często mży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mżystą 17Forma podstawowa: mżysty
Opis: taki, w którym często mży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mżyste 13Forma podstawowa: mżysty
Opis: taki, w którym często mży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mżysto 13Opis: tak, że mży, delikatnie kropi, z mżawką.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: mżysty
Opis: taki, w którym często mży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
mżysty 14Opis: taki, w którym często mży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mżyści 17Forma podstawowa: mżysty
Opis: taki, w którym często mży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nadąża 15Forma podstawowa: nadążać
Część mowy/forma fleksyjna:
nadążą 19Forma podstawowa: nadążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadążę 19Forma podstawowa: nadążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadąży 16Forma podstawowa: nadążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadłóż 17Forma podstawowa: nadłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nadważ 11Forma podstawowa: nadważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeża 12Forma podstawowa: najeżać
Część mowy/forma fleksyjna:
najeżą 16Forma podstawowa: najeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeżę 16Forma podstawowa: najeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
najeży 13Forma podstawowa: najeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nakażą 15Forma podstawowa: nakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
nakaże 11Forma podstawowa: nakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
nakażę 15Forma podstawowa: nakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
nakrąż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
należą 15Forma podstawowa: należeć
Część mowy/forma fleksyjna:
należę 15Forma podstawowa: należeć
Część mowy/forma fleksyjna:
należy 12Forma podstawowa: należeć
Część mowy/forma fleksyjna:
naliżą 15Forma podstawowa: nalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
naliże 11Forma podstawowa: nalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
naliżę 15Forma podstawowa: nalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
nałażą 16Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałażę 16Forma podstawowa: nałazić
Część mowy/forma fleksyjna:
nałożą 16Forma podstawowa: nałożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałożę 16Forma podstawowa: nałożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałoży 13Forma podstawowa: nałożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nałżyj 15Forma podstawowa: nałgać
Część mowy/forma fleksyjna:
namażą 15Forma podstawowa: namazać
Część mowy/forma fleksyjna:
namaże 11Forma podstawowa: namazać
Część mowy/forma fleksyjna:
namażę 15Forma podstawowa: namazać
Część mowy/forma fleksyjna:
namnóż 15Forma podstawowa: namnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
naniżą 14Forma podstawowa: nanizać
Część mowy/forma fleksyjna:
naniże 10Forma podstawowa: nanizać
Część mowy/forma fleksyjna:
naniżę 14Forma podstawowa: nanizać
Część mowy/forma fleksyjna:
napręż 15Forma podstawowa: naprężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
naraża 10Forma podstawowa: narażać
Opis: wystawiać (świadomie lub nie) kogoś lub coś na negatywne działanie czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
narażą 14Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
narażę 14Forma podstawowa: narazić
Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna:
naroża 10Forma podstawowa: naroże
Opis: narożnik, róg jakiegoś przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naroże 10Opis: narożnik, róg jakiegoś przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
narożu 12Forma podstawowa: naroże
Opis: narożnik, róg jakiegoś przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
naroży 11Forma podstawowa: naroże
Opis: narożnik, róg jakiegoś przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
narżną 14Forma podstawowa: narżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
narżnę 14Forma podstawowa: narżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nasłuż 14Forma podstawowa: nasłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nasmaż 11Forma podstawowa: nasmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nasroż 10Forma podstawowa: nasrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
natęża 15Forma podstawowa: natężać
Część mowy/forma fleksyjna:
natężą 19Forma podstawowa: natężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
natężę 19Forma podstawowa: natężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
natęży 16Forma podstawowa: natężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
naważą 14Forma podstawowa: naważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
naważę 14Forma podstawowa: naważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
naważy 11Forma podstawowa: naważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawiąż 14Forma podstawowa: nawiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
nawilż 11Forma podstawowa: nawilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nawożą 14Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawożę 14Forma podstawowa: nawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
nawróż 14Forma podstawowa: nawróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażarć 15Forma podstawowa: nażreć
nażarł 12Forma podstawowa: nażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażera 10Forma podstawowa: nażerać
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęci 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nażęli 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęła 16Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęło 16Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęły 17Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęta 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nażętą 19Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nażęte 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nażęto 15Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażęty 16Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nażłop 13Forma podstawowa: nażłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
nażnie 10Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażnij 12Forma podstawowa: nażąć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
nażryj 13Forma podstawowa: nażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyją 17Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyje 13Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyję 17Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyli 12Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyła 13Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyło 13Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyły 14Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyna 11Forma podstawowa: nażynać
Część mowy/forma fleksyjna:
nażyto 12Forma podstawowa: nażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
negliż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nęćmyż 21Forma podstawowa: nęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
niećże 15Forma podstawowa: niecić
Część mowy/forma fleksyjna:
nieśże 14Forma podstawowa: nieść
Część mowy/forma fleksyjna:
nieżęć 19Forma podstawowa: żąć
nieżuć 17Forma podstawowa: żuć
nieżyć 16Forma podstawowa: żyć
nieżyt 12Opis: stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nieżyw 11Forma podstawowa: nieżywy
Opis: taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niktże 12
nindża 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nindżą 15Forma podstawowa: nindża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nindże 11Forma podstawowa: nindża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
nindżę 15Forma podstawowa: nindża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nindżo 11Forma podstawowa: nindża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nindży 12Forma podstawowa: nindża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżach 13Forma podstawowa: niża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżami 11Forma podstawowa: niża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżany 11Forma podstawowa: niżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
niżąca 15Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: niżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
niżącą 19Forma podstawowa: niżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
niżące 15Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: niżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
niżący 16Forma podstawowa: niżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
niżbym 14Forma podstawowa: niżby
niżbyś 17Forma podstawowa: niżby
niżcie 11Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
niżeli 11Część mowy/forma fleksyjna:
niżemy 12Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
niżesz 10Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
niżmyż 16Forma podstawowa: nizać
Część mowy/forma fleksyjna:
niżnej 12Forma podstawowa: niżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżnik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
niżnym 12Forma podstawowa: niżny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżowa 10Forma podstawowa: niżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżową 14Forma podstawowa: niżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżowe 10Forma podstawowa: niżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżowi 10Forma podstawowa: niż
Opis: niskie ciśnienie atmosferyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: niżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niżowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niższa 10Forma podstawowa: niski
Opis: taki, który nie ma wysokiej wartości, jest źle oceniany pod względem jakości, wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niższą 14Forma podstawowa: niski
Opis: taki, który nie ma wysokiej wartości, jest źle oceniany pod względem jakości, wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niższe 10Forma podstawowa: niski
Opis: taki, który nie ma wysokiej wartości, jest źle oceniany pod względem jakości, wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
niższy 11Forma podstawowa: niski
Opis: taki, który nie ma wysokiej wartości, jest źle oceniany pod względem jakości, wartości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nośmyż 16Forma podstawowa: nosić
Opis: eksploatować odzież
Część mowy/forma fleksyjna:
nożach 13Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożami 11Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożęta 15Opis: pieszczotliwie o nóżkach, niedużych nogach - dolnych kończynach człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożnej 12Forma podstawowa: nożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożnie 10Forma podstawowa: nożny
nożnym 12Forma podstawowa: nożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożowa 10Forma podstawowa: nożowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożową 14Forma podstawowa: nożowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożowe 10Forma podstawowa: nożowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożowi 10Forma podstawowa: nożowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nóż
Opis: nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nożyce 12Forma podstawowa: nożyca
Opis: narzędzie używane do cięcia materiałów przy udziale niewielkiej siły rąk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: narzędzie używane do cięcia materiałów przy udziale niewielkiej siły rąk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyka 12Forma podstawowa: nożyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyki 12Forma podstawowa: nożyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyku 14Forma podstawowa: nożyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyna 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyną 15Forma podstawowa: nożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożynę 15Forma podstawowa: nożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyno 11Forma podstawowa: nożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożyny 12Forma podstawowa: nożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nożysk 12Forma podstawowa: nożysko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżęta 19Opis: pieszczotliwie o nóżkach, niedużych nogach - dolnych kończynach człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżkom 16Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżka
Opis: trzon grzyba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: nóżki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyna 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyną 19Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżynę 19Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyno 15Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nóżyny 16Forma podstawowa: nóżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nućmyż 19Forma podstawowa: nucić
Część mowy/forma fleksyjna:
nudźże 21Forma podstawowa: nudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
nużąca 17Forma podstawowa: nużący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
nużącą 21Forma podstawowa: nużący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
nużące 17Forma podstawowa: nużący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
nużąco 17Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: nużący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
nużący 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
nużbym 16Forma podstawowa: nużby
nużbyś 19Forma podstawowa: nużby
nużcie 13Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużeni 12Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nużmyż 18Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużona 12Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nużoną 16Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nużone 12Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nużono 12Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużony 13Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
nużyca 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużycą 18Forma podstawowa: nużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużyce 14Forma podstawowa: nużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużycę 18Forma podstawowa: nużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużyco 14Forma podstawowa: nużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużycy 15Forma podstawowa: nużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nużyli 14Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużyła 15Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużyło 15Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużyły 16Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużymy 15Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nużysz 13Forma podstawowa: nużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
nyżach 14Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyżami 12Forma podstawowa: nyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
nyżowa 11Forma podstawowa: nyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nyżową 15Forma podstawowa: nyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nyżowe 11Forma podstawowa: nyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nyżowi 11Forma podstawowa: nyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
nyżowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
obabże 14Forma podstawowa: obabić
Część mowy/forma fleksyjna:
obalże 13Forma podstawowa: obalić
Część mowy/forma fleksyjna:
obatoż 13Forma podstawowa: obatożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obciąż 17Forma podstawowa: obciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obdłuż 17Forma podstawowa: obdłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obełżą 18Forma podstawowa: obełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
obełże 14Forma podstawowa: obełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
obełżę 18Forma podstawowa: obełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
oberża 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oberżą 16Forma podstawowa: oberża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oberże 12Forma podstawowa: oberża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oberżę 16Forma podstawowa: oberża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oberżo 12Forma podstawowa: oberża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oberży 13Forma podstawowa: oberża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obeżną 16Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obeżnę 16Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obeżrą 16Forma podstawowa: obeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
obeżre 12Forma podstawowa: obeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
obeżrę 16Forma podstawowa: obeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
obijże 14Forma podstawowa: obić
Część mowy/forma fleksyjna:
obleża 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obleżą 17Forma podstawowa: obleża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obleże 13Forma podstawowa: obleża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obleżę 17Forma podstawowa: obleża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obleżo 13Forma podstawowa: obleża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obleży 14Forma podstawowa: obleża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obliżą 17Forma podstawowa: oblizać
Część mowy/forma fleksyjna:
obliże 13Forma podstawowa: oblizać
Część mowy/forma fleksyjna:
obliżę 17Forma podstawowa: oblizać
Część mowy/forma fleksyjna:
obłażą 18Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłażę 18Forma podstawowa: obłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obłoża 14Forma podstawowa: obłoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłożą 18Forma podstawowa: obłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obłoże 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłożę 18Forma podstawowa: obłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obłożu 16Forma podstawowa: obłoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obłoży 15Forma podstawowa: obłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: obłoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obmażą 17Forma podstawowa: obmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
obmaże 13Forma podstawowa: obmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
obmażę 17Forma podstawowa: obmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
obnaża 12Forma podstawowa: obnażać
Część mowy/forma fleksyjna:
obnażą 16Forma podstawowa: obnażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obnażę 16Forma podstawowa: obnażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obnaży 13Forma podstawowa: obnażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obniża 12Forma podstawowa: obniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
obniżą 16Forma podstawowa: obniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obniżę 16Forma podstawowa: obniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obniży 13Forma podstawowa: obniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obnóża 16Forma podstawowa: obnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obnóże 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obnóżu 18Forma podstawowa: obnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obnóży 17Forma podstawowa: obnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obraża 12Forma podstawowa: obrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
obrażą 16Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obrażę 16Forma podstawowa: obrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
obroża 12Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrożą 16Forma podstawowa: obroża
Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obroże 12Forma podstawowa: obroża
Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrożę 16Forma podstawowa: obroża
Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrożo 12Forma podstawowa: obroża
Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obroży 13Forma podstawowa: obroża
Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
obrzeż 12Forma podstawowa: obrzeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obsłuż 16Forma podstawowa: obsłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obsmaż 13Forma podstawowa: obsmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
obujże 16Forma podstawowa: obuć
Część mowy/forma fleksyjna:
obunóż 18Opis: dwiema, obiema nogami.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
obwiąż 16Forma podstawowa: obwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
obwożą 16Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obwożę 16Forma podstawowa: obwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
obżarć 17Forma podstawowa: obeżreć
obżarł 14Forma podstawowa: obeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżera 12Forma podstawowa: obżer
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: obżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęci 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
obżęli 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęła 18Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęło 18Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęły 19Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęta 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
obżętą 21Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
obżęte 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
obżęto 17Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
obżęty 18Forma podstawowa: obżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
obżyna 13Forma podstawowa: obżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
ocalże 12Forma podstawowa: ocalić
Część mowy/forma fleksyjna:
oceńże 17Forma podstawowa: ocenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ocućże 18Forma podstawowa: ocucić
Część mowy/forma fleksyjna:
odbież 13Forma podstawowa: odbieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
odciąż 16Forma podstawowa: odciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
oddłuż 16Forma podstawowa: oddłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odeżną 15Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odeżnę 15Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odkaża 12Forma podstawowa: odkażać
Część mowy/forma fleksyjna:
odkażą 16Forma podstawowa: odkazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odkażę 16Forma podstawowa: odkazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odkazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odleżą 16Forma podstawowa: odleżeć
Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odleżę 16Forma podstawowa: odleżeć
Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odleży 13Forma podstawowa: odleżeć
Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
odłażą 17Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odłażę 17Forma podstawowa: odłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odłożą 17Forma podstawowa: odłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odłożę 17Forma podstawowa: odłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odłoży 14Forma podstawowa: odłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odnóża 15Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnóże 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnóżu 17Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odnóży 16Forma podstawowa: odnóże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odpręż 16Forma podstawowa: odprężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odraża 11Forma podstawowa: odrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
odrażą 15Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odrażę 15Forma podstawowa: odrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
odsłuż 15Forma podstawowa: odsłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odsmaż 12Forma podstawowa: odsmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odważa 11Forma podstawowa: odważać
Część mowy/forma fleksyjna:
odważą 15Forma podstawowa: odważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odważę 15Forma podstawowa: odważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odważy 12Forma podstawowa: odważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwiąż 15Forma podstawowa: odwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
odwilż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odwilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odwożą 15Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odwożę 15Forma podstawowa: odwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
odymże 13Forma podstawowa: odymić
Część mowy/forma fleksyjna:
odzież 11Opis: najbardziej ogólna nazwa zbioru części garderoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: odzieża
Opis: najbardziej ogólna nazwa zbioru części garderoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
odżęci 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
odżęli 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżęła 17Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżęło 17Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżęły 18Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżęta 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
odżętą 20Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
odżęte 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
odżęto 16Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżęty 17Forma podstawowa: odżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
odżyją 18Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyje 14Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyję 18Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyli 13Forma podstawowa: odżyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyła 14Forma podstawowa: odżyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyłą 18Forma podstawowa: odżyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odżyłe 14Forma podstawowa: odżyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odżyło 14Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: odżyły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
odżyły 15Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
odżyna 12Forma podstawowa: odżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
odżyto 13Forma podstawowa: odżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
odżywa 12Forma podstawowa: odżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
odżywi 12Forma podstawowa: odżywić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogaćże 17Forma podstawowa: ogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogolże 13Forma podstawowa: ogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogońże 18Forma podstawowa: ogonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogólże 17Forma podstawowa: ogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ogumże 15Forma podstawowa: ogumić
Część mowy/forma fleksyjna:
ojebże 14Forma podstawowa: ojebać
okapże 12Forma podstawowa: okapać
Część mowy/forma fleksyjna:
okażmy 13Forma podstawowa: okazać
Część mowy/forma fleksyjna:
okażże 15Forma podstawowa: okazać
Część mowy/forma fleksyjna:
okoćże 16Forma podstawowa: okocić
Część mowy/forma fleksyjna:
okolże 12Forma podstawowa: okolić
Część mowy/forma fleksyjna:
okomżą 16Forma podstawowa: okomżyć
okomżę 16Forma podstawowa: okomżyć
okomży 13Forma podstawowa: okomżyć
okopże 12Forma podstawowa: okopać
Część mowy/forma fleksyjna:
okośże 15Forma podstawowa: okosić
Część mowy/forma fleksyjna:
okrąża 15Forma podstawowa: okrążać
Część mowy/forma fleksyjna:
okrążą 19Forma podstawowa: okrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
okrążę 19Forma podstawowa: okrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
okrąży 16Forma podstawowa: okrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
okujże 15Forma podstawowa: okować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: okuć
Część mowy/forma fleksyjna:
okupże 14Forma podstawowa: okupić
Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Część mowy/forma fleksyjna:
olejże 13Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: oleić
Część mowy/forma fleksyjna:
olepże 12Forma podstawowa: olepić
Część mowy/forma fleksyjna:
oliwże 11Forma podstawowa: oliwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ołupże 15Forma podstawowa: ołupić
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżemy 14Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ołżesz 12Forma podstawowa: ołgać
Część mowy/forma fleksyjna:
omalże 12
omamże 12Forma podstawowa: omamić
Część mowy/forma fleksyjna:
omińże 17Forma podstawowa: ominąć
Część mowy/forma fleksyjna:
omówże 15Forma podstawowa: omówić
Część mowy/forma fleksyjna:
omyjże 14Forma podstawowa: omyć
Część mowy/forma fleksyjna:
omylże 13Forma podstawowa: omylić
Część mowy/forma fleksyjna:
omżynu 14Forma podstawowa: omżyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
omżyny 13Forma podstawowa: omżyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
onegoż 12Forma podstawowa: onże
onejże 12Forma podstawowa: onże
onemuż 13Forma podstawowa: onże
onymiż 12Forma podstawowa: onże
onymże 12Forma podstawowa: onże
opalże 12Forma podstawowa: opalić
Część mowy/forma fleksyjna:
opaśże 15Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
opijże 13Forma podstawowa: opić
Część mowy/forma fleksyjna:
opłuża 15Forma podstawowa: opłużać
Część mowy/forma fleksyjna:
opłużą 19Forma podstawowa: opłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opłużę 19Forma podstawowa: opłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opłuży 16Forma podstawowa: opłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
opójże 17Forma podstawowa: opoić
Część mowy/forma fleksyjna:
opylże 13Forma podstawowa: opylić
Część mowy/forma fleksyjna:
oranże 10Forma podstawowa: oranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oranżu 12Forma podstawowa: oranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
oranży 11Forma podstawowa: oranż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orężem 15Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orężna 14Forma podstawowa: orężny
Opis: taki, który jest orężem - bronią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
orężną 18Forma podstawowa: orężny
Opis: taki, który jest orężem - bronią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
orężne 14Forma podstawowa: orężny
Opis: taki, który jest orężem - bronią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
orężni 14Forma podstawowa: orężny
Opis: taki, który jest orężem - bronią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
orężny 15Opis: taki, który jest orężem - bronią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
orężom 15Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orężów 18Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
orośże 14Forma podstawowa: orosić
Część mowy/forma fleksyjna:
orzmyż 12Forma podstawowa: orać
Część mowy/forma fleksyjna:
orżnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
orżnął 16Forma podstawowa: orżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
orżnie 10Forma podstawowa: orżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
orżnij 12Forma podstawowa: orżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
oskarż 11Forma podstawowa: oskarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmaża 11Forma podstawowa: osmażać
Część mowy/forma fleksyjna:
osmażą 15Forma podstawowa: osmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmażę 15Forma podstawowa: osmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmaży 12Forma podstawowa: osmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmuża 13Forma podstawowa: osmużać
Część mowy/forma fleksyjna:
osmużą 17Forma podstawowa: osmużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmużę 17Forma podstawowa: osmużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osmuży 14Forma podstawowa: osmużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
osólże 15Forma podstawowa: osolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ostruż 13Forma podstawowa: ostrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
ostryż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
osuńże 18Forma podstawowa: osunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
osypże 12Forma podstawowa: osypać
Część mowy/forma fleksyjna:
oścież 15Część mowy/forma fleksyjna:
ośnież 14Forma podstawowa: ośnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ośnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
otępże 16Forma podstawowa: otępić
Część mowy/forma fleksyjna:
otóżby 18
otulże 14Forma podstawowa: otulić
Część mowy/forma fleksyjna:
otupże 14Forma podstawowa: otupać
Część mowy/forma fleksyjna:
owegoż 12Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owejże 12Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owemuż 13Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owiążą 18Forma podstawowa: owiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
owiąże 14Forma podstawowa: owiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
owiążę 18Forma podstawowa: owiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
owijże 12Forma podstawowa: owić
Część mowy/forma fleksyjna:
owińże 16Forma podstawowa: owinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
owręża 14Forma podstawowa: owręż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: owręże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owręże 14Forma podstawowa: owręż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owrężu 16Forma podstawowa: owręże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: owręż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owręży 15Forma podstawowa: owręż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: owręże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
owymiż 12Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
owymże 12Forma podstawowa: ówże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ozujże 14Forma podstawowa: ozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożagla 13Forma podstawowa: ożaglać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożaglą 17Forma podstawowa: ożaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożaglę 17Forma podstawowa: ożaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożagli 13Forma podstawowa: ożaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożance 11Forma podstawowa: ożanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożanek 11Forma podstawowa: ożanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożanka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożanką 15Forma podstawowa: ożanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożankę 15Forma podstawowa: ożanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożanki 11Forma podstawowa: ożanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożanko 11Forma podstawowa: ożanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożarli 11Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożarła 12Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożarło 12Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożarły 13Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożarto 11Forma podstawowa: ożarty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożenek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożenią 14Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożenić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ożenię 14Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożenił 12Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożenki 11Forma podstawowa: ożenek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożenku 13Forma podstawowa: ożenek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożeńmy 18Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożeńże 20Forma podstawowa: ożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożędce 16Forma podstawowa: ożędka
ożędek 16Forma podstawowa: ożędka
ożędka 16
ożędką 20Forma podstawowa: ożędka
ożędkę 20Forma podstawowa: ożędka
ożędki 16Forma podstawowa: ożędka
ożędko 16Forma podstawowa: ożędka
ożocie 11Forma podstawowa: ożota
ożogom 13Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożogów 16Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożotom 12Forma podstawowa: ożota
ożółcą 21Forma podstawowa: ożółcić
ożółcę 21Forma podstawowa: ożółcić
ożółci 17Forma podstawowa: ożółcić
ożremy 12Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożresz 10Forma podstawowa: ożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożycia 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ożycie 12Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ożyciu 14Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ożydla 13Forma podstawowa: ożydle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożydle 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożydli 13Forma podstawowa: ożydle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożydlu 15Forma podstawowa: ożydle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożygla 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyglą 18Forma podstawowa: ożygla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożygle 14Forma podstawowa: ożygla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyglę 18Forma podstawowa: ożygla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożygli 14Forma podstawowa: ożygla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyglo 14Forma podstawowa: ożygla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożyjmy 15Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyjże 17Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyłam 14Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyłaś 17Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyłby 16Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyłem 14Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożyłeś 17Forma podstawowa: ożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ożynek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ożynki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożynie 11Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożynki 12Forma podstawowa: ożynek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożynom 12Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ożywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ożywaj 13Forma podstawowa: ożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywał 13Forma podstawowa: ożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywam 12Forma podstawowa: ożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywań 17Forma podstawowa: ożywać
ożywia 11Forma podstawowa: ożywiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywią 15Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ożywię 15Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywił 13Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywmy 13Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
ożywże 15Forma podstawowa: ożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
paczże 12Forma podstawowa: paczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
paiżom 12Forma podstawowa: paiż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: paiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
palmyż 14Forma podstawowa: palić
Część mowy/forma fleksyjna:
papież 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: papieże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
parzże 11Forma podstawowa: parzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pasaże 11Forma podstawowa: pasaż
Opis: wirtuozowski zwrot wykonawczy, oparty zwykle na rozłożonym akordzie, utrzymany w równych, drobnych wartościach muzycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pasażu 13Forma podstawowa: pasaż
Opis: wirtuozowski zwrot wykonawczy, oparty zwykle na rozłożonym akordzie, utrzymany w równych, drobnych wartościach muzycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pasaży 12Forma podstawowa: pasaż
Opis: wirtuozowski zwrot wykonawczy, oparty zwykle na rozłożonym akordzie, utrzymany w równych, drobnych wartościach muzycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
paśmyż 17Forma podstawowa: paść
Część mowy/forma fleksyjna:
pawęża 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pawąż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawężą 19Forma podstawowa: pawęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pawęż
Opis: drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub pręt do noszenia ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawęże 15Forma podstawowa: pawąż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pawęż
Opis: drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub pręt do noszenia ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pawęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawężę 19Forma podstawowa: pawęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawężo 15Forma podstawowa: pawęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawężu 17Forma podstawowa: pawąż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pawęży 16Forma podstawowa: pawęż
Opis: drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub pręt do noszenia ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pawęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pawąż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pejzaż 13Opis: pejzaż, wydarzenia i fakty, składające się na jakieś zjawisko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
peklaż 13
pełńże 19Forma podstawowa: pełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
peonaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
perlże 12Forma podstawowa: perlić
Część mowy/forma fleksyjna:
perzże 11Forma podstawowa: perzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
peszże 11Forma podstawowa: peszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pędźże 24Forma podstawowa: pędzić
Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
pidżak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pidżam 13Forma podstawowa: pidżama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pidżin 12Opis: język pomocniczy o uproszczonej morfologii, składni i ograniczonym słownictwie, powstały na bazie dwóch (lub więcej) języków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pidżyn 13Opis: język pomocniczy, stworzony na bazie przynajmniej dwóch etnolektów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegża 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegżą 17Forma podstawowa: piegża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegże 13Forma podstawowa: piegża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegżę 17Forma podstawowa: piegża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegżo 13Forma podstawowa: piegża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piegży 14Forma podstawowa: piegża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piejże 13Forma podstawowa: piać
Część mowy/forma fleksyjna:
pielże 12Forma podstawowa: pielić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pleć
Część mowy/forma fleksyjna:
pieńże 17Forma podstawowa: pienić
Część mowy/forma fleksyjna:
pijmyż 15Forma podstawowa: pić
Część mowy/forma fleksyjna:
pilmyż 14Forma podstawowa: pilić
Część mowy/forma fleksyjna:
piszże 11Forma podstawowa: pisać
Opis: ręcznie lub maszynowo stawiać znaki pisma na jakiejś powierzchni lub na wyświetlaczu
Część mowy/forma fleksyjna:
piżama 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżamą 16Forma podstawowa: piżama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżamę 16Forma podstawowa: piżama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżamo 12Forma podstawowa: piżama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżamy 13Forma podstawowa: piżama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżdżą 20Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piżdżę 20Forma podstawowa: piździć
Część mowy/forma fleksyjna:
piżjan 13
piżmak 13Opis: piżmak amerykański, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus – gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzoneg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżmem 13Forma podstawowa: piżmo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżmie 12Forma podstawowa: piżmo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżmom 13Forma podstawowa: piżmo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
piżona 11Forma podstawowa: piżon
piżony 12Forma podstawowa: piżon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plamże 13Forma podstawowa: plamić
Część mowy/forma fleksyjna:
plażom 13Forma podstawowa: plaża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
plażuj 16Forma podstawowa: plażować
Część mowy/forma fleksyjna:
plećże 17Forma podstawowa: pleść
Część mowy/forma fleksyjna:
pleńże 18Forma podstawowa: plenić
Część mowy/forma fleksyjna:
plewże 12Forma podstawowa: plewić
Część mowy/forma fleksyjna:
plujże 16Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Część mowy/forma fleksyjna:
plumaż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pluńże 20Forma podstawowa: plunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
płaćże 18Forma podstawowa: płacić
Część mowy/forma fleksyjna:
pławże 13Forma podstawowa: pławić
Część mowy/forma fleksyjna:
płońże 19Forma podstawowa: płonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: płonić
Część mowy/forma fleksyjna:
płoźże 21Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płożąc 18Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
płożeń 19Forma podstawowa: płozić
płożmy 15Forma podstawowa: płożyć
płożyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
płożył 16Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płożże 17Forma podstawowa: płożyć
płówże 17Forma podstawowa: płowić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóźże 25Forma podstawowa: płozić
Część mowy/forma fleksyjna:
płóżmy 19Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płóżże 21Forma podstawowa: płożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płużąc 20Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
płużce 16Forma podstawowa: płużka
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużek 16Forma podstawowa: płużka
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zdrobniale : pług - narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużeń 21Forma podstawowa: płużyć
płużka 16Forma podstawowa: płużek
Opis: zdrobniale : pług - narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużką 20Forma podstawowa: płużka
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużkę 20Forma podstawowa: płużka
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużki 16Forma podstawowa: płużek
Opis: zdrobniale : pług - narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płużka
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużko 16Forma podstawowa: płużka
Opis: część instrumentu smyczkowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużku 18Forma podstawowa: płużek
Opis: zdrobniale : pług - narzędzie uprawowe do wykonywania orki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużmy 17Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płużna 15Forma podstawowa: płużny
Opis: związany z pługiem, dotyczący pługa - narzędzia rolniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płużną 19Forma podstawowa: płużny
Opis: związany z pługiem, dotyczący pługa - narzędzia rolniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płużne 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: płużny
Opis: związany z pługiem, dotyczący pługa - narzędzia rolniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płużni 15Forma podstawowa: płużny
Opis: związany z pługiem, dotyczący pługa - narzędzia rolniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płużny 16Opis: związany z pługiem, dotyczący pługa - narzędzia rolniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
płużyc 17Forma podstawowa: płużyca
Opis: prymitywne narzędzie rolnicze w budowie podobne do pługa, wykorzystywane do orki lekkich gleb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
płużyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
płużył 18Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płużże 19Forma podstawowa: płużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
płyńże 20Forma podstawowa: płynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pnijże 13Forma podstawowa: piąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pobież 13Forma podstawowa: pobieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
poćmyż 18Forma podstawowa: pocić
Część mowy/forma fleksyjna:
podażą 16Forma podstawowa: podaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podaże 12Forma podstawowa: podaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podaży 13Forma podstawowa: podaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podąża 16Forma podstawowa: podążać
Część mowy/forma fleksyjna:
podążą 20Forma podstawowa: podążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
podążę 20Forma podstawowa: podążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
podąży 17Forma podstawowa: podążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
podliż 13Forma podstawowa: podlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
podłóż 18Forma podstawowa: podłożyć
Opis: umieścić coś pod czymś, tak że jest pod tą rzeczą.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podłuż 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: podłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
podrąż 16Forma podstawowa: podrążyć
podroż 12Forma podstawowa: podrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
podróż 16Forma podstawowa: podrożyć
Opis: mentalna zmiana, przeniesienie się do czegoś innego, spróbowanie czegoś innego, niż to, co jest w fizycznej czasoprzestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: mentalna zmiana, przeniesienie się do czegoś innego, spróbowanie czegoś innego, niż to, co jest w fizycznej czasoprzestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
podważ 12Forma podstawowa: podważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pogrąż 17Forma podstawowa: pogrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pokażą 16Forma podstawowa: pokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pokazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokaże 12Forma podstawowa: pokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
pokażę 16Forma podstawowa: pokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: pokazić
Część mowy/forma fleksyjna:
pokrąż 16Forma podstawowa: pokrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleżą 16Forma podstawowa: poleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleżę 16Forma podstawowa: poleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
poleży 13Forma podstawowa: poleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
poliżą 16Forma podstawowa: polizać
Część mowy/forma fleksyjna:
poliże 12Forma podstawowa: polizać
Część mowy/forma fleksyjna:
poliżę 16Forma podstawowa: polizać
Część mowy/forma fleksyjna:
połażą 17Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
połażę 17Forma podstawowa: połazić
Część mowy/forma fleksyjna:
położą 17Forma podstawowa: położyć
Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
położę 17Forma podstawowa: położyć
Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
położy 14Forma podstawowa: położyć
Opis: zmienić pozycję czegoś na poziomą
Część mowy/forma fleksyjna:
połżyj 16Forma podstawowa: połgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomażą 16Forma podstawowa: pomazać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomaże 12Forma podstawowa: pomazać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomażę 16Forma podstawowa: pomazać
Część mowy/forma fleksyjna:
pomnóż 16Forma podstawowa: pomnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomoże 12Forma podstawowa: pomóc
Część mowy/forma fleksyjna:
pomżeń 18Forma podstawowa: pomżyć
pomżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
pomżyj 15Forma podstawowa: pomżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pomżył 15Forma podstawowa: pomżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poniża 11Forma podstawowa: poniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: poniże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poniżą 15Forma podstawowa: ponizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: poniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poniżę 15Forma podstawowa: ponizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: poniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poniży 12Forma podstawowa: poniże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: poniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poraża 11Forma podstawowa: poraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: porażać
Część mowy/forma fleksyjna:
porażą 15Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
porażę 15Forma podstawowa: porazić
Część mowy/forma fleksyjna:
poroża 11Forma podstawowa: poroże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poroże 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
porożu 13Forma podstawowa: poroże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poroży 12Forma podstawowa: poroże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
porżną 15Forma podstawowa: porżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
porżnę 15Forma podstawowa: porżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
posłuż 15Forma podstawowa: posłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
posmaż 12Forma podstawowa: posmażyć
pośćże 20Forma podstawowa: pościć
Część mowy/forma fleksyjna:
potaże 12Forma podstawowa: potaż
Opis: zanieczyszczona postać węglanu potasu K2CO3, rozpuszczalna w wodzie część popiołu pochodzącego ze spalania węgla drzewnego, zawierająca również zmienne ilości innych związków potasu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
potażu 14Forma podstawowa: potaż
Opis: zanieczyszczona postać węglanu potasu K2CO3, rozpuszczalna w wodzie część popiołu pochodzącego ze spalania węgla drzewnego, zawierająca również zmienne ilości innych związków potasu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
potaży 13Forma podstawowa: potaż
Opis: zanieczyszczona postać węglanu potasu K2CO3, rozpuszczalna w wodzie część popiołu pochodzącego ze spalania węgla drzewnego, zawierająca również zmienne ilości innych związków potasu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
poważa 11Forma podstawowa: poważać
Część mowy/forma fleksyjna:
poważą 15Forma podstawowa: poważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poważę 15Forma podstawowa: poważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
poważy 12Forma podstawowa: poważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
powiąż 15Forma podstawowa: powiązać
Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
powożą 15Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powożę 15Forma podstawowa: powozić
Część mowy/forma fleksyjna:
powróż 15Forma podstawowa: powróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożalą 16Forma podstawowa: pożalić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożalę 16Forma podstawowa: pożalić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożali 12Forma podstawowa: pożalić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożarć 16Forma podstawowa: pożreć
pożarł 13Forma podstawowa: pożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożaru 13Forma podstawowa: pożar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożary 12Forma podstawowa: pożar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożąda 16Forma podstawowa: pożądać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożądl 17Forma podstawowa: pożądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożeni 11Forma podstawowa: pożenić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożera 11Forma podstawowa: pożer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pożerać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęci 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożęli 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęła 17Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęło 17Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęły 18Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęta 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożętą 20Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożęte 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożęto 16Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożęty 17Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożgać 18Część mowy/forma fleksyjna:
pożgaj 15Forma podstawowa: pożgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożgał 15Forma podstawowa: pożgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożgam 14Forma podstawowa: pożgać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożgań 19Forma podstawowa: pożgać
pożłop 14Forma podstawowa: pożłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożłób 19Forma podstawowa: pożłobić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożmie 12Forma podstawowa: pożąć
pożmij 14Forma podstawowa: pożąć
pożnie 11Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożnij 13Forma podstawowa: pożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożoga 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożogą 17Forma podstawowa: pożoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożogę 17Forma podstawowa: pożoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożogi 13Forma podstawowa: pożoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożogo 13Forma podstawowa: pożoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
pożółć 22Forma podstawowa: pożółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
pożreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
pożryj 14Forma podstawowa: pożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuci 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożują 19Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuje 15Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuję 19Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuli 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuła 15Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuło 15Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuły 16Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuta 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożutą 18Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożute 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożuto 14Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożuty 15Forma podstawowa: pożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
pożycz 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pożyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożydź 21Forma podstawowa: pożydzić
pożyją 18Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyje 14Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyję 18Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyli 13Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyła 14Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyło 14Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyły 15Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożyto 13Forma podstawowa: pożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
pożywa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: pożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
pożywi 12Forma podstawowa: pożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
pójmyż 19Forma podstawowa: poić
Część mowy/forma fleksyjna:
półleż 18Forma podstawowa: półleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
półwąż 21
pradżm 13Forma podstawowa: pradżma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prawże 11Forma podstawowa: prawić
Część mowy/forma fleksyjna:
prażak 12Opis: mieszkaniec Pragi - stolicy Czech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prażan 11Forma podstawowa: prażanin
Opis: mieszkaniec Pragi - stolicy Czech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prażąc 16Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
prażeń 17Forma podstawowa: prażyć
prażma 12Forma podstawowa: prażmo
Opis: prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prażmo 12Opis: prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prażmu 14Forma podstawowa: prażmo
Opis: prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prażmy 13Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prażni 11Forma podstawowa: prażnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prażyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
prażył 14Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prażże 15Forma podstawowa: prażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prążek 16Opis: widoczna na skale, np. w marmurze, szczelina, która jest wypełniona minerałem o innym kolorze niż skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: prążka
Opis: widoczna na skale, np. w marmurze, szczelina, która jest wypełniona minerałem o innym kolorze niż skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prążka 16Forma podstawowa: prążek
Opis: widoczna na skale, np. w marmurze, szczelina, która jest wypełniona minerałem o innym kolorze niż skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prążki 16Forma podstawowa: prążek
Opis: widoczna na skale, np. w marmurze, szczelina, która jest wypełniona minerałem o innym kolorze niż skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: prążka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prążku 18Forma podstawowa: prążek
Opis: widoczna na skale, np. w marmurze, szczelina, która jest wypełniona minerałem o innym kolorze niż skała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prężąc 20Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
prężeń 21Forma podstawowa: prężyć
prężmy 17Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prężna 15Forma podstawowa: prężny
Opis: taki, który funkcjonuje sprawnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prężną 19Forma podstawowa: prężny
Opis: taki, który funkcjonuje sprawnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prężne 15Forma podstawowa: prężny
Opis: taki, który funkcjonuje sprawnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prężni 15Forma podstawowa: prężnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: prężny
Opis: taki, który funkcjonuje sprawnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prężny 16Opis: taki, który funkcjonuje sprawnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prężyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
prężył 18Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prężże 19Forma podstawowa: prężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prodiż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prośże 15Forma podstawowa: prosić
Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Część mowy/forma fleksyjna:
prożek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prożka 12Forma podstawowa: prożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prożki 12Forma podstawowa: prożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
prożku 14Forma podstawowa: prożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próżna 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próżną 19Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próżne 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
próżni 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: próżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
próżno 15Forma podstawowa: próżny
Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: nadaremnie, bez żadnego skutku, korzyści.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
próżny 16Opis: taki, który świadczy o czyjejś próżności (przesadnym dbaniu o pozory), pustocie, powierzchowności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
prujże 15Forma podstawowa: pruć
Część mowy/forma fleksyjna:
prużąc 18Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
prużeń 19Forma podstawowa: prużyć
prużmy 15Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prużyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
prużył 16Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prużże 17Forma podstawowa: prużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
prymaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
psoćże 16Forma podstawowa: psocić
Część mowy/forma fleksyjna:
psujże 15Forma podstawowa: psować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: psuć
Część mowy/forma fleksyjna:
pudżom 15Forma podstawowa: pudża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
puszże 13Forma podstawowa: puszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
puśćże 22Forma podstawowa: puścić
Część mowy/forma fleksyjna:
pylmyż 15Forma podstawowa: pylić
Część mowy/forma fleksyjna:
rabież 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
raczże 11Forma podstawowa: raczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
radlże 12Forma podstawowa: radlić
Część mowy/forma fleksyjna:
radźże 19Forma podstawowa: radzić
Część mowy/forma fleksyjna:
radżom 12Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
radżów 15Forma podstawowa: radża
Opis: historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach, który sprawował władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rajmyż 14Forma podstawowa: raić
Część mowy/forma fleksyjna:
rańmyż 18Forma podstawowa: ranić
Część mowy/forma fleksyjna:
raźmyż 20Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
rażąca 15Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: rażący
Opis: o rzeczach ocenianych negatywnie: bardzo wyraźny, zauważalny, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rażącą 19Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: rażący
Opis: o rzeczach ocenianych negatywnie: bardzo wyraźny, zauważalny, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rażące 15Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: rażący
Opis: o rzeczach ocenianych negatywnie: bardzo wyraźny, zauważalny, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rażąco 15Opis: bardzo jasno, intensywnie, ostro.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: rażący
Opis: o rzeczach ocenianych negatywnie: bardzo wyraźny, zauważalny, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
rażący 16Forma podstawowa: razić
Opis: o rzeczach ocenianych negatywnie: bardzo wyraźny, zauważalny, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Opis: o rzeczach ocenianych negatywnie: bardzo wyraźny, zauważalny, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rażeni 10Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rażona 10Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rażoną 14Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rażone 10Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rażono 10Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna:
rażony 11Forma podstawowa: razić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
rąbmyż 18Forma podstawowa: rąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
redlże 12Forma podstawowa: redlić
Część mowy/forma fleksyjna:
rewanż 10Opis: w rywalizacji sportowej kolejna rozgrywka między stronami podejmowana bądź na zasadzie dwumeczu, bądź jako okazja do odegrania się strony przegranej w pierwszym spotkaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reżimu 13Forma podstawowa: reżim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reżimy 12Forma podstawowa: reżim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reżymu 14Forma podstawowa: reżym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
reżymy 13Forma podstawowa: reżym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ręczże 15Forma podstawowa: ręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
rodźże 19Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rogoża 12Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogożą 16Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogoże 12Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogożę 16Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogożo 12Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rogoży 13Forma podstawowa: rogoża
Opis: rodzaj maty plecionej z łodyg roślinnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rońmyż 18Forma podstawowa: ronić
Część mowy/forma fleksyjna:
rośćże 19Forma podstawowa: rościć
Część mowy/forma fleksyjna:
roślęż 19Forma podstawowa: roślęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rośmyż 16Forma podstawowa: rosić
Część mowy/forma fleksyjna:
rozkaż 11Forma podstawowa: rozkazać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozleż 11Forma podstawowa: rozleżeć
rozłóż 16Forma podstawowa: rozłożyć
Opis: zepsuć, doprowadzić do niepowodzenia
Część mowy/forma fleksyjna:
rozmaż 11Forma podstawowa: rozmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
rozróż 14Forma podstawowa: rozróża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rozważ 10Forma podstawowa: rozważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
rozżal 11Forma podstawowa: rozżalić
Część mowy/forma fleksyjna:
rożcem 12Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożcom 12Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożców 15Forma podstawowa: rożec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożkom 12Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożków 15Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rożek
Opis: lód w wafelku w o spiczastym, stożkowatym kształcie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożnej 12Forma podstawowa: rożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rożnem 11Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożnie 10Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
rożnik 11Opis: Silphium - roślina z rodziny astrowatych, pochodząca z Ameryki Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożnom 11Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożnów 14Forma podstawowa: rożen
Opis: miejsce, w którym są serwowane potrawy z rożna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rożnym 12Forma podstawowa: rożny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
róbmyż 18Forma podstawowa: robić
Część mowy/forma fleksyjna:
ródźże 23Forma podstawowa: rodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rójmyż 18Forma podstawowa: roić
Część mowy/forma fleksyjna:
różach 17Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różami 15Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: róża
Opis: choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różana 14Forma podstawowa: różan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różaną 18Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różane 14Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różani 14Forma podstawowa: różany
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różany 15Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: różan
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różanin
Opis: związany z różą - krzewem, różami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
różkom 16Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różków 19Forma podstawowa: różek
Opis: czułek na ciele bezkręgowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różnej 16Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różnią 18Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnic 15Forma podstawowa: różnica
Opis: wynik odejmowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różnić 19Część mowy/forma fleksyjna:
różnie 14Opis: tak, że obiekty w jakiejś grupie są różnorodne, różnią się od siebie, na różne sposoby, różnorako.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
różnię 18Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnij 16Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnił 16Forma podstawowa: różnić
Część mowy/forma fleksyjna:
różnym 16Forma podstawowa: różny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) taki, który jest elementem zróżnicowanej grupy obiektów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowa 14Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różową 18Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowe 14Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowi 14Forma podstawowa: różowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: róż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różowo 14Forma podstawowa: różowy
Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w kolorze różowym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
różowy 15Opis: o kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
różują 22Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różuje 18Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różuję 22Forma podstawowa: różować
Część mowy/forma fleksyjna:
różyca 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różycą 20Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różyce 16Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różycę 20Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różyco 16Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
różycy 17Forma podstawowa: różyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rubież 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ruńmyż 20Forma podstawowa: runąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: runić
Część mowy/forma fleksyjna:
ruraże 12Forma podstawowa: ruraż
rurażu 14Forma podstawowa: ruraż
ruraży 13Forma podstawowa: ruraż
ruszże 12Forma podstawowa: ruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
rwijże 12Forma podstawowa: rwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ryczże 12Forma podstawowa: ryczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ryjmyż 15Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
rypmyż 14Forma podstawowa: rypać
Część mowy/forma fleksyjna:
ryżach 14Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżami 12Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ryżany 12Forma podstawowa: ryżanin
Opis: mieszkaniec Rygi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ryżawa 11Forma podstawowa: ryżawy
Opis: taki, który jest w kolorze rudawym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżawą 15Forma podstawowa: ryżawy
Opis: taki, który jest w kolorze rudawym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżawe 11Forma podstawowa: ryżawy
Opis: taki, który jest w kolorze rudawym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżawi 11Forma podstawowa: ryżawy
Opis: taki, który jest w kolorze rudawym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżawy 12Opis: taki, który jest w kolorze rudawym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżego 13Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżemu 14Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżowa 11Forma podstawowa: ryżowy
Opis: związany z ryżem - produktem spożywczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżową 15Forma podstawowa: ryżowy
Opis: związany z ryżem - produktem spożywczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżowe 11Forma podstawowa: ryżowy
Opis: związany z ryżem - produktem spożywczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżowi 11Forma podstawowa: ryż
Opis: produkt spożywczy otrzymywany z ziarna ryżu siewnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryżowy
Opis: związany z ryżem - produktem spożywczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżowy 12Opis: związany z ryżem - produktem spożywczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżych 15Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ryżyka 13Forma podstawowa: ryżyk
ryżyki 13Forma podstawowa: ryżyk
ryżyku 15Forma podstawowa: ryżyk
ryżymi 13Forma podstawowa: ryża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ryży
Opis: taki, który ma ryże włosy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rzażce 11Forma podstawowa: rzażka
rzażek 11Forma podstawowa: rzażka
rzażka 11
rzażką 15Forma podstawowa: rzażka
rzażkę 15Forma podstawowa: rzażka
rzażki 11Forma podstawowa: rzażka
rzażko 11Forma podstawowa: rzażka
rzeżąc 15Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rzeżmy 12Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
rzeżom 11Forma podstawowa: rzeż
rzeżże 14Forma podstawowa: rzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
rzęźże 22Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
rzężał 16Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzężąc 19Forma podstawowa: rzęzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
rzężeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
rzężeń 20Forma podstawowa: rzężenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rzężmy 16Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzężże 18Forma podstawowa: rzężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rzućże 17Forma podstawowa: rzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
rżałam 13Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżałaś 16Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżałby 15Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżałem 13Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżałeś 16Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżance 11Forma podstawowa: rżanka
rżanej 12Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżanek 11Forma podstawowa: rżanka
rżanka 11
rżanką 15Forma podstawowa: rżanka
rżankę 15Forma podstawowa: rżanka
rżanki 11Forma podstawowa: rżanka
rżanko 11Forma podstawowa: rżanka
rżanym 12Forma podstawowa: rżany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
rżącej 17Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżącym 17Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżenia 10Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: rżenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżenie 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
rżeniu 12Forma podstawowa: rżenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
rżnąca 15Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżnącą 19Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżnące 15Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżnący 16Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
rżnęli 15Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnęła 16Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnęło 16Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnęły 17Forma podstawowa: rżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżnięć 19Forma podstawowa: rżnąć
rżycie 12Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżyjem 14Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyjmy 15Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżyjom 14Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyjów 17Forma podstawowa: rżyj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżyjże 17Forma podstawowa: rżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
rżyska 12Forma podstawowa: rżysko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżysko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
rżysku 14Forma podstawowa: rżysko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sadźże 19Forma podstawowa: sadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sapmyż 13Forma podstawowa: sapać
Część mowy/forma fleksyjna:
sączże 15Forma podstawowa: sączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
sądźże 23Forma podstawowa: sądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
sążnia 14Forma podstawowa: sążeń
Opis: niemetryczna, antropometryczna jednostka długości, miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążnie 14Forma podstawowa: sążeń
Opis: niemetryczna, antropometryczna jednostka długości, miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążniu 16Forma podstawowa: sążeń
Opis: niemetryczna, antropometryczna jednostka długości, miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążyca 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążycą 20Forma podstawowa: sążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążyce 16Forma podstawowa: sążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążycę 20Forma podstawowa: sążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążyco 16Forma podstawowa: sążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sążycy 17Forma podstawowa: sążyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
scalże 12Forma podstawowa: scalić
Część mowy/forma fleksyjna:
serżom 11Forma podstawowa: serża
Opis: materiał z drobnymi, ukośnymi prążkami, o skośnym splocie, zwykle śliski, używany na podszewki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sępmyż 17Forma podstawowa: sępić
Część mowy/forma fleksyjna:
siąpże 15Forma podstawowa: siąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
siejże 12Forma podstawowa: siać
Część mowy/forma fleksyjna:
siepże 11Forma podstawowa: siepać
Część mowy/forma fleksyjna:
silmyż 13Forma podstawowa: silić
Część mowy/forma fleksyjna:
siwmyż 12Forma podstawowa: siwić
Część mowy/forma fleksyjna:
skarżą 15Forma podstawowa: skarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
skarżę 15Forma podstawowa: skarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
skarży 12Forma podstawowa: skarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
skaźże 19Forma podstawowa: skazić
Część mowy/forma fleksyjna:
skażać 16Część mowy/forma fleksyjna:
skażaj 13Forma podstawowa: skażać
Część mowy/forma fleksyjna:
skażał 13Forma podstawowa: skażać
Część mowy/forma fleksyjna:
skażam 12Forma podstawowa: skażać
Część mowy/forma fleksyjna:
skażań 17Forma podstawowa: skażać
skażeń 17Forma podstawowa: skażenie
Opis: efekt dodania czegoś trującego, zarrucia czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
skażmy 13Forma podstawowa: skazać
Część mowy/forma fleksyjna:
skażże 15Forma podstawowa: skazać
Część mowy/forma fleksyjna:
skądże 16Część mowy/forma fleksyjna:
skąpże 16Forma podstawowa: skąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
skińże 17Forma podstawowa: skinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
skipże 12Forma podstawowa: skipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
skiśże 15Forma podstawowa: skisić
Część mowy/forma fleksyjna:
skolże 12Forma podstawowa: skolić
Część mowy/forma fleksyjna:
skopże 12Forma podstawowa: skopać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skopić
Część mowy/forma fleksyjna:
skośże 15Forma podstawowa: skosić
Część mowy/forma fleksyjna:
skubże 15Forma podstawowa: skubać
Część mowy/forma fleksyjna:
skujże 15Forma podstawowa: skować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: skuć
Część mowy/forma fleksyjna:
skulże 14Forma podstawowa: skulić
Część mowy/forma fleksyjna:
skupże 14Forma podstawowa: skupić
Część mowy/forma fleksyjna:
skuśże 17Forma podstawowa: skusić
Część mowy/forma fleksyjna:
sławże 12Forma podstawowa: sławić
Część mowy/forma fleksyjna:
służąc 19Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
służba 16Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służbą 20Forma podstawowa: służba
Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służbę 20Forma podstawowa: służba
Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służbo 16Forma podstawowa: służba
Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służby 17Forma podstawowa: służba
Opis: osoby wykonujące pracę służacego/służącej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służce 15Forma podstawowa: służka
Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służek 15Forma podstawowa: służka
Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służeń 20Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
służka 15Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służką 19Forma podstawowa: służka
Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służkę 19Forma podstawowa: służka
Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służki 15Forma podstawowa: służka
Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
służko 15Forma podstawowa: służka
Opis: służąca, pomoc domowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
służmy 16Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służyć 20Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służył 17Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
służże 18Forma podstawowa: służyć
Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Część mowy/forma fleksyjna:
słyńże 19Forma podstawowa: słynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
smalże 12Forma podstawowa: smalić
Część mowy/forma fleksyjna:
smażąc 16Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
smażeń 17Forma podstawowa: smażyć
smażmy 13Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smażyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
smażył 14Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smażże 15Forma podstawowa: smażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smęćże 20Forma podstawowa: smęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
smolże 12Forma podstawowa: smolić
Część mowy/forma fleksyjna:
smólże 16Forma podstawowa: smolić
Część mowy/forma fleksyjna:
smućże 18Forma podstawowa: smucić
Część mowy/forma fleksyjna:
smużąc 18Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
smużce 14Forma podstawowa: smużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużem 14Forma podstawowa: smuż
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużeń 19Forma podstawowa: smużyć
smużka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużką 18Forma podstawowa: smużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużkę 18Forma podstawowa: smużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużki 14Forma podstawowa: smużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: smużek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużko 14Forma podstawowa: smużka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużku 16Forma podstawowa: smużek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużmy 15Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smużna 13Forma podstawowa: smużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
smużną 17Forma podstawowa: smużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
smużne 13Forma podstawowa: smużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
smużni 13Forma podstawowa: smużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
smużny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
smużom 14Forma podstawowa: smuż
Opis: skóra królicza, zajęcza, żbicza, kunia lub wiewiórcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
smużył 16Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
smużyn 14Forma podstawowa: smużyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
smużże 17Forma podstawowa: smużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
snujże 14Forma podstawowa: snuć
Część mowy/forma fleksyjna:
solfeż 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sondaż 11Opis: w archeologii, geologii: niewielki wykop, który zakłada się na jakimś terenie w celu sprawdzenia możliwości znalezienia tam interesujących danych archeologicznych czy geologicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sólmyż 17Forma podstawowa: solić
Część mowy/forma fleksyjna:
spalże 12Forma podstawowa: spalić
Część mowy/forma fleksyjna:
spaśże 15Forma podstawowa: spaść
Część mowy/forma fleksyjna:
spijże 13Forma podstawowa: spić
Część mowy/forma fleksyjna:
spiżem 12Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spiżom 12Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: spiża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spiżów 15Forma podstawowa: spiż
Opis: stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spoćże 16Forma podstawowa: spocić
Część mowy/forma fleksyjna:
spożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: spożycie
Opis: ilość dóbr i kapitału skonsumowanych przez krajowe gospodarstwa domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spożyj 14Forma podstawowa: spożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
spożył 14Forma podstawowa: spożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
spójże 17Forma podstawowa: spoić
Część mowy/forma fleksyjna:
spręża 15Forma podstawowa: sprężać
Część mowy/forma fleksyjna:
sprężą 19Forma podstawowa: sprężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
spręże 15Forma podstawowa: spręż
Opis: stosunek ciśnienia na wylocie i wlocie sprężarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
sprężę 19Forma podstawowa: sprężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
sprężu 17Forma podstawowa: spręż
Opis: stosunek ciśnienia na wylocie i wlocie sprężarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
spręży 16Forma podstawowa: spręż
Opis: stosunek ciśnienia na wylocie i wlocie sprężarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: sprężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
sprząż 15Forma podstawowa: sprząc
sprzęż 15Forma podstawowa: sprząc
spylże 13Forma podstawowa: spylić
Część mowy/forma fleksyjna:
spyżom 13Forma podstawowa: spyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
srajże 12Forma podstawowa: srać
Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
srożąc 15Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
srożej 12Forma podstawowa: srodze
Opis: ściśle i rygorystycznie, nie dopuszczając odstępstw.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: srogo
Opis: ściśle i rygorystycznie, nie dopuszczając odstępstw.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: srożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
srożeń 16Forma podstawowa: srożyć
srożmy 12Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
srożsi 10Forma podstawowa: srogi
Opis: potężny, silny, ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
srożyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
srożył 13Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
srożże 14Forma podstawowa: srożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ssijże 12Forma podstawowa: ssać
Część mowy/forma fleksyjna:
stajże 13Forma podstawowa: stajać
Część mowy/forma fleksyjna:
stańże 17Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: stanąć
Opis: unieść się samoczynnie do pozycji pionowej.
Część mowy/forma fleksyjna:
stawże 11Forma podstawowa: stawić
Część mowy/forma fleksyjna:
stażem 12Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stażom 12Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stażów 15Forma podstawowa: staż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stażuj 15Forma podstawowa: stażować
Część mowy/forma fleksyjna:
stądże 16
stelaż 12Opis: konstrukcja, będąca podstawą, podpórką pod coś, usztywniająca coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stępże 16Forma podstawowa: stępić
Część mowy/forma fleksyjna:
stężać 20Część mowy/forma fleksyjna:
stężaj 17Forma podstawowa: stężać
Część mowy/forma fleksyjna:
stężał 17Forma podstawowa: stężać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: stężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
stężam 16Forma podstawowa: stężać
Część mowy/forma fleksyjna:
stężań 21Forma podstawowa: stężać
stężeć 20Część mowy/forma fleksyjna:
stężej 17Forma podstawowa: stężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
stężeń 21Forma podstawowa: stężenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stężmy 17Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stężyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
stężył 18Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stężże 19Forma podstawowa: stężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stopże 12Forma podstawowa: stopić
Opis: grzejąc coś, zmienić stan skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
stożar 11Opis: dźwig, który ułatwia składanie siana albo zboża w stogi lub w wysokich stodołach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stożąc 16Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
stożek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stożeń 17Forma podstawowa: stożyć
stożka 12Forma podstawowa: stożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stożki 12Forma podstawowa: stożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: stożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stożku 14Forma podstawowa: stożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stożek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stożmy 13Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
stożył 14Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stożyn 12Forma podstawowa: stożyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stożże 15Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stójże 17Forma podstawowa: stać
Część mowy/forma fleksyjna:
stóżmy 17Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stóżże 19Forma podstawowa: stożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
strażą 15Forma podstawowa: straż
Opis: zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: straża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
straże 11Forma podstawowa: straż
Opis: zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: straża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
straży 12Forma podstawowa: straża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: straż
Opis: zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróża 15Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróż
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróżą 19Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stróże 15Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
stróżę 19Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
stróżo 15Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróżu 17Forma podstawowa: stróż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stróży 16Forma podstawowa: stróża
Opis: obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: stróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: stróż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
strużą 17Forma podstawowa: strugać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: strużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
struże 13Forma podstawowa: strugać
Część mowy/forma fleksyjna:
strużę 17Forma podstawowa: strugać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: strużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
strwóż 15Forma podstawowa: strwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
strzeż 11Forma podstawowa: strzec
Część mowy/forma fleksyjna:
strzyż 12Forma podstawowa: strzyc
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: strzyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
stulże 14Forma podstawowa: stulić
Część mowy/forma fleksyjna:
suńmyż 20Forma podstawowa: sunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
suszże 12Forma podstawowa: suszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
syczże 12Forma podstawowa: syczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
syćmyż 18Forma podstawowa: sycić
Część mowy/forma fleksyjna:
syfmyż 17Forma podstawowa: syfić
Część mowy/forma fleksyjna:
sypmyż 14Forma podstawowa: sypać
Część mowy/forma fleksyjna:
szamże 11Forma podstawowa: szamać
Część mowy/forma fleksyjna:
szarża 10Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szarżą 14Forma podstawowa: szarża
Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szarże 10Forma podstawowa: szarża
Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szarżę 14Forma podstawowa: szarża
Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szarżo 10Forma podstawowa: szarża
Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szarży 11Forma podstawowa: szarża
Opis: in. stopień wojskowy, tytuł i stopień zawodowy żołnierza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
szumże 13Forma podstawowa: szumieć
Część mowy/forma fleksyjna:
szyjże 13Forma podstawowa: szyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibże 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepże 16Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślężaw 19Forma podstawowa: ślężawa
ślężyn 20Forma podstawowa: ślężyna
ślijże 17Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślińże 21Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipże 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliżem 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżom 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżów 19Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżyk 17
śnieżą 18Forma podstawowa: śnież
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżę 18Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieży 15Forma podstawowa: śnież
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnijże 16Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śpijże 17Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śreżóg 20Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżem 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżom 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżów 19Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeża 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżą 18Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeże 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżę 18Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżo 14Opis: w jasnym, intensywnym, żywym kolorze, takim, który przypomina barwę świeżych roślin lub innych (młodych i jędrnych, żywo zabarwionych) elementów przyrody.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
świeży 15Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: świeżyć
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna:
świńże 20Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
tajęża 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajężą 21Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajęże 17Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajężę 21Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajężo 17Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajęży 18Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajmyż 15Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
takież 12Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatuaż 14Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąpmyż 18Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terpże 12Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tępmyż 18Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tężała 17Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężało 17Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężały 18Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężano 15Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężąca 20Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężącą 24Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężące 20Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężący 21Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężcem 17Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężcie 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężcom 17Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężców 20Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężeją 21Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeje 17Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeję 21Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeli 16Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeni 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężmyż 21Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężnia 15Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnią 19Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnie 15Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnię 19Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnik 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnio 15Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężona 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężoną 19Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężone 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężono 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężony 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tęższa 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęższą 19Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęższe 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęższy 16Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tężyli 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyła 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyło 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyły 19Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężymy 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężysz 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyzn 16Forma podstawowa: tężyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkajże 14Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tlejże 14Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tleńże 18Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlijże 14Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłumże 16Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tnijże 13Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tobież 13
toczże 12Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonaże 11Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonażu 13Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonaży 12Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tońmyż 19Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topmyż 14Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
tożbym 15Forma podstawowa: tożby
tożbyś 18Forma podstawowa: tożby
traćże 16Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafże 15Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapże 12Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trawże 11Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbże 17Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąćże 20Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefże 15Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
trejaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropże 12Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
trójże 17Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trujże 15Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trwożą 15Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trwożę 15Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trwoży 12Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trybże 14Forma podstawowa: trybić
tryfże 16Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryńże 18Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
tuczże 14Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tulmyż 16Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tupmyż 16Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tuszże 13Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tychże 15Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyczże 13Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyjmyż 16Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tylżan 13Forma podstawowa: tylżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrpże 13Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawże 14Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijże 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliża 15Forma podstawowa: ubliżać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżą 19Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżę 19Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliży 16Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożał 16Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożąc 19Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ubożąt 19Forma podstawowa: ubożę
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ubożej 16Forma podstawowa: ubogo
Opis: prosto, bez dodatkowych elementów, bez żadnych udziwnień, bez przesadnego rozbudowania ani zdobienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożeń 20Forma podstawowa: ubożeć
ubożmy 16Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożsi 14Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ubożył 17Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożże 18Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóżmy 20Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóżże 22Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapże 14Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczmyż 15Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udajże 15Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udójże 19Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udupże 16Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
uduśże 19Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
ufajże 18Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaśże 18Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiśćże 21Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajże 16Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźże 23Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebże 16Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapże 14Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażmy 15Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażże 17Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpże 18Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąśże 21Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukiśże 17Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukolże 14Forma podstawowa: ukłuć
ukopże 14Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukośże 17Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukójże 19Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukujże 17Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulażem 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulażom 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulećże 18Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulejże 15Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepże 14Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźże 21Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżał 15Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
uleżeń 19Forma podstawowa: uleżeć
uleżmy 15Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżże 17Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulińże 19Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżmy 15Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżże 17Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubże 17Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżono 13Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyli 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyła 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyło 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyły 17Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżymy 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżysz 14Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamże 15Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapże 15Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożeń 20Forma podstawowa: ułożenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ułożył 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułówże 18Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżmy 20Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżże 22Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupże 17Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
umajże 15Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umażmy 15Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umażże 17Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umilże 14Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówże 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umyjże 16Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uniżaj 14Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżał 14Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżam 13Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżań 18Forma podstawowa: uniżać
uniżeń 18Forma podstawowa: uniżenie
Opis: wyrażając szacunek i jednocześnie przesadnią uległość.
uniżmy 14Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
uniżył 15Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżże 16Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unośże 16Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
upalże 14Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upaśże 17Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upijże 15Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
uposaż 13Forma podstawowa: uposażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upójże 19Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprażą 17Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprażę 17Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upraży 14Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprużą 19Forma podstawowa: uprużyć
uprużę 19Forma podstawowa: uprużyć
upruży 16Forma podstawowa: uprużyć
uprząż 17Opis: zespół pasów zakładanych na konia, które umożliwają wykorzystanie go do pracy w zaprzęgu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprzęż 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upupże 16Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźże 20Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
urażaj 14Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażał 14Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażam 13Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażań 18Forma podstawowa: urażać
urażeń 18Forma podstawowa: urażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urąbże 18Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urońże 18Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uróbże 18Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urójże 18Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uróżuj 20Forma podstawowa: uróżować
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
urżnął 18Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnie 12Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnij 14Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskarż 13Forma podstawowa: uskarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłużą 20Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłużę 20Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłuży 17Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmażą 17Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmażę 17Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmaży 14Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ustruż 15Forma podstawowa: ustrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuńże 20Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usypże 14Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
utajże 15Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utońże 19Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utopże 14Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utulże 16Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utyjże 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uwalże 13Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uważaj 14Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uważał 14Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uważam 13Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uważań 18Forma podstawowa: uważanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uważna 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważną 16Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważne 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważni 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważny 13Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uwiążą 20Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiąże 16Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiążę 20Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiężą 20Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiężę 20Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwijże 14Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwińże 18Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźże 20Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwożąc 17Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
uwożeń 18Forma podstawowa: uwozić
uwóźże 24Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
użagla 15Forma podstawowa: użaglać
Część mowy/forma fleksyjna:
użaglą 19Forma podstawowa: użaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
użaglę 19Forma podstawowa: użaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
użagli 15Forma podstawowa: użaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalać 18Część mowy/forma fleksyjna:
użalaj 15Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użalał 15Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użalam 14Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użalań 19Forma podstawowa: użalać
użaleń 19Forma podstawowa: użalić
użalić 18Część mowy/forma fleksyjna:
użalił 15Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalmy 15Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalże 17Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użarci 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użarli 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarła 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarło 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarły 15Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarta 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użartą 17Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użarte 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użarto 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarty 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użądlą 22Forma podstawowa: użądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
użądlę 22Forma podstawowa: użądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
użądli 18Forma podstawowa: użądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
użąłby 21Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użąłem 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użąłeś 22Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użątek 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użątki 18Forma podstawowa: użątek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użątku 20Forma podstawowa: użątek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użebrz 14Forma podstawowa: użebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
użerać 17Część mowy/forma fleksyjna:
użeraj 14Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użerał 14Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użeram 13Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użerań 18Forma podstawowa: użerać
użęcia 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użęcie 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użęciu 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użęłam 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęłaś 22Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użętej 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użętym 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użoccy 15Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocka 14Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocką 18Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocki 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocku 16Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
użremy 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użresz 12Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użycia 14Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użycie 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyciu 16Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użycza 14Forma podstawowa: użyczać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyczą 18Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyczę 18Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyczy 15Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyjmy 17Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyjże 19Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyleń 20Forma podstawowa: użylenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyłam 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłaś 19Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłby 18Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłem 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłeś 19Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użynać 18Część mowy/forma fleksyjna:
użynaj 15Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użynał 15Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użynam 14Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użynań 19Forma podstawowa: użynać
użytej 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użytek 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytki 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: użytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytku 17Forma podstawowa: użytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytym 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
używać 18Część mowy/forma fleksyjna:
używaj 15Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używał 15Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używam 14Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używań 19Forma podstawowa: używanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używca 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używcą 18Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używce 14Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używcę 18Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używco 14Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używcy 15Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używek 14Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używią 17Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używić 18Część mowy/forma fleksyjna:
używię 17Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używił 15Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używką 18Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używkę 18Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używki 14Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używko 14Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używmy 15Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używże 17Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźni 21Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
wabmyż 14Forma podstawowa: wabić
Część mowy/forma fleksyjna:
wadźże 19Forma podstawowa: wadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
walmyż 13Forma podstawowa: walić
Opis: gardzić czymś, lekceważyć, rezygnować z czegoś w wyniku braku chęci lub wcześniejszych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna:
warzże 10Forma podstawowa: warzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
warżce 11Forma podstawowa: warżka
Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warżek 11Forma podstawowa: warżka
Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warżka 11Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warżką 15Forma podstawowa: warżka
Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warżkę 15Forma podstawowa: warżka
Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warżki 11Forma podstawowa: warżka
Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
warżko 11Forma podstawowa: warżka
Opis: jeden z listków wewnętrznego okółka okwiatu roślin storczykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waśńże 20Forma podstawowa: waśnić
wataże 11Forma podstawowa: wataha
Opis: dużo osób razem, najczęściej głośnych, groźnych i nieprzyjemnych dla otoczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważąca 15Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ważącą 19Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ważące 15Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ważący 16Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ważcie 11Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważeni 10Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ważkie 11Forma podstawowa: ważki
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważkim 12Forma podstawowa: ważki
Opis: doniosły, taki, który ma duże znaczenie, istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważkom 12Forma podstawowa: ważka
Opis: owad uskrzydlony z rzędu ważek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ważmyż 16Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważnej 12Forma podstawowa: ważny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważnią 14Forma podstawowa: ważnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ważnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ważnie 10Opis: mając znaczenie w świetle obowiązujących zasada, mając moc prawną.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ważnię 14Forma podstawowa: ważnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ważnij 12Forma podstawowa: ważnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ważnił 12Forma podstawowa: ważnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ważnym 12Forma podstawowa: ważny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ważona 10Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ważoną 14Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ważone 10Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ważono 10Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważony 11Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ważyli 12Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważyła 13Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważyło 13Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważyły 14Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważymy 13Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ważysz 11Forma podstawowa: ważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wątpże 16Forma podstawowa: wątpić
Część mowy/forma fleksyjna:
wbijże 14Forma podstawowa: wbić
Część mowy/forma fleksyjna:
wdajże 13Forma podstawowa: wdać
Część mowy/forma fleksyjna:
wdraża 11Forma podstawowa: wdrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
wdrąża 15Forma podstawowa: wdrążać
Część mowy/forma fleksyjna:
wdrążą 19Forma podstawowa: wdrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdrążę 19Forma podstawowa: wdrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdrąży 16Forma podstawowa: wdrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdrożą 15Forma podstawowa: wdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdrożę 15Forma podstawowa: wdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wdroży 12Forma podstawowa: wdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wduśże 17Forma podstawowa: wdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
werżną 14Forma podstawowa: werżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
werżnę 14Forma podstawowa: werżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weźmyż 20Forma podstawowa: wziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżnie 10Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżnij 12Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
weżreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
weżryj 13Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wędźże 23Forma podstawowa: wędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
węszże 14Forma podstawowa: węszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wężach 17Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężami 15Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężowa 14Forma podstawowa: wężowy
Opis: związany z wężem, dotyczący węża - jednego z elementów wodnej armatury pożarniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wężową 18Forma podstawowa: wężowy
Opis: związany z wężem, dotyczący węża - jednego z elementów wodnej armatury pożarniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wężowe 14Forma podstawowa: wężowy
Opis: związany z wężem, dotyczący węża - jednego z elementów wodnej armatury pożarniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wężowi 14Forma podstawowa: wężowy
Opis: związany z wężem, dotyczący węża - jednego z elementów wodnej armatury pożarniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wąż
Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężowo 14Opis: tak, jak wąż, w sposób podobny do węża, przypominający węża wyglądem, kształtem, sposobem poruszania się.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: wężowy
Opis: związany z wężem, dotyczący węża - jednego z elementów wodnej armatury pożarniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
wężowy 15Opis: związany z wężem, dotyczący węża - jednego z elementów wodnej armatury pożarniczej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węższa 14Forma podstawowa: wąski
Opis: niewielki pod względem liczby, zwłaszcza - liczby osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węższą 18Forma podstawowa: wąski
Opis: niewielki pod względem liczby, zwłaszcza - liczby osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węższe 14Forma podstawowa: wąski
Opis: niewielki pod względem liczby, zwłaszcza - liczby osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
węższy 15Forma podstawowa: wąski
Opis: niewielki pod względem liczby, zwłaszcza - liczby osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wężyka 16Forma podstawowa: wężyk
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wężyk
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężyki 16Forma podstawowa: wężyk
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wężyk
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wężyku 18Forma podstawowa: wężyk
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wężyk
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wgapże 13Forma podstawowa: wgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
wgońże 18Forma podstawowa: wgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
wiążąc 19Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
wiążmy 16Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiążże 18Forma podstawowa: wiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
widźże 19Forma podstawowa: widzieć
Opis: zdawać sobie z czegoś sprawę, uświadamiać sobie coś, dostrzegać
Część mowy/forma fleksyjna:
wiejże 12Forma podstawowa: wiać
Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
wieleż 11Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
wieluż 13Forma podstawowa: wieleż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
wieźże 18Forma podstawowa: wieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
wieżom 11Forma podstawowa: wieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wieżyc 12Forma podstawowa: wieżyca
Opis: wysoka wieża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więźże 22Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna:
więżąc 19Forma podstawowa: więzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
więżeń 20Forma podstawowa: więzić
wijmyż 14Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
wilżąc 16Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
wilżeń 17Forma podstawowa: wilżyć
wilżmy 13Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wilżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
wilżył 14Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wilżyn 12Forma podstawowa: wilżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wilżże 15Forma podstawowa: wilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wińmyż 18Forma podstawowa: winąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: winić
Część mowy/forma fleksyjna:
wiońże 16Forma podstawowa: wionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wiraże 10Forma podstawowa: wiraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wirażu 12Forma podstawowa: wiraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiraży 11Forma podstawowa: wiraż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiśmyż 16Forma podstawowa: wisieć
Opis: przenośnie - być o krok od czegoś, być na granicy niepowodzenia lub niekorzystnej zmiany.
Część mowy/forma fleksyjna:
witraż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wizaże 10Forma podstawowa: wizaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wizażu 12Forma podstawowa: wizaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wizaży 11Forma podstawowa: wizaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wjebże 14Forma podstawowa: wjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
wkolże 12Forma podstawowa: wkłuć
wkopże 12Forma podstawowa: wkopać
Część mowy/forma fleksyjna:
wkujże 15Forma podstawowa: wkuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wkulże 14Forma podstawowa: wkulić
Część mowy/forma fleksyjna:
wkupże 14Forma podstawowa: wkupić
Część mowy/forma fleksyjna:
wlećże 16Forma podstawowa: wlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
wlejże 13Forma podstawowa: wlać
Część mowy/forma fleksyjna:
wlepże 12Forma podstawowa: wlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
wleźże 19Forma podstawowa: wleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
włamże 13Forma podstawowa: włamać
Część mowy/forma fleksyjna:
właźże 20Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna:
włażąc 17Forma podstawowa: włazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
włażeń 18Forma podstawowa: włażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włożeń 18Forma podstawowa: włożyć
włożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
włożył 15Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóżmy 18Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włóżże 20Forma podstawowa: włożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
włupże 15Forma podstawowa: włupić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmówże 15Forma podstawowa: wmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmuśże 17Forma podstawowa: wmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
wmyjże 14Forma podstawowa: wmyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wnęćże 19Forma podstawowa: wnęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
wnośże 14Forma podstawowa: wnosić
Część mowy/forma fleksyjna:
wojaże 12Forma podstawowa: wojaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wojażu 14Forma podstawowa: wojaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wojaży 13Forma podstawowa: wojaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woltaż 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woltyż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
worzże 10Forma podstawowa: worać
Część mowy/forma fleksyjna:
woźmyż 20Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wożąca 15Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
wożącą 19Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
wożące 15Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
wożący 16Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
wożeni 10Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wożona 10Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wożoną 14Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wożone 10Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wożono 10Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wożony 11Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wódźże 23Forma podstawowa: wodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
wólmyż 17Forma podstawowa: woleć
Część mowy/forma fleksyjna:
wóźmyż 24Forma podstawowa: wozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpijże 13Forma podstawowa: wpić
Część mowy/forma fleksyjna:
wpójże 17Forma podstawowa: wpoić
Część mowy/forma fleksyjna:
wprząż 15Forma podstawowa: wprząc
wprzęż 15Forma podstawowa: wprząc
wraźże 18Forma podstawowa: wrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrażać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wrażaj 12Forma podstawowa: wrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
wrażał 12Forma podstawowa: wrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
wrażam 11Forma podstawowa: wrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
wrażań 16Forma podstawowa: wrażać
wrażej 12Forma podstawowa: wraży
Opis: taki, który jest wrogi, nieprzyjacielski.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrażeń 16Forma podstawowa: wrażenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wrażenie
Opis: to, czego się doznaje, reakcja organizmu na bodziec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wrażym 12Forma podstawowa: wraży
Opis: taki, który jest wrogi, nieprzyjacielski.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrąbże 16Forma podstawowa: wrębić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
wrębże 16Forma podstawowa: wrębić
Część mowy/forma fleksyjna:
wrężna 14Forma podstawowa: wrężny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrężną 18Forma podstawowa: wrężny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrężne 14Forma podstawowa: wrężny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrężni 14Forma podstawowa: wrężny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrężny 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wrężyn 15Forma podstawowa: wrężyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróbże 16Forma podstawowa: wrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróćże 19Forma podstawowa: wrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżąc 19Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
wróżba 16Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżbą 20Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżbę 20Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżbo 16Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżby 17Forma podstawowa: wróżba
Opis: przepowiednia wróżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżce 15Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżda 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdą 19Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdę 19Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdo 15Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżdy 16Forma podstawowa: wróżda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżek 15Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżem 15Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżeń 20Forma podstawowa: wróżyć
wróżka 15Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wróżek
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżką 19Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżkę 19Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżki 15Forma podstawowa: wróżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżko 15Forma podstawowa: wróżka
Opis: kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżmy 16Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżom 15Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżów 18Forma podstawowa: wróż
Opis: osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wróżyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
wróżył 17Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wróżże 18Forma podstawowa: wróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wryjże 13Forma podstawowa: wryć
Część mowy/forma fleksyjna:
wskażą 15Forma podstawowa: wskazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wskaże 11Forma podstawowa: wskazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wskażę 15Forma podstawowa: wskazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wsólże 15Forma podstawowa: wsolić
Część mowy/forma fleksyjna:
wsuńże 18Forma podstawowa: wsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wsypże 12Forma podstawowa: wsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
wściąż 19Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
wtopże 12Forma podstawowa: wtopić
Część mowy/forma fleksyjna:
wtulże 14Forma podstawowa: wtulić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwalże 11Forma podstawowa: wwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiążą 18Forma podstawowa: wwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiąże 14Forma podstawowa: wwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wwiążę 18Forma podstawowa: wwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wwoźże 18Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wwożąc 15Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
wwożeń 16Forma podstawowa: wwozić
wwóźże 22Forma podstawowa: wwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wydąża 16Forma podstawowa: wydążać
Część mowy/forma fleksyjna:
wydążą 20Forma podstawowa: wydążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydążę 20Forma podstawowa: wydążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydąży 17Forma podstawowa: wydążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydłuż 16Forma podstawowa: wydłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wydrąż 16Forma podstawowa: wydrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyjmyż 15Forma podstawowa: wyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wykażą 16Forma podstawowa: wykazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wykaże 12Forma podstawowa: wykazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wykażę 16Forma podstawowa: wykazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleżą 16Forma podstawowa: wyleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleżę 16Forma podstawowa: wyleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyleży 13Forma podstawowa: wyleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyliżą 16Forma podstawowa: wylizać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyliże 12Forma podstawowa: wylizać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyliżę 16Forma podstawowa: wylizać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłażą 17Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłażę 17Forma podstawowa: wyłazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłożą 17Forma podstawowa: wyłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłożę 17Forma podstawowa: wyłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłoży 14Forma podstawowa: wyłożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyłżyj 16Forma podstawowa: wyłgać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymażą 16Forma podstawowa: wymazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymaże 12Forma podstawowa: wymazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymażę 16Forma podstawowa: wymazać
Część mowy/forma fleksyjna:
wymnóż 16Forma podstawowa: wymnożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wymoże 12Forma podstawowa: wymóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wypraż 12Forma podstawowa: wyprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wypręż 16Forma podstawowa: wyprężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyraża 11Forma podstawowa: wyrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrażą 15Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrażę 15Forma podstawowa: wyrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrzeż 11Forma podstawowa: wyrzezać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrżną 15Forma podstawowa: wyrżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyrżnę 15Forma podstawowa: wyrżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wysłuż 15Forma podstawowa: wysłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wysmaż 12Forma podstawowa: wysmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wytęża 16Forma podstawowa: wytężać
Część mowy/forma fleksyjna:
wytężą 20Forma podstawowa: wytężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wytężę 20Forma podstawowa: wytężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wytęży 17Forma podstawowa: wytężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyważa 11Forma podstawowa: wyważać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyważą 15Forma podstawowa: wyważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyważę 15Forma podstawowa: wyważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyważy 12Forma podstawowa: wyważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wywiąż 15Forma podstawowa: wywiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
wywożą 15Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywożę 15Forma podstawowa: wywozić
Część mowy/forma fleksyjna:
wywróż 15Forma podstawowa: wywróżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżach 14Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżala 12Forma podstawowa: wyżalać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżalą 16Forma podstawowa: wyżalić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżalę 16Forma podstawowa: wyżalić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżali 12Forma podstawowa: wyżalić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżami 12Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżarć 16Forma podstawowa: wyżreć
wyżarł 13Forma podstawowa: wyżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżarz 11Forma podstawowa: wyżarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżega 13Forma podstawowa: wyżegać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżera 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęci 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżęli 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęła 17Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęło 17Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęły 18Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęta 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżętą 20Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżęte 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżęto 16Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżęty 17Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżkom 13Forma podstawowa: wyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżlak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżlej 14Forma podstawowa: wyżli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżlic 13Forma podstawowa: wyżlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżlim 13Forma podstawowa: wyżli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżlin 12Opis: zwyczajowa nazwa wyżlinu polnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżłem 14Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżłom 14Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżłop 14Forma podstawowa: wyżłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżłób 19Forma podstawowa: wyżłobić
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżłów 17Forma podstawowa: wyżeł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżmie 12Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżmij 14Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżnia 11Forma podstawowa: wyżni
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżnią 15Forma podstawowa: wyżni
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wyżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżnie 11Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wyżni
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wyżnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżnij 13Forma podstawowa: wyżąć
Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżnik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżnim 12Forma podstawowa: wyżni
Opis: taki, który jest położony wysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżowa 11Forma podstawowa: wyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżową 15Forma podstawowa: wyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżowe 11Forma podstawowa: wyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżowi 11Forma podstawowa: wyż
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżowo 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: wyżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
wyżowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżpin 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
wyżryj 14Forma podstawowa: wyżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyższa 11Forma podstawowa: wysoki
Opis: taki, który znajduje się lub odbywa na dużej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyższą 15Forma podstawowa: wysoki
Opis: taki, który znajduje się lub odbywa na dużej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyższe 11Forma podstawowa: wysoki
Opis: taki, który znajduje się lub odbywa na dużej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyższy 12Forma podstawowa: wysoki
Opis: taki, który znajduje się lub odbywa na dużej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżuci 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżują 19Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuje 15Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuję 19Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuli 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuła 15Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuło 15Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuły 16Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuta 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżutą 18Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżute 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżuto 14Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżuty 15Forma podstawowa: wyżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wyżyci 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: wyżyty
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżyją 18Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyje 14Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyję 18Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyli 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyła 14Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyło 14Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyły 15Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyma 13Forma podstawowa: wyżymać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyna 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżynać
Opis: mordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, robić rzeź.
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżyną 16Forma podstawowa: wyżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżynę 16Forma podstawowa: wyżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżyno 12Forma podstawowa: wyżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżyny 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wyżyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyżyta 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: wyżyty
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżytą 17Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: wyżyty
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżyte 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: wyżyty
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżyto 13Forma podstawowa: wyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wyżyty
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
wyżyty 14Forma podstawowa: wyżyć
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: o człowieku: taki, który ma bogate doświadczenie życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wyżywa 12Forma podstawowa: wyżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
wyżywi 12Forma podstawowa: wyżywić
Część mowy/forma fleksyjna:
wzdłuż 15Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wzdłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wzmoże 11Forma podstawowa: wzmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
wzujże 14Forma podstawowa: wzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarci 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wżarli 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarła 12Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarło 12Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarły 13Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarta 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wżartą 15Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wżarte 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wżarto 11Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżarty 12Forma podstawowa: weżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
wżąłby 19Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżąłem 17Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżąłeś 20Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżenia 10Forma podstawowa: wżeniać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżenią 14Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżenić 15Część mowy/forma fleksyjna:
wżenię 14Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżenił 12Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżeńmy 18Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżeńże 20Forma podstawowa: wżenić
Część mowy/forma fleksyjna:
wżerać 15Część mowy/forma fleksyjna:
wżeraj 12Forma podstawowa: wżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżerał 12Forma podstawowa: wżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżeram 11Forma podstawowa: wżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżerań 16Forma podstawowa: wżerać
wżerem 11Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżerom 11Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wżera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżerów 14Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżerze 10Forma podstawowa: wżera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wżer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wżęcia 15Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
wżęcie 15Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
wżęciu 17Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
wżęłam 17Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżęłaś 20Forma podstawowa: wżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżycia 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
wżycie 12Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
wżyciu 14Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
wżyjmy 15Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyjże 17Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyłam 14Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyłaś 17Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyłby 16Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyłem 14Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżyłeś 17Forma podstawowa: wżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
wżynać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wżynaj 13Forma podstawowa: wżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżynał 13Forma podstawowa: wżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżynam 12Forma podstawowa: wżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżynań 17Forma podstawowa: wżynać
wżytej 14Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżytym 14Forma podstawowa: wżyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wżywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
wżywaj 13Forma podstawowa: wżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżywał 13Forma podstawowa: wżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżywam 12Forma podstawowa: wżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
wżywań 17Forma podstawowa: wżywać
zaciąż 15Forma podstawowa: zaciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zacięż 15Forma podstawowa: zaciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadłuż 15Forma podstawowa: zadłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrżą 15Forma podstawowa: zadrżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrżę 15Forma podstawowa: zadrżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrży 12Forma podstawowa: zadrżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadżal 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakaża 11Forma podstawowa: zakażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakażą 15Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaże 11Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakażę 15Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakrąż 15Forma podstawowa: zakrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależą 15Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależę 15Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależy 12Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliżą 15Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliże 11Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliżę 15Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
załażą 16Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załażę 16Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
założą 16Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
założę 16Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
założy 13Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załżyj 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamażą 15Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamaże 11Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamażę 15Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamruż 13Forma podstawowa: zamrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniża 10Forma podstawowa: zaniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniżą 14Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniżę 14Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniży 11Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapraż 11Forma podstawowa: zaprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraża 10Forma podstawowa: zarażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zarażą 14Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarażę 14Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżał 12Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zarżeń 16Forma podstawowa: zarżeć
zarżną 14Forma podstawowa: zarżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżnę 14Forma podstawowa: zarżnąć
Część mowy/forma fleksyjna: